Перейти к содержимому
Lady72

yaradacılığım Nailə Şahverdi

Recommended Posts

Sənsiz qaldım


 

Ürəyim yenə də axtarır səni,
Gözlərim yoldadır, qulağım səsdə.
Nə olar incitmə bu qədər məni,
Ürəyim ağrıyır sənsiz qəfəsdə.
 
Nə olar heç zaman tək qoyma məni,
Qoyma ki, mən sənsiz saralıb-solum.
Gözlərim qoy görsün hər dəfə səni,
Qoy səni görəndə mən xoşbəxt olum.
 
Sevinirdim yaman görəndə səni,
Az qala sinəmdən çıxırdı ürək.
Təklikdə saxladın xeyli vaxt məni,
Dərdlərimlə birgə qaldım təkbətək.

heart11

Üçümüz gözlədik

 

Xəyallar uzağa apardı məni,

Yuxusuz qalmışam səhərə qədər.

Bu sevda yolunda gözlədim səni,

Üçümüz gözlədik: mən, qüssə, kədər.

 

Bayirda ildırım sökür küçəni,

Dağıdır hər yeriküləklər, tufan.

İntizar yolunda saxladın məni,

Təklikdə saxladın uzun bir zaman.

 

Xəyallar uzağa apardı məni,

Yatmağa qoymadı bu gecə xiffət.

Məhəbbət yolunda axtardım səni,

Üçümüz axtardıq: mən, sevda, həsrət.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vəfasız

Tələyə düşmüşdü sevgidən ürək,
Cavabsız məhəbbət, sanki qəfəsdir.
Bu sevda yolların mən gəzmişəm tək,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 
Mən şirin vədələr qurbanı oldum,
Nağıla inanmaq bu qədər bəsdir,
Bir incə çiçəktək saralıb-soldum,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 
Mən sadiq olmuşam sevgiyə hər an,
Sədaqət adi söz, adicə səsdir.
Yetişdi həmin an, çatdı o zaman,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Dəhşət yuxu

Yuxuda gördüm ki, itirdim səni,
Bu gözəl dünyanı sən də tərk etdin.
Həyat yollarında tək qoyub məni,
Bilmədim nə səbəb çıxıb da getdin.

Elə bil dayandı bir an ürəyim,
Həmin an hər tərəf qaranlıq oldu.
Ayağım altında torpaq da yandı,
O saat qəlbimə göz yaşı doldu.

Oyandım yuxudan sevindim yaman,
Sevindim yuxudur gördüyüm dəhşət.
Nə bu gün, nə sabah, nə də heç zaman,
Gəlməsin yuxuma qorxulu həsrət. 


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Göz yaşları

Doldu nədən gözlərinə qəm-kədər.
Ürəyinə salma həsrət daşını.
Toxtaqlıq ver öz-özünə bir qədər,
Qurban olum sil gözünün yaşını.

Daş fələyin, hökmü sənin, baş mənim,
Qoy yığıla gözlərimdə yaş mənim,
Varsa qəmin hamı ola, kaş, mənim.
Qurban olum sil gözünün yaşını.

Qüssə nədir, kədər nədir, qəm nədir,
Fərəh nədir, sevinc nədir, kəm nədir.
Ala gözlüm, gözlərində nəm nədir?
Qurban olum sil gözünün yaşını.

heart11

Yağma yağış
 
Yağma yağış, dərdlərimi oyatma,
Mən onları yatızdırdım birtəhər.
Göydən mənə damla-damla qəm atma,
Qoy dincəlim barı bir gün, bir səhər.

Yağma yağış, xırda-xırda ağlama,
Görmə rəva könlüm ola pərişan.
Yağma yağış, məni oyaq saxlama,
Mən onsuz da yata bilməm bircə an.

Yağma yağış, kövrəlirəm, doluram,
Hər bir damlan ürəyimdən süzülür.
Tək qalanda mən də yağış oluram,
Göz yaşlarım düzüm-düzüm düzülür.

heart11
Həsrətində

Sənin həsrətinlə ağarır saçım
Hər günüm bənzəyir uğursuz ilə.
Ayrılıq dərdindən mən hara qaçım?
Qaça da bilmirəm bu dərd-qəm ilə.

Bir zaman dəlitək sevirdin məni
Bu sevgi alışdı nə tez də söndü.
Unuda bilərmi sevən-sevəni
Nə səbəb ürəyin sərt buza döndü.

Təklikdə inləyir sevən ürəyim
Bilmirdim sevgimiz bitəcək belə.
Sən idin həyatım arzu-diləyim
Bu arzu-diləklə yaşaram hələ.

heart11
Dilimin qəmli harayı

Sevgi nə deməkdir bilməzidim mən,
Allahın lütfüdür bu sevgi payı,
Qəlbimdə kədərsən, gözümdə nəmsən,
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

Əvvəllər bilməzdim nədir məhəbbət,
Kədərli keçirtdim hər günü, ayı,
Salmısan könlümə qəm, qüssə, həsrət
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

Unuda bilsəydim mən səni əgər
Sanardım bu yoldan yoxdur savayı.
Könlümə gözümə dolubdur kədər
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

heart11

Suallar içində

Ayrılıq yamanca üzdürdü məni,
Mən yenə qalmışam otağımda tək.
Gözlərim axtarıb tapmayır səni,
Həsrətdən ağlayır, diləyir ürək.

Zindandır mənimçün soyuq otağım,
Boğur göz yaşımda qəlbimi həsrət.
Sanki İlahidən sönüb çırağım,
İçimdə, çölümdə var qatı zülmət.

Niyə ki, unutdun, niyə ki, getdin,
Bəlkə də heç zaman sevməmisən sən.
Səbəb nə oldu ki, mən tərk etdin?
Suallar içində tək qalmışam mən.

heart11

Əzablı ömür

İlahi, gəl məni məndən al apar,
Qoşulub mən Sənə qoy çıxıb-gedim.
Əzabdan sıxılan canımı qurtar,
Ağrılı-acılı ömrü tərk edim.

Həyatım əvvəldən bəllidir sənə,
Çox çətin bir tale, qismətim oldu.
Xoşbəxtlik payımı vermədin mənə
Ömrümün çiçəyi budaqda soldu.

Bir payız gecəsi gəl məni apar,
Dünyadan xəlvətcə biryolluq gedim.
Yarpaqlar eyləyir bir-bir intihar
Həyatı yarpaqtək mən də tərk edim.

heart11

Təklik

Təklikdə qalmışam yenə bu axşam,
Yollara baxmaqdan yoruldu gözüm,
Həsrətim alovdur, mən də ki, bir şam,
Nə səndə insaf var, nə məndə dözüm.

Nə olar, tez qayıt darıxır ürək,
Otağım elə bil zindana dönüb.
Qaranlıq içində oturmuşam tək
Sanki taleyimin ülkəri sönüb.

Hər anım əziyyət, hər anım əzab
Dustağa döndərib məhəbbət məni,
Ahıma, naləmə vermədin cavab,
Boğur göz yaşımda bu həsrət məni.

heart11
Ayın, Günün işığında

İstərəm olasan xoşbəxt, hər zaman
Mən sənin üzündə görməyim kədər.
Qoy gülsün üzünə həyatın hər an
Heç bir vaxt üzülmə, sıxılma hədər.

Səntək az tapılar mehriban insan,
Ən çətin günümdə dayaq olmusan.
Məndən ayrılmadın sən heç bircə an
Kövrək anlarımda könül almısan.

Ürəyin həmişə sevinclə dolsun, 
Qəlbindən silinsin həm qəm, həm həsrət.
Xoşbəxtlik hər zaman qismətin olsun,
Qapını qoy döysün sevinc, səadət.

Tanrıdan istərəm sənə toy-büsat,
Kədəri qəlbindən sil artıq, bəsti. 
Qoy olsun qismətin fərəhli həyat,
Ay kimi işıqlı, Gün kimi isti.

heart11
Məni məndən soruş

Məni məndən soruş, dərdlərim çoxdur. 
Kim bilər onları məndən də yaxşı? 
İnan ki, heç kimin xəbəri yoxdur. 
Nə üçün tökülür gözümün yaşı. 

Məni məndən soruş, kim deyər nədən 
Mən yata bilmirəm səhərə qədər. 
Elə bil, qar yağıb başıma dən-dən 
Soyuqdan gizlənib qəlbimdə kədər. 

Məni məndən soruş, gəl deyim sənə 
Nədən narahatdır sinəmdə ürək. 
Bu sonsuz kainat dar gəlir mənə 
Mən özüm-özümlə qalan zaman tək.


 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gecənin həsrəti

 

Solur pəncərəmdə incə çiçəyim,
Yağışlı havada günəşsiz solur.
Təklikdə sızlayır sevən ürəyim,
Qəlbimə nədənsə qəm, kədər dolur.
 
Bilmirəm nədəndir bu qüssə, həsrət,
Göydəki buludlar canımı sıxır.
Otağımda mənəm bir da sükunət,
Üzümdən yağıştək göz yaşım axır.
 
Gecənin yarısı darıxdım yaman,
Yağış da bu yandan üzübdür məni.
Qəlbimdə mürgülər bir ümid, güman,
Səni gözləyirəm, sevirəm səni.heart11

 

YUXU

 


Yuxuda görmüşəm bu gecə səni, 
Heç də istəməzdim açılsın səhər. 
Apardı cənnətə bu yuxu məni 
O saat qəlbimdən yox oldu kədər. 

Nə gözəl mənzərə-bir güllü çəmən, 
Şəfəqlər saçırdı hər yerə günəş. 
Bu ülvi aləmdə sən idin və mən 
O şirin yuxuda qalaydım, ey kaş. 

Oyandım, ayıldım yuxudan səhər 
O gözəl mənzərə, heyf ki, heç oldu. 
Demirəm yuxunu görmüşəm hədər 
Amma bu sənsizlik qəlbimə doldu. 

heart11

Tale payım

Mən səni görəndə tutulur dilim, 
Deyəsi sözlərim qəlbimdə çoxdur.
Məhəbbət bağında bitmədi gülüm
Bilirəm sevgiyə heç haqqım yoxdur.

Dözülməz əzaba nə qədər dözüm?
Gözümü örtüklə bağlayır həsrət,
Buz kimi donubdur qəlbimdə sözüm,
Bir yerdə qalmağa olacaq qismət?

Dustağa döndərib məhəbbət məni.
Qəlb üçün bədənim olubdur zindan,
Mən nahaq salmışam qəlbimə səni,
Sən məni sevəsən etmirəm güman.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ömür yolları

Ömür yollarımız ayırdı bizi,

Sən sola gedirsən mən isə sağa.

Qaldı bu yollarda bir sevgi izi,

Biz gedə bilmədik çox da uzağa.

Deyirdik dönmərik eşqin yolundan,

Bu yol nədən belə dar gəldi bizə?

Deyirdik gedərik daim yanbayan,

Bir ülvi sevgini gətirdik gözə.

 

İnan ki, bezmişəm özümdən özüm,

Hara gedirəmsə mən gedirəm tək.

Sən yada düşdükcə yaşarır gözüm,

Hələ də barışmır hicranla ürək.

 

heart11

 


 

Tənhalıq


 

Yenə boş otaqda oturmuşam tək,

Masanın üstündə əriyir bir şam.

Ağlayır sızlayır həsrətdən ürək.

Tənhalıq baş çəkdi mənə bu axşam.


 

Səni yola saldım, səni ötürdüm,

Xeyli vaxt gözlərim arxanca baxdı.

Elə bil ömürlük səni itirdim,

Qəlbimi qəm-qüssə odlara yaxdı.


 

Dörd divar içində sıxıldım yaman

Şam da yavaş-yavaş axırda söndü.

Ümidlər puç olub, qalmadı güman,

Otağım boş qalmış yuvaya döndü.


 

heart11
 

Gücsüzlük


 

Yenə təkəm, sıxır məni dörd divar,

Kədərimi məndən başqa kim bilir?

Ürəyimə sığışmayan həsrət var.

Dünya mənə özü boyda dar gəlir.

 

Zəmanədə sualıma cavab yox.

Gələcəkdə hər şey sirli, bilinməz.

Mən tamam gücsüzəm, dərdim isə çox,

Ölüncə qəlbimdə bu dərd silinməz.


 

Ayağımda yoxdur artıq taqətim,

Yerə yıxır məni bu dərd bu kədər.

Əldən salır, üzür məni həsrətim

Bu əzaba ürək dözsün nə qədər?


 


 


 


 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×