Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

flora

Members
 • Content Count

  111
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

flora last won the day on March 11 2018

flora had the most liked content!

Community Reputation

3 Neutral

About flora

 • Rank
  Знаток
 1. Платон мой друг, но истина дороже! © "İradlarınız" olan yerlərdə o haqqda niyə yerindəcə danışmırdınız?? Burada ağlınıza "iradların" düşməsi, adamda elə bir təsəvvür yaradır ki, yuxarıdakı məqalədə yazılanlardan bərk narahatsıniz. Axı siz hansı qaynayıb qarışmaqdan danışırsınız ki, Azərbaycan tarixində, etnogenezində, mədəniyyətində, dövlətçiliyində Azəri Türklərinin böyük rolu haqqda sovet dövrlərində saxtalaşdırılan məlumat verəndə, həmin azsaylı xalqlar qıcıqlanır. Talış, ləzgi, tat və başqaları öz etnik mənsubiyyəti haqqda qürurla danışanda, heç bir Azəri Türkü buna görə qıcıqlanıb özündən çıxmır; sizin kimi "sülhsevərlər" Azəri Türklərinin ağzından vururlar ki; sus, öz etnik mənsubiyyətin haqqda danışma, yoxsa bəzi "qardaşlar" bərk inciyər. Bəlkə sizin üçün milli azlıqların qorxusundan elm, tarix, etnoqrafiya, soykökü haqqda danışmaq ədəbsiz bir şeydirsə və siz bəlkə də bu qorxunun əlindən böyük səlahiyyət sahibi olsanız bu elmlərə yasaq qoyarsınız (necə ki, sovet dövrlərində bütün Türk tarixi, etnoqrafiyası, mədəniyyətinə belə bir yazılmamış yasaq qoyulmuşdu !!!) , başqaları üçün bu belə deyil. Hələ bir də xalqın adından elə danışırsınız ki, guya Azərbaycan xalqı (əsasən etnik Azərbaycanlılar, o birilərə aid məlumat heç kəsi nə təəccübləndirir, nə də qıcıqlandırmır) bilməsə yaxşıdı. Heç bir başqa ölkədə belə bir həyasızlıqla üzləşmək olmur. Azərbaycanda qabarıq olan varsa, o da Dövlət dilinə, Azəri Türklərinə hörmətsizlik və onların tarixdə,mədəniyyətdə oynadıqları hər hansı bir məlumata, qaynağa "pantürkizm", "faşizm", "nasizm", "nasionalizm", "şovinizm" kimi ləkələr yaxılmasıdır... Siz də fikirləşin, kim həqiqəti ört-bastır eləmək istəyir. Milli ideologiya,birlik qarşılıqlı tolerantlıq, hörmət üzərində qurulur. Yoxsa, əgər etnik Azərbaycanlıların öz Türk kökləri və s. haqqda danışanda ya yazanda, bu kimisə qıcıqlandırırsa, bu artıq qardaşlıq olmadı... Mən başqa etnoslara duyduğum tolerantlığı öz etnosuma da qarşı görmək istərdim.
 2. Baklava Baklava is prepared on large trays and cut into a variety of shapes Baklava or baklawa is a rich, sweet pastry featured in many cuisines of the former Ottoman countries. It is a pastry made of layers of phyllo dough filled with chopped walnuts or pistachios and sweetened with syrup or honey. Gaziantep, a city in Turkey, is famous for its baklava and, in Turkey, is widely regarded as the native city of the dessert.[1] Baklava was chosen to represent Cyprus in the presentation Sweet Europe of the cultural initiative Café Europe in 2006. Contents * 1 History * 2 Etymology * 3 Notes * 4 References * 5 External links History The history of baklava is not well-documented; but although it has been claimed by many ethnic groups, the best evidence is that it is of Central Asian Turkic origin, with its current form being developed in the imperial kitchens of the Topkapı Palace.[2] Vryonis (1971) identified the ancient Greek gastris, kopte, kopton, or koptoplakous, mentioned in the Deipnosophistae, as baklava, and calls it a "Byzantine favorite". However, Perry (1994) shows that though gastris contained a filling of nuts and honey, it did not include any dough; instead, it involved a honey and ground sesame mixture similar to modern pasteli or halva. Perry then assembles evidence to show that layered breads were created by Turkic peoples in Central Asia and argues that the "missing link" between the Central Asian folded or layered breads (which did not include nuts) and modern phyllo-based pastries like baklava is the Azerbaijani dish Bakı pakhlavası, which involves layers of dough and nuts. The traditional Uzbek puskal or yupka and Tatar yoka, sweet and salty savories (boreks) prepared with 10-12 layers of dough, are other early examples of layered dough style in Turkic regions.[3] The thin phyllo dough as used today was probably developed in the kitchens of the Topkapı Palace. Indeed, the sultan presented trays of baklava to the Janissaries every 15th of Ramadan in a ceremonial procession called the Baklava Alayı.[4] Other claims about its origins include: that it is of Assyrian[5] origin, dates back to ancient Mesopotamia, and was mentioned in a Mesopotamian cookbook on walnut dishes; that al-Baghdadi describes it in his 13th-century cookbook; that it was a popular Byzantine dessert.[6][7] But Claudia Roden[8] and Andrew Dalby[9] find no evidence for it in Arab, Greek, or Byzantine sources before the Ottoman period. One of the oldest known recipes for a sort of proto-baklava is found in a Chinese cookbook written in 1330 under the Yuan (Mongol) dynasty under the name güllach (Buell, 1999). "Güllaç" is found in Turkish cuisine. Layers of phyllo dough are put one by one in warmed up milk with sugar. It is served with walnut and fresh pomegranate and generally eaten during Ramadan. A typical baklava, sweetened with syrup. Etymology The word baklava entered English from Turkish;[10][11] it is sometimes connected with the Arabic word for "bean" (بقلة /baqlah/), but Wehr's dictionary lists them as unrelated. Akın and Lambraki [12] state that the word baklava entered into Arabic from Turkish. Buell (1999) argues that the word "baklava" may come from the Mongolian root baγla- 'to tie, wrap up, pile up' composed with the Turkic verbal ending -v. Baklava is found in many cuisines, with minor phonetic variations on the name. Notes 1. ^ Guide Martin: Gaziantep 2. ^ Perry 1994, 87 3. ^ Akın and Lambraki, Turkish and Greek Cuisine/Türk ve Yunan Mutfağı p. 248-249, ISBN 9754584842 4. ^ Wasti, 2005 5. ^ http://www.kitchenproject.com/history/Baklava.htm 6. ^ John Ash, A Byzantine Journey, page 223 7. ^ Marcus Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, page 96 8. ^ New Book of Middle Eastern Food, 2000, ISBN 0-375-40506-2 9. ^ Siren Feasts: A History of Food and Gastronomy in Greece, 1997, ISBN 0-415-15657-2 10. ^ Merriam-Webster Online, s.v. Baklava 11. ^ Dictionary.com Unabridged, s.v. Baklava 12. ^ Turkish and Greek Cuisine/Türk ve Yunan Mutfağı p. 248-249, ISBN 9754584842 References * Reuven Amitai-Preiss and David O. Morgan, eds., The Mongol Empire and Its Legacy Brill, 1999. ISBN 90-04-11946-9. * Paul D. Buell, "Mongol Empire and Turkicization: The Evidence of Food and Foodways", p. 200ff, in Amitai-Preiss, op.cit. * Christian, David. Review of Amitai-Preiss, op.cit., in Journal of World History 12:2:476 (2001). * Perry, Charles. "The Taste for Layered Bread among the Nomadic Turks and the Central Asian Origins of Baklava", in A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East (ed. Sami Zubaida, Richard Tapper), 1994. ISBN 1-86064-603-4. * Roden Claudia, "A New Book of Middle Eastern Food" ISBN 01-404658-8 * Vryonis, Speros, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor, 1971. Quoted in Perry (1994). * Wasti, Syed Tanvir, "The Ottoman Ceremony of the Royal Purse", Middle Eastern Studies 41:2:193–200 (March 2005) © http://en.wikipedia.org/wiki/Baklava
 3. Верю, дорогая, конечно, верю. В Азербайджане иногда даже выжимать не помогало бороться с горечью баклажанов. В таких случаях, особенно если жарете баклажаны в виде продольно срезанных ломтиков, могу посоветовать сначала обмакивать их в яйцах, а потом уже жарить. А в Германии они слишком водянистые: выжимать не нужно, но зато сильно уменьшаются в размере после тепловой обработки.
 4. Разъяснения к некоторым заблуждениям о книге Т.А.Хатрановой "Армянская кухня" Тахир АМИРАСЛАНОВ Генеральный директор центра Азербайджанской национальной кулинарии Главным принципом научных произведений должна быть научность. Но к сожалению, не всегда этот принцип наблюдается. В 2001 году в Ростове-на-Дону вышла книга Т.А.Хатрановой "Армянская кухня". Мы постараемся разъяснить некоторые моменты этой книги, которые никак не соответсвуют правде и могут ввести в заблуждение читателя. Доктор исторических наук Л.Б.Арутюнян пишет: “Армянский народ одновременно в результате взаимовлияний воспринимал также культуру окружающих его народов. Такое широкое влияние отразилось и на характере питания, который, изменяясь в течение многих веков, получил, в конце концов, свой национальный самобытный облик”. Сами армянские авторы отмечают: "Мы можем найти много общего например, между армянской и болгарской национальными кухнями, которые в свою очередь заимствовали много из тюркской кулинарии". С.Т.Еремян отмечает: "Для обозначения отдельных блюд в армянский язык проникли термины туркского и персидского происхождения". Т.А.Хатранова в своей книге самым знаменитым и популярным армянским блюдом называет "толму" и пишет: "Толма (иногда это слово произносится как "долма") по праву занимает первое место в своеобразном рейтинге традиционных блюд армянской кухни", забывая при этом о том, что армяне это блюдо приняли от тюрков (азербайджанцев). Доказательство этому есть в самом армянском фольклоре - существует народная армянская притча о том, как армянка Тангик не знала как готовить долму и узнала рецепт у соседки азербайджанки Телли. Кстати, в притче блюдо называется правильно - "Долма". Доктор исторических наук С.Т.Еремян также само название блюда связывает с тюркскими языками. Это же подтверждают и многие тюркологи. В.Е.Егошкин отмечает: "Многое из тюркской кухни (особенно, блюда из рубленного мяса) было заимствовано кулинарами Туниса, Ливии, Алжира. Несколько видоизмененные рецепты тюркских блюд прочно вошли в кулинарию магрибинских народов и теперь считаются их национальными блюдами. Среди них "Дулма" (голубцы из виноградного листа)", "Шиш-кебаб (шашлык)", "Кабама", такие сладости как "Бак-лава", "Рахат лукум", "Самса" и многие другие”. Что касается тюркского происхождения названия блюда, то знание хотя бы одного тюркского языка поможет рассеять все сомнения. Так, слово "Долма" происходит от глагола "долдурмаг" (заполнять), который точно передает технологию приготовления долмы. Также в азербайджанском языке есть слово "доламаг" (заворачивать), которое в точности соответствует технологии приготовления долмы из листьев. Более того, от глагола "сарымаг", что тоже означает "заворачивать", происходит еще одно название долмы - "Сарма". О том, что "Долма" и "Сарма" имеют тюркское происхождение, пишет Лиляна Бисенич в книге "Югославская кухня". Ученый-лингвист Джавад Хеят среди слов, перешедших из азербайджанского в персидский и не изменивших свою форму, отмечает и слово "Долма". Н.С.Джидалаев в книге "Тюркизмы в дагестанских языках" тоже приводит слово "Долма" как перешедшее в дагестанские языки из азербайджанского. Владимир Даль в своем словаре слово "Дулма" относит к астарханской кухне, как блюдо из рубленного мяса баранины в виноградных листьях и как мясо или рыбу в капустных листьях. "Славянизация" этого мусульманскою блюда проявилось в том, что виноградные листья были заменены капустными, а баранье мясо - свининой, рис же - в первое время пшеном. Русское же название было дано голубцам значительно позже, в конце XVIII - начале XIX в. Необходимо отметить, что названия многих азербайджанских блюд указывают на технологию их приготовления, на ее различные стадии и методы воздействия. Например, названия "Долма", "Булама", "Гатлама", "Сюзьма", "Гурут", "Дограма", "Азия" и многие другие указывают на способы механической обработки; название "Говурма", "Гызартма", "Портлама". "Буглама" указывают на способ и степень тепловой обработки; "Тавакабаб", "Садж говурма" и другие - на вид используемой посуды; название "Люля-кебаб", "Диндили кюфта", "Ярпаг хингал", "Назик" указывают на форму блюда и изделия; название "Хошаб", "Ширин назик", "туршу" и другие указывают на органолептические показатели блюда; "Гатыг", "Дошаб" и т.п. - на консистенцию: названия "Гырхбугум плов", "Нар говурма" и другие - на используемый продукт; "Шеки пахлавасы", "Бакы кутабы" - на место, где в основном готовят блюдо. Как и у всех тюркских народов, нашей кухне свойственны необычные, образные названия типа "Имам баилды" (дословно - “имам упал в обморок”), "Хангял" (хан, приходи), "Бешбармаг" (пять пальцев), "Ахсаг-охлаг" (хромой козлик), "Тутмадж" (не оставляй голодным), "Гападж" (оставайся голодным) и другие. Особенно возмутительно предложение Т.А.Хатрановой: "Разве вы отказались бы от армянского плова?". И далее: "Приготовление настоящего армянского плова - дело хлопотное" (?!). Плов - не армянское блюдо! И в этом нет никаких сомнений и не может быть. Плов готовят из риса, а рис вообще-то был привезен из Китая в Закавказье тюрками - гуннами. А в Закавказье рис в основном выращивался и выращивается в Азербайджане. И отсюда вывозился в Армению. Кастильский посол Клавихо написал об Азербайджане Тимуру в XIV веке: "Поля были засеяны рисом, просом и маисом.. Рису же столько, что дают его даже лошадям". Даже доктор исторических наук В.В.Похлебкин, отличающийся проармянской позицией, пишет: "Плов (плов, палов, пилов) - главное национальное блюдо народов Средней Азии - узбеков, таджиков, туркменов, афганцев, а также персов, азербайджанцев. Существуют два основных вида плова - узбекский и азербайджанский. Тюркское название, а также происхождение и особенности технологии указывают на определенный тюркско-иранский источник пловов, что позволяет отнести их к ассортименту азербайджанской национальной кухни". Автор книги "Армянская кухня" Т.А.Хатранова пишет: "Начнем мы знакомство с армянскими пирогами и печеньями, пожалуй, с самого известного и самого популярного рецепта - с Пахлавы". А слово "Нахичеванская" - еще одна уловка для того, чтобы создать у неосведомленного читателя впечатление, будто исконно Азербайджанская область Нахчыван якобы принадлежит Армении. Далее она отмечает: "Пахлава - очень вкусная и не менее знаменитая сладость, которую с удовольствием готовят не только в Армении, но и в Грузии и в Азербайджане". Хочется отметить, что пахлава вообще и Пахлава Нахчыванская в частности к армянской кухне имеет тоже отношение, что и борщ к азербайджанской кухне. Как мы переняли борщ у русских, так и армяне переняли это блюдо у нас азербайджанцев, и ничего здесь плохого нет. Дело в другом – присвоении “авторских прав”, если можно так выразиться. Ведь никто не посмеет заявить, что борщ – исконно азербайджанское блюдо. Кстати, притча у армян глаголит истину. Автор "Армянской кухни", наверное, забывает о том, что у армянского народа есть такое выражение: "Армяне только слышали, что Пахлава сладкая, а сами не ели". Народ, который является "автором" Пахлавы, так говорить не может. В Азербайджане, который является родиной Пахлавы, за многие века были придуманы ее различные рецепты: Пахлава Бакинская, Пахлава Гянджинская, Шекинская, Губинская, Габалинская, Нахичеванская и многие другие. Пахлава - это та сладость, без которой невозможно представить ни один праздничный стол в Азербайджане. Она является важным атрибутом наших "хонча", которые украшают наши народные праздники, торжества, свадьбы и т.д. В турецкой кухне также имеется много различных рецептов Пахлавы, например, Арзурумская. Более 125 лет назад в Турции была основана кондитерская фирма “Гюллюоглы”, продукты которой и сегодня распространяются во многих странах мира. Название фирмы связано с фамилией ее основателя Гюллюоглы, который был "пахлавачы" (что с тюркского переводится как “изготовитель и продавец пахлавы”). А "фирменным блюдом" "Гюллюоглы" и сегодня остается Пахлава, хотя она предоставляет своим покупателем широкий спектр товаров, которые своим высоким качеством покоряют миллионы людей. В вышеназванной книге мы становимся свидетелями "обармянивания" и Тыала. Относительно этого азербайджанского блюда автор дает "полезный армянский совет": "Маленький армянский секрет довольно несложен, и Вы смело можете им воспользоваться...". Отметим, что Тыал - очень древнее блюдо всех тюрков. Оно и сегодня широко распространено в странах "Тюркского мира" - Средней Азии, Турции, Азербайджане, Китая (уйгуры) и др. Причем и "совет" этот совсем неверный и может ввести в заблуждение хозяек. Так, Т.А.Хатранова советует хранить Тыал в стеклянной посуде, когда это абсолютно недопустимо. Его надо хранить лишь в глиняной посуде, эмалированной или же в посуде из шкур животных. А в стеклянной посуде жир прогоркает. Возмущение вызывает попытка "обармянивания" популярного во всем мире азербайджанского блюда шашлык. То, что шашлык - это важная составная общетюркской кухни, и азербайджанской в частности - это неопровержимо. И даже В.В.Похлебкин, который уже имеет опыт "армянизирования" о шашлыке, пишет: "что касается слова "Шашлык", несмотря на его тюркское происхождение...". Да, правда часто бывает горькой, но иногда ее заменить сладкой ложью бывает невозможно. Обычно, всему новому название дает создатель. Поэтому именно в названиях и надо искать ключи к происхождению. Слово шашлык, безусловно, имеет тюркское происхождение. И сегодня почти в каждой азербайджанской семье имеется шиш (шампор), на котором жарят шишлик или кабаб (в разных районах готовят "шишлик", "шишкабаб" или "кабаб"). Слово "шиш" означает острие, возвышенность и т.п. Например, "уджу шиш агадж" (кол с заостренным концом), "шиш даг" (гора с заостренной вершиной) и т.п. Приставка "~лик" указывает на применимость к чему-либо (эквивалент в русском – слово “для”). Например "этлик хейван" (животное на мясо), "инлик jун" (шерсть для ниток) и т.д. В древнетюркском литературном памятнике "Книга Деде Горгуда" читаем: "Гоjун вергил - бу оглана шишлик олсун" ("Давайте баранов - пусть этому парню на шишлык будет"). Хатранова даже Мусаку называет армянским блюдом: "Мусака - довольно известное блюдо в армянской кухне" - пишет она. Отмечу, что и это блюдо ничего общего с древнеармянской кухней не имеет. Ее готовят многие народы. Например, в книге "Югославская кухня" авторы объясняют, что "Мусака из баклажан по-восточному называется "Имам баилды", потому что какой-то мусульманский святой (имам) чуть не упал в обморок (баилды), почувствовав аромат этого блюда.". Болгары, румыны тоже готовят Мусаку. Надеемся, что Т.А.Хатранова не считает, что армянская кухня оказала воздействие на югославскую, болгарскую, румынскую кухни? То, что "Имам баилды" и как блюдо, и как термин является тюркским, не подлежит сомнению. В толковом словаре международных пищевых и кулинарных терминов слово "Мусака" (musakka) тоже дается как тюркское. А то, что "Имам баилды" состоит из тюркских слов, и как термин является тюркским, не подлежит сомнению. Как мы уже отметили имам - это “мусульманский святой”, а баилды переводится как "ошеломился". В названной книге "Ариса" - блюдо из курицы с пшеничной крупой, также называется армянским. Хочется отметить, что оно было упомянуто в произведениях великого азербайджанского поэта Абу-Бекра "Муниснаме" в ХII в. и "Дастани Ахмед-Харами" (ХШ в.), написанных на азербайджанском языке. Т.А.Хатранова приводит верный рецепт "Арисы": "курица при приготовлении "Арисы" должна как бы растаять, растворится в пшеничной крупе и блюдо должно превратится в однородную массу". Такое состояние обозначается в азербайджанском языке словом "ариса". Ал-Гарнати в ХП веке пишет: "И видел я на берегу Хазарского (Каспийского -Т.А.) моря вблизи от города, который называют Бакух, как мясо варится в земле и выходит из него пена через трубку, а когда пена кончается, то знают, что мясо уже сварилось. Тогда его вынимают из земли и находят его сварившимся, как в харисе". Авиценна несколько раз обращается к блюду "Хариса" и дает такое объяснение: "хариса - арабское название густой похлебки из дробленной пшеницы, кусочков мяса и масла". В некоторых районах Азербайджана "Хариса" называется "Халимашы". Блюдо Асуда в переводе на азербайджанский язык означает "свободный". Но трактуется как "Ас уда", что переводится как "чтобы ас проглотил". Асы/Азы - это древнейшие тюркские племена Передней Азии, предки нынешних азербайджанцев. Интересно, Хатранова автор дает рецепт блюда Бозбаш, причем как "Бозбаш шушинский". Город Шуша - это азербайджанский город, сердце Карабаха. Об этом нельзя забывать. Очевидно, здесь трюк, аналогичный “Нахчыванской пахлаве”, так как автор убивает одним выстрелом двух зайцев: во-первых, приписывается к армянской кухне азербайджанское блюдо, и во-вторых, оправдываются претензии армян на исконно тюркские/азербайджанские территории – Нахчыван, Карабах и т.д. Кроме того, название этого блюда также состоит из двух азербайджанских слов, а именно из слов "боз", которое переводится как "серый" и "баш", что означает "голова". Т.е. "Бозбаш" переводится как "серая голова" или "серое блюдо". Серым оно было названо потому, что до появления помидоров в Закавказье, его готовили без помидоров, и оно получалось сероватого цвета. Кроме того, "боз" переводится как "перепелка", из которой тоже готовят "Бозбаш". "Бозбаш" готовят и другие тюркские народы. На счет блюда "Пити" хочу отметить, что технология его приготовления такая же, как и у "Бозбаш". Но сейчас его готовят в основном, порционно, в отдельных горшках. Хотя, в некоторых районах готовят и "Аилеви пити" (семейный пити), несколько порций в одном горшке. "Пити" готовят и другие народы, в том числе и югославы. Например, "Пита ичиа", "Пита из свежей капусты", "Джулпита" и т.д. В.Похлебкин в кулинарном словаре (III издание) пишет: "Пити - азербайджанский национальный суп из молодой баранины (грудинки)". Кстати, в книге "50 блюд Азербайджанской кухни" среди жидких блюд азербайджанской кухни первым приводится рецепт "Пити", и, кроме того, рецептуры блюд "Кюфта бозбаш" и "Парча-бозбаш". В Азербайджане готовят и "Балык-бозбаш". Слово "балык" по-азербайджански означает "рыба" и это блюдо тоже, к сожалению Хатрановой, не является древнеармянским. "Хаш" - излюбленное блюдо азербайджанцев и едят его в основном в 5-6 часов утра. Его готовят многие тюркские народы, но оно было перенято и другими народами, в том числе и армянами. К сожалению, сегодня все эти названные азербайджанские блюда армяне называют армянскими. При этом они забывают, что в появлении в армянской кухне блюд других соседних народов нет и не может быть ничего плохого, наоборот, это указывает на тесный культурный контакт армян с другими народами. Касаясь тендира (своеобразная печка) отметим, что им пользуются многие народы. Используют тендир в Индии, Турции, Аравии, Закавказье. В Азербайджане существует несколько видов тендира. Можно сказать, что прообразом тендира является "чала" - углубление в земле, в котором и в наши дни пастухи готовят мясные блюда. Затем, "чалу" стали делать более глубоко и обрубком дерева утрамбовывали стенки и получился первый "доима" (битый) тендир, затем стали обмазывать его стенки глиной и получили "ширали" - (мазанный) тендир. В дальнейшем надземную часть этого тендира начали по периметру обводить глиняными жгутами "бадам" и получили "баллы" тендир, дальше несколько бадов ставили друг на друга и начался процесс выхода тендира из под земли на поверхность, и появились надземные виды тендира и все они существуют и используются по сей день в азербайджанских селах. Б.А.Гордонова отмечает: "Во II тысячилетии до н.э. на территории Азербайджана наступила эпоха бронзы. Значительного уровня достигла культура земледелия, стало выделяться ремесленное производство (обработка металлов, гончарное производство, кожевенное дело и т.п.). Садоводство и виноградарство на территории Азербайджана существовали, начиная с эпохи бронзы. Широко была распространена также выпечка хлеба в тендирах, которые и в наши дни бытуют в районах и даже в городах". Слово "тендир" ученые часто относят к шумерскому языку. Этот язык ученые читают с помощью тюркского, так как между тюрками и шумерами-семитами в те далекие времена существовал тесный контакт. Кроме того, в азербайджанском языке есть слово "тиндир" (угарный). Когда тендир начинает гореть, он дает много угара, особенно, когда используется топливо-кизяк. Обязательный элемент тендира - это воздуховод, который идет от дна в сторону в виде трубки. Этот воздуховод в тендире по-азербайджански называется "кюлфа" от слова "кюл уфуран" - "раздувающий пепел", что соответствует назначению. На языках других народов, пользующихся тендиром, этот обязательный элемент называется "кюлфа" или "кюлба". Самый древний тендир в Закавказье был найден на территории Азербайджана. Так что, конструкция тендира развивалась исторически, просто армяне переняли, видимо, одно из совершенных его последних форм. Поэтому у них "только один вид", как пишет Хатранова. Тоже самое касается хлеба лаваш, который готовится в тендире. В первой половине XVII века Адам Олеарий писал про различные виды азербайджанского хлеба: "комач - хлеб толщиною в 3 пальца и длиною с поллоктя; лаваш - круглый хлеб толщиной в полдюйма; пеасекеше - длиной с локоть, его налепляют на домовую печь или тенур и проводят по нему борозды пятью пальцами; сенгек (зенгек) - взбиваемый на круглых булыжниках, которыми обкладываются некоторые печи, отчего хлеб этот горбатый; юха (испа) - тонкий хлеб, почти как бумага, длиной с локоть". Хатранова в ряду армянских блюд отмечает и "Когак Тапока"("Жареный когак"). Доктор исторических наук С.Т.Еремян признает, что "используемый армянами термин "тапак" произошел от персидского "тава", только не понятно, почему грузины переняли это слово у армян, они же постоянно жили рядом и с персами, и с тюрками". Осмелюсь заметить, что "тава", "таба" на азербайджанском означает "сковорода". "Тавах" - посуда, где месят тесто и хранят хлеб, "таба" - сковорода и в тюркских языках (казахском, башкирском, татарском), "таак" на общетюркском означает "поднос", "блюдо", "раскатанное тесто" и т.д. Само название книги Абул Касима Убайдаллаха Ибн Хордадбека (IХв.) "Китаб ат та-бахи" ("Книга кулинарии") - еще одно доказательство неармянского происхождения названия этого блюда. Некоторые азербайджанские блюда в своем названии содержат название посуды. Например, "Тавакабаб", "Гаратава" (от "тава" - сковорода), "Садж ичи", "Садж еппейи" ("садж" - специальная посуда в виде круглой вогнутой железной пластинки), "Шишлик" (от слова "шиш" - шампур), "Мотал шору", "Мотал пендири" (от "мотал" - сосуд из шкуры животного", "Газан кабаб" (от слова "газан" - кастрюля). Кстати, последнее блюдо Газанкебаб было перенято армянами и называется у них "Шашлык в кастрюле". Т.А.Хатранова пишет: "Кололик шушинский" - это довольно оригинальный рецепт армянского супа". С.Т.Еремян же в книге "Армянская кулинария" отмечает: "В армянской народной кухне особенно популярны блюда из отбивного мяса, такие как "Кололик" (по-турецки "кюфта-бозбаш") и "Кололак" (так называемая "большая кюфта"). А рецепт "Колалак Аштаракский", ни что иное, как классическая "Арзуман кюфта" ("арзуман" означает в переводе с тюркского "крупный, большой")". Т.А.Хатранова пишет: "Кололаки - это жаренные или варенные вкусные мясные шарики". Мысль о том, что они близкие родственники армянских кололаков (европейские котлеты) неверна. Это не армянское блюдо и настоящие европейские котлеты произошли от французского "котелетте" и ничего общего не имеют, так как настоящие европейские котлеты готовят из целого куска межреберного мяса, чаще с кусочком очищенного ребра. А то, что мы называем "Котлеты" из рубленного мяса, в Европе называют фрикаделями. Относительно "Ахты" Т.А.Хатранова пишет: "Ахта – армянский сушеный кизил". Во-первых слово "ахта" по-азербайджански означает "без косточек". К примеру, "ахта хейван" - "кастрированное животное"; "ахта зогал" (кизил) "кизил без косточек"; "ахта албухара" - "вишня без косточек" и т.д. Отметим, что кизил сушат с косточками и без косточек. В данном случае, "Ахта" - это сушенный кизил без косточек. Слово же "кизил" взято из турецкого "гызыл" (красный). Т.А.Хатранова отмечает, что "Аришта" - армянская домашняя лапша”. Нельзя забывать, что у разных тюркских народов это блюдо называется "Аришта", "Еришта", "Ришта" и т.д. Оно является порождением ритуалов праздника весны - "Новруз байрамы". Видный русский исследователь В.П.Курылев пишет: "Из муки, кроме хлеба, тюркские крестьяне готовят еще много других печеных изделий. Из муки в деревнях делают также лапшу-аришта…" С этим блюдом связано много азербайджанских пословиц: "Не может себе умач (мучное блюдо) готовить, а для другого аришту режет", "аришта- блюдо благородное, а гуймаг ей пара" и др. Нарезают "Аришту", в форме длинных параллельных нитей. Такие же горизонтальные нити в ковроткачестве по азербайджански называют "ариш ип", перпендикулярные же к ним нити называют "аргадж ип" (тюркизм "шерит-ашрита"). Переводится это слово как "лента". Из аришты турки готовят "Аришта шорба", "Аришта плов", "Аришта халва" и др. В раздел "Пироги и сладости" Хатранова включила: "Гата", "Кята" и "Гатлама". Все они свое название берут от тюркского слова "гат" - "слой", "гатлама", что означает "слоенный". В грузинской кухне оно называется "Када". В киргизской - "Каттома кемеч" - "кемеч слоенный", "Каттома самса" - "Самса из слоенного теста", "Каттома с луком", "Жытту каттома" и др., в туркменской кухне - "Гатлаглы". А.Оразов отмечает: "Туркмены по случаю свадьбы готовили национальное кушанье - "Гатлама" -тонкие слоенные лепешки, жаренные в масле и посыпанные сверху сахарным песком или пудрой". В узбекской кухне готовят "Катлама" - "Слоенная лепешка", "Пиазлы катлама" - "Катлама с луком", "Катлама патыр" - "Катлама, выпеченная в тендире". Во французской кухне готовят "Гатео" - "Слоенное пирожное". Отмечу, что это тюркское блюдо перешло в русскую кухню и под названием "Котломы" упоминается в "Домострое" (XVI век). В книгу "Армянская кухня" Т.А.Хатрановой включен и "Шахар-Локум". Хотя "Локум" никакого отношения к армянской кухне не имеет. Различные виды "Локумов" готовят многие тюркские народы. Относительно "Гознака" хочется отметить, что “гознак” готовят азербайджанцы. "Гоз" на азербайджанском означает "грецкий орех". Слово "гоз"- кипчакского происхождения, а "джевиз", означающий то же самое, огузского происхождения. Ни одно из этих племен не имеет отношения к армянам. И “Гознак” всегда готовили только с грецкими орехами. В советский период ошибочно они были названы "Козинаки": просто орехи были заменены семечками. Т.А.Хатранова пишет: "Свежее виноградное сусло процеживаем через марлю и для нейтрализации кислот обрабатываем специальной землей. Лучшей считается аштаракская, называемая "дошабной землей". Она рекомендует варить виноградное сусло не в луженном медном казане, как положено, а в алюминиевой посуде, что не только не допустимо с технологической точки зрения, но и не традиционно. Земля, которую предлагается добавить в виноградное сусло, ни что иное как белая глина, которой много в Азербайджане. Лучшей считается Маштагинская (Абшерон), Шемахинская и Шушинская. Белая глина применяется и в Южном Азербайджане и называется "Ширахак", что означает "земля для шира" ("шира" означает “сладкий липкий сок”, например, "мейвя ширяси" -"фруктовый сок"). Дагестанские терекеминцы тоже готовят "душаб" используя при этом особую глину "узум палчыг" (виноградная земля). Ее использовали при варки бекмеза в XV во дворце Султана Мехмета. Если при приготовлении "Дошаба" не использовать ширахак, то получается азербайджанский национальный напиток 'Туршаширин", что в переводе означает "кислосладкий", о котором писал венецианский путешественник ХШ века Марко Поло, побывавший в Азербайджане. Уваренный виноградный сок в некоторых районах Азербайджана (Абшерон, Ленкаран и др.) называют "Дошаб", а в других - (Тауз, Казах и др.) "Бекмез". "Бекмез" варят и из ягод тутовника, из арбуза, грушы, сахарного тростника и т.д. Имеются достоверные источники, указывающие, что еще в IX веке в Азербайджане готовили "Дошаб". Владимир Даль отмечает: "Бекмес, вываренная патока из арбузов, груш, яблок; ее пьют с водой", и относит ее к татарской кухне. А.Оразов пишет, что "на свадьбе у туркмен нохурлы по этому случаю пили по глотку виноградной патоки (дошаб)". Интересно и точно описал приготовление "Дошаба" в Азербайджане немецкий путешественник XVII в. Адам Олеари. Он пишет: "в Азербайджане из винограда не готовят вина, а получают сок и его кипятят до тех пор, пока не останется 1/6 часть. Называют ее дошабом. Иной раз дошаб бывает настолько густым, что его нужно разрезать". В Азербайджане сложилась также пословица: "Купил дошаб, оказался медом". Без "Дошаба" приготовление "Суджуга" (армяне называют "Шороц", а грузины - "Чурчхела") было бы невозможным. Тюркские народы называют "Суджуг" (что означает колбаса). А колбаса по-турецки тоже называется "Суджуг". Техника его приготовления такова: орехи на нитках опускают в приготовленную массу из дошаба. Ее еще называют "Басдых" (от слова басмаг - обмакнуть). Второй шаг к приготовлению "Суджуга" в кулинарии был сделан тогда, когда начали готовить "Ричал" или "Ирчал". Имеются данные о том, что в Азербайджане еще в X в. готовили "Ричал". Для приготовления виноградного "Ричала" варят "Дошаб" до полного загустения, перед этим кладут виноградные ягоды, куски арбуза, дьши, орех, немного кипятят и охлаждают. Хранят ричал в глиняных кувшинах, едят с маслом. Технология приготовления "Ричала" положила основу для приготовления "Суджуга". Для этого, опускаемые в дошаб фрукты, нанизывают на нитки и сушат. "Суджуг" готовили азербайджанские халвачи. Технология приготовления "суджуга" в Азербайджане хорошо описана Адамом Олеари: "из дошаба готовят специальные сладости или конфеты, ее называют "Халва". Для приготовления "Халвы" в "Дошаб" добавляют растертый миндаль, пшеничную муку и грецкие орехи, все это заполняют в торбы длинной формы. Из этого же теста готовят длинные конфеты, похожие на колбасу, которые называются "Суджуг". Через середину "Суджуга" по длине проходит нить. Конфета держится на ней". Густую массу из дошаба при приготовлении "Чурчхея" в грузинской кухне называют "Татара", т.е. татарским. Татарами же грузины до сих пор называют азербайджанцев. К примеру, в грузинской кухне готовят еще суп "Татариахни", т.е. суп "Татарская яхни". Технология приготовления "Суджука" широко распространена среди тюркских народов и была перенята другими народами. В книге Т.А.Хатрановой "Кутабу" присваивается 1500 лет и оно называется древним армянским блюдом, хотя слово "кутаб" не имеет никакого отношения к древнеармянскому языку. В Азербайджане готовят несколько видов "Кутаба". А технология приготовления этого рыбного блюда под разными названиями "Балыг долма", "Лявянги балыг", - неоднократно описано в азербайджанской кулинарии. Русский ученый, доктор технологических наук Н.И.Ковалев в книге "Кухня народов России" пишет: “Теперь узбекам хорошо знакомы русские щи, литовцам блины, таджики пекут пирожки с капустой, армяне научились готовить блюда из рыбы и т.д. Оказывается, народ, претендующий на государство от моря до моря, не умел готовить рыбные блюда! А тогда, откуда та же форель из озера Севан. Но если озеро Севан - армянское, то все-таки должно было быть хотя бы одно национальное блюдо из пресноводной рыбы. В таком случае ошибаются ученые”. Но все не так просто. Исторически озеро Севан называлось "Гёйча" (как к примеру Гёй-гель - одно их крупных и прекрасных озер Азербайджана. Слово "гёй" означает в переводе с тюрского "небесный"). Само озеро и земля, на которой она находится, некогда была территорией Азербайджана, как и перечисленные в книге Т.А.Хатрановой: "Арпи-лич", "Айгер-лич", реки "Карасу", "Мисхана", "Азат" и др. Армянские агрессоры-оккупанты еще не успели переименовать их. Вот что пишут Н.Д.Ангабадзе и Н.Г.Волкова в книге "Старый Тбилиси": "Однако наибольшей популярностью пользовалась геокчайская форель, ежедневно подвозившаяся на тбилисские базары из Азербайджана". И это в XIX веке. Т.А.Хатранова предлагает царскую рыбу - форель пропустить через мясорубку ("Шарики из форели"). Фасоль служит заменителем картофеля, хотя эти продукты не взаимозаменяемы. Ведь рецепт каждого блюда формируется сотни лет и сочетание продуктов должно строго соблюдаться. Картофель и фасоль и по химическим и по органолептическим свойствам сильно различаются. Относительно поваренной соли автор пишет: "Другой характерной особенностью в питании армян является то, что они употребляют много поваренной соли. Эта традиция также имеет глубокие исторические корни. Использование большого количества соли можно объяснить тем, что в жарком климате Армении соленая пища наиболее приятна". Скорее всего, автор не предполагал почему авторы книги "Армянская Кулинария" на соль так много внимания обращают. Намек же на соль был сделан преднамеренно, как и на рыбу. Это должно было внушить читателю мысль о том, что Армения была морской державой. Эту идею армянские ученые проталкивают во всех областях науки и культуры. К примеру, в 2000 г. в немецком городе Ганновере проходила всемирная выставка "ЭКСПО-2000". На выставке на деньги армянского бизнесмена был построен "Океанский Корабль", чтобы посетители воспринимали Армению как морскую державу. Но известно, что в последнее столетие морская соль в Армению доставлялась из Азербайджана, из Нахчыванских соленых копий. Она отличается малым количеством микроэлементов придающих горечь. Поэтому регионы, использующие эту соль, как бы "пересаливают" блюда. И чтобы "доказать", что Каспийское и Черное моря и Нахчыван, где находятся соляные копии исконно армянские, армяне в кулинарной культуре начали поднимать "вопрос соли". Это был еще один кирпич мифа о Великой Армении от моря до моря. Этот миф одурманивает некоторых армянских ученых и они сами заблуждаясь, вводят в заблуждение и читателей. В нашей статье мы постарались, опираясь на явные факты, разъяснить некоторые заблуждения подобных ученых. Использован материал журнала “IRS” (“Наследие”) web: www.irs-az.com
 5. США введет войска в Азербайджан Война — это всегда лишь продолжение политики. Если политические интересы страны требуют появления потенциального противника на территории третьего государства — да будет так Американские военные планируют проведение военной операции на территории Азербайджана. По их мнению, в 2013 году на ослабленную внутренними беспорядками и междуусобицами страну нападет коварный враг с юга. На этой неделе в военном форте Ливенворт (США) начались очередные командные учения, в которых вновь отрабатывается операция во время военных действий в Азербайджане. В соответствии со сценарием учений, Азербайджан подвергнется нападению условного государства под названием Ахуристан, являющегося некой областью, отколовшейся к тому времени от Ирана. По мнению западных военных, 57 тыс человек личного состава азербайджанских вооруженных сил (данные 2006 года) окажутся не в состоянии дать отпор захватчикам, и потому правительство страны обратится за помощью к своим американским друзьям и их союзникам по НАТО — Великобритании и Турции. Как сообщает газета «Эхо», военные США уже не впервые отрабатывают азербайджанский сценарий. В прошлом году прошли схожие учения, на которых также отрабатывались боевые действия на Каспии. В этот раз сценарий включал в себя два аспекта: после сражения с использованием танков и перевода боевых действий на территорию врага, силы коалиции должны были заняться стабилизацией политической ситуации в стране, охваченной мятежами и бунтами. Как заявил один из участников учений, «Мы учимся, как совмещать действия по сохранению стабильности в стране с боевыми действиями.» Известный азербайджанский политолог Зардушт Ализаде считает,что выбор потенциального противника Азербайджана, который сделали американские военные, не вызывает удивления. «Отношение США к Ирану враждебное, а любое государство, которое враждебно относится к другому государству, как правило, не ограничивается только риторикой, а в случае, если есть возможность, отрабатывает конкретные сценарии контратаки и проводит подготовку к реальным боевым действиям», — отметил Ализаде. По мнению политолога, иракский опыт научил американцев, что недостаточно хорошо подготовленная операция может привести к тяжелым последствиям. В учениях принимают участие более 60 высокопоставленных американских, британских, болгарских и др. военных, которые в Ливенворте повышают свою квалификацию. Многие из них служили в Ираке и Афганистане. При этом подчеркивается, что военная компьютерная система, которая используется в учениях, применяется в реальных боевых действиях для планирования операций в Ираке и Афганистане. Материал подготовлен службой информации Point.Ru http://news.mail.ru/politics/1636823/
 6. Подло, когда горстка великороссов, не желающих учить Азербайджанский, не знают своё место в независимом Азербайджане, где Государственным языком является Азербайджанский, а не русский, и начинают "толковать" нам о том, что их фильмы не следует переводить, потому что они по-Азербайджански, понимаете ли, ни черта знают и знать не желают. Сравнивать русский и Турецкий смешно, русский относится к славянским, индо-европейским языкам, а Турецкий к огузской группе Тюркских языков, так же как и Азербайджанский. На счёт турецкого, я прикрепила звукозапись интервью с лингвистом, который говорит, что абсурдно делать переводы между очень близкими языками- это как с родного на родной. В Азербайджане 93% населения Тюркоязычно, а русскоязчных становится всё меньше и меньше. И даже далеко не все билингвальные русско-Азербайджаноязычные Азербайджанцы смотрят российские каналы, российские фильмы; гораздо больше людей предпочитает свои местные или турецкие каналы, фильмы, клипы. Это дело вкуса. Подло, когда "высокоинтеллигентные" великороссы не уважают вкус другой прослойки общества, составляющей большинство, а хотят навязать свои русскоязычные идеалы, вкусы другим, у которых другие корни, другая культура и чьё право тяготеть к людям, странам с теми же корнями, очень похожей культурой. Мне интересно, как те, кто утверждает, что этнические Азербайджанцы , оказывается (!!!), нетюрки, пришли к такому "гениальному" заключению? Вообще эти люди знают разницу между слоавми "Тюрок" и "Турок". Остальным отвечу попозже.
 7. Teshekkur edirem,Flora.Bilmirem hiss etmisen ya yox,amma simpatiya garshiliglidir.

 8. Azərbaycan dilinə təsirlər http://www.voanews.com/mediaassets/azerbai...f%20karimli.mp3
 9. А вы тюрколог,так хорошо разбираетесь в Азербайджанских диалектах и в архаизмах Азербайджанского языка, что сразу же определяете,что наше и что не наше?? А что такое "наше" в вашем понимании- огромное количество арабских, персидских слов, не понимаемых в основной своей массе и не используемых народом, но зато представляющих мёртвое "богатство" (!!!) в Азербайджанских словарях. Xalis Azərbaycan sözləri deyəndə hansi mənşəli sözləri nəzərdə tutursunuz: fars, ərəb yoxsa unudulmuş/unudulmamış türk mənşəli sözləri? Siz Azərbaycan dilində rus sözlərinin istifadə olunduğunu görəndə, görən helə bu cür əsəbləşirsiniz və insanlara irad tutursunuz? "Kelime", "kelam" süzləri ərəb dilində Türk mənşəli sözlərdir. Вы чётко продемонстрировали, что несмотря на своё образование, можете аггрессивно реагировать, когда наши представители используют в отношении этнических Азербайджанцев слово "Тüрк", имея в виду этнос Тюрк. А ещё утверждаете,что не отказываетесь от Тюркских корней. У вас аллергия на слово "Тüрк" в тех языках, где оно двусмысленно, в том числе и в самих Тюркских языках. Он мог и не знать этой маленькой разницы в этих двух английских прилагательных, независмо от того, где он учится. Закатывать истерику, скандал из-за вопросов типа "А вы француженка? африканка? арабка? итальянка? монголка? и т.д" выглядит неприлично, а иностранцы даже могут подумать,что вы страдаете манией величия, расизмом. А уж тем более в случае с 2-смысленным словом "Турк"... Я сказала, я Азери Тюрчанка, а не Турчанка - не надо искажать смысл моих слов.На многих языках, как и в Азербайджанском, Турецком, нет разницы в написании слов, означающих Тюркский этнос и Турков Турции, поэтому необходимо бывает использовать другие слова для пояснения значения слов. Да и то, когда эта разница в том или ином языке существует, далеко не все люди о ней знают. На английском эта разница в написании есть только в прилагательных, а не в существительном "Turk" (и Тюрки , и Турки Турции)- правильно Azeri Turk. Этот термин самый точный по нескольким причинам. Слово "Азербайджанец" двусмыслленый: 1) этнический Азербайджанец/ка (= Азери Тюрк/чанка), 2) гражданство. Некоторые граждане Азербайджана нетюркского происхождения, путая его с гражданством, записываются во время переписи населения как Азербайджанцы, понимая или не понимая, что тут подразумевается этнос АзериТюрки; а потом ещё говорят,что этнический состав населения Азербайджана неверно показан. Если бы использовался более точный термин "Азери Тюркю", то не было бы недоразумений. Именно такие предстваители нац.меньшинств задаются вопросами типа "Азербайджанцы: Тюрки или кавказцы?", "Азербайджанцы: Тюрки или Нетюрки?". Почему-то у грузин, армян и прочих кавказских народов таких вопросов в отношении своего этноса не возникает... Что за манера общения у вас: "Впаривать мне про этнологию тоже не надо" (конец цитаты)? Вы Тюрколог? Вы типа заканчиваете иняз, поэтому ваши высказывания явлются истиной последней инстанции??? Во всех науках, даже в более точных, таких как медицина, биология и др. могут быть разные точки зрения среди специалистов. А в гуманитарных таких как история, этнография, лингвистика уж тем более... У меня нет никаких сомнений, что есть лингвисты, которые совершенно другого мнения об Азербайджанском и Турецком языках. Предлагаю всем послушать нижеприкреплённую звукозапись интервью с одним из лингвситов на радио "Голос Америки". Я согласна с ним, что важность использования Тюрких слов, в особенности позабытых старо-Азербайджанских слов Тюркого происхождения, из Турецкого языка - это покажет время, и является делом вкуса каждого человека. Даже если этнические Азербайджанцы не были бы Тюрками по происхождению, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ Турки братья Азербайджанцам- это они доказали в тяжёлые времена Азербайджана... Ваша ирония по этому поводу заставляет задуматься, а почему она отрицает исторический факт.
 10. Men sohbeti firlatmiram. Huquq teleb elemeyin qaydasi var. Men size gosterdim ki, kurdler chox uzun zamandan beri terrorchu fealiyyetle meshguldurlar. Bes deyilene gore, kurd dili, medeniyyeti son esrlerde en chox oxrenilmish dil, medeniyyetdir. 3 sehife "mus-mus" deyince, birdefelik "Mustafa" deyin anlayaq. Xulase, teklifiniz ondan ibaretdir ki, Turkiyye Iraqda terrorchu PKK-yla mubarize .rmasin, turkmanlarin soyqirimina göz yumsun. Menim qardash meselem deyil eee o: o sizin bizlere chatdirmaq istediyiniz fikirdir ki, PKK ve kurdler Turklere qardashdi, ve Turkiyye onlarla mubarize .rmasin. Men de size dedim, esl qardash Turkiyyeni tarix boyu hemishe dagitmaq isteyen olkelerin puluyla terrorchu ishlerle meshgul olmaz - bunu yalniz DUSHMEN eder. Как аукнется, так и откликнется. мы можем лишь сравнивать новости, данные различных источников.
 11. Burada hem rus, hem de Azerbaycan dillerini basha dushen adamlar da az deyil. Bes Azerbaycan dilini bile-bile rusca danishanlardan niye danishmirsiniz? Mentiqe fikir verin, rus dili ikinci Ana dilimiz olur, amma Azerbaycan turkcesine oxshayan Turkiyye Turkcesinden unudulmush sirf turk mensheli sozler ishletmek böyük qebahet olub. Siz rusdillilere baxib ele bilirsiniz ki, Azerbaycan dilini yaxshi bilirsiniz ve dilde olan yad sozler baresinde mülahizeler yürüde bilersiniz. Amma her shey nisbidir,ve siz chox yanilirsiniz.
 12. 1) Азербайджанский и Турецкий языки относяться к сельджукской подгруппе Тюкских языков и очень похожи. Певцы поют на турецком турецкие песни, чтоб не портить рифму. Вам может нравиться Шакира, Дженифер Лопез и т.д., а другому нравятся турецкие певцы, актёры, сериалы, песни. На вкус и цвет товарища нет; и это личное дело и вкус каждого, которые следует уважать. 2) Чтоб правильно судить о том, что люди используют в Азербайджанском языке неазербайджанские слова, нужно для начала самому научиться владеть им на ОЧЕНь ВЫСОКОМ уровне, ознакомиться с не только классической Азербайджанской литературой, но и с диалектами, с книгами по Тюркологии, от чего вы далеки ( это моё давнее наблюдение,эта тема тут ни при чём). Азербайджанский нуждается во введении неологизмов, которые желательно образовывать не за счёт славянских, английских, персидских, арабских слов, а за счёт чисто тюркских слов. Когда мои родители смотрят турецкие каналы, то говорят,что вспоминают позабытые старо-Азербайджанские слова и выражения, которые они слышали от своих бабушек и дедушек; то же самое говорят мне турки об Азербайджанском во время бесед. Нынешние отличия в этих 2 языках связаны с тем, что между нами в советское время отсутствовали контакты. В Азербайджане есть много русскоязычных людей; а так же среди людей, побывавших в англоязычных странах, я тоже заметила тенденцию говорить между собой на английском. Но даже сравнения Турецкого с русским или английским смешны. Просто когда спрашивают о национальности, каждый отвечает за себя, потому что лучше всех знает про свою этническую принадлежность. Все граждане Азербайджана Азербайджанцы; а вот к Тюркам относятся лишь этнические Азербайджанцы (=Азери Тюрки). Несомненно, все Тюрки браться; а вот тюрки Азербайджана, Ирана, Турции, Ирака, Туркменистана особо, потому что мы все тюрки-огузы, произошли от Огуз-хана. А вы действительно были грубы с ним. Если у вас спросят "А вы француженка?", будете ли вы так же аггрессивны? Получается, что вы об особенностях Азербайджанского языка либо не знаете, либо намерено лжёте. Никто ничего не путает. В Азербайджанском языке, в отличие от русского, есть одно слово "Тürk", означающее и Тюрков (все Тюрки мира), и Турков(тюрки Турции). Например, в английском это отличие видно только в прилагательных "turkish"(турецкий) и "turkic"(тюркский) . А для обозначения Тюрков Азербайджана используется слово "АзяриТюркю". Когда иностранцы меня спрашивают про мою этническую принадлежность, то говорю Turkic или Azeri Turk. Под самоидентификацией вы подразумеваете отказ от Тюркских корней?? Может, у вас нет или совсем мало Тюркских корней, но за этногенез всего Азербайджанского народа, в котором численно преобладают Азери Тюрки, которые живут на территории Азербайджана несколько тысячелетий, вы не можете говорить. Обратите внимание, что среди огузских Тюрок (Турков; иракских Туркманов, то бишь бывших Азери Тюрков, переселённых в 18веке из Карабаха, Южного Азербайджана и др. областей в Ирак, бывший в то время частью единого Азербайджана; туркменов) это мы до сих пор называем себя двусмысленным словом Азербайджанцы, которым окрестил нас Сталин и которое означает и гражданство, и этнос, отчего и вводит некоторых людей в заблуждение; когда как наши предки раньше себя называли Тюрками.
 13. С каких это пор национальность учёного приводится в качетсве контраргумента против его аргументов, доводов?? Типа, ты Тюрок- а значит, ты всегда неправ, то есть тебя читать, цитировать не стоит.
 14. Turkiyyeden gelen kurd telebeleri xan balasi kimi Turkiyyede dolanirdilar ve dolanirlar. Ismarishlarinizdan yaxshi görünür ki, siz "assimilyasiya" sözünün hech menasini anlamirsiniz: "assimilyasiya" özününküleshdirme (yani bu kontekstde turkleshdirme) demekdir. Eger kurdler heqiqeten de turkleshseydiler, onda onlarin arasinda ki ferq azalardi ve (sizin dediyiniz kimi) uchurum yaranmazdi. Eger uchurum varsa, demeli, assimilyasiya olmayib!!!!! Indi de PKK-nin terrorchu oldugunu danirsiniz. Hele ustelik de, Turkiyyenin terrorchu PKK-yla mubarizesini sehv addim kimi qeleme verirsiniz. "Qardash" esl qardash olsaydi, qerbin dudkasiyla oynamazdi! Turkiyye ele terrorchularin cavabini vermelidir ki, bashqalari da ishtahlanmasin. Görürem, burada yalniz Iraqda yashayan kürdler haqqda danishirsiniz. Amma nezerinize chatdirim ki, Bagdad, Kerkuk, Mosul, Telafer sheherlerinde chox sayda turkmanlar da var. Indi kurdlerle onlarin arasinda torpaq davasi gedir, chox sayda kurdler bu Turklerin chox kohne zamanlardan beri choxluq teshkil etdiyi sheherlerine kochurulur; Turkmanlara soyqirim elan edilib. Azerbaycan tarixini yaxshi bilmeyen yoldashlarin diqqetine chatdirim ki, Iraq turkmanlari XVIII esrde Qarabagdan, Guney Azerbaycandan ve bashqa Azerbaycan bolgelerinden Iraqin muxtelif sheherlerine köchürülmüsh Azeri Türkleridirler. Tebii ki, Turkiyye buna göz yuma bilmez... Azerbaycanin tekce Türk yox eee, hele butun Azerbaycan xalqi bogaza yigilib yuxarida oturan kurd klanindan. Ölkelnin bütün gelirleri axir onlarin cibine, xalqsa acindan ölür, müxalifete tam fealiyyet göstermek üchün imkan verilmir, jurnalistler heqiqete göre öldürülür ya da tutdurulur, insan haqqlari tapdalanir ve daha neler - tebii ki, bütün bunlar günden güne kürd klaninin daha da güclenmesine ve xalqla müxalifetin daha da zeiflemesine getirib chixarir; ve bu sheraitde onlari yixmaq asan ish olmayacaq. Qarabaga gelende ise, men bir bashqa Azerbaycan forumunda Arif Yunusun musahibesini oxumushdum; o deyirdi ki, Heyder Aliyevin Qarabagi ermenilere vermek fikri olub, amma nedense dashinib - yeqin qorxub . Azerbaycandan bashqa bir dovlet qurmaga geldikde ise, axir iller Azerbaycana minlerle kürd köchürülür, yeqin ki, bunu uzaqgören kürd mensheli "siyasetchilerimiz" edir... Deyirem, yaxshi deyibler, utanmasan oynamaga ne var - bu misal sizin ismarishlari oxuyanda yadima dushdu... Hansi sadiqlikden danishirsiniz? Ve kime qulluq edib o sadiqlik? Bes 1925, 1929, 1937 ve s. illerde kurdlerin separatist isteklerinden niye susursunuz? Bes butun bu terrorist herekatlarin Yunanistan, Fransa ve bashqa olkeler terefinden maaliyeleshdiyini niye demirsiniz ? Kürdlerin arasinda müselman olmayanlari da var ; hem de, islam dini, xristian dininden ferqli olaraq, müselmanlarda birlik yarada bilmeyib... Ibrahim Tatlises, Ceylan, Mahsun Kirmizigul, Ibrahim Erkal ve s. mugennileri, biznessmenleri de goruruk! Eger hech bir sebeb olmadan Turkler kürdleri sevmeseydi, onda "shovinizm" sözünü istifade etmeye haqqiniz olardi; amma melumdur ki, bunun chox böyük sebebleri var...
 15. Сафина, это в Азербайджане нужно бывает выжимать баклажаны, а вот в Германии это ни к чему, потому что они не такие горькие- наверняка, с климатом и почвой это связано.
×
×
 • Create New...