Перейти к содержимому
Lady72

yaradacılığım Nailə Şahverdi

Recommended Posts

Sənsiz qaldım


 

Ürəyim yenə də axtarır səni,
Gözlərim yoldadır, qulağım səsdə.
Nə olar incitmə bu qədər məni,
Ürəyim ağrıyır sənsiz qəfəsdə.
 
Nə olar heç zaman tək qoyma məni,
Qoyma ki, mən sənsiz saralıb-solum.
Gözlərim qoy görsün hər dəfə səni,
Qoy səni görəndə mən xoşbəxt olum.
 
Sevinirdim yaman görəndə səni,
Az qala sinəmdən çıxırdı ürək.
Təklikdə saxladın xeyli vaxt məni,
Dərdlərimlə birgə qaldım təkbətək.

heart11

Üçümüz gözlədik

 

Xəyallar uzağa apardı məni,

Yuxusuz qalmışam səhərə qədər.

Bu sevda yolunda gözlədim səni,

Üçümüz gözlədik: mən, qüssə, kədər.

 

Bayirda ildırım sökür küçəni,

Dağıdır hər yeriküləklər, tufan.

İntizar yolunda saxladın məni,

Təklikdə saxladın uzun bir zaman.

 

Xəyallar uzağa apardı məni,

Yatmağa qoymadı bu gecə xiffət.

Məhəbbət yolunda axtardım səni,

Üçümüz axtardıq: mən, sevda, həsrət.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Vəfasız

Tələyə düşmüşdü sevgidən ürək,
Cavabsız məhəbbət, sanki qəfəsdir.
Bu sevda yolların mən gəzmişəm tək,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 
Mən şirin vədələr qurbanı oldum,
Nağıla inanmaq bu qədər bəsdir,
Bir incə çiçəktək saralıb-soldum,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 
Mən sadiq olmuşam sevgiyə hər an,
Sədaqət adi söz, adicə səsdir.
Yetişdi həmin an, çatdı o zaman,
Vəfasızdan vəfa ummaq əbəsdir.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Dəhşət yuxu

Yuxuda gördüm ki, itirdim səni,
Bu gözəl dünyanı sən də tərk etdin.
Həyat yollarında tək qoyub məni,
Bilmədim nə səbəb çıxıb da getdin.

Elə bil dayandı bir an ürəyim,
Həmin an hər tərəf qaranlıq oldu.
Ayağım altında torpaq da yandı,
O saat qəlbimə göz yaşı doldu.

Oyandım yuxudan sevindim yaman,
Sevindim yuxudur gördüyüm dəhşət.
Nə bu gün, nə sabah, nə də heç zaman,
Gəlməsin yuxuma qorxulu həsrət. 


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Göz yaşları

Doldu nədən gözlərinə qəm-kədər.
Ürəyinə salma həsrət daşını.
Toxtaqlıq ver öz-özünə bir qədər,
Qurban olum sil gözünün yaşını.

Daş fələyin, hökmü sənin, baş mənim,
Qoy yığıla gözlərimdə yaş mənim,
Varsa qəmin hamı ola, kaş, mənim.
Qurban olum sil gözünün yaşını.

Qüssə nədir, kədər nədir, qəm nədir,
Fərəh nədir, sevinc nədir, kəm nədir.
Ala gözlüm, gözlərində nəm nədir?
Qurban olum sil gözünün yaşını.

heart11

Yağma yağış
 
Yağma yağış, dərdlərimi oyatma,
Mən onları yatızdırdım birtəhər.
Göydən mənə damla-damla qəm atma,
Qoy dincəlim barı bir gün, bir səhər.

Yağma yağış, xırda-xırda ağlama,
Görmə rəva könlüm ola pərişan.
Yağma yağış, məni oyaq saxlama,
Mən onsuz da yata bilməm bircə an.

Yağma yağış, kövrəlirəm, doluram,
Hər bir damlan ürəyimdən süzülür.
Tək qalanda mən də yağış oluram,
Göz yaşlarım düzüm-düzüm düzülür.

heart11
Həsrətində

Sənin həsrətinlə ağarır saçım
Hər günüm bənzəyir uğursuz ilə.
Ayrılıq dərdindən mən hara qaçım?
Qaça da bilmirəm bu dərd-qəm ilə.

Bir zaman dəlitək sevirdin məni
Bu sevgi alışdı nə tez də söndü.
Unuda bilərmi sevən-sevəni
Nə səbəb ürəyin sərt buza döndü.

Təklikdə inləyir sevən ürəyim
Bilmirdim sevgimiz bitəcək belə.
Sən idin həyatım arzu-diləyim
Bu arzu-diləklə yaşaram hələ.

heart11
Dilimin qəmli harayı

Sevgi nə deməkdir bilməzidim mən,
Allahın lütfüdür bu sevgi payı,
Qəlbimdə kədərsən, gözümdə nəmsən,
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

Əvvəllər bilməzdim nədir məhəbbət,
Kədərli keçirtdim hər günü, ayı,
Salmısan könlümə qəm, qüssə, həsrət
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

Unuda bilsəydim mən səni əgər
Sanardım bu yoldan yoxdur savayı.
Könlümə gözümə dolubdur kədər
Sən oldun dilimin qəmli harayı.

heart11

Suallar içində

Ayrılıq yamanca üzdürdü məni,
Mən yenə qalmışam otağımda tək.
Gözlərim axtarıb tapmayır səni,
Həsrətdən ağlayır, diləyir ürək.

Zindandır mənimçün soyuq otağım,
Boğur göz yaşımda qəlbimi həsrət.
Sanki İlahidən sönüb çırağım,
İçimdə, çölümdə var qatı zülmət.

Niyə ki, unutdun, niyə ki, getdin,
Bəlkə də heç zaman sevməmisən sən.
Səbəb nə oldu ki, mən tərk etdin?
Suallar içində tək qalmışam mən.

heart11

Əzablı ömür

İlahi, gəl məni məndən al apar,
Qoşulub mən Sənə qoy çıxıb-gedim.
Əzabdan sıxılan canımı qurtar,
Ağrılı-acılı ömrü tərk edim.

Həyatım əvvəldən bəllidir sənə,
Çox çətin bir tale, qismətim oldu.
Xoşbəxtlik payımı vermədin mənə
Ömrümün çiçəyi budaqda soldu.

Bir payız gecəsi gəl məni apar,
Dünyadan xəlvətcə biryolluq gedim.
Yarpaqlar eyləyir bir-bir intihar
Həyatı yarpaqtək mən də tərk edim.

heart11

Təklik

Təklikdə qalmışam yenə bu axşam,
Yollara baxmaqdan yoruldu gözüm,
Həsrətim alovdur, mən də ki, bir şam,
Nə səndə insaf var, nə məndə dözüm.

Nə olar, tez qayıt darıxır ürək,
Otağım elə bil zindana dönüb.
Qaranlıq içində oturmuşam tək
Sanki taleyimin ülkəri sönüb.

Hər anım əziyyət, hər anım əzab
Dustağa döndərib məhəbbət məni,
Ahıma, naləmə vermədin cavab,
Boğur göz yaşımda bu həsrət məni.

heart11
Ayın, Günün işığında

İstərəm olasan xoşbəxt, hər zaman
Mən sənin üzündə görməyim kədər.
Qoy gülsün üzünə həyatın hər an
Heç bir vaxt üzülmə, sıxılma hədər.

Səntək az tapılar mehriban insan,
Ən çətin günümdə dayaq olmusan.
Məndən ayrılmadın sən heç bircə an
Kövrək anlarımda könül almısan.

Ürəyin həmişə sevinclə dolsun, 
Qəlbindən silinsin həm qəm, həm həsrət.
Xoşbəxtlik hər zaman qismətin olsun,
Qapını qoy döysün sevinc, səadət.

Tanrıdan istərəm sənə toy-büsat,
Kədəri qəlbindən sil artıq, bəsti. 
Qoy olsun qismətin fərəhli həyat,
Ay kimi işıqlı, Gün kimi isti.

heart11
Məni məndən soruş

Məni məndən soruş, dərdlərim çoxdur. 
Kim bilər onları məndən də yaxşı? 
İnan ki, heç kimin xəbəri yoxdur. 
Nə üçün tökülür gözümün yaşı. 

Məni məndən soruş, kim deyər nədən 
Mən yata bilmirəm səhərə qədər. 
Elə bil, qar yağıb başıma dən-dən 
Soyuqdan gizlənib qəlbimdə kədər. 

Məni məndən soruş, gəl deyim sənə 
Nədən narahatdır sinəmdə ürək. 
Bu sonsuz kainat dar gəlir mənə 
Mən özüm-özümlə qalan zaman tək.


 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gecənin həsrəti

 

Solur pəncərəmdə incə çiçəyim,
Yağışlı havada günəşsiz solur.
Təklikdə sızlayır sevən ürəyim,
Qəlbimə nədənsə qəm, kədər dolur.
 
Bilmirəm nədəndir bu qüssə, həsrət,
Göydəki buludlar canımı sıxır.
Otağımda mənəm bir da sükunət,
Üzümdən yağıştək göz yaşım axır.
 
Gecənin yarısı darıxdım yaman,
Yağış da bu yandan üzübdür məni.
Qəlbimdə mürgülər bir ümid, güman,
Səni gözləyirəm, sevirəm səni.heart11

 

YUXU

 


Yuxuda görmüşəm bu gecə səni, 
Heç də istəməzdim açılsın səhər. 
Apardı cənnətə bu yuxu məni 
O saat qəlbimdən yox oldu kədər. 

Nə gözəl mənzərə-bir güllü çəmən, 
Şəfəqlər saçırdı hər yerə günəş. 
Bu ülvi aləmdə sən idin və mən 
O şirin yuxuda qalaydım, ey kaş. 

Oyandım, ayıldım yuxudan səhər 
O gözəl mənzərə, heyf ki, heç oldu. 
Demirəm yuxunu görmüşəm hədər 
Amma bu sənsizlik qəlbimə doldu. 

heart11

Tale payım

Mən səni görəndə tutulur dilim, 
Deyəsi sözlərim qəlbimdə çoxdur.
Məhəbbət bağında bitmədi gülüm
Bilirəm sevgiyə heç haqqım yoxdur.

Dözülməz əzaba nə qədər dözüm?
Gözümü örtüklə bağlayır həsrət,
Buz kimi donubdur qəlbimdə sözüm,
Bir yerdə qalmağa olacaq qismət?

Dustağa döndərib məhəbbət məni.
Qəlb üçün bədənim olubdur zindan,
Mən nahaq salmışam qəlbimə səni,
Sən məni sevəsən etmirəm güman.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ömür yolları

Ömür yollarımız ayırdı bizi,

Sən sola gedirsən mən isə sağa.

Qaldı bu yollarda bir sevgi izi,

Biz gedə bilmədik çox da uzağa.

Deyirdik dönmərik eşqin yolundan,

Bu yol nədən belə dar gəldi bizə?

Deyirdik gedərik daim yanbayan,

Bir ülvi sevgini gətirdik gözə.

 

İnan ki, bezmişəm özümdən özüm,

Hara gedirəmsə mən gedirəm tək.

Sən yada düşdükcə yaşarır gözüm,

Hələ də barışmır hicranla ürək.

 

heart11

 


 

Tənhalıq


 

Yenə boş otaqda oturmuşam tək,

Masanın üstündə əriyir bir şam.

Ağlayır sızlayır həsrətdən ürək.

Tənhalıq baş çəkdi mənə bu axşam.


 

Səni yola saldım, səni ötürdüm,

Xeyli vaxt gözlərim arxanca baxdı.

Elə bil ömürlük səni itirdim,

Qəlbimi qəm-qüssə odlara yaxdı.


 

Dörd divar içində sıxıldım yaman

Şam da yavaş-yavaş axırda söndü.

Ümidlər puç olub, qalmadı güman,

Otağım boş qalmış yuvaya döndü.


 

heart11
 

Gücsüzlük


 

Yenə təkəm, sıxır məni dörd divar,

Kədərimi məndən başqa kim bilir?

Ürəyimə sığışmayan həsrət var.

Dünya mənə özü boyda dar gəlir.

 

Zəmanədə sualıma cavab yox.

Gələcəkdə hər şey sirli, bilinməz.

Mən tamam gücsüzəm, dərdim isə çox,

Ölüncə qəlbimdə bu dərd silinməz.


 

Ayağımda yoxdur artıq taqətim,

Yerə yıxır məni bu dərd bu kədər.

Əldən salır, üzür məni həsrətim

Bu əzaba ürək dözsün nə qədər?


 


 


 


 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sal məni yadına

Sal məni yadına günəş batanda,
Qaranlıq düşəndə xatırla məni.
Bir payız axşamı yağış atanda
Mən də düşünürəm həsrətlə səni.

Sal məni yadına aydın bir səhər,
Bülbülün səsindən oyanıb erkən.
Darıxma, əzizim, darıxma hədər,
Hər zaman səninlə olacağam mən.

Sal məni yadına tənha qalanda,
Qəlbinin qonağı olanda kədər.
Hər dəfə yadına məni salanda
Bil ki sevinirəm dünyalar qədər.

heart11
Sevgi yolları

Qəlbimdə bir arzu, bir ümid, dilək.
Nəhayət bu gün mən görəcəm səni.
Yol boyu sinəmdə titrəyir ürək.
Bu yollar yanına aparır məni.

Gözlərim görməyir sevincdən bu an
Seçmirəm mən artıq yoldan keçəni,
Sevinir ürəyim, sevinir yaman
Bu yollar yanına aparır məni.

Min şükür edirəm, İlahi, Sənə,
Nəhayət görəcək sevən-sevəni,
Çox xoşbəxt bir günü bəxş etdin mənə
Bu yollar yanına aparır məni.

heart11

Sən gəlməsən

Sən qəmli olanda kövrəlirəm mən,
Yaz dönər payıza, gülüm, gülməsən.
Ayrılıq görünər saçımda dən-dən, 
Saniyə bir əsrə dönər gəlməsən.

Olaram əl-qolu bağlı bir əsir,
Aylarım olar il, illərim də əsr,
İndidən ürəyim həsrətdən əsir,
Saniyə bir əsrə dönər gəlməsən.

Çevrilər hər anım zülmətə sənsiz,
Sanaram düşmüşəm qürbətə sənsiz.
Bəlkə də dözmərəm həsrətə sənsiz,
Saniyə bir əsrə dönər gəlməsən.

heart11

Sənsiz səninləyəm

Gözlərim yol çəkir, sızlayır ürək,
Həsrətin yamanca üzübdür məni.
Son günlər olmuşam bir az da kövrək,
İstərəm hər bir an yanımda səni.

Hər zaman yadımda, xatirimdəsən,
Səhər də, axşam da xəyalımdasan.
Mənim daxilim də, zahirim də sən,
Nə fərqi cənubda, şimalımdasan.

Günəş həm çıxanda, həm də batanda,
Səni düşünürəm, səni anıram.
Gündüzüm tək-tənha sona çatanda,
Sənsizlik odunda təkrar yanıram.

Kədərli həyatım zülmətdən betər,
Könlümün sirdaşı olubdu həsrət.
Gəl-çıx ki, dağılsın başımdan kədər,
Qərq olum sevincə mən də nəhayət. 

heart11

Arzu qanadında

Həsrətdən üzülür, sızlayır ürək,
Kövrəyəm, bir az da oluram kövrək.
Qalanda üz-üzə xəyalımla tək,
Məni arzularım qanadlandırır.

Aşiqəm, ümidlər yaşadır məni,
Bilirəm görəcək sevən-sevəni.
Sevgi qanadında taparam səni,
Məni arzularım qanadlandırır.

Soyuq qış dönəcək güllü bir yaza,
Əlvida deyəcək günəş ayaza.
Təbiət özünü qoyacaq naza,
Məni arzularım qanadlandırır.

heart11

Dünya dəyməz göz yaşına

 

 

Gözlərində gördüm kədər,
Kədərlisən, məncə, hədər.
Ağlamağın artıq yetər,
Dünya dəyməz göz yaşına.

Taleyimiz oldu acı,
Dərdimizin yox əlacı.
Yanağında donub damcı,
Dünya dəyməz göz yaşına. 

Fələk bizi verdi yelə,
Göz yaşımız döndü selə.
Bəxti yazan yazıb belə,
Dünya dəyməz göz yaşına.

Bulud kimi ürək doldu,
Payız kimi ömür soldu.
Keçən-keçdi, olan-oldu,
Dünya dəyməz göz yaşına.


Hər bir budaq açır çiçək
Saplaq-saplaq, ləçək-ləçək,
Bahar gəlir, sevir ürək
Dünya dəyməz göz yaşına.

heart11

Günəşsiz səhər

Günəşsiz oyandım yenə bu səhər,
Dəhşətli bir yuxu görmüşəm gecə.
Qəlbimi bürüdü həyəcan, kədər,
Bilmədim təskinlik tapacam necə.

 

Yuxuda gördüm ki, sevgimiz bitib,
Yarımın ürəyi sərt buza dönüb.
O məni tərk edib, gözümdən itib,
Baharım qış olub, ocağım sönüb.

 

Canımdan üşütmə keçdi həmin an,
Xəyallar, arzular sanki puç oldu.
Yuxudan oyandım elə bu zaman,
Qəlbimə şübhələr yağıştək doldu.

heart11

Oyatma məni

Nə olar oyatma məni bu səhər,
Bu günün qonağı olsun sükunət.
Oyansam, qəlbimə dolacaq kədər
Yuxuda boğulsun əzablı həsrət.

Bu gün qalacağam yenə də sənsiz,
Dörd divar sıxacaq, partlaya ürək.
Çox qalmaz hicranda sevən-sevənsiz
Bu acı hicrana mən dözəm gərək.

Sən məni oyatma, dincəlsin canım, 
Yuxular qoynunda qoy yatsın həsrət.
Bir əsrə çevrilir sənsiz hər anım,
Əsirə döndərir məni məhəbbət.
heart11

Sənə möhtacam

Qəlbimdə min arzu-dilək,
Eşqin ilə açır çiçək.
Nə qədər ki, vurur ürək, 
Daim sənə möhtac olum.
 
Dərdim-qəmim qucaq-qucaq,
Yoxdu mənə arxa-dayaq.
Bir-birindən düşdük uzaq,
Daim sənə möhtac olum.
 
Ömrüm-günüm əziyyətdə,
Mərd aşiqəm sədaqətdə.
Bizim bu saf məhəbbətdə,
Daim sənə möhtac olum.
heart11

Son tamaşa

Həqiqi aşiqsən, edirdim güman,
Saf sevgi yerinə mən gördüm yalan,
Yalan məhəbbətdən usandım inan,
Hissim, duyğularım yox olub-getdi,
Bağlandı pərdələr tamaşa bitdi.

Qəlbimdə sakitlik, boşluq, toranlıq,
Gözümdə hər tərəf zülmət, qaranlıq.
Yerimdə qurudum əvvəl bir anlıq,
Eşqim, səadətim məni tərk etdi,
Bağlandı pərdələr tamaşa bitdi.

Rolunu çox gözəl nümayiş etdin,
Sevdirdin özünü sonra da getdin.
Sən məni atmaqla arzuna yetdin,
Əhdin, etibarın olmadı ciddi,
Bağlandı pərdələr tamaşa bitdi.


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sənsiz anlar

Ora-bura vurdu həyat


 

Təklik məni yaman sıxır,

Dərd-qəm qovub yerə yıxır.

Gözlərimdən qan-yaş axır,

Yordu məni, yordu həyat,

Ora-bura vurdu həyat.

 

Yarəb, məni qəmdən qurtar,

Ürək artıq edib qubar.

Gəlir mənə bu dünya dar,

Yordu məni, yordu həyat.

Ora-bura vurdu həyat.

 

Küskün ömür nəyə gərək?

Xəyal imiş arzu-dilək.

Qəddarlığa dözmür ürək,

Yordu məni, yordu həyat.

Ora-bura vurdu həyat.


 

 

 

Sənsizəm


 

Soruşsan necəyəm? Deyərəm indi.

Dərdlərin altında çat verir ürək.

Bəxtimin ulduzu parladı, söndü,

Həsrətlə üz-üzə mən qalmışam tək.

 

Elə bil insanlar harasa köçüb, 

Tənhalıq olubdur mənim sirdaşım. 

Sənsizəm, elə bil, bir ömür keçib, 

Sel kimi tökülür yenə göz yaşım. 

 

Bilmirəm hardasan, neyinirsən indi? 

Gətirən də yoxdur səndən bir xəbər.

Bu dünya mənə bir zindana döndü,

Durub keşiyimdə qüssə, qəm-kədər.


 


 

Nigaran illərim


 

Sən getdin, o gündən ağlar ürəyim,

Baharım qış oldu, payıza döndü.

Sən idin istəyim, arzum, diləyim,

Sənin gedişinlə ümidim söndü.


 

Mənasız görünür sənsiz bu həyat,

Aylarım, illərim nigaran keçir.

Yox olub xoş günlər, sevinc, zarafat.

Həsrətin gecələr qanımı içir.


 

Daha sevindirmir məni gül-çiçək,

Bilmirəm mən sənsiz indi nə edim?

Deyirlər dünyadan hamı köçəcək,

Mən bu gün istərəm dünyadan gedim.


 


 

İlahi, apar məni


 

İlahi, apar məni,

Əzabdan qurtar məni.

Torpaqdan yaratmısan,

Torpağa qaytar məni.


 

Qəm-qüssə sıxır məni,

Qaldırıb-yıxır məni.

Dözmürəm əzablara,

Məhv edər axır məni.


 

Həyata bitmiş həvəs,

İstəməm alım nəfəs.

Boş keçir ömrüm, günüm,

Yoxdur gözümdə heç kəs.


 

 

Ana


 

Bilirəm incidib üzmüşəm səni,

Yorğun da olanda gülürdü gözün.

Sığallar çəkirdin, öpərək məni,

Təskinlik verirdi hər şirin sözün.


 

Bağışla, anacan, mən sənə qurban,

Gecə də, gündüz də dərdimi çəkdin.

Şikayət duymadım səndən heç zaman,

Sən mənim yolumda belini bükdün.


 

Üz-gözün qırışdı, ağardı tellər,

Bu acı həyatım çox üzdü səni.

Hayıf, qocalırsan keçdikcə illər,

Çox xahiş edirəm, tək qoyma məni.


 


 

Sənsiz gecə


Səhərdən gözlərim yollara baxır,

Gözlərim yol çəkir, qulağım səsdə.

Sənsizlik qəlbimi yamanca sıxır,

Sən azad, mən isə dar bir qəfəsdə.


 

Bir gecəm də keçir səndən uzaqda,

Sənsiz açılacaq növbəti səhər.

Xəyalım dolanır aranda, dağda,

Hər tərəf qaranlıq, dincəlir şəhər.


 

Ürəyim sızlayır, darıxır sənsiz,

Yalqızam yenə də bir sirdaşım yox.

Ayrılıq dərdinə dözməzdin mənsiz,

Olsaydı həsrətin mənimkindən çox.


 


 

Bağışla


Etiraf edirəm üzmüşəm səni,

Səhvlərə yol verdim bilmədən özüm.

Əgər bacarırsan bağışla məni,

Səndən üzür dilər mənim hər sözüm.


 

Acılar çəkdirdim, sənə qəm verdim,

Dərdinin üstünə dərdimi yıxdım.

Sənin tərəfindən mən qayğı gördüm,

Mənsə əvəzində qəlbini sıxdım.


 

İndi üzülürəm, çox peşmanam, çox,

Bir də incitmərəm mən səni əsla.

Gec başa düşmüşəm, amma, fayda yox,

Qoy deyim bir daha: «Məni bağışla».


 


 

Getdin


 

Kədər güc gəldikcə əyilirəm mən,

Taleyim sınağa çəkir eləcə.

Sən məni tək qoyub getmisən nədən,

Acı tənhalığa alışım necə?


 

Həsrətin o gündən mənə dost oldu

Qəlbimi dumanla bürüdü payız.

Yenə də gözlərim buludtək doldu,

Məni sellər kimi sürüdü payız.


 

Tərk edib getmisən, tənhalıq qalıb,

Sırtıq qonaq kimi getmək bilməyir.

Könlümü həyəcan, qəm-qüssə alıb,

Gecələr uzanır, səhər gəlməyir.


 

Çiynimdə sənsizlik yükün daşıdım,

Dünya gözlərimdə sənsiz oldu dar.

Soruşma ölmədim. Niyə yaşadım?

Hələ yaşayacam neçə qış-bahar.


 


 


 

 


 

Payız


 

Saralıb, ağacdan düşür yarpaqlar,

Buludlar yenə də qatar-qatardır.

Qızıl paltarını geyindi bağlar,

Mənimsə qəlbimdə hələ bahardır.


 

Təbiət ecazkar rəngə boyandı,

Uşaqlıq illərim yadıma düşdü.

Yatmış xatirələr bir-bir oyandı,

Göz yaşım yanağım üstə sürüşdü.


 

Mən həyat bağında quru bir budaq,

Əfsus, arzularım açmadı çiçək.

Ömrümün ayları soyuq, qar, sazaq,

Solğun illərimi apardı külək.


 

 

Fikirlər

 

Başımda var min-bir fikir,
Vərəq-vərəq yazır qələm.
Düşüncələr sətir-sətir,
Misraların mənası qəm.

Ağ kağıza kədər dolur,
Kəlmələrim acı-acı.
Göz yaşlarım nöqtə olur,
Vərəqlərdə damcı-damcı.

Fikirlərim qarışdıqca,
Qələm, vərəq oldu sirdaş.
Tənhalıqla barışdıqca,
Könül güldü yavaş-yavaş.

 

 

 

Sənsiz


 

Özümü səninlə çox xoşbəxt sandım,

Göylərə qaldırdı bu sevgi məni.

Sən getdin mən isə alışdım, yandım,

Gözlərim hələ də axtarır səni.


 

Sənsiz bu dünya bir zindandır mənə,

Sənsiz bu dünya çox ensizdir, dardır.

Ayrılıq hökmünü kim verdi sənə?

O gündən tənhalıq ömrümə yardır.


 

Həsrət tikan olub könlümə batır,

Qəmə sirdaş oldum mən yavaş-yavaş.

Gün sənsiz başlayır, sənsiz də bitir,

Eləcə bitsəydi ömrüm sənsiz kaş.


 

heart11

Sevirəm səni

 

Bəlkə də mənimtək darıxırsan sən,

Artıq unutmusan bəlkə də məni.

Yolunu hələ də gözləyirəm mən,

Uzaqdan-uzağa sevirəm səni.

 

Fələk də ayıra bilməzdi bizi,

Bilmədim kim oldu eşqin düşməni.

Qəlbimdə bəslərəm saf sevgimizi,

Uzaqdan-uzağa sevirəm səni.

 

Günəş buludlara qoşuldu, getdi,

Qaranlıq bürüdü çölü, çəməni.

Bir səhər də gəldi, bir gecə bitdi.

Uzaqdan-uzağa sevirəm səni.

heart11

Həsrətin sonu


 

Həsrətində idim uzun bir zaman,

Qəlbimi sənsizlik üzürdü yaman.

Nəhayət yetişdi gözlədiyim an,

Bu qış gözümüzdə yaşı qurutdu.


 

Sanki, bir bahardı, bir yaydı bu qış,

Nə güclü qar yağdı, nə güclü yağış.

Bəxş etdin sən mənə isti bir baxış,

Bu qış gözümüzdə yaşı qurutdu.


 

Vüsalın yanında əridi hicran,

Durarmı soyuqla isti yanbayan?

Eşitdi səsimi ulu Yaradan,

Bu qış gözümüzdə yaşı qurutdu.


 

heart11

Vida


 

Sən məni ötürmə, gedərəm özüm,

Kədərli baxışdan üzülər ürək.

Dayansam, yenə də dolacaq gözüm,

Göz yaşım üzümdə donacaq buztək.


 

Çox arxamca baxma, qoy gedim rahat,

Son vida, son sözlər nəyinə gərək?

Ayrılıq zamanı yetişdi, heyhat,

Mənim istəyimcə deyil bu istək.


 

Mən çıxıb-gedirəm ötürmə məni,

Ayrılıq vüsala aparan bir yol.

Yaxın bir zamanda görərəm səni,

Mən dönüb gəlincə sən salamat ol!


 

 

 

Наиля Шахверди

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Изменено пользователем Lady72

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×