Перейти к содержимому
Darjeeling

Azerbaycan Xalq Mahnilarinin Sozleri - "lyrics"

Recommended Posts

Sarı bülbül

Vətən bağı al-əlvandir,

Yox içində xarı bülbül,

Ömür sürməli dövrandir,

Səsin gəlsin barı, bülbül.

Oxu, quşlar dilə gəlsin,

Xoş nəfəsin elə gəlsin,

Yarım gülə-gülə gəlsin,

Mən çalanda tarı, bülbül.

Bülbül, sənin işin qandı,

Aşiqlər oduna yandı,

Nədən hər yerin əlvandı,

Köksün altı sarı, bülbül…

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Süsən sünbül

Süsən sünbül bitirmişəm,

Mən yarımı itirmisəm,

Ömrü başa yetirmişəm,

Aman, GÜlgəz, yarım hanı?

O məh camalın, ağ üzdə xalın,

Öldürdü məni, nədir xəyalın?

Yar əlindən badə içdim,

Mətləbimə mən yetişdim,

Kəcavəsin bəzəmişdim,

Aman, Gülgəz, gülüm hanı?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Uca dağlar

Uca dağlar başında ceyran balalar, ceyran balalar,

Ceyranın balasını ovçu yaralar, ovçu yaralar,

Mən yardan ayıi düşsəm, eğyar kam alar, eğyar kam alar.

Ay güzəl oğlan, eşit bir, dayan,

Sevirəm səni, eşqimə inan.

Yeri-yeri, mən də gəlim dalinca,

Dəsmal elə, .r məni yaninca.

Vətənim səfalıdır, bağdir, meşədir,

Sevgilimin qəlbi safdır, sanki şüşədir, sanki şüşədir,

Yardan ayri qalmaq çətin peşədir, çətin peşədir.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SEYRCI, sizə bu mahnıların sözlərinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Lap məkrəbdə keçdiyimiz nəğmə dərsi yadıma düşdü. Orda da mahnıların sözləri yerləşən dəftərlərimiz var idi. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Üçtelli durna

Evlərinin dalı təpə,

Yağış gəlir səpə-səpə,

Oyadaram öpə-öpə.

Üçtelli, dördtelli, beştelli durna,

Sən haralısan, haralı durna?

Ovçu əlindən yaralı durna,

Yaralı, yaralı, yaralı durna.

Evlərinin dalı qaya,

Qayadan baxarlar aya,

Mənim yarım agca maya.

Üçtelli, dördtelli, beştelli durna,

Sən haralısan, haralı durna?

Ovçu əlindən yaralı durna,

Yaralı, yaralı, yaralı durna.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Qadan alım

Araz axır qiygacı,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Budur gəlir cüt bacı, qadan alım,

Biri mənim öz yarım,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Biri başımın tacı, qadan alim.

Araz axır mil ilə,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Dəstə-dəstə gül ilə, qadan alım,

Mən yarımı sevirəm,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Şirin-şirin dil ilə, qadan alım.

Arazı ayırdılar,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Su ilə doyurdular, qadan alım,

Mən səndən ayrılmazdım,

Ay qız, ay qız, ay qız, amandır,

Güc ilə ayırdılar, qadan alım.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Oyna, gülüm

Durna kimi süzmərəm,

Oyna gülüm, oyna.

Yar dərdinə dözmərəm,

Oyna gülüm, oyna.

Məndən uzaq gəzsəndə,

Oyna gülüm, oyna.

Əlimi səndən üzmərəm,

Oyna gülüm, oyna.

Üzündə xalın, ay qız,

Xoşdur camalın, ay qız,

Öldürdü nazın məni,

Nədir xəyalın, ay qüz?

Oyna gülüm, oyna...

Yol gədən izə gəlməz,

Oyna gülüm, oyna.

Ceyranın düzə gəlməz,

Oyna gülüm, oyna.

Gizlətmə ay üzünü,

Oyna gülüm, oyna.

Qoy baxım, gözə gəlməz,

Oyna gülüm, oyna...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ay Tərlan

Bir evdə ki sən tək gözəl olmaya,

Bir evdə ki sən tək gözəl olmaya,

O ev talan olub, dagıla gərək,

Qadan mən allam, başına dolannam,

Ay Tərlan, dur sallan, bəxtəvər mən ollam...

Səhər-səhər çıxdin bulaq başına,

Səhər-səhər çıxdin bulaq başına,

Ətrafa gün doğdu ay gözəl mələk,

Qadanı mən allam, başına dolannam,

Ay Tərlan, dur sallan, bəxtəvər mən oğlan..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Almani atdim xarala

Almani atdim xarala,

Qaldi sarala-sarala,

Daglarda dondum marala.

A tirme koynek, ay sari cepken,

Gelin, haralisan?

Ozu goycek, sozu goycek,

Hara maralisan?

Yarin baginda uzum ”esgeri”

Bagin dalinda hezin ses gelir,

Sag ol gel, var ol gel,

Bir bize mehman ol gel.

Gelin gedek bizim baga,

Here cixaq bir budaga,

Vuruldum bir gul yanaga,

Ay gul yanaqli, ay ag buxaqli,

Gelin, haralisan?

Ozu goycek, sozu goycek,

Hara maralisan?

Изменено пользователем SEYRCI

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Yarım cıxdi qarşıma

Mən gəlirdim, yarım çıxdi qarşıma,

Ay balam, qarşıma,

Səni sevdim, nələr gəldi başıma,

Ay balam, başıma.

Lay-lay, bala, lay-lay,

Körpə bala, lay-lay,

Lay-lay bala, lay-lay,

Körpə quzu, lay-lay.

Kəcavələr düzüm-düzüm düzüldü,

Ay balam, düzüldü,

Axşam düşdü, ala gözlər süzüldü,

Ay balam, süzüldü.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sarıköynək

Cilvələnib nə qarşımda durubsan,

Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,

Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,

Mələksən, çixmısan cənnət bağından,

Heç kəs olmaz sənə tay, ay Sarıköynək,

Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,

Balam, balam, ay balam, quzu balam, ay balam,

Balam, balam, ay balam, ceyran balam, ay balam.

Doymaq olmur işvəsindən, nazından,

Fərə-kəklik kimi xoş avazindan,

Yel vurdu, rübəndi atdı üzündən,

Elə bildim doğdu Ay, Sarıköynək,

Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,

Balam, balam, ay balam, quzu balam, ay balam,

Balam, balam, ay balam, ceyran balam, ay balam.

Tutidilli, sərviboylu Salatın,

Yoxdur mərhəməti bu səltənətin,

Göndər gəlsin Ələsgərin xələtin,

Eyləmə əməyin zay, Sarıköynək,

Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,

Balam, balam, ay balam, quzu balam, ay balam,

Balam, balam, ay balam, ceyran balam, ay balam.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dilbərim

Bağa girmərəm sənsiz,

Gülü dərmərəm sənsiz,

Bağda quzu mələsə,

Bil ki o mənəm sənsiz.

Dilbərim, dilbərim,

Gəl, gəl ahu balası,

Uca dağlar arası...

Qızılgül oymaq-oymaq,

Olurmu yardan doymaq?

Yardan doydum deyənin

Gərəkdir dilin oymaq...

Xalq mahnısı hesab olunur, amma mahnını korifey sənətkarımız Xan Şuşinski bəstələyib...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nə bağ bildi, nə də bağban

Səhər-səhər bağa girdim,

Nə bağ bildi, nə də bağban,

Əl uzadıb bir gül dərdim,

Nə bağ bildi, nə də bağban,

Nə bağ bildi, nə də bağban.

Bağın bərəsindən aşdım,

Süsən-sünbülə dolaşdım,

Oynadım, güldüm, danışdım,

Nə bağ bildi, nə də bağban,

Nə bağ bildi, nə də bağban.

Dedim “bu bağ əcəb yerdi”,

Çiçəkləri təzə-tərdi,

Yarım mənə busə verdi,

Nə baə bildi, nə də bağban,

Nə bağ bildi, nə də bağban.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Balabacı

Həştərxana gedən gəmim gəlmədi,

Üstü dolu tirmə-gəbəm gəlmədi,

Yarımı gözlədim, neyçün gəlmədi?

Ay ölləm, ölləm, yarımı görməsəm,

Saralıb-sollam, yarımı görməsəm,

Balabacı, Balabacı, Balabacı, bacı,

Yarın gəlməyidir dərdim elacı...

Yarıma demişəm mənə saz alsin,

Sazı çalib dərdü-qəmim azalsın,

Məgər mən ölmüsəm yarım qiz alsın?

Simavər almişam, silənim yoxdur,

Bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur,

Gedənim gedibdir, gələnim yoxdur....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ay dili-dili

Evlərinin dalı mərmər qayasi,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər,

Əcəb qoxur qızılgülün butasi,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər,

Mənim yarım körpə ceyran balasi,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər.

Ay dili-dili, ay dili-dili, dili-dilidi,

Ay dili-dili, ay dili-dili, dilavər.

Evlərinin dalı güldür-çiçəkdir,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər,

Güllərin yarpagı ləcək-ləçəkdir,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər,

Bu gün bağçamıza yar gələcəkdir,

Ay dili-dili, dili-dili, dilavər.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dilbərim

Dilbərə göndərdim məktubu əlvan,

Ustunə yazdırdım “Mən sənə qurban!”

Dilbərim, dilbərim, xallı dilbərim,

Gözəllər içində nazlı dilbərim.

Dilbərə dedim ki gələrsən bizə,

Sürməni çəkərsən o xumar gözə,

Dilbərim, dilbərim, xallı dilbərim,

Gözəllər içində xallı dilbərim.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ahu gözü gördüm

Ahu gözünü gördüm,

Ahulər arasında,

Durmuş o mələksima,

Məhrulər arasında.

Ey bad-səba, açma keysuyi təri-zülfün,

Könlüm quşu əyləşmiş keysulər arasında.

Səhrayi-Xütən müşkin,

Sevməz dili-divanə,

Duydum sənin öz ətrin,

Tərmulər arasinda...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gilənar

Gözüm gördü, könlüm sənə vuruldu,

Ay balam, vuruldu,

Isbatı qəlbimin yarasindadir,

Sevmək eyib deyil bizim zamanda,

Günah gəzlerinin qarasındadiı,

O taylısan, bu taylısan,

Şirvanlısan, Goyçəlisən,

Qarabağlısan, bizim ellisən, şirin dillisən,

A sonam, sonam ölürəm, səni mən sevirəm,

Gilənar, ölürəm,

Səni mən sevirəm.

Sevməyə bilərmi bülbül çəməni,

A balam çəməni,

Laləni, nərgizi həm yasəməni,

O taylisan, bu taylisan,

Incəbellisən, qaratellisən,

Dərdin alim, ağrin alim, Gilənar,

Sona yar, ay taza yar,

A zalim, a zalim, ölürəm, səni mən sevirəm,

Gilənar, ölürəm,

A sonam, sonam ölürəm, səni mən sevirəm,

Gilənar, ölürəm,

Səni mən sevirəm.

Mugamat

Nuri-didəm, sənə qurbandır bu canim, bəri gəl

Bir qədər asta yeri sərvi-rəvanim, bəri gəl

Sən kimi incə gülün bülbülü, şeydası mənəm,

Yayılıb gülşənə ahu-fəğanım, bəri gəl,

Nə qədər dözməliyəm, söylə görüm, hicri-qəmə,

Qalmayıb ində mənim səbrü-qərarım, bəri gəl,

Bikəsəm, halim sorsan şad olaram,

Çünki varımdır sənə sirri-gümanım, bəri gəl…

Istəsən alovla, istəsən söndür,

A balam gəl öldür,

Qəlbim odla suyun arasındadır,

O taylisan, bu taylisan,

Səni yanasan, bir dənəsən,

Ay balam, ay balam ölürəm, səni mən sevirəm,

Gilənar, ölürəm,

A sonam, sonam ölürəm, səni mən sevirəm,

Gilənar, ölürəm,

Gilənar, qadan alım, səni mən sevirəm.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ay qız heyranın ollam

Bağa girdim üzümə, tikan batdı dizimə,

Əyildim çixartmağa, yar sataşdi gözümə.

Ay qiz, heyranin ollam,

Ay qiz, ceyranin ollam,

Gələrsən, qadan allam,

Gedərsən, yola sallam.

Su atdım, yara dəydi, əlim divara dəydi,

Dilim-ağzım qurusun, nə dedim yara dəydi.

Bənövşə deyiləm mən, yel vura əyiləm mən,

Mənə bivəfa demə, vəfasiz deyiləm mən.

Oğlan, heyranın ollam,

Oğlan, qurbanin ollam,

Gələrsən, qadan allam,

Gedərsən, yola sallam.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...mahnıların sözlərinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm....  

Deymez, xosdur... Xalq mahnilari milli servetimizdir, onlari HAMIMIZ ezber bilmeliyik...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Buyurun, Elya7:

 

Şirin dil, şirin dil.

Al bağımı şirin dil.

Nə deyirsə yad desin,

Öz dilimdir şirin dil!

 

Şirin dil, şirin dil,

Ana dilim, şirin dil.

Həm təbibdir, həm məlhəm,

Şirin söhbət, şirin dil.

 

Şirin düşər,

Zülfündə şirin düşər.

Fərhad qaya çapanda,

Yadına Şirin düşər.

 

Şirin kimi, Şirin kimi,

Gözəl sev Şirin kimi.

Sevən gənclər istərəm,

Fərhadla Şirin kimi.

 

Dilimdir, dilimdir,

Alma dilim-dilimdir.

Məni xoşbəxt eyləyən

Öz sevimli dilimdir.

Изменено пользователем EL

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Lacın

Araz axar su ilə,

Dəstə-dəstə gül ilə,

Mən yarımı sevirəm

Şirin-şirin dil ilə

Ay Lacın, can Lacın,

Mən sənə qurban Lacın...

Bağçaların barı gül,

Yarı göncə, yarı gül,

Gec acldın, tez soldun,

Açmayaydın barı gül,

Ay Lacın, can Lacın,

Mən sənə qurban Lacın...

Yeri-yeri küsən yar,

Yeni eşqə düşən yar,

Elçiləri qırılmış...

Özü elçi düşən yar!

Ay Lacın, can Lacin,

Mən sənə qurban Lacın...

Ən çox sevib dinlədiyim mahnılardan biri...

 

Gözəl, melodik mahnıdır amma sözlərində bir az düzəlişə ehtiyac var. Öncədən üzr istəyirəm

 

Araz  axar lil ilə,

Dəstə-dəstə gül ilə.

Mən yarımı sevirəm,

Şirin-şirin dil ilə.

 

Ay Laçın, can Laçın,

Can sənə qurban, Laçın

 

Bağçamızın barı,gül,

Yarı qönçə, yarı gül.

Gec açılır, tez solur,

Olmayaydın, barı, gül.

Ay Laçın, can Laçın,

Mən sənə qurban, Laçın.

.

 

Araz axar buz üstə,

Kabab yanar köz üstə.

Qoy məni öldürsünlər,

Laçın kimi qız üstə.

 

Ay Laçın, can Laçın,

Gəl səni götürüm qaçım.

Изменено пользователем samira75sim

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×