Перейти к содержимому

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12.04.2017 in all areas

 1. 2 points
  Но все таки, "...ичмамиш сархошум. .." пооригиналнее и поинтересней будет. Короче, я тебя назначаю поэтом, и не вздумай брыкаться! ...
 2. 2 points
 3. 1 point
  У меня такой список получился: -Мамедов -Аскеров -Алиев -Касумов -Бахрамов -Вагифов -Сафаров -Гамбаров -Талибов -Мехтиев -Агаларов -Джафаров -Гасанов -Алекперов -Амиров -Велиев -Гусейнов -Керимов -Абиев -Ханларов
 4. 1 point
  Ağaran Bir SuyumNerden mi anlıyorum yaşlandığımıKadınlar gittikçe daha güzelGüneş daha hızlı adımlıyor gökyüzünüSular daha soğuk rüzgâr daha serinEskiden her konuda konuşurdum istekleBir geniş gülümsemeyle dinliyorum şimdiBüyük yapılar ışıklı çarşılar bittiAra sokaklara salaş kahvelere gidiyorumKurtulmak için çırpındığım çocukluğuYeniden öğreniyorum çocuklardan şaşarakBütün sesler çın çın bir yalnızlık oluyorİçimden geçenleri söyledim sanıyorumBirisi bir şarkı söylemesin kederleTenimde bir titreme kirpiklerimde buğuKısa söz basit eşya kedi sevgisiAktıkça ağaran bir suyum zamanın ırmağındaNerden mi anlıyorum yaşlandığımıKadınlar daha güzel kadınlar daha uzak...
 5. 1 point
 6. 1 point
  Всякое бывает. Но подразумевал- не без эмоций,а с накалом эмоций!
 7. 1 point
  Очччень Вы наблюдательная. Я до этого не додумался. ..
 8. 1 point
  У тебя нет времени на других мужиков,...Все свое время ты проводишь в ложе ,...у какого-то Платона !?.
 9. 1 point
  ...можешь !...видно по тому , как ты челку пустила на глаза (по хулигански ! )..
 10. 1 point
  Плакать полезно для организма,но без эмоций , думаю ,пользы поменьше. Живите, радуйтесь, грустите, любите,восхищайтесь!
 11. 1 point
  Почему здесь так пассивно?! И тихо как то........
 12. 1 point
  И все они со стороны, как потресканный лед, причем чем меньшая степень эмоций, тем меньше он потрескан.
 13. 1 point
  Чересчур интеллигентная девушка и голос почти детский. ..
 14. 1 point
  Последний куплет, один к одному , как у Шахрияра. ..Восхитительно !..
 15. 1 point
  почему ж?.... и по крестьянски умею, и по Гедабейски. и ругаюсь безбожно. Но по отношению к Платону предпочитаю придерживаться его лексизма. Ну неужели ты думаешь, что я такая пропащая, чтоб не знать, как с мужиком обращаться..?
 16. 1 point
  душа у меня застенчивая, девственная. не успела еще зачерстветь.
 17. 1 point
  Мои. и не гениальные, а обычные. Таких у нас выдает каждый третий. ) Мне этот стих больше нравится. Написан в момент разлада с миром и с собой. (сону а-ля Шахрияр, как-то само-собой получилось, не индуцировано) Bir gecə sübhədək qonağım olsan Son nicat yerini qapımda bulsan Cəmi tövbələrlə qarşımda dursan Yenə də sevmərəm, ey çərxi-fələk, Çərxini başına çevirim, fələk. Çox duzlar qatıldı, gülüm, aşına Qalmayan oyunlar gəldi başına İnanma kimsənin gəl göz yaşına Mən bu kəc dünyanın nəyindən küsüm? Nəğmələri saxta neyindən küsüm. Tale dediyinin sağdığı qandır Ha qaçırt özünü, izləri yandır İt oğlu peşində, qurumsaq andır Çıx get, yaraların qan verəndə gəl, Taleyin döşəkdə can verəndə gəl. Ağı da göyüydü, qarası da göy Minbəri ucaydı, mollası kəntöy Yaxşıları yarım, pisləri bütöy O göy rəngsizliyi qəbirdə görüm, Üstünə cəhənnəm torları hörüm. Bir balağı uzun, birisi qısa Kəndiri yoxdu ki, özünü asa Qoltuğunda kətil, əlində əsa Şikəstdi, topaldı, çolaqdı dünya, Tükləri tökülmüş yoluqdu dünya. Bu dünyanın içi birdi, üzü bir Gerçəkləri, yalanları, düzü bir Sözlərinin mini yüzdü, yüzü bir Dar ayaqda biri birə vurginən, Təkliyinə qovuşginən, ölginən.
 18. 1 point
  соль с перцем приемлемы. С бозбашом если не ассоциируюсь, уже хорошо ) Пс. То Нобель, то выговор,...нестабильный ты человек..
 19. 1 point
  Она одаренный чел, одна из лучших поэтесс среди молодежи. В ее творчестве плагиата уж точно нет. Касательно твоего замечания. Пиши она "масамын" весь смак ушел бы. (ты потом отредактировал пост, ок. но я успела прочитать без редакции). Есть в литературе (в поэзии в частности) понятие эллипсис - опускаются целые слова, если того требует верификация. Ее стих не верлибр, рифмованный (хеджа везнидир). Метрика должна учитываться. Тут такие жесткие рамки, что даже колич-во букв в слове имею роль, не говоря уж о колич-ве слогов в строке. Мə-nim ss-to-lu-mun üç a-ya-ğı var (11) Ü-çü də is-tə-mir dör-dün-cü ol-sun. (11) stolumun - тут 3 слога, но читается с длинным С и получается 4. А в слове масамын четко 3 слога. Ты внес изменения. Поэзия не любит конкретику. Язык поэзии зашифрован. В ее подаче не имеется в виду конкретно стол. Это стол метафорический. а ты конкретизируя лишил подачу противоречивости. у тебя оно звучит как-то банально и обескровленно. Прямолинейно и не поэтично у тебя получилось. Потому ее риторика в выигрыше. Она хороший поэт и поверь, знает как слагать стихи )
 20. 1 point
  На нее, на К.Денёв, на Еву Браун и немного на самого Гитлера ) Жду! )
 21. 1 point
 22. 1 point
  Мне говорили, что напоминаю Далиду. В общих чертах - нет. Но тут, местами, поразительное сходство. см. 0.40 0.45 3.22 3.32 3.55
 23. 1 point
  Günah və güzgü Daha səhvlərimi saya bilmirəm, Ən balaca rəqəm minə oxşayır. Qorxudan güzgüyə baxa bilmirəm Bütün günahlarım mənə oxşayır. Gecə günahları qara rəngdədir, Səhərlər günahdan dan iyi gəlir. Hər gecə dünyada bir güzgü sınır, Hər səhər burnuma qan iyi gəlir. Bilmirəm , bilmirəm kim-kimi yeyib, Mən günah olmuşam , günah mən olub? Xırda səhvlərimi səhv saymamışam, O vaxtdan böyüyüb , "CİK" lər "ƏN" olub. Saçımda bir əlin günahı yatır, Gözlərim bir gözün günah payıdır. Çoxdandır təqvim də təzələnmir heç, "GÜNAHLAR İLİ"nin "GÜNAH AYI" dır. İnsanlar insana bənzəmir daha, Çoxalır dünyaya gələn günahlar. Başına haranın daşını töksün? Günah olduğunu bilən günahlar. Görəsən, çoxdurmu mənim kimisi? Güzgüdə özünə baxa bilməsin. Yıxılıb tövbənin ətəklərinə, Bircə yol üzünə baxa bilməsin. Mən də öz güzgümü sındırdım dünən Yenə də burnuma qan iyi gəlir. Bu günsə tavandan bir ip asmışam, Baxanda adamın ölməyi gəlir. (G. Şamilqızı)
 24. 1 point
  LAL TÜLKÜNÜN MAHNISI Evimin küncündə toz yoxdur, qonaq, Mən küncə qısılıb gözlədim səni. Bu birdir, bu iki, bu üç, bu da dörd Ardını saymağa səslədim səni. Balaca otaqlar qatdı başını Bu boyda tələni ev bilib gəzdin. Malasız divarda daş adamları Bilmədən söykənib o qədər əzdin... Kaş Allah mənə də dil verəydi, dil. Deyəydim, ay yolçu, adını söylə, Bilim ki, bir ömür kimi gözlədim? Kimdir gəlib çıxan bu möcüzəylə? Deyəydim, ay qərib, yuxuna qurban, Ayıl, bağrındakı yaranı bağla. Mən səni ölməyə çağırmamışam, Yatma, dirəyim ol, evimi saxla. Ömrümdə bir dəfə tülkü olmazdım Sinəmdə sızlayan yalan yeridir. İndi doğrunu da səssiz deyirəm: - Bura qanadların sınan yeridir. Hanı mənim səsim, hanı, İlahi? Onu səsləməkdən batdı, bilmədim. Hanı mənim ruzum, hanı, İlahi? Bu yazıq acından yatdı, bilmədim. Bu gün qonağıma nə verə bildim, Sabah ayılmağa nə gücü olsun? Mənim stolumun üç ayağı var, Üçü də istəmir dördüncü olsun. Bəlkə yuxu bildin bu qonaqlığı, Bəlkə də unutdun nə dediyimi. Xörəyi nimçədə soyuyan durnam, Ya ac qal, ya sındır öz dimdiyini. (G.Şamilqızı)
This leaderboard is set to Баку/GMT+04:00
×