Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Dunya Mektebi

Members
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Dunya Mektebi

 • Rank
  Неофит

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"
 1. X?z?r Universitetinin D?nya m?kt?bi MMC 2012\2013- c? t?dris ilind? b?t?n f?nl?r ?zr? t?cr?b?li m??lliml?ri i?? d?v?t edir. M??lliml?r m?sabiq? yolu il? se?ilir. D?nya m?kt?bi beyn?lxalq statuslu m?kt?bdir. O, Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n (?nternational Baccalaureate Organization - IBO) ?zv?d?r. M?kt?bd? IB Diplom Proqram? f?aliyy?t g?st?rir. Bu m?qs?dl? d? Tarix, Fizika Kimya, Biologiya, Ekonomika, Dizayn f?nl?rini ingilis dilind? t?dris ed?n m??lliml?r d? i?? q?bul edilir. M??llimin f?aliyy?ti bar?d? qabaqcadan m?kt?bin elektron po?tuna m?lumat g?nd?rilm?lidir (Cv-d? foto m?tl?qdir). Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: dunya@khazar.org
 2. X?z?r Universitetinin D?nya m?kt?bi MMC 2012\2013- c? t?dris ilind? b?t?n f?nl?r ?zr? t?cr?b?li m??lliml?ri i?? d?v?t edir. M??lliml?r m?sabiq? yolu il? se?ilir. M??llimin f?aliyy?ti bar?d? qabaqcadan m?kt?bin elektron po?tuna m?lumat g?nd?rilm?lidir. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: dunya@khazar.org
 3. Valideynl?rin v? ?agirdl?rin n?z?rin?! X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2012-2013-c? t?dris ilind? I-XI sinifl?r? v? haz?rl?q qruplar?na (3-5 ya?l?) ?agird q?bulu elan edir: Q?bul m?sabiq? yolu il? apar?l?r. T?hsil Az?rbaycan dilind?dir, ingilis dili 2-ci dil kimi t?dris olunur. ?agirdl?rin se?imi il? rus, italyan, ?r?b dill?ri d? ?yr?dilir. M?kt?bd? t?cr?b?li pedaqoqlar, o c?ml?d?n xaricd?n d?v?t edilmi? m?t?x?ssisl?r ?al???r. Burada savadla yana??, t?rbiy? d? m?h?m yer tutur. D?nya m?kt?bi beyn?lxalq statuslu m?kt?bdir. O, Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n (?nternational Baccalaureate Organization - IBO) ?zv?d?r. M?kt?bd? IB Diplom Proqram? f?aliyy?t g?st?rir. X sinif ?agirdl?ri tam orta t?hsill? yana??, ?z ist?kl?ri il? Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n Diplom Proqram?nda da t?hsil ala bil?rl?r. Dig?r m?kt?bl?rin ?agirdl?ri d? imtahan verm?kl? Diplom Proqram?na q?bul edilirl?r. Diplom Proqram?nda t?lim ingilis dilind?dir. T?hsil m?dd?ti 2 ildir. Beyn?lxalq Diplom ?ld? ed?n ?agirdl?r d?nyan?n tan?nm?? universitetl?rind? birba?a t?hsill?rini davam etdirm?k imkan? qazan?rlar. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: www.dunya@khazar.org
 4. Valideynl?rin v? ?agirdl?rin n?z?rin?! X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2012-2013-c? t?dris ilind? I-XI sinifl?r? v? haz?rl?q qruplar?na (3-5 ya?l?) ?agird q?bulu elan edir: Q?bul m?sabiq? yolu il? apar?l?r. T?hsil Az?rbaycan dilind?dir, ingilis dili 2-ci dil kimi t?dris olunur. ?agirdl?rin se?imi il? rus, italyan, ?r?b dill?ri d? ?yr?dilir. M?kt?bd? t?cr?b?li pedaqoqlar, o c?ml?d?n xaricd?n d?v?t edilmi? m?t?x?ssisl?r ?al???r. Burada savadla yana??, t?rbiy? d? m?h?m yer tutur. D?nya m?kt?bi beyn?lxalq statuslu m?kt?bdir. O, Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n (?nternational Baccalaureate Organization - IBO) ?zv?d?r. M?kt?bd? IB Diplom Proqram? f?aliyy?t g?st?rir. X sinif ?agirdl?ri tam orta t?hsill? yana??, ?z ist?kl?ri il? Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n Diplom Proqram?nda da t?hsil ala bil?rl?r. Dig?r m?kt?bl?rin ?agirdl?ri d? imtahan verm?kl? Diplom Proqram?na q?bul edilirl?r. Diplom Proqram?nda t?lim ingilis dilind?dir. T?hsil m?dd?ti 2 ildir. Beyn?lxalq Diplom ?ld? ed?n ?agirdl?r d?nyan?n tan?nm?? universitetl?rind? birba?a t?hsill?rini davam etdirm?k imkan? qazan?rlar. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: www.dunya@khazar.org
 5. Valideynl?rin v? ?agirdl?rin n?z?rin?! X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2012-2013-c? t?dris ilind? I-XI sinifl?r? v? haz?rl?q qruplar?na (3-5 ya?l?) ?agird q?bulu elan edir: Q?bul m?sabiq? yolu il? apar?l?r. T?hsil Az?rbaycan dilind?dir, ingilis dili 2-ci dil kimi t?dris olunur. ?agirdl?rin se?imi il? rus, italyan, ?r?b dill?ri d? ?yr?dilir. M?kt?bd? t?cr?b?li pedaqoqlar, o c?ml?d?n xaricd?n d?v?t edilmi? m?t?x?ssisl?r ?al???r. Burada savadla yana??, t?rbiy? d? m?h?m yer tutur. D?nya m?kt?bi beyn?lxalq statuslu m?kt?bdir. O, Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n (?nternational Baccalaureate Organization - IBO) ?zv?d?r. M?kt?bd? IB Diplom Proqram? f?aliyy?t g?st?rir. X sinif ?agirdl?ri tam orta t?hsill? yana??, ?z ist?kl?ri il? Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n Diplom Proqram?nda da t?hsil ala bil?rl?r. Dig?r m?kt?bl?rin ?agirdl?ri d? imtahan verm?kl? Diplom Proqram?na q?bul edilirl?r. Diplom Proqram?nda t?lim ingilis dilind?dir. T?hsil m?dd?ti 2 ildir. Beyn?lxalq Diplom ?ld? ed?n ?agirdl?r d?nyan?n tan?nm?? universitetl?rind? birba?a t?hsill?rini davam etdirm?k imkan? qazan?rlar. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: www.dunya@khazar.org
 6. X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2010\2011- ci t?dris ilind? t?cr?b?li m??lliml?ri i?? d?v?t edir. M??lliml?r m?sabiq? yolu il? se?ilir. ?xlaq v? r?sm m??lliml?rin? ehtiyac?m?z var. M??llimin f?aliyy?ti bar?d? qabaqcadan m?kt?bin elektron po?tuna m?lumat g?nd?rilm?lidir. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: dunya@khazar.org
 7. X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2010\2011- ci t?dris ilind? t?cr?b?li m??lliml?ri i?? d?v?t edir. M??lliml?r m?sabiq? yolu il? se?ilir. ?xlaq v? r?sm m??lliml?rin? ehtiyac?m?z var. M??llimin f?aliyy?ti bar?d? qabaqcadan m?kt?bin elektron po?tuna m?lumat g?nd?rilm?lidir. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: dunya@khazar.org
 8. X?z?r Universitetinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?r?n D?nya m?kt?bi 2010-2011-cu t?dris ilind? I-XI sinifl?r? v? haz?rl?q qruplar?na (3-5 ya?l?) ?agird q?bulu elan edir: Q?bul m?sabiq? yolu il? .r?l?r. Yeni d?rs ilind? m?kt?bd? rus b?lm?sinin I sinfi d? f?aliyy?t g?st?r?c?k. M?kt?bd? d?rsl?r t?cr?b?li pedaqoqlar, X?z?r Universitetinin professor v? m??lliml?ri, o c?ml?d?n xaricd?n d?v?t edilmi? m?t?x?ssisl?r t?r?find?n t?dris olunur. D?nya m?kt?bi Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n (?nternational Baccalaureate Organization - IBO) ?zv?d?r v? beyn?lxalq statusa malikdir. 2010-cu ilin sentyabr ay?ndan ?agirdl?r ???n m?kt?bd? daha bir yenilik ba? ver?c?k. X sinif ?agirdl?ri orta t?hsill? yana??, ?z ist?kl?ri il? Beyn?lxalq Bakalavr T??kilat?n?n Diplom Proqram?nda t?hsil ala bil?c?kl?r. Dig?r m?kt?bl?rin ?agirdl?ri d? imtahan verm?kl? Diplom Proqram?na q?bul edil? bil?rl?r.T?hsil m?dd?ti 2 ildir. Beyn?lxalq Diplom ?ld? ed?n ?agirdl?r d?nyan?n tan?nm?? universitetl?rind? birba?a t?hsill?rini davam etdirm?k imkan? qazanacaqlar. Tel: 431 57 81; 431 26 38; 430 33 15; Fax: (99412)4315781 E-mail: dunya@khazar.org
 9. Butun ixtisaslar uzre.sadece siz oz CV-nizi dunya@khazar.org -a gondermelisiniz
 10. Xəzər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dünya məktəbi 2010\2011- ci tədris ilində təcrübəli müəllimləri işə dəvət edir. Müəllimlər müsabiqə yolu ilə seçilir. Müəllimin fəaliyyəti barədə qabaqcadan məktəbin elektron poçtuna məlumat göndərilməlidir. Xəzər Univrsiteti Dünya məktəbi Bakı, Alatava küç. 2, AZ1102 Azərbaycan. Telefon: 431 57 81 431 26 38 430 33 15 Fax: (99412)4315781 E-mail: www.dunya@khazar.org URL: http:// www.dunya@khazar.org
 11. Xəzər Universitetinin nəzdində fəaliyyət gцstərən Dunya məktəbi 2010\2011- ci tədris ilində təcrubəli muəllimləri işə dəvət edir. Muəllimlər musabiqə yolu ilə secilir. Mьəllimin fəaliyyəti barədə qabaqcadan məktəbin elektron poзtuna məlumat gцndərilməlidir. Elaqe telefonları: 431 26 38 431 33 15 E-mail: dunya@khazar.org
×
×
 • Create New...