Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
  • entries
    13
  • comments
    0
  • views
    134

About this blog

Quş olmayan dinozavrlar təxminən 245-666 milyon il əvvəl MEZOZOİC PERİOD'un üç hissəsində bir torpaq PANGEA'nda 'Trias - Jurassic - Cretaseous' dövrlərində yaşayırdılar.
ABUNƏ OL: https://goo.gl/KgojQf

22519371_280808565657631_6515171638432054257_n.png

Entries in this blog

 

Анкилозавр | Ankylosaurus Sound Effects |

Анкилозавр - вымершее растительноядное из семейства ankylosaurids, которые жили в конце мелового периода (66,5-66 миллионов лет) в Северной Америке. #анкилозавр #ankylosaurus #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife #динозавры  
 

Парасауролофус | Parasaurolophus Sound Effects |

Паразауролофы - «ящерица, близкая к гребню», - это род травоядных динозавров-орнитопод, которые жили в Северной Америке и, возможно, в Азии в конце мелового периода, около 76,5–73 миллионов лет назад. #парасауролофус #parasaurolophus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  
 

Велоцираптор | Velociraptor Sound Effects |

Велоцираптор является родом динозавров-дропеозавров-теропод, которые жили примерно от 75 до 71 миллиона лет назад во время поздней части мелового периода. #велоцираптор #velociraptor #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  
 

Сауролофус | Saurolophus Sound Effects |

Сауролофус - это род крупных сауролофиновых гадрозавридных динозавров, которые жили около 70,0–68,5 млн лет назад в конце мелового периода в Северной Америке и Азии. #сауролофус #saurolophus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  
 

Ирритатор | Irritator Sound Effects |

Ирритатор, «вызывающий беспокойство», - это вид динозавра-терозода спинозавров, в настоящее время живущий в Бразилии в начале мелового периода около 110 миллионов лет назад. #Ирритатор #Irritator #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Тираннозавр | Tyrannosaurus Sound Effects |

Тираннозавр, «тиран ящерицы», является родом целурозавровых теропод, живших на территории современной Северной Америки, начиная с маастрихтского периода верхнего мелового периода, 68–66 миллионов лет назад. #тираннозавр #tyrannosaurus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife    

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Аллозавр | Allosaurus Sound Effects |

Аллозавр: Allosaurus Sound Effects Аллозавр "другая ящерица" - это род плотоядного динозавра теропод, который жил 155-150 миллионов лет назад в конце юрского периода (от кимериджа до раннего Титона). #аллозавр #allosaurus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Камптозавр | Camptosaurus Sound Effects |

Камптозавр "гибкая ящерица" - это род растительного, клюванного орнитишианского конца юрского периода - 155 - 145 миллионов лет назад. "Çevik kərtənkələ" camptosaurus, Yura dövrünün bitki, gaga, ornitish bitkisidir - 155-145 milyon il əvvəl. #Камптозавр #camptosaurus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Диплодоки | Diplodocus Sound Effects |

Диплодок или «двойной процесс» - это род диплоцидных зауроподовых динозавров позднеюрского и раннемелового периодов. По подсчетам ученых, растительноядные диплодоки жили на Земле 150 миллионов лет назад. Diplodocus və ya "ikiqat proses" Late Jura və Erkən Bor dövrlərinə aid diplocid sauropod dinozavrların cinsidir. Alimlərin fikrincə, bitki mənşəli diplodokus 150 milyon il əvvəl Yer üzündə yaşayırdı. #Диплодок #Diplodocus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife  

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Бронтозавр | Brontosaurus Sound Effects |

Бронтозавр «ящерица грома» - это род гигантских четвероногих динозавров-зауроподов, обитавших на нашей планете в конце юрского периода - 157–146 миллионов лет назад - и распространявшихся на территории Северной Америки. Brontosaurus "Şimşək Kərtənkələsi", yura dövrünün sonunda - 157–146 milyon il əvvəl - planetimizdə yaşayan və Şimali Amerikada yayılmış nəhəng dörd ayaqlı sauropod dinozavrların cinsidir. #Бронтозавр #Brontosaurus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife 

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Спинозавр | Spinosaurus Sound Effects |

Спинозавр - «ящерица позвоночника» - это род тероподного динозавра, который жил в современной Северной Африке, от верховья Альба до верховья Турона в меловом периоде, примерно от 112 до 93,5 миллионов лет назад. Spinosaurus - "onurğanın kərtənkələsi", müasir Şimali Afrikada, Alba'nın yuxarı hissəsindən Borc dövründəki yuxarı Turonadək, 112 ilə 93.5 milyon il əvvəl yaşamış teropod dinozavrının bir cinsidir. #Спинозавр #Spinosaurus #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Стегозавр | Stegosaurus Sound Effects |

Стегозавр - это род травоядных тиреофорановых динозавров, датируемых поздним юрским периодом, где они встречаются в слоях кимериджа и раннего титона, между 155 и 150 миллионами лет назад, в западных Соединенных Штатах Америки и Португалии. Stegosaurus, 155 ilə 150 milyon il əvvəl, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Portuqaliyanın qərb bölgələrində Kimmeridge və Erkən Tithon təbəqələrində tapıldığı mərhum Yuras dövrünə aid bitki mənşəli tirroforik dinozavrların bir cinsidir. #стегозавр #s

dinosauruslar

dinosauruslar

 

Трицератопс | Triceratops Sound Effects |

Трицератопс - это род растительноядных цератопсидных динозавров, впервые появившихся на поздней маастрихтской стадии позднего мелового периода, около 68 миллионов лет назад в современной Северной Америке. Triceratops, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 68 milyon il əvvəl Maastricht mərhələsini əhatə edən daşlaşmış keratopsichid dinozavrdır. #трицератопс #triceratops #динозавры #dino #dinosaur #dinosauruslar #mezozoiclife    

dinosauruslar

dinosauruslar

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...