Jump to content

Sələfilərə 1 neçə sual


Savadsiz

Recommended Posts

Salamu aleykum.

Bu savadsızın heçnədən başı çıxmır, görmürsən cahilin biridir, heç özüdə bilmir nə danışır, sadəcə olaraq düşüb ortalıga bizdə məcbururq yola verək.

Vallahi onun gətirdiyi ayələrin ikisində cavab vermişəm, yuxardan oxuya bilərsiniz.

Amma hələm ki, cavab vermiyib, bilmirəm nəyi gözləyir.

iki Ayə gətirmişdir ki Peygəmbər əməllərimizi görür, amma Vallahi ikisinədə cavab vermişəm amma hələm deyəsən yatıb cavab vermir.

onun gətirdiyi ayələrin zahı belədir.

Birinci gətirdiyin ayə, yəni Tövbə sürəsinin 94-cü ayəsi.

Sən fikir versən bu ayədə söhbət Münafiqlərdən gedir, yəni bu ayənin gedişatı münafiqlərdən gedir, onların batində küfrü gizlətməsi, zahirdə isə İslam izhar etmələridir.

İkinci ayədə isə, yəni tövbə sürəsinin 105-ci ayəsində isə söhbət Möminlərdən və saləh əməl işlədənlərdən gedir, xüsusəndə zəkatı dəf edənlərdən gedir. Yəni, ikici ayənin gedişatı bu cürdür.

Deməli, sən birinci ayəyə fikir versən orda "muminun" sözü gəlmiyib. Birinci ayədə gəlib ki, (Əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də). Fikir verdin? bu ayədə "Muminun" sözü keçmədi. Niyə keçmədi? Çünki bu birinci ayədə söhbət Münafiqlərdən gedirdi. Məlumdur ki, münafiqlərin qəlbində nifaq vardır, möminlər isə onların qəlblərindəki nifaq bilmirlər, çünki möminlər qeybi bilmirdilər. Allah təala isə gizlində də aşkarda da nə varsa hamsını bilir. Həmçinin Allah təala münafiqlərin adlarını Peygəmbər s.a.s-ə bildirmişdir.

İkinci ayədə isə Allah təala buyurur ki, (De: "İşinizdə olun! Allah, Onun Elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər.). Gözlərivi aç yaxşı yaxşı bax. Bu ayədə "möminlər" kəlməsi əlavə gəldi.

Nəticə; Deməli, birinci bu ayədə ( Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də)- Söhbət münafiqlərdən gedirdi, Münafiqləri isə Allahda görürdü onu Elçisidə. Çünki münafiqlər müsəlmanların qarşısında özlərini müsəlman kimi görsədirdilər, lakin Allah və rəsulu onların bu yalanını görürdülər.

İkinci ayədə isə Söhbət möminlərlə baglı oldugundan, yəni onların saleh əməlləri, namazları və zəkatları ilə baglı oldugundan sair möminlər onların əməllərini görürdülər və müşahidə edirdilər. Bunulada Ayələrin mənasının anlamı ortaya çıxır.

Bu nə səviyyəsiz açıqlamadır? Yani Sizin ağlınız həqiqətən bu cür çalışır ki, Siz ayəni: Allah, Onun Elçisi və möminlər yazıb, sonra isə Allah, Onun Elçisisözlərini rədd edib yalnız və möminlər sözünü saxlayırsız?

Peyğəmbərin bizim əməlləri görmədiyini sübut etmək üçün o qədər gücəndiz ki, çaşıb Allahı da bu işə qatdız. O da bizim əməlləri görmür? Yalnız möminlər görür?

Siz mənim əməllərimi görürsüz?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Peygəmbər bizim əməllərimizi görmür, bu Əhli sünnənin əqidəsidir, istiyirsən özüvü vur divara amma yenə Əhli sünnənin əqidəsində belə şey tapmayacaqsan. Sənin Aglın gedib Rafizi əqidəsinə, çünki sizdə İmamlara hər şeyi görür, hətta qeybdəndə xəbərləri var, amma Əhli sünnənin etiqadında belə küfürlər yoxdur.

Bütün məzhəblərin fikrincə Xızır (a.s.) bizləri görür və hətda kömək də edir,sən isə deyirsən ki, sizin əgidədə belə şeylər yoxdur.Sənin əgidən hansı əgidədir görəsən?

Necə olur ki,Xızır(a.s.)görür amma Xatəmül Ənbiyya,secilmişlərin secilmişi görə bilmir?

Sizin məzhəb məgər

deyilmi?
Link to comment
Share on other sites

QUran ayəsinin tərcьməsinin yarısını verib yarısını gizlətmək, sənin əqidəndədir!

Bunlar birinci defe deyil ki,bele edirler Guranin yarisini deyib yarisini gizletmek artig adet hali alib onlarda.

Burada bir link goyacagam mutleg gulag asin,Ibn Kesirin tefsirini, onlarin ocadir gocadir nedir  bilmirem o, oxuyur.(54,55,56 nin tefsiri,54 cu degigeden 56 kimi davam edir)

Demeli maide suresinin 51,52,53 ayelerinin tefsirini 55 degige oxuyur,amma 54, 55,56 ni 1  degige, ozude ayenin ozunu de duz oxumur eeeeee derd burasidir. :stariy:

Biz bilirik neye gore bele edir,goy deyim onlar da bilsinler,cunki,orada Hz.Alinin (a.s.) vilayeti hagginda yazilib,ozude Ibn Kesir bunu etiraf edir.

Bu ise Ibn Kesirin tefsirinin yazili formasi:

4. Sizin veliniz (emr sahibiniz) ALLAH, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rьkuda olduqları halda zəkat verirlər. Maide.55

İbni Kəsir təfsiri:

"Ebu Tвlib oğlu Ali'den bir hadоs rivayet ederler ve derler ki: Bu вyet, onun hakkında nazil olmuştur. Şoyle ki; o ruku'da iken'bir dilenci gelmiş, Hz. Ali bu dilenciye yuzuğunu vermiş. İbn Ebu Hatim der ki: Bize Rebо' İbn Suleyman... Utbe İbn Ebu Hв-tim'den nakletti ki; bu вyette bahis mevzu olanlar; Ebu Tвlib oğlu Ali'dir. Ebu Saоd el-Eşecc... Seleme'den nakletti ki; o, şoyle demiştir: Hz. Ali, ruku'da iken yuzuyunu sadaka olarak verdi. Bunun uzerine yukarıdaki ayet-i celоle nazil oldu. İbn Cerоr der ki: Bana Haris, Gвlib İbn Ubeydullah'tan nakletti ki; o, Mьcвhid'in bu ayet konusunda şoyle dediğini işitmiş : Bu ayet, ruku'da iken sadaka veren Ebu Tвlib oğlu Ali hakkında nazil olmuştur." (İbni Kəsir təfsiri, Maidə surəsi 55-ci ayənin təfsiri)

Edited by MÖMİN
Link to comment
Share on other sites

Salamu aleykum.

Bu savadsızın heçnədən başı çıxmır, görmürsən cahilin biridir, heç özüdə bilmir nə danışır, sadəcə olaraq düşüb ortalıga bizdə məcbururq yola verək.

Vallahi onun gətirdiyi ayələrin ikisində cavab vermişəm, yuxardan oxuya bilərsiniz.

Amma hələm ki, cavab vermiyib, bilmirəm nəyi gözləyir.

iki Ayə gətirmişdir ki Peygəmbər əməllərimizi görür, amma Vallahi ikisinədə cavab vermişəm amma hələm deyəsən yatıb cavab vermir.

onun gətirdiyi ayələrin zahı belədir.

Birinci gətirdiyin ayə, yəni Tövbə sürəsinin 94-cü ayəsi.

Sən fikir versən bu ayədə söhbət Münafiqlərdən gedir, yəni bu ayənin gedişatı münafiqlərdən gedir, onların batində küfrü gizlətməsi, zahirdə isə İslam izhar etmələridir.

İkinci ayədə isə, yəni tövbə sürəsinin 105-ci ayəsində isə söhbət Möminlərdən və saləh əməl işlədənlərdən gedir, xüsusəndə zəkatı dəf edənlərdən gedir. Yəni, ikici ayənin gedişatı bu cürdür.

Deməli, sən birinci ayəyə fikir versən orda "muminun" sözü gəlmiyib. Birinci ayədə gəlib ki, (Əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də). Fikir verdin? bu ayədə "Muminun" sözü keçmədi. Niyə keçmədi? Çünki bu birinci ayədə söhbət Münafiqlərdən gedirdi. Məlumdur ki, münafiqlərin qəlbində nifaq vardır, möminlər isə onların qəlblərindəki nifaq bilmirlər, çünki möminlər qeybi bilmirdilər. Allah təala isə gizlində də aşkarda da nə varsa hamsını bilir. Həmçinin Allah təala münafiqlərin adlarını Peygəmbər s.a.s-ə bildirmişdir.

İkinci ayədə isə Allah təala buyurur ki, (De: "İşinizdə olun! Allah, Onun Elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər.). Gözlərivi aç yaxşı yaxşı bax. Bu ayədə "möminlər" kəlməsi əlavə gəldi.

Nəticə; Deməli, birinci bu ayədə ( Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də)- Söhbət münafiqlərdən gedirdi, Münafiqləri isə Allahda görürdü onu Elçisidə. Çünki münafiqlər müsəlmanların qarşısında özlərini müsəlman kimi görsədirdilər, lakin Allah və rəsulu onların bu yalanını görürdülər.

İkinci ayədə isə Söhbət möminlərlə baglı oldugundan, yəni onların saleh əməlləri, namazları və zəkatları ilə baglı oldugundan sair möminlər onların əməllərini görürdülər və müşahidə edirdilər. Bunulada Ayələrin mənasının anlamı ortaya çıxır.

Bu nə səviyyəsiz açıqlamadır? Yani Sizin ağlınız həqiqətən bu cür çalışır ki, Siz ayəni: Allah, Onun Elçisi və möminlər yazıb, sonra isə Allah, Onun Elçisisözlərini rədd edib yalnız və möminlər sözünü saxlayırsız?

Peyğəmbərin bizim əməlləri görmədiyini sübut etmək üçün o qədər gücəndiz ki, çaşıb Allahı da bu işə qatdız. O da bizim əməlləri görmür? Yalnız möminlər görür?

Siz mənim əməllərimi görürsüz?

Sən möminsə ki?

Link to comment
Share on other sites

Salamu aleykum.

Bu savadsızın heçnədən başı çıxmır, görmürsən cahilin biridir, heç özüdə bilmir nə danışır, sadəcə olaraq düşüb ortalıga bizdə məcbururq yola verək.

Vallahi onun gətirdiyi ayələrin ikisində cavab vermişəm, yuxardan oxuya bilərsiniz.

Amma hələm ki, cavab vermiyib, bilmirəm nəyi gözləyir.

iki Ayə gətirmişdir ki Peygəmbər əməllərimizi görür, amma Vallahi ikisinədə cavab vermişəm amma hələm deyəsən yatıb cavab vermir.

onun gətirdiyi ayələrin zahı belədir.

Birinci gətirdiyin ayə, yəni Tövbə sürəsinin 94-cü ayəsi.

Sən fikir versən bu ayədə söhbət Münafiqlərdən gedir, yəni bu ayənin gedişatı münafiqlərdən gedir, onların batində küfrü gizlətməsi, zahirdə isə İslam izhar etmələridir.

İkinci ayədə isə, yəni tövbə sürəsinin 105-ci ayəsində isə söhbət Möminlərdən və saləh əməl işlədənlərdən gedir, xüsusəndə zəkatı dəf edənlərdən gedir. Yəni, ikici ayənin gedişatı bu cürdür.

Deməli, sən birinci ayəyə fikir versən orda "muminun" sözü gəlmiyib. Birinci ayədə gəlib ki, (Əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də). Fikir verdin? bu ayədə "Muminun" sözü keçmədi. Niyə keçmədi? Çünki bu birinci ayədə söhbət Münafiqlərdən gedirdi. Məlumdur ki, münafiqlərin qəlbində nifaq vardır, möminlər isə onların qəlblərindəki nifaq bilmirlər, çünki möminlər qeybi bilmirdilər. Allah təala isə gizlində də aşkarda da nə varsa hamsını bilir. Həmçinin Allah təala münafiqlərin adlarını Peygəmbər s.a.s-ə bildirmişdir.

İkinci ayədə isə Allah təala buyurur ki, (De: "İşinizdə olun! Allah, Onun Elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər.). Gözlərivi aç yaxşı yaxşı bax. Bu ayədə "möminlər" kəlməsi əlavə gəldi.

Nəticə; Deməli, birinci bu ayədə ( Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də)- Söhbət münafiqlərdən gedirdi, Münafiqləri isə Allahda görürdü onu Elçisidə. Çünki münafiqlər müsəlmanların qarşısında özlərini müsəlman kimi görsədirdilər, lakin Allah və rəsulu onların bu yalanını görürdülər.

İkinci ayədə isə Söhbət möminlərlə baglı oldugundan, yəni onların saleh əməlləri, namazları və zəkatları ilə baglı oldugundan sair möminlər onların əməllərini görürdülər və müşahidə edirdilər. Bunulada Ayələrin mənasının anlamı ortaya çıxır.

Bu nə səviyyəsiz açıqlamadır? Yani Sizin ağlınız həqiqətən bu cür çalışır ki, Siz ayəni: Allah, Onun Elçisi və möminlər yazıb, sonra isə Allah, Onun Elçisisözlərini rədd edib yalnız və möminlər sözünü saxlayırsız?

Peyğəmbərin bizim əməlləri görmədiyini sübut etmək üçün o qədər gücəndiz ki, çaşıb Allahı da bu işə qatdız. O da bizim əməlləri görmür? Yalnız möminlər görür?

Siz mənim əməllərimi görürsüz?

Sən möminsə ki?

Burda mən müzakirə olunuram?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

sən özüvə nisbət elədin, odur ki bəli söhbət səndən gedir

Söhbət məndən gedirsə cavabım 20% reytinqdir. Nuş eləyin!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

yaxşı nəisə söz güləşdirməyə gəlməmişəm. Sübut edən bilən varsa etsin ki Peygəmbərimiz bizim əməllərimizi görür

Bu artıq sübut olunub. Ayədə deyilir ki, görür.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

yaxşı nəisə söz güləşdirməyə gəlməmişəm. Sübut edən bilən varsa etsin ki Peygəmbərimiz bizim əməllərimizi görür

Bu artıq sübut olunub. Ayədə deyilir ki, görür.

Sübhənallah, heç belədə cavab olar? məgər biz ayəni sən deyən kimi başa düşməliyik? Bir təfsirçi göstər ki Desin ki Bu ayə dəlildir ki Peygəmbər hal hazırda bizim əməllərimizi görür. var belə təfsirçi? varsa gətir göstər.

Link to comment
Share on other sites

yaxşı nəisə söz güləşdirməyə gəlməmişəm. Sübut edən bilən varsa etsin ki Peygəmbərimiz bizim əməllərimizi görür

Bu artıq sübut olunub. Ayədə deyilir ki, görür.

Sübhənallah, heç belədə cavab olar? məgər biz ayəni sən deyən kimi başa düşməliyik? Bir təfsirçi göstər ki Desin ki Bu ayə dəlildir ki Peygəmbər hal hazırda bizim əməllərimizi görür. var belə təfsirçi? varsa gətir göstər.

Sizin adətə əsasasən deyirəm ki, bizə təfsir zad lazım deyil. Ayə açıq-aydın ayədir.

Xoşunuza gəlir belə söhbət?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

yaxşı nəisə söz güləşdirməyə gəlməmişəm. Sübut edən bilən varsa etsin ki Peygəmbərimiz bizim əməllərimizi görür

Bu artıq sübut olunub. Ayədə deyilir ki, görür.

Sübhənallah, heç belədə cavab olar? məgər biz ayəni sən deyən kimi başa düşməliyik? Bir təfsirçi göstər ki Desin ki Bu ayə dəlildir ki Peygəmbər hal hazırda bizim əməllərimizi görür. var belə təfsirçi? varsa gətir göstər.

Sizin adətə əsasasən deyirəm ki, bizə təfsir zad lazım deyil. Ayə açıq-aydın ayədir.

Xoşunuza gəlir belə söhbət?

sübhenallah heç bu qədər savadsızlıg olar, onda xaiş edirəm bu ayəyə cavab verin.Allah Təala buyurur; (Muşrikləri harda görsəniz öldürün)

Ayənin zahiri ilə getmirsən? Ay sagol onda yoldan keçən muşrikləri bir bir öldür. Bu nə savadsızlıgdır? heç bu cürdə Allahın dinidən danışarlar? 

Link to comment
Share on other sites

yaxşı nəisə söz güləşdirməyə gəlməmişəm. Sübut edən bilən varsa etsin ki Peygəmbərimiz bizim əməllərimizi görür

Bu artıq sübut olunub. Ayədə deyilir ki, görür.

Sübhənallah, heç belədə cavab olar? məgər biz ayəni sən deyən kimi başa düşməliyik? Bir təfsirçi göstər ki Desin ki Bu ayə dəlildir ki Peygəmbər hal hazırda bizim əməllərimizi görür. var belə təfsirçi? varsa gətir göstər.

Sizin adətə əsasasən deyirəm ki, bizə təfsir zad lazım deyil. Ayə açıq-aydın ayədir.

Xoşunuza gəlir belə söhbət?

sübhenallah heç bu qədər savadsızlıg olar, onda xaiş edirəm bu ayəyə cavab verin.Allah Təala buyurur; (Muşrikləri harda görsəniz öldürün)

Ayənin zahiri ilə getmirsən? Ay sagol onda yoldan keçən muşrikləri bir bir öldür. Bu nə savadsızlıgdır? heç bu cürdə Allahın dinidən danışarlar? 

Yazdığımı diqqətlə oxuyun: Sizin adətə əsasasən...

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

riyadussalihin, sanki digər mövzuda təfsirləri inkar edən sən deyildin!!!!

Mən öz təfsirlərimizi heç vaxt inkar etmirəm. Sadəcə olaraq verdiyim izahlar səni qani etmirsə bu sənin problemindir.

Problem məndə deyil e, Sizdədir. Yazdıqlarımı yaxşı oxuyun.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

her sheyi bele basha dushursunuzde onda diger ayeleride bunun kimi gebul edinde..

o gun nece-nece uzler oz rebinne baxacaq..(burdada gebul edinki Allahi goreceyik!),ne ucun etmirsiniz?

istediyiniz yerde ayeleri bir basha gebul edirsiniz,(Tefsirsiz filansiz)isdediyiniz yerdede Tefsir isteyirsiniz..

Link to comment
Share on other sites

her sheyi bele basha dushursunuzde onda diger ayeleride bunun kimi gebul edinde..

o gun nece-nece uzler oz rebinne baxacaq..(burdada gebul edinki Allahi goreceyik!),ne ucun etmirsiniz?

istediyiniz yerde ayeleri bir basha gebul edirsiniz,(Tefsirsiz filansiz)isdediyiniz yerdede Tefsir isteyirsiniz..

Bunu m?n? yox ?z?n?z? aid edin. Biz? g?r? Quranda m?caz var. Siz is? onu inkar ed? ed? s?rf etm?y?nd? t?vil d? evirsiz.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Salamu aleykum .sohbet bu ayeden gedir 94. (D?y??d?n) qay?td???n?z zaman sizd?n ?zr dil?y?c?kl?r. De: “?zr dil?­m?­yin. Siz? ?sla inanmayaca??q. Allah sizin i?l?rinizd?n bizi agah etmi?dir. (Sonrak?)?m?ll?rinizi Allah da g?r?c?k, Onun El?isi d?”. Sonra is? qeybi v? a?­kar? Bil?nin d?rgah?na qaytar?lacaqs?­n?z, O da siz? n? etdikl?rinizi x?b?r ver?­c?kdir. menim elimim azdir amma mentiqle fikirleshsek bu aye Peyg?mb?r s.a.s-min saq olduqu vaxtdan danishilir

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

ALLAHIN SALAMI OLSUN! AY OZLERINI AGILLI SAYAN KESLER! NIYE BASHGALARINI DA OZUNUZ KIMI SAVADSIZ ETMEK ISTEYIRSINIZ?INDI BAXIN BU AYELERE GORUN ALLAH NE DEYIR"Imran ail?si» sur?si (3) ! (32).De: «Ita?t edin Allaha v? r?sula! V? ?g?r ?z d?nd?rs?niz, h?qiq?t?n, Allah sevm?z inanmayanlar?!» «In?k» sur?si (2) «In?k» sur?si (2) (151).N? q?d?r g?nd?rdik sizd? r?sul sizd?n - tilavat edir ?z?riniz? ay?tl?rimizi v? paklay?r sizi v? ?yr?dir kitab? v? hikm?ti v? ?yr?dir siz? n?yi ki, olmad?n?z bil?nl?r.

«Q?nim?t» sur?si (8) (1).Ismi il? Allah?n – R?hman?n, R?himin! Sual edirl?r s?nd?n q?nim?t bar?sind?, de: «Q?nim?t Allah v? Onun r?sulu ???nd?r. Qorxun Allahdan v? ?z aran?zda saleh olun v? ita?t edin Allaha v? Onun r?suluna, ?g?r oldunuz inananlar!»

Link to comment
Share on other sites

ALLAHIN SALAMI OLSUN! AY OZLERINI AGILLI SAYAN KESLER! NIYE BASHGALARINI DA OZUNUZ KIMI SAVADSIZ ETMEK ISTEYIRSINIZ?INDI BAXIN BU AYELERE GORUN ALLAH NE DEYIR"Imran ail?si» sur?si (3) ! (32).De: «Ita?t edin Allaha v? r?sula! V? ?g?r ?z d?nd?rs?niz, h?qiq?t?n, Allah sevm?z inanmayanlar?!» «In?k» sur?si (2) «In?k» sur?si (2) (151).N? q?d?r g?nd?rdik sizd? r?sul sizd?n - tilavat edir ?z?riniz? ay?tl?rimizi v? paklay?r sizi v? ?yr?dir kitab? v? hikm?ti v? ?yr?dir siz? n?yi ki, olmad?n?z bil?nl?r.

«Q?nim?t» sur?si (8) (1).Ismi il? Allah?n – R?hman?n, R?himin! Sual edirl?r s?nd?n q?nim?t bar?sind?, de: «Q?nim?t Allah v? Onun r?sulu ???nd?r. Qorxun Allahdan v? ?z aran?zda saleh olun v? ita?t edin Allaha v? Onun r?suluna, ?g?r oldunuz inananlar!»

M?vzunun ad?na diqq?t edin, onun ad? "S?l?fil?r? sual"d?r, ibrahimil?rin t?bli?i deyil. Bu ikinci x?b?rdarl?qd?r!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

her sheyi bele basha dushursunuzde onda diger ayeleride bunun kimi gebul edinde..

o gun nece-nece uzler oz rebinne baxacaq..(burdada gebul edinki Allahi goreceyik!),ne ucun etmirsiniz?

istediyiniz yerde ayeleri bir basha gebul edirsiniz,(Tefsirsiz filansiz)isdediyiniz yerdede Tefsir isteyirsiniz..

ALLAHIN SALAMI OLSUN UZERINE! BES BELE EDE-EDE BU VEZIYYETE GELIB CIXMISHIGDAA.ALLAHIN AYELERI GIZLENILIR .DEYILMIR.BEZILERINI BU GUNE AID EDIRLER BEZILERINI ISE KECMISHE.BIR SOZLE KIME NECE SERF EDIR.AMMA GURAN HER ZAMANA AIDDIR.

Link to comment
Share on other sites

A?z?na g?c verinc?, a?l?na g?c ver!

Orda deyilir, pey??mb?r g?r?r ya bilir???

M?n deyir?m g?r?r v? h?m d? bilir.

s?n deyirs?n ancaq bilir. ay?y? zidd deyil???

ALLAHIN SALAMI OLSUN! BELI PEYGAMBER HEM GORUR,HEM DE BILIR. CUNKI, SOHBET CANLI PEYGAMBERLERDEN GEDIR.OLULERDEN YOX.MEN SEXSEN BU AYENI YASHAYIRAM BIZIM ARAMIZDA RESULLAR VAR VE BIZ ESHIDIB ITAET EDIRIK.VE SABAH BIZ INSALLAH OLENDEN SONRA HEMIN BU RESUL MENE SAHIDLIK EDECEK ALLAHIN HUZURUNDA CUNKI, BU GUN BU RESUL MEN EMELLERIMI DE GORUR, HEREKETLERIMI DE.ALLAHA SONSUZ SAYDA SHUKURLER OLSUN KI, BIZ BU AYELERI YASHAYIRIG.SHUKUR ALLAHA BIZ DE GURAN OXUYURUG VE ONU REBBIMIZIN ISTEDIYI KIMI ESHIDIB ITAET EDIRIK.ALLAH SENE DE YARDIM ETSIN.ALLAHIN SALAMI OLSUN UZERINE!

Link to comment
Share on other sites

......Изучать военное дело,...тренироваться по нападению , и обороне,...осваивать новейшию технику(...чтобы БИТЬ ХАЧИКАМ МОРДУ!),....обрабатывать землю, чтобы кормить сирот,...ЭТО ВЫ НЕ УМЕЕТЕ , ИЛИ НЕ ХОТИТЕ , ПОТОМУ ЧТО , ЗДЕСЬ НАДО ТРУДИТЬСЯ !?...А вот пустозвонит о ПРОРОКЕ,...об АДЕ,..об РАЕ,...о СУДЬБУ ВСЕЛЕННОЙ , и т.д. ВЫ мастера !... Потому что, ВЫ ПУСТОЗВОНЫ , и БЕЗДЕЛЬНИКИ!...ВЫ мечтаете о РАЕ(...о ДЖЕННЕТЕ, как вы его называете!) , а даже не думаете, за какие заслуги ВЫ хотите ТУДА попасть ?....За ВАШЕ ПУСТОЗВОНСТВО,и БЕЗДЕЛИЕ?...За то что ,поглаживая себе бороду, умным видом решаете ПРОБЛЕМЫ ВСЕЛЕННОЙ?...В РАЙ за такие вещи НЕ ПУСКАЮТ!...Там спрашивают : СКОЛЬКИХ СИРОТ ТЫ КОРМИЛ?,...СКОЛЬКИМ ТЫ СЛЁЗЫ ВЫСУШИЛ?,..СКОЛЬКО НИЩИХ ПРИЮТИЛ? и т. д....За ВАШЕ ПУСТОЗВОНСТВО В РАЙ НЕ ПУСКАЮТ!!!!!!!....МНЕ СТЫДНО ЗА ВАС !..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Salam-Aleykum! Bil ki Allah s?n? r?hm etsin! T?vb? sur?si 94-c? ay?nin ax?r?nda "Sonra is? qeybi ve a?kari bil?nin d?rgah?na qaytar?lacaqs?n?z? o da sizin n? etdikl?rinizi x?b?r ver?c?kdir", 105-ci ay?d? is? Pey??mb?rd?n ?lav? m?minl?rin d? ?m?ll?ri g?r?c?yi deyilir. V? yen? d? ay?nin ax?r?nda "Sonra is? qeybi v? a?kar? bil?n Allah?n yan?na qaytar?lacaqs?n?z. Oda siz? n? etdil?rinizi x?b?r ver?c?kdir". Buradan a??q ??kild? g?rs?nir ki Pey??mb?rin v? m?minl?rin ?m?ll?ri g?rm?si d?nya h?yatina aiddir m?nim qarda??m.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...