Jump to content

Allah hər yerdədir


rena73

Recommended Posts

 

Keçirəm ikinci rəvayətə.

Məclisi biharul ənvarın 8-ci cildinin 126-cı səhifəsində buyurur ki Qiyamət günü Möminlər Allahaı görəcəklər.

Məclisinin ifadəsi isə belədir;

 فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه

Onlar bir yerə toplananda, Rəbbləri onlara tərəf yönələcək, onlar isə öz Rəbblərinə baxacaqlar.

Birincidən elə uğurla çıxdız ki, indi ikincisinə gücənirsiz. Bu hədis haqda da Allah yalançıya lənət etsin!

Bu hədisin mənbəsi: http://al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar08/a13.html

hədis özü böyükdür, Siz o hədisin ortasından bir hissəsini gətirmisiz və gətirdiyiniz hissənidə düz tərcümə etməmisiz. 

Onlar cəm olanda (məşhərə) Allah təcəlla edər onlar ücün, onlar Ona nəzər etdikdə (yaxud baxdıqda) səcdəyə düşərlər.

Siz niyə təcəllanı Allahın Özünü göstərməsi kimi təqdim edirsiz? Hədisin ardıyca isə onun açıqlaması gəlir: 

 بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذانظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

Rəbbin təcəlla etməsi-yani Onun cəlal nuru ilə, rəhmət və fəzl əsəri ilə təcəlla etməsi.. Vaxt ki Ona nəzər edərlər-yani bu dediklərimizdən onlar ücün zahir olana nəzər edərlər.

Yani ki, Allah nur rəhmət və fəzlindən bir əsər zahir edər, onlar da ona baxarlar. Daha orda deyilmir ki, Allaha baxarlar və Onu görərlər.

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

 
Keçirəm ikinci rəvayətə.

Məclisi biharul ənvarın 8-ci cildinin 126-cı səhifəsində buyurur ki Qiyamət günü Möminlər Allahaı görəcəklər.

Məclisinin ifadəsi isə belədir;

 فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه

Onlar bir yerə toplananda, Rəbbləri onlara tərəf yönələcək, onlar isə öz Rəbblərinə baxacaqlar.

Birincidən elə uğurla çıxdız ki, indi ikincisinə gücənirsiz. Bu hədis haqda da Allah yalançıya lənət etsin!

Bu hədisin mənbəsi: http://al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar08/a13.html

hədis özü böyükdür, Siz o hədisin ortasından bir hissəsini gətirmisiz və gətirdiyiniz hissənidə düz tərcümə etməmisiz. 

Onlar cəm olanda (məşhərə) Allah təcəlla edər onlar ücün, onlar Ona nəzər etdikdə (yaxud baxdıqda) səcdəyə düşərlər.

Siz niyə təcəllanı Allahın Özünü göstərməsi kimi təqdim edirsiz? Hədisin ardıyca isə onun açıqlaması gəlir: 

 بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذانظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

<B>

Rəbbin təcəlla etməsi-yani Onun cəlal nuru ilə, rəhmət və fəzl əsəri ilə təcəlla etməsi.. Vaxt ki Ona nəzər edərlər-yani bu dediklərimizdən onlar ücün zahir olana nəzər edərlər.

</B>

Yani ki, Allah nur rəhmət və fəzlindən bir əsər zahir edər, onlar da ona baxarlar. Daha orda deyilmir ki, Allaha baxarlar və Onu görərlər.

Ay balam sən get belə nagıllarla başqasını aldad, sənin gətirdiyin başqa rəvayətlərdir. Mən sənə deyirəm ki, məclisi biharul ənvarda Qumminin təfsirindən bu nəqli gətirir, nəqil isə bu cürdür;

- فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذا رسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئا أحسن من هذا بعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يا رب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفا .....

Burda isə sənin gətirdiyin sözlər yoxdur, məsumdan gələn rəvayətdə o sözlər yoxdur, sənin gətirdiyin əlavələr təhqiqçinin söləridir,əgər sən deyənlər varsa görsət. Prosta denən ki sərf eləmir.

Siz daima belə olmusunuz, haçan ki əlacsız qalmısınız, srazu başlamısınız ki Allah yalançıya lənət etsin, vəsair bunu kimi sözlər.Sizdə heç vaxtı cavab olmuyub. Bunlar hamsı sizin kitablarda var.

Link to comment
Share on other sites

 
Keçirəm ikinci rəvayətə.

Məclisi biharul ənvarın 8-ci cildinin 126-cı səhifəsində buyurur ki Qiyamət günü Möminlər Allahaı görəcəklər.

Məclisinin ifadəsi isə belədir;

 فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه

Onlar bir yerə toplananda, Rəbbləri onlara tərəf yönələcək, onlar isə öz Rəbblərinə baxacaqlar.

Birincidən elə uğurla çıxdız ki, indi ikincisinə gücənirsiz. Bu hədis haqda da Allah yalançıya lənət etsin!

Bu hədisin mənbəsi: http://al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar08/a13.html

hədis özü böyükdür, Siz o hədisin ortasından bir hissəsini gətirmisiz və gətirdiyiniz hissənidə düz tərcümə etməmisiz. 

Onlar cəm olanda (məşhərə) Allah təcəlla edər onlar ücün, onlar Ona nəzər etdikdə (yaxud baxdıqda) səcdəyə düşərlər.

Siz niyə təcəllanı Allahın Özünü göstərməsi kimi təqdim edirsiz? Hədisin ardıyca isə onun açıqlaması gəlir: 

 بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذانظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

<B>

Rəbbin təcəlla etməsi-yani Onun cəlal nuru ilə, rəhmət və fəzl əsəri ilə təcəlla etməsi.. Vaxt ki Ona nəzər edərlər-yani bu dediklərimizdən onlar ücün zahir olana nəzər edərlər.

</B>

Yani ki, Allah nur rəhmət və fəzlindən bir əsər zahir edər, onlar da ona baxarlar. Daha orda deyilmir ki, Allaha baxarlar və Onu görərlər.

Ay balam sən get belə nagıllarla başqasını aldad, sənin gətirdiyin başqa rəvayətlərdir. Mən sənə deyirəm ki, məclisi biharul ənvarda Qumminin təfsirindən bu nəqli gətirir, nəqil isə bu cürdür;

- فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذا رسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئا أحسن من هذا بعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يا رب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفا .....

Burda isə sənin gətirdiyin sözlər yoxdur, məsumdan gələn rəvayətdə o sözlər yoxdur, sənin gətirdiyin əlavələr təhqiqçinin söləridir,əgər sən deyənlər varsa görsət. Prosta denən ki sərf eləmir.

Siz daima belə olmusunuz, haçan ki əlacsız qalmısınız, srazu başlamısınız ki Allah yalançıya lənət etsin, vəsair bunu kimi sözlər.Sizdə heç vaxtı cavab olmuyub. Bunlar hamsı sizin kitablarda var.

Mən deyirəm Allah yalançıya lənət etsin. Siz də amin deyin!

Hədisin mənbəsini də gətirmişəm, açıqlamasını da. Artıq sözlərə ehtiyac yoxdur.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Ay bala sən başa düşmürsən? Burda çətin bir şey yoxdur, bir agılıvı işlətdə, mən gətirdiyim başqa mənbədir və sənin etdiyin əlavələr yoxdur, buyur bax burdadır, Biharul ənvar 8-ci cil 126-cı səhifə, indi burda sən mənə öz əlavələrivi görsət. Burda açıq aydı deyir ki "Elə ki onlar Allah Baxacaqlar"

http://www.al-shia.org/html/ara/books/?mod...t=20&end=30

Siz necə yalançı insansız, haqqı qəbul etməmək üçün dəridən qabıgdan çıxırsınız.

Link to comment
Share on other sites

Ay bala sən başa düşmürsən? Burda çətin bir şey yoxdur, bir agılıvı işlətdə, mən gətirdiyim başqa mənbədir və sənin etdiyin əlavələr yoxdur, buyur bax burdadır, Biharul ənvar 8-ci cil 126-cı səhifə, indi burda sən mənə öz əlavələrivi görsət. Burda açıq aydı deyir ki "Elə ki onlar Allah Baxacaqlar"

http://www.al-shia.org/html/ara/books/?mod...t=20&end=30

Siz necə yalançı insansız, haqqı qəbul etməmək üçün dəridən qabıgdan çıxırsınız.

Bilmirəm özünüzü nə yerinə qoymusuz, amma bura ağlınızı başınıza yığıb gəlin və mənbəni də dəqiq verməyi öyrənin. Siz elə mən verdiyim mənbəni verirsiz, sadəcə mən səhifənin özünə verirəm, Siz isə başlığa.

Baxın, buda hədisin tam mətni:

[126] (126-cı səhifə)

ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فير فعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة ومافيها من النعيم ، فيقال لهم : هذه منازلكم التي لوأطعنم ربكم دخلتموها قال : فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النارذلك اليوم حزنا ، فيورث هؤلاء منازل هؤلاء ، وهؤلاء منازل هؤلاء ، وذلك قول الله عزوجل : " اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون " .

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

_____________________________________________________

[ 1 ] اختلاف يسير .

م [ 2 ] في المصدر : ان ليلتها غراء .

م [ 3 ] : والصلاة على رسوله .

م

[127]

إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه فيقلن : والذي أباحنا الجنة يا سيدنا مارأينا قط أحسن منك الساعة ، فيقول : إني قد نظرت بنور ربي ( 1 ) ثم قال : إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن ، قال : قلت : جعلت فداك إني أردت أن أسألك عن شئ أستحيي منه ، قال : سل ، قلت : هل في الجنة غناء ؟ قال : إن في الجنة شجرا يأمرالله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا ، ثم قال : هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله ، قال : قلت جعلت فداك زدني ، فقال : إن الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول : ازدادي ريحا ، ازدادي طيبا ، وهو قول الله : " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " .

" ص 512 - 513 " بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذا نظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

قوله عليه السلام : بيده أي بقدرته وبرحمته ، وإنما خص تلك الجنة بتلك الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والاحسان .

( 3 ) ويحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسة مبنية بتوسط الملائكة بخلاف هذه الجنة .

28 - ل : ابن موسى ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن عبدالرحيم الجبلي الصيد ناني وعبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن نصرالخزاز ، عن عمروبن

Qırmızı ilə qeyd olunan Siz gətirdiyinizdir. Göy rəngdə olan isə mən gətirdiyim, hədisin açıqlaması. Şəkilini də çəkim göstərim?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Ay bala sən başa düşmürsən? Burda çətin bir şey yoxdur, bir agılıvı işlətdə, mən gətirdiyim başqa mənbədir və sənin etdiyin əlavələr yoxdur, buyur bax burdadır, Biharul ənvar 8-ci cil 126-cı səhifə, indi burda sən mənə öz əlavələrivi görsət. Burda açıq aydı deyir ki "Elə ki onlar Allah Baxacaqlar"

http://www.al-shia.org/html/ara/books/?mod...t=20&end=30

Siz necə yalançı insansız, haqqı qəbul etməmək üçün dəridən qabıgdan çıxırsınız.

Bilmirəm özünüzü nə yerinə qoymusuz, amma bura ağlınızı başınıza yığıb gəlin və mənbəni də dəqiq verməyi öyrənin. Siz elə mən verdiyim mənbəni verirsiz, sadəcə mən səhifənin özünə verirəm, Siz isə başlığa.

Baxın, buda hədisin tam mətni:

[126] (126-cı səhifə)

ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فير فعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة ومافيها من النعيم ، فيقال لهم : هذه منازلكم التي لوأطعنم ربكم دخلتموها قال : فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النارذلك اليوم حزنا ، فيورث هؤلاء منازل هؤلاء ، وهؤلاء منازل هؤلاء ، وذلك قول الله عزوجل : " اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون " .

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

_____________________________________________________

[ 1 ] اختلاف يسير .

م [ 2 ] في المصدر : ان ليلتها غراء .

م [ 3 ] : والصلاة على رسوله .

م

[127]

إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه فيقلن : والذي أباحنا الجنة يا سيدنا مارأينا قط أحسن منك الساعة ، فيقول : إني قد نظرت بنور ربي ( 1 ) ثم قال : إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن ، قال : قلت : جعلت فداك إني أردت أن أسألك عن شئ أستحيي منه ، قال : سل ، قلت : هل في الجنة غناء ؟ قال : إن في الجنة شجرا يأمرالله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا ، ثم قال : هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله ، قال : قلت جعلت فداك زدني ، فقال : إن الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول : ازدادي ريحا ، ازدادي طيبا ، وهو قول الله : " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " .

" ص 512 - 513 " بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذا نظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

قوله عليه السلام : بيده أي بقدرته وبرحمته ، وإنما خص تلك الجنة بتلك الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والاحسان .

( 3 ) ويحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسة مبنية بتوسط الملائكة بخلاف هذه الجنة .

28 - ل : ابن موسى ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن عبدالرحيم الجبلي الصيد ناني وعبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن نصرالخزاز ، عن عمروبن

Qırmızı ilə qeyd olunan Siz gətirdiyinizdir. Göy rəngdə olan isə mən gətirdiyim, hədisin açıqlaması. Şəkilini də çəkim göstərim?

Ay sagol məndə bunu deyirəmdə, mənə açıqlama zad lazım deyil, mənə sən hədisin özünü gətirmişəm ki açıq aydın deyilir ki "Onlara Allaha baxanda" mənə sizin gətirdiyiniz hədis lazımdır, yoxsa kiminsə hədisə verdiyi əlavələr lazım deyil. Təbii ki bu hədisi qəbul etmək çətindir, ona görədə  mütləq yozmaq lazım idi.

Link to comment
Share on other sites

Ay bala sən başa düşmürsən? Burda çətin bir şey yoxdur, bir agılıvı işlətdə, mən gətirdiyim başqa mənbədir və sənin etdiyin əlavələr yoxdur, buyur bax burdadır, Biharul ənvar 8-ci cil 126-cı səhifə, indi burda sən mənə öz əlavələrivi görsət. Burda açıq aydı deyir ki "Elə ki onlar Allah Baxacaqlar"

http://www.al-shia.org/html/ara/books/?mod...t=20&end=30

Siz necə yalançı insansız, haqqı qəbul etməmək üçün dəridən qabıgdan çıxırsınız.

Bilmirəm özünüzü nə yerinə qoymusuz, amma bura ağlınızı başınıza yığıb gəlin və mənbəni də dəqiq verməyi öyrənin. Siz elə mən verdiyim mənbəni verirsiz, sadəcə mən səhifənin özünə verirəm, Siz isə başlığa.

Baxın, buda hədisin tam mətni:

[126] (126-cı səhifə)

ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فير فعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة ومافيها من النعيم ، فيقال لهم : هذه منازلكم التي لوأطعنم ربكم دخلتموها قال : فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النارذلك اليوم حزنا ، فيورث هؤلاء منازل هؤلاء ، وهؤلاء منازل هؤلاء ، وذلك قول الله عزوجل : " اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون " .

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

_____________________________________________________

[ 1 ] اختلاف يسير .

م [ 2 ] في المصدر : ان ليلتها غراء .

م [ 3 ] : والصلاة على رسوله .

م

[127]

إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه فيقلن : والذي أباحنا الجنة يا سيدنا مارأينا قط أحسن منك الساعة ، فيقول : إني قد نظرت بنور ربي ( 1 ) ثم قال : إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن ، قال : قلت : جعلت فداك إني أردت أن أسألك عن شئ أستحيي منه ، قال : سل ، قلت : هل في الجنة غناء ؟ قال : إن في الجنة شجرا يأمرالله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا ، ثم قال : هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله ، قال : قلت جعلت فداك زدني ، فقال : إن الله خلق جنة بيده ولم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول : ازدادي ريحا ، ازدادي طيبا ، وهو قول الله : " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " .

" ص 512 - 513 " بيان : قوله تجلى لهم الرب أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله .

( 2 ) فإذا نظروا إليه أي إلى ماظهر لهم من ذلك .

قوله عليه السلام : بيده أي بقدرته وبرحمته ، وإنما خص تلك الجنة بتلك الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة والاحسان .

( 3 ) ويحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسة مبنية بتوسط الملائكة بخلاف هذه الجنة .

28 - ل : ابن موسى ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن عبدالرحيم الجبلي الصيد ناني وعبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن نصرالخزاز ، عن عمروبن

Qırmızı ilə qeyd olunan Siz gətirdiyinizdir. Göy rəngdə olan isə mən gətirdiyim, hədisin açıqlaması. Şəkilini də çəkim göstərim?

Ay sagol məndə bunu deyirəmdə, mənə açıqlama zad lazım deyil, mənə sən hədisin özünü gətirmişəm ki açıq aydın deyilir ki "Onlara Allaha baxanda" mənə sizin gətirdiyiniz hədis lazımdır, yoxsa kiminsə hədisə verdiyi əlavələr lazım deyil. Təbii ki bu hədisi qəbul etmək çətindir, ona görədə  mütləq yozmaq lazım idi.

Sizin ağlınızda iş var deyəsən! Məgər Məclisi hədisə səhih deyib? Şərhi də elə Məclisi gətirir. O deyir ki, bu səhih ola bilməz və bunun sübutu kimi imam Cəfər Sadiqdən digər hədis gətirir.

Siz məgər hədislərin şərhini rədd edib zahiri mənasını qəbul edirsiz? Elədirsə tökərəm bura Sizin hədislərinizi hamısını qəbul edərsiz şərhsiz zadsız!!!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Sənin məclisin hədisi açıq aydın təvil edib, məgər bu mənim günahımdır? fakt hədisdə gəlib ki bu hal baş verəcək, sadəcə olaraq sənin alimin hədisi bir başa təvil edir və özündə izahlar verir.

Hədisi gətirib sonra başqa tərəfə yozmağa nə məntiq və məqsəd ola bilər. Heç gətirməyəydi də hədisi.

Sübutunuzu gətirin ki, Məclisi hədisi təvil edib.

Mən deyirəm ki, o hədisi gətirib və onun zəif olduğunu digər hədislə sübut edib.

Birdə ki, mənə konkret yazın, Siz hədislərin də zahiri mənasını qəbul edib şərhini rədd edirsiz?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Mən də Buxaridəki nağılları qoya bilərəm.

Kafidəki hədisləri başa düşmək üçün gərək qəlbində iman, başında ağıl və köksündə Əhli Beyt sevgisi olsun! Görünür səndə hələ ki bunlardan pay yoxdur. Allah hidayət etsin!

Link to comment
Share on other sites

Xaiş edirəm sən çox yazma, sən yazdıqca bütün eyiblərin çıxır üzə. Ümumiyyətlə sən niyə danışırsan ki? Təsəvvür et sən O Allaha ibadət edirsən ki onun Sifətləri yoxdur, Belə desək İbrahim Peygəmbərin atası kimi, incimə bunlar sənin yazılarından bəlli oldu.Get Dəqiqləşdir gör kimə ibadət edirsən

Link to comment
Share on other sites

Buxari kimi "səhih" kitabı olmaqdansa :) ))

Kafidəki səhih hədislərin sayı (sizin səhih qəbul etdiyiniz) Buxarinin hədisləri ilə təqribən eynidir (biraz azdır). Müslimdən də çoxdur!

Bəsdi kafidən danışma, elə eləmə ki, orda olan bütün küfürləri qoyum bura

Bizi nəylə hədələyirsiz? Hədisləri gətirib bizi yenə də aldatmağa çalışacaqsız?

Xaiş edirəm sən çox yazma, sən yazdıqca bütün eyiblərin çıxır üzə. Ümumiyyətlə sən niyə danışırsan ki? Təsəvvür et sən O Allaha ibadət edirsən ki onun Sifətləri yoxdur, Belə desək İbrahim Peygəmbərin atası kimi, incimə bunlar sənin yazılarından bəlli oldu.Get Dəqiqləşdir gör kimə ibadət edirsən

Siz onun ağzını yummayın, evinizdə deyilsiz!

O bilir kimə ibadət edir, amma Siz deyəsən hələ müəyyən etməmisiz Allaha edirsiz, ya insana bənzər birisinə.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Sizin Allahıvızın sifətləri yoxdur? Sizin Allah Heç olmasa bir sifətlə vəsf olunub? bax mən bunu bilmək istiyirəm, əks halda İbrahimin atası kimi heç bir sifətlə vəsf olunmayana ibadəedirsiniz.  

ə bəsdi ə tülkü! yazırsan kişi kimi yaz. axmaq vahabi! iki dəqiqədən bir "sənin Rəbbin, sənin Rəbbin". belə yerdə deyirlər oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. müşriklər. sahabdan oyanan kimi "şirk, şirk" deyib düşürsüz meymun kimi ortalığa. daha xəbəriniz yoxdur ki, şirkin dənizində üzürsüz. sənin Rəbbin kimdir? tək ayaqlı çox gözlü, göydə oturan, 5 əlli, göydən yerə ip sallayan, qiyamətdə öz ayağı, əli, baldırı, biləyi belə yox olacaq bir rəbb? siz hələ qanmadınız ki, Allah, Allah, ilah yaratdığı varlıqlara oxşamır? siz hələ qanmadınız ki, Allah məkanı yaradandır? məkan olmayanda O var idi. əgər desən yox sən müşrik olacaqsan. çünki sən məkanın Onunla birlikdə əzəldən var olduğunu iddia etmiş olacaqsan. hələ qanmadınız ki, görülən hər şey en, uzun, formaya sahib olmalıdır? en, uzunluq və formaya sahib olan şey Rəbb ola bilər? ay camaaaat vahabilərin Allahı şəpşəpi gyinən, qıvrım saçlı, üzü tüksüz bir büttür. məkkə müşriklərinin bütündən təkcə bir fərqi var. bunların bütü göydədi. bəlkə roketlə göyə qalxıb göyədə gedə bilərsiz. Vahabilərin Allahı məkansız ola bilmir. Vahabilərin Allahı məkana bağlı olduğu üçün bir yerdə olanda başqa yerdən xəbərsiz olur.

20% reytinq

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

Elmeddin, özüvü gülünc vəziyyətə qoyma, vallah camaat bunu oxuyub güləcək sənə və sənin dinivə də.

camaat güləcək? camaat sizin tək ayaqlı, çox gözlü, 5 əlli, qiyamət günü əlini, ayağını, baldırını, biləyini yox olmaqdan qurtara bilməyən, göydən yerə ip sallayan bütünüzə gülür. sən nə danışırsan?

Link to comment
Share on other sites

Allah lənət eləsin belə bir Allaha sitayiş edənə! sən sübut eləməmisən bunu, niyə göynüyürsən? soğan yeməmisən, için niyə göynüyür? mən sənə ad qoymuyacam, onsuzda bilən bilir, kim kimdir və sənə cavab verməyəcəm, çünki sənin səviyyənə düşmək istəmirəm.

Link to comment
Share on other sites

Ay bala bizdən danışma ee, sən özündən danış, denən görüm Rəbbivin sifətləri var? Niyə cavab vermirsiniz? qorxursunuz? Yoxdur Rəbbivin sifətləri? Heç birdənə olsun belə sifəti yoxdur? Siz gör nə gündəsiniz ki, heç bir sifəti olmayana ibadət edirsiniz, ne oldu niyə yazmırsınız? Niyə heç bir sifəti olmayana ibadət edirsiniz? 

Vopşedə muşriklərdə belə olubda, onlarında Rəbləri heç bir sifətlə vəsf olunmamışıdır. Vəziyyətiviz agırdı.

20% reytinq

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

Allah lənət eləsin belə bir Allaha sitayiş edənə! sən sübut eləməmisən bunu, niyə göynüyürsən? soğan yeməmisən, için niyə göynüyür? mən sənə ad qoymuyacam, onsuzda bilən bilir, kim kimdir və sənə cavab verməyəcəm, çünki sənin səviyyənə düşmək istəmirəm.

tək ayaqlı vahabi bütü  :gizildish:

Link to comment
Share on other sites

Mənə maraqlıdır, vəhabilərin "allahı"nın vidi necədir. Kostyum falan geyinir? Saçlarını darayır?

Sübhanəllah! Yalnız demək olar: Allah (Muhammadin (saas) və bütün əməlisalehlərin ibadət etdiyi Məbud) hidayət versin!

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...