Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
dunga

Трагедия в Ходжалы

Recommended Posts

Зорик Балоян

Роберт Кочарян,

Сейран Оганян,

Сержик Саркисян ,

Самвел Бабаян “Само” ,

Генерал майор Тер-Тадевосян Аркадий “Командос,

Ашот Бекор,

Кахкеджян Каро,

Монте Мелконян

и другие их подручных головорезов должны отвечать по статье № 3 "Конвенция предупреждении преступления геноцида и наказания за него." Резолюция 260A(III) Генеральной Ассамблеии ООН

Команданте!

Монте Мелконян первый кому отрезали голову!

Из этого списка его можно вычеркнуть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay camahat, mən bu gьn yenə məhəttəl qaldım axı belə şey ola bilər, yoxsa hцrmətli Zədьşt bəy yalan danışır? kim dьzgьn məlumat verə bilər?

http://www.bizimyol.az/?mod=news&act=view&nid=18915

Politoloq Zərdьşt Əlizadə: «Xocalını Azərbaycan цzь soyqırım kimi tanımayıbsa, onu başqalarına necə qəbul etdirmək olar?!»

 

Xaricdə məskunlaşan Azərbaycanlıların vəziyyəti və həmзinin diaspora təşkilatları barədə зeşidli informasiyalar alırıq. Disporamızın parзalanması və fəaliyyətsizliyi haqda зox eşitmişik. Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş Ьzrə Dцvlət Komitəsinin işindən də narazılıq az deyil. Bu yaxınlarda Komitə bir toplantı keзirərək hər şeyin зox gцzəl olduğunu desə də, elə həmin tədbirdə narazılıqlar, ixtilaflar az olmayıb. Ermənilərin hazırda aktif antitьrk və antiazərbaycan təbliğatı .rdığı bir vaxtda xaricdəki soydaşlarımız, onlarla işləyən Komitəmiz bu gьcьn qarsınına nə il əvə necə зıxır?

«Diaspor təşkilatlarını iqtidarın yardımзı dəstələrinə зevirirlər»

Politoloq Zərdьşt Əlizadə hesab edir ki, diasporanı hakimiyyət цzь parзalayır. O, Amerikadakı yaşayan azərbaycanlılarla gцrьşlərinə istinad edərək «Bizim Yol»a aзıqlamasında deyib ki, soydaşlarımız «ermənilərə qarşı зox səmərəsiz iş .rır». Xocalı soyqırımı ilə bağlı aksiyaların keзirilməsinə toxunan politoloq bunların da heз bir təsir gьcьnə malik olmadığını bildirib: «Əgər bu hadisələr soyqırım kimi heз Azərbaycan dцvlətinin цzь tərəfindən tanınmayıbsa, onunla bağlı aksiyalar kimi və nəyə inandıra bilər? Belədə həmin aksiyalar qeyri-ciddi alınır»

Zərdьşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycandan xaricə gedənlər sevimli Vətəni bəxtəvərlikdən tərk eləmirlər: «Qnunsuzluqdan, rьşvətdən, təqiblərdən qaзan, yaxud qazanc dalınca gedən bu insanlar зalışırlar ki, yeni cəmiyyətdə yer tapsınlar. Sonra isə tənhalıq, qəriblik hissi duyurlar. Dьşьnьrlər ki, Azərbaycan hər halda Vətəndir, ona kцmək lazımdır. Bu məqsədlə təşkilat yaradırlar. Həmin an hцkumətimizin yağlı məmurları gəlib onları qamarlayır, imtiyazlar vəd edib цz siyasətinə, yaxud da bizneslərinə yardımзılar dəstəsinə зevirir».

-------------------------------------------------------------------------------------------

Edited by orujov

Share this post


Link to post
Share on other sites
Твари....валить их всех надо на месте...в плен не надо их....

Ay camahat, mən bu gün yenə məhəttəl qaldım axı belə şey ola bilər, yoxsa hörmətli Zədüşt bəy yalan danışır? kim düzgün məlumat verə bilər?

http://www.bizimyol.az/?mod=news&act=view&nid=18915

Politoloq Zərdüşt Əlizadə: «Xocalını Azərbaycan özü soyqırım kimi tanımayıbsa, onu başqalarına necə qəbul etdirmək olar?!»

Xaricdə məskunlaşan Azərbaycanlıların vəziyyəti və həmçinin diaspora təşkilatları barədə çeşidli informasiyalar alırıq. Disporamızın parçalanması və fəaliyyətsizliyi haqda çox eşitmişik. Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin işindən də narazılıq az deyil. Bu yaxınlarda Komitə bir toplantı keçirərək hər şeyin çox gözəl olduğunu desə də, elə həmin tədbirdə narazılıqlar, ixtilaflar az olmayıb. Ermənilərin hazırda aktif antitürk və antiazərbaycan təbliğatı .rdığı bir vaxtda xaricdəki soydaşlarımız, onlarla işləyən Komitəmiz bu gücün qarsınına nə il əvə necə çıxır?

«Diaspor təşkilatlarını iqtidarın yardımçı dəstələrinə çevirirlər»

Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, diasporanı hakimiyyət özü parçalayır. O, Amerikadakı yaşayan azərbaycanlılarla görüşlərinə istinad edərək «Bizim Yol»a açıqlamasında deyib ki, soydaşlarımız «ermənilərə qarşı çox səmərəsiz iş .rır». Xocalı soyqırımı ilə bağlı aksiyaların keçirilməsinə toxunan politoloq bunların da heç bir təsir gücünə malik olmadığını bildirib: «Əgər bu hadisələr soyqırım kimi heç Azərbaycan dövlətinin özü tərəfindən tanınmayıbsa, onunla bağlı aksiyalar kimi və nəyə inandıra bilər? Belədə həmin aksiyalar qeyri-ciddi alınır»

Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycandan xaricə gedənlər sevimli Vətəni bəxtəvərlikdən tərk eləmirlər: «Qnunsuzluqdan, rüşvətdən, təqiblərdən qaçan, yaxud qazanc dalınca gedən bu insanlar çalışırlar ki, yeni cəmiyyətdə yer tapsınlar. Sonra isə tənhalıq, qəriblik hissi duyurlar. Düşünürlər ki, Azərbaycan hər halda Vətəndir, ona kömək lazımdır. Bu məqsədlə təşkilat yaradırlar. Həmin an hökumətimizin yağlı məmurları gəlib onları qamarlayır, imtiyazlar vəd edib öz siyasətinə, yaxud da bizneslərinə yardımçılar dəstəsinə çevirir».

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zərdüşt Əlizadə bu xalqın həqiqətlərini həmişə cəsarətlə söyləməsilə digərlərindən fərqlənib karapet67.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Твари....валить их всех надо на месте...в плен не надо их....

Ay camahat, mən bu gün yenə məhəttəl qaldım axı belə şey ola bilər, yoxsa hörmətli Zədüşt bəy yalan danışır? kim düzgün məlumat verə bilər?

http://www.bizimyol.az/?mod=news&act=view&nid=18915

Politoloq Zərdüşt Əlizadə: «Xocalını Azərbaycan özü soyqırım kimi tanımayıbsa, onu başqalarına necə qəbul etdirmək olar?!»

Xaricdə məskunlaşan Azərbaycanlıların vəziyyəti və həmçinin diaspora təşkilatları barədə çeşidli informasiyalar alırıq. Disporamızın parçalanması və fəaliyyətsizliyi haqda çox eşitmişik. Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin işindən də narazılıq az deyil. Bu yaxınlarda Komitə bir toplantı keçirərək hər şeyin çox gözəl olduğunu desə də, elə həmin tədbirdə narazılıqlar, ixtilaflar az olmayıb. Ermənilərin hazırda aktif antitürk və antiazərbaycan təbliğatı .rdığı bir vaxtda xaricdəki soydaşlarımız, onlarla işləyən Komitəmiz bu gücün qarsınına nə il əvə necə çıxır?

«Diaspor təşkilatlarını iqtidarın yardımçı dəstələrinə çevirirlər»

Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, diasporanı hakimiyyət özü parçalayır. O, Amerikadakı yaşayan azərbaycanlılarla görüşlərinə istinad edərək «Bizim Yol»a açıqlamasında deyib ki, soydaşlarımız «ermənilərə qarşı çox səmərəsiz iş .rır». Xocalı soyqırımı ilə bağlı aksiyaların keçirilməsinə toxunan politoloq bunların da heç bir təsir gücünə malik olmadığını bildirib: «Əgər bu hadisələr soyqırım kimi heç Azərbaycan dövlətinin özü tərəfindən tanınmayıbsa, onunla bağlı aksiyalar kimi və nəyə inandıra bilər? Belədə həmin aksiyalar qeyri-ciddi alınır»

Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycandan xaricə gedənlər sevimli Vətəni bəxtəvərlikdən tərk eləmirlər: «Qnunsuzluqdan, rüşvətdən, təqiblərdən qaçan, yaxud qazanc dalınca gedən bu insanlar çalışırlar ki, yeni cəmiyyətdə yer tapsınlar. Sonra isə tənhalıq, qəriblik hissi duyurlar. Düşünürlər ki, Azərbaycan hər halda Vətəndir, ona kömək lazımdır. Bu məqsədlə təşkilat yaradırlar. Həmin an hökumətimizin yağlı məmurları gəlib onları qamarlayır, imtiyazlar vəd edib öz siyasətinə, yaxud da bizneslərinə yardımçılar dəstəsinə çevirir».

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zərdüşt Əlizadə bu xalqın həqiqətlərini həmişə cəsarətlə söyləməsilə digərlərindən fərqlənib karapet67.

Əgər Zərdüşt bəy süylədiyi düzdürsə kül bizim millətin və onun dövlətinin başina. Bu ki heç cür ağıla sığmayan bir vəziyyətdir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sadak Dec 26 2008, 15:38 PM

Команданте!

Монте Мелконян первый кому отрезали голову!

Из этого списка его можно вычеркнуть

.

Это хорошо,тогда когда преступник получает по заслугам.Мертвых по законам не судять но хотелось бы его именно прокятое имя числился в приговоре ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА!

Share this post


Link to post
Share on other sites
А почему армяне а не русские или азербайджанцы? Ведь это русские воевали в Карабахе, а резали азербайджанцев почему то армяне, а может они вместе с русскими их резали? Тогда почему обвинения предъявляются только армянам? Или это армяне воевали в Карабахе?

И потом, тела убитых были обнаружены вблизи Агдама, причём здесь Ходжалы. Их убивали не в Ходжалы. Ведь эта информация известна. Кто та из азербайджанских юзеров сказал когда речь шла о детях Ханкенди погибающих от бомбовых ударов азербайджанской авиации и ракетно пушечного обстрела из Шуши. "На войне как на войне". И он был прав.

PS Почему я упомянул азербайджанцев!? Ну азербайджанцы ведь допускают то, что армяне могут резать армян, почему в таком случае не допускать мысль, что азербайджанцы могут резать азербайджанцев?

............  я бы тебе показал бы ФАКТЫ но с учетом выше написанной тобою сведение я ни капли не сомневаюсь что ты армянин,    (Миледи ,так как я вас знаю я вам скину ссылку и мы вместе создадим новую тему и там обсудим все ето (а ети факты были сняты армянами ....)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Открыт Новый сайт про Ходжалы, про нашу общую боль и скорбь, про трагедию азербайджанского народа, которую учинили нам армяне...

Зайдите, посмотрите, почтите память погибших... Сайт посвящен не только событиям в Ходжалы и Карабахе, но и геноциду в 1918 году...

Между тем... На армянском форуме появилась тема, где обсуждают открытие этого сайта, посвященного памяти жертвам.

Нация, которая на каждом углу кричит о "геноциде", отреагировала на горе других просто с невообразимой жестокостью...

Edited by ORXAN-BEY

Share this post


Link to post
Share on other sites
Всего 150 000? А раньше больше было, по моему... или они тогда вместе с турками считали... а может с курдами... кто их разберет.
да почему так мало

я думал цыфра будет пол миллиарда confused.gifwoohoo.gif

А почему они назали сайт "только лёд для хлджалу"?..... brows.gif
кстати, если обратите внимание на рисунки в "галерее", то любой графолог скажет что все рисунки рисовал один или два человека, а не дети как там где то вроде пишется)). Д а, поработали технологи какие нить "цивилизованые", особенно где фотки детских трупов, пусть они эти фотки повесят на лоб своим братьям -туркам, может вспомнят что то знакомое!!
Противно, чесслов... confused.gif

На главной странице с право калаж, изабражён подросток под ногами у которого открытая книга. Ала комплексы таа....? Книга это символ знаний, а где бараны где знания? Для других народов это естественно, для баранов противоестественно отсюда и комплекс.
по-моему, нам не стоит особо нервничать по поводу появления очередной помойной ямы, гордо именуемой "сайтом".

Share this post


Link to post
Share on other sites
затосковали без армянского кулака... жаждут когда же этот флаг будет развеваться у них над головами и они будут поклоняться ему. как самой большой святыне! victory.gif

Армянский флан и кулак - вот самая большая справедливость для азеобайджанца.

И это есть тот самый джастис о котором они брЕдят rolleyes.gif

это цитаты с одного армянского форума...

я привел их сюда специально... специально для тех, кто может быть начинает забывать кто такие армяне...

кто считает, что мы может быть можем помириться с ними...

для тех, кто считает, что можно сложить оружие и разрешить конфликт мирным путем...

для всех тех...

Просто прочтите. И не забывайте никогда.

Allah olenlere rehmet elesin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Открыт Новый сайт про Ходжалы, про нашу общую боль и скорбь, про трагедию азербайджанского народа, которую учинили нам армяне...

Зайдите, посмотрите, почтите память погибших... Сайт посвящен не только событиям в Ходжалы и Карабахе, но и геноциду в 1918 году...

Между тем... На армянском форуме появилась тема, где обсуждают открытие этого сайта, посвященного памяти жертвам.

"Нация", которая на каждом углу кричит о "геноциде", отреагировала на горе других просто с невообразимой жестокостью...

Наученные горьким опытом после русско-турецкой войны 1877-1878 годов они стали историческими неудачниками и эта паранойя передается у них уже понаследству. Поразительно когда сегодня весь цивилизованный мир уже создал Международный Трибунал где судят разных отморозков которые вели человеконенавистическую политику начиная от сербских националистов и кончая красными кхмерами, в тоже время весь цивилизованный мир идет наповоду этого преступного и сектанского государства под названием Республика Армения, которая совершила этот чудовищный  акт вандализма против мирных азербайджанских граждан стариков женщин и детей городка Ходжалы в Карабахе на рубеже 21 века? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
затосковали без армянского кулака... жаждут когда же этот флаг будет развеваться у них над головами и они будут поклоняться ему. как самой большой святыне! victory.gif

Армянский флан и кулак - вот самая большая справедливость для азеобайджанца.

И это есть тот самый джастис о котором они брЕдят rolleyes.gif

это цитаты с одного армянского форума...

я привел их сюда специально... специально для тех, кто может быть начинает забывать кто такие армяне...

кто считает, что мы может быть можем помириться с ними...

для тех, кто считает, что можно сложить оружие и разрешить конфликт мирным путем...

для всех тех...

Просто прочтите. И не забывайте никогда.

Allah olenlere rehmet elesin.

Спасибо Орхан ты прав!

Allah olenlere rehmet elesin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
затосковали без армянского кулака... жаждут когда же этот флаг будет развеваться у них над головами и они будут поклоняться ему. как самой большой святыне! victory.gif

Армянский флан и кулак - вот самая большая справедливость для азеобайджанца.

И это есть тот самый джастис о котором они брЕдят rolleyes.gif

это цитаты с одного армянского форума...

я привел их сюда специально... специально для тех, кто может быть начинает забывать кто такие армяне...

кто считает, что мы может быть можем помириться с ними...

для тех, кто считает, что можно сложить оружие и разрешить конфликт мирным путем...

для всех тех...

Просто прочтите. И не забывайте никогда.

Allah olenlere rehmet elesin.

АМИН

Не забудем не когда! !!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рано или поздно всё тайное станет явным,этому учит Библия.

Когда-нибудь мы все узнаем правду о Ходжалы,но необходимо честное расследование,беспристрастно.

А пока нет никаких доказательств того,что убитые в Ходжалы были убиты армянами.

Армянские Фидаи,как народные мстители и заступники,руководствуются не только священной жаждой мести,но и принципами Христианской Морали,исключающими право обидеть ребёнка,женщину или старика(если они не бойцы).

Этим Фидаи отличаются от башибузуков,признающих только одно право - право сильного.

А Кодекс Чести одним этим правом не исчерпывается.

Доказательств полно и сейчас их лицезрит весь мир....и на всех языках....

Наверное не все у вас там были христианскими моралистами...

Воздастся этим жаждущим мести по полной....уже нашими мстителями... и независимо от того как решится этот конфликт..............просто поверь мне.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рано или поздно всё тайное станет явным,этому учит Библия.

Когда-нибудь мы все узнаем правду о Ходжалы,но необходимо честное расследование,беспристрастно.

А пока нет никаких доказательств того,что убитые в Ходжалы были убиты армянами.

Армянские Фидаи,как народные мстители и заступники,руководствуются не только священной жаждой мести,но и принципами Христианской Морали,исключающими право обидеть ребёнка,женщину или старика(если они не бойцы).

Этим Фидаи отличаются от башибузуков,признающих только одно право - право сильного.

А Кодекс Чести одним этим правом не исчерпывается.

все тайны давно стали явным ваще натура перед глазом!

да и вообще не лез хотябы на это темы имейти совесть!

фидайи ваше тоже знаем хорошо мне что деревний армянский законы об казни тебе показат чтоли ? ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сюсик, 20% за оффтоп в данной теме. пост удаляется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миледи на войне "намеренное уничтожение противника" это норма. На то это и война. Ты уничтожаешь, тебя уничтожают. Твою семью убивают, ты убиваешь. В мирное время ты обращаешься в суд, на войне подобная формальность не требуется. С бухты барахты или не с бухты барахты разницы нет. Ханкенди обстреливали по плану и по графику прекрасно понимая, что там гибнут не только хайские сепаратисты, но и женщины, старики, дети, хотя для тех кто это делал это всё хаи. Вы пишите, что одна из эскадрилий 366 полка, все хаи, но в ваших же источниках указывают:

"Армянскими вооруженными формированиями совместно с 366-ым мотострелковым полком в ночь с 25-го на 26-ое февраля город Ходжалы был стерт с лица земли, а большинство его жителей зверски уничтожено."

И нет ни одного источника где говорится о хайском этническом происхождении всех бойцов 366 полка, наоборот, множество азербайджанских источников пестрят информацией, что 366 полк это те самые русские которые завоевали Карабах и отдали его армянам. Не будь этого на чём бы тогда было основано подобное утверждение!? А если они действовали вместе, то почему обвинения предъявляются только армянам?

Не знаю какие азербайджанцы допускают это... азербайджанцы не признают армянский геноцид... А о том, что "азербайджанцы допускают то, что армяне могут резать армян" - это я от Вас слышу...

Право азербайджанцев признавать или не признавать геноцид армян Аллах им судья, здесь речь не об этом, а о том, что когда подымают вопрос о Сумгаитских или Бакинских событиях, первое, что можно услышать это то, что армяне сами себе устроили резню, а азербайджанцы их спасали. Если вы этого не слышали то почитайте соответствующие темы на этом форуме.

И не надо трогать грязными руками то, что приносит другому народу боль... Это ниже любого национального достоинства

Ваша боль мне понятна, но пока азербайджанцы с лёгкостью называют трагедию армян "гноецидом", смеются и открыто оскорбляют память жертв 1915 г. то нет греха в том, что я позволил себе хотябы уточнить кто собственно виновен в пришедшем с азербайджанцами? Почему в этом обвиняют исключительно армян?

Послушайте элоф,я знаю что вы будете читать меня с обидой.Но я вам скажу,что читаю я вами написанное,и хочу вам сказать,что ваш народ трусливый,вы не вояки,вы всю жизнь прячетесь за русскими,это подтвердили вы сами в ваших же словах,вот хотя бы раз докажите мужество вашего народа,вот воюйте с нами сами,как говорится один на один,ну что вы скажете?А вот мы ваших всю жизнь и в армии(ссср)и сейчас по всей снг гоняем,у вас духа не хватит с нами сражатся.И ещё скажу вам,вы очень прекрасно знаете как ваше армяне живут в армении,голод.холод,беднота,в блокаде,ведь у вас же ничего полезного в стране нету,вы задумайтесь что нужно делать.А возвровщение карабаха многое для вас значило бы,а на русских не надейтесь,они сами голодные.Дружившись с Азербайджаном,Турцией,Грузией,Ираном,вам не придётся просить у России о помощи,будь какой.Вы задумайтесь,задумайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.freewebtown.com/dunga/mytravels...ax/qarabax.html

здесь я добавил 2 гaлереи по Аскерану, и Шуше...

посмотрите и оцените

некоторые фотки из галлерееи вы видели на теме в разделе фотогаллерея.

если не трудно внимательно посмотрите ВСе фотки, я думаю у меня там шибка некоторые замки находятся в Агдаме, а не в Аскеране. нужна точная информация...

хочу просто напомнить всем: когда смотрите на фотки: вспомните Ходжалы, и запомните раз и навсегда ЧТО мы практически потеряли изза бездействия нашего правительства.

ZNAESH ETOT XOJALU PRAVDO BILO NO YA VIDEL MATERYALI V KATOREIM VIDNO SHTO XOJALUICI BILI RASTRELINI NE IZ SPINI GDE BILI ARMYANCKIE PAZICI A IZ PEREDI GDE BILI AZERBAJANCKIE PAZICII YA DUMAYU VSYO TAKI IX UBILI NASH I SALDATI ETO PRIZASHLO PATAMUSHTO ALIEV I MUTALIBOV NE MAGLI DAGAVARIVATSYA RADI AZERBAJANA I PASTROILI TRAGEDIYA XOJALI A ETI armyani TUT NEPRICHYOM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sadak Dec 26 2008, 15:38 PM
Команданте!

Монте Мелконян первый кому отрезали голову!

Из этого списка его можно вычеркнуть

.

Это хорошо,тогда когда преступник получает по заслугам.Мертвых по законам не судять но хотелось бы его именно прокятое имя числился в приговоре ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА!

D LAD NO VAM ETOT MONTE KAK YA ZNAYU NE BIL TAKIM JESTOKIM KAK VI DUMAYTE ON SKAZAL SVAYIM SALDATOM SHTOBI NE TROGAT AZERBAJANCKIX DETEIH JENSHIN I STARIKOV UBIT TOLKO TEX U KATORIX BIL ARUJIE ETO TOCHNO BILI SLUCHIYA KAGDA ETOT monte SVOI XLEB ATDAL AZERBAJANCKOMU PLENNIKU ETO FAKT

post-31071-1235757189_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.freewebtown.com/dunga/mytravels...ax/qarabax.html

здесь я добавил 2 гaлереи по Аскерану, и Шуше...

посмотрите и оцените

некоторые фотки из галлерееи вы видели на теме в разделе фотогаллерея.

если не трудно внимательно посмотрите ВСе фотки, я думаю у меня там шибка некоторые замки находятся в Агдаме, а не в Аскеране. нужна точная информация...

хочу просто напомнить всем: когда смотрите на фотки: вспомните Ходжалы, и запомните раз и навсегда ЧТО мы практически потеряли изза бездействия нашего правительства.

ZNAESH ETOT XOJALU PRAVDO BILO NO YA VIDEL MATERYALI V KATOREIM VIDNO SHTO XOJALUICI BILI RASTRELINI NE IZ SPINI GDE BILI ARMYANCKIE PAZICI A IZ PEREDI GDE BILI AZERBAJANCKIE PAZICII YA DUMAYU VSYO TAKI IX UBILI NASH I SALDATI ETO PRIZASHLO PATAMUSHTO ALIEV I MUTALIBOV NE MAGLI DAGAVARIVATSYA RADI AZERBAJANA I PASTROILI TRAGEDIYA XOJALI A ETI armyani TUT NEPRICHYOM

Brеd. Pochеrk ubiystv аrmyаnskiy

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.freewebtown.com/dunga/mytravels...ax/qarabax.html

здесь я добавил 2 гaлереи по Аскерану, и Шуше...

посмотрите и оцените

некоторые фотки из галлерееи вы видели на теме в разделе фотогаллерея.

если не трудно внимательно посмотрите ВСе фотки, я думаю у меня там шибка некоторые замки находятся в Агдаме, а не в Аскеране. нужна точная информация...

хочу просто напомнить всем: когда смотрите на фотки: вспомните Ходжалы, и запомните раз и навсегда ЧТО мы практически потеряли изза бездействия нашего правительства.

EI BRATYA MNE STIDNO ETO GAVARIT NO AZERBAJANCI UBILI AZERBAJANCEV ARMYANI TUT NE PRICHYOM

Share this post


Link to post
Share on other sites

GARDMANQ REPUBLI...

GARDMANQ REPUBLIC Вчера, 22:26

ZNAESH ETOT XOJALU PRAVDO BILO NO YA VIDEL MATERYALI V KATOREIM VIDNO SHTO XOJALUICI BILI RASTRELINI NE IZ SPINI GDE BILI ARMYANCKIE PAZICI A IZ PEREDI GDE BILI AZERBAJANCKIE PAZICII YA DUMAYU VSYO TAKI IX UBILI NASH I SALDATI ETO PRIZASHLO PATAMUSHTO ALIEV I MUTALIBOV NE MAGLI DAGAVARIVATSYA RADI AZERBAJANA I PASTROILI TRAGEDIYA XOJALI A ETI armyani TUT NEPRICHYOM

Вы наверное забыли мартовские событие прошлого года в Ереване?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трагедия Ходжалы касается Москвы

Россия может сыграть особую роль в решении карабахского вопроса

После всех трагедий и войн периода распада СССР в России подзабыли те конфликты, которые послужили его роковыми изломами. Трагедия, случившаяся в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в одном из городов охваченного войной Карабаха, – среди самых колоссальных по числу гражданских жертв. Там и тогда армянские вооруженные формирования при поддержке техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР осуществили атаку на Ходжалы. В результате обстрела жилых кварталов и гражданского коридора для беженцев погибли 613 мирных жителей города, включая женщин и детей, а также умерших от обморожения при бегстве. Все это произошло за одну ночь. Тот факт, что мы имеем дело с конкретным военным преступлением и жесточайшим проявлением этнической чистки, не отменяет и того, что это трагическое событие новейшей истории стоит в ряду прочих трагедий и преступлений, случившихся как в результате действия, так и бездействия властей позднего СССР. Рассмотрим трагедию Ходжалы с разных аспектов.

Эпизод этнической чистки периода распада Советского Союза

Одна из причин разраставшихся конфликтов распада СССР – вакуум центральной власти. Когда в условиях этнополитического кризиса более половины активности региональных силовых структур осуществляется под диктовку местных реалий исходя из интересов многочисленных местных лидеров, катастрофа неизбежна. К концу 1991 года (напомним, что после августовских столкновений на улицах Москвы сил ГКЧП и защитников Белого дома судьба СССР была фактически предрешена) многие подразделения Советской армии на территории Карабахского региона оказались фактически двойными заложниками: и как вольные и невольные участники конфликта, и как военнослужащие несуществующей армии, ставшие перед выбором решать свою судьбу своими силами. Многие пошли по пути приватизации своего армейского и иного силового ресурса.

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.reklama_zapreshena.com/ideas/2009-02-26/7_karabah.html

Так, в Ханкенди с августа 1988 года базировался 366-й мотострелковый полк. В 1991–1992 годах офицеры этого полка начали помогать армянам. В то же время военнослужащие подразделений 23-й дивизии в Гяндже стали оказывать содействие азербайджанским силам. Кстати, известный российский генерал Владимир Шаманов также в 1991-м находился в Гяндже, командуя 328-м парашютно-десантным полком 104-й дивизии ВДВ. Дивизия была выведена из зоны конфликта в 1993 году и, по мнению ряда наблюдателей, сыграла активную роль в поддержке азербайджанской обороны. Однако в целом по ходу конфликта технических средств и живой силы, ввиду явной политической поддержки извне, оказывалось больше у армянской стороны.

Как вооружались местные региональные армии? Оружие либо покупалось, либо отнималось силовым захватом. В книге известного хроникера карабахского конфликта британского исследователя Томаса Де Ваала приведен типичный эпизод: в одном армянском селении местные «партизаны» окружают около сорока солдат внутренних войск МВД СССР, им на выручку приходят бойцы регулярной советской 23-й дивизии. Путем переговоров и уступок омоновцы освобождены. Однако не всегда подобное дело заканчивалось миром.

Министерство обороны СССР, лишь отчасти контролируя собственные силы, почти не контролировало и тем более не влияло на реальных участников боевых действий. В то же время местные командиры ополченцев воевали не только друг против друга, но и за власть у себя в республиках. Частично из подобных отрядов формировались национальные армии Азербайджана и Армении. Местами эти формирования вообще не контролировались из Баку и Еревана, приобретая очевидно криминальный характер. Карабахский конфликт, как воронка, втягивал окружающее пространство. Например, Аликрам Гумбатов, один из лидеров Народного фронта Азербайджана, привел из Карабаха в родной город Ленкорань на юге страны у границы с Ираном собственную армейскую бригаду. В условиях хаоса этот полевой командир реально претендовал на верховную власть если не во всей стране, то над значительным регионом точно. Хаос продолжался до возвращения Гейдара Алиева в Баку. То же самое происходило с другой стороны карабахского фронта – в Армении. Вооруженные националисты фактически диктовали политику всей Армении, втягивая ее в войну.

Конфликт протекал стихийно, импровизированно. Отсутствие каких бы то ни было правил и обязательств делало его крайне жестоким, архаичным. Наблюдатели международных организаций подчеркивали обыденность практики отрезания ушей убитых врагов в качестве военного трофея. Жестокость присутствовала во многих войнах, тем более носивших межэтнический характер. Иногда карабахский конфликт по своей жестокости и масштабам воинских преступлений сравнивают с войной в Чечне. Но если Россия, наказывая боевиков, также нашла в себе силы осудить полковника Буданова и «будановщину» в своей армии, то преступления карабахской войны по-прежнему вопиют правосудию, но так и остаются не услышаны…

О том, что случилось в Ходжалы, написано много. При желании можно найти и прочитать различные свидетельства (наиболее полный объем присутствует в докладе российского общества «Мемориал»). Риторический вопрос – зачем? То есть зачем был нужен расстрел сотен мирных жителей и глумление над телами? На это нет ответа, так же как в других подобных случаях в истории. Зачем гитлеровцы сжигали белорусские, украинские и прочие славянские деревни? Зачем союзникам нужна была бомбардировка Дрездена? Зачем американские военные уничтожили напалмом вьетнамскую деревню Сонг Ми вместе с ее жителями? Зачем нужны были фильтрационные лагеря в Чечне?

В одном случае это целенаправленная политика государства, в другом – месть и жажда расплаты, прикрытая якобы военной необходимостью. Один армянский полицейский в интервью американскому журналисту Полу Куинн-Джаджу упомянул, что день атаки на Ходжалы был, вероятно, выбран и увязан с армянскими погромами в Сумгаите, случившимися четырьмя годами ранее. Он указал, что многие участвовавшие в нападении на Ходжалы «были родом из Сумгаита и других подобных мест».

Можно винить или оправдывать центральное руководство в Москве за политическое бессилие, допустившее за несколько лет целую серию массовых взрывов этнического насилия на крохотном пятачке. Экзаменует сама история – если власть слаба, она обречена рухнуть.

Бремя России

Чтобы понять, каким образом трагедия Ходжалы в частности и карабахский конфликт в целом касаются сегодняшней России, необходимо сделать некоторое отступление в историю советского наследства. Последние сто лет были страшными годами для всего человечества. Многие народы были поставлены на грань уничтожения. Граждане Советского Союза не избежали подобных трагедий. Однако оценки как самих трагедий, так и их последствий в политической истории постсоветских государств неоднозначны, вызывают конфликтные трения в межгосударственных отношениях. В наследство от Советского Союза помимо бремени ядерной державы Россия получила две группы конфликтов исторической интерпретации, влияющих не только на современные проблемы Российского государства, самоидентификацию граждан, но и отягощающих межгосударственные отношения России со странами СНГ и стран СНГ между собой.

Первая группа конфликтов связана с ценностными оценками наследия сталинского периода советской истории. Вторая группа конфликтов – это проблема разницы концептуальных оценок кризисов периода позднего СССР, причин межэтнических столкновений, роковых действий союзного Центра в своей политике «на окраинах», в целом оценка реформ и попыток трансформации КПСС и советского режима.

Политическая Россия стремится дистанцироваться от «темного» прошлого и не вспоминать как ту «сталинскую», так и другую группу проблем из 1980-х годов советского наследия. Реакция понятна. В значительной своей части случившиеся трагедии не относятся к новой России как государству, отвечающему за свою политику с конца 1991 года. Но также известно, что самоидентификация наций в странах СНГ конструируется как раз на тех точках истории, что оказались трагическими фактами развития советской системы. Соседи дают этому свою оценку, в то время как Россия просто молча игнорирует, считая малозначимым либо умышленно антироссийским и конъюнктурным. Отсюда и «около официальное» мнение по этому поводу: обсуждать эти темы или создавать политический ритуал поминовения жертв вряд ли пойдет на пользу нормализации отношений, скорее разъединит.

Наконец, еще один момент – российское общественное сознание не воспринимает южно-кавказские конфликты как «свои». И это странно, ведь не только наши соседи, но и наши соотечественники – русские в этих странах – стали жертвами и беженцами в череде тех самых конфликтов. Поэтому Ходжалы, как и все другие, – это и наша российская трагедия. Цена распада империи уплачена колоссальная, несмотря на некую ее сравнительную мягкость, если, например, сравнивать с югославскими войнами.

Ходжалы как проблема армяно-азербайджанского урегулирования

Совершенно очевидно, необходимо не только драматически ностальгировать и переживать распад СССР, но и расследовать эти события, извлекая из них соответствующие уроки. В этом смысле всем участникам конфликтов (виновникам и жертвам) придется рано или поздно открывать между собой диалог на эту тему. Азербайджан никогда не забудет Ходжалы. Память сохраняется и не выветривается. Усиливается деятельность общественных организаций Азербайджана. Ежегодно с 2002 года изгнанные из Ходжалы жители посылают воззвание к ООН, Совету Европы и ОБСЕ с требованием расследовать трагедию и признать ее как факт геноцида. Усиливается деятельность общественных организаций Азербайджана, в особенности молодежных структур, которые стали активно работать на международном уровне. Организация Исламской Конференции начала предпринимать конкретные меры, организовав по линии Молодежного Форума международную кампанию «Справедливость для Ходжалы».

Официальные лица в Баку неоднократно заявляли, что будут стремиться к судебному разбирательству на европейском уровне либо в ООН. Естественно, что желание выхода на эти площадки возникает в результате отсутствия подобной в СНГ. Понятно, что в 1990-е годы официальной России как-то было не до того, чтобы организовывать расследования и суды подобных происшествий и трагедий. Однако это не снимает проблемы, и игнорирование этого трагического и неприятного наследия не прибавит авторитета российской политике.

Но также нельзя жить только памятью и негодованием, необходимо смотреть в будущее. Азербайджан со своей болью не уникален. Давайте посмотрим, что было в окружающем мире. Трагический опыт других стран и народов укрепляет нас в том, что пережить можно и более страшные вещи и при этом идти дальше. Германский фашизм пережит Европой, мы видим, каковы сегодня отношения между немцами и евреями. Значит ли, что Холокост забыт? Вовсе нет, он остается в памяти, в музеях, в политических ритуалах.

Казалось бы, совсем свежие события гражданской войны и этнических зачисток в бывшей Югославии также в большинстве своем оказались пережиты и стали достоянием истории. Но не будем забывать, что для этого результата понадобился суд и наказание преступников. Именно поэтому, из-за безнаказанности, Азербайджан обращает внимание всего мира на эту драму.

Есть и другая причина обостренной актуальности данной постсоветской трагедии. В отличие от европейских драм Второй мировой, которые затем оказались сглажены уникальным для конфликтной Европы примирением наций, «гуманизация» Ходжалы, как и всего армяно-азербайджанского конфликта, невозможна до момента политического урегулирования проблемы Карабаха. Для решения статуса Карабаха посредниками из Минской группы ОБСЕ предлагаются различные сценарии. Как он будет решен окончательно, неизвестно. Но все варианты, безусловно, исходят из принципа возвращения Азербайджану оккупированных районов и восстановления территориальной целостности страны. Должен быть открыт доступ азербайджанских семей на территорию Карабаха, для посещений могил своих предков и погибших. Тогда, возможно, начнется гражданское примирение, а ныне полумертвый город Ходжалы может стать памятником азербайджано-армянской трагедии, как ряд подобных монументов в Европе, ставших символом трагедий Первой и Второй мировых войн. Так может быть, но лишь после завершения конфликта. То есть после того, как армяне и азербайджанцы найдут в себе силы жить дальше вместе как соседи, зная и помня об этой трагедии, как французы и немцы – о своей.

На мой взгляд, именно в этом сближении двух народов и заключается сверхзадача России в этом конфликтном регионе. Азербайджанцы и армяне для России не чужие. И коль скоро мы порой рассуждаем о попечительстве России над постсоветским пространством, то оно как раз и должно быть заключено в таких действиях: принуждение сторон к выходу из тупика к справедливому миру. К такому миру, при котором обе стороны обнаруживают для себя приобретения безопасности, экономической выгоды, политической культуры и нового пути в будущее. Лучшая память о Ходжалы со стороны России – это продвинуть переговорный процесс и добиться решения конфликта.

* * *

Считается, что кавказские конфликты «вечны». Но это не значит, что для них нет текущих решений. В отличие от грузино-абхазских и грузино-осетинских войн, где у России практически не было возможностей для маневра и она закрепила силой свои интересы безопасности, в армяно-азербайджанском конфликте амплитуда российских действий значительно больше. Армения привязана к России тысячами нитей и согласится на компромиссы. Азербайджан является для России стратегическим партнером, дружественным государством. Обе страны в орбите российского влияния и поддержки, а значит, смогут принять справедливые условия карабахского мира, предложенные Москвой.

Однако в России до сих пор нет осознания важности радикальных шагов по примирению сторон, потому что не понимается перспектива. Было ясно, зачем нужно решение в Южной Осетии и Абхазии – это граница России. Зачем решать вопрос Карабаха, ссорясь либо с Арменией, либо с Азербайджаном – непонятно. Однако в этом и заключается концептуальная ошибка – ложный риск или страх передела сложившегося постсоветского статус-кво, который одновременно мотивируется надеждой получения возможной политической выгоды от состояния «ни войны ни мира».

Но Россия может выступить в другой своей классической роли – сильной державы, доказывающей двум соседним и дружественным себе государствам необходимость нового мира, изжившего трагедии и проблемы советского распада. Таким видится современный вызов для исторической России на Южном Кавказе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Независимая газета

Трагедия, не ставшая историей

Виновные в ходжалинском геноциде до сих пор не понесли ответственности

2008-03-31 / Нурани - обозреватель бакинской газеты "Эхо".

Когда в Ходжалы впервые поселились люди, история четкого ответа не дает. Известно только, что археологи в окрестностях города нашли стоянку времен каменного века. Он был перекрестком истории, бурной и непростой, вместившим в себя взлеты и падения многих империй, десятки объявленных и необъявленных войн.

Сегодня этого города больше нет. Остались только цифры: 613 погибших, 487 ставших инвалидами, 1275 взяты в заложники, судьба 150 из них неизвестна по сей день. Среди погибших – 106 женщин, 83 ребенка. Несколько семей были уничтожены полностью. И дата – 26 февраля 1992 года.

Сегодня уничтожение Ходжалы ставят в один ряд с трагедиями Герники, Хатыни, Лидице. Решением Конгресса США уничтожение Ходжалы было объявлено крупнейшей трагедией 1992 года. И мир просто не мог поверить, что на рубеже третьего тысячелетия могла существовать такая жестокость, когда хладнокровно уничтожали население целого города, не только мужчин, но и женщин, детей, стариков...

В первые дни армянские «стратеги» и не думали скрывать, что осуществили операцию по «ликвидации Ходжалы». И в первые дни даже не скрывали, что с самого начала распланировали и осуществили эту «операцию». В самом деле, Ходжалы занимал слишком уж важное стратегическое положение: аэропорт, магистральная автотрасса... Отсюда, уверяли армянские «стратеги», такие-сякие азербайджанцы обстреливают Степанакерт из установки для запуска метеорологических ракет «Алазань» (о том, что Шушу в это время обстреливали из настоящих боевых «Градов», предпочитали молчать, и даже по российскому телевидению в качестве иллюстрации к «страшилкам» об обстрелах Ханкенди умудрялись крутить съемки горящих домов в Шуше).

Но потом ситуация изменилась. Потому что мир узнал, КАК был уничтожен город Ходжалы и какой страшной оказалась судьба его жителей. Виновных лишь в том, что они жили на той земле, которую армянские экспансионисты хотели объявить своей. Драматических кадров уличных боев здесь не было. Ходжалы не представлял собой «неприступную укрепленную крепость», а в атаку на город пошла бронетехника российского 366-го мотострелкового полка: танки, БТРы... В.Савельев, начальник контрразведки одной из российских воинских частей, принявших участие в атаке на Ходжалы, потом признавался: «Я не мог не написать про все это. Не могу забыть простреленные тела людей, детей и женщин, беременных, невест. Пусть азербайджанцы меня простят за то, что не смог ничего сделать во всех этих событиях с кровавым и беспощадным исходом. Только лишь написанную мною секретную справку послал и в Кремль, и генералам Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. Читайте, сказал. Посмотрите, как опорочена наша русская офицерская честь». (Из книги «Секретная справка».)

Но самое страшное началось потом. Когда уже за чертой города стали хладнокровно расстреливать людей. Здесь, пожалуй, следует несколько отвлечься от темы. Согласно международному гуманитарному праву, при захвате населенных пунктов в ходе боевых действий создается коридор, по которому мирное население может покинуть город. Точно так же мирных граждан о предстоящем штурме оповещают загодя – достаточно вспомнить, как перед началом бомбардировок Афганистана американские ВВС заранее сбрасывали радиоприемники, при помощи которых потом оповещали мирное население.

Когда уже трагедия Ходжалы оказалась в центре внимания мирового сообщества, армянским представителям тоже пришлось отвечать на неудобные вопросы, был ли оставлен коридор для эвакуации мирного населения. И они уверяли, что коридор был, что ходжалинцев оповестили. Правда, каким образом, мнения расходились. Сначала в Ханкенди уверяли представителей «Мемориала», что на город сбрасывали листовки. Только вот самих листовок представить не смогли. Да и беженцы ничего о листовках не слышали. Затем появилась другая версия: оповестили, мол, при помощи громкоговорителей, установленных на БТРах. Можно ли было расслышать это «оповещение» в грохоте боя, вопрос риторический. Тем более что и этих объявлений тоже никто не слышал. Ориентироваться в ту февральскую ночь приходилось просто: беги туда, где не стреляют.

Не стреляли на восточной окраине города, откуда, по логике вещей, можно было выйти к Агдаму, ближайшему азербайджанскому райцентру.

Именно здесь корреспондент «Московских новостей» Виктория Ивлева, которая шла, по ее признанию, не в первом, а во втором эшелоне атакующих, и напишет потом в своем репортаже, как на подступах к Ходжалы заметила, что навстречу ей «движется что-то напоминающее облако». Это была толпа полуодетых людей, выскочивших из домов на шум боя. «Последней в толпе азербайджанцев шла женщина с тремя детьми. Босая, по снегу. Она еле передвигалась, часто падала. Оказалось, что самому маленькому из ее детей два дня». Но вот до Агдама – а это не один километр – надо было еще добраться. Причем по территории, контролируемой армянскими боевиками, через лес, через скалы, зимой, по снегу, в мороз... А ведь в толпе были и раненые, и пожилые, и женщины с детьми...

И тут начинается самое страшное. Потому что коридор этот представлял собой растянувшуюся на несколько километров западню: людей хладнокровно гнали на засады армянских стрелков. Первый раз толпу беженцев обстреляли у села Кятук, по всем правилам военного искусства – с трех сторон. Убито и взято в плен несколько сотен человек, но это еще не конец трагедии. Апофеоз наступает у села Нахичеваник. Туда люди вышли к рассвету. Именно там кончился лес. И именно там началась главная бойня: женщин, детей, стариков расстреливали старательно и хладнокровно, из БТРов, из пулеметов, автоматов. А потом добивали.

Затем следующая засада настигла людей уже у села Гюлаблы и у села Шелли. А потом мир обойдут съемки Чингиза Мустафаева, кадры, которые он снял у села Нахичеваник.

Сам он так рассказывал о той съемке: «...Первый раз в сопровождении двух военных вертолетов мы прибыли на место расстрелов 28 февраля. С воздуха увидели площадку примерно в 500 метров радиусом, которая почти вся была усеяна мертвыми телами. Летчики боялись садиться, потому что территория контролируется армянскими боевиками. Но когда мы все-таки приземлились и вышли из вертолета, началась стрельба. Сопровождавшие нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки родственникам. Они успели погрузить в вертолет только четырех погибших. К тому же у всех нас был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида такого количества убитых и обезображенных людей. Многих тошнило... То же самое было и 2 марта, когда мы прилетели вместе с иностранными журналистами. Многие тела оказались в еще более обезображенном состоянии. Над ними глумились в течение нескольких суток...»

Юрий Романов, российский военный репортер, потом в своей книге так описывал открывшуюся жуткую картину: «Я выглядываю в круглое окошко и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, остатки зимних сугробов, лежат мертвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка... Глаз вырывает из месива тел две фигурки – бабушки и маленькой девочки. Бабушка с седой непокрытой головой лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке».

Петр Люкимсон, израильский публицист, писал в газете «Курьер»: «Никто даже не потрудился закопать трупы ходжалинцев, чтобы скрыть это чудовищное преступление, – их тела были просто разбросаны по горам, и с высоты птичьего полета взору журналистов открылась страшная, поистине сюрреалистическая картина».

Военного смысла эта чудовищная расправа уже не имела. Но оставался другой смысл – политический. Ходжалы представлял собой жестокую и рассчитанную акцию устрашения. В книге «Черный сад» Томаса де Вааля, известного британского журналиста, приведено потрясающее в своем цинизме и откровенности интервью нынешнего премьер-министра Армении Сержа Саркисяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)». По мнению де Вааля, «оценка Саркисяна заставляет под другим углом взглянуть на самую жестокую бойню карабахской войны. Не исключено, что эти массовые убийства явились, пусть хотя бы и отчасти, преднамеренным актом устрашения».

Но свой расчет, без сомнения, был и у 366-го полка. Официальная версия: полк, мол, разложился и прогнил настолько, что военнослужащих вместе с оружием и техникой просто «сдавали внаем» местным армянским авторитетам – это, конечно, правда. Но, увы, не вся. Напомним: как раз в те дни решалось, будут ли бывшие союзные республики, ставшие независимыми государствами, создавать собственные вооруженные силы или же станут полагаться на некие «вооруженные силы СНГ», то есть ту же Советскую армию, но с другой вывеской. И на фоне этих споров соучастие 366-го полка в ходжалинской резне должно было убедить Азербайджан, что, во-первых, собственные вооруженные силы, созданные, точнее, возрожденные в октябре 1991 года, защитить граждан страны не в состоянии, а во-вторых, с Москвой лучше не шутить. И самое главное, были уверены, что, устроив расправу над ходжалинцами в годовщину сумгаитской провокации, обеспечили себе индульгенцию: мир признает за «многострадальными армянами» право «мстить за Сумгаит». В том числе и той девочке в голубой курточке с капюшоном, ее бабушке, самому младшему ребенку женщины, которую увидела в толпе беженцев Виктория Ивлева...

Но именно трагедия в Ходжалы оказалась тем водоразделом, после которого мир понял: здесь, на Южном Кавказе, далеко не все укладывается в формулу «самоопределения наций». Французский журналист Жан-Ив Юнет признавался: «...Мы стали свидетелями ходжалинской трагедии, видели тела сотен погибших мирных людей – женщин, детей, стариков и защитников Ходжалы. Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичьего полета все, что видели вокруг Ходжалы. Однако армяне стали обстреливать наш вертолет, и мы не смогли закончить съемки. Это страшная картина. Я много слышал о войнах, о жестокости немецких фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5–6-летних детей, мирное население. Мы видели много раненых в больницах, в вагонах, даже в помещениях детских садов и школ».

Рори Патрикс, журналист из британской телекомпании «Фронт лайн ньюс», вынес свой вердикт: «Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности».

Его соотечественник Анатоль Левен писал: «Когда мы подлетели к заснеженным холмам Нагорного Карабаха, мы увидели трупы, лежащие по всей местности. Совершенно очевидно, это были беженцы, расстрелянные во время бегства».

В.Белых, корреспондент «Известий», рассказывал: «...Время от времени в Агдам привозят обмененные на живых заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы... Издевательствам предела нет».

Но, пожалуй, самый страшный итог трагедии Ходжалы заключается в другом. Никто из виновных в уничтожении этого города и его жителей так и не был привлечен к ответственности. «Шишки покрупнее», вроде Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, сделали в Армении неплохую политическую карьеру, добравшись до высших государственных постов. Ушли от ответственности и военнослужащие того самого 366-го полка. Вопрос о привлечении виновных к ответственности даже не поднимается на переговорах в рамках Минской группы.

И журналисты «Огонька» долго не могли отойти от шока, когда прилетели делать репортаж в Ханкенди и один из сопровождающих показал им дом в Ходжалы, где уже заканчивался ремонт и куда он собирался переехать. И журналисты не могли понять, как можно спокойно жить в доме, где еще недавно орудовал автоматом, стрелял, убивал...

Но именно такое оно в реальности – «самоопределение» по-армянски.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Это ужасно, я вижу в первый раз, я потрясена.

Вы Еще Много Чего Не Видели...

Вот Таки Армянские Сепаратисты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эль Пасо, в этот раз просто удаляю и предупреждаю в перепалки в этой теме не вступать, на провокационный оффтоп не отвечать а ЖАТЬ кнопку ЖАЛОБА.

иначе я буду банить, да да именно банить, обе стороны конфликта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Твари....валить их всех надо на месте...в плен не надо их....

Ay camahat, mən bu gün yenə məhəttəl qaldım axı belə şey ola bilər, yoxsa hörmətli Zədüşt bəy yalan danışır? kim düzgün məlumat verə bilər?

http://www.bizimyol.az/?mod=news&act=view&nid=18915

Politoloq Zərdüşt Əlizadə: «Xocalını Azərbaycan özü soyqırım kimi tanımayıbsa, onu başqalarına necə qəbul etdirmək olar?!»

Xaricdə məskunlaşan Azərbaycanlıların vəziyyəti və həmçinin diaspora təşkilatları barədə çeşidli informasiyalar alırıq. Disporamızın parçalanması və fəaliyyətsizliyi haqda çox eşitmişik. Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin işindən də narazılıq az deyil. Bu yaxınlarda Komitə bir toplantı keçirərək hər şeyin çox gözəl olduğunu desə də, elə həmin tədbirdə narazılıqlar, ixtilaflar az olmayıb. Ermənilərin hazırda aktif antitürk və antiazərbaycan təbliğatı .rdığı bir vaxtda xaricdəki soydaşlarımız, onlarla işləyən Komitəmiz bu gücün qarsınına nə il əvə necə çıxır?

«Diaspor təşkilatlarını iqtidarın yardımçı dəstələrinə çevirirlər»

Politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab edir ki, diasporanı hakimiyyət özü parçalayır. O, Amerikadakı yaşayan azərbaycanlılarla görüşlərinə istinad edərək «Bizim Yol»a açıqlamasında deyib ki, soydaşlarımız «ermənilərə qarşı çox səmərəsiz iş .rır». Xocalı soyqırımı ilə bağlı aksiyaların keçirilməsinə toxunan politoloq bunların da heç bir təsir gücünə malik olmadığını bildirib: «Əgər bu hadisələr soyqırım kimi heç Azərbaycan dövlətinin özü tərəfindən tanınmayıbsa, onunla bağlı aksiyalar kimi və nəyə inandıra bilər? Belədə həmin aksiyalar qeyri-ciddi alınır»

Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycandan xaricə gedənlər sevimli Vətəni bəxtəvərlikdən tərk eləmirlər: «Qnunsuzluqdan, rüşvətdən, təqiblərdən qaçan, yaxud qazanc dalınca gedən bu insanlar çalışırlar ki, yeni cəmiyyətdə yer tapsınlar. Sonra isə tənhalıq, qəriblik hissi duyurlar. Düşünürlər ki, Azərbaycan hər halda Vətəndir, ona kömək lazımdır. Bu məqsədlə təşkilat yaradırlar. Həmin an hökumətimizin yağlı məmurları gəlib onları qamarlayır, imtiyazlar vəd edib öz siyasətinə, yaxud da bizneslərinə yardımçılar dəstəsinə çevirir».

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zərdüşt Əlizadə bu xalqın həqiqətlərini həmişə cəsarətlə söyləməsilə digərlərindən fərqlənib karapet67.

Əgər Zərdüşt bəy süylədiyi düzdürsə kül bizim millətin və onun dövlətinin başina. Bu ki heç cür ağıla sığmayan bir vəziyyətdir!

низами63, зедуш едизаде, аяз муталлибов,можна называт много имен они вадном маске.

низами меня АНСфоруме неграмотный счтаете а сами каго радуете? лусшебыт неграмотным чем грамотным багиров везиров аяз и как некаторые. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
А почему армяне а не русские или азербайджанцы? Ведь это русские воевали в Карабахе, а резали азербайджанцев почему то армяне, а может они вместе с русскими их резали? Тогда почему обвинения предъявляются только армянам? Или это армяне воевали в Карабахе?

И потом, тела убитых были обнаружены вблизи Агдама, причём здесь Ходжалы. Их убивали не в Ходжалы. Ведь эта информация известна. Кто та из азербайджанских юзеров сказал когда речь шла о детях Ханкенди погибающих от бомбовых ударов азербайджанской авиации и ракетно пушечного обстрела из Шуши. "На войне как на войне". И он был прав.

PS Почему я упомянул азербайджанцев!? Ну азербайджанцы ведь допускают то, что армяне могут резать армян, почему в таком случае не допускать мысль, что азербайджанцы могут резать азербайджанцев?

У русских нет притязаний на нашу землю....у них и своей хватает...

На вопрос почему обвиняются только армяне, отвечу: Потому что изощрённый способ убийства безоружного человека каким были убиты эти люди, присущ только армянам. Это я как юрист говорю. Русский не стал бы опускатся до такого изощрения..... Да и оставшихся в живых свидетелей этой трагедии хватает.

Армяне убивали безоружных людей везде и вблизи Агдама и в Ходжалы. Где догнали бежавших людей там и убили....

Азербайджанцы не могут резать азербайджанцев(да ещё с такой жестокостью), это им не присуще.

А вот армяне могут, вспомните провакацию "Крунк"а в Сумгаите.

П.С. Как всегда стараешся стрелки перевести, то евреи виноваты, то русские, то турки, определись уже.

даже НЛОпридут заваюют за армян амяне атветят за генасид п ридйет время и мы уних спросим пасмотрим счто будут пет. :loool: как толка .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Share this post


Link to post
Share on other sites

про Нахичеваник это не я придумал...

вна этом видео вы увидите то что снял Мустафаев и за что его потом убили, в самом начале ролика......

исключительно для любопытства.... несколько вопросов на которые я за эти годы не могу получить ответа у Азербайджанцев..

Если есть люди информированные то скажите,

-как это за 3 года Ходжалы превратился из деревни с 2 тысячным населением в город с 5 тысячным населением.

- что делали там турки месхетинцы из Оша?

-по чьей наводке из Агдама Ходжалинцы пошли на Нахичеваник находящийся в руках у Армян, и погибли в результате боя между омоневцами находящимися среди уходяших из Ходжалы, и Армянами.

- почему погибшие на подступах к Агдаму в 15 км от Ходжалы и в 3х км. от Агдама, до сих пор считаются жертвами Ходжалинской трагедии?

Относительно последнего вопроса, в Ходжалы никого не убивали,(не считая погибших во время артобстрела) все жители Ходжалы оставшиеся там были живы и здоровы, их кормили поили, и потом без проблем передали Аз. стороне.

Только прошу отвечать по существу. Без эмоций и оскорблений. По пунктам и на вопросы.

Перечитайте ещё раз эту тему и ещё есть старая похожая тема, там тоже много информации....

А насчёт турков-месхетинцев из Оша: После известных событий в Узбекистане, многие из них нашли прибежище у нас и приняли наше гражданство......И это нормально....они были и есть и не только в Ходжалах....

Что вы ответите, почему армян в последнее время много появилось в Средней Азии и что они там делают, да и в том же Узбекистане...? Ведь раньше их там было очень и очень мало..... С чем это связано?

Share this post


Link to post
Share on other sites

про Нахичеваник это не я придумал...

вна этом видео вы увидите то что снял Мустафаев и за что его потом убили, в самом начале ролика......

исключительно для любопытства.... несколько вопросов на которые я за эти годы не могу получить ответа у Азербайджанцев..

Если есть люди информированные то скажите,

-как это за 3 года Ходжалы превратился из деревни с 2 тысячным населением в город с 5 тысячным населением.

- что делали там турки месхетинцы из Оша?

-по чьей наводке из Агдама Ходжалинцы пошли на Нахичеваник находящийся в руках у Армян, и погибли в результате боя между омоневцами находящимися среди уходяших из Ходжалы, и Армянами.

- почему погибшие на подступах к Агдаму в 15 км от Ходжалы и в 3х км. от Агдама, до сих пор считаются жертвами Ходжалинской трагедии?

Относительно последнего вопроса, в Ходжалы никого не убивали,(не считая погибших во время артобстрела) все жители Ходжалы оставшиеся там были живы и здоровы, их кормили поили, и потом без проблем передали Аз. стороне.

Только прошу отвечать по существу. Без эмоций и оскорблений. По пунктам и на вопросы.

а зачем армян из европы выгнали и зачем армяни пришли приютится османской империи и пачему в османской империи предателством занималис и пачему после приютения крусским начали руских продават европейцам(читайте газет ,,Кавгаз,, тех времен). вот где спрятена кисс. я асталном вапросам отвечу после. вы думаете счто сжеч албанских книг историю перевернете. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
прекрасно, на один вопрос я получил ответ, еще три вопроса остались без ответа....

PS

(кстати Азербайджан большой, и почему заселяkb именно Ходжалы, потенциально опасный населенный пункт мне пока не ясно... ведь на дворе был 1989 год, когда уже начались волнения, я лично считаю, что переселить месхетинцев в Ходжалы это было преступление против самих месхетинцев, за неполных 4 года они два раз подверглись депортации. Единственная причина это демографическая, как можно быстрее увеличить количество не армян в Карабахе)

otvecayte polycite otvet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...