Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
R.Hesenli

Doğrudanmı Azərbaycanda Elita Yoxdur?

Recommended Posts

Netice alana geder davam elemek lazımdır.

Mən bu misalı dəfələrlə gətirmişəm. Baxın əkər bizim millətimizin elitası olmasaydı hələ keçən əsrin 60 illərində  " Sehirli Xalat " Azerbaycanfilm, 1964. kimi görkəmli uşaq filmi çəkə bilərdimi? Elə bilirsiniz cənab Rüstəm İbrahimbəyov ot üstündə böyüyüb? Məndə başa düşmürəm bu qədər potensialı olan bir millət bu gün niyə belə acınacaqlı vəziyyətə düşüb? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çox çetin sualdır. Programımız pozulub. Savadsız insan çoxdur. Milli ideya yoxdur. Yegane mesele, hansı ki milleti birleşdirmeye gadirdir, ermeni-müselman davasıdır. Eger bu olmasa, ümumi megsedimiz olmaz.

Mesele burasındadır ki, populyar insanlar çox cılız ve savadsızdırar. Bele insanlar genc nesil üçün örnek ola bilmez.Ümümiyyetle kütlevi informasita vasitelerini bele insanların üzünebaglamag lazımdır. Ve yaxud ciddi ve geyri ciddi televiziyalar yaratmag lazımdır ki,her kes öz yerini bilsin. Ve bilinmelidir ki, geyri ciddi televiziyanın adamı, bu intellektual potensialla , ciddi televiziya ve gezetlere çıxmaga şansı yoxdur.

Bele olan halda, insanların agı garadan seçmek şansı, ve can atmaga megsedi yaranacagdır.

Heç olmasa ilkin merhelede bu addımlar atılmalıdır. Bu, elitanın yaranmasına bir başa vasitedir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Министр культуры и туризма Азербайджана прокомментировал слова Рустама Ибрагимбекова по поводу национальной элиты.

Как сообщает Bakililar.AZ со ссылкой на ., министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев прокомментировал мнение председателя Союза кинематографистов, народного писателя Рустама Ибрагимбекова по поводу национальной элиты республики, высказанное им недавно.

Министр отметил, что подобные противоречия между представителями интеллигенции его беспокоят: «Народ хорошо знает, кого можно отнести к азербайджанской элите. Меня же беспокоит, в первую очередь, то, что между представителями азербайджанской интеллигенции существуют подобные противоречия. Думаю, мы должны направить наши интеллектуальные силы не против друг друга, а против общего врага».

По мнению министра, эти бесполезные разговоры скоро прекратятся. Он подчеркнул, что азербайджанский народ не достоин того, чтобы его оскорбляли: «Наш народ должен быть готов в любое время высказать свое мнение. Конечно, каждый творческий человек может иметь собственное мнение, и мы должны относиться к нему с уважением. Наш долг – всегда относиться с уважением друг к другу».

Вот видите, какая чушь собачья.. То есть по мнению министра культуры, мы должны быть заняты только нашим общим врагом, и не критиковать наши оплошности..

В том то и проблема, что многие считают, что если человек образован, министр..то уже автоматически это элита.. Если даже он относит себя к элите, то всеравно такими заявлениями он ставит свою элитарность под сомнение..

Элита должна измерятся не креслом, на котором он сидит, и не размером кошелька.. Элитарное мышление должно быть в голове человека..

Но если уважаемого Абульфаза Гараева устраивает сегодняшняя элита Азербайджана, то это говорит только о его внутреннем саморазвитиии.

Ему бы хотелось чтобы эти разговоры побыстрее закончились,,так как высказывание Р.Ибрагимбекова говорит о том, что в течении нескольких лет, правящей власти не удалось создать независимую, мудрую элиту.. И ему неприятно , когда говорят об их ошибках.

Интересно,,кого считает элитой сам Гараев.. кроме Алиева конечно.. ?! Хотелось бы услышать.

Edited by lobbist

Share this post


Link to post
Share on other sites
Çox çetin sualdır. Programımız pozulub. Savadsız insan çoxdur. Milli ideya yoxdur. Yegane mesele, hansı ki milleti birleşdirmeye gadirdir, ermeni-müselman davasıdır. Eger bu olmasa, ümumi megsedimiz olmaz.

Mesele burasındadır ki, populyar insanlar çox cılız ve savadsızdırar. Bele insanlar genc nesil üçün örnek ola bilmez.Ümümiyyetle kütlevi informasita vasitelerini bele insanların üzünebaglamag lazımdır. Ve yaxud ciddi ve geyri ciddi televiziyalar yaratmag lazımdır ki,her kes öz yerini bilsin. Ve bilinmelidir ki, geyri ciddi televiziyanın adamı, bu intellektual potensialla , ciddi televiziya ve gezetlere çıxmaga şansı yoxdur.

Bele olan halda, insanların agı garadan seçmek şansı, ve can atmaga megsedi yaranacagdır.

Heç olmasa ilkin merhelede bu addımlar atılmalıdır. Bu, elitanın yaranmasına bir başa vasitedir.

Baxım birdenede misal gətirim Sizə. Mən özüm əsil azəri dilində verilişlərə qulaq asmaq üçün Brinaniyanın BBS azərbaycanca verilişlərini radioda tuturam. Rasim Balayevin ifasında Danışan Kitablar rubrikası məni lap valeh edib. Bir neçə gün əvvəl Britaniya və ABŞ verilişlərinin bağlanması haqqında məlumatlar fırlanır. Bu Yoldaş Nuşyerevan Məhərrəmov bilmirki bu Azərbaycanda verilişlərin bizə nə qədər faydası var? Mən başa düşürəm rusların verilişləri rus dilində efirə gedirdi bəs azərbaycanca gedən verilişlərin bizə nə ziyanı ola bilıər?  Əksinə qoy başı boş məmurlarımız görsünlərki əsil Azəri dili necə oxunur və verilişləri necə səlis yaratmaq lazımdır! Bu onun göstəricisidir ki bunlar bu kanalları qəstən bağlayırlar kı millət KOR VƏ KAR QALSIN?? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BU hem de ziyalilarimizi sanki qeflet yuxusundan oyatmish oldu. - maraqlıdır qısa bir mьddətə yoxsa hər hansı bi nəticə olana qədər.

 Men dedim axi ardi olacaq ve bu oldu da... yene onun terefinden ...

Rustam muellimle daha bir musahibe:

Azərbaycan elitasını birinci dəfə цtən əsrin 20-ci illərində məhv etdilər. Sonra 37-ci ildə davam etdirildi. Dьzdьr, yerinə adamlar gəlirdi, amma elitanın məhv edilməsi sьrəti gьclьydь. Son vaxtlar isə mexanizm tamamilə pozulub. Зьnki insanların taleyini həll edənlər цzlərinə bənzəyənləri irəli зəkirlər. Yəni mexanizm o cьr adamların əlindədir. Bu, ona bənzəyir ki, uşaq bağзasında uşaqlar цz tərbiyəзilərinə rəhbərlik edirlər. Belə olanda isə mexanizm pozulur, yəni tərbiyəзilər uşaqların sцzlərinə qulaq asırlar. Bu, bir misaldır. Amma məsələ ondadır ki, idarəetməyə nəzarət edənlər цzlərinə uyğun insanları ətrafına yığırlar. Bunun prinsipi isə pul, yerlibazlıq və qohumbazlıqdır.

- Bəs bunları kimlər yaratdı?

- Tədricən yarandı.

- Ancaq əksəriyyət bildirir ki, yerlibazlıq, rьşvət və qohumbazlıq 1970-ci illərdən sьrətlənib. Siz necə dьşьnьrsьnьz?

- Yox. Yerlibazlıq da, rьşvət də, qohumbazlıq da Azərbaycanda həmişə olub. Sadəcə, sьrəti dəyişir. Amma 1970-ci illərdən sonra bu neqativ halların olmasını deyə bilmərəm. Зьnki həmin ildən əvvəl də bunlara rast gəlinirdi. Bu gьn isə son həddir, bundan o tərəfə getmək olmaz.

- Sizi 284 nəfər mьdafiə etdi. Sizə elə gəlmirmi ki, danışmasaydınız, onlar da cəsarət gцstərib bu cьr mьdafiə mьraciətinə imza atmazdılar?

- Məsələ ondadır ki, mən məlum problemləri beş-altı dəfə qaldırmışam. Sadəcə, bir sıra adamlar mənə dəstək verib. Ancaq onlar mənim mцvqeyimin Milli Məclisdə mьzakirəyə зıxarıldığını gцrəndə etiraz etdilər. Зьnki artıq bu vəziyyətə dцzməyin mьmkьnsьz olduğunu gцrdьlər. Əgər bu cьr davam etsə, sabah onları da mьzakirəyə зıxaracaqdılar. Bilirsiniz, зıxışıma mətbuatda mьnasibət bildirilsəydi, vəziyyət heз bu şəklə qalxmazdı. Yəni 284 nəfər mьraciəti imzalamazdı. Demək istəyirəm ki, parlamentdəki fikirlər təxribat idi.

- Parlamentə də gцstəriş verilmişdi?

- Bəli.

- Konkretləşdirə bilərsinizmi?

- Konkret ad зəkə bilmərəm. Amma bilirəm ki, gцstəriş Prezident .ratından verilmişdi.

- Зox qəribədir ki, hakimiyyət xarici radiostansiyaları bağlamaq haqqında qərara gəlsə də, həmin 284 nəfərin etirazı eşidilmir. Bu, necə izah edilə bilər?

- Yox, «Azadlıq» radiosu da daxil olmaqla xarici radiostansiyalar mьdafiə edilir. Şəxsən mən цzьm bildirmişəm ki, «Amerikanın Səsi», «Azadlıq» radiolarının q.dılması dьzgьn qərar deyil və bu, respublikadakı duruma zərbə olardı. Mən həmkarınız Зingiz Sultansoya cavab məktubumda bu məsələlərə reaksiya vermişəm. Bizim bədbəxtзiliyimiz ondadır ki, azərbaycanllıar rusdilli mətbuatı, rusdilli azərbaycanlılar da Azərbaycan dilindəki qəzetləri oxumurlar. Kimdən soruşursan ki, «Azadlığ»ı, «Yeni Mьsavat»ı, «Bizim Yol»u oxuyursanmı, təəssьf ki, mənfi cavab verirlər.

- Bunun səbəbi nədir?

- Tənbəllik. Rusiya jurnalisti mənimlə gцrьşənədək iki gьn internetdə axtarış verib haqqımdakı xəbərləri və mьsahibələri oxuyur. Ancaq Azərbaycan jurnalistlərinin əksəriyyətində bunu gцrmьrəm.

- Rusiyadan sцz dьşmьşkən, qonşu цlkədə hansısa ziyalı hцkuməti tənqid edirsə, məsələ Dumada mьzakirəyə зıxarılırmı?

- Xeyr, Rusiya Duması bu cьr məsələlərlə məşğul olmur. Ьmumiyyətlə, dьnya цlkələrində parlamentlər belə məsələlərə mьdaxilə etmir. Amma parlamentin ьzvləri sərbəstdir, hər cьr mцvqe nьmayiş etdirə bilərlər. Bax, bizim parlamentdə məni dəstəkləyənlərin olması gцstərdi ki, bu, bьtцvlьkdə Milli Məclisin mцvqeyi deyil. Daha doğrusu, bu, Milli Məclis sədrinin və onun əlaltısının fikridir. Onlara da tapşırıq verilib, yəni bu kampaniya «zakaz»dır. Məqsədlərini isə bilmirəm. Deyilənə gцrə, mьsahibəni respublikadan kənarda verdiyim ьзьn bu cьr gцstəriş verilib. Halbuki mən dəfələrlə yerli mətbuatda bu barədə danışsam da, diqqət gцstərilməyib. Amma xarici mətbuatda danışan kimi reaksiya doğurur. Gцrьnьr, Azərbaycanda səsinin eşidilməsi ьзьn başqa цlkədə danışmalısan. Bizim bədbəxtзiliyimiz ondadır ki, цzьmьz цzьmьzə qiymət verə bilmirik. Elə incəsənət xadimlərimiz var ki, taleləri uğurlu olmayıb. Məsələn, Rasim Ocaqovun filmləri beynəlxalq festivallara зıxarılsaydı, dьnya şцhrətli olardı. Yaxud rəssam Əşrəf Muradoğlunu Ramiz Abutalıbov olmasaydı, xatırlayan da olmazdı. Bilirsinizmi, Əşrəf Muradoğlunun rəsm albomunun sponsorluğunu kim edib?! Amerikada və Moskvada yaşayan bakılı Yevgeni Popov. Azərbaycanda bir varlı adam зıxmadı ki, rəsm albomunun pulunu versin. Ancaq yarı yəhudi, yarı rus Popov bu problemi həll etdi.

- Rьstəm mьəllim, hakimiyyəti korrupsiyada ittiham etmisiniz. Korrupsiyanı hansı amillər yaradır?

- Bu, pulu sevməkdən irəli gəlir. Əslində hцkumət korrupsiyanı yaradan amilləri cilovlamalıdır. Amma korrupsiya Azərbaycan hцkumətinin siyasətidir.

- Bu siyasəti .rmaqda məqsəd nədir?

- Pul qazanmaq. Təsəvvьr edin ki, rьşvət verməsən, bir addım irəli getməzsən.

- Bu baxımdan Rusiyada vəziyyət necədir?

- Rusiyada da korrupsiya var, amma vəziyyət Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır. Rusiya bцyьk цlkə olduğundan, hamını siyahıya sala bilmirlər.

- Azərbaycan telekanallarına baxırsınızmı?

- Bakıda olanda hərdən xəbərlərə baxıram. Moskvada isə Azərbaycan televiziyalarını зox izləyirəm və nifrət edirəm. Azərbaycana ən bцyьk ziyanı televiziyalar verir. Зьnki başqa цlkələrin vətəndaşları televiziyalarımıza baxanda, sanki «əyri gьzgь»nu gцrьrlər. Televiziyalarımız da Nizami Cəfərov səviyyəsindədir.

Edited by R.Hesenli

Share this post


Link to post
Share on other sites
- Azərbaycan telekanallarına baxırsınızmı?

- Bakıda olanda hərdən xəbərlərə baxıram. Moskvada isə Azərbaycan televiziyalarını зox izləyirəm və nifrət edirəm. Azərbaycana ən bцyьk ziyanı televiziyalar verir. Зьnki başqa цlkələrin vətəndaşları televiziyalarımıza baxanda, sanki «əyri gьzgь»nu gцrьrlər. Televiziyalarımız da Nizami Cəfərov səviyyəsindədir.

indilərdə baçqa bir forumda bir televiziya əməkdaşının Rüstəm müəllimin xüsusilə bu sözlərinə cox pis münasibət bildirdiyinin şahidi oldum və təəssüf hissi keçirdim.

Mən bu məsələdə bütünlüklə hörmətli Rüstəm müəllimlə razıyam. Bizim xalqımızın mənviyyatının pozulmasında Azərbaycan TV - lərinin rolu böyükdür...

Edited by nizami63

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Sizə elə gəlmirmi .rılan polemikanın səviyyəsi çox aşağı enib. Məsələn, Nizami Cəfərov Sizi duelə də çağırıb...

- Bu, onun öz işidir. Amma duelə çağırmaq üçün səviyyə lazımdır. Duel dövründə yalnız zadəgan zadəgana bu cür çağırış edə bilərdi. Nizami Cəfərovun isə belə bir hüququ yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nizami Ceferova bu defe yazigim gelir...Axir zamanlarda bir defe hegigetin terefinde gorunduse de,Don Kixot kimi meglubiyyeti qachilmazdir.Yeyechekler.Kimler?Ele Rustem ve onun kimiler...Mesele ondadir ki,Rustem bey kimin elitasi olursa olsun xalgimizin elitasi deyildir ve men Nizami muellimin bu fikrile sherikem.Eyer Rustem bu qeder agilliydisa bir zamanlar desteklediyinin mutleg bunlarla neticelendiyini niye gormurdu ki?Yox bunlarin neticelerini bilib neyese,hansisa mucerred ideyalara gurban verirdise,onda indi bu geder sert tenqid neye lazim.

Bir de Nizami muellim hagginda.Yaxshi,ozunu bir turk milletinin terefkeshi sayan birisi ne uchun yuzlerle azeri turkunun mehbeslerde gunahsiz yere churuduyune bu geder lageyddir.Hele onun Ruslan Beshirlinin tutulmasi erefesindeki cixishlarini demirem.Yoxsa Ruslan azeri turku deyildi, ermeniydi?Wallah mat meettel galiram olan ishlere.Amma yene de deyirem.

Nizami muellim,men size mehz bu zaman meglubiyyeti arzu etmirem.Ishleriniz ugurlu,caniniz da sag ve salamat olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bir de Nizami muellim hagginda.Yaxshi,ozunu bir turk milletinin terefkeshi sayan birisi ne uchun yuzlerle azeri turkunun mehbeslerde gunahsiz yere churuduyune bu geder lageyddir.Hele onun Ruslan Beshirlinin tutulmasi erefesindeki cixishlarini demirem.Yoxsa Ruslan azeri turku deyildi, ermeniydi?Wallah mat meettel galiram olan ishlere.

Mat - məətəl qalmali şey odur ki siz azərbaycanlıları heç bir əzab cəkmədən bölməyə çalışırsınız...Birinin adını türk qoyursunuz, digərlərinə isə allah bilir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bəs məhkəmə perspektivi? Nizami Cəfərovu məhkəməyə verməkdə israrlısınızmı?

- Məhkəmə yəqin ki, iddianı qəbul etməyəcək. Çünki bu adam deputatdır və deputat kimi toxunulmazlığı var. Amma vəkilimlə məsləhətləşmişəm, artıq sənədlər də hazırdır. Əslində Milli Məclisdə ona deməlidilər ki, get məhkəməyə, etdiyin təhqirə görə cavab ver. Belə olmayacağı halda, demək, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Axı məhkəmə ən ədalətli orqandır və bütün münasibətlər də orda həll olunmalıdır.

İkincisi, bu hücumlar az da olsa davam etsə, Beynəlxalq "PEN-klub", Amerika və Avropa kinoakademiyaları, digər nüfuzlu qurumlardan Azərbaycana etirazlar gəlməyə başlayacaq.

Bundan başqa, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki Azərbaycan diaspora qurumları da öz mövqeyini bildirməkdədirlər və hər gün mənə xəbərlər çatır. Mənə indidən müxtəlif ölkələrdən zənglər gəlir.

Sizə bir məqamı da deyim. Bir qədər əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedyev öz müraciətində etiraf etdi ki, Rusiyada korrupsiya var. Bunu Rusiya prezidenti özü deyir. Mən də demişəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və bunu kimsə deməlidir. İndi pulla, tanışlıqla Milli Məclisə düşən bu bisavad adamlar ölkənin problemlərindən danışmaq əvəzinə, mənə hücum edirlər.

Edited by nizami63

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nizami Ceferova bu defe yazigim gelir...Axir zamanlarda bir defe hegigetin terefinde gorunduse de,Don Kixot kimi meglubiyyeti qachilmazdir.

Axir zamanlar hansi heqiqetin terefinde gorunub ki?

Mesele ondadir ki,Rustem bey kimin elitasi olursa olsun xalgimizin elitasi deyildir ve men Nizami muellimin bu fikrile sherikem.

Rustam muellim  hansisa shexsin  elitaya aid olub-olmadigi haqqinda fikir bildirmeyib. O olani deyib... ve bunu inkar etmeyi hele ki, bacaran olmayib, chunki heqiqeti inkar edib esaslandirmaq asan mesele deyil. Nizami Ceferovun danishiqlari esassiz soz choxlugudur. O eger deyirse ki, Rustam muellim Azerbaycan elitasina aid  deyil , onda gerek hech olmaya ozunun bu kateqoriyaya aid oldugunu subut etsin ki, onun semimiliyine inanan olsun. O bir elita numayendesi olaraq ne edib ki, Azerbaycan xalqi uchun?

Nizami muellim,men size mehz bu zaman meglubiyyeti arzu etmirem.Ishleriniz ugurlu,caniniz da sag ve salamat olsun.

Eksine -  dushunurem ona bu ishde meglubiyyet arzu etmek lazimdir...Rustam muellim kimi dushunen qaymaqlarimiza ise cesaret arzu ederdim...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nizami Ceferova bu defe yazigim gelir...Axir zamanlarda bir defe hegigetin terefinde gorunduse de,Don Kixot kimi meglubiyyeti qachilmazdir.Yeyechekler.Kimler?Ele Rustem ve onun kimiler...Mesele ondadir ki,Rustem bey kimin elitasi olursa olsun xalgimizin elitasi deyildir ve men Nizami muellimin bu fikrile sherikem.Eyer Rustem bu qeder agilliydisa bir zamanlar desteklediyinin mutleg bunlarla neticelendiyini niye gormurdu ki?Yox bunlarin neticelerini bilib neyese,hansisa mucerred ideyalara gurban verirdise,onda indi bu geder sert tenqid neye lazim.

Bir de Nizami muellim hagginda.Yaxshi,ozunu bir turk milletinin terefkeshi sayan birisi ne uchun yuzlerle azeri turkunun mehbeslerde gunahsiz yere churuduyune bu geder lageyddir.Hele onun Ruslan Beshirlinin tutulmasi erefesindeki cixishlarini demirem.Yoxsa Ruslan azeri turku deyildi, ermeniydi?Wallah mat meettel galiram olan ishlere.Amma yene de deyirem.

Nizami muellim,men size mehz bu zaman meglubiyyeti arzu etmirem.Ishleriniz ugurlu,caniniz da sag ve salamat olsun.

Çox gülməli ittihamlardı. Mən fikir vermişəm sovet dövründə azəri dilli "ziyaliları"  ( "ziyalı" deyəndə qalstuk və şly. qoyanları nəzərdə tuturam) rus dillilərlə bəsə bəs .rırdırlar fitə basırdılar  nəbilim filənkəs "K" və "G"  yaxud "Q" və "Ğ" həriflərində səhv edirlər. Mən indi soruşmaq istəyirəm  Sizdən ve sizin dəstəklədiyiniz "akademik" Cəfərovdan necə oldu latın qrafikasına keçən kimi .strofu ləğv etdilər və heç kim dillənmədi? Qaldıki Ruslan Beshirliyə ondan yalnız çayçılarda çay paylayan çıxar ayibdi axı adamın səviyyəsi olar. Öz türklüyünüzü savadda, elmdə, mədəniyyətdə və bəşəri dəyərlərdə sübüta yetirmək lazımdır boş-boş söhbətlərə yox.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Максуд Ибрагимбеков: Низами Джафаров - многочлен с мандатом

Но известен и третий вариант под названием Низами Джафаров. Феномен Низами Джафарова очень любопытное явление. Есть ли у этого человека убеждения? Есть ли у него какие-нибудь принципы? Какие они? Нет ответа. На мой взгляд, ситуация с убеждениями и принципами Низами Джафарова формулируется одним словом – катастрофа!

Судите сами. Член партии "Ени Азербайджан" Низами Джафаров ранее состоял в партии "Мусават", а еще до этого в компартии. Все эти перемены в партийной карьере Низами Джафарова, давно уже зрелого человека, произошли с неслыханной скоростью за какие-то десять - двенадцать лет. Во все три партии Низами Джафаров вступал и отрекался от них исключительно добровольно. Все три партии разительно отличаются друг от друга. Они противостоят друг другу своей платформой, идеологией, тактикой и стратегическими целями. Но во всех трех партиях-антиподах Низами Джафаров заслуженно воспринимался очередными соратниками партийцами как идеологический единомышленник и считался активным членом и энтузиастом партии. Следует еще учесть, что "Мусават" в свое время отпочковался в независимую партию от "Народного фронта". А Низами Джафаров, покинув на произвол судьбы родной, но ослабевший "Народный фронт", вступил в перспективный по тем временам "Мусават", где благодаря похвальному усердию и беззаветной преданности идеалам мусаватской партии, вскоре стал членом тамошнего дивана. То есть практически Низами Джафаров является клиентом не трех, а четырех партий и посему, будучи ныне уникальным многочленом с мандатом, имеет право претендовать на упоминание о себе в Книге рекордов Гиннеса. Книга Гиннеса это, конечно, хорошо, но надо сказать, что многочленство для психики человека с не очень развитым мозгом бесследно не проходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Nizami Ceferova bu defe yazigim gelir...Axir zamanlarda bir defe hegigetin terefinde gorunduse de,Don Kixot kimi meglubiyyeti qachilmazdir.Yeyechekler.Kimler?Ele Rustem ve onun kimiler...Mesele ondadir ki,Rustem bey kimin elitasi olursa olsun xalgimizin elitasi deyildir ve men Nizami muellimin bu fikrile sherikem.Eyer Rustem bu qeder agilliydisa bir zamanlar desteklediyinin mutleg bunlarla neticelendiyini niye gormurdu ki?Yox bunlarin neticelerini bilib neyese,hansisa mucerred ideyalara gurban verirdise,onda indi bu geder sert tenqid neye lazim.

Bir de Nizami muellim hagginda.Yaxshi,ozunu bir turk milletinin terefkeshi sayan birisi ne uchun yuzlerle azeri turkunun mehbeslerde gunahsiz yere churuduyune bu geder lageyddir.Hele onun Ruslan Beshirlinin tutulmasi erefesindeki cixishlarini demirem.Yoxsa Ruslan azeri turku deyildi, ermeniydi?Wallah mat meettel galiram olan ishlere.Amma yene de deyirem.

Nizami muellim,men size mehz bu zaman meglubiyyeti arzu etmirem.Ishleriniz ugurlu,caniniz da sag ve salamat olsun.

Çox gülməli ittihamlardı. Mən fikir vermişəm sovet dövründə azəri dilli "ziyaliları"  ( "ziyalı" deyəndə qalstuk və şly. qoyanları nəzərdə tuturam) rus dillilərlə bəsə bəs .rırdırlar fitə basırdılar  nəbilim filənkəs "K" və "G"  yaxud "Q" və "Ğ" həriflərində səhv edirlər. Mən indi soruşmaq istəyirəm  Sizdən ve sizin dəstəklədiyiniz "akademik" Cəfərovdan necə oldu latın qrafikasına keçən kimi .strofu ləğv etdilər və heç kim dillənmədi? Qaldıki Ruslan Beshirliyə ondan yalnız çayçılarda çay paylayan çıxar ayibdi axı adamın səviyyəsi olar. Öz türklüyünüzü savadda, elmdə, mədəniyyətdə və bəşəri dəyərlərdə sübüta yetirmək lazımdır boş-boş söhbətlərə yox.

Sizce Ruslan chaychilarda chay paylayan ishine layigdirse,onda mutleg zindanlarda churumelidir?chox orijinal fikir yurudursunuz...Eyer Ruslani evvel yamanlayib sonra dushduyu veziyyetine hagg gazandirmag isteyirdinizse,onda daha munasib yamanlamag lazim idi,nece ki,etdiler.Evvelki fikirlerinizden de bir shey anlamadim...Hansi azeri dilli "ziyalilar"rus dillilerle behse behse gedirdiler???Bu da sizin fikir vermeyinizin geribe "hessasligindan"xeber verir.Gorun nelere ve nece laziminca, layigince nezer yetirmisiniz.Galdi ashagidaki teze russever ve son derecede "orijinal"fikirleri ile sechilen uzerimizin chox vaxtinda yerleshdirdiyi Magsud beyin musahibesine,orda olan bir iki fikri yeter ki,bu insanin hegigeten de xalginin(eyer ki,bu xalga aidiyyati varsa) hegigi marag ve ideallarindan ne geder uzag oldugunu aydin shekilde biruze vermish olsun.Beli,o orda xalgin adindan danishmamagi meslehet gorur,xalgin adindan danishmamag olar,amma xalgin marag ve ideallarindan chixish ederek danishmag mumkundur... Butun xalg cebhesini oz seviyyesine uygun shekilde deyerlendiren bir insanin Azerbaycan yazichiligina ne derecede aid oldugunu men de basha dushmurem.Ehh ne deyesen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Nizami Ceferova bu defe yazigim gelir...Axir zamanlarda bir defe hegigetin terefinde gorunduse de,Don Kixot kimi meglubiyyeti qachilmazdir.Yeyechekler.Kimler?Ele Rustem ve onun kimiler...Mesele ondadir ki,Rustem bey kimin elitasi olursa olsun xalgimizin elitasi deyildir ve men Nizami muellimin bu fikrile sherikem.Eyer Rustem bu qeder agilliydisa bir zamanlar desteklediyinin mutleg bunlarla neticelendiyini niye gormurdu ki?Yox bunlarin neticelerini bilib neyese,hansisa mucerred ideyalara gurban verirdise,onda indi bu geder sert tenqid neye lazim.

Bir de Nizami muellim hagginda.Yaxshi,ozunu bir turk milletinin terefkeshi sayan birisi ne uchun yuzlerle azeri turkunun mehbeslerde gunahsiz yere churuduyune bu geder lageyddir.Hele onun Ruslan Beshirlinin tutulmasi erefesindeki cixishlarini demirem.Yoxsa Ruslan azeri turku deyildi, ermeniydi?Wallah mat meettel galiram olan ishlere.Amma yene de deyirem.

Nizami muellim,men size mehz bu zaman meglubiyyeti arzu etmirem.Ishleriniz ugurlu,caniniz da sag ve salamat olsun.

Çox gülməli ittihamlardı. Mən fikir vermişəm sovet dövründə azəri dilli "ziyaliları"  ( "ziyalı" deyəndə qalstuk və şly. qoyanları nəzərdə tuturam) rus dillilərlə bəsə bəs .rırdırlar fitə basırdılar  nəbilim filənkəs "K" və "G"  yaxud "Q" və "Ğ" həriflərində səhv edirlər. Mən indi soruşmaq istəyirəm  Sizdən ve sizin dəstəklədiyiniz "akademik" Cəfərovdan necə oldu latın qrafikasına keçən kimi .strofu ləğv etdilər və heç kim dillənmədi? Qaldıki Ruslan Beshirliyə ondan yalnız çayçılarda çay paylayan çıxar ayibdi axı adamın səviyyəsi olar. Öz türklüyünüzü savadda, elmdə, mədəniyyətdə və bəşəri dəyərlərdə sübüta yetirmək lazımdır boş-boş söhbətlərə yox.

Sizce Ruslan chaychilarda chay paylayan ishine layigdirse,onda mutleg zindanlarda churumelidir?chox orijinal fikir yurudursunuz...Eyer Ruslani evvel yamanlayib sonra dushduyu veziyyetine hagg gazandirmag isteyirdinizse,onda daha munasib yamanlamag lazim idi,nece ki,etdiler.Evvelki fikirlerinizden de bir shey anlamadim...Hansi azeri dilli "ziyalilar"rus dillilerle behse behse gedirdiler???Bu da sizin fikir vermeyinizin geribe "hessasligindan"xeber verir.Gorun nelere ve nece laziminca, layigince nezer yetirmisiniz.Galdi ashagidaki teze russever ve son derecede "orijinal"fikirleri ile sechilen uzerimizin chox vaxtinda yerleshdirdiyi Magsud beyin musahibesine,orda olan bir iki fikri yeter ki,bu insanin hegigeten de xalginin(eyer ki,bu xalga aidiyyati varsa) hegigi marag ve ideallarindan ne geder uzag oldugunu aydin shekilde biruze vermish olsun.Beli,o orda xalgin adindan danishmamagi meslehet gorur,xalgin adindan danishmamag olar,amma xalgin marag ve ideallarindan chixish ederek danishmag mumkundur... Butun xalg cebhesini oz seviyyesine uygun shekilde deyerlendiren bir insanin Azerbaycan yazichiligina ne derecede aid oldugunu men de basha dushmurem.Ehh ne deyesen...

Siz mənim bir əsas iradıma cavad vermədiniz niyə azərbaycan dilinin əncəliyi olan apostrofun götürülməsinə laqeyitsiniz? Ruslan kimi çaypalaylanlar öz işləri ilə məşqul olsaydılar heç vaxt zindanlara düşməzdilər. Adam gərək özünə layiq iş ilə məşqul ola.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sizce Ruslan chaychilarda chay paylayan ishine layigdirse,onda mutleg zindanlarda churumelidir?chox orijinal fikir yurudursunuz...

Ruslan Bəşirli iddiaları cox qabiliyyəti isə bundan dəfələrlə az olan cox gənc bir insandır...Mən bu məsələdə daha cox onu həbs edənləri yamanlayıram. Siyasi əleydarlara qarşı bele gənc və təcrübəsiz insanlardan qurbanlıq kimi istifadə yolverilməzdir və exlaqsızliqdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siz mənim bir əsas iradıma cavad vermədiniz niyə azərbaycan dilinin əncəliyi olan apostrofun götürülməsinə laqeyitsiniz? Ruslan kimi çaypalaylanlar öz işləri ilə məşqul olsaydılar heç vaxt zindanlara düşməzdilər. Adam gərək özünə layiq iş ilə məşqul ola.

Men sizin yene de nezerinize chatdirmag isteyirem ki,siz son derece "orijinal" fikir yurudursunuz,yani ozunuze mexsus bir shekilde mentig numayish etdirirsiniz..Indi eyer men sizin layig olmadiginiz bir ishle meshgul oldugunuzu iddia etsem ve Allah elemesin hele bunu subutalni dokumentalni subuta da yetirsem ,demek (uzag sizden) sizi hebs etmek lazimdir?

Galdi .strof meselesine...burda bir meshhur filmden sitat getirmeyi lazim bildim. "Size ejdaha lazimdir?"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sizce Ruslan chaychilarda chay paylayan ishine layigdirse,onda mutleg zindanlarda churumelidir?chox orijinal fikir yurudursunuz...

Ruslan Bəşirli iddiaları cox qabiliyyəti isə bundan dəfələrlə az olan cox gənc bir insandır...Mən bu məsələdə daha cox onu həbs edənləri yamanlayıram. Siyasi əleydarlara qarşı bele gənc və təcrübəsiz insanlardan qurbanlıq kimi istifadə yolverilməzdir və exlaqsızliqdır.

Xaturun xosh :hi:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siz mənim bir əsas iradıma cavad vermədiniz niyə azərbaycan dilinin əncəliyi olan apostrofun götürülməsinə laqeyitsiniz? Ruslan kimi çaypalaylanlar öz işləri ilə məşqul olsaydılar heç vaxt zindanlara düşməzdilər. Adam gərək özünə layiq iş ilə məşqul ola.

Men sizin yene de nezerinize chatdirmag isteyirem ki,siz son derece "orijinal" fikir yurudursunuz,yani ozunuze mexsus bir shekilde mentig numayish etdirirsiniz..Indi eyer men sizin layig olmadiginiz bir ishle meshgul oldugunuzu iddia etsem ve Allah elemesin hele bunu subutalni dokumentalni subuta da yetirsem ,demek (uzag sizden) sizi hebs etmek lazimdir?

Galdi .strof meselesine...burda bir meshhur filmden sitat getirmeyi lazim bildim. "Size ejdaha lazimdir?"

Yox qaqa, siz yalnış fikirdəsiniz. Elə insanın varlığı ondan ibarətdikir özünü dərk eləsin və öz qabiliyyətinə görə özünə iş tapsın. Əfsuslar olsun ki sovetin dönəmində bir çox sədə insanlar müftə savad aldılar sonra qalstuk bağladılar və başlarina "şlafkoyu" qoydular elə bildilər ki elliləri Yuxarı Kürsüdə əyləşib və bunlar  millətin müqarratını həll eləmək əzmindədirlər. Mən elələrindən deyiləm qaqa...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əfsuslar olsun ki sovetin dönəmində bir çox sədə insanlar müftə savad aldılar sonra qalstuk bağladılar və başlarina "şlafkoyu" qoydular elə bildilər ki elliləri Yuxarı Kürsüdə əyləşib və bunlar millətin müqarratını həll eləmək əzmindədirlər. Mən elələrindən deyiləm qaqa...

nəyə əfsus deyirsiniz ki ?

Sovet hakimiyyəti bunudamı pislik məqsədi ilə edibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ?

Nizami Cəfərov heç qalstuk da bağlamayıb !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siz mənim bir əsas iradıma cavad vermədiniz niyə azərbaycan dilinin əncəliyi olan apostrofun götürülməsinə laqeyitsiniz? Ruslan kimi çaypalaylanlar öz işləri ilə məşqul olsaydılar heç vaxt zindanlara düşməzdilər. Adam gərək özünə layiq iş ilə məşqul ola.

Men sizin yene de nezerinize chatdirmag isteyirem ki,siz son derece "orijinal" fikir yurudursunuz,yani ozunuze mexsus bir shekilde mentig numayish etdirirsiniz..Indi eyer men sizin layig olmadiginiz bir ishle meshgul oldugunuzu iddia etsem ve Allah elemesin hele bunu subutalni dokumentalni subuta da yetirsem ,demek (uzag sizden) sizi hebs etmek lazimdir?

Galdi .strof meselesine...burda bir meshhur filmden sitat getirmeyi lazim bildim. "Size ejdaha lazimdir?"

Yox qaqa, siz yalnış fikirdəsiniz. Elə insanın varlığı ondan ibarətdikir özünü dərk eləsin və öz qabiliyyətinə görə özünə iş tapsın. Əfsuslar olsun ki sovetin dönəmində bir çox sədə insanlar müftə savad aldılar sonra qalstuk bağladılar və başlarina "şlafkoyu" qoydular elə bildilər ki elliləri Yuxarı Kürsüdə əyləşib və bunlar  millətin müqarratını həll eləmək əzmindədirlər. Mən elələrindən deyiləm qaqa...

Yox qaqa mesele gabiliyyet meselesi deyil.Ele soz gabiliyyetden dushmushken...Ruslanin universitet donemine aid gabiliyyetlerini ele ilk defe meshhur ittihamlar devrinde Nizami muellim ozu "deyerlendirmishdi".Indi siz de deyesen onun kimi gabiliyyet axtarishina chixmisiniz.Umumiyyetle Rustemle bagli sohbet elita meselesidir ki,Rustemin ozunun bu xalqin elitasina aid olub olmamasi meselesi meydana chixir.Men yalniz burda Nizami muellimle razilasha bilerem.Elita nedir.Elita ziyalilarin gaymagi,onlarin en parlag numayendeleri demekdir.Xalgin ziyalilarinin gaymagi onun pis gununde onun gabagina dushub gorxmadan chekinmeden onun maraglari ugrunda mubarize .ran,xalqin chetin megamlarinda ona yol gosteren ve lazim gelerse onu ireli .ranlardir.Bu ad 60 ci illerin,xususilede rusdilli kosmopolitik ve lovga, xalgina yadlashmaglari ile sechilen ve yerli yersiz xalqi ginag obyektine chevirmish kadrlarina shamil oluna bilmez.Indi bu adamlar haranin elitasi olurla olsunlar,ister SSSRinin,ister Rusiyanin,ister Hollivudun,amma oz xalglarinin elitasi deyiller.

Yaxshi Rustem qaqa,sen indi butun bunlari danishirsan,bes indiye kimi hardaydin,yatmishdin?Sen ozunu agilli kamalli adam hesab edirsen,bes bu 15 ilden artig muddetde bash verenleri gormurdun?Bu geyri adi agilinla niye butun bunlarin nece ilginc neticeleneciyini texmin etmirdin ki?Bu geder sadelovh idin?Yoxsa xalginin taleyine bigane idin.ele ozunun yazdigin "biganeler otelinin" gehramanlari kimi? bu memleketde bu devrlerde bu geder edaletsizlikler oldu sen niye bir defe de olsun cingirini chixarmadin?Bax belesine bele deyerlereee.Ibrus teatri yaratdin.Kimin uchun?Bir teatrin ki,tamashalarinin giymeti ne az ne chox 40 50 manat idise,kimlerin buna gucu chatardi,sade xalgin,yoxsa ele ozunun de beyenmediyin onun gondarma elitasinin?Deyesen indi lap tamashachilarin bir az da kasadlashacag.

Gardash mesele ne galstuk ne de shly. meselsidir.Sizin ve elece de bizim hamimizin meslemiz dogrudan da chox agir bir mesledir.?Bu egide,meslek meslesidir.Ne shly. canim,ne galstuk.Siz deyesen ziyaliligi beyninizde yaratdiginiz geribe bir obrazla olchursunuz.Eyer bir insan bir az rus dilinde girildadirsa,ne bilim filan firmani,filan artisti taniyirsa,azerbaycanca danishir danishmir fergi yoxdur,yaxshi olardi ki,"elit"dilinde,yari azeri yari rus dilinde danishirsa,onu ziyali sayirsiniz.Bax sizin onda meseleniz chetinleshir ve bu dayanir egide meslek meslesine ki,gorunur onun uzderinde ishlemelisiniz

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Siz mənim bir əsas iradıma cavad vermədiniz niyə azərbaycan dilinin əncəliyi olan apostrofun götürülməsinə laqeyitsiniz? Ruslan kimi çaypalaylanlar öz işləri ilə məşqul olsaydılar heç vaxt zindanlara düşməzdilər. Adam gərək özünə layiq iş ilə məşqul ola.

Men sizin yene de nezerinize chatdirmag isteyirem ki,siz son derece "orijinal" fikir yurudursunuz,yani ozunuze mexsus bir shekilde mentig numayish etdirirsiniz..Indi eyer men sizin layig olmadiginiz bir ishle meshgul oldugunuzu iddia etsem ve Allah elemesin hele bunu subutalni dokumentalni subuta da yetirsem ,demek (uzag sizden) sizi hebs etmek lazimdir?

Galdi .strof meselesine...burda bir meshhur filmden sitat getirmeyi lazim bildim. "Size ejdaha lazimdir?"

Yox qaqa, siz yalnış fikirdəsiniz. Elə insanın varlığı ondan ibarətdikir özünü dərk eləsin və öz qabiliyyətinə görə özünə iş tapsın. Əfsuslar olsun ki sovetin dönəmində bir çox sədə insanlar müftə savad aldılar sonra qalstuk bağladılar və başlarina "şlafkoyu" qoydular elə bildilər ki elliləri Yuxarı Kürsüdə əyləşib və bunlar  millətin müqarratını həll eləmək əzmindədirlər. Mən elələrindən deyiləm qaqa...

Yox qaqa mesele gabiliyyet meselesi deyil.Ele soz gabiliyyetden dushmushken...Ruslanin universitet donemine aid gabiliyyetlerini ele ilk defe meshhur ittihamlar devrinde Nizami muellim ozu "deyerlendirmishdi".Indi siz de deyesen onun kimi gabiliyyet axtarishina chixmisiniz.Umumiyyetle Rustemle bagli sohbet elita meselesidir ki,Rustemin ozunun bu xalqin elitasina aid olub olmamasi meselesi meydana chixir.Men yalniz burda Nizami muellimle razilasha bilerem.Elita nedir.Elita ziyalilarin gaymagi,onlarin en parlag numayendeleri demekdir.Xalgin ziyalilarinin gaymagi onun pis gununde onun gabagina dushub gorxmadan chekinmeden onun maraglari ugrunda mubarize .ran,xalqin chetin megamlarinda ona yol gosteren ve lazim gelerse onu ireli .ranlardir.Bu ad 60 ci illerin,xususilede rusdilli kosmopolitik ve lovga, xalgina yadlashmaglari ile sechilen ve yerli yersiz xalqi ginag obyektine chevirmish kadrlarina shamil oluna bilmez.Indi bu adamlar haranin elitasi olurla olsunlar,ister SSSRinin,ister Rusiyanin,ister Hollivudun,amma oz xalglarinin elitasi deyiller.

Yaxshi Rustem qaqa,sen indi butun bunlari danishirsan,bes indiye kimi hardaydin,yatmishdin?Sen ozunu agilli kamalli adam hesab edirsen,bes bu 15 ilden artig muddetde bash verenleri gormurdun?Bu geyri adi agilinla niye butun bunlarin nece ilginc neticeleneciyini texmin etmirdin ki?Bu geder sadelovh idin?Yoxsa xalginin taleyine bigane idin.ele ozunun yazdigin "biganeler otelinin" gehramanlari kimi? bu memleketde bu devrlerde bu geder edaletsizlikler oldu sen niye bir defe de olsun cingirini chixarmadin?Bax belesine bele deyerlereee.Ibrus teatri yaratdin.Kimin uchun?Bir teatrin ki,tamashalarinin giymeti ne az ne chox 40 50 manat idise,kimlerin buna gucu chatardi,sade xalgin,yoxsa ele ozunun de beyenmediyin onun gondarma elitasinin?Deyesen indi lap tamashachilarin bir az da kasadlashacag.

Gardash mesele ne galstuk ne de shly. meselsidir.Sizin ve elece de bizim hamimizin meslemiz dogrudan da chox agir bir mesledir.?Bu egide,meslek meslesidir.Ne shly. canim,ne galstuk.Siz deyesen ziyaliligi beyninizde yaratdiginiz geribe bir obrazla olchursunuz.Eyer bir insan bir az rus dilinde girildadirsa,ne bilim filan firmani,filan artisti taniyirsa,azerbaycanca danishir danishmir fergi yoxdur,yaxshi olardi ki,"elit"dilinde,yari azeri yari rus dilinde danishirsa,onu ziyali sayirsiniz.Bax sizin onda meseleniz chetinleshir ve bu dayanir egide meslek meslesine ki,gorunur onun uzderinde ishlemelisiniz

Çox sağ olun oxudum və belə qərara qəldim ki siz Nemət Pənəhovlardan heç uzağa getməmisiniz başa düşmək lazımdır ki ümüm bəşəri dəyərləri anlamayan adam ziyalı ola bılməz. Bu şuur olduğuna görə bizim azəri yazıçılarımızda dünyada əfsuslar olsunki tanınmadılar. Baxın qırğız rusdilli Çingiz Aytmatovu bütün dünya tanıdı və qırğızlar necə onunla fəxr edirlər. Həmçinin eyni zamanda qazax rusdilli  yazıçısı Oljes Suleymenovuda bütün dünya tanıyır qazaxlar onunla fəxr edirlər, ancaq bizimkilər öz rusdilli yazıçılarını bəyənmirlər niyə ???? Bu o deməkdirki heç sizdə qırğızlar qədər bəşəri dəyərləri anlayışı yoxdur...Heç unutmayın ki dahi Nizami və Füzuli fars və ərəb dillərində yazırdılar nə isə....

Share this post


Link to post
Share on other sites

karapet67

Зox sağ olun oxudum və belə qərara qəldim ki siz Nemət Pənəhovlardan heз uzağa getməmisiniz başa dьşmək lazımdır ki ьmьm bəşəri dəyərləri anlamayan adam ziyalı ola bılməz. Bu şuur olduğuna gцrə bizim azəri yazıзılarımızda dьnyada əfsuslar olsunki tanınmadılar. Baxın qırğız rusdilli Зingiz Aytmatovu bьtьn dьnya tanıdı və qırğızlar necə onunla fəxr edirlər. Həmзinin eyni zamanda qazax rusdilli yazıзısı Oljes Suleymenovuda bьtьn dьnya tanıyır qazaxlar onunla fəxr edirlər, ancaq bizimkilər цz rusdilli yazıзılarını bəyənmirlər niyə ???? Bu o deməkdirki heз sizdə qırğızlar qədər bəşəri dəyərləri anlayışı yoxdur......

Yox,yene de yanilirsiniz...Mesele besheri deyerlerden getmir.Mesele ondadir ki,CHingiz Aytmatov "Esre beraber gun",O.Suleymanov ise "Az i ya "kimi milli oyanish ve milli mucadile ruhunda eserler yazanda Rustem Ve Magsud qaqalar bashga sepkide eserler yazirdi...Bax mesele de bundan gedir

Heз unutmayın ki dahi Nizami və Fьzuli fars və ərəb dillərində yazırdılar nə isə

Unutmuram,ele siz de unutmayin ki,Nizaminin azerbaycanli olub olmadigini ozumuzden savayi digerlerine yeterince subut da ede bilmirik ,Fizulinin ise shukur Allaha ki,ana dilimizde yazdiglari galmishdir.Amma mesele bunda da deyildir

Edited by Azer777

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yox,yene de yanilirsiniz...Mesele besheri deyerlerden getmir.Mesele ondadir ki,CHingiz Aytmatov "Esre beraber gun",O.Suleymanov ise "Az i ya "kimi milli oyanish ve milli mucadile ruhunda eserler yazanda Rustem Ve Magsud qaqalar bashga sepkide eserler yazirdi...Bax mesele de bundan gedir

cox təəssüf ki bu məsələdə yanılan ancaq və ancaq özünüzsünüz...1 - si cox böyük səhvi onda edirsiniz ki O.Süleymanovu C.Aytmatov və R.İbrahimbəyov ilə bir sıraya qoyursunuz.

Digər tərəfdən elə qəbul edirsiniz ki gya ki dünya C.Aytmatovu başqa fikirlərinə görə qəbul edib. Olarmı ki siz onun yaradıcılıgı ilə bir maraqlanasiniz ?

Unutmuram,ele siz de unutmayin ki,Nizaminin azerbaycanli olub olmadigini ozumuzden savayi digerlerine yeterince subut da ede bilmirik ,Fizulinin ise shukur Allaha ki,ana dilimizde yazdiglari galmishdir.Amma mesele bunda da deyildir

bu yanaşma ilə necə etmək olar ki hansını ki sizlər fikirlərinizdə rəhbər tutmusunuz ?

İnandırıram sizi ki özünüz belə ikili prinsiplərin alinda girinc qalmısınız. Necə ki məlum Nizami Ceferov qalib ! Bir yandan R.İbrahimbəyovu başqa dildə yazmaqda günahkar hesab edir, digər tərəfdən isə bütün yaradıcılıgı başqa dillərdə yazılmış əsərlərdən ibarət olan N.Gəncəvi üzrə elmi müdafiyə edir. Bundan da absurd bir şey görəsən ola bilərmi ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yox,yene de yanilirsiniz...Mesele besheri deyerlerden getmir.Mesele ondadir ki,CHingiz Aytmatov "Esre beraber gun",O.Suleymanov ise "Az i ya "kimi milli oyanish ve milli mucadile ruhunda eserler yazanda Rustem Ve Magsud qaqalar bashga sepkide eserler yazirdi...Bax mesele de bundan gedir

cox təəssüf ki bu məsələdə yanılan ancaq və ancaq özünüzsünüz...1 - si cox böyük səhvi onda edirsiniz ki O.Süleymanovu C.Aytmatov və R.İbrahimbəyov ilə bir sıraya qoyursunuz.

Digər tərəfdən elə qəbul edirsiniz ki gya ki dünya C.Aytmatovu başqa fikirlərinə görə qəbul edib. Olarmı ki siz onun yaradıcılıgı ilə bir maraqlanasiniz ?

Unutmuram,ele siz de unutmayin ki,Nizaminin azerbaycanli olub olmadigini ozumuzden savayi digerlerine yeterince subut da ede bilmirik ,Fizulinin ise shukur Allaha ki,ana dilimizde yazdiglari galmishdir.Amma mesele bunda da deyildir

bu yanaşma ilə necə etmək olar ki hansını ki sizlər fikirlərinizdə rəhbər tutmusunuz ?

İnandırıram sizi ki özünüz belə ikili prinsiplərin alinda girinc qalmısınız. Necə ki məlum Nizami Ceferov qalib ! Bir yandan R.İbrahimbəyovu başqa dildə yazmaqda günahkar hesab edir, digər tərəfdən isə bütün yaradıcılıgı başqa dillərdə yazılmış əsərlərdən ibarət olan N.Gəncəvi üzrə elmi müdafiyə edir. Bundan da absurd bir şey görəsən ola bilərmi ?

Ay atan rəhmət, axır ki birdəfə düzgün söz eşitdim Sizdən.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Азербайджанцы США заступились за Рустама Ибрагимбекова

Впрочем, народный писатель Азербайджана, прославленный кинодраматург, обладатель самой престижной премии киноакадемии США в заступничестве, да и в представлениях особых не нуждается, достаточно назвать только имя и фамилию.

Как сообщает Bakililar.AZ со ссылкой на Тренд, члены Совета «Азербайджанское землячество Америки» обратились с открытым письмом к председателю комиссии Милли Меджлиса по культуре, члену-корреспонденту Национальной Академии Наук Азербайджана Низами Джафарову.

В письме говорится: «сегодня ранее труднопроизносимое название страны «Азербайджанская Республика» стало всемирно известным брендом. И не только как мощная нефтедобывающая и нефтепромышленная страна, но и благодаря своим интеллектуальным ресурсам, подарившая мировой цивилизации таких крупных деятелей политики, науки, искусства и литературы как Гейдар Алиев, Лев Ландау, Мстислав Ростропович, Гара Гараев, Таир Салахов. Эти выдающиеся личности заслуженно стали известными не только в границах бывшего советского пространства, но и за его пределами. Имя Рустама Ибрагимбекова стоит в одном ряду с этими великими именами.

Сегодня за окном ХХI век, и информация обо всем происходящем стала общедоступной. Внимательно прочитали Ваше открытое письмо, где Вы, наделенный депутатскими полномочиями, с чувством превосходства, комментируете высказывания Рустама Ибрагимбекова в интервью изданию «Правда».

Ваша, знакомая нам с советских времен, риторика о национальной элите, собранной из представителей простого народа, давно потерпела крах и конфликтует с общепринятыми понятиями о ней. Для продолжения разговора, в первую очередь следует определить предмет разногласий, а именно - из кого формируется национальная элита? Но это можно сделать только в ходе цивилизованных дискуссий.

Рустама Ибрагимбекова знает культурная прослойка мирового сообщества благодаря его произведениям и работам в кино. И, на наш взгляд, хорошо бы использовать уникальную возможность развить с ним диалог в цивилизованной форме.

Мы часто бываем в Азербайджане, и нам доводилось встречаться с людьми из культурной сферы страны. И мы всегда испытываем чувство восхищения интеллектуальным уровнем, тактом и уважением этих людей не только к своим единомышленникам, но и оппонентам. Мы гордимся за нашу родину, которая смогла в столь короткий срок вырастить и подготовить такие высокообразованные кадры. Азербайджанская молодежь, чтя славные национальные традиции уважения к старшим, получившая образование в лучших учебных заведениях мира, демонстрирующая лучшие качества истинных интеллигентов, унаследовавших традиции столичной культуры в семьях, в первую очередь имеет перспективу оказаться ядром зарождающейся современной элиты страны.

Известно, что Азербайджан пережил гуманитарный шок, и в столицу в связи с войной хлынул огромный поток беженцев из сельских районов. Понятно, что в этой ситуации в борьбе за существование многие бывшие сельские жители, наделенные определенными способностями, стали пробиваться в высокие слои не только управленческих и политических кадров, но и в гуманитарные культурологические слои. А ряд талантливых людей вполне заслуженно заняли определенные высоты в искусстве и культуре.

Но наряду с талантами там же наверху оказались и люди, не имеющие фундаментальных знаний, этических навыков и элементарного воспитания, однако наделенные приспособленческими качествами. Эта категория хорошо приспособлялась в советское время и, как показала жизнь, она тянула общество назад. Перекос в соотношении между этими двумя категориями грозит катастрофой цивилизационной парадизмы страны. Так мы понимаем озабоченность и тревогу за будущее Азербайджана Рустама Ибрагимбекова. Можно полагать, что Совет по культуре Милли Меджлиса должен быть также озабочен этой проблемой.

У нас не вызывают чувства обиды камни, брошенные Вами в сторону г-на Ибрагимбекова, потому что гражданин Азербайджана, столько сделавший для прославления своей страны во всем мире, не нуждается даже в незначительной защите. Протекционировать Ибрагимбекова было бы унизительно для него и для всех нас. Нас даже не удивляет примитивная стилистика письма члена-корреспондента Академии Наук Азербайджана (что поделаешь, и такое бывает). Удивляет совмещение тона уличной брани в открытом письме со статусом руководителя комиссии по «культуре», законодательного органа самой, пожалуй, толерантной страны на Востоке. Мы сомневаемся, что народ, на который Вы ссылаетесь и которого Вы, как говорится в письме, представляете в парламенте, наказывал Вам создать такой культурологический фон в масштабе всей республики.

Нас волнуют все происходящие в Азербайджане события, особенно мы озабочены имиджем страны за рубежом. С этой целью в 2005 году было сформировано «Азербайджанское землячество Америки» (АЗЕМ). Основная цель создания землячества – это сплотить проживающих в США временно и постоянно граждан, родившихся или когда-то проживавших в Азербайджане, для сохранения замечательных традиций столь уникальной многонациональной культуры. Мы успешно проводим в Нью-Йорке массовые мероприятия по популяризации азербайджанской культуры. И мы соотносим деятельность выдающегося писателя и драматурга Рустама Ибрагимбекова к пропаганде культуры и искусства Азербайджана.

Это открытое письмо считаем нашим вкладом в дело процветания Азербайджана, который успешно интегрируется в мировую цивилизацию и достойно участвует в ее развитии.

С уважением, члены Совета АЗЕМ:

Ноберт Евдаев - Председатель АЗЕМ, обладатель Государственной награды президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - медали «Тарраки»

Д-р Эмиль Лев – Корнельский Медицинский колледж

Азим Назим оглу Садыхов – кинорежиссер, обладатель высших кинонаград «Аврора эвордз», «Телли эвордз»

Исмаил Мамедов – заслуженный художник Азербайджана

Марк Верховский – писатель, Лауреат III Всероссийского конкурса «Золотое перо».

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu günlərdə hakim partiya - YAP tərəfindən prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi barədə Konstitusiyaya təklif elədikləri düzəlişlərin mahiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin hansı durumda olduğunu müəyyənləşdirmək üçün cox gözəl bir imkandır...

Share this post


Link to post
Share on other sites
bu günlərdə hakim partiya - YAP tərəfindən prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi barədə Konstitusiyaya təklif elədikləri düzəlişlərin mahiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin hansı durumda olduğunu müəyyənləşdirmək üçün cox gözəl bir imkandır...

nizami63 muellim,bax ele Tahir Salaxovun da Konstitusiyaya duzelish teklifine terefdar chixmasi senin agizdolusu gorudugun elitanin hansi durumda olmasini derk etmeyin uchun gozel bir imkandir.Eceb gozel cumledir.Aferin sene...

Share this post


Link to post
Share on other sites
bu günlərdə hakim partiya - YAP tərəfindən prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi barədə Konstitusiyaya təklif elədikləri düzəlişlərin mahiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin hansı durumda olduğunu müəyyənləşdirmək üçün cox gözəl bir imkandır...

nizami63, bax ele Tahir Salaxovun da Konstitusiyaya duzelish teklifine terefdar chixmasi senin agizdolusu gorudugun elitanin hansi durumda olmasini derk etmeyin uchun gozel bir imkandir.Eceb gozel cumledir.Aferin sene...

yene de deyirəm tərbiyəli olun...İnsanın tanimadığı insana "sən" deyə müraciət etməsi ədəbsizlik hesab edilir. Bu 1 - cisi.

2-si isə siz haradan bilirsiniz ki mənim kimi insanlar elita deyəndə kimləri nəzərdə tuturlar ? Nə qədər də bəsit fikirlərə malik insan imişsiniz !

Share this post


Link to post
Share on other sites
bu günlərdə hakim partiya - YAP tərəfindən prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi barədə Konstitusiyaya təklif elədikləri düzəlişlərin mahiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin hansı durumda olduğunu müəyyənləşdirmək üçün cox gözəl bir imkandır...

nizami63, bax ele Tahir Salaxovun da Konstitusiyaya duzelish teklifine terefdar chixmasi senin agizdolusu gorudugun elitanin hansi durumda olmasini derk etmeyin uchun gozel bir imkandir.Eceb gozel cumledir.Aferin sene...

yene de deyirəm tərbiyəli olun...İnsanın tanimadığı insana "sən" deyə müraciət etməsi ədəbsizlik hesab edilir. Bu 1 - cisi.

2-si isə siz haradan bilirsiniz ki mənim kimi insanlar elita deyəndə kimləri nəzərdə tuturlar ? Nə qədər də bəsit fikirlərə malik insan imişsiniz !

Bu insanların başa düşmürlər ki sovet dönümündə yaradıcı adamlar necə ağır bir mühütdə məcbur idilər işləsinlər. Elə dahi Uzeyir bəy başa düşə düşə bilirdi ki bu qirdirmə Sovet Şura Hökümətinin axırı yoxdur. O bilirdi ki millət üçün çalışır və onun yaradıcılığı bütün bəşəriyyətə yönəlib. Əfsüslar olsun ki belə şeyləri sadəlöf adamlar dərk eləmirlər. Sadəlöf adamlar  istəyirlər heç bir şey eləməsinlər və Tahir Salaxov bunların problemlərini həll etməlidir. Bizim millətin mədəniyyəti niyə bu gün belə acinacaqlı vəziyyətə düşüb? Çünki səviyyəsiz adamlar qalstuk və başlarına şly. qoyublar və özlərini millətin elitası sayirlar. təsəffür edin bu gün bu boyda Bakıda cəmisi 4-5 kitab mağazas var və heç birdənə olsun musiqi not mağazası yoxdur. Bu biyabırçılıqdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bu günlərdə hakim partiya - YAP tərəfindən prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi barədə Konstitusiyaya təklif elədikləri düzəlişlərin mahiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin hansı durumda olduğunu müəyyənləşdirmək üçün cox gözəl bir imkandır...

nizami63, bax ele Tahir Salaxovun da Konstitusiyaya duzelish teklifine terefdar chixmasi senin agizdolusu gorudugun elitanin hansi durumda olmasini derk etmeyin uchun gozel bir imkandir.Eceb gozel cumledir.Aferin sene...

yene de deyirəm tərbiyəli olun...İnsanın tanimadığı insana "sən" deyə müraciət etməsi ədəbsizlik hesab edilir. Bu 1 - cisi.

2-si isə siz haradan bilirsiniz ki mənim kimi insanlar elita deyəndə kimləri nəzərdə tuturlar ? Nə qədər də bəsit fikirlərə malik insan imişsiniz !

Bu insanların başa düşmürlər ki sovet dönümündə yaradıcı adamlar necə ağır bir mühütdə məcbur idilər işləsinlər. Elə dahi Uzeyir bəy başa düşə düşə bilirdi ki bu qirdirmə Sovet Şura Hökümətinin axırı yoxdur. O bilirdi ki millət üçün çalışır və onun yaradıcılığı bütün bəşəriyyətə yönəlib. Əfsüslar olsun ki belə şeyləri sadəlöf adamlar dərk eləmirlər. Sadəlöf adamlar istəyirlər heç bir şey eləməsinlər və Tahir Salaxov bunların problemlərini həll etməlidir. Bizim millətin mədəniyyəti niyə bu gün belə acinacaqlı vəziyyətə düşüb? Çünki səviyyəsiz adamlar qalstuk və başlarına şly. qoyublar və özlərini millətin elitası sayirlar. təsəffür edin bu gün bu boyda Bakıda cəmisi 4-5 kitab mağazas var və heç birdənə olsun musiqi not mağazası yoxdur. Bu biyabırçılıqdır.

:D

mən sizinlə tamamilə razıyam...Və bir də onu elavə etmək istəyirəm ki bu günkü mənzərənin yaranmasında ABŞ və sionist qüvvələrinin əllərində vasitəyə çevrilmiş osmanlı təsiri altında olan bəzi insanlarımızın rolu çox böyükdür. İmkanınız olduğu təqdirdə xahiş edirəm ki aşağıdakı məqalə ilə tanış olasınız :

Lap axırda isə Qafar Kəndli mənə dedi: - Sonuncu kommunist kimi .r özünü. Qoy bunu kimsə bilməsin… Tarixin sirri, inan, özü gəlib sənin

çiyinlərinə qonacaq… Tezliklə Akademiyanın Partiya Komitəsindən ünvanıma bir xahiş daxil olur: - Siz savadlı bir gəncsiz, İranı, Turanı tanıyırsız.

Osmanlıcanız səlisdir. Gedin «İnturist» mehmanxanasına, orda bizim dostların, gənc komsomolçuların «İmproteks» turist şirkəti fəaliyyət göstərir.

Rəhbəri Fizuli müəllimdir ( indi o, Sosial Təminat naziri kürsüsündə əyləşir). Onlar Türkiyədən bir dəstə turisti Bakıya gətirəcək. Müşayiət edin

qonaqlarımızı. Axşam saatlarında artıq «Binə» hava alanındaydım, məsələyə tam agah olmasam da, onun gizlinləri - Lev Trotski aşiqinə dünyada

sirli heç nə qala bilməz! - artıq mənə bəlliydi. Həə, Aslan Davud oğlunun (yadda saxlayın, inqilabçılar arasında Trotski bu gizli adla tanınarmış)

dedikləri həyata keçir, partnomenklatura, «p.nın gül uşaqları» - komsomol rəhbərliyi Leninə xəyanət edir. Tam sakit idim. Tarix öz sifətini

göstərirdi mənə. - Mən Məhmət Dəmirtolayam, türk turistlərinin rəhbəri. Bu isə Əbdülrəhman Çelikdir, mənim yardımçım. Bakıda isə 17 noyabr

1989-cu il mitinqi gözlənilirdi. Neyçün pantürkistlər məhz bu zaman şəhərimizə qədəm basır? «Neyçün partiya, komsomol rəhbərliyi buna şərait

yaradaraq çox ciddi tapşırığı mənə həvalə ediblər?» sualı sizlərdə - sadə oxucularda yaranır, mən isə qatı gizli trotskist kimi öz işimdəydim,

bilirdim Türkiyədən gələn qonaqlar hansı yuvanın quşudur, bilirdim ki, onların hamısı Milliyyətçi Hərəkat partiyasının əli qanlı üzvləridir, minlərlə

Lenin, Trotski tərəfdarlarını İstanbul sokaklarında al qana boyayıblar. İndiysə növbə gəlib Bakıya çatdı onlarçün… Arxalarında isə sözsüz ki,

Amerika kəşfiyyatı gizlənir… Allah, qanlar axacaq ee bütün bunlardan sonra… Partokratlar Amerika ilə birləşib... Məni hərif bilirlər, elə bilirlər ki,

antikommunist havası məndə də hakimdir… Ay-hay, mən sonuncu kommunistəm, özü də trostkistlərdən, dünyanı uçuracam başınıza… Özü də bu

sirri kimsə bilmir, atam Qafar Kəndlidən başqa. İşə bir bax. Hamı kommunizmi yıxmaqçün Bakıya toplaşıb- millətçilər, daşnaklar, kommunistlər,

KQB, Amerika kəşfiyyatı, məsələ 20 yanvara doğru gedir, havada qan hiss edilir, camaata elə gəlir ki, əldən çıxan elə təkcə Qarabağdır…

Share this post


Link to post
Share on other sites

'nizami63',

==mən sizinlə tamamilə razıyam...Və bir də onu elavə etmək istəyirəm ki bu günkü mənzərənin yaranmasında ABŞ və sionist qüvvələrinin əllərində vasitəyə çevrilmiş osmanlı təsiri altında olan bəzi insanlarımızın rolu çox böyükdür. İmkanınız olduğu təqdirdə xahiş edirəm ki aşağıdakı məqalə ilə tanış olasınız :==

Mən cizdən soruşmaq istəyirəm, bax dünən  ANS İç Xəbər Verilişində Zabrat qəsəbəsində məskunlaşmış qaçqınalın o dəhşətli üfunətdə zibillikdə yaşamasının səbəbkarı kimlərdi? ABŞ və sionist qüvvələri istəsələr belə bu vəziyyətə nail ola bilməzlər...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ZİYALILARIN SUSMASI

(Məşhur qorxu filminə remiks)

Zamin HACI

zaminhaci@mail.ru

Azərbaycanda özünü yekə-yekə “ziyalı” adlandıran bir topa adam var. Ayıb işlərlə məşğuldurlar, üstəlik, vaxtaşırı xalqın boynuna minnət də qoyurlar. Yazırsan ki, ay adamlar, sizin ziya, nur, işıq anlayışlarına qətiyyən dəxliniz yoxdur, sizin odunuzla heç mətbəxdə qazı yandırıb dana ayağı ütmək, xaş bişirmək də mümkün deyil - inciyirlər. Deyirsən ki, sizin işiniz, dərdiniz-azarınız özünüzə, balalarınıza komfort qayırmaq, hakimiyyətə yaltaqlıq eləməyin hesabına çoxlu evlər almaq, üstəlik, həmin evlərin hamam-tualetini təmir etdirməkdir - küsürlər.

Ötən aylarda kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bir intervü vermişdi, Azərbaycanda elitanın olmadığını, Bakının şəhər görkəmini itirib kəndə çevrildiyini, rüşvətxorluğun həddini aşdığını söyləmişdi. Bəzi yaptokratlar bundan incidilər, Rüstəm bəyi qiyabi (bəy o zaman Moskvada idi) asıb-kəsdilər. Ən maraqlısı isə həmin dırnaqarası ziyalılardan təxminən 150 nəfərin - bəlkə də 200 idilər, dəqiq yadımda qalmayıb, heç bunun önəmi də yoxdur - Rüstəm bəyi guya müdafiə etmək üçün bəyanat yayması oldu. Onlar deyirdilər ki, İbrahimbəyovu azad fikrinə görə tənqid etmək “37-ci il”in qaytarılması cəhdidir, dövlətimizə yaraşmır və sairə.

Onlar qətiyyən səmimi deyildilər. Əgər Rüstəm İbrahimbəyovun yerinə başqası hakimiyyətin pəncəsinə keçsə - necə ki, dəfələrlə olub - onlar, bu saxta ziyalılar səslərini də çıxarmazdılar. Sadəcə, arxayın idilər, bilirdilər ki, İbrahimbəyov özünü müdafiə edəcək qədər nüfuzludur, ona hakimiyyət heç nə etməyəcək. Nizami Cəfərov da bir qədər donquldanıb susacaq.

İndi ortada maraqlı mənzərə var. Hakim partiya - YAP Konstitusiyaya olduqca mürtəce, antidemokratik bir düzəliş təklif edib. İstəyirlər ömürlük prezident məsələsini qanuniləşdirsinlər. Təklif deputatxanada hay-huyla qəbul olunub, göndərilib Konstitusiya Məhkəməsinə. Bu oyuncaq idarə də, şübhəsiz, 24 dekabrda təklifi yekdilliklə qəbul edib, prezident İlham Əliyevə bir növ doğum günü qutlaması y.caq. Ölkədə mütləq avtoritarizm, konstitusion monarxiya qurulandan sonra ta repressiya eləməyə nə var? İstəsən 37-ci il nədir, hətta Varfolomey gecəsi də düzəldə bilərsən, rejimin əleyhidarlarını, fərqli fikir daşıyıcılarını düşük körpülərdən, təzə ifadə ilə desək, “yol ötürücülərindən” asarsan. Onlar da bir işə yaramalıdır, ya yox? Onsuz da üstündən keçən olmur.

Bax, indi həmin “ziyalılar” nəinki danışmır, bəyanat imzalamır, heç “mıqq” da eləmirlər. Hərçənd mən İbrahimbəyovun “müdafiəçi”lərindən biri, ucuz bulvar romanları yazıçısı Çingiz Abdullayevin bu məsələyə dəstək yazısını gördüm. Hələ özünü avropalı sayır, utanmadan...

Əziz yoldaş, mister və əkələr, doğrudanmı sizinçün İbrahimbəyov bu dövlətin quruluşundan, siyasi sistemindən, indiki varlığı və gələcəyindən hörmətli idi? Niyə etiraz etmirsiniz? Elə həmin İbrahimbəyovun özü niyə susur? Əgər Bakını bu hakimiyyət pis günə qoyubsa, onun ömrünün uzadılmasına necə dözürsünüz?

Bizim “ziyalılar” həmişə İliç lampasına oxşayıblar. Düyməni basan olmasa, onların işığı yanmır. İndiki halda isə heç düymənin basılması da kömək etməz - toku borcu görə kəsiblər...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bax, indi həmin "ziyalılar" nəinki danışmır, bəyanat imzalamır, heç "mıqq" da eləmirlər. Hərçənd mən İbrahimbəyovun "müdafiəçi"lərindən biri, ucuz bulvar romanları yazıçısı Çingiz Abdullayevin bu məsələyə dəstək yazısını gördüm. Hələ özünü avropalı sayır, utanmadan...

Əziz yoldaş, mister və əkələr, doğrudanmı sizinçün İbrahimbəyov bu dövlətin quruluşundan, siyasi sistemindən, indiki varlığı və gələcəyindən hörmətli idi? Niyə etiraz etmirsiniz? Elə həmin İbrahimbəyovun özü niyə susur? Əgər Bakını bu hakimiyyət pis günə qoyubsa, onun ömrünün uzadılmasına necə dözürsünüz?

Bizim "ziyalılar" həmişə İliç lampasına oxşayıblar. Düyməni basan olmasa, onların işığı yanmır. İndiki halda isə heç düymənin basılması da kömək etməz - toku borcu görə kəsiblər...

Sual vermək istəyirəm: Kimdir demaqoq, öz əqidəsi yolunda qanından keçməyə hazır olan Lenin, yoxsa, 15 oktyabr 2003-cü il seçkisinə bir gün qalmış "Yeni Müsavat"da "Əziz müəllimlər, həkimlər, sizi saxtakarlığa məcbur etməsinlər deyə, bu dəqiqə gedin, işdən çıxmaq haqda iki ərizə yazın. Birini müdirinizə verin, o birini gələcək prezidentə, "Bizim Azərbaycan" blokunun rəhbərinə. O, 16 oktyabrda sizi daha yüksək vəzifəyə təqdim edəcək" kimi səfsəfəni yazan və səninlə bir otaqda çalışan biri ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ZİYALILARIN SUSMASI

(Məşhur qorxu filminə remiks)

Zamin HACI

zaminhaci@mail.ru

Azərbaycanda özünü yekə-yekə "ziyalı" adlandıran bir topa adam var. Ayıb işlərlə məşğuldurlar, üstəlik, vaxtaşırı xalqın boynuna minnət də qoyurlar. Yazırsan ki, ay adamlar, sizin ziya, nur, işıq anlayışlarına qətiyyən dəxliniz yoxdur, sizin odunuzla heç mətbəxdə qazı yandırıb dana ayağı ütmək, xaş bişirmək də mümkün deyil - inciyirlər. Deyirsən ki, sizin işiniz, dərdiniz-azarınız özünüzə, balalarınıza komfort qayırmaq, hakimiyyətə yaltaqlıq eləməyin hesabına çoxlu evlər almaq, üstəlik, həmin evlərin hamam-tualetini təmir etdirməkdir - küsürlər.

Ötən aylarda kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bir intervü vermişdi, Azərbaycanda elitanın olmadığını, Bakının şəhər görkəmini itirib kəndə çevrildiyini, rüşvətxorluğun həddini aşdığını söyləmişdi. Bəzi yaptokratlar bundan incidilər, Rüstəm bəyi qiyabi (bəy o zaman Moskvada idi) asıb-kəsdilər. Ən maraqlısı isə həmin dırnaqarası ziyalılardan təxminən 150 nəfərin - bəlkə də 200 idilər, dəqiq yadımda qalmayıb, heç bunun önəmi də yoxdur - Rüstəm bəyi guya müdafiə etmək üçün bəyanat yayması oldu. Onlar deyirdilər ki, İbrahimbəyovu azad fikrinə görə tənqid etmək "37-ci il"in qaytarılması cəhdidir, dövlətimizə yaraşmır və sairə.

Onlar qətiyyən səmimi deyildilər. Əgər Rüstəm İbrahimbəyovun yerinə başqası hakimiyyətin pəncəsinə keçsə - necə ki, dəfələrlə olub - onlar, bu saxta ziyalılar səslərini də çıxarmazdılar. Sadəcə, arxayın idilər, bilirdilər ki, İbrahimbəyov özünü müdafiə edəcək qədər nüfuzludur, ona hakimiyyət heç nə etməyəcək. Nizami Cəfərov da bir qədər donquldanıb susacaq.

İndi ortada maraqlı mənzərə var. Hakim partiya - YAP Konstitusiyaya olduqca mürtəce, antidemokratik bir düzəliş təklif edib. İstəyirlər ömürlük prezident məsələsini qanuniləşdirsinlər. Təklif deputatxanada hay-huyla qəbul olunub, göndərilib Konstitusiya Məhkəməsinə. Bu oyuncaq idarə də, şübhəsiz, 24 dekabrda təklifi yekdilliklə qəbul edib, prezident İlham Əliyevə bir növ doğum günü qutlaması y.caq. Ölkədə mütləq avtoritarizm, konstitusion monarxiya qurulandan sonra ta repressiya eləməyə nə var? İstəsən 37-ci il nədir, hətta Varfolomey gecəsi də düzəldə bilərsən, rejimin əleyhidarlarını, fərqli fikir daşıyıcılarını düşük körpülərdən, təzə ifadə ilə desək, "yol ötürücülərindən" asarsan. Onlar da bir işə yaramalıdır, ya yox? Onsuz da üstündən keçən olmur.

Bax, indi həmin "ziyalılar" nəinki danışmır, bəyanat imzalamır, heç "mıqq" da eləmirlər. Hərçənd mən İbrahimbəyovun "müdafiəçi"lərindən biri, ucuz bulvar romanları yazıçısı Çingiz Abdullayevin bu məsələyə dəstək yazısını gördüm. Hələ özünü avropalı sayır, utanmadan...

Əziz yoldaş, mister və əkələr, doğrudanmı sizinçün İbrahimbəyov bu dövlətin quruluşundan, siyasi sistemindən, indiki varlığı və gələcəyindən hörmətli idi? Niyə etiraz etmirsiniz? Elə həmin İbrahimbəyovun özü niyə susur? Əgər Bakını bu hakimiyyət pis günə qoyubsa, onun ömrünün uzadılmasına necə dözürsünüz?

Bizim "ziyalılar" həmişə İliç lampasına oxşayıblar. Düyməni basan olmasa, onların işığı yanmır. İndiki halda isə heç düymənin basılması da kömək etməz - toku borcu görə kəsiblər...

'Azer777', məndə lap məhətdəl qalmışam. Tutaleym ki O 200 nəfər qorxaqdırlar, bəs niyə bu günlər sizlər və sizi kimi İqtisad universetini qurtarıb özlərinə "jurnalist" deyənlər niyə ağziniza su almısınız və İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!... qışqırmısınız? bunə biclikdir? bunə sirdir?

baxıram maşallah sorağınız  uje wikipediyadan gəlir...Gedib əlinizə silah alıb Füzulini azad eləməkdənsə boş-boş məqalələr yazırlar....maşallah...

http://az.wikipedia.org/wiki/Zamin_Hac%C4%B1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Milli Məclisdə xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovun «Pravda.ru» saytına müsahibəsinə görə tənqid hədəfinə götürəndən sonra İctimai Televiziya debat təşkil edərək tərəflərə müraciət edib.

Debata Rüstəm İbrahimbəyov, Elmira Axundova, qarşı tərəfdən isə Atatürk Mərkəzinin rəhbəri Nizami Cəfərov və tarixçi-alim Yaqub Mahmudov dəvət olunub. Yalnız debatın çəkilişləri .rılacaq gün deputatlar Nizami Cəfərovla Yaqub Mahmudov iştirakdan imtina ediblər.

Bu barədə «Bizim Yol»a açıqlama verən deputat Elmira Axundova bildirib ki, bu məsələdə təşəbbüs İctimai Televiziya rəhbərliyindən gəlib: «Ancaq sonuncu gün televiziyadan mənə zəng edib dedilər ki, debat alınmayacaq. Çünki Rüstəm müəllimi Milli Məclisdə tənqid edən insanlar iştirakdan imtina ediblər».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сообщает Bakililar.AZ со ссылкой на "Новости-Азербайджан", всемирно известный азербайджанский кинодраматург Рустам Ибрагимбеков вернулся к теме о национальной элите, навлекшей столько нареканий в его адрес.

Общенациональная элита - это боль, которую должно лечить государство, - считает Ибрагимбеков.

«Когда я высказывал свои тезисы, я не учел, какой строй на дворе. Поймите одно, что элита не воодушевляется государством, а наоборот - это живая трибуна, которая направляет государство на позитивные действия», - сказал он на дебатах по теме: «Проблемы элиты в Азербайджане».

«Почему мы закрываем глаза на коррумпированное образование и то здравоохранение, которое у нас на нуле?», - задается вопросом Ибрагимбеков.

«Многие мне могут сказать, где ты был, когда происходили известные события 20 января. Я должен сказать, что в то время элита не имела силу, и тот механизм, который я отмечал в интервью, не был развит, как и сейчас. Сегодня многие говорят, что представители элиты советского периода потеряли свою дееспособность. Я буду очень рад, если нашей элите придет достойная замена», - подчеркнул председатель Союза кинематографистов.

Bakililar.AZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Azer777', məndə lap məhətdəl qalmışam. Tutaleym ki O 200 nəfər qorxaqdırlar, bəs niyə bu günlər sizlər və sizi kimi İqtisad universetini qurtarıb özlərinə "jurnalist" deyənlər niyə ağziniza su almısınız və İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!İstefa!... qışqırmısınız? bunə biclikdir? bunə sirdir?

baxıram maşallah sorağınız  uje wikipediyadan gəlir...Gedib əlinizə silah alıb Füzulini azad eləməkdənsə boş-boş məqalələr yazırlar....maşallah...

http://az.wikipedia.org/wiki/Zamin_Hac%C4%B1

http://az.wikipedia.org/wiki/Həsə...;y_Zərdabi

Həsən bəy Zərdabi

İlk mətbu orqan kimi "Əkinçi" öz əsas ideyasına uyğun olaraq incəsənət və ədəbiyyata da aid yeni demokratik tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın böyük dramaturqu Nəcəf bəy Vəzirov köhnə şerlərlə yanaşı, şairləri müasir həyatdan yazmağa, xalqı cəhalət və qəflət yuxusundan ayıltmağa, müasir ruhda tərbiyə etməyə çağırırdı. Bununla Zərdabinin səsinə Azərbaycanın bir çox görkəmli, maarifpərvər insanları səs verirdi. Təbii ki, bu cür demokratik məqalələrindən sonra çarizmin diqtəsi ilə özlərini "ziyalı" sayan bəzi üzdəniraq insanlar yerbəyerdən "Əkinçi"nin üzərinə hucuma keçdilər. Nəhayət, 1877-ci il sentyabrın 29-da "Əkinçi" öz nəşrini dayandırmağa məcbur oldu. Milli mətbuatımızın ilk qaranquşu olan bu qəzet iki illik ömür yaşasa da xalqın milli və müasir ruhda tərbiyə olunmasında çox böyük rol oynadı.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Yaxşı olardı ki bu gün bizim üzdəq iraq yeni "şlafkoylu" jurnalistlər, akademiklər və s. və i. siftə bir Həsən bəy Zərdabinin səviyyəsinə və onun xalqa elədiyinə baxaydılar sonra yekə-yekə danışardılar....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rüstəm İbrahimbəyovun hər kəlməsi ilə razıyam.Azərbaycanda Elita deyilən məhfum müvəqqəti olaraq öz varlıgını dayandırıb və onun yerinə dogurdanda nə mədəniyyəti,nə qabiliyyəti olan insanlar ön plana keçiblər.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...