Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Shie_cavabi

Members
 • Content Count

  442
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

About Shie_cavabi

 • Rank
  ALLAHla irəli!
 • Birthday 05/31/1983

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"

Contact Methods

 • Website URL
  http://islammektebi.org
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  Shie_cavabi@yahoo.com

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Azərbaycan
 1. Salam əziz müsəlmanlar! Məlumunuz olduğu kimi Azərbaycanda məscidləri bağlamaq və sökmək prosesləri davam edir. Bu məmur özbaşınalığıdır, yoxsa başqa məsələlərdən qaynaqlanır? Kimin bu barədə nə məlumatı varsa bu forumda müzakirəyə çıxarsın! Xəbər, məqalə, köşə yazısı və s. bu kimi əlinizdə olan məlumatları paylaşmağınızı rica edirəm! Diqqətinizə görə minnətdaram!
 2. Salam əziz möminlər! Gec də olsa sizə mübarək ramazan ayında oxunan duaları təqdim edirəm: RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK DUALARI 1-ci günün duası İlahi, bu gün mənim orucumu oruc tutanların orucundan və durub Sənə ibadət etməyimi ibadət edənlərin ibadətindən hesab et! Və bugünkü gündə məni qəflətdə yatanların yuxusundan oyat! Günahlarımı bağışla, ey aləmlərin Allahı və ey günahkarları əfv edən! 2-ci günün duası İlahi, bu gün məni razı olduğun əməllərə yaxın et və məni Öz qəzəbindən uzaqlaşdır! Belə bir gündə məni kitabin sayılan Qur'anın ayələrini oxumağa nail et! Ey, rəhm edənlərin ən rəhmlisi! 3-cü günün duası İlahi, bu gün mənə yaxşı düşünmək və ayıq fikir ver! Məni ağılsız və səfeh işlərdən uzaq et! Bu gün Öz səxavətinlə nazil etdiyin hər bir xeyirdən mənə pay ayır! Ey, səxavətlilərin ən səxavətlisi! 4-cü günün duası İlahi, Sənin əmrini bərpa etmək ücün mənə qüvvət ver! Səni zikr və yad etməyin şirinliyini mənə dadızdır! Öz kərəminlə məni şükr etməyə hazır et! Məni Öz hifzinlə və pis işlərdən qoruyan örtüyünlə qoru! Ey, görənlərin ən bəsirətlisi! 5-ci günün duası İlahi, məni bu gün tövbə və istiğfar edənlərdən qərar ver! Məni dostların sayılan saleh bəndələrindən qərar ver! İlahi, Öz məhəbbət və mərhəmətinlə məni bu gündə Sənə yaxın olan bəndələrindən qərar ver! Ey, mərhəmət edənlərin ən mərhəmətlisi! 6-cı günün duası İlahi, məni bu gün Sənin sözündən cıxıb, günah etməklə xar və zəlil etmə! Qəzəb şallaqları ilə məni vurma! Məni bu gün qəzəbinə səbəb olan günahlardan Öz minnət və qüdrətinlə uzaqlaşdır! Ey, arzu edənlərin son arzusu! 7-ci günün duası İlahi, mənə bu günün orucunu tutmaqda və yaxşı əməllər etməkdə kömək ol! Belə bir gündə məni bu günün əyri yollarından və günahlarından uzaqlaşdır! Məni Öz köməyinlə Səni daim yad etməkdə müvəffəq et! Ey, yolunu azmışlara yol göstərən! 8-ci günün duası İlahi, bu gün məni yetimlərə rəhm edən və Sənin yolunda yoxsullara yemək bəxşiş edənlərdən və salam verənlərdən qərar ver! Məni Öz ne'mətinlə kəramətli və yaxşı insanlarla yoldaş et! Ey, arzu edənlərin siğınacaq və pənahı! 9-cu günün duası İlahi, mənə bu gün Öz geniş və vüs'ətli rəhmətini qismət et və məni aydın, qüdrətli dəlillərinlə hidayət et! Məni Öz məhəbbətinlə istədiyin əməllərin hamısına müvəffəq et! Ey istəklilərin ən yüksək arzusu! 10-cu günün duası İlahi, bu gün məni Sənə təvəkkül edənlərdən qərar ver! Belə bir gündə Sənin hüzurunda yaxşı işlərə müvəffəq olanlardan hesab et! Məni Öz ehsanınla yaxın bəndələrindən qərar ver! Ey, istəyənlərin son istəyi! 11-ci günün duası İlahi, bu gün məni yaxsı əməllər etməyə həvəsləndir! Belə bir gündə, məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyat! Mənə qəzəb və cəhənnəm atəşini haram et! Ey, pənahsızların ən ulu pənahı! 12-ci günün duası İlahi, məni bu gün günahdan qorunub, iffətli olmaqla zinətləndir! Mənə kifayət edən halal mal ver və qənaət libasını mənə geyindir! Məni belə bir gündə ədalət və insafla yaşamaqa müvəffəq et! Məni qorxduğum işlərdən amanda saxla! Ey, qorxanların isməti və qoruyanı! 13-cü günün duası İlahi, məni bu gün çirkin əməl və pis işlərdən pak et! Belə bir gündə qarşımıza çıxan hər bir asan və ya cətin işə qarşı səbr və dözüm ver! Məni təqvalı və yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə müvəffəq et! Ey, yoxsulların gözünün işığı! 14-cü günün duası İlahi, bu gün məni düzgün əməllərdə çaşıb, səhv etdiyim işlərə görə məzəmmət etmə! Belə bir gündə Səndən üzr diləyib, etdiyim xəta və günahlara qarşı məni bağışla! Öz qüdrətinlə məni bəlalara hədəf qərar vermə! Ey musəlmanların əzəmət və izzəti! 15-ci günün duası İlahi, bu gün məni Sənə həqiqi tə'zim edib, ulu sayılanlar kimi itaət etməyə müvəffəq et! Sənə yaxşı bəndələr kimi tövbə etməklə qəlbimi işıqlandır! Ey, qorxanlara aman verən! 16-cı günün duası İlahi, bu gün məni yaxşı adamlarla dostluq etməyə müvəffəq et! Belə bir gündə məni pis insanlardan uzaqlaşdır! Səni Allahlığına and verirəm, Öz rəhmətinlə məni əbədi məkan olan behiştində məskunlaşdır! Ey, aləmləri yaradan! 17-ci günün duası İlahi, bu gün məni yaxşı əməllərə yönəlt! Belə bir gündə mənim bütün arzu və ehtiyaclarımı odə! Ey, izahlara ehtiyacı olmayan Allah! Ey, hamının qəlbində olanları bilən, salamın olsun Muhəmməd(s) və onun pak Əhli-beytinə(ə)! 18-ci günün duası İlahi, bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkətini mənə düşündür! Belə bir gündə Ramazan ayının işıq və nuru ilə qəlbimi işıqlandır! Mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et! Ey, qəlbləri nurlandıran Allah! 19-cu günün duası İlahi, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qismətimi artıq et! Bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim ücün asanlaşdır! Bu ayda olan yaxşı əməllərin qəbul olmasından məni məhrum etmə! Ey, açıq-aşkar haqqın tərəfinə yol göstərən! 20-ci günün duası İlahi, bu gün mənim ücün behişt qapılarını aç və cəhənnəm qapılarını bağla! Belə bir gündə məni Qur'an oxumağa müvəffəq et! Ey, möminlərin qəlblərini sakitləşdirib, aram edən! 21-ci günün duası İlahi, bu gün Öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər! Belə bir gündə şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə! Məni cənnətdə məskunlaşdır və onu mənim ücün bir məskən qərar ver! Ey, ehtiyaclı olan bəndələrin ehtiyacını ödəyən! 22-ci günün duası İlahi, bu gün Öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç və Öz bərəkətini mənə nazil et! Məni belə bir gündə Sənin razılığın olan əməlləri etməyə müvəffəq et! Məni Öz cənnətinin ən gözəl yerində məskunlaşdır! Ey, çarəsizlərin duasını qəbul edən! 23-cü günün duası İlahi, bu gün mənim günahlarımı təmizləyib, çirkin və eyibli işlərdən pak et! Mənim qəlbimi belə bir gündə qəlblərə aid olan təqva ilə imtahan et! Ey, günahkarların tövbəsini qəbul edən! 24-cü günün duası İlahi, bu gün Səndən, Səni razı salan əməlləri istəyirəm və Səni qəzəbə gətirən əməllərdən Sənə pənah .rıram. Səndən istəyirəm ki, belə bir gündə məni, Sənə itaət etməyə və günah etməməyə müvəffəq edəsən. Ey, hacəti olanlara səxavət və kərəm edən Allah! 25-ci günün duası İlahi, məni bu gün dostlarını istəyən və düşmənlərini düşmən sayanlardan qərar ver! Məni sonuncu peyğəmbərin din və şəriətini üstün tutub, ona gözəl əməl edənlərdən qərar ver! Ey, peyğəmbərlərin qəlblərini hər bir sıxıntı və sapqınlıqdan qoruyan Allah! 26-cı günün duası İlahi, bu gün mənim sə'yimi bəyənilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul olunmuş və eybimi örtülmüş qərar ver! Ey, eşidənlərin ən gözəl eşidəni! 27-ci günün duası İlahi, bu gün Qədr gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et! Belə bir gündə mənim bütün çətinliklərimi asanlaşdır və mənim üzrlərimi qəbul et! Mənim günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından mənə nicat ver! Ey, saleh bəndələrə mehriban olan Allah! 28-ci günün duası İlahi, bu gün məni öz vəzifəmdən artıq müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et və bütün vəzifə və məs'uliyyətlərimi hazırlayıb əməl etməyi kəramət et! Bu gün Sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın olanını mənə yaxınlaşdır! Ey, istəyi olanların israrı və çox təmənna etmələri onu haqdan geri qoymayan Allah! 29-cu günün duası İlahi, bu gün məni Öz rəhmətinlə əhatə et! Belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et! Mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən pak et! Ey, mö'min bəndələrinə rəhm edən Allah! 30-cu günün duası İlahi, Səni and verirəm ağamız olan Həzrət Muhəmmədə(s) və onun pak Əhli-beytinə(ə). Bu ayda mənim orucumu Özün və Sənin peyğəmbərin razı olduğu kimi mükafatlandırıb qəbul et! Bu ayda Sənin istədiyin və müstəhəb əməllərimi, orucun vasitəsilə qiymətləndir! Duaları İçəri Şəhər Cümə Məscidinin rəsmi saytından götürmüşəm! ALLAH orada zəhmət çəkən möminlərə də çoxlu savab versin!
 3. Bu günlərdə Qafqazın qondarma əmiri Dokkanın cılız terrorçu mücahidləri Dağıstanda məktəbi partlatmaq istəyirmişlər. Onların bacardığı ancaq məktəbliləri partlatmaqdır! ALLAHın dinini ələ salanlara ALLAH həm bu dünyada həm də qiyamət günü ağır əzab verəcəkdir.
 4. Ay filosof! Yaxşı olardı ki, əvvəl sən bir aktual mövzuya yazaydın, sonra da gəlib bu mövzuları açaydın! Sən "ən yaxşıdan ən yaxşısı" ola bilməyəcəksən! 8 ismarış yazmısan, 7 mövzu açmısan! 10 gün keçib, amma bir nəfər bura bir kəlmə yazmayıb!
 5. Sənə çox şey gələ bilər eee ... Bu mövzuda bircə ALLAHın əlinə ayə tapdın və başladın ALLAHa böhtan atmağa. Yaxşısı budur de görüm, niyə ALLAHı cism bilməyə qalxırsınız və Ona böhtan atırsınız?! Mən təkcə ALLAHın əlləri məsələsini deyil, onun görünəcəyini, güləcəyini, baldırını, ayağını, sifətdən-sifətə düşəcəyini də inkar etmişəm. Sən bu mövzunun birinci səhifəsini oxusan görərsən ki, mən orada nələri yazmışam! Qulp proqramından bir epizod yadıma düşdü: Qanunu bu aqreqatın altında presləsək, məgər bundan sonra kim deyə bilər ki, bu qanunda boşluq var?! Mən deyirəm k, ALLAHın əli yoxdur! Əl bütdə olar, ay bütpərəst olmaq həvəsində olan!
 6. Sənin o təfsirini Quranı sahabələr tərəfindən saxtalaşdirilmiş hesab edən Qummi yazib . o kafirdir . qaldı cəfəri sadiqə bəsdi də onun adından yalan uydurduz Əli sizə görə ağcaqanaddir. Peyğəmbər isə sizə görə ağcaqanaddan böyük olan həşəratdır. yəni ki milçək. demək onda Əhli beyt həşəratlardır. cəfəngiyatiniza sərhəd yoxdur. Kafir Əbu Hüreyrədir, Müaviyədir, Yeziddir, Əbu Süfyandır və ... İmam Cəfəri Sadiqdən (ə) yalan uyduran yoxdur. O ki qaldı həşaratlara, qeyd elədiyim məsələyə yaxşı-yaxşı bax!
 7. Onu sən elə qəbul edirsən imamlar Allahin əlidir üzüdü gözüdü dilidi sifəidir sizin əqidədi də nə tez yaddan çıxarirsan o israil rəvayətləri sizdədir . sizin kitbalarda yazilib da mehdi gələndə davudun şəriətindən hökm verəcək xeyir ola? Çevir tatı, vur tatı! Bunu 3 dəfə deyibsən. İnşa ALLAH ramazandan sonra bu mövzuda bəhs edərik! Elə şey yoxdur! Hədisi elə gətirirsən ki, elə bil mən öz kitablarımızı oxumuram?! Hədisdə deyilir ki, İmam Mehdi (əc) Davud (ə) peyğəmbər kimi, şahidə ehtiyacı olmadan hökm edəcək. Yəni gedib deyəcəksən ki, filankəs mənim atamı öldürdü, daha İmam (əc) şahidsiz də biləcək ki, sən düz deyirsən, ya yalan! Xeyirdir, İnşa ALLAH!
 8. Net xəta vermişdi, ismarışın bir kəlməsini göndərmişdi. Silindi!
 9. Əgər sən qəlb gözü ilə baxmağı deyirsənsə burda da nömrən keçməyək 1-cisi ayədə deyilir üzlər Rəbbə baxacaq qəlblər yox göz də ki üz də olur 2-cisi sizin hədisdə deyilir. Peyğəmbər qəlbi ilə Allaha baxıb. amma o ayədə söhbət qiyamət günündən gedir http://www.al-shia.org/html/eng/books/hadi.../part3-ch10.htm H 266, Ch. 10, h 3 O Muhammad, when the messenger of Allah looked at the greatness of his Lord he was of the type of people as fully grown up as thirty years old people. O Muhammad, my Lord, the Majestic, the Glorious, is far greater than to be of the qualities of the creatures." The narrator has said that I said, "May the Lord take my soul for your service, who was the one with his feet in the green?" The Imam said, "He was Prophet Muhammad (s.a.) when looked at his Lord with his heart He placed him in the light like that of the Hujub so he can see what is inside the Hujub. Of the light of Allah some are green, red, white and others. O Muhammad whatever has confirmation in the book and the Sunnah we affirm it." "Əgər"-ləri saxla, yazda əkərsən, payızda da məhsul verəcək, baba, nənə, nəvə, it, pişik və siçanı çağırarsan, dartıb çıxardarsan! Mən açıq-aşkar deyirəm ki, İnşa ALLAH (Ramazandan sonra) təfsirə baxıb cavab yazacağam!
 10. mücərrəd yəni necə? yox qəbul edirsən sənin əqidəndə deyilir ki, imamlar Allahin üzüdü əlidi gözüdü və sairə dərk etməyin görməklə fərqi var. məsələn mən desəm ki, sən bu yeməyin tamini dərk edə bilməzsən. Bu məgər o deməkdir ki, sən onun dadina baxa bilməzsən? sənin heç məntiqin yoxdu Gör kim bizimlə əqidə bəhsi edir eee ... Mücərrəd sözünün mənasını bilmirsən?! Mücərrəd maddə olmayana deyilir. Yəni qeyri-maddə, qeyri-cism. İnşa ALLAH bu barədə yeni mövzu açacağam! Sənin məntiqinə mən heyran oldum. Bu məntiqi harada öyrənmisənsə, paxıl olma, yerini mənə də de! Yoxsa savadsız qalaram!
 11. o sifəti mən vermirəm peyğəmbərdaən gələn rəvayətlərdir ki, sizin kitablrda da var http://www.al-shia.org/html/eng/books/hadi.../part2-ch19.htm amma sizin kuleyni imamin adindan sizə müqayisədən istifadəyə icazə vermir. demək o ayələri olduğu kimi qəbul etməlisən H 169, Ch. 19, h 14 The religion of Allah is not of matters to learn through analogy." H 170, Ch. 19, h 15 O Aban, the use of analogy destroys religion." H 175, Ch. 19, h 20 Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Ahmad ibn 'Abdallah al-'Aqili from 'Isa ibn 'Abdallah al-Qurashi who has said the following. "Once abu Hanifah came to see Imam abu 'Abdallah (a.s.) who said to abu Hanifah, "O abu Hanifah, do you practice analogy as I hear you do?" Abu Hanifah replied, "Yes, I do practice analogy." The Imam then said to him, "Do not practice it because the first person who used analogy was Satan when he said, "Lord, you have created me from fire and created him from clay." He analogized fire with clay. If he would have analogized the light in the clay and fire he would have learned about the difference between the two lights and the excellence of one over the other." Mən də bilirəm ki, bizim də kitablarda var. Amma bizim kitablarda olanların sizin kitablarda olanlarla fərqi, yerlə göy arasındakı fərq qədərdir. Bizim İmamımız (ə) şəriət məsələlərində müqayisəni haram bilir və bu məsələ indi də öz qüvvəsindədir. Amma məntiqdə müqayisə o zaman da olub və indi də var. Yaxşı olar ki, sən məntiqlə fiqh (şəriət) elmlərini qarışdırmayasan! O ki qaldı ingiliscəyə... mən də sənin kimi ingilis dilini bilmirəm. Əgər sən ingilis dilini bilirsənsə, tərcümə elə!
 12. Sən deyənə qədər, mən də tapıb deyərəm! mən tapdım Buxari və muslim rəvayət edib Sözün düzü mənim axtarmağa vaxtım olmayıb, amma Buxari və Müslim çox şey rəvayət edib. Dəqiq adres yazsan daha yaxşı olar.
 13. sən o qədər ağılsızsan ki, Allahin ayələrinə gülürsən Əvvəla böhtan atma! Mən sənin kimilərə ağıl verirəm! Öz alimlərinizi hədisləridir. Əbu Sə`d adlı zındığın dedikləridir. Mən də sənin səhih bildiyin və öpüb gözünə qoyduğun hədis kitablarından seçib yazmışam! Dəlil və sübutun varsa inkar elə! Rədd elə! Burada yazmışam, indi də link qoyuram ki, oxuyasan! Sənin ALLAHının baldırı: http://forum.bakililar.az/index.php?showto...p;#entry2107590
 14. Sənin ALLAHının şəkillərini əldə eləmişəm! TƏK BAX! HEÇ KİMƏ DEMƏ! http://suzzyq3793.files.wordpress.com/2009/02/hinduism.jpg http://www.markville.ss.yrdsb.edu.on.ca/pr...es/gsaraswt.jpg http://www.enlightened-spirituality.org/im..._bg_smaller.jpg http://z.about.com/d/contraception/1/0/i/2...indudieties.jpg http://members.cox.net/waldorfedu/weredu/w...mages/Shiva.gif http://akbarbarca.com/Politics/religion/Hinduism.jpg http://mantiqaltayr.files.wordpress.com/2009/07/shiva.jpg http://shibuiyogablog.files.wordpress.com/2009/07/shiva1.jpg Öz ALLAHınızla bu ALLAHlar arasında olan fərqləri deyə bilərsənmi?! sənin ağlın yoxdu ki, Allahin ayələrinə gülürsən Sənin ağlın yoxdur ki, ALLAHın ayələrini belə gülməli şəkildə təfsir edirsən?
 15. bəs necə olur deyirsən imamalar Allahin əlidi dilidir üzüdür gözüdür Bu barədə yeni mövzuya dəvət olnacaqsan!
×
×
 • Create New...