Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

OqtayAtaxan

Members
 • Content Count

  136
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About OqtayAtaxan

 • Rank
  Знаток
 • Birthday 01/08/1959

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  http://okataxan.livejournal.com
 1. Из Спор.аз. Ухахатался!...summax Pro-Active Amateurs 253 posts Offline Posted Yesterday, 17:08 Случай в маршрутке На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу – 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает под сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и, неожиданно, пукает. В маршрутке - тихий смех, хихиканье. А одна из бабушек говорит другой: “И стоило из-з...

 2. Köhnə inqilabçının nəsihətləri(Rafiq Merezeli və Мери Хусейинова statuslarına yazdığım kommentin tezisləri əsasında)Siz bilsəydiniz ki, şəxsən mən vaxtında nə qədər çalışdım ki, bu nüxalifətin daxilində vahidlik olsun, bir komanda olsun, bir namizəd olsun...Alınmadı!...Əbülfəz və əbülfəzçilər nəzərə almadan ki, cəmiyyətdə onun nüfuzu kəskin şəkildə düşüb, hətta 1993-cü ilə nisbətən, və əgər 1993-cü ildə artıq heç kəs ona görə öz həyatını riskə qoymaq fikrində deyildi, 1998-ci ildə ümu...

 3. Aktual manjetlər: "Milli Şuraya yeni rəqib!" "Milli Şura ya Şeron?!" "Şeronun vahid namizədi kim olacaq?..."http://haqqinreklama_zapreshena.com6524

 4. Возвышение и дегенератизация ТурцииСегодня министр по делам ЕС Турции Эгемен Бахыш заявил, что "существуют определенные силы, которые обеспокоены тем, что Турция становится крупной силой в мире" - это ложь и перевирание реальности.Да, безусловно, для мировой корпоратократии Турция и тюркский мир - это враг номер один. Почему? Долго рассказывать, да и только в узком кругу.Да, безусловно, в ЕС кусают локти, что упустили возможность полностью поставить Турцию на колени и не приняли её своев...

 5. İndicə "Azadlıq" qəzetində Rüstəm İbrahim.-in müsahibəsinə rastlaşdım və onu təfərrüatı ilə şərh etməyə çalışdım. "Sual: ...Nə kimi planlarınız var?Rüstəm İbrahim.: Planlar aydındır. Qarşıda seçkidir. Seçkinin ədalətli, şəffaf və təmiz keçməsinə çalışmaq lazımdır. Beynəlxalq demokratik qüvvələr bu mübarizədə bizə kömək etməlidir. Seçiləcək yeni prezidentin səlahiyyət müddəti iki il olmalıdır. Prezident iki il müddətində lazımi islahatlar aparmalıdır. Ədalətli seçkilər əsasında yeni parlam...

 6. Mən indicə ən ktual mövzuya dəir hörmətli Şahvələd Çobanoğlunun statusunda iki kommenti yazdım və bu kommentlər bu gün və yaxın bir ildə aktual olduğuna görə onları kopipeyst edirəm: Октай Атахан: ..., Mən Спор forumda İsa bəyin İP-nın qərarını gözləmədən öz namizədliyini dekabrın sonlarında elan edəndə artıq qabaqacadan İlham Əliyevin prezident seçildiyini bəyan etdim və buna şübhə edənlərə mərc təklif etdim - istədim heç olmasa belə yolla bir halal pul qazanam. Lakin heç kəs mərcə girmədi...

 7. Kimsə mənə başa sala bilər ki, bax bu kiməsə və ya nəyəsə cihad elan qoçaq oğlan kimdir, AXC dövründə kim olub, sora kim olub, nə edib, və bunun cihadın mahiyyəti nədir?http://teleqraf.com/news.php?id=22878

 8. Bu məlumatı oxudum və nədənsə 2-ci Yekaterinanın Rusiya İmperiyasına sahib çıxması situasiyanı xatirlatdım!...İlham Əliyev birdən qəvlətən vəfat olsa sizçə artıq kimin onun vəzifəsinə yiyələnməsi işıltıları görünür?...Maraqlıdır, İlham Əliyevin səhhətində hansı problemlər var və ya ola bilər?...Qəza da ola bilər!.. Heç kəs bundan sığortalana bilməz!...Sui-qəsd isə ümumiyyətlə həm İlham Əlivevi qəhrəman və şəhid statusuna mindirərdi və həm də onun siyasi varisini alternativsiz edərdi.....

 9. TEATR qrupunda dərc olunan 2-ci məqalə: Mən artıq bu qruppda dərc olunan öz məqaləmdə bir çox bu vaxta qədər nəinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada olan yanlışliqları qisa da olsa yazdım. Çox təəssüflər olsun ki, mənim auditoriyam bu gün demək olar ki yalnız FB kifayətlənir, çünki mən artıq bu tədris ilindən başlayaraq aktyorlara və rejissorlara dərs demirəm və beləliklə də mənə qədər onlara keçirilməyən aktyor-rejissor elmini indi də məndən sonra da heç kəs keçmir. Bu qrupun yazıları...

 10. A.S.Puşkinin bütün yaradıcılığı dahidir, lakin bu şeir şəxsən mənim üçün ilahidir - "божественное":А.С. Пушкин ПРИЗНАНИЕ. Я вас люблю, - хоть я бешусь,Хоть это труд и стыд напрасный,И в этой глупости несчастнойУ ваших ног я признаюсь!Мне не к лицу и не по летам....Пора, пора мне быть умней!Но узнаю по всем приметамБолезнь любви в душе моей:Без вас мне скучно, - я зеваю;При вас мне грустно, - я терплю;И, мочи нет, сказать желаю,Мой ангел, как я вас люблю!Когда я слышу из гост...

 11. Bu da bizim türkçümüz?!... Nə türkçü kimi türkçüdür, nə siyasətçi kimi siyasətçi, nə də tarixçi kimi tarixçi! Kimdi bu? Bizim Fəzail!... Ayə, ay Fəzail, kim də bilməsə sən axı ən azından bir tarixçi kimi bilməlisən ki, din, və o cümlədən islam dini həmişə millətçiliyi dinpərəstliklə əvəz etməyə çalışıb. Türkiyədə də 2002-ci ildə avam türk xalqımızın əli ilə türkçülüyün qənimi olan islam klerikalizmini hakimiyyətə və ictimai süura və təfəkkürə gətirdilər!...Kimlər gətirdi? - Türkçülüyün...

 12. Гусейн как композитор, конечно же, дилетант. И точно так же он к сожалению дилетант и в делах политики. Гусейндан сорушан гяряк: Аля, бяс сян депутат идин, няйя гёря сечилмишдин? Гейдяр Алиев сянин няйиня гёря сяни сечдирмишди депутат? Бяс ня олду? Инди демократийа ашигисян, йа садяджя миллятин ялийнян итирдиклярини гайтармаг истяйирсян?Гусейн, Рустам, Эльдар, Расул вя бу кими сийаси домбалаг ашанларыны гёряндя адам истяйир Гейдар Алиевя чохлу-чохлу ряхмят дилясин.Адам гяряк бир сифяти...

 13. Я так понял, что вы и есть те самые парни из чгк, которые "готовы" взять правление страны в свои руки?! Вам осталось малость просто дезавуалироваться, чтобы страна наконец-то узнала своих героев. Троллинг и анонимность, я так смотрю, главное качество этого форума, видимо поощряемого администрацией форума... Я искренне попытался оживить работу фактически умершей жизни во всяком случае в данном разделе данного форума. Но представители похоронной команды дружно этому воспрепятствовали своим анонимным троллингом и оффтопом... Ну что же, это ваш выбор... Продолжайте..
 14. Товарищи форумчане, мне трудно что-то объяснить дилетантам, тем более если они не хотят ничего понимать и выступают из принятых ими догм. Я обычно очень адаптированно всё объясняю и если кто-то что-то не понимает, а тем более оставаясь в анониме пытается со мной на равных говорить о предмете, в котором я все-таки достаточно высокий профессионал, а он неизвестно кто, ибо пребывает в анонимности, то о чем мне еще говорить. Просто так сотрясать воздух я не люблю. Я вам сказал как должно быть и почему. Я это знаю лучше чем кто-нибудь в Азербайджане и предан своим национальным интересам больше чем кто бы то ни было в Азербайджане, ибо ... Так что не обессудьте, если мне стало просто не интересно выслушивать ваши дилетантские мнения и какие-то инспирированные обвинения. Я - известно кто, а вот вы - анонимы. И кто же кого может и должен хотя бы в чем-то обвинять?.. Будут здравые вопросы и высказывания, всегда рад поделиться своими знаниями. А так, для данной очень небольшой среды юзеров - я уже всё что мог объяснил. дальше уже вступает в силу ваше право и желание что-то из мною высказанного понять и принять или же не понять и соответственно не принять... И потом, я неоднократно везде говорил, что в реале я бы никогда не стал бы проводить занятие или еще какую-либо встречу, не видя лиц и глаз участников... Тем более, что как я понял вы все провластные юзеры, чего же вы скрываетесь за анонимностью? Чего опасаетесь?
×
×
 • Create New...