Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
Ashug Kurza

Taninmayan şairlərin əsərləri

Recommended Posts

"Hey dövranım"
 
Müəllif: Rauf Nazim oğlu Məmmədov

Hey dövranım..ğözdə desən ğözdiyim..
Deməzsənsə,ver imkan,bir söz deyim
Hey dövranım.. sənə xeyli sözüm var
Yamanlığnan xeyri ğörən gözüm var

Dinləyən dönüb kəra,susub şair
Hər dillənən avara bir söz deyir
Qəlir mə'nasında anlanır xeyir
Çevrilib quru səhraya yaşıllığ
Satıldı yaşıl paraya yaxşılığ

Hər kəsin başı əyilir qarnına
Arağ ilə and içilir qurana
Nəmazdan da səvab yoxtur qılana
Torpağa vurur alını cahillik
Qəpiyə satır ağlını dahilik

"Ya Əli" deyən vurur əlli-əlli
Müstəqim yollar oldu əyri-əyri
Elm adamın elmdən yoxtur xəbəri
Elm düşüb əldən,qəlib ğücə xamlığ
Ağ günü elədi gecə avamlığ

Dinlilər dinlənmir dinlənir dinsiz
Dillilər söyləmir ,söyləyir dilsiz
Dinimizi mənimsəyibdir iblis
Dilimiz dolaşıb,olubdur inglis
Nöş qınayaq  iblisi ya inglisi?
Bizdən ağıllıdırsa hər ikisi...

Ağılsızlığımızın çıxıb ağı
Paxıllığın ayağı olub ağır
Bizə belin döndərib qaçıb ağıl
Ağlaya ağlaya qaldı ağıllığ
Dədəsini ağladıbdır paxıllığ

Hey dövranım,sözümün var davamı
Eşitqinən mənim xeyir-duamı
Qalıbdırsa bir şey əgər dualığ
Dövranda da bir şey varsa dövranlığ
 
Edited by Ashug Kurza
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Şairin hər sözü qələr ürəkdən"

 

Müəllif: Rauf Məmmədov

 

Şairin hər sözü qələr ürəkdən

Necə ki,bir qüllə qələr tüfəngdən

 

Vəzifəsi,öhdəsi var şairin

Hər sözü ya hər səsi olmaz şirin

Acı sözlər deməkdədirsə xeyrin

Xeyir olmaz halva-halva deməkdən

Şairin hər sözü qələr ürəkdən

 

Güclü sözün zəyiflənməz qüvvəti

Mənfilərlə alçadılmaz qaməti

Kimlə mənfi qoyulsa da qiyməti

Nəsimilər müsbət qoyur fələkdən!

Şairin hər sözü qələr ürəkdən..

Edited by Ashug Kurza
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Qərblilərə"
Müəllif:Rauf Məmmədov
 
Hey qərbləşdirilmiş insan
Qərbi Şərqdən çox istəmə
Cahillərimizi pislə
Dahilərimizi pistəmə
Lovğalanma,ay qərbli
Şərqli sənnən əskik deyil
Şərqli adam da qəlbli
Şərqlilik-vəhşilik deyil
Şərqli sənin qardaşun
Fəqət adəti fərqlidir
Şərqdən çıxır günəşün,
Yə'ni günəş də Şərqlidir...
 
Edited by Ashug Kurza
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 saat önce, Ashug Kurza said:
"Qərblilərə"
Müəllif:Rauf Məmmədov
 
Hey qərbləşdirilmiş insan
Qərbi Şərqdən çox istəmə
Cahillərimizi pislə
Dahilərimizi pistəmə
Lovğalanma,ay qərbli
Şərqli sənnən əskik deyil
Şərqli adam da qəlbli
Şərqlilik-vəhşilik deyil
Şərqli sənin qardaşun
Fəqət adəti fərqlidir
Şərqdən çıxır günəşün,
Yə'ni günəş də Şərqlidir...
 

Uzun zamandır bu kadar güzel şiir okumamıştım. 

Sağol, eline sağlık. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 минут назад, Kaşif сказал:

Uzun zamandır bu kadar güzel şiir okumamıştım.

Sağol, eline sağlık.

 

Çok naziksiniz efendim,teşekkür ederim,beğendiğinize sevindim !

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Əlifba"
Müəllif:Rauf Məmmədov

Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir
Can atan əlifliyə birinci hərfə hərifdir

Əlifə fərq eləmir lam olasan, mim olasan
İstəsən əlifbada yeründə daim olasan
Məcbursan qoyduğu nizamına təslim olasan
Atılar əlifbadan kim əlifə müxalifdir
Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir

Hürufat bir xilafətdirsə əlifdir xəlifə
Keçər əldən ələ rütbə xəlifədən xələfə
Əlif verməz yerini əlifdən başqa bir hərfə
Birincilik əliflərə qismət olan təltifdir
Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir

Yazılmış cümlələri nizama salan tənqittir
Qərəzsiz qiymətini adama verən tənqiddir
Amma,əlifbadaki əliflər tənqidə ziddir
Əliflərin yeğanə sevdikləri dil tə'ərifdir
Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir

Hərflərin birləşməsindən yaranar bir kəlmə
Batabilsə də bu kəlmən bütün nahaq aləmə
Haqqı,hərfi pozular rast qəlsə nahaq qələmə
Hər kəlmə onu pozabilən qələmnən zəyifdir
Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir

Hərfi qoru pozannan,salqinən qizlət zərfinə
Bihudə qoyma zaman itsin hərflərin sərfinə
Hərfini etmə qurban qəlsin yazığın hərfinə
Hərf yazmaqdan nə xeyir əgər oxuyan xərifdir?
Hürufu-l-əlifbanın birinci hərfi əlifdir

 

Edited by Ashug Kurza

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Söz hekayəsi"
Müəllif:Rauf Məmmədov
 

Məşhur şair ucadan
Şeir edirdi elan
Ürəyi əsti birdən
O zaman çıxan dildən
Söz özü qəlib dilə
Şaira dedi:Dinlə!
Utandım artıq,rəbbim,
Ki olmusan sahibim
Söylədin yalan sözü
Mənəm-sözünün düzü!
Sən ki,əydin düzümü
Mən düzəldim özümü

 

Sinədə oldum məhbus
İnsanlar deyirlər:"sus!"
Yol açıb yalan sözə
Mən çıxammıram üzə!
"Səsini"-deyirlər-"kəs"!
Bəs, niyə belə hər kəs
Qəlbində məni əzir?
Ürəkdə qaldım əsir!
Sən də,mənim ustadım
Hər zaman ki istədim
Deyim :"budur həqiqət"
"Bunu"-demişdün-" ğizlət!"
Sən mənə deyirdün:"döz!"
Məgər daşdır doğru söz?
Mən nətər dözüm,nətər?
Xilaf olsa bu qədər!
Axı nə qədər yalan,
Olunsun dildən elan?
Qul olublar şuara
Ağarmış yalanlara
Kim qaraya deyər ağ,
Şair yox, olar- yaltağ!
Qalmamışiydi bir zat
Qəlbində edim vəfat
Ürəyin olsun qəbrim
Artığ qalmadı səbrim,
Dedim:"utan rəbbündən!"
Özüm çıxtım qəlbündən!


Elədim sənə acıq
Yoruldum həddən artıq
Yalanların ağından
Susub,oturmağımdan
Yalançının qəlbində
Mən qedim olum bəndə
Ürəklinin qəlbinə
O sahib olsun mənə!
Düz adam olsun ağam
Söz ona olsun ilham
Sözu olsa deyən düz
Söz qəlbdə qalmaz sözsüz!

Edited by Ashug Kurza

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Müasir"
Müəllif:Rauf Məmmədov

Çıxtın qədimliyindən oldun müasir
Öz müasirliyinə olmusan əsir
Başını doldurmusan,ürəyində külək qəzir
Müasir kimsən sən,insan adına laiqmısan?

Ğöyə qalxıb,özüvə bax,uçucundan
Oturub qalxammırsan iynə ucundan
Saxta bir keyf tutursan uydurucundan
Uydurularaq min zəhərlə yenə ayıqmısan?

Əxlaqsızlığ doludur,kəmdədir ərdəm
Gettikcə müəssirliyə qədəm-qədəm
Daha da çirklənirsən,hey bəni adəm!
Gildən yaradılmış gildən də çirkli palçıqmısan?

Xaliq-un-nəs olmasa olar mı insan?
Aləmdə hüsn qalmasa qalar mı ehsan?
Əsrə görə bir şey yaratmış da olsan,
Müasir kimsən yə'ni,xaliqından artıqmısan?
 
Edited by Ashug Kurza
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Qadın"
Müəllif :Rauf Məmmədov

İncitmə qadını,hər şey ki müənnəsdir
Anaylə həmisimdir yə'ni müqəddəsdir
Soruşsa kimsə əgər ana yə'ni nədir?
Cəvab verərdim ki,Məkkədir,Mədinədir!
İnsanlığa bir sözlə verilsə mə'na
Əminəm yüzdə yüz-bu söz olar ana!
Və qibləni olsaydı kimsə itirən
Ona deyərdim,ki :anan olsun qiblən!

İncitmə qadını,anan da ki qadındır
Qadına hörmətün sənin insan qədrindir!
Qadınlari insana saymayan olsan
Deməkdir ki,özün də deyilsən insan!
Allahnan aramızda varsa bir vasit
O da qadındır ki, həyat edir tövlid!

İncitmə qadını,onun dərdi böyükdür
Qadınlığ,kişiliyindən ağır bir yükdür
Allahın hərbir xəlq elədiyi bəndə
Anasının,əvvəl olmuştur, bətnində
Ona görə,Allahımızın xatrına,
Hörmət edək, ürəyimizdən,qadına
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Hip-hop namə" məcmüəsindən
3-ncü qəziyyə

"Zalımın ehsanı"
Müəllif: Rauf Məmmədov

Bir nəfər zalım insan
Düşündü:"Verim ehsan!
Qəlsin yağlı aşnan ət
Qoy sevsin məni millət
Tə'rifləsin üzümə
Halallıq versin zülmə"

Bərkdən dedi bismillah
Süfrə açtı ağappağ
Aş ki çıxtı süfrəyə
Millət cumdu xörəyə
Həm arif da,həm xərif
Zalımı etti tə'rif
Oldu doluykən qazan
Dost onunla hər insan
O ki,bitti ətnən aş
Dərhal itti dost-qardaş
Millət yeyib müftədən
Durdu, qaçtı süfrədən
Və zalım düşdü başa,
Ki, tə'rif olub aşa
Mə'nalıdır misalım:
Aş verib,qalsan zalım
Milləti etsən də tox
Aşın-halal,zülmün- yox!
 
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hip-hop namə
6-cı qəziyyə

"Salvador Dəli"

Müəllif:Rauf Məmmədov

Qışqırdı bərkdən dəli:
-Salvadoram mən Dali!
Qaçtı dəlixanadan
Əlində fırça-kətan
Başladı rəssamlığa
Xətt çəkir sola sağa
Elə cızır, gicoğlu
Az qalır sınsın qolu
Olanda hazır şəkli
Görənlər olur dəli
Kətan üstü elə bil
Rənğlədi xortumla fil!

Burdan çıxır xülasə:
Dəli etmək istəsə
İfadə Dahiliyni
Göstərər dəliliyni!

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Müəllif: Rauf Məmmədov

"Армяне "

 

Армяне древнее,чем Франция
Древней ,чем Китай с Индонезией
Армяне-древнейшая нация,
С древнейшею в мире профессией
 

 

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Müəllif: Rauf Məmmədov

 

" Deputat"

 

Məclisə bir namizəddir,
Nə balıqdır, nə də ətdir,
Nə sağçıdır, nə solçudur
Yalançıdır, və göpçudur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...