Jump to content

Вопросы про Ислам


Xanadu
 Share

Recommended Posts

Всем добрый.

Возможно, вопрос покажется глупым..

Но какую литературу посоветуете для начинающих? Желательно на русск.яз.

Заранее...благодарю.

Коран с комментариями - автор Элмир Кулиев

"Сахих аль-Бухари" сборник хадисов

+

ОБЪЯСНЕНИЕ ОСНОВ ВЕРЫ

Автор : Мухаммад Салих аль-Усаймин

Cсылка: http://www.islamhouse.com/p/270614

Основы вероубеждения для начинающих

Автор : Абдуль Азиз бин Мухаммад Аль Абдиллатыф

Cсылка: http://www.islamhouse.com/p/206751

Книга единобожия

Автор : Салих бин Фаузан аль-Фаузан

Cсылка: http://www.islamhouse.com/p/1763

Сокращённый сборник аль-Бухари

Автор : Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари - Ахмад бин Ахмад бин Абдуллатыф аз-Зубейди

Cсылка: http://www.islamhouse.com/p/65194

ИншаАллах, все эти книги будут полезными для вас.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hanbali, ayələr xoşuna gəlmədi? Təfisrlərini də gətirmişəm. Fəxre Razidən ağıllısan da sən? Bəlkə mьfəssir olmusan?

Ayə qəbul etmirsənsə hədis gətirə bilərəm

1. Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. Dedi ki: Mвlike, Ebы'z-Zьbeyr'den dinlediğim, onun da Saоd b. Cьbeyr'den, onun da İbni Abbвs'-dan naklen rivayet ettiği şu hadоsi okudum: İbnо Abbвs: «Resыlьllah (s) hiз bir korku ve sefer yokken цğle ile ikindiyi toptan, akşamla yatsıyı da toptan kıldı.» demiş. (mənbə: Səhihi Mьslьm, Yolзuların namazı kitabı, Vətəndə iki namazı birlikdə qılmaq babı)

2. Bize, Ahmed b. Yыnus ile Avn b. Sellвm hep birden Zь-heyr'den rivayet ettiler. İbni Yыnus dedi ki: Bize Zьheyr rivayet etti. (Dedi ki) : Bize, Ebы'z-Zьbeyr, Saоd b. Cьbeyr'den, o da İbni Abbвs'dan naklen rivayet etti. İbni Abbвs: «Resыlьllah (s) Medine'de hiз bir korku ve sefer yokken Цğle ile ikindiyi toptan kıldı.» demiş. Ebы'z-Zьbeyr demiş ki: «Ben, Saоd'e acep bunu niзin yaptı diye sordum. Saоd: Ben de, senin sorduğun gifci İbni Abbвs'a sordum da: "Resыlьllah (s), ьmmetinden hiз bir kimseyi meşakkata sokmamak istedi... cevвbını verdi... " dedi. (mənbə: Səhihi Mьslьm, Yolзuların namazı kitabı, Vətəndə iki namazı birlikdə qılmaq babı)

3. Bana Ebы'r-Rabо' Ez-Zehrвnо rivayet etti. (Dedi ki) ; Bize Hammвd, Zьbeyr b. Hırrоd [24]'den, o da Abdullah b. Şakik'den naklen rivayet etti. Abdullah, şцyle demiş: "Bir gьn оbni Abbвs, ikindiden sonra bize hutbe оrвd etti. Hutbe tв gьneş kavuşup, yıldızlar gцrьnьnceye kadar devam etti. Halk namaza, namaza... (yəni ibn Abbas ® şam namazının vaxtı girsə də onu gecikdirdi) demeye başladılar. Derken yanına Benо Temim'den fьtursuz ve sцzьnь esirgemiyen bir adam gelerek: Namaza, namaza... dedi. Bunun ьzerine İbni Abbвs: «Bana, sьnneti mi цğretiyorsun be annesiz kalası!» dedi ve şunu ilвve etti: «Ben, ResцlьlSah (s)'n Цğle i!e ikindiyi ve akşamla yatsıyı cem' ederek kıldığını gцrdьm!» Abdullah b. Şakоk: «Bu sцzden kalbime bir şьphe dьştь de Ebы Hь-reyre'ye giderek, ona surdum. İbni Abbвs'm sцzьnь o da tasdik etti.» demiş. (mənbə: Səhihi Mьslьm, Yolзuların namazı kitabı, Vətəndə iki namazı birlikdə qılmaq babı)

4. Bize, İbni Ebо Цmer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize, Vekо' rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İmrвn b. Hudeyr , Abdullah b. Şakоk El-Ukaylо'den naklen rivayet etti. Demiş ki: "İbni Abbвs'a bir adam; namazı (kil.) dedi. O sustu. Sonra (yine) namazı kıl, dedi. O yine sustu. Sonra (tekrar) namazı (kıl.) dedi; İbni Abbвs yine sustu; sonra: «Be hey annesiz kalası! Namazı bize mi цğreteceksin. Biz, Resыlьllah (s) zamanında iki namazı cem' ederek birden kılıyorduk» dedi. (mənbə: Səhihi Mьslьm, Yolзuların namazı kitabı, Vətəndə iki namazı birlikdə qılmaq babı)

Daha ətraflı

Sən heç özün gətirdiyin hədisləri oxumusan? Görürür ki yox! Səfər namazlarina aid olan hədisləri gətirirsən hələ nəfsin uçun dəlil də görürsən? Bəli Namaz cəm olur səfərdə bunu məndə deyirəm. Bəli Peyğəmbərin (ona,ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) səbəbsiz namazı cəm etməsi haqda hədisi varid olub. Bunu yalniz bir dəfə edib Qalan vaxtlarda neçə vaxt qildığı mutavatir rəvayətlərdəəksini tapıb bəllidi. Bunu özünə dəlil görüsənsə onda səndə bir dəfə belə et! Yox bütün vaxtlarda belə etməyin bu Peyğəmbərin (ona,ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) əməlinə müxalifdir. Hə o ki qaldı təfsirini iddia etdiyin ayəyə, ayənin təfsiri mənə bəllidi. Mötəbər təfsirlərin heç biri sənin dediyin kimi deyil ona görə kəlam elmindənsə sünnəni öyrən sənə fayda bundadir! 

Edited by Hanbali
Link to comment
Share on other sites

Sənin gözlərində görünür problem var, o səbəbdən hər 4 hədisdən bəhsimizə lazım olan hissəni qoyacam bura:

1. «Resыlьllah (s) hiз bir korku ve sefer yokken цğle ile ikindiyi toptan, akşamla yatsıyı da toptan kıldı.»

2. «Resыlьllah (s) Medine'de hiз bir korku ve sefer yokken Цğle ile ikindiyi toptan kıldı.

3. «Ben, ResцlьlSah (s)'n Цğle i!e ikindiyi ve akşamla yatsıyı cem' ederek kıldığını gцrdьm!» Abdullah b. Şakоk: «Bu sцzden kalbime bir şьphe dьştь de Ebы Hь-reyre'ye giderek, ona surdum. İbni Abbвs'm sцzьnь o da tasdik etti.»

4. Biz, Resыlьllah (s) zamanında iki namazı cem' ederek birden kılıyorduk»

Odur ki, namazın vacib olan 3 vaxtı var, ancaq daha fəzilətlidir ki, 5 vaxta qılınsın. Bununla belə, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, desin ki, 2 namazı ardıcıl qılmaq olmaz. Peyğəmbər əlbəttə ki, əsasən 5 vaxta qılırdı, ona görə də səhabələr təəccüb etmişdi.

Link to comment
Share on other sites

Namazın nə səfər, nə də yağış olmadan ardıcıl qılınması haqqında:

"Səhih Müslim", Vətəndə namazın birləşdirilməsi, 49-58-ci hədislər

"Sünəni Tirmizi", 187-ci hədis

"Sünəni Nəsai", 597-599-cu hədislər

"Sünəni Əbu Davud", 1210-1220-ci hədislər. Görün nə qədər hədis var bu haqda?!

Link to comment
Share on other sites

Yuxarıda dediklərim hər ikinizə aiddi. Özününüzün dediyi kimi Peyğəmbərimiz(səllallahu aleyhi və səlləm) (sənin dediyin kimi "əsasən" yox) elə 5 vaxt qılıb bu günəş kimi aydındı ona görə sizin inadınıza heç gərəyim yoxdu vəssalam.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

День рождения моего сына 16. 06 .2006 т.е три шестерки в нашей религии что нибудь про это сказанно?знакомая(хрестьянка)говорит надо как то его очистить подскажите что делать а то она мне такого наговорила.

Edited by N.i.k.a
Link to comment
Share on other sites

День рождения моего сына 16. 06 .2006 т.е три шестерки в нашей религии что нибудь про это сказанно?знакомая(хрестьянка)говорит надо как то его очистить подскажите что делать а то она мне такого наговорила.

вам надо очистить свою знакомую,..а ребенка оставьте в покое!

Link to comment
Share on other sites

День рождения моего сына 16. 06 .2006 т.е три шестерки в нашей религии что нибудь про это сказанно?знакомая(хрестьянка)говорит надо как то его очистить подскажите что делать а то она мне такого наговорила.

16. 06 .2006

16 сура 06 айaт

Вы наслаждаетесь красотой домашних животных и тогда, когда вечером пригоняете их [в загон], и тогда, когда утром отгоняете на пастбище...smile3000dd.gifsmile3000dd.gifsmile3000dd.gif

2006 20-06

20 сура 06 айт

6. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и то, что находится и между ними, и под землей.smile3000dd.gifsmile3000dd.gifsmile3000dd.gif

это если рассуждать как ваша знакомаяflowers1.gif

Link to comment
Share on other sites

День рождения моего сына 16. 06 .2006 т.е три шестерки в нашей религии что нибудь про это сказанно?знакомая(хрестьянка)говорит надо как то его очистить подскажите что делать а то она мне такого наговорила.

Bel? ?eyl?r ham?s? bo? ?eydir aksin? bu cur ?eyl?r? inamaq olaz bunlar ??ri?td? Tatayyur adlanir" T?t?yyur; insan?n e?itdiyi v? ya g?rd?y? bir amil? ?sas?n b?dbinlikd?n,y?ni n?s? pis bir ?ey ba? ver?c?yind?n qorxaraq i?ind?n ?l ??km?si m?nas?n?verir. Buna misal kimi, bir n?f?r yol il? ged?rk?n qar??s?ndan qara pi?ikke?dikd?, yaxud pis adama rast g?ldikd? v? s. bu kimi hallarda b?dbinlikd?nqorxaraq yolunu d?yi?m?sini v? ya gor?c?yi i?i t?xir? salmas?n? gost?rm?k olar.Bu hal haz?rki c?miyy?timizd? geni? yay?lm??d?r. Kim ??xmaq ist?diyi s?f?ri,evl?nm?k plan?n? v? ya icra ed?c?yi bir i?i qar??s?na ??xan pis m?nz?r?, xo?ag?lm?zs?z, yaxud hans?sa vaxtdan, yerd?n b?dbinlik hiss ed?r?k t?xir? salar v? yatamamil? bu i?ind?n imtina ed?rs?, art?q islam dininin qada?an etdiyi t?t?yyuruetmi? say?lar.

H?m?inin hans?sa bir amili v? ya ?lam?ti g?rm?kl? bir i?inicras?na ba?lamaq da t?t?yyurdd?n say?l?r. ??nki h?r iki halda insan?n q?lbiAllaha yox, g?rd?y? v? e?itdiyi amil? ba?lan?r. Pey??mb?rd?n (s.a.s) r?vay?tolunan h?disl?rin birind? bel? buyurulur; “T?t?yyur s?n? bir i?i etdir?namildir.” (?hm?d r?vay?t etmi?dir).

?slam ??ri?tin? ?sas?n hans?sa bir amild?n b?dbinlik g?zl?m?kx?rafat v? m?vhumat??l?qd?r. Y?ni he? bir ?ey s?n? t?sir ed? bilm?z. Yaln?zAllah s?n? xeyir v? z?r?r ver? bil?r. ??ri?t? ?sas?n insan ?z?nd? bel? hallarlarastla?d?qda ona qar?? m?bariz? aparmal?d?r

Bu x?susda Pey??mb?r (s.a.s) buyurmu?dur;

“X?st?lik ?z-?z?n? yay?lmaz. Hans?sa bir ?lam?t? g?r? b?db?xtlikba? verm?z, yarasa qu?undan v? s?f?r ay?ndan b?dbinlik g?lm?z”.

H?disin ??rhind? deyilir: ?slamdan ?vv?lki d?n?ml?rd?insanlar el? d???n?rd?l?r ki, x?st?likl?r ?z-?z?n? yay?l?r. ?st?diyi insan?tutur v? x?st?l?ndirir. Ona g?r? h?disd? bu etiqad?n batil oldu?u a??qlan?r. H?m?inin“hans?sa bir ?lam?t? g?r? b?dbinlik ba? verm?z” s?zl?rinin m?nas? xo?una g?l?nv? g?lm?y?n bir i?? g?r? ba??na bir ?ey g?lm?z m?nas?n? verir. El?c? d? h?disd?deyil?n “yarasa qu?undan b?dbinlik g?lm?z” s?zl?ri ona g?r?dir ki, ?slamdan ?nc?kid?n?md? cahill?r el? d???n?rd?l?r ki, yarasa qu?u onlara pis ovqat g?tirir. Bu,onlar?n yanl?? d???nc?si idi. Lakin ?slam g?ldikd?n sonra Pey??mb?r (s.a.s)bunun batil bir inanc oldu?unu bildirmi?dir. H?m?inin ?slamdan ?nc?ki d?n?md? insanlarS?f?r ay?n?n?n u?ursuz ay oldu?una inan?rd?lar. Pey??mb?r (s.a.s) bildirmi?dirki, b?t?n bu inanclar batildir v? ?slam dinin? ziddir. Aydan, qu?dan v? ba?qabir ?eyl?rd?n insana he? bir xeyir v? ziyan g?l? bilm?z. Bu c?r etiqadlar ?slamdininin t?m?l prinsipi olan t?vhid inanc?na v? onun kamilliyin? zidd olan amill?rd?ndir.

Bildiyimiz kimi, t?vhidin kamilliyi v? ?sas? var. T?vhidin ?sas?“L? ?l?h? ?llallah” (Allahdan qeyri ibad?t? layiq haqq m?bud yoxdur) k?lm?sidir.V? onun kamilliyi bu k?lm?nin qollar?na, budaqlar?na ?m?l etm?kd?dir.

?bn M?sud Pey??mb?rd?n (s.a.s) r?vay?t etmi?dir:

“Tatayyur ?irkdir! Tatayyur ?irkdir!”. (?bu Davud, Tirmizi)

Bel?likl? insan g?rd?y? v? e?itdiyinin b?db?xtliy? g?tirib??xard???na etiqad edib, onu bir s?b?b kimi g?r?rs?, o halda o, ki?ik ?irketmi? olar. Yox, ?g?r g?rd?y? v? e?itdiyinin ?z-?zl?y?nd?, Allahdan ba?qa birvarl?q kimi ona b?dbinlik g?tirdiyin? etiqad ed?rs?, bu zaman art?q etdiyib?y?k ?irk olar. N?d?ns? b?dbinlik g?zl?y?n insan iki v?ziyy?t? d??? bil?r.Birinci v?ziyy?t odur ki, g?rd?y?, e?itdiyi v? ya hans?sa vaxt?n, m?kan?n, g?r?c?yii?? u?ursuzluq g?tir?c?yin? inan?b, bu s?b?bd?n fikrind?n ?l ??k?rs?, cox b?y?kg?naha batar.

??nki pey??mb?r (s.a.s) h?disd? buyurmu?du;

“T?t?yyur ed?r?k g?r?c?yi i?d?n ?l ??kmi? olan ?irk etmi?olar”. (?mam ?hm?d)

?kinci v?ziyy?t is? bel? bir ?ey g?rd?kd? i?ini davam etdir?namma rastla?d??? xo?ag?lm?z hal?n i?in? ?ng?l olaca??ndan narahatl?q ke?ir?ninsanlar?n d??d?y? v?ziyy?tdir. Bu halda onlar haram i? tutmu? olur. H?min vaxto insan Allaha olan ?m?dini art?rmal?, t?v?kk?l etm?lidir ki, q?lbind? olan??bh? ondan uzaqla?s?n. H?m?inin bu g?nl?rd? tez-tez e?itdiyimiz probleml?rd?nd? biri “Yeni il” m?s?l?sidir. B?zi insanlar?n etiqad?na g?r? h?r il hans?saheyvan ili il? ?l??lm?li v? bunun ?sas?nda ilin proqnozu verilm?lidir. T?biiki, bu da bir cox ba?qa inanclar kimi cahiliyy? inanclar?ndan biridir v? he?bir m?ntiqi ?sas? yoxdur. Bunu n? a??l, n? d? din q?bul edir. ?ox q?rib?dir ki,bir ?ox qeybi h?qiq?tl?ri “reall?qdan uzaqd?r” dey? inkar ed?n insanlar bu c?rm?ntiqsiz x?rafatlara inan?rlar. T?bii ki, ?slam dini bu inanclardan uzaqd?r. H?rbir m?s?lman bilm?lidir ki, yeni ili qeyd etmek bel? ona yara?maz, n?inki onunhansisa heyvan ?st?nd? t?hvil olaca??na inanmaq. Yeni il sad?c? bir ke?id, t?qvim?l??s?d?r. Bunu t?nt?n? il? qeyd etm?k s?nn?y? (Pey??mb?rimizin (s.a.s.)yoluna) ziddir. Bu, kafirl?rin biz? d???nc? sava?? kimi yeritdiyi ad?tl?rd?nbiridir. Bel? ad?tl?rd?n uzaq durmaq laz?md?r. Sizl?rd?n kimins? a?l?na b?dbinbir fikir g?l?rs?, (m?s?l?n, qar??mdan qara pi?ik ke?di bu g?n i?l?rimal?nmayacaq v? s.) o bu kimi v?sv?s?l?rd?n Allaha s???nmal? v? q?lbiniqorumal?d?r. Qorunma??n da yollari vard?r.

?n ?vv?l Allaha t?v?kk?l etm?k laz?md?r.

?bn M?sud r?vay?t etmi?dir ki, bizd?n el? bir insan yoxdurki, onun q?lbin? bel? bir fikir g?lm?sin. Bunun qar??s?n? Allaha t?v?kk?l etm?kl?almaq olar. (Tirmizi)

Sizl?rd?n birinin ba??na bir i? g?l?rs?, yaln?z Allaha ?midetsin.

Bu halda bel? dua etm?k laz?md?r:

“Allah?m, yax??l?q b?x? ed?n d?, pisliyi d?f ed?n d? s?ns?n.H?qiq?t?n s?nd?n ba?qa q?dr?t v? ?mid sahibim yoxdur”. (?bu Davud, Tirmizi

Ba?qa bir h?disd? is? bel? deyilir:

“Allah?m, s?nin verdiyin xeyird?n ba?qa bir xeyir yoxdur. H?r?ey s?nin ist?yinl? olur. H?qiq?t?n s?nd?n ba?qa ilah yoxdur”.

Unutmayaq ki, h?r ?eyi ver?n d? v? bir saniy?d? verdikl?rinialan da yaln?z Allahd?r. Onun bu q?dr?tini Ondan deyil, ba?qa yerl?rd?axtaranlar?n, y?ni t?t?yyur ed?nl?rin nicat? t?vb? edib Allah v? R?sulununyoluna d?nm?kdir. Q?lbind? ??kk-??bh? olan insan Allah? xat?rlayanda onun q?lbirahatlayar v? t?skinlik tapar.

Odur ki, m?vhumatlardan deyil, Allahdan qorxun!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

“Allahdan k?m?k dil?yin v? s?br edin. Yer ?z? Allah?nd?r. B?nd?l?rind?n ist?diyini onun varisi ed?r. Aqib?t (d?nyada z?f?r, axir?td? y?ks?k m?qamlar) m?tt?qil?rindir!” ?l-?raf sur?si

.....Втом то и дело , что "йер узу аллахындыр" , "бендейе" там делать нечего !...йер узу аллахындыр , йерин алты да бендениндир!...радуйтесь , ВАМ крупно повезло!...

Edited by фирдоуси
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Врач сказал надо часто есть в течение дня. Выходит нет?

Спросите врача, конкретно можно держать пост или нет. Если скажет нет, то можете не держать. Или если попытаетесь держать, но Вам станет плохо, то можете не держать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...