Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

books

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About books

 • Rank
  Новичок

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"
 1. Əssalamu aleykum. Möhtərəm müsəlmanlar! 5 cild - 2200 səhifədən ibarət Yusuf Kandehlevinin "Hədislərlə Peyğəmbərin Və Əshabın yaşadığı müsəlmanlıq" kitabı ixtiyarınızdadır. Format- pdf-dir https://archive.org/details/Kandehlevi1CiCild https://archive.org/details/Kandehlevi2CiCild https://archive.org/details/Kandehlevi3CuCild https://archive.org/details/Kandehlevi4CuCild https://archive.org/details/Kandehlevi5CiCild
 2. satanist, M?n sizi Allah?n kitab?n? q?bul etm?y? d?v?t edir?m . yoxsa satanist kimi d? ?l?b c?h?nn?m? ged?c?ksiz! Sizin yazd???n?z k?frd?r. v? Allah?n ?bu B?krl? olmas?n? inkar etm?yiniz yuxar?dak? ay?ni inkar etm?yinizd?n ir?li g?lir. Halbuki allah ay?d? deyir ki, ?bu B?kr rahatl?q verdi v? kafirl?rin s?zl?rini al?atd?. N?vb?ti ay? is? M?hacir v? ?nsarlar?n c?nn?tlik olmas?na bi daha s?butdur ki, onlar?n ba??nda ?buB?kr durur. Dind? ham?n? ?t?b ke­??n ilk m?­hacirl?r? v? ?nsarlara, h?m­?inin yax­?? i?l?r g?rm?kd? onlar?n ard?nca ged?nl?r? g?linc?, Allah onlardan raz?­d?r, onlar da Ondan raz?d?rlar. (Allah) onlar ???n (a?aclar?) alt?ndan ?aylar axan, i?ind? ?b?di qalacaqlar? C?nn?t ba?­lar? haz?rlam??d?r. Bu, b?y?k u?urdur. T?vb? sur?si 100-c? ay?
 3. link http://depositfiles.com/files/mik5mbb8x?redirect
 4. o vaxtdan ki, Islam? q?bul ed?n ilk ki?i oldu. v? o vaxtdan ki, Allah da onunla oldu. ?g?r siz (Pey??mb?r?) k?m?k etm?s?niz, (bilin ki,) Allah ona art?q k?m?k g?st?rmi?dir. O vaxt kafirl?r onu iki n?f?rd?n ikincisi olaraq (M?kk?d?n) ??xartd?lar. O iki n?f?r ma?arada olark?n (onlardan) biri ?z yolda??na (?bu B?kr?) dedi: “Q?m yem?, Allah biziml?dir!” (Bundan sonra) Allah ona arxay?nl?q nazil etdi, sizin g?rm?diyiniz d?y????l?rl? ona yard?m g?st?rdi v? kafirl?rin s?z?n? al?altd?. Ancaq Allah?n S?z? ucad?r. Allah Q?dr?tlidir, M?drikdir. T?vb? sur?si 40-c? ay? Yax?? olar ki, kitab? oxuyas?n?z . orda h?r ?ey ayd?n yaz?l?b. ?bu b?kr bar?sind? islam g?lm?mi?d?n qabaq h?tta o d?vr?n yahudi v? xristian aliml?rinin m?lumatlar? da var idi. n?d?ns? m?s?lman ?hli m?lumats?zl?dan ?ziyy?t ??kir.
 5. Salam aleykum Ey iman g?tir?nl?r! Allaha v? El?isin? ita?t edin, h?m d? ?z?n?zd?n olan r?hb?rl?r? (??ri?t? uy?un ??kild? ita?t edin). ?g?r bir ?ey haqq?nda m?bahis? ets?niz, Allaha v? Axir?t g?n?n? inan?r-s?n?zsa, Allaha v? (Onun) El?isin? m?raci?t edin. Bu, (sizin ???n) daha xeyirli v? n?tic? etibaril? daha yax??d?r. Quran (4:59) bu da link http://depositfiles....a3z3mg?redirect Kitab? y?kl?m?k ???n link var. Bundan sonrak? m?bahis?l?r h?mi?? olduqu kimi m?nas?z v? t?hqirl?rl? doludur. M?vzunu ba?lay?ram.
×
×
 • Create New...