Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Quran Tehrİf Olunmayib


MeysemTemmar
 Share

Recommended Posts

post-25437-1203449179_thumb.jpg

ALLAHIN ADI İLƏÖN SÖZ

Sonuncu Peyğəmbərin (s) əbədi möcüzəsini, əzəli və əbədi həqiqətlər dolu geniş süfrəni, yaradılışın ən böyük əmanətini, yəni Quranı (böyük bir məsuliyyət olaraq) öhdəsinə götürmək ləyaqətini verdiyi üçün uca Tanrıya minnətdaram. Həqiqətən, insan kəraməti, onun mütləq kəramət sahibi tərəfindən nazil olması ilə reallaşmışdır. Bu sonsuz ümman öz alçaq-hündür dalğalarında ən böyük hidayət sirlərini və ən doğru səadət yollarını gizləmişdir. Bu, daim bəşər yoluna işıq saçan hidayət çırağıdır. Bu, əbədi nur, bütün hallarda rəhbər və hər an zikrdir. Bu, elə bir kitabdır ki, Allah onun əbədi qorunacağını vəd etmişdir və o, öz vədinə daim vəfadardır.

أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ

“Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır”.

Bu kiçik topluda diqqətinizə çatdırılanlar Quranın təhrif olunmadığı haqqında ən mühüm məqamlardır. Bu mövzu Quran elmlərində əsaslı məsələlərdən biridir. Təhrif mövzusunun əhatəli və ətraflı araşdırılması bu kitab üzərində araşdırmalar .ran tədqiqatçıların üzərinə düşür. Əslinə qalsa, təhrif nəzəriyyəsini islam məzhəblərinə aid etməkdə ifrata varılmışdır. Belə ki, etiqadlarının özülünü təhrif nəzəriyyəsinin inkarı təşkil edən bir məzhəbin təhrifə əqidə bəsləməsini söyləmişlər. Biz bu məsələnin müxtəlif cəhətlərini araşdırmaqla yanaşı sübuta yetirəcəyik ki, Şiə məzhəbi nəinki təhrif nəzəriyyəsini qəbul etmir, prinsipcə qəbul edə də bilməz. Çünki bu müddəa qəbul edildiyi təqdirdə, Şiə əqidəsinin əsasları aradan gedəcəkdir.

Gəlin, böyük elm adamlarının, görkəmli şəxsiyyətlərin iştirakı ilə keçirilən bu konfransda[2]birgə bəyanat verək və bununla bütün dinlərə, məzhəblərə və millətlərə Quranın Peyğəmbər (s) dönəmindən bu günədək təhrif olunmadığını və qiyamətə qədər də olunmayacağını elan edək.

Biz bu məsələni, Quranin bu günə qədər təhrif olunmadığı şəklində qoymuruq. Əksinə, biz iddia edirik ki, bu müqəddəs kitabın təhrif olunmayacağı Allahın qəti iradəsidir. Belə ki, heç bir şəxs və ya qrup bu kitabı təhrif etmək iqtidarında deyil. Bu əbədi möcüzə əsrlər boyu ona düşmən kəsilmiş yağıları mübarizəyə çağıraraq özünü təhrifdən qorumuşdur.

Biz bu yazımızda təhriflə bağlı bütün məsələləri təfərrüatı ilə, geniş şəkildə araşdırmaq əzmində deyilik. Çünki bu tədqiq yalnız cildlərlə kitaba sığa bilər. Burada qarşıya qoyduğumuz məqsəd, təhrif məsələsini aydınlaşdırmaq üçün bir neçə mühüm məqamı qısa şəkildə araşdırmaqdır.

MÜƏLLİF:ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİ

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 189
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

post-25437-1203449179_thumb.jpg

ALLAHIN ADI İLƏÖN SÖZ

Sonuncu Peyğəmbərin (s) əbədi möcüzəsini, əzəli və əbədi həqiqətlər dolu geniş süfrəni, yaradılışın ən böyük əmanətini, yəni Quranı (böyük bir məsuliyyət olaraq) öhdəsinə götürmək ləyaqətini verdiyi üçün uca Tanrıya minnətdaram. Həqiqətən, insan kəraməti, onun mütləq kəramət sahibi tərəfindən nazil olması ilə reallaşmışdır. Bu sonsuz ümman öz alçaq-hündür dalğalarında ən böyük hidayət sirlərini və ən doğru səadət yollarını gizləmişdir. Bu, daim bəşər yoluna işıq saçan hidayət çırağıdır. Bu, əbədi nur, bütün hallarda rəhbər və hər an zikrdir. Bu, elə bir kitabdır ki, Allah onun əbədi qorunacağını vəd etmişdir və o, öz vədinə daim vəfadardır.

أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ

"Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır".

Bu kiçik topluda diqqətinizə çatdırılanlar Quranın təhrif olunmadığı haqqında ən mühüm məqamlardır. Bu mövzu Quran elmlərində əsaslı məsələlərdən biridir. Təhrif mövzusunun əhatəli və ətraflı araşdırılması bu kitab üzərində araşdırmalar .ran tədqiqatçıların üzərinə düşür. Əslinə qalsa, təhrif nəzəriyyəsini islam məzhəblərinə aid etməkdə ifrata varılmışdır. Belə ki, etiqadlarının özülünü təhrif nəzəriyyəsinin inkarı təşkil edən bir məzhəbin təhrifə əqidə bəsləməsini söyləmişlər. Biz bu məsələnin müxtəlif cəhətlərini araşdırmaqla yanaşı sübuta yetirəcəyik ki, Şiə məzhəbi nəinki təhrif nəzəriyyəsini qəbul etmir, prinsipcə qəbul edə də bilməz. Çünki bu müddəa qəbul edildiyi təqdirdə, Şiə əqidəsinin əsasları aradan gedəcəkdir.

Gəlin, böyük elm adamlarının, görkəmli şəxsiyyətlərin iştirakı ilə keçirilən bu konfransda[2]birgə bəyanat verək və bununla bütün dinlərə, məzhəblərə və millətlərə Quranın Peyğəmbər (s) dönəmindən bu günədək təhrif olunmadığını və qiyamətə qədər də olunmayacağını elan edək.

Biz bu məsələni, Quranin bu günə qədər təhrif olunmadığı şəklində qoymuruq. Əksinə, biz iddia edirik ki, bu müqəddəs kitabın təhrif olunmayacağı Allahın qəti iradəsidir. Belə ki, heç bir şəxs və ya qrup bu kitabı təhrif etmək iqtidarında deyil. Bu əbədi möcüzə əsrlər boyu ona düşmən kəsilmiş yağıları mübarizəyə çağıraraq özünü təhrifdən qorumuşdur.

Biz bu yazımızda təhriflə bağlı bütün məsələləri təfərrüatı ilə, geniş şəkildə araşdırmaq əzmində deyilik. Çünki bu tədqiq yalnız cildlərlə kitaba sığa bilər. Burada qarşıya qoyduğumuz məqsəd, təhrif məsələsini aydınlaşdırmaq üçün bir neçə mühüm məqamı qısa şəkildə araşdırmaqdır.

MÜƏLLİF:ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİ

Əs salamu aleykum. Bunu qeyd edim ki, şiə alimlərin yekdil rəyinə görə Quran təhrif olunub. Dəlil olaraq "Hucurat" surəsini şiə alimlər tərəfindən təfsir etdiklərini qeyd edim:

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما انزل الله

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tafs...ommi-j1/01.html

Bu Qumminin təfsiridi.

المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وبه قال علي بن إبراهيم

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#7

Bu Safi təfsiri

ان الكناية عن اسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وانها من فعل المغيرين والمبدلين،

http://www.al-shia.com/html/ara/books/ehtejaj-1/a33.html

Təbərsinin.

Ayətullah Abul-Qasim Əl-Xoi "Bəyən" kitabinda yazir.

الشبهة الثالثة : أن الروايات المتواترة عن أهل البيت - ع - قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به : والجواب : أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها

http://www.najaf.org/arabic/book/24/a226.htm

Kaşaninin təfsiri.

واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#8

Bunu da qeyd edim ki, tilavət nəsx ilə təhrif sözü arasın da böyük fərq var.

Link to comment
Share on other sites

Şiə alimlərin yekdil rəyinə görə Quran təhrif olunub. Budur baxın: Kitabın adı "Mənagib al Abu Talib". "Əbu Talibin ayləsinin mənəgibi"

İstəyən adam burada 106 s, baxsın

Rəvəyət 1

أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى : وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ في ولاية علي و الأئمة من بعده فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً هكذا أنزلت

"Əbu Basir (imam) Əbu Abdullahdan: "Kim Allaha və Onun Elçisinə Əlinin və ondan sonra gələn imamların vilayəti haqqında itaət etsə, böyük bir uğur qazanar". (ayə) belə nazil olub"

Eyni rəvayət Məclisi

"Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Allah isə Quranda deyib (33.71): "O, əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar".

Rəvəyət 2

أبو بصير عنه (عليه السلام) في قوله : سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ بولاية علي لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ثم قال هكذا و الله نزل بها جبرئيل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم)

Əbu Basir, ondan (a.s): "İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi , bunu Əlinin vilayətinə kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq". (İmam) dedi: "And olsun Allaha, ayəni Cəbarayil Məhəmməd (s.a.s) belə nazil edib" .

Eyni rəvayət Məclisi

"Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Allah isə Quranda deyir (70/1-2): "İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi –bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq".

Rəvəyət 3

عمار بن مروان عن منحل عنه (عليه السلام) قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا على عبدنا في علي نورا مبينا

Ammar ibn Maryam, Minhaldan, ondan (a.s): "Cəbrayil bu ayəni belə şəkildə nazil etdi: "Ey Kitab verilmişlər! Aciğ nur olan, Əli haqqında öz gulumuza nazil etdiyimizə iman getirin" . (Mugaisə üçün müsülmanların Quranına 4/47 baxa bilərsiz)

Eyni rəvayət Məclisi

"Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Rəvəyət 4

أبو حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا .

Əbu Hamza, (İmam) Əbu Cəfərdən: "Cəbrayıl bu ayəni bu şəkildə nazil etdi: "Lakin insanların çoxu Əlinin vilayətinə küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər" .

Eyni rəvayətMəclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Kəşəni "Safi" 3/216 kitabında:

Ayaşı təfsirində 2 cild, 317 s., "Biharul ənvar", "Burhan" və "Safi" kitalarına istinad edərək

Allah isə Quranda deyir (25/50): "Lakin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər".

Link to comment
Share on other sites

Rəvəyət 5

جابر عنه (عليه السلام) قال : هكذا نزلت هذه الآية و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم .

"Cəbir, ondan (a.s): "Bu ayə belə nazil olub: "Əgər onlar özlərinə Əli haqqında verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı.

Eyni rəvayət:Kuleyni "Kəfi" 1/424

Allah isə deyib (4/66): "Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı".

Rəvəyət 6

جابر عنه (عليه السلام) : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) هكذا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي بن أبي طالب فأتوا بسورة من مثله

Cəbir, ondan (ə.s): Cəbarayıl bu ayı ilə Məhəmmədin (s.a.s) üzərinə nazil oldu: "Əgər qulumuza Əli ibn Abu Talib haqqında nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin" .

Allah isə Quranda (2/23) deyib: "Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın!"

Rəvəyət 7

Məhəmməd Baqir Məclisi öz kitabında yazıb:

قال أبوجعفر عليه السلام : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا : " بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله " في علي " بغيا

İmam Əbu Cəfər dedi: "Bu ayə Məhəmməd (s.a.s) nazil olub: "Onun Əli haqqında nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir!" .

Allah isə deyib (2/90): "Allahın Öz qullarından istədiyi kimsəyə Öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd .rmaq və Onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir! Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır."

Rəvəyət 8

Məclisi yazıb :

103 - فر : محمد بن القاسم معنعنا عن أبي حمزة الثمالي عن جعفر الصادق عليه السلام قال : قرأ جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله هذه الآية هكذا " وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ( في علي ) قالوا أساطير الاولين

Cəfər əs-Sadiq deyib: "Cəbrayıl (ə.s) Məhəmməd (s.a.s)-a bu ayəni belə oxuyub: "Onlardan: "Rəbbiniz Əli haqqında nə nazil etmişdir?"– deyə soruşduqda, onlar: "Bu, keçmişdəkilərin nağıllarıdır!"– deyərlər.

Eyni rəvayət

Ayaşı 2 cild, 257 s. təfsirində:

Rəvəyət 9

Feyz Kəşani öz "Safi" 1 cild, 523 s. təfsirində, (Əli ibn İbrahim Əl Qummiyə istinad edərək) yazıb:

القمي عن الصادق عليه السلام انما انزلت لكن الله يشهد بما أنزل اليك في علي في الآية

"Qummi, Sadiq (a.s): "Ayədə nazil olub: "Fəqət Allah sənə Əli haqqında nazil etdiyinə şahiddir".

Eyni rəvəyət üçün Əli ibn İbrahim Əl Qumminin təfsirinə

1 cild, 159 s baxa bilərsiz

Və Huveyzinin "Təfsiru nurus sakaleyn"1 cild, 576 s. Quran şərhinə

Və Əyaşinin təfsirinə 1 cild, s 285

Və Məclisinin "Biharul ənvar" 36 cild, 93 s. kitabına

Əli ibn İbrahim Əl Qummi öz təfsirində acıq-aydın qeyd edir ki bu ayə təhrif olunub:

واما ما هو محرف منه فهو قوله " لكن الله يشهد بما انزل اليك في على انزله بعلمه والملائكة يشهدون

Müqəddimə. S 10

"O ki qaldı (Quranda) təhrif olunana bu: "Fəqət Allah sənə Əli haqqında nazil etdiyinə şahiddir. O, bunu Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər".

Allah isə deyib (4/166): "Fəqət Allah sənə nazil etdiyinə şahiddir. O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir".

Link to comment
Share on other sites

Rəvəyət 10

Feyz Kəşəni öz təfsirində “Safi” 1/523, Kuleyninin “Əl Kəfi” və Əyaşının təfsirinə istinad edərək, yazıb:

في الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام قال نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا ان الذين كفروا وظلموا آل محمد صلوات الله عليهم حقهم لم يكن الله

Baqir (a.s)-dan: “Cəbrayil bu ayəni belə nazil edib: “Kafirləri və Məhəmmədin ailəsinə garşı, onların üzərinə salavat olsun, zalımları Allah (bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir)”.

Allah isə deyib (4/168): “Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir;”

Rəvəyət 11

Feyz Kəşəni öz təfsirində “Safi” 1 cild, s 523 , yenədə “Kəfi” və Əyaşıya istinad edərək:

في الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيراً لكم وان تكفروا بولاية علي

“Baqir (a.s)-dan: “Ey insanlar! Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən Əlinin vilayəti haqqında gələn haqqı çatdırdı. Ona iman gətirin! Bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər Əlinin vilayətinə iman getirməsəz”.

Allah isə deyib (4/170): “Ey insanlar! Peyğəmbər sizə Rəbbinizdən gələn haqqı çatdırdı. Ona iman gətirin! Bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər onu inkar etsəniz, şübhəsiz ki, göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah Biləndir, Müdrikdir”.

Rəvayət 12

Kuleyni “Kəfi” -də 1 cild, s 423-424:

58 - أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم بن عبدالله، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا " فبدل الذين ظلموا (آل محمد حقهم) قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا

(آل محمد حقهم) رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

(Sənədi ilə) Əbu Cəfər (ə.s) dedi: “Cəbrayıl (a.s) bu ayə ilə Məhəmməd (s.a.s) üzərinə nazil oldu: “Məhəmmədin ailəsinin haqqına zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz də Məhəmmədin ailəsinin haqqına zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndərdik”.

Allah isə deyib (2/59): “Zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz də zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndərdik”.

Link to comment
Share on other sites

Rəvəyət 13

Kuleyni “Kəfi” -də 1 cild, s 424-425.:

4 - أحمد، عن عبدالعظيم، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: " فأبى أكثر الناس (بولاية علي) إلا كفورا " قال: ونزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا: " وقل الحق من ربكم (في ولاية علي) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين (آل محمد) نارا

(Sənədi ilə) Əbu Cəfər (ə.s) dedi: “Cəbrayıl bu ayə ilə belə nazil oldu: ““Lakin insanların çoxu Əlinin vilayətinə küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər” . (Və) dedi: “Cəbrayıl (a.s) bu ayə ilə belə nazil oldu: “De: "Əlini vilayəti haqqında haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın". Biz Məhəmmədin ailəsinə garşı zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir”.

Oxşar rəvayət

Ayaşı 2 cild, 326 s.

Allah isə Quranda deyir (25/50): “Lakin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər”.

Allah isə Quranda deyir (18/29): “De: "Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın". Biz zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir”.

Rəvayət 14

Kəşani “Safi” 3 cild, s 241.kitabında:

في الكافي عن الباقر عليه السلام نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا وقل الحق من ربكم في ولاية علي عليه السلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين على آل محمد نارا

“Baqir (a.s) dedi: “Cəbrayil (a.s) bu ayət ilə belə nazil oldu: “Əlini vilayəti haqqında haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın". Biz Məhəmmədin ailəsinə garşı zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışıq ki,”.

Rəvayət 15.

Kuleyni “Kəfi”-də 2 cild, s 634., səhih sənəd ilə:

28 علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية

(Sənədi ilə) imam Əbu Abdullah (a.s) dedi: “Cəbrayıl (a.s) Məhəmməd (s.a.s)-a getirdiyi Quranda 17 000 ayə var idi”.

Rəvayət 16.

155 ـ عن محمد بن ابى حمزة رفعه إلى ابي جعفر (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل على محمد عليه وآله السلام بهذه (ولا يزيد الظالمين آل محمد حقهم الا خسارا)

Ayaşi 2 cild, 315 s.

Məhəmməd ibn Məsud ibn Ayaş, Ayaşı kimi məşhur olan, öz təfsirində , “Safi”, “Burhan” kitabına istinad edərək: (Sənəd ilə) imam Əbu Cəfərdən (a.s): “Cəbrayıl bu (ayə) ilə Məhəmməd (s.a.s)-a nazil oldu: “Bu ayələr Məhəmmədin ayləsinə garşı zalımların ancaq ziyanını artırır”.

Allah isə Quranda deyib (17/82): “Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır”.

Rəvayət 17.

Ayaşı öz təfsirində 1 cild, 71 s.:

136ـ عن ابن ابى عميه عمن ذكره عن أبى عبدالله (عليه السلام) " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في على (عليه السلام)

(Sənədi ilə) Əbu Abdullah dedi: “Əli haqqında bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra (onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar!)”.

Allah isə deyib (2/159): “Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar!”

Link to comment
Share on other sites

Şiə alimlərindən sayılan Adnan Bəhrani deyir:

"Xülasə olaraq deyirik, Əhli beyt (a) yolu ile gələn, əgər mütəvatir sayılmasa da, çox sayda olan xəbərlərə görə əlimizdəki bu Quran Muhammədə (a) nazil olmuş Quranın tamamı deyildir, əksinə burda Allahın endirdiyinə müxalif olan və təhrif edilmiş, dəyişdirilmiş şeylər vardır və ordan çoxlu şeylər də çıxarılmışdır. Məsələn, Əlinin (a) adı bir çox yerdən çıxarılmışdır və Muhammədin ailəsi sözü çıxarılmışdır və eləcədə münafiqlərin adları və bundan başqa şeylər də çıxarılmışdır. Əli ibn İbrahimin təfsirində deyildiyi kimi bu Quran həm də Allahın və Onun Elçisinin razı olduğu şəkildə tərtib edilməmişdir.

Allahın endirdiyinə müxalif olan ayə bu sözdür: "Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız." Əbu Abdullah bu ayəni oxuyana dedi: "Xeyrli ümmət möminlərin əmirini və əl-Hüseyn ibn Əlini öldürür." Ondan soruşdular: "Ey Allah Elçisinin övladı, necə nazil olub?"

Dedi: "İnsanlar üçün çıxarılmış xeyirli imamlarsınız" şəklində nazil olub. Məgər görmürsən ki, Allah "yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirir və Allaha da inanırsız" deyərək onları məch edir?!"

والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت (ع) أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد (ص) بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله و منه ما هو مُحرمف ومغير وأنه قد حُذِفَ منه أشياء كسيرة منها اسم علي (ع) في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد (ع) ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله (ص) كما في تفسير علي بن إبراحيمأما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فقال أبو عبدالله (ع) لقارىء هذه الآية: خير أُمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي (ع) فقيل له:

كيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: إنما نزلت خير أئمةٍ أُخرجت للناس, ألا ترى مدح الله لهم في آخرالآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله

"مشارق الشموس الدرية"

Mənbə: Meshariq al-Shumus ad-Durriyye

Edited by ƏBUlHƏSƏN
Link to comment
Share on other sites

ƏBUlHƏSƏN ey Həsənin atası Allah səndən razı olsun lap onların zibirlərini sandığı kimi açab tökdün. Halal osun sənə səni kimi qardaşlar ehtiyacımız var. Cünki onlara məzhəblərinədən xəbəri olmayanlar üçün  hüccəti çatırsınlar.   Qoy bilsinlər ki, şiələrin çox saylı alimləri görə Quranı təhrif olunduğunu iddia edirlər. Onların etdiyi əməllərindən  Allah bizi qorunun. Amin.

Link to comment
Share on other sites

Burada qarşıya qoyduğumuz məqsəd, təhrif məsələsini aydınlaşdırmaq üçün bir neçə mühüm məqamı qısa şəkildə araşdırmaqdır.

MÜƏLLİF:ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİ

Əs salamu aleykum. Bunu qeyd edim ki, şiə alimlərin yekdil rəyinə görə Quran təhrif olunub.

Əvvəla sizə məsləhət görürəm forumun qaydaları ilə yaxından tanış olasaz.

Sonra isə: siz yazırsın ki, şiə alimlərin yekdil rəyinə görə Quran təhrif olunub, bəs yuxarıdaki postda qardaş Lənkəraninin quran təhrif olunmayıb adlı məqaləsini gətirib, bunu görməmisiz? Əlbətdə ki, görmüsüz və məhz buna da cavab vermisiz. Bunu necə başa düşək? Deməli "yekdil rəyinə görə" sözünü siz özünüzdən demisiz! Bu artıq saxtakarlıqdır!

Dəlil olaraq "Hucurat" surəsini şiə alimlər tərəfindən təfsir etdiklərini qeyd edim:

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما انزل الله

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tafs...ommi-j1/01.html

Bu Qumminin təfsiridi.

المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وبه قال علي بن إبراهيم

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#7

Bu Safi təfsiri

ان الكناية عن اسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وانها من فعل المغيرين والمبدلين،

http://www.al-shia.com/html/ara/books/ehtejaj-1/a33.html

Təbərsinin.

Ayətullah Abul-Qasim Əl-Xoi "Bəyən" kitabinda yazir.

الشبهة الثالثة : أن الروايات المتواترة عن أهل البيت - ع - قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به : والجواب : أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها

http://www.najaf.org/arabic/book/24/a226.htm

Kaşaninin təfsiri.

واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#8

Bunu da qeyd edim ki, tilavət nəsx ilə təhrif sözü arasın da böyük fərq var.

Bu yazdığınız ayələrin dəqiq tərcüməsini yazın ki, onu oxuyub sizə cavab verə bilək. Birdə ki, nəzərinizə çatdırıram ki, tərcüməsiz və ya bilərəkdən səhv tərcümə edilmiş mətnlərin forumda yerləşdirilməsi qadağandır.

Rəvəyət 5

جابر عنه (عليه السلام) قال : هكذا نزلت هذه الآية و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم .

"Cəbir, ondan (a.s): "Bu ayə belə nazil olub: "Əgər onlar özlərinə Əli haqqında verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı.

Eyni rəvayət:

Kuleyni "Kəfi" 1/424

Kuleyni, Məclisi və s. gətirdiyiniz hədislərin səhih olması barədə məlumat verin, çünki o kitablarda qeyd olunan rəvayətlərin əksəriyyəti zəifdir.

Kuleyni Kafinin əvvəlində yazır ki, bu hədisləri Quran ilə tutuşdurun, əgər o Quranın təhrifinə inanırdısa onda hədisləri niyə onunla tutuşdurmağı buyurub. Kuleyni Kafidə yazır: imam Sadiq deyir: Qurana zidd olan hər bir söz yalandır. (Kafi cild 1 “Fadl əl-ilm”)

İmam Xomeyni deyir: Əxbariyunların fikirləri batildir (onlar bütün hədisləri olduğu kimi qəbul edirdilər). Quranda hərflərin və ya bəzi sözlərin olmaması (itməsi) haqda olan hədislər qəbuledilməzdi, çünki onlar hamısı zəif və batildir hədislərə arxalanır (“Təhzid al üsul” ayətolla Xomeyni cild 2 səh 156).

Həmçinin aydınlıq gətirin bu şiə alimləri quran ayələrinin mənəvi təhrif olunmasını deyirdilər, ya ləfzi? Soruşuram çünki mənəvi - yani mənası təhrif olunan deməkdir. Ləfzi isə mətnin təfrif olunması deməkdir. Bunların hansını şiə deyir?

Mən sizə məsləhət görərdim əvvəlcə Волк qardaşın gətirdiyi mənbəyə baxıb, onunla tanış olaydız, sonra isə bunları yazaydız. Onda özünüzü və əqidənizi bu gülünc vəziyyətə salmazdız.

Quranın təhrifinə inanmaq bizim etiqadımız deyil. Buna bir çox sünni alimləri də inanıblar və təsdiq ediblər:شيخ محمد أبوزهره

القرآن بإجماع المسلمين هو حجة الإسلام الأولي و هو مصدر له ، و هو سجل شريعته ، و هو الذي يشتمل علي كلها و قد حفظه الله تعلي الي يوم الدين كما وعد سبحانه اذ قال : «انا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون» و إن إخواننا الامامية علي اختلاف منازعهم يرونه كما يراه كل مؤمنين .

الامام الصادق ، محمد ابوزهره ، ص296

"Şiə qardaşlarımız aramızda olan ixtilaflara baxmayaraq Quran barədə görüşləri bizimlə eynidi"دکتر محمد عبدالله دراز

و مهما يكن من أمر فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الاسلامي ، بما فيه فرق الشيعة ، و منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمان

مدخل إلي القرآن الكريم ، ص40_39

"Bu həmin bəxş olunan Qurandır ki, hamı buna inanır ve şiələrdə həmin qrupun içindədirlər 13 esr."

Birdə mən sizin səhih Buxaridə, Süyütinin təfsirində, Dür əl-Mənsurda və s kitablarınızda Quranın təhrif olunması, bəzi ayələrin itməsi barədə olan hədislərinizə münasibətinizi bilmək istərdim.

Link to comment
Share on other sites

ان الكناية عن اسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وانها من فعل المغيرين والمبدلين،

http://www.al-shia.com/html/ara/books/ehtejaj-1/a33.html

Təbərsinin.

bu kitabda qeyd olunan hədislərin əksəryyəti “mürsəldir”. Ona görə də bu kitaba bir hədis kitabı kimi əsaslanmaq olmaz.

Link to comment
Share on other sites

Əs salamu aleykum. Bunu qeyd edim ki, şiə alimlərin yekdil rəyinə gцrə Quran təhrif olunub.

Vaaleykume Salam.

Yuxarida qardash qeyd edib ki Quran tehrif olunmayib ve boyuk alimimizin (r.a) nezerini qeyd edib.

Indi siz hansi esasla - " yekdil rəyinə" kimi gulunc sozleri bura yazirsiniz? Hansi?

Belkem Ayatullah Fazil Lenkeraniden (r.a) chox bilirsiniz? Bilinki, mohteshem hedis alimi Sheyx Saduq, meshhur feqih Sheyx Mufid, Sheyx Tusi, boyuk tefsir alimi Sheyx Tebersi ve bashqaları Quranın tehrif edilmediyini subuta yetirmishler!

Bohtan atanda hech olmasa fikirleshib atin ki , gulunc gorunmesin.

Onuda nezerinize chatdirim ki, sizin "sehih" saydiginiz hedislerde Quranin tehrif olunmasi barede hedisler, bizim hechde sehih sayMAdigimiz(!) hedislerden choxdur. Indi kim Quranin tehrif olunmasina kim chox inanir? Biz yoxsa Siz?

Assalam Aleykum!

Edited by ALLAME
Link to comment
Share on other sites

ƏBUlHƏSƏN

Biz butun muselman alimlerinin-ister shie, isterse de sunnu -fikir birliyine esasen, inaniriq ki, Qurana hech bir shey elave edilmemishdir; esasen, inaniriq ki, Qurana (sunnu -shie) muheqqiqlerinin teqriben yekdil fikrine wsasen, Qurandan hech bir shey azaldilmamishdir. Her iki qrupdan olan chox az adamlar Qurandan mueyyen bir sheyin azadilmasina inanirlar ki, onlarin da sozleri meshhur Islam alimleri terefidne qebul olunmur.

Onlarin biri sunnu alimlerinden olan Ibni Xetib Misrinin yazdigi "El furqan fi tehrifil Quran"kitabidir ki, 1948-ci miladi ilinde(1367-ci h.q) neshr olunmush "El-ezher" unversiteti vaxtinda bu meseleni izlemish, onun butun nusxelerini yigib mehv etmishler, lakin onun bir neche nusxesi qanunsuz olaraq mueyyen shexslerin elinde dushmushdur.Hemchinin, shie muheddislerinden olan Haci Nurinin yazdigi "Feslul-xitab fi tehrifi kitabi Rebbil erbab" kitabi 1291-ci hicri qemeri ilinde (1870 miladi) chap olunmaqla eyni zamanda derhal Necefi Eshrefin elmiyye hovxesinin boyuk shexsiyyetleri terefinden inkar edilmish, onun butun nusxelerinin toplanib mehv edilmesi barede fetva verilmish ve onun cavabinda choxlu kitablar yazilmishdir.

Emin kitablardan bir nechesinin adini qeyd edirem:

1."Keshful irtiyab fi edemi tehrifil Kitab"

2 "Hifzul kitabish sherif en shubhetil qovli bit tehrif"

3."Tefsirul alair Rehman"

4."Envarul usul"

Dəlil olaraq "Hucurat" surəsini şiə alimlər tərəfindən təfsir etdiklərini qeyd edim:

Men bele bir shey gormedim. Ve eminlikle deye bilerem ki, yalan deyirsen!~

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما انزل الله

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tafs...ommi-j1/01.html

Bu Qumminin təfsiridi.

Niye tercumesiz bunlari yazirsan? Belke tercume etdikde senin dediklerine uygun olmadigini gorub tercume etmemisen? Yoxsa hech tercume ede bilmirsen? Belke sen sifarishle yazirsan??? Tercumesiz qoydugun tekste cavab yazmagim duzgun olmasa ozumu saxlaya bilmedim. Tercumesiz qoydugun butun tekslerde tehrife dair hechbir shey yoxdur! Quminin tefsirinde olsa bele. O nda bunu sene deyim bil ki, Həmin təfsir dogurdan da Quminin olması barədə alimlərin nəzəri müxtəlifdir. Bir chox şiə alimləri bu kitabın علي بن إبراهيم القمي məxsus olmadığını iddia etmişlər. Həmin təfsirin Qumiyə yox العباس بن محمد بن قاسم məxsus olduğu güman edilir. Və onunda ricalda halı məlum deyil! Hemin bu revayetin sənədi belə yoxdur. Her halda sen getirdiyin teksde bele bir shey gormedim.

المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وبه قال علي بن إبراهيم

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#7

Bu Safi təfsiri

Yene de tercumesiz metn. Burda ne deyilir axi? Hnai burda tehrif barede sozler? Beli, raziyam ki, bu teksdin zahiri seni aldata biler. Chunki, shieliyden bashi chixmayan shexs deye biler ki, burada tehrifden sohbet gedir. Amma hele deyil!!! Burada Quranin ruhundan sohbet achilir. Yani esrler boyu mufessirler Qurani cur becur tefsir ederek Quranin oz xilafina olaraq bashqa yonlere yobetmishler. Bununlada Qurani tehrif etmishler. Amma bu tehrifi Quranin herf ve sozlerinde yox, tefsirinde ve ruhunda olmushdur. Qurandan onun ruhunu aladinsa ortada hechzad qalmaz. BAX Ezizim bu teksde de sohbet bundan gedir. Bundan elave Safinin tefsirinden Quranin deyishilmediyine dair teksdide oxu: قال محمد بن محسن الشهير بالفيض الكاشاني المتوفى سنة ( 1090 ) في المقدمة السادسة التي وضعها قبل التفسير في تفسيره ( الصافي ) بعد أن نقل من الرّوايات ما يوهم وقوع التحريف في كتاب الله : ( ... على هذا لم يبق لنا إعتماد بالنص الموجود ، وقج قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ * لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ } وقال : { إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ } وأيضاً يتنافى مع روايات العرض على القرآن ، فما دلّ على وقوع التحريف مخالف لكتاب الله وتكذيب له ، فيجب ردّه والحكم بفساده أو تأويله ) ( تفسير الصافي 1/33 – 34 المقدمة السادسة )

ان الكناية عن اسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وانها من فعل المغيرين والمبدلين،

http://www.al-shia.com/html/ara/books/ehtejaj-1/a33.html

Təbərsinin

Burada da tehriflle bagli bir shey yoxdur. Chunki, burda sohbet yenede quranin ruhundan gedir. Yani Allah teala ki, oz kitabinda bezi sahaberi kinaye etmesine baxmayaraq sonrala mufessirlerin onlari bashqa sahabelere tetbiq etmishler. Bununlada Quarnin menasi tehrif etmishler. Meselen Hz.Ali barede nazil olan ayeni Omere tetbiq etmishler ve s..

Ayətullah Abul-Qasim Əl-Xoi "Bəyən" kitabinda yazir.

الشبهة الثالثة : أن الروايات المتواترة عن أهل البيت - ع - قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به : والجواب : أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه ، وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك ، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها

http://www.najaf.org/arabic/book/24/a226.htm

Buda novbeti yalandir. Burada achiq ashkar yazilib ki, Quranda tehrif yoxdur. Baxmayaraq ki, bu barede hedisler movcuddur. Hemin hedislerinde zeif oldugu bildirilir. Deyesen chashmisan bu teksdi bura qoymaqlar:)))))

Kaşaninin təfsiri.

واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-01/03.html#8

Burada ise muellif Kuleyninin adindan danishir. Yenede tehrif siz qesd eden tehrif deyil. Chunki, Kuleyninin dediyi tehrife bashqa tehrifdir.

Evvela biz sunnu qardashlarimiz kimi, Usuli Kafide gelen butun revayetleri sehih hesab etmirik. Hamiya melumdur ki, bir chox sunnu alimleri Buxari ve Muslimin hedislerinin hamsini sehih adlandiriblar.

Ikincisi: Bizim dediyimiz "tehrif" kelmesi ile Kuleyninin nezerde tutdugu tehrif kelmesinde feqr ola biler.

Quranda oxuyuruq:

يُحَرِّفُونَ الکَلِمَ عَن مَوَاضِعِه سوره مائده آيه 41

Yani ayenin menasini deyishirler. Heqiqi menadan tehrif edib bashqa menada istifade edirler.

Eger Usulu Kafide o revayet ki, sened baximindan sehih olsa bele yeqin ki, Quran deyen tehrif nezerde tutulmush olur. Yani tehrifi kelme yox.

Meselen Usuli Kafide numune olaraq bir revayete diqqet edek.

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (فِي عَلِي وَ الْأَئِمَّةِ ) كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا

اصول الکافي ، ج1 ص414 ، بَابٌ فِيهِ نُكَتٌ وَ نُتَفٌ مِنَ التَّنْزِيلِ فِي الْوَلَايةِ

Bu revayetde Quranin Ehzab suresinin 53- ayesine ishare edilib. Yani Resuli Ekreme (canim ona feda olsun) eziyyet vermek caiz deyildir. Yuxarda ki, revayetde deyilir: "Allahin tealanin kelaminda, Resuli Ekreme eziyyet vermeyiniz size caiz deyil(hemchinin Eli(e) ve eimmeye). Nece ki, Musaya eziyyet verdiler amma Allah teala Onu temize chixartdi"

Bu revayetin senedini hele qoyaq bir yana. Bu revayetde قول الله عزوجل-den meqsed Quran ayesi deyil.Chunki, bir chox sheyler Allahin Peygamberine nazil olub amma Quran ayesi deyil. Meselen Qudsi Hedisler. Revayetden meqsed odur ki, Allah teala eziyyet veremeyin deyende (Hz.Ali ve diger imamlaridi nezerde tutub) ve bu hechde Quran ayesi deyil. Ve Kuleyninin revayetinde فِي عَلِي وَ الْأَئِمَّةِ )

cumlesi olmaqla ve evvelde قول الله عزوجل sozunu gorub chashmayin. Baxmayaraq ki, bir chox sunni alimleri bu revayeti ve diger buna oxshar revayetlere gore biz shieleri yersiz yere gunahlandiriblar.

Quranin tehrifine inanmaq bizim etiqadimiz deyil.

Link to comment
Share on other sites

Şiə alimlərin yekdil rəyinə görə Quran təhrif olunub. Budur baxın: Kitabın adı "Mənagib al Abu Talib". "Əbu Talibin ayləsinin mənəgibi"

İstəyən adam burada 106 s, baxsın

Burada hele bir shey gormedim.

Indi ise siz girin bura baxin: Shie alimlerinin yekdil reyine esasen Quran tehrif edilmeyib Hemin bu meqalede 70-den chox shie alimlerinin reyleri qeyd edilib ki, onlarin hamisi Quranin tehrif olunmadigina isharedir.

O ki, qaldi revayetler. Sizi inandiriram ki, shieler Quranin tehrifine inanmirlar. Hetda shie hedis kitablarinda olan tehrif barede revayetler de sizin kitablardan goturulub. En qedim hedis toplusu olan "Kafi"inin muellifi Kuleyni bu revayetleri chox guman ki, ozunden evvel yashamish sunnu muelliflerinden goturub.Chunki sunni alimleri ozleride etiraf edibler ki, bir chox kitablarinda tehrife delalet eden hedisler var .

O cumleden:

فخر الدين الرازيآلوسي

Rəvəyət 1

أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى : وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ في ولاية علي و الأئمة من بعده فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً هكذا أنزلت

"Əbu Basir (imam) Əbu Abdullahdan: "Kim Allaha və Onun Elçisinə Əlinin və ondan sonra gələn imamların vilayəti haqqında itaət etsə, böyük bir uğur qazanar". (ayə) belə nazil olub"

Eyni rəvayət Məclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Allah isə deyib (4/66): "Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı".

Burada ayenin nazil olmagindan meqsed (baxmayaraq ki, aye sozu mnetinde yoxdur) ayenin tefsiri ve ruhu baresindedir. Yani eslinde bu aye Eli(e) vilayetini qebul etmeyen munafiqler baresinde nazil olub. Hemchinin ayeni yehudilerede tetbiq edenler var. Hedis bunu demek isteyir. Buna delalet edn bir neche hedisler var o cumleden Kafide ki hedis:

و في أصول الكافي «6»: أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن بكّار، عن جابر، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: هكذا نزلت هذه الآية: «و لو أنّهم فعلوا ما يوعظون به في عليّ- عليه السّلام- لكان خيرا لهم».

Bax: تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب

Rəvəyət 2

أبو بصير عنه (عليه السلام) في قوله : سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ بولاية علي لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ثم قال هكذا و الله نزل بها جبرئيل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم)

Əbu Basir, ondan (a.s): "İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi , bunu Əlinin vilayətinə kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq". (İmam) dedi: "And olsun Allaha, ayəni Cəbarayil Məhəmməd (s.a.s) belə nazil edib" .

Eyni rəvayət Məclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Allah isə Quranda deyir (70/1-2): "İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi –bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq".

2-ci revayetde hemchinin. Bu revayetde bir nov ayeni tefsir edir. Ve bir chox mufessirler bu kimi, hedislere istinaden ayenin Hz.Ali barede nazil olmasini deyibler. Yenede qeyd edim ki, revayetden qesd olunan ayenin hedisde geldiyi kimi deyil. hedisde ayenin ruhu ve ve menasi qesd edilir.

Rəvəyət 3

عمار بن مروان عن منحل عنه (عليه السلام) قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا على عبدنا في علي نورا مبينا

Ammar ibn Maryam, Minhaldan, ondan (a.s): "Cəbrayil bu ayəni belə şəkildə nazil etdi: "Ey Kitab verilmişlər! Aciğ nur olan, Əli haqqında öz gulumuza nazil etdiyimizə iman getirin" . (Mugaisə üçün müsülmanların Quranına 4/47 baxa bilərsiz)

Eyni rəvayət Məclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Bu revayetde digerleri kimi. Revayetin mehz Hz.Ali(e) barede nazil olmasina hedisler var. Biri siz getirdiyiniz revayet ki, onu tehrif kimi :))) anlamisiz. Biride bu kitabda تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏13

Rəvəyət 4

أبو حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا .

Əbu Hamza, (İmam) Əbu Cəfərdən: "Cəbrayıl bu ayəni bu şəkildə nazil etdi: "Lakin insanların çoxu Əlinin vilayətinə küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər" .

Eyni rəvayət

Məclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Kəşəni "Safi" 3/216 kitabında:

Və Ayaşı təfsirində 2 cild, 317 s., "Biharul ənvar", "Burhan" və "Safi" kitalarına istinad edərək

Allah isə Quranda deyir (25/50): "Lakin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər".

Beli, bu hedisde Hz.Ali(e)nin vilayeti barede nazil olmasini gosterir. O cumleden bashqa bir revayetde var.

شرف الدين النجفي، قال: روى محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «نزل جبرئيل على محمد (صلى الله عليه و آله) بهذه الآية هكذا: فأبى أكثر الناس من أمتك بولاية علي إلا كفورا»

Bax: البرهان فى تفسير القرآن

Men bu revayetlerin moteberliyini yoxlamadan size cavab yazdim. Chunki, revayetlerin moteberliyini yoxlamamagdan evvel, sozu geden revayetlerin yanlish basha dushmenizin shahidi oldum.

Link to comment
Share on other sites

Rəvəyət 5

جابر عنه (عليه السلام) قال : هكذا نزلت هذه الآية و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم .

"Cəbir, ondan (a.s): "Bu ayə belə nazil olub: "Əgər onlar özlərinə Əli haqqında verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı.

Eyni rəvayət:

Kuleyni "Kəfi" 1/424

Allah isə deyib (4/66): "Əgər onlar özlərinə verilən öyüd-nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl olardı".

Bu revayetde de tehrife delalet eden bir shey olmasina baxmayaraq. Revayetin ozu zeifdir. Chunki, Revayetin senedinde gelen أحمد بن مهران رحمه الله عن عبد العظيم عن بكار عن جابر عن أبي جعفر ع قال

"Bekar" mechuldu.

Her halda revayet sehih olsa bele sohbet quranin siz qesd etdiyiniz tehrifinden getmir. Sadece revayetde bu ayenin kimn baresinde nazil olmasini deyir.

Rəvəyət 6

جابر عنه (عليه السلام) : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) هكذا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي بن أبي طالب فأتوا بسورة من مثله

Cəbir, ondan (ə.s): Cəbarayıl bu ayı ilə Məhəmmədin (s.a.s) üzərinə nazil oldu: "Əgər qulumuza Əli ibn Abu Talib haqqında nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin" .

Eyni rəvayət

Məclisi "Biharul ənvar" 35 cild/57 səifə

Allah isə Quranda (2/23) deyib: "Əgər qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə və doğru deyirsinizsə, onda ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın!"

Ezizim bu revayet zeifdir. Eger butun bu getirdiyin revayetler heqiqet olsaydi ve sen deyen menani qesd etseydi onda biz shielerin elinde hemin bu revayetlere istinadden quran olmush olardi. Amma bu bele deyil. Ve butun muselmanlarin elinde ola Quran eynidir. Revayetin senedine nezer etmeden demek olar ki, zeifdir. Chunki, butun shie icmasi butun muselmanlar kimi bu etiqaddadir ki, Quran Hz.Aliye yox Peygamberi Islama nazil olub. Ve Cebrailde oz misyasinda sehv ede bilmezdi. Bu gulmeli bir ish olmush olardi:)

Rəvəyət 7

Məhəmməd Baqir Məclisi öz kitabında yazıb:

قال أبوجعفر عليه السلام : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا : " بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله " في علي " بغيا

İmam Əbu Cəfər dedi: "Bu ayə Məhəmməd (s.a.s) nazil olub: "Onun Əli haqqında nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir!" .

"Biharul ənvar" 36 cild, 98 s.

Allah isə deyib (2/90): "Allahın Öz qullarından istədiyi kimsəyə Öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd .rmaq və Onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərini satıb əvəzində aldıqları şey necə də pisdir! Onlar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətləndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır."

Bu revayetinde Hz.Ali(e) barede nazil olmasina dair hedisler var. O cumleden de siz yazdiginiz revayet. Boyuk mufessir ياشى محمد بن مسعود ozunun : كتاب التفسير -inde جابر-den ashagida ki, revayeti neql edir:

..... 5، 14 70 عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية عن قول الله «فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» قال تفسيرها في الباطن فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا في علي كَفَرُوا بِهِ فقال الله [فيهم فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ في باطن القرآن قال أبو جعفر] فيه يعني بني أمية هم الكافرون في باطن القرآن، قال أبو جعفر نزلت هذه الآية على رسول الله ص هكذا «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا» و قال الله في علي «أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ» يعني عليا قال الله «فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى‏ غَضَبٍ» يعني بني أمية «وَ لِلْكافِرِينَ» يعني بني أمية «عَذابٌ مُهِينٌ»

Revayetde qisaca deyilir ki, Imam Sadiqden bu ayenin tefsiri barede sorushulduqda ayenin Hz.Aliye hesed .ranlar barede nazil oldugunu deyir.

Yenede siz fikirleshdiyiniz tehrif qesd olunmayib ve hedisden o qesd olunmur ki, guyam aye bu forumada nazil olub.

Rəvəyət 8

Məclisi yazıb :

103 - فر : محمد بن القاسم معنعنا عن أبي حمزة الثمالي عن جعفر الصادق عليه السلام قال : قرأ جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله هذه الآية هكذا " وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ( في علي ) قالوا أساطير الاولين

"Biharul ənvar" 35 cild, 141 s

"Biharul ənvar" 35/58

Cəfər əs-Sadiq deyib: "Cəbrayıl (ə.s) Məhəmməd (s.a.s)-a bu ayəni belə oxuyub: "Onlardan: "Rəbbiniz Əli haqqında nə nazil etmişdir?"– deyə soruşduqda, onlar: "Bu, keçmişdəkilərin nağıllarıdır!"– deyərlər.

Eyni rəvayət Ayaşı 2 cild, 257 s. təfsirində:

Bu revayetlerin neql etdiyiniz kitablarda yazilma formasina baxsaniz gorersiniz ki, sohbet tehrifden getmir. Chunki, Hz.Alinin adi moterezede yazilib.

Bax bele: "Onlardan: "Rəbbiniz (Əli haqqında) nə nazil etmişdir?"– deyə soruşduqda, onlar: "Bu, keçmişdəkilərin nağıllarıdır!"– deyərlər.

Burdanda qesd olunan ayenin ruhudur. Yani ayenin kimin barede nazil olmasini bildiri. Daha siz basha dushen kimi, yox.

Rəvəyət 9

Feyz Kəşani öz "Safi" 1 cild, 523 s. təfsirində, (Əli ibn İbrahim Əl Qummiyə istinad edərək) yazıb:

القمي عن الصادق عليه السلام انما انزلت لكن الله يشهد بما أنزل اليك في علي في الآية

"Qummi, Sadiq (a.s): "Ayədə nazil olub: "Fəqət Allah sənə Əli haqqında nazil etdiyinə şahiddir".

Eyni rəvəyət üçün Əli ibn İbrahim Əl Qumminin təfsirinə 1 cild, 159 s baxa bilərsiz

Və Huveyzinin "Təfsiru nurus sakaleyn"1 cild, 576 s. Quran şərhinə

Və Əyaşinin təfsirinə 1 cild, s 285

Və Məclisinin "Biharul ənvar" 36 cild, 93 s. kitabına

Əli ibn İbrahim Əl Qummi öz təfsirində acıq-aydın qeyd edir ki bu ayə təhrif olunub:

واما ما هو محرف منه فهو قوله " لكن الله يشهد بما انزل اليك في على انزله بعلمه والملائكة يشهدون

Müqəddimə. S 10

"O ki qaldı (Quranda) təhrif olunana bu: "Fəqət Allah sənə Əli haqqında nazil etdiyinə şahiddir. O, bunu Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər".

Allah isə deyib (4/166): "Fəqət Allah sənə nazil etdiyinə şahiddir. O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir".

Aye tehrif olunub tefsir baximindan. Muellifde bunu (men deyeni) qesd edib. Lakin siz bashqa yerlere yozaraq guyam tehrifden meqsed ayenin azadilmasi olmasini iddia etmeyiniz yalandir ve bohtandir. Qumi ashagida ki, revayete istinaden deyib ki, aye Hz.Ali barede nazil olub.

6 فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إنما أنزلت «لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا» و قرأ أبو عبد الله ع إن الذين كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا و كان ذلك على الله يسيرا

Daha siz basha dushduyunuz kimi deyil. Butun bu revayetler Quranin Hz.Ali barede nazil olmasini achiqlayir. Dogurdanda ayenin qesd etdiyini nezer yetirsek heqiqetende Hz.Ali barede nazil olub yani ashagida ki, formada:

" Fəqət Allah sənə (Eli barede )nazil etdiyinə şahiddir. O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir"

Link to comment
Share on other sites

Yerde qalan hedisler ki, 17-denesi bura yazmisan ve men onlarin bir nechesine cavab verdim, onlarda tehrif lefze delalet etmir.

"Xülasə olaraq deyirik, Əhli beyt (a) yolu ile gələn, əgər mütəvatir sayılmasa da, çox sayda olan xəbərlərə görə əlimizdəki bu Quran Muhammədə (a) nazil olmuş Quranın tamamı deyildir, əksinə burda Allahın endirdiyinə müxalif olan və təhrif edilmiş, dəyişdirilmiş şeylər vardır və ordan çoxlu şeylər də çıxarılmışdır. Məsələn, Əlinin (a) adı bir çox yerdən çıxarılmışdır və Muhammədin ailəsi sözü çıxarılmışdır və eləcədə münafiqlərin adları və bundan başqa şeylər də çıxarılmışdır. Əli ibn İbrahimin təfsirində deyildiyi kimi bu Quran həm də Allahın və Onun Elçisinin razı olduğu şəkildə tərtib edilməmişdir.

Allahın endirdiyinə müxalif olan ayə bu sözdür: "Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız." Əbu Abdullah bu ayəni oxuyana dedi: "Xeyrli ümmət möminlərin əmirini və əl-Hüseyn ibn Əlini öldürür." Ondan soruşdular: "Ey Allah Elçisinin övladı, necə nazil olub?"

Dedi: "İnsanlar üçün çıxarılmış xeyirli imamlarsınız" şəklində nazil olub. Məgər görmürsən ki, Allah "yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirir və Allaha da inanırsız" deyərək onları məch edir?!"

والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت (ع) أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد (ص) بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله و منه ما هو مُحرمف ومغير وأنه قد حُذِفَ منه أشياء كسيرة منها اسم علي (ع) في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد (ع) ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله (ص) كما في تفسير علي بن إبراحيم

أما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فقال أبو عبدالله (ع) لقارىء هذه الآية: خير أُمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي (ع) فقيل له:

كيف نزلت يا ابن رسول الله فقال: إنما نزلت خير أئمةٍ أُخرجت للناس, ألا ترى مدح الله لهم في آخرالآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله

"مشارق الشموس الدرية"

Mənbə: Meshariq al-Shumus ad-Durriyye

Hemchinin Beharininde bu yazdiqlarinda tehrifi lefzl ile bagli bir shey yoxdur. Beli, tessubkesh, zahire baxan olsaq neyese ilishmek olar. Amma ne etmek olar ki, tessubkesh insanla qatiq ag olmasinda da mubahise yaranir. Tercumesini erbecesi ile birlikde yazdihgin metni oxumusansa gerek orda bezi incelikleri gormush olardin. Bu muellifin dediklerini anlamaq uchun gerek kitabi bashdan ayaga kimi oxuyasan. Muellif tehrifi lefzini inkar etdikden sonra Quranin mena baximindan tehrif olumasindan sohbet achir. Ve gelir o yere ki, Quranin mena baximindan azaldib choxaldilmasini, deyishmesini ve s.. qeyd edir. Butun bunlarda ki, gun kimi, aydin meseledir. Muellif dediyi sozlere misal vuraraq getirdiyi ve sherh etdiyi ayelere diqqet et!

Muellifin demek istediyi odur ki, "Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz..." ayesi sunni mufessirlerin tefsiri ile duz gelmir. O demek isteyir ki, nece olur bu yaxshi ummet Hz.Alini ve onun ovladlarini oldurdu?! Daha sonra yaxshi ummetden meqsedin Imamlarin olmasini deyir. Ve burada tehrifi lefziden yox yenede menadan gedir. Deye bilersen ki, bes niye Ehli Beyt imamlarindan gelen revayetlerde "Bu aye bele nazil olub" kimi, tebirler ishledilib. Cavabinda deye bilerem ki, Imamlarin vaxtinda Quranin tehrif olunmasindan sohbet bele getmirdi. Ve hamiiya melum idi ki, ayenin zahiri necedi. Imamda "Aye bele nazil olub" demekle Eslinde ayenin ruhunu ve menasini achiqlayirmish!

Link to comment
Share on other sites

ƏBUlHƏSƏN( Efendi)

Qisaca olaraq bunu demek isteyirem ki, Mehzebi ixtilaflara gore Qurani baltalamaq olmaz! Allah dergehinda en boyuk gunahladan biri de bashqalarinin demediyi, yerine yetirmediyi ishlerde muttehim etmekdir. Biz her yerde demishik indide deyirik ki, shienin boyuk alim ve muheqqiqleriden hech bir kes Quranin tehrif edilemesine inanmamish ve indi de inanmirlar, lakin bezi inadkar ve tessubkesh qruplar yene de bu tohmeti tekrarlayirlar. Onlarin qiyamet gunude ALLAH qarshisinda ne cavab hazirladiqlari melum deyildir, chunki hem bele tohmetler vururlar hem de Qurani etibardan salirlar.Eger sizin behaneniz zeif revayetlere esaslanirsa onda evvelce ok kitablariniza baxin. Hech bir mezheb zeif revayetler esasinda qurulmur. Biz hech vaxt Ibni Xetib Misirinin "El Furqan fi tehrifil Quran" kitabina elece de tehrifi gosteren zeif revayetlere istinad ederek sizi Quranin tehrif olunmasina etiqadda muttehim ve Qurani-mecidi texribatchi tessublere feda etmirik. Insafli olun ve Quranin tehrifi barede bu qeder danishmayin.Islama ve muselmanlara zulm etmeyin. Mehzeb tessubleri xatirine dunya muselmanlarinin esl sermayesi olan Qurani-mecidin etibarini tehrif kelmelerini tekrar etmekle azaltmayin, dushmenin eline behane vermeyin! Siz eger bu yolla shie ve Ehli-beyt terefdarlarindan intiqam almaq isteyirsinizse, onu bilin ki, ozunuzden asili olmayaraq, Islamin esaslarini sarsitmisiniz; chunki muxalifler deyirler ki, muselmanlardan boyuk bir qrupu Quranin tehrif olunmasina etiqad besleyir. Bu da Quran baresinde boyuk zulumdur!!

Link to comment
Share on other sites

ƏBUlHƏSƏN( Efendi)

Mən AbulHəsən efendi yox Həsənin atası Əbul-Həsənəm. Allahı şahid tuturam ki, sən bu məsələ ilə bağlı mənə böhtan atırsan

Qısaca olaraq Nardaraniyə deyirəm: Şiə alimlərinin yekdil rəyinə görə: Quran Kərimdən İmam Əli əleyhissalamın adanı peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələri (r.a) ləğv ediblər iddiasındadırlar. Buda təhrif sayılır. Eləcə də Kuleynin gətirdiyi dəlil iddiası da budur. Alimləriniz deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" sən (Nardarani) Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Quranın ruhunu nəzərdə tutulur" Sənə deyirəm: Sizin alimləriniz zahirdə deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" lakin Sən Nardarani yenə də Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Şiə alimlərinin dediklərində batili mənası var. "Yəni Quranın ruhu nəzərdə tutulur" deyirlər" Bunu da sənin üçün qeyd edim ki, Təhrif sözü ilə nəsx sözü arasında fərq böyükdür. Məsələn şiə fiqhinə görə də tilavət nəsx qəbul olunur. Çünki əgər evli kişi və ya evli qadın zina edərlərsə hökmü Rəcm, yəni daşqalaqdır. Lakin təhrif sözü isə nə isə ondan çıxardıb nə isə artırmaq deməkdir. Sizin də Alimləriniz icma ilə ittifaq ediblər ki: "Qurandan Əli əleyhissalamın adı ləğv edilib və ora əlavələr olmuşdur." Buna mən yox Təbərsi "Fəslul xitab fi isbəti

təhrifi kitəbil Rəbbul ərdad." əsərində deyir nə isə ..... Allah bizi həqiqi müsəlmanlardan etsin. Amin.

Link to comment
Share on other sites

Şiə alimlərinin yekdil rəyinə görə: Quran Kərimdən İmam Əli əleyhissalamın adanı peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələri (r.a) ləğv ediblər iddiasındadırlar. Buda təhrif sayılır.

Bu harada yazılıb axı? Şiə alimlərindən kim deyib ki, Əlinin adı quranda var idi və onu səhabələr oradan çıxarıblar?

Hansı yekdil rəydən danışırsız ki, mən sizə Xomeyni və Lənkərani ağalardan Quranın təhrif olunmaması haqda dediklərini yazmışam. Həmçinin Kuleyninin hədisləri Quranla tutuşdurun deməsini qeyd etmişəm. Sizin Kafidən gətirdiyiniz hədislər zəifdir!

Boş boş ittiham etməkdənsə mənim və Nardaraninin yazdıqlarımıza bir bir, hər punktuna cavab verin!

Eləcə də Kuleynin gətirdiyi dəlil iddiası da budur. Alimləriniz deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" sən (Nardarani) Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Quranın ruhunu nəzərdə tutulur"

O təhrif ləfzi (hərif və ya söz) təhrifi deyil, mənəvi (mənası) təhrif olunub deyir. Yani biz bir ayəni Əli (ə) haqda nazil olduğunu deyirik, amma siz deyirsiz ki, yox, o filankəs oğlu filankəs haqda nazil olub. İkimizdə ayəni oxuyub olduğu kimi qəbul edirik, amma mənasını isə fərqli anlayıb qəbul edirik. Bu da mənanın təfrifidir!

Sənə deyirəm: Sizin alimləriniz zahirdə deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" lakin Sən Nardarani yenə də Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Şiə alimlərinin dediklərində batili mənası var. "Yəni Quranın ruhu nəzərdə tutulur" deyirlər" Bunu da sənin üçün qeyd edim ki, Təhrif sözü ilə nəsx sözü arasında fərq böyükdür. Məsələn şiə fiqhinə görə də tilavət nəsx qəbul olunur. Çünki əgər evli kişi və ya evli qadın zina edərlərsə hökmü Rəcm, yəni daşqalaqdır. Lakin təhrif sözü isə nə isə ondan çıxardıb nə isə artırmaq deməkdir. Sizin də Alimləriniz icma ilə ittifaq ediblər ki: "Qurandan Əli əleyhissalamın adı ləğv edilib və ora əlavələr olmuşdur." Buna mən yox Təbərsi "Fəslul xitab fi isbəti təhrifi kitəbil Rəbbul ərdad." əsərində deyir

Burda da mənanın təhrifindən gedir söhbət, Qurandan nəyisə çıxarıb, ya əlavə etməkdən yox.

Amma siz qurandan nəyinsə çıxarılmasına həqiqətən də inanırsız, məsələn:

Siz deyirsiz ki, rəcm ayəsi nəsx olunub? yalan deyirsiz, çünki Aişə bunu başqa cür deyir:

O deyir: Rəcm və Riza Kəbir ayələri nazil olduqda biz onları bir kağıza yazdıq və o kağız mənim yastığımın altında saxlayırdım. Peyğəmbərin vəfatından sonra, biz yas saxlayanda keçə gəlib o kağızı yedi.

Sünnən ibni Macə cild 2, səh 39 Karaçi çapı

Əhmədin Müsnədi cild 6, səh 269 Beyrut çapı

Təvil Müxtəlif əl Hədis səh 310 Beyrut çapı

Link to comment
Share on other sites

Mən AbulHəsən efendi yox Həsənin atası Əbul-Həsənəm. Allahı şahid tuturam ki, sən bu məsələ ilə bağlı mənə böhtan atırsan

Qısaca olaraq Nardaraniyə deyirəm: Şiə alimlərinin yekdil rəyinə görə: Quran Kərimdən İmam Əli əleyhissalamın adanı peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələri (r.a) ləğv ediblər iddiasındadırlar. Buda təhrif sayılır. Eləcə də Kuleynin gətirdiyi dəlil iddiası da budur. Alimləriniz deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" sən (Nardarani) Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Quranın ruhunu nəzərdə tutulur" Sənə deyirəm: Sizin alimləriniz zahirdə deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" lakin Sən Nardarani yenə də Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Şiə alimlərinin dediklərində batili mənası var. "Yəni Quranın ruhu nəzərdə tutulur" deyirlər" Bunu da sənin üçün qeyd edim ki, Təhrif sözü ilə nəsx sözü arasında fərq böyükdür. Məsələn şiə fiqhinə görə də tilavət nəsx qəbul olunur. Çünki əgər evli kişi və ya evli qadın zina edərlərsə hökmü Rəcm, yəni daşqalaqdır. Lakin təhrif sözü isə nə isə ondan çıxardıb nə isə artırmaq deməkdir. Sizin də Alimləriniz icma ilə ittifaq ediblər ki: "Qurandan Əli əleyhissalamın adı ləğv edilib və ora əlavələr olmuşdur." Buna mən yox Təbərsi "Fəslul xitab fi isbəti

təhrifi kitəbil Rəbbul ərdad." əsərində deyir nə isə ..... Allah bizi həqiqi müsəlmanlardan etsin. Amin.

Ezizim bohatn atma. ve normal mustevide seni mubahiseye chagiriram. Teessubkeshlik etme. Təhrif müddəasını qəbul edənlərin ən mühüm dəlilləri Şiə və Əhli-sünnə kitablarında qeyd olunmuş rəvayətlərdir. Bu revayetler side de var bizde de. Lakin sen getirdiyin revayetler hechde təhrif müddəasını təsdiq etmir. Sözügedən hədislər məzmunca fərqlidirlər və bu baxımdan onları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:

1.Bu hədislərin bəzisi “mənəvi təhrif”lə bağlıdır. Hansı ki, bizim mübahisə obyektimizdən xaricdir.

2.Bu rəvayətlərin bəzisi qiraətdə mövcud olan fərqlərlə bağlıdır. Ona görə də mövzu etibarilə təhrif məsələsinə heç bir aidiyyatı yoxdur.

3.Belə hədislərin bir qismi isə bir ayənin izahı və ya təfsiridir.

4.Bəzi ayələrdə həzrət Əlinin (ə) və digər məsumların (ə) adlarının olduğunu iddia edən hədislər. Bu məzmunda olan hədislər də yalnız təfsir əhəmiyyəti daşıyır və əsla məsumların (ə) adının Quranın tərkib hissəsi olduğunu bildirmir.

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

Mən AbulHəsən efendi yox Həsənin atası Əbul-Həsənəm. Allahı şahid tuturam ki, sən bu məsələ ilə bağlı mənə böhtan atırsan

Qısaca olaraq Nardaraniyə deyirəm: Şiə alimlərinin yekdil rəyinə görə: Quran Kərimdən İmam Əli əleyhissalamın adanı peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələri (r.a) ləğv ediblər iddiasındadırlar. Buda təhrif sayılır. Eləcə də Kuleynin gətirdiyi dəlil iddiası da budur. Alimləriniz deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" sən (Nardarani) Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Quranın ruhunu nəzərdə tutulur" Sənə deyirəm: Sizin alimləriniz zahirdə deyirlər ki: "Quran təhrif olunub" lakin Sən Nardarani yenə də Təqiyyə edərək deyirsən ki: "Şiə alimlərinin dediklərində batili mənası var. "Yəni Quranın ruhu nəzərdə tutulur" deyirlər" Bunu da sənin üçün qeyd edim ki, Təhrif sözü ilə nəsx sözü arasında fərq böyükdür. Məsələn şiə fiqhinə görə də tilavət nəsx qəbul olunur. Çünki əgər evli kişi və ya evli qadın zina edərlərsə hökmü Rəcm, yəni daşqalaqdır. Lakin təhrif sözü isə nə isə ondan çıxardıb nə isə artırmaq deməkdir. Sizin də Alimləriniz icma ilə ittifaq ediblər ki: "Qurandan Əli əleyhissalamın adı ləğv edilib və ora əlavələr olmuşdur." Buna mən yox Təbərsi "Fəslul xitab fi isbəti

təhrifi kitəbil Rəbbul ərdad." əsərində deyir nə isə ..... Allah bizi həqiqi müsəlmanlardan etsin. Amin.

Hesenin atasi mellim.

Nardarani niye teqiyye edir ki? Qorxur senden? Yoxsa sen shiye alimlerinin hamisinin nezerini ondan yaxshi bilirsen? Eger beledirse, buyur bashla yaz adbaad. Senin mezhebinin oz yozumlari var, bizimkinin oz. Burda bu sohbet defelerle gedib, chuuyub. senin kimi eline verilenleri copy-paste eden chox olub.

Eger dogrudan da senin bunu subut elemeye elmin chatirsa copy-paste eleme, oz sozunle bir-bir yaz gor neler oyreneceksen oz mezhebinde tehrife delalet eden hedislerden.

Link to comment
Share on other sites

Əs salamu aleykum

Vaaleykume Salam.

Mən özüm sırf şiəyəm və heç vaxt öz məzhəbimdən dönməyəcəyəm.

Lap yaxshi, amma hech oxshamirsiz. Nese `Abdulaziz222`adli useri mene xatirladirsiz.

Her halda sizi Allaha and ichdirmeyecem. Buraxiram vicdana.

Oranın əhalisi yəni İran-əhli Quranı təhrif olunmuş hesab edirlər.

Ya siz yalan danishirsiz. Yada ki melumatiniz sehfdi.

İran İslâm İnkılâbı'nın rehberi Hz. Ayetullah'il-

Uzma İmam Humeynî de bu konuda şöyle diyor:

"Müslümanların Kur'ân'ın yazılması, kaydedilmesi,

bir araya toplanması, korunması ve tilâvet

edilmesi hususundaki ihtimam ve titizliklerini

bilen herkes, Kur'ân'ın tahrif edildiği zannının

temelsizliğine kanaat getirerek böyle bir şeyin

mümkün olmadığını teslim eder. Bu konuda

nakledilen rivayetlere gelince; bu rivayetlerin bir

kısmı, delil olarak sunulamayacak kadar zayıf;

bir kısmı, uydurulmuş oldukları belli olan mec'ul

(mevzu) hadisler; bir kısmı ise, Kur'ân'ın tevili ve

tefsiriyle ilgili açıklamalardır. Bir kısmı da, açıklamaları

kapsamlı bir kitap yazmayı gerektiren

türlerden hadislerdir. Eğer konudan uzaklaşacağımız

korkusu olmasaydı, Kur'ân'ın tarihini ve

asırlar boyunca geçirdiği aşamaları açıklar, elimizde

olan bu semavî kitabın, Allah'ın indirdiği

Kur'ân-ı Kerim olduğunu ve Kur'ân karileri arasında

ki görüş farklıklarının Cebrail-i Emin'in Hz.

Peygamber'in temiz kalbine indirdiği ile uzaktan

yakından ilgisi olmayan yeni bir olay olduğunu

açıklığa kavuştururduk."

(Üstat Cafer Subhanî, Tehzib'ul-Usul, Takrirat-u Durus'ilİmam

el-Humeynî, c.2, s.96.)

Mənə çox maraqlıdır ki, İranda yaşan insanların əksəriyyəti Quranı təhrif olunmuş hesab edirlər.

Iranin hech 2% Qurani Kerimin tehrif olunmayina inanmir! Inanlar ise avam ve elmsiz insanlardi.

azdıqlarımı Məşhəd ziyarətində özüm şahidi olmuşam. Lakin Allah bizi bu cür fikirlərdən qorusun. Amin

Yazdiglariniz sehv melumatdi ve Iran ehalisi hech bir vaxt bele dushunmeyib.

Amin!

Link to comment
Share on other sites

Şeyhləri Mufid "Əvail maqalat" kitabında deyib:

Üz səifə

Mətn.

Rəcət, bə`da və Quran təlifi haqqında.

əl-İmamiyyə firqəsi, Qiyamət günündən əvvəl ölülərdən dünyaya geri dönməyin mütləq olması üzərində ittifaq etmişdir. Hətta onların arasında rucunun dəqiq mənasında ixtilaf olsa da, onun ümumi anlayışı üzərində ittifaq ediblər.

Mətn.

Bəda ləfzi ALLAHu Təalənin vəsfi haqqındadır, bu, eşitmək sifəti barədə olsa da, burada heç bir bənzətmə edilməz. (İmamilər) İttifaq etmişlər ki, zəlalət imamları Quranın bir çox əmirlərinə müxalifət etmişlər və Qurandakı ayələrin və peyğəmbərin sünnətinin tələblərini tərk ediblər

Mutəzilə, Xaricilər, Zeydiyyə, Murciə və Hədis əhli bütün bu saydıqlarımızın hamısında İmamiyyə firqəsinə müxalifətdə icma ediblər.

Mətn.

Quranın yazılması barədə və qrupların oradakı əlavələr və nöqsanlar barədəki etiqadı

Deyirem: Qurandakı ixtilaf və sonradan zalımların orada etdikləri düşürmələr və nöqsanlar barədə Muhamməd ailəsindən olan hidayət imamlarından gələn xəbərlər mütəvatir olaraq gəlmişdir."

Link to comment
Share on other sites

Samir Aliyev

أقول :

إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان،

Quranın yazılması barədə və qrupların oradakı əlavələr və nöqsanlar barədəki etiqadı

Deyirem: Qurandakı ixtilaf və sonradan zalımların orada etdikləri düşürmələr və nöqsanlar barədə Muhamməd ailəsindən olan hidayət imamlarından gələn xəbərlər mütəvatir olaraq gəlmişdir."

He samir muellim indi deyin gorek Sheyx Mufidin dediyinden ne basha dushursuz?!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Sizə konkret sual.

Quranın təhrif olunduğunu deyən adamın hökmü sizcə nədir?

Siz əvvəlcə Nardaraninin sualına cavab verin, sonra öz sualınızı verin!

Şeyh Mufiddən gətirdiyinizin mənasını bizə yazın!

Link to comment
Share on other sites

Mənim sualım konkretdir ve kopnkret cavab isteyir.

Sizlərə görə Quranın təhrif olunduğuna inanan və onda naqislik olduğuna inanan adamın hökmü nədir?

a kishi ele danishirsan ki ele bil prokrorsan bizde mutehimik.Sene bir qardash kimi meslhet evvela ozuvu yaxshi .r sonra sualiva cavab vererik.

PS Bide nardarani qardashin verdiyi suala niye cavab vermirsiz?Qorxursuz ;)

Link to comment
Share on other sites

Mənim sualım konkretdir ve kopnkret cavab isteyir.

Sizlərə görə Quranın təhrif olunduğuna inanan və onda naqislik olduğuna inanan adamın hökmü nədir?

Ay Samir. Açıq deyin ki, mən bu yazdığım xəbəri aələfi saytlarının birindən kopya edib burada yerləşdirmişəm, amma mənasını başa düşməmişım!

Sizin cavabınız burdadır!

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1668266

Link to comment
Share on other sites

a kishi ele danishirsan ki ele bil prokrorsan bizde mutehimik.Sene bir qardash kimi meslhet evvela ozuvu yaxshi .r sonra sualiva cavab vererik.

PS Bide nardarani qardashin verdiyi suala niye cavab vermirsiz?Qorxursuz ;)

Mən sizə çətin sual verməmişəm ki,ona cavab vermək mümkün olmasın.Cavab ya hə,ya da yox olmalıdır.Bura forumdur,istəmirsiz cavab verməyə bilərsiz.

Nardarani qardaşın sualının nəyinə cavab verməliyəm ki?Hər şey aydın yazılıb.Azəri dilindən başqa hansısa dilə tərcümə istəyirsiz?

Xülasə,suala zəhmət olmasa cavab verin.

Quran təhrif olunub iddiasını deyən adamın hökmü sizcə nədir?

Link to comment
Share on other sites

heyvanlar canlidir!

Samir eliyevde canlidir!

neyise sehv dememishemki? :P

necedir samir bey xoshuna geldi? :)

Seni basha dushurem.Sual deyesen cetin oldu.Ona gore de offtop edirsen.Qorxursan ki,Quranin tehrif olundugunu deyen adamlara kafir desen ekser alimleriniz kafir olacaq.Axi sizin ekser ilk dovr alimleriniz Quranin tehrif olunduguna inanmishlar,siz de eqidenizi bu adamlarin kitabindan oyrenirsiz.

Abu-l-Hasan al-Fattuni demishdir: Bil ki, inkar olunmaz heqiqetdir ki, mutevatir ve diqer xeberler esasen, heqiqeten, Quranda peyqamber - səllallahu aleyhi və səlləm - vefatindan sonra deyishiklikler bash verdiyini deyirik. Qurani topladiqdan sonra bir cox ayeleri ve sureleri yox etmishler. Demek olar ki, bu eqide bizim (Rafidi mezhebini nezerde tutur) mezhebin (etiqadin) zeruretlerindendir. (Miratul Anvar) seh36

Adnan el-Behrani demishdir: (Quranda) terif edilmish ve deyishdirilmish olmasi hami terefinden (rafidileri nezerde tutur) razilashdirilmish meselelerdendir. Mezhebin zeruriyetlerinden (vacibatlarindan) olduquna gore, bu meselede "HAQLI FIRQE" (refidileri nezerde tutulur) hemfikirdiler. (Meshariqe-l-Shumus ed-Durriyye) seh 126

Ali el-Kufi Abu-l-Qasim demishdir: Neql ve hedis ehlinin xususi ve umumi ehli hemfikirdiler ki, insanlarin ellerinde olan bu Quran Qurani-Kerimin hamisi deyildir (Faslu-l-Xitab) seh27

Al-Mufid demishdir : Peyqamberin - səllallahu aleyhi və səlləm - ailseinden, hidayet imamlarindan gelen mutevatir xeberlerde bezi zalimlerin toretdiyi hazf (yox etme) ve deyishme sebebiyle Quranda ixtilafin olmasi qeyd olunmushdur (Evail el_Meqelat) sef etmiremse sehife 48-olmalidir.

Şiələrin doğrucul hesab etdikləri İbn Babveyh Qümmi öz kitabında belə rəvayət edir: "Bağdad hafizi Məhəmməd ibn Ömər Hafiz Bağdadi bizə Abdulla ibn Bişrdən, onun Əcləhdən, onun Əbu Zübeyrdən, onun da Cabirdən eşitdiyi bir hədis danışmışdır. Cabir belə demişdir: "Mən Rəsulullah səlləllahü əleyhi və alihinin bu sözləri dediyini eşitmişəm: "Qiyamət günü gələndə üç şey şikayət edəcək: Müshəf, məscid, mənim nəslim. Müshəf deyəcək: — Ya Rəbb, məni yandırıblar və parça-parça ediblər" (- İbn Babveyh Qümminin "əl-Xisal" kitabı, səh.83, Tehran çapı, 1302 h.)

Tanınmış şiə təfsirçisi Şeyx Mühsin Kaşi şiələrin bu böyük təfsirçisi haqqında belə nəql edir: "O öz təfsirində Əbu Cə'fər əleyhissəlamın belə dediyini qeyd etmişdir: — Allahın Kitabını artırıb-əksiltməsəydilər, bizim haqqımız ağıllı adamlardan gizli qalmazdı və bizim qaimimiz (müdafiəçimiz: sonuncu imama işarədir — tərc.) üzə çıxanda Qur'an onu təsdiq edərdi".(- Mühsin Kaşinin "əs-Safi" adlı təfsiri, altıncı nəşrə müqəddimə, səh.10, Tehran çapı.)

Kəmaləddin Meysəm Bəhrani "Nəhc əl-bəlağə"nin şərhində şiələrin iki nur sahibi Osman ibn Əffa-na (Allah ondan razı olsun!) vurduqları ləkələri qeyd etmişdir. Guya "o, adamların hamısını, xüsusilə Zeyd ibn Sabitin qiraətinə cəlb edib müshəfləri yandırıb və şübhəsiz ki, nazil olmuş həqiqi Qur'anı yox edib".(- Meysəm Bəhrani. "Şərh "Nəhc əl-bəlağə", səh.1, 11-ci cild, Tehran çapı.)

Şiə mühəddisi Cəzairi bu kitabında deyir: "Xəbərlərdə deyilir ki, onlar (yə'ni imamlar) öz şiələrinə əmr etmişlər ki, mövlamız Sahibəzzaman zühur edənədək bu mövcud olan Qur'anı namaz qılarkən və başqa hallarda oxusunlar və onun ehkamlarına əməl etsinlər. Bir zaman bu Qur'an adamların əllərindən çıxıb səmaya qalxacaq və Əmirəlmö'mininin tərtib etdiyi Qur'an üzə çıxacaq. Onda onlar onu oxuyar və onun ehkamlarına əməl edərlər".(- Cəzairi. "əl-Ənvar".)

Təbərsi Cəzairidən belə bir misal da gətirir: "Dostlarımız Qur'anın təhrifinə açıq-aşkar sübut olan bu ardıcıl olaraq yayılmış xəbərlərin doğruluğu məsələsində həmfikirdirlər".(- "Fəsl əl-xitab fi isbat təhrif kitab Rəbb əl-ərbab" kitabı, səh.30.)

Şiə təfsirçisi Mühsin Kaşi də buna bənzər bir fikir söyləyib deyir: "Əhl əl-Beyt əleyhiməssəlamdan bəhs edən bütün bu xəbərlərin və digər rəvayətlərin faydası odur ki, onlar bizim əlimizdə olan Qur'anın Məhəmməd səlləllahü əleyhi və alihiyə nazil olmuş Qur'anın hamısı olmadığını, habelə onda Allahın nazil etdiyinin əksinə olan, dəyişdirilmiş, təhrif olunmuş şeylərin olduğunu, ondan çox şeyin çıxarıldığını... həmçinin onun Allahın və Onun Rəsulunun razı olduğu tərtibdə olmadığını bildirirlər".(- "Təfsir əs-Safi", 6-cı nəşrə müqəddimə.)

Şiə təfsirçilərinin ən öncülü olan Əli ibn İbrahim Qümmi (tanınmış bioqrafiya müəllifi Nəca-şi onu "hədis elmində nüfuzu sübut olunmuş e'tibarlı, e'timad olunan, düzgün məzhəbli bir adam" adlandırır. Bu sözlər də onun təfsiri haqqında deyilmişdir: "Bu təfsir həqiqətən iki əleyhissəlam doğrucul adamın təfsiridir") öz təfsirinin müqəddiməsində deyir: "Qur'anda dəyişilmiş və dəyişdirilmiş, dəyişməz və bir-birinə bənzər yerlər... Allahın nazil etdiyinin əksinə olan yerlər, ayələr var".(- "Təfsir əl-Qümmi" kitabının müqəddiməsi, səh.5, 1-ci cild; Nəcəf çapı, 1386

http://forum.disney.com/index.php?showtopic=2791

http://www.jamiat.org.za/shia_fal.html

http://shia.islamicweb.com/

http://www.kr-hcy.com/

http://fnoor.com/links.htm

fthdr116wa.th.jpg

Link to comment
Share on other sites

Al-Mufid demishdir : Peyqamberin - səllallahu aleyhi və səlləm - ailseinden, hidayet imamlarindan gelen mutevatir xeberlerde bezi zalimlerin toretdiyi hazf (yox etme) ve deyishme sebebiyle Quranda ixtilafin olmasi qeyd olunmushdur (Evail el_Meqelat) sef etmiremse sehife 48-olmalidir.

Sheyx Mufid ele soz demeyib yalan deme.Eger sozlerinde araxayinsansa hemin sehf scan ele,yada onlayn ssilkasini ver bizde oxuyaq.

Şiələrin doğrucul hesab etdikləri İbn Babveyh Qümmi öz kitabında belə rəvayət edir: "Bağdad hafizi Məhəmməd ibn Ömər Hafiz Bağdadi bizə Abdulla ibn Bişrdən, onun Əcləhdən, onun Əbu Zübeyrdən, onun da Cabirdən eşitdiyi bir hədis danışmışdır. Cabir belə demişdir: "Mən Rəsulullah səlləllahü əleyhi və alihinin bu sözləri dediyini eşitmişəm: "Qiyamət günü gələndə üç şey şikayət edəcək: Müshəf, məscid, mənim nəslim. Müshəf deyəcək: — Ya Rəbb, məni yandırıblar və parça-parça ediblər" (- İbn Babveyh Qümminin "əl-Xisal" kitabı, səh.83, Tehran çapı, 1302 h.)

Agilli burda tehrifden sohbet gedir beyem?Gozlerivi ac bir diqqet ile oxu gor burda tehrife aid ne var?

Hicrətin dördüncü əsrində şiə aləminin elmi simalarından olan, Şeyx Səduq kimi tanınan İbn Cəfər Məhəmməd ibn Əli ibn Babəveyh Qumi “Etiqadlar” adlı elmi əsərində yazır:

“Bizim Quran haqqında əqidəmiz belədir:

Hazırkı Quran eynilə Peyğəmbərə (s) nazil olan Qurandır. Ona heç bir şey artırılmamışdır. Kimsə bizi hazırkı Quranın azaldılmasına əqidə bəsləməkdə ittiham etsə, yalançıdır”.

Tanınmış şiə təfsirçisi Şeyx Mühsin Kaşi şiələrin bu böyük təfsirçisi haqqında belə nəql edir: "O öz təfsirində Əbu Cə'fər əleyhissəlamın belə dediyini qeyd etmişdir: — Allahın Kitabını artırıb-əksiltməsəydilər, bizim haqqımız ağıllı adamlardan gizli qalmazdı və bizim qaimimiz (müdafiəçimiz: sonuncu imama işarədir — tərc.) üzə çıxanda Qur'an onu təsdiq edərdi".(- Mühsin Kaşinin "əs-Safi" adlı təfsiri, altıncı nəşrə müqəddimə, səh.10, Tehran çapı.)

Sheyxin Quran haqqinda gorushu bele olub:

“Təhrifi təsdiqləyən hədislər Allahın kitabı ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu kimi hədislər ya rədd edilərək kənara qoyulmalı, ya da yozulmalıdır”.Təfsire-Safi, c. 1, səh.15.

Link to comment
Share on other sites

Sizə konkret sual.

Quranın təhrif olunduğunu deyən adamın hökmü sizcə nədir?

Kim qələt edib deyərsə(söhbət alimdən gedir)ki Quranda Əlinin yaxud kimin adı olub o şəxs kafirdir və nəcisdir!

İndi sən konkret alimin rəyin ver görək hansı əclaf bunu deyib!Göstər vallahi mən o alimi təkfir edim!Söhbət Quranın ləfzindən gediraa...Təfsirdən yox?Buyur Samir qardaş yaz biz də təkfir edək!

Link to comment
Share on other sites

sahibuzzeman, tekfir ela da oz alimlerivu. odur, Samir Aliyev qardash senedi ile yazib sizin alimlerinizin quran haqqinda reyini. meysem temmar, bes deyirdin haqqin qarshisinda teslim olursuz? sheyxiniz Mufid qurani tehrif olunmush sayir. Samir Aliyev konkret menbe gosterib. niye firladirsan sohbeti?

Link to comment
Share on other sites

sahibuzzeman, tekfir ela da oz alimlerivu. odur, Samir Aliyev qardash senedi ile yazib sizin alimlerinizin quran haqqinda reyini. meysem temmar, bes deyirdin haqqin qarshisinda teslim olursuz? sheyxiniz Mufid qurani tehrif olunmush sayir. Samir Aliyev konkret menbe gosterib. niye firladirsan sohbeti?

Yaxşı da sən deyəsən əvvəldən axıracan oxumusane Samir verən dəlilləri.Sən heç bilirsən orda nə yazılıb?Bəlkə səni təhqir edir?

Orda konkret fakt zad yoxdur!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...