Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Устаман

Members
 • Content Count

  420
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Устаман

 • Rank
  Знаток
 1. İSFƏNDİYARIN NAĞILI. Biri vardı, biri yoxdu, qədim zamanlarda böyük bir şəhər vardı. Bu şəhərin hökmdarı çox zülümkar adam idi. O, rəiyyətə gün verib, işıq vermir, onları çapıb, talayırdı. Tamahının sonu olmayan bu hökmdar günü-gündən vergiləri artırır, vergini ödəyə bilməyənlərin isə övladlarını zorla əlindən alıb qul kimi bazrda satdırırdı. Əhali təngə gəlmişdi onun əlindən. Kimi şəhərdən baş götürüb qaçır, kimi isə şəhərin yaxınlığında sıldırım qaya vardı, ordan gedib özünü atırdı. Bəli, bu hökmdarın zülmü bitib, tükənmək bilmirdi. Bu şəhərdə İsfəndiyar adlı bir yeniyetmə gənc də yaşayırdı. O, odunçu idi. Atasından ona bir balta, bir də bir neçə arşın uzunluğunda kəndir qalmışdı. O, hər səhər meşədən odun doğrayıb gətirib bazrda satırdı. Qazandığı pulu beş yerə bölürdü, dörd payını darğaya verirdi, bir payını isə özünə götürürdü. Bu pula o ancaq soğan-çörək ala bilirdi, elə beləcə də ac-yalavac yaşayırdı. İsfəndiyar həm də yetim idi. Onun atası ilə anası o, hələ uşaq ikən rəhmətə getmişdilər, onu nənəsi böyütmüşdü. Nənəsi isə bir neçə il bundan qabaq dünyasını dəyişmişdi, odur ki, İsfəndiyar yarı uçuq daxmasında tək yaşayırdı. O, gecələr daxmada ocaq qalayıb xəyala dalır, dünyanın niyə belə ədalətsiz olduğu haqda düşünürdü. Gah da göydəki ulduzları seyr edib özünü qanadlı bir pəhləvan kimi təsəvvür edirdi, o, arzu edirdi ki, ən güclü, ən cəsur bir insan olsun və zülümkarları məhv eləsin. O, ilk növbədə darğanı öldürmək istəyirdi. İsfəndiyar bir dəfə qazandığı puldan bir qədər gizlətmişdi ki, yağ-pendir alsın. Darğa bunu bilmiş və onu o ki, var döymüşdü. Odur ki, İsfəndiyar tez-tez öz xəyallarında darğanı da qılıncla doğrayırdı. Bir gün yenə də İsfəndiyar ocaq kənarında uzanıb daxmanın uçuq damından ulduzlara baxırdı. Bu zaman bayırdan hənirti gəldi. O, tez yerindən durub baltasını götürdü və qapıya yaxınlaşdı. - Kimdir orda? - deyə ucadan soruşdu. - Allah qonağıdır, - qapı arxasındakı adam dilləndi. - Bəs niyə belə gec gəlmisən, indi hamı yuxuya gedib..? - Mən bu şəhərdə qəribəm, ey ev yiyiəsi, bilmirəm hara gedim. Gördüm burda işıq gəlir, elə bura da gəldim - deyə qonaq mülayim səslə dedi. - Sən bil ki, mən yetiməm, - İsfəndiyar dedi. - Əgər mənə bir şey eləsən Allah səni cəhənnəmdə yandıracaq! - Qorxma, ey cavan, məndən sənə pislik dəyməz, - qonaq onu dilə tutdu. - Məni bir gecə qonaq saxlasan Allah səndən razı qalar... İsfəndiyar qapını açdı. Daxmanın qabağında uzun saçlı -saqqallı bir kişi dayanmışdı. Onun başında hüllə papaq, ayaqlarında isə şiş burun çarıq vardı. Çiynindəki xurcunu əlləri ilə bərk-bərk tutmuşdu, elə bil qorxurdu ki, kimsə onu qapıb qaçacaq. - Gəl içəri - deyə İsfəndiyar kənara çəkilib vaxtsız gələn qonağı içəri buraxdı. Qonaq daxmaya daxil olub salam verdi və sonra ona təşəkkür edib xeyir-dua söylədi. Nəhayət ocaq kənarında bardaş qurub oturdu və xurcunda nə isə axtara-axtara soruşdu: - Adın nədir, ey cavan? - İsfəndiyardı. - Deyəsən odunçusan? - Hə. - İsfəndiyar da keçib ocağın kənarında oturdu, amma baltanı əlindən yerə qoymadı. Onda heç kimə inam qalmamışdı. - Atan-anan çoxdan rəhmətə gedib? - Çoxdan. - Allah onlara rəhmət eləsin! - Sağ ol. Qonaq xurcundan balaca bir süfrə çıxarıb yerə sərdi. Bunu görən İsfəndiyar dedi: - Mənim yeməyə heç nəyim yoxdur... - Eybi yox, məndə bir qədər yemək var. Bunu deyib qonaq bir neçə alma, bir qədər xurma, bir ovuc qoz-fındıq çıxarıb süfrəyə düzdü. O, xurcundan yuxaya bükülü pendir-şor da çxarıb süfrəyə qoydu. - Ye, utanma, - dedi. İsfəndiyar yumşalıb bu kişinin həqiqətən xeyirxah adam olduğunu hiss elədi. O, baltanı yerə qoyub yuxadan bir az qoparıb pendirlə yeməyə başladı. - Bəs sənin adın nədir? - deyə o, ürəklənib qonaqdan soruşdu. - Məni hamı Dərviş Baba deyə çağırır - qonaq da yuxa-pendir yeyə-yeyə cavab verdi. - Deyirlər dərvişlər hər yeri gəzirlər... - Hə, ey İsfəndiyar, mənim gəzmədiyim yer qalmayıb. - Bəs sən necə pul qazanırsan? - Mənim yaxşı səsim var, mən Quran oxuyuram, qəsidə oxuyuram... - Dərviş Baba fərəhlə dedi. - Adamların xoşuna gəlir, onlar da məndən öz xeyirlərini əsirgəmirlər. Bax, gördüyün bu ruzi-bərəkəti bu gün mənə bu şəhərin adamları verib. Mən məscidin yanında oturub avazla Quran oxuyurdum, bir xeyli adam toplaşmışdı başıma. Heyf ki, bir molla gəlib məni ordan qovdu! Dedi bir də bura gəlsən boynunu vurduracam! - Bura belədir, Dərviş Baba! - İsfəndiyar acı-acı dedi. - Burda haqq-ədalət yoxdur. Ona görə də mən burdan getmək istəyirəm. Sən mənə de görüm hara getsəm yaxşı olar? - Hər yer belədir, oğul, hələ burdan da pis yerlər var, hara getsən zülmlə rastlaşacaqsan... Kaş biləydin ağalar, hökmdarlar necə qaniçəndirlər... - Mən axı burda yaşaya bilmirəm, hər gün ac qalıram - deyə İsfəndiyar şikayətləndi. - Elə bilirsən başqa yerdə yaxşı yaşaya biləcəksən? Eh! - Dərviş Baba süfrədən xurma götürüb ona uzatdı. - Heç yana getmə, qal burda! - Dərviş Baba bunu deyib səsini lap alçaltdı. - Həm də, agah ol ki, sizin padşaha tezliklə nə isə olacaq, hə, onun yerinə yaxşı padşah gələcək! - Nə bildin? - Mən fala da baxa bilirəm, sizin padşahın da falına baxmışam... - Səni padşahın yanına aparmışdılar? - Yox, mənə kifayətdir ki, həmin adamın adını bilim... Dərviş Babanın bu sözləri İsfəndiyarı maraqlandırdı. - Bəs mənim necə, falıma baxa bilərsən? - deyə o, soruşdu. - Sənin də falına baxaram, niyə baxmıram! Sən yaxşı oğlansan, məni öz evinə buraxdın... - Bunu deyib Dərviş Baba tələsmədən xurcundan üstündə Günəşin, Ayın, ulduzların təsviri olan bir dəri parçası çıxarıb süfrənin yanında yerə sərdi. Sonra bir mis kasa və dörd dənə də qoyun aşığı xurcundan çıxardı. O, aşıqları kasanın içinə atıb bir əli ilə onun ağzını tutdu və çalxalaya-çalxalaya ovsun oxumağa başladı. Bir neçə dəfə sözlərinə ara verib İsfəndiyarın adını çəkdi və nəhayət aşıqları dərinin üstünə atdı. Dərviş Baba gördüklərinə inanmayıb heyrətlə dedi: - Yox, bu ola bilməz! Bu ola bilməz! - Nə oldu, Dərviş Baba, nə ola bilməz?! - deyə İsfəndiyar səbirsizliklə soruşdu. - Aşıqların hamısı dik düşüb! Bu bilirsənmi nə deməkdir?! - Nə deməkdir? - Yox, mən gözlərimə inana bilmirəm! Bəlkə mən yanılıram, yoxsa gözlərim məni aldadır..?! De görüm aşıqların hamısı dik düşüblər, yoxsa mənə elə gəlir? - Hə, dik düşüblər, - İsfəndiyar onun yanılmadığını dedi. - Bu ola bilməz, mən gərək yenə aşıqları atım! - Bunu deyib Dərviş Baba aşıqları yenidən kasaya qoydu və yenə ovsun oxuyub onları dəri parçasının üstünə atdı. Aşıqlar bu dəfə də dik düşdülər! - İlahi sən özün mənə rəhm elə! - Dərviş Baba yerindən durub diz çökdü və əllərini göyə qaldırardı. - Mənə bu əziyyəti vermə, mənə yazığın gəlsin! - Sən niyə demirsən nə olub, Dərviş Baba? - İsfəndiyar bir qədər incimiş halda soruşdu. - Ey İsfəndiyar, bu şəhərin padşahı sən olacaqsan! - nəhayət Dərviş Baba ona dedi. - Sən nə danışırsan, Dərviş Baba!? Ha-ha-ha! - onun bu sözlərindən İsfəndiyarı gülmək tutdu. - Mən hara, padşahlıq hara?! - Bu aşıqları Həzrəti Süleyman öz əlləri ilə süfrəsindən götürüb mənim ulu babama veribdir!! O da öz oğluna, oğlu da nəvəsinə - beləliklə aşıqlar gəlib mənə çatıbdır! - Dərviş Baba dedi. - Onlar hələ bir dəfə də olsun səhv salmayıblar! - O, aşıqları götürüb İsfəndiyara göstərdi. - Bax, bunların üstündə onun adı da yazılıb, o, öz mübarək əlləri ilə bunu yazıb! İnan mənə, ey İsfəndiyar, - Dərviş Baba bunu deyib İsfəndiyarın qarşısında baş əydi, - bu şəhərə sən hökmdarlıq edəcəksən...! - Sakit, Dərviş Baba, - İsfəndiyar onun sözünü kəsdi. - Padşah eşidər ikimizin də boynumuzu vurdurar! Mən necə padşah ola bilərəm?! Padşahın öz oğlu var, padşaha bir şey olsa onun oğlu padşah olacaqdır! Onu qoyub kim məni padşah seçər?! - Bu aşıqların dördü də hələ heç vaxt dik düşməmişdilər, ey İsfəndiyar! Mən bir belə fal açmışam, birinci dəfədir ki, dördü də dik düşür! Bu, padişah bəxtidir! İnanmırsan, üçüncü dəfə də mən onları ataram. - Bunu deyib Dərviş Baba yenə aşıqları kasaya qoydu və yenə də ovsun oxuyub İsfəndiyarın adını çəkdi. O, ovsun bitən kimi aşıqları dərinin üstünə atdı. Aşıqlar elə bil sehirlənmişdilər, onlar yenə də dik durdular! - Gördünmü?! - Dərviş Baba sevinclə dedi. - Bu aşıqlar üç dəfə dalbadal səhv edə bilməzlər... - Məndən padşah olmaz, Dərviş Baba! - İsfəndiyər qəmgin səslə dedi. - Padşahın gərək çoxlu qoşunu, pulu, atı, dəvəsi olsun... - mənim nəyim var? - Hər şey Allahın əlindədir, padşah sağ olsun! O, nə istəsə elə də olur! - Sən artıq məni padşah hesab edirsən? - İsfəndiyar onun bu müraciətinə görə yenə güldü. - Hə, ey qədəmləri mübarək, inan mənə, sən tezliklə padşah olacaqsan! - Mən buna inana bilmirəm... - İnan, inan! - Dərviş Baba qətiyyətlə dedi. - Özün də mənə icazə ver səninlə burda yaşayım. Bax, mənim pulum da var! - O, qoltuğundan içi dolu bir pul kisəsi çıxardı. - Bax, bunların çoxusu gümüş pullardı! Bu pula istəsən ulaq da ala bilərik, daha belimizdə odun daşımarıq! Hə, nə deyirsən? - Nə deyirəm, Dərviş Baba, istəyirsən qal burda, - İsfəndiyar ocağa bir qədər də çırpı atıb dedi. - Ulaq almaq isə lazım deyil, darğa bir bəhanə ilə onu sənin əlindən alar... - Çox sağ ol, padşah sağ olsun, məni qovmadığın üçün bu gündən mən sənin sadiq qulunam! - Dərviş Baba bunu deyib onun qarşısında diz çöküb baş əydi. - Amma odunçu olmaq asan deyil, ha, Dərviş Baba, - İsfəndiyar onu xəbərdar elədi. - Meşənin dərinliyinə getmək olmur, o qədər vəhşi heyvan var ki... - Mən heyvanlardan qorxmuram, padşah sağ olsun! - Dərviş Baba onun bu sözlərinə məhəl qoymayıb dedi. - Həm də şükürlər olsun Allaha ki, mənə az-çox güc verib! Bəli, həmin gündən İsfəndiyarla Dərviş Baba bir yerdə yaşamağa başladılar. Onlar hər gün meşədən odun doğrayıb gətirib bazarda satırdılar, axşamlar isə ocaq kənarında şirin-şirin söhbət edirdilər. Dərviş Baba gördüklərindən, bildiklərindən İsfəndiyara danışır, onu dünyanın gərdişi-dövranından hali edirdi. Özü də onunla tək qalanda ona adı ilə deyil, padşah sağ olsun, deyə müraciət edirdi. Günlərin bir günü onlar yenə meşədə odun doğrayırdılar, bu zaman güclü yağış yağmağa başladı. Onlar mağaraların birində oturub yağışın kəsməyini gözlədilər. Amma yağış daha da gücləndi, odur ki, mağarada gecələməli oldular. Səhər onlar hərəyə bir şələ odun götürüb şəhərə yollandılar. Amma meşədən çıxanda gözlərinə inanmadılar! Gördülər ki, gecə düşmən ordusu gəlib şəhəri üzük qaşı kimi mühasirəyə alıb! Düşmən ordusu o qədər idi ki, göydə ulduzların sayı vardı, yerdə əsgərlərin yox! Onlar şəhəri oxa basır, uzun nərdivanlarla qala divarlarına çıxmağa çalışırdılar! Şəhər darvazası qarşısında isə bir neçə çadır qurmuşdular, onların ən böyüyü qırmızı rəngli idi. Onun üstündə iri, qara rəngli bir bayraq asılmışdı. Bunu görən İsfəndiyarla Dərviş Baba tez odunu bellərindən atıb meşəyə qayıtdılar və kolların dalında gizlənib şəhərə tərəf baxmağa başladılar. Dərviş Baba diqqətlə qara bayrağa baxıb dedi: - Mən bu padşahın məmləkətində olmuşam, qaniçənin biridir! Sizin padşahdan da qəddardı! Bunlar mütləq şəhəri işğal edəcəklər! Yaxşı ki, biz şəhərdə olmamışıq, Allah özü bizi qoruyub saxlayıb! Biz gərək burdan gedək, ey İsfəndiyar, sən deyəsən başqa şəhərin padşahı olacaqsan... - Nədənsə burdan getmək istəmirəm, Dərviş Baba, - İsfəndiyar şəhərdən gözünü çəkmədən dedi. - İstəyirəm görəm bu müharibənin axırı necə olacaq. - Necə olacaq, bir müddətən sonra şəhərdə aclıq başlayacaq, camaat məcbur olub darvazaları açacaqdır!- Dərviş Baba narazı halda kolların dibində oturdu və sözünə davam elədi. - Onda da hamını qılıncdan keçirəcəklər! Mən də bir dəfə beləcə mühasirəyə düşmüşdüm! Yenə Allahın mənə rəhmi gəldi, mən meyitlərin altında gizlənib sağ qala bildim! - Bizim padşahı da öldürəcəklər? - Bəlkə də öldürəcəklər... Ancaq o, şəhəri döyüşsüz təslim etsə bəlkə ona rəhm edələr... - Bəs padşahın qızını necə? Onu da öldürəcəklər? - O da, padşahın bütün hərəmxanası da bir var-dövlət kimi, qalib gələn padşahın əlinə keçəcəkdir... - Heyf ondan... - İsfəndiyar kədərlə dedi. - Elə gözəl qızdır ki... Dərviş Baba nə qədər İsfəndiyarı dilə tutdusa İsfəndiyar buranı tərk eləmədi. Axırda naləc qalıb o da burda qalası oldu. O, heç şübhə eləmirdi ki, İsfəndiyar hökmdar olacaqdır. Beləcə onlar mer-meyvə yeyə-yeyə meşədə qalası oldular. Onlar hər gün kolların dalında gizlənib şəhərə hücumu seyr edir, tez-tez yaralı əsgərlərin bağırtılarını da eşidirdilər. Qaranlıq düşəndə isə qala divarları yaxınlığında iri tonqallar qalanırdı və tonqal işığında hücum davam edirdi. Bir gün yenə İsfəndiyar şəhərə tərəf baxırdı, Dərviş Baba isə kolların dibində oturub yanıqlı-yanıqlı qəsidə oxuyurdu. Birdən İsfəndiyarın yadına nə isə düşdü. - Dərviş Baba, bilirsənmi, bu şəhərə yeraltı yol var! - dedi. Dərviş Baba elə bil yatmışdı yerindən tez qalxıb İsfəndiyarın yanına gəldi. - Necə, necə?! Yeraltı yol? Hardadır? - Bax o boz qayaları görürsən, - İsfəndiyar əli ilə günbatan tərəfi göstərdi, - onların arxasında. Orda iri bir palıd ağacı da var, yeraltı yol ordan başlayır düz padşahın sarayına aparır. - Hardan bilirsən? - Bir dəfə atam məni özü ilə həmin palıd ağacı olan yerə aparmışdı. Onda mən balaca idim. Birdən hardansa bir xeyli adam peyda oldu, onların əllərində bel, külünk var idi. Onlardan bəziləri atamı tanıyırdılar. Onlar atama dedilər ki, burdan padşahın sarayına yeraltı yol çəkiblər. Biz sonra meşəyə yollandıq. Bir də eşitdik ki, bağırtı səsləri gəlir. Geri dönüb həmin səslər gələn tərəfə baxanda gördük ki, padşahın özü, oğlu, bir də vəzir-vəkili həmin adamları qılıncdan keçirir... Yaxşı ki, onlar bizi görməmişdilər, yoxsa bizi də öldürərdilər! - Ax, qaniçən padşah, lənətə gələsən! - Dərviş Baba dedi. - Bu sirr açılmasın deyə məlun padşah o yolu çəkən zavallıların hamısını qətlə yetirib... - O, bunu deyib bir qədər fikirləşdi və sözünə davam elədi: - Biz gərək gedək həmin palıd ağacının yanında gizlənək. Şəhər əldən gedəndə padşah yaxın adamları ilə o yeraltı yolla çıxıb qaçacaqlar. Hə, var-dövlətlərini də özləri ilə aparmaq istəyəcəklər... Hava qaralanda köçərik ora. - Orda yaxşı moruq, yemlik də yetişir, Dərviş Baba... - Lap yaxşı... - Dərviş Baba çevrilib yerinə qayıtmaq istədi. Bu zaman o, çadırlar tərəfdən bir bölük atlının onlara tərəf gəldiyini görüb dayandı. - Dərviş Baba, bura atlılar gəlir! - deyə İsfəndiyar həyəcanla dedi. - Görürəm... - Nə edək?! Qaçaq burdan?! - Tələsmə, padşah sağ olsun, - Dərviş Baba İsfəndiyara ürək-dirək verdi. - Əgər biz yaxşı gizlənsək bizi heç kim görməz. Qoy yaxın gəlsinlər, görək kimdirlər. Atlılar deyib gülə-gülə meşəyə tərəf gəlirdilər. Şəhərlə meşə arasında otları qurşağa çatan geniş bir düzənlik vardı. Atlılar gah atlarını çapır, gah da quşlara ox atırdılar. Onların arxasınca isə at arabasında bir neçə xanəndə gəlirdi, onlar şən mahnı çalıb-oxuyur, atlıları əyləndirirdilər. Atlılardan biri başdan-ayağa qırmızı paltar geymişdi. Onun ağ atının cilovu da, yəhəri də par-par parıldayırdı, deyəsən onlar qızıldan idi. O biri atlılar da geyimli-keçimli idilər, amma onlar bir o qədər seçilmirdilər. Dərviş Baba bunları görüb dedi: - Bunlar padşah və onun adamlarına oxşayır, yəqin kef eyləməyə gəlirlər... Çox keçmədi ki, atlılar gəlib İsfəndiyargilin bərabərinə çatdılar. Onların səsləri artıq açıq-aydın eşidilirdi. Hamı qırmızı geyimli atlıya, şəhzadə sağ olsun, deyə müraciət edirdi. Onların hamısı gənc idilər. - Bu şəhzadə və onun dost-aşnalarıdı, - Dərviş Baba sakit səslə dilləndi. - Hə, Dərviş Baba... -İsfəndiyar dedi. - Padşah yəqin şəhərə hücum edir... Atlılar arabadan xeyli aralanmışdılar. Şəhzadə atını saxlayıb lovğa-lovğa onları söyüb, qışqırdı: - Ey, siz istəyirsiniz ki, mən sizin dərinizə saman səpəm?! Tez eləyin, gəlin bizə çatın! - Bunu deyib şəhzadə aşnalarına əmr etdi, - Gedin onları qamçılayın, qoy tez gəlsinlər! Atlılardan bir neçəsi dərhal atlarını arabaya tərəf çapdılar və xanəndələri qamçılayıb təhqir elədilər. Araba tezliklə gəlib onlara çatdı və xanəndələr bir neçə qamçı da şəhzadənin özündən yedilər. - Çalın, lap ucadan çalın! - deyə o, yenə söyüb əmr elədi. Sonra atını düzənliyə tərəf çapdı. Şəhzadə gah atını çapır, gah da dayanıb uçan quşlara ox atırdı. Dost-aşnaları isə onun ətrafında onu tərifləməkdən yorulmurdular və onun xoşuna gəlmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Bu zaman gözlənilməz hadisə baş verdi, otların arasından qara bir bəbir sıçrayıb atlıların üstünə atıldı! Atlar bu qəfil hadisədən hürküb hərəsi bir tərəfə dağıldı və atlıların çoxu atdan yerə yıxıldı. Şəhzadənin atı isə sıldırım qayalara tərəf götrüldü. Bəbir nədənsə məhz onun dalınca qaçdı, görünür qırmızı rəng onu qızışdırmışdı! Şəhzadə nə qədər elədisə atın başını yığa bilmədi və at gedib qayadan uçdu! Bu həmin qaya idi ki, padşahın zülmünə tab gətirməyən zavallılar gəlib burdan özlərini atırdılar! İsfəndiyar atın qayadan uçduğunu görəndə qeyri-ixtiyari olaraq qışqırdı. Dərviş Baba tez onun ağzını tutub dedi: - Sakit ol, padşah sağ olsun, bizi görərlər! Amma xöşbəxtlikdən heç kim onun səsini eşitməmişdi. Hərə öz hayında idi! Kimi axsaya-axsaya öz atının dalınca qaçır, kim isə yerindən qalxa bilməyib qışqıraraq kömək istəyirdi. Yalnız xanəndələr tez arabadan düşüb şəhzadənin dalınca qaçdılar və onlardan biri yerə düşən ox-kamanı götürüb bəbiri nişan alıb atdı və onu öldürdü. Sonra onlar uçrumun kənarına gəldilər və onun dərin olduğunu görəndə ağlayıb özlərini döyməyə başladılar. Şəhzadənin aşnalarından da bir neçəsi uçruma yaxınlaşdı və onlar da atlarından düşüb aşağı baxdılar. Onlar da görəndə ki, uçrumun dibi görünmür xanəndələrə qoşulub, vay şəhzadə, deyib, qışqıra-qışqıra ağladılar. Yalnız bir nəfər aşağı düşməyə cəhd elədi, amma burdan aşağı düşmək mümkün olmadığını biləndə atını minib geri, çadırlara doğru çapdı. - Uçrum çox dərindi? - deyə Dərviş Baba İsfəndiyardan soruşdu. - Hə, Dərviş Baba, çox dərindi! - İsfəndiyar özünə gəlib cavab verdi. - Padşahın zülmünə dözməyənlər gəlib burdan özlərini atırlar... - Ora yol varmı? - Hə var. Ora ancaq meşənin içi ilə getmək olur - İsfəndiyar dedi, sonra da əlavə elədi - ya da gərək lap uzun kəndir tapıb qayanın başından sallanasan... - Gedək ora! - Dərviş Baba dedi və onlar birlikdə uçrumun dibinə yollandılar. Onlar meşənin içi ilə gəlib qayanın dibinə çatdılar və dəhşətli mənzərənin şahidi oldular - şəhzadə beli üstə iri bir kötüyün üstünə düşüb elə ordaca qalmşıdı. At isə daşlıq yerə düşüb bir neçə yerə parçalanmışdı. Dərviş Baba şəhzadəyə yaxın gəlib çöməldi və qulağını onun sinəsinə qoydu. Bir qədər sonra başını qaldırıb dedi: - Ölüb, ürəyi vurmur... Beli sınıb deyəsən... Mən padşahlara nifrət edirəm - o, meyidə baxa-baxa köksünü ötürdü, - amma indi nədənsə buna yazığım gəldi! - Mənim də yazığım gəldi, Dərviş Baba, - İsfəndiyar da kədərlə dedi. Dərviş Baba yerindən durub getmək istədi, amma nədənsə gözünü meyitdən çəkə bilmədi və bir qədər sonra üzünü İsfəndiyara çevirdi. - Padşah sağ olsun, - dedi, - şəhzadə necə də sənə oxşayır, elə bil bir almanı yarı bölüblər... İsfəndiyar yaxın gəlib maraqla şəhzadənin sifətinə baxdı. O, bir qədər kənarda durmuşdu, nədənsə meyidə yaxın gələ bilmirdi. Dərviş Baba nə isə fikirləşib İsfəndiyara buyurdu: - Paltarlarını soyun! - Niyə? - İsfəndiyar heç nə başa düşmədi. - Soyun, soyun! - Dərviş Baba təkrar elədi. - İndi şəhzadə sən olacaqsan..! İsfəndiyar Dərviş Babanın nə etmək istədiyini başa düşdü və soyunub şəhzadənin paltarlarını geydi. Dərviş Baba bu zaman gözlənilməz bir hərəkət etdi, - o, yerdən bir daş götürüb İsfəndiyarın sifətinə vurdu! İsfəndiyar, ay ana, deyib zərbəyə dözmədi və yerə yıxıldı. O, bir qədər sonra özünə gəlib gözlərini açdı və ağzının-burnunun qanını silə-silə Dərviş Babaya baxdı. - Sən nə etdin, Dərviş Baba?! - Eybi yox, padşah sağ olsun, bir qədər dözərsən, sonra keçib gedər! Sənin sifətin indi şişib tanınmaz olacaq, hamı elə biləcəkdir ki, sən həqiqətən şəhzadəsən!- Bunu deyib, Dərviş Baba İsfəndiyarı kötüyün üstə uzatdı və sözünə davam elədi. - İndi mənə qulaq as, dediklərimi yaxşı-yaxşı yadında saxla! Əgər onlara əməl eləsən həqiqətən padşah ola bilərsən! Səni bir qədər sonra gəlib burdan aparacaqlar. Sən özünü huşsuzluğa vurarsan. Hava qaralanda isə mən çadırlara yaxınlaşıb ucadan qəsidə oxuyacam, sən yəqin ki, ordakı çadırların birində olacaqsan. Onda ayılıb əmr edərsən ki, məni sənin yanına gətirsinlər. Orda mənə oxumağı əmr edərsən və elə edərsən ki, mən yanında qalım! Bildinmi?! Di hələlik, padşah sağ olsun, dediklərimi unutma! Bunu deyib Dərviş Baba onun üzündən öpdü, sonra şəhzadənin meyidini çiyninə götürüb ordan uzaqlaşdı. Bəli, Dərviş Baba kolların yanına qayıdanda artıq qayanın başına xeyli əsgər, pəhləvan toplaşmışdı. Onlar nə qədər əlləşirdilərsə qayanın dibinə düşə bilmirdilər. Axırda bir xeyli kəndir gətirib bir-birinin ucuna bağladılar və pəhləvanlardan birini uçrumun dibinə salladılar. Çox keçmədi ki, İsfəndiyarı ordan çıxardılar və onun sağ olduğunu görüb sevinclə ağlamağa, qışqırmağa başladılar. Sonra da onu arabaya uzadıb çadırlara doğru apardılar. Bütün bunların hamısını Dərviş Baba kolların arxasından izlədi və hava qaralanda çadırlara tərəf yollandı. O, qırmızı çadırın arxasında dayanıb qəsidə oxumağa başladı və çox keçmədi ki, bir neçə silahlı əsgər gəlib onu qamarlayıb sürüyə-sürüyə çadırın içinə apardılar. Dərviş Baba yanılmamışdı, İsfəndiyar burda idi, o qızıl çarpayıda uzanmış, onun üzünə loğmanlar məlhəm qoyub sarımışdılar. Dost-aşnaları isə çarpayının ətrafında diz çöküb ağlayırdılar. Bircə başında dəmir dəbilqə, əlində qızıl dəstəkli qamçı olan ucaboy döyüşçü ayaq üstə idi. O, ordunun sərdarı idi. Sərdar qamçı ilə şəhzadənin aşnalarını vurur və onları təqsirkar hesab edirdi. - Hamınızın boynunu vuracam, hamınızın! baxmayacam ki, siz vəzirin-vəkilin uşaqlarısınız! - o, qəzəblə deyirdi. - Allaha yalvarın ki, şəhzadəyə bir şey olmasın, yoxsa bütün nəslinizi-kökünüzü qıracam! Əsgərlər Dərviş Babanı sərdarın ayaqları altına atdılar! Sərdar qəzəblə ondan soruşdu: - Sən kimsən?! - Mən dərvişəm, ey pəhləvanlar pəhləvanı, - Dərviş Baba diz üstə durub başını yerə qoydu. - Allahın yolu məni gətirib sənin mübarək hüzuruna çıxarıb! Sərdar nə isə demək istədi, amma İsfəndiyar birdən özünə gəlib zəif səslə dedi: - Oxu... Bunu görən şəhzadənin dost-aşnaları sevinclə ağlaşmağa başladılar və sürünüb onun ayaqlarını-əllərini öpdülər. Onlar ona görə sevinirdilər ki, şəhzadənin huşu özünə qayıdırdı. Sərdar yenə onları qamçılayıb kənara qovdu. Burda diz üstə dayanan bir neçə loğman da vardı, yalnız onlar İsfəndiyara yaxın gəlib onun əllərini-ayaqlarını ovxalaya bildilər. İsfəndiyar yenə əmr elədi: - Oxu... Dərviş Baba sərdarın üzünə baxıb onun nə deyəcəyini gözlədi. - Oxu! - deyə o, da əmr edəndən sonra Dərviş Baba oxumağa başladı. Bu zaman loğmanlardan biri sərdarın qulağına nə isə dedi. Sərdar yenə şəhzadənin aşnalarını qamçılamağa başlayıb qışqırdı: - Rədd olun burdan, qorxaq tülkülər! Şəhzadənin aşnaları dizi üstə sürünə-sürünə çadırı tərk elədilər. Onlar gedən kimi, sərdar özü çarpayıya yaxınlaşıb diz çökdü və başını İsfəndiyarın sinəsi üstə qoyub ağlamağa başladı: - Sənə qurban olum, ey şəhzadə, sağal! - deyib yalvardı. - Sən sağalmasan mən atana nə cavab verəcəm?! O mənim bütün nəslimi-kökümü yer üzündən sildirəcək! Sərdar bir xeyli ağlayandan sonra sakitləşdi və yerdən oturub kürəyini çarpayıya söykədi. O, deyəsən çox yorulmuşdu, elə beləcə də oturaqlı vəziyyətdə yuxuya gedib ucadan xoruldamağa başladı. Dərviş Baba isə gah Quran, gah da qəsidə oxuyurdu. Loğmanlar şəhzadənin yatdığını zənn edib Dərviş Babanı qovmaq istədilər. Bunu görən İsfəndiyar yenə, oxu, deyə əmr elədi. Loğmanlar ondan əl çəkib daha heç nə deyə bilmədilər. Beləcə səhər açıldı və şeypurların, davulların səsi aləmi başına götürdü. Yenə şəhərə hücum başladı. Sərdar oyanıb şəhzadənin əlindən-ayağından öpdü, loğmanlara isə təpinib çadırdan getdi. O, gedən kimi, şəhzadə özünə gəlib yemək istədi. Loğmanlar onun üzünün sarğısını açıb ona şorba içizdirdilər, sonra yaralarına məlhəm qoyub yenidən sarıdılar. Onlar Dərviş Babaya da yemək verdilər və sonra yenə də şəhzadəni ovxalamağa başladılar. Şəhzadə bundan təngə gəlib onları qovdu, Dərviş Babaya isə yenə, oxu, deyə əmr elədi. Loğmanlar baş əyib gedən kimi Dərviş Baba İsfəndiyara dedi: - Padşah sağ olsun, necəsən? - Üzüm yaman ağrıyır, - deyə o, zəif səslə şikayətləndi. - Eybi yox, inşallah tezliklə sağalarsan! - Dərviş Baba dönüb geriyə baxdı, heç kəsin gəlmədiyini görüb arxayınlaşdı və soruşdu - bəs padşah hardadır? - Padşah özü gəlməyib, şəhzadəni göndərib... - Nə yaxşı! - Dərviş Baba sevindi. - Allah özü bizə kömək edir, padşah sağ olsun! - O, bunu deyib yenə geri baxdı və sözünə davam elədı. - İndi mən sərdarı sənin adından bura çağıracam, o gələndə, ona deyərsən ki, babam yuxuma girmişdi və huşunu itirərsən! Sonra ona nə dediklərimə diqqətlə qulaq asıb yadında saxlayarsan! Bunu deyib Dərviş Baba yenə bir qədər qəsidə oxudu, sonra çadırdan çıxıb gözətçilərə dedi ki, şəhzadə özünə gəlib, sərdarı çağırır. Sərdar çox keçmədi ki, çadıra gəldi və dizi üstə sürünə-sürünə şəhzadənin çarpayısına yaxınlaşdı: - Qulluğunda hazıram, ey hökmdar, buyur, nə istəyirsən əmr et! - ...Babam yuxuma girmişdi... - İsfəndiyar ona dedi və Dərviş Baba necə demişdisə elə də edib huşunu guya itirdi. Sərdar heç nə başa düşməyib Dərviş Babaya baxdı. Dərviş Baba diz çöküb sərdara dedi: - Sərdar sağ olsun, şəhzadə dedi ki, babam yuxuma girib dedi ki, şəhərə yeraltı yol var... Ordan padşahın sarayına girmək olar... Bunu eşidən sərdarın gözləri kəlləsinə çıxdı. - Necə yəni, babası ona yuxuda deyib?! Yəqin sayaqlayırmış... - bunu deyib sərdar ucadan ağlamağa başladı. - ...Günbatanda... palıd ağacı... - İsfəndiyar özünə gəlib bu sözləri də dedi və gözlərini yumdu. Sərdar ağlamağına ara verib şəhzadənin üzünə baxdı və heç nə başa düşmədi. Onun yenə huşunu itirdiyini görüb Dərviş Babadan soruşdu: - Ayrı nə dedi şəhzadə, ey məzlum? - Dedi ki, babam deyir ki, sənə köməyə gəlmişəm, sərdar sağ olsun! - o, bir qədər susub sözünə davam elədi. - Bəlkə şəhzadəyə Allah özü vergi verib? Bu sözlər sərdarın ağlına batdı, o, şəhzadənin ayaqlarını öpməyə başladı. - Qədəmlərinə qurban olum, ey şəhzadə! - dedi, - babanın da ruhuna qurban olum! O, bir də gələndə ondan dəqiq öyrən gör yeraltı yol hardadı! - ...Boz qayalar... palıd ağacı... - İsfəndiyar yenə özünə gəlib zəif səslə dedi. Sərdar sevinib yerindən durdu. - Mən elə bu dəqiqə o palıd ağacını axtararam! Günbatanda...Boz qayalar! - sərdar sanki yadında qalsın deyə bu sözləri bir neçə dəfə təkrar etdi. - İndi gedirəm! Sərdar tələsik çadırdan çıxdı. Şəhzadənin aşnaları bura yığılıb onu görmək istəyirdilər. Lakin sərdar onları qovub içəri buraxmadı və bir bölük əsgər götürüb yeraltı yolu axtarmağa getdı. Sonra loğmanlar çadıra gəldilər. Onları isə İsfəndiyar özü qovdu və o, Dərviş Baba ilə tək qaldı. Dərviş Baba İsfəndiyara sərdar qayıdanda nə demək lazım olduğunu öyrətdi. Yalnız günorta Sərdar qayıdıb gəldi. O, sanki bir dəli ayğır kimi çadıra girib diz çökdü və sürünə -sürünə şəhzadəyə yaxınlaşdı. - Sənə həqiqətən vergi verilib, ey hökmdarım! - o, ucadan dedi və şəhzadənin ayaqlarını öpməyə başladı. - Həqiqətən bu şəhərə yeraltı yol var! Mən onu tapdım! Mən onu tapdım! Qədəmlərinə qurban olum, ey şəhzadə, səni Allah özü bu əziyyətinə görə mükafatlandırıb! Bu gecə mən bu şəhərin mənfur padşahını ələ keçirib onun başını qızıl təşnədə sənin hüzuruna gətirəcəm! - ... Babam dedi ki, qoy sərdar padşahı əsir götürsün, - İsfəndiyar guya yenə özünə gəldi və yuxusunu danışmağa başladı. - Amma rəiyyətə toxunmasın... - Oldu, oldu, babana da qurban olum, sənə də qurban olum... - Sərdar dedi. - O, necə deyibsə elə də edərəm...! - ...Xəzinənin də yarısını götürərsən və geri, atamın yanına qayıdarsan... - Baş üstə, baş üstə, şəhzadə sağ olsun! Hər şey baban deyən kimi olacaq! -...Padşahın qızını mənə alarsan, məni də burda padşah elan edərsən... - Onu da edərəm, ey şəhzadələr şəhzadəsi! - sərdar İsfəndiyarın əlindən-ayaqlarından öpə-öpə dedi. Bəli, həmin gecə sərdar yeraltı yolla padşahın sarayına soxulub onu da, onun yaxınlarını da əsir götürdü. Sonra şəhər darvazalarını açıb öz qoşunlarını şəhərə buraxdı. O, İsfəndiyarın "babasının dediyi kimi" qoşuna əmr elədi ki, rəiyyətə toxunmasın! Səhər açılanda isə şəhər camaatını meydana yığıb onların gözü qarşısında İsfəndiyarı təxti-taca oturtdu və onu şəhərin hökmdarı elan etdi! Sonra isə şəhərdə yeddi gün, yeddi gecə toy çaldırdı, padşahın qızını İsfəndiyarla evləndirdi! Toy sona yetdikdən sonra o əsir aldığı padşah və yaxınlarını, xəzinənin də yarısını götürüb geri döndü. Şəhər İsfəndiyarla Dərviş Babaya qaldı və onlar burda hökmranlıq etməyə başladılar! O gündən şəhərdə haqq-ədalət hökm sürdü, - vergilər azaldıldı, yollar çəkildi, körpülər salındı. Darğanı isə İsfəndiyar tapa bilmədi, deyilənlərə görə o, qəfil oxa rast gəlib cəhənnəmə vasil olmuşdu. Beləcə bir xeyli müddət keçdi. Bir gün İsfəndiyarın yanına onun "atasının" göndərdiyi qasid gəldi və xəbər gətirdi ki, bəs atan sənə qonaq gəlmək istəyir, deyir qoy oğlum filan vaxt mənim pişvazıma çıxsın! Bu xəbər İsfəndiyarın qanını qaraltdı, o qorxdu ki, atası, anası onun yad adam olduğunu biləcəklər! İsfəndiyarın tutulduğunu görən Dərviş Baba tez işə qarışdı: - Nə xoş xəbər! - o, ucadan dedi. - Bu xoş xəbər üçün qasidə ənam ver, padşah sağ olsun! İsfəndiyar könülsüz xəzinədara buyurdu ki, qasidə ənam versin. Sonra Dərviş Babayla tək qalanda həyəcanını gizlətmədi. - Atam, anam məni tanıyacaqlar... - dedi. - Narahat olma, padşah sağ olsun, - Dərviş Baba ona yenə ürək-dirək verdi. - Sabah qasidi çağırtdırıb deyərsən ki, babam yuxuma girib dedi ki, qoy atan öz şəhərindən heç yana getməsin, yoxsa fəlakət baş verər, təxti-tacı itirər... Elə bu xəbərlə də günü sabah qasidi geri göndərərsən! İsfəndiyar Dərviş Babanın bu tədbirindən çox sevindi və o, necə demişdisə elə də elədi. Qasid başı alovlu geri qayıdası oldu. Beləcə İsfəndiyarla Dərviş Baba şəhərdə hökmdarlıq elədilər və insanları xoş günlərə çıxardılar!
 2. С новым годом, уважаемые форумчане! Желаю всем Вам успехов, счастье, и здоровье! Пусть все преграды на нашем пути разрушатся в мгновении!
 3. (Продолжение). - Я хочу заниматься c торговлей лошадьми, - ответил Девид. - Мне надо было узнать у неё цены... - Торговля с лошадьми - это то что надо! - поверил он. - Мне бы менять свою кобылу... она уже еле-еле волокит свои копыта. Наверное мне больше не видать молодого лошадя! Как она умрет, умру и я! - досадно признался Билл и и чуть замолчав спросил - А где ты был все эти дни? - У индейцев... Билл встал с кровати. - Как у индейцев?! - удивленно спросил он. - Надо было им сообщит о смерти вождя. Сам вождь мне просил об этом, я не мог отказаться. - ...Ты смелый парень! - произнес Билл. - Я бы никогда не поехал бы! - Уже не надо боятся их, Билл. Им надоела воевать, они хотят мира... - Мира?! - Да. - Провались мне на этом месте, если я этому поверю! - Тем не менее, это так. - Девид встал с кровати и открыв дверь посмотрел на темную улицу. Там проехали какие то всадники. Как они удалились Девид опять сел на кровати. - Ты кажется уставший, много была работы? - спросил он. - Хватала. Курятника восстановил, в загоне навел порядок... Дженнифер мне хорошо покормила... Давно так сытно не ель... - И завтра пойдешь? - Нет, она мне просила зайти через день...- ответил Билл.- Я теперь 15 дней в месяц буду у нее работать. - Он чуть покашлял и продолжил. - Она не потянет все это, работы очень много в ранчо. Хоть их двое, им не по плечу это большая хозяйство! А за муж не хочет! Уже сватались к ней, она на отрез отказала! И правильно сделала, - одни негодяи! Они не на нее хотят женится, а на её богатство! Билл опять что то вспомнил и достал с кармана недокуренного сигара. - К стати, почему ты за нее будешь платит? - прикурив из свечи интересовался он. - Я тебе только за это день буду платит. За остальные дни пусть сама платит... Девид не хотел преждевременно рассказать Биллу о своих чувствах к Дженнифер. Он несомненно болтал бы об этом, и люди толковали бы это по своему. Да и еще не известно, что скажет Дженнифер на его предложение. - А почему за это день ты должен платит? - не отстал Билл. - За той корзинку с угощениями хочу отблагодарит её... - Глупость! - произнес Билл и опять лег на кровати. - Она узнает и обидеться. - Ты взял у нее деньги? - Нет, ты же сказал заплатишь..! - С меня бутылка. - Девид сказал и тоже лег. - Я опять вернусь к индейцам. И месяц меня не будет... - Ты наверное лошадей будешь отвезти им продавать? - Нет, поведу туда людей, заключит мир... А потом займусь с торговлей лошадьми. Билл скоро заснул. А Девид думал о том кто же хотел свататься на Дженнифер? *************** Следующий день был очень солнечный, к тому же слегка дул прохладный ветер. Это приятно повлиял и поднял настроении Девида. Добавок к этому, он когда приехал на забегаловку уловил на себя взгляды горожан. Такая была впечатление, что они первый раз видят его. Даже проститутки, которые обычно собрались на крыльце забегаловки, необыкновенными взглядами смотрели на него. - Эй, Девид, смотри, у меня новые чулки! - одна из них щекотливо задрав платье ножку выставила на показ. - Я таких уже видел! - сухо подшутил Девид. - Скоро появится индейцы покажешь им. - Ухх! Колючий ты! - "обиделась" она. Девид спустился с коня и привязал его к стойлу. В это время к нему подошел мужчина средних лет, вес в новом одежде и с небольшой бородой. Девид его знал, это был Роберт Брайэнт, брат помощника шерифа. Девид несколько раз сопровождал его телеги. - Хелло, Девид! - приветствовал он. - Я слыхал ты был у индейцев?! - Хелло, Роберт! Да, был... - Ну ты смельчак! - он тоже не скрывал своего удивление. - Не боятся этих дикарей... Надо иметь львиного сердце... - Они не такие то страшные, как нам кажется - скромно ответил Девид. - Мне брат говорил что ты опят собираешься ехать к ним... Мы вот подумали с ребятами, и решили с тобой ехать, заключит мир... - сказал он. - Нет проблем... Если вы не были среди карателей... - Нет, не были! - он сказал. - Ты скажи вот что, можно ли туда ехать на телегах? Дороги ровные? Девид не собирался переговорщиков вести в лагерь индейцев, они могли узнать что он говорил не правду. По этому он хотел организовать встречи там, где встретился с Диким Конем. Да и дальше не могли бы проехать телеги, лес был слишком густой. И это было на руку Девида. - Можно, - ответил Девид и спросил. - А вы что, сразу хотите с ними торговать? - А чего зря времени терять? Мы бы хотели в основном купит у них меха куницы... Я хочу организовать тут работу по выделивание шкур. - На счет меха куницы ничего не могу сказать, а вот шкуры бизонов у них много... - Ну что ж, там на месте посмотрим - сказал Роберт. - Что им лучше вести, им наверное деньги не нужны? - спросил он. - Топоры, ножи.., может седло для лошадей, ну и оружие, патроны... - посоветовал Девид. - Окэй! И самое главное, Девид! Я хотел бы знать чем мы будем обязаны тебе за это услуги, дружище? - спросил Роберт. - Я человек такой, за ранее хочу решать подобные вопросы, чтоб избежать конфликтов в будущем... - Требовать от вас ничего не собираюсь, Роберт, - ответил Девид. - Это уже на вашу усмотрению. - Окэй! Мы тебе отблагодарим, как своего парня! - сказал он. - Думаю уже завтра в полдень сможем отправится в путь... - А почему не с утра? - Телег надо привести в порядок, к полудню исправимся... - Понятно. А флаг Америки есть у вас? - Поищем, - ответил Роберт и сев на своего лошади направился в сторону почты. - Извини, я спешу,- на ходу говорил он. - Завтра в полдень мы будем здесь. Девид с уважением смотрел за ним. Он в отличие от многих редко бездельничал в баре, и постоянно был чем то занят. В забегаловке уже горожане горячо спорили о мире. И шериф был тут со своими помощниками. Как он увидел Девида приветствовал его. Девид заказал виски у бармена и подошел ближе к ним. - Ну как, ты готовишься на дорогу? - спросил шериф. - Да, завтра в полдень отправимся. - Мой брат согласился ехать с тобой на переговоры - сказал помощник шерифа. - Толковый парень у тебя брат, - отметил Девид. - Мы с ним только что договорились... - Девид, - обратился к нему шериф, - ты с этими индейцами сильно не церемонься, скажи им, если мы поймаем индейца-разбойника будем наказывать сами... - Скажу - ответил Девид. - А им как быть, если поймают наших преступников? - Мы не будем заступится за таких... пусть снимают с них скальпы - шериф ответил. В это время мужчина, в кожаном брюке и в темном куртке подошел к столу шерифа. - Эй, Девид! - возмущенно сказал он. - Мне наплевать, что ты с ними договоришься, я не буду признавать вашего мира! Это был коновал Джек Хервард. Его жену и сына убили индейцы, три года тому назад. - Какой может быть мир с дикарями?! - Он громко обратился к присутствующим. - Кто этому верит?! - Дикари и среди нас хватает - кто то сказал. - Мы убивали их, они убивали нас...- говорил другой. - Давайте, давайте заключайте с ним мир! - нервно сказал он. - Но знайте, это будет не на долго! Эти краснокожие разбойники в первом удобном случае будут убивать вас! - Тебе сочувствуем, Джек, но мир надо заключит! - отрезал шериф. - Если они нападут на нас, сожгут город дотла! Присутствующие поддержали шерифа. А те, которые не хотели мира, их было не много. Девид в баре находился до полудня. Он людям рассказал почему пришлось ему ехать к индейцам, и что там видел. А когда уходил из бара платил бармену за бутылку виски и просил передать её Биллу. И незаметно покинув забегаловку отправился в ранчо. Девид сразу заметил, что женщины тут постарались как могли, - везде и всюду царила чистота и порядок. Перед домом все сено было убрано и подметано. А на стойле было разложена свежая трава. Его встречала Анна, как собака полаяла она появилась на крыльце дома. Она была переодета в синюю длинную юбку с белой кофтой. Её светлые волосы были аккуратна расчесаны и разброшены на плечо. Девид не спеша привязал коня на стойле и направился к ней. - Добрый день, мистер Рассел! - сказала она. - Добрый день, миссис Гарсен! - Моя имя Анна! - Очень красивая имя у вас, Анна! Она стала еще приветливее от этих слов и пригласила Девида в дом. Тут Дженнифер накрывала стол. Она тоже переодевалась - как и дочка в длинную юбку и в светлую кофту с широким воротником. - Добро пожаловать, мистер Рассел! - несколько сдержанно она встречала Девида. - Хелло, мисс Гарсен! - ответил Девид и заметил - тут у вас очень вкусно пахнет! Девид снял плащ, и шляпу отдал Анне, и сел за столом, который был накрыт с белой скатертью. На нем почти свободного месте не было, на различных посудах были разложены всякие еды. И тут же на углу лежал завернутый мешок с самородками. - Мистер Рассел, - начала Дженнифер, - вчера после вас, мы ничего не могли делать, вы нас сразили со своим предложением...! - то ли в шутку, то ли в серёз жаловалась она. - Извините мне, мисс Гарсен, за бестактность... - ...если бы ни Билл, день у нас прошел бы в пустую. - Да, я немножко резкий человек... Анна повесив плащ и шляпу Девида на стене села на голове стола. - Вы наверное, объясните чем же мы вам понравились? - спросила Дженнифер. - Вы с такими возможностями могли бы свататься и на принцессе... - Вы очень вкусно печете пирожки, мисс Гарсен, - ответил Девид. Женщины посмеялись на шутку Девида. Это больше всего Анне понравился. - Я рада, что наши пирожки вам понравились - сказала Дженнифер и тоже села за столом. - А если серьезно? - Вы справедливая женщина, и я думал лучшего женщины вряд ли я разыщу... - ответил Девид. Он взял пирожочка со стола и начал есть. - Я скульптор-художник, мисс Гарсен, - продолжил он. - И с обыкновенной женщиной вряд ли я сойдусь... - У нас много дел на хозяйстве, вам не будет трудно совместит эти работы? - Я хочу переселится в Нью-Йорк, и вас взят с собой... Или в Лондон. - Господи, как у вас все быстро! - не скрывала свое удивление Дженнифер. - Мне просто не терпится начинать творит, мисс Гарсен. - Ну да... Я даже не знаю, как быть... Переселится в Нью-Йорк... - Зачем вам все это хозяйство, когда можно вести светскую образ жизни, Дженнифер, - он называл её по имени. - Вы очень трудолюбивая женщина, можете себе найти интересного занятие, или даже открыт свое дело! А Анну устроим куда нибудь учится... - А я рисовать умею - весело сказала она. - Серьезно?! Можно посмотреть? Она встала из за стола и принесла тетрадь в сером обложке. - Обещайте, что не будете смеяться! - сказала она. - Обещаю! - ответил Девид. Она поставила перед ним тетрадь и начала листать. Там были нарисованы собака, лошади за загоном, дерево, птиц... - Очень даже хорошо - посмотрев рисунки сказал Девид. - Для начало пойдет, а туда дальше я сам научу тебе рисовать... - ...Острые языки будут травит вас, мистер Рассел - начала гадать Дженифер. - Я вдова, у меня ребенок... - Я не боюсь этого - ответил Девид и взял второго пирожка. - Корова с теленком дороже... Долго разговаривал в тот день Девид с Дженнифером и Анной. Он и им рассказал откуда у него самородки. Дженнифер наконец согласилась послушаться ему. Они договорились, что все продадут и переедут жить в Нью-Йорк. *************** Следующий день восемь человек из Решвиля отправились к индейцам на переговоры. Девид, священник Йонс Грате, и еще двое ехали верхом, а Роберт Брайэнт и его люди - на двух телегах-фургонах. На телеге, который ехал Роберт привязал и флаг Америки. Через десять дней они прибыли в ту место, где Девид встретился с Диким Конем. Он уже переселился сюда со своими воинами, с ними переехали и их женщины и дети - всего где-то 50 человек. Прибытие Девида и других переговорщиков окрылил Дикого Коня и он тут же отправил людей за старейшинами, и за вождем. Потом индейцы помогли гостьям построит шалаши, чтобы они тут ночевали пока приедут старейшины, и следующий день вместе с купцами начали охоту на бизонов. А охоту на куниц отложили на зиму, так как зимой мех этого зверька становится пышнее и гуще. Девид и священник Йонс Грате не стали ехать с ними и остались в новом лагере. Девид принес с собой краски и кистя из Решвилля и все эти дни перерисовал наскального рисунка с красками. Он после этого стал еще лучше. Через четыре дня приехали старейшины, и Острый Рог, с десяти воинами. И начались переговоры. Они расселись вокруг костров, как это требовал законы индейцев, и договорились прекратить враждовать. По завершение переговоров покурили трубку мира, а шаманы стучали в свои бубеня. И через день решвиллцы вернулись обратно. С ними поехал и Острый Рог, со своими воинами. Он посетил могилу своего брата, и один ночь спал возле него. А переносит его тело не стали, отложили это на несколько лет. Многие решвиллцы когда узнали, что приехали индейцы, пришли на кладбищу, и с интересом посмотрели на них. Через день индейцы уехали, горожане их провожали до окраину города. Девид все это время был с ними, и очень пожалел, что не знал на языке индейцев. Он хотел поблагодарит Острого Рога за самородки. А сказать это через Дикий Конь, он не стал. А Дженнифер с Анной уже к этому времени распродали почти все, у них остались только три лошадей. Билл им очень помогал в этом. Только ранчо сразу не могли продать. Дженнифер не стал дождаться пока продастся ранчо. Она договорилась с шерифом, что сообщит ему новый адрес своего место жительство и он как продастся ранчо пусть деньги вышлет за ними. А пока ранчо пустовал Билл переселился жить туда. Девид просил Дженнифер подарит одного лошадя Биллу, и она не отказала. Билл был в восторге от этого великодушие Дженнифера, и сказал, что он будто заново родился! Он так и не знал, что это был просьба Девида. Девид и отказался от денег который ему причитались от торговли шкур, он просил Роберту передать их священнику Йонс Грате. Девид и Дженнифер не кому не говорили, что они женятся - они не хотели людям дать лишнего повода сплетничать. Да и многие опят могли подозревать в смерти Джорджа Девида. Она просто всем говорила, что переезжает жить в Нью-Йорк. Когда Дженнифер с Анной на телеге отправились на станцию, все думали что Девид едет с ними как сопровождающий. Он и на их телегу грузил бюста Бенджамина Франклина. Анна и собаку взяла с собой, многие хотели купит её, но она всем отказала. На станции Девид продал остальные лошади, бармен Смит купил их. Он оказывается до сих пор не смог найти себе подходящих лошадей. А свой конь Девид не продал, несмотря не мало были желающие купит его. Девид и на него купил билет, и погрузил на спецвагон для скота и вместе они покинули эти места. Нью-Йорк очень понравился Девиду, он с первых дней понял, что город развивается неслыханными темпами - это был не тот город, который два года тому назад. Они остановились в гостинице и Девид начал искать клиента на бюст. Он его продавал в библиотеке городской мэрии, и тут же получил новые заказы. После этого он передумал уехать в Лондон и купил здесь дом, с большим участком. Скоро он построил себе рабочую мастерскую и поставил фундамент нового, шикарного особняка. Нью-Йорк понравился и женщинам, - Дженнифер записалась в клуб светских женщин, но скоро перестала ходит туда, - одни интриги, сказала она. Она открыла пекарню, и начала печь хлеб. А Анну устроили в лицей. Она свободные время училась у Девида рисованию. Девид не забыл и о матери, писал ей письмо, сообщил, что женился и у него все хорошо. Он ей предложил, чтобы она тоже переехала в Нью-Йорк. Но она не хотела, ей и там было не плохо. Девид каждый месяц ей отправлял деньги. Через год Дженнифер родила мальчика, Девид его назвал в честь своего отца, - Даниэл. А еще через полгода они получили перевод денег от шерифа за ранчо, - они еще как купили дом написали ему обоюдное письмо и признались что женились. Правда, это удивил шерифа, и он опят начал подозревать Девида в смерти Джорджа. Но он скоро перестал так думать, и считал что это случайно. Вместе с переводом была и небольшая записка от него для Девида, где были написаны следующие слова: Благодарю тебе, за то что мне обманул! (Конец)
 4. (Продолжение). Девид поднял взгляды и посмотрел в сторону леса. Ему показался, что тьма в мгновение исчез, и блеск золото обливал вокруг светом! Исчезли и проблемы, препятствие, барьеры, которые мешали ему творит! И будто у него начали расти невидимые крылья! ...Даже конь заметил резкого увеличение блеска, и подняв голову посмотрел в его сторону, в сторону золотых самородок, которые сверкали на пламени огня! Долго не смог прийти в себе Девид, и наконец взял из них несколько штук посмотрел поближе. Кто же его благодарил, - Дикий Конь, подумал он? Нет, не похоже, что это он. Значит, Острый Рог, и старейшины так щедро оценили его поступок! Да, это они! У них чувствовалось какое то благодарность к нему, и они не разу не показывали свои эмоции... Даже предложили оставаться жить в племени! ...Острый Рог чем то был выше, духи знают свое дело, улыбался Девид. А воины, которые его привели сюда? Они были ни те, которые были с Диким Конем, эти ребята чем то отличались от них. И дисциплина у них была, - как они синхронно положили кулаки на груди? Эти наверняка были воины Острого Рога! ...Лишь на рассвете Девид смог задремать на немного, и как появился Солнце отправился в путь. Через неделю он прибыл в ту место, где убили Джорджа Гарсена. Девид был вес в пыли, - два дня бушевал сильный ветер. Пришлось постирать всю одежду на реке, искупать коня и самому купаться. Как немного высохли одежды он оделся и отправился в Решвилл, - он уже был рядом. ************ Дженнифер с Анной разбирали развалины курятника, который ветер разрушил накануне. Резкий лай собаки оторвал их от этого дело, она полаяла всаднику, который появился на дороге. Дженнифер сразу узнала Девида, и почему то настораживалась. Наверное, опять будет просит лошадей на реализацию, подумала она, - как быть? Хоть он выглядит нормальным мужиком, - а вдруг?! Вдруг исчезнет вместе с лошадьми?! С такими колебаниями она вытирая руки об платье вышла к навесу, точнее к каркасу навеса, - ветер с него сдул всю сену, который создавал тень, и разбросал перед домом. Анна успокоив собаку тоже подошла туда и стала рядом с матерю. Девид остановил коня прямо у навеса и спустился с него. Он подошел ближе и высыпал самородки из мешка на стол. - Мисс Гарсен, я хотел бы жить с вами! - сказал он. Дженнифер, медленно села за столом, неожиданное предложение поразила её. Она смотрела прямо в глаза Девида, и будто хотела заглянуть через эти голубые глаза в его душу. - Я завтра приду к вам, - чуть замедлив Девид продолжил. - Если вы не согласны, тогда половину самородков можете оставит себя... - Сказав это он повернулся и резко поднялся на коня. Анна взяла одного из самородков и посмотрела его в руке. - Это золото? - спросила она. - Да, - не убрав глаза с Девида ответила Дженнифер. ************** Возле забегаловки было много людей. Девид увидев здесь кобылу Билла остановился. Он спустился с коня и привязал его к стойле. И шерифа конь был тут. Девид зашел в забегаловку и подошел к стойку. Посетители забегаловки очень шумно разговаривали, а некоторые и грубо ругались. Билл играл в карты с какими то пьяными мужчинами. Он как увидев Девида бросил карты на стол и встал с места. - Хелло, Девид! - громко приветствовал его. Девид кивнул ему головой и обращался к бармену: - Две виски! Билл подошел к нему и руки положил ему на плечо. - Ты где был?! - по свойски он спросил. - Тут сколько обозов отправились на станции без тебя! Девид взял стакана с виски, и угостил Билла. - Вечером расскажу тебе, сейчас не когда - ответил Девид и чуть выпив спросил - Ты чем занят? - Ни чем! Карты катаю целый день! - весело ответил Билл и тоже пригубил виски. - Отправляйся к Дженниферу, и помоги ей в хозяйстве - как можно тихо сказал Девид. - А..? Окэй! Помогу... - Билл не ожидал этого и что то хотел спросит у него. Но увидев серьезные взгляды Девида передумал. - Деньги не возьми - допив стакана Девид сказал. - Я сам тебе заплачу. - Это срочно? - Да... - А... а... Дай мне сигару! - Билл обратился бармену. - Он заплатит! Девид одобрительно смотрел на бармена. Он взял из коробки сигара и протянул его к Биллу. - Я сейчас же отправляюсь к ней, - положив сигара в грудной карман сказал Билл. - Не откажусь помочь ей... Билл вернулся к столу, что то говорил своим дружкам и направился к выходу. Шерифа не был среди посетителей. Только его помощники сидели возле лестницы, которые вели на второй этаж. И лейтенанта Бартона не был. Он тоже любил проводить тут время с гарнизонным врачом. - Где шериф? - спросил Девид у бармена. - Отдыхает - равнодушно ответил он и смотрел в сторону лестницы. Девид расплатился с ним и подошел к помощникам шерифа. - Хелло, парни! Мне надо поговорит с шерифом, - говорил Девид. - Думаю, тебе придется подождать, - ответил рослый мужчина с длинными бакенбардами. - Причем очень долго, - многозначно добавил он. Помощники шерифа рассмеялись. - Он никуда не собирается? - Может пойдет в крепость - громко ответил тот. Он это специально так, чтобы все его услышали. - Отвезет туда кого то спрятать! Мужчины, которые очень громко ругались несколько утихли услышав эти слова. Девид не стал подождать шерифа тут, он вышел из забегаловки и отправился домой. На пути заметил новую, большую вывеску на почте, написанную черно-белыми красками. Он каждый раз когда возвращался в Решвилл, видел что то новое. А возле церкви встретил Йонса Грате, священника, в очках с коротким стрижком. Он что то рассказывал молодым людям. Девид хотел с ним поговорит, потом передумал,- все таки он первым хотел говорит об этом с шерифом. Он остановил коня перед домом и зашел в комнатку. Тут все было по старому. И бюст Бенджамина Франклина стоял на месте. Девид снял плащ, и шляпу повесил на гвозде и лег на кровать. Немного посмотрел на рисунок лошадей и заснул, - он за это неделю не мог нормально спать. Уже начал стемнеть, когда его разбудили какие то голоса - это был шериф, со своим помощником. Он его не дождался в забегаловке, и сам решил прийти к нему. Шериф очень интересовался, когда узнал, что Девид его искал. - Хелло, Девид! - он без стука в дверь зашел в комнату, и постояв немного сел на единственном табуретке. У него зрачки глаза были расширены, и от него пахло легкий запах виски. А помощник его постоял на пороге, засунув большие пальцы за ремень. - Что то тебе не видать, ты все спишь в своем хижине? - шутя спросил он. Девид совсем не ждал, что шериф сам придет к нему, по этому несколько подбодрился. - Нет шериф, я был у индейцев... - ответил он. - Таак! - услышав это признание угрожающе протянул шериф. - Это очень подозрительно, парень! Зачем ты ездил к ним?! - Надо было им сообщит о смерти вождя... - И они тебе не трогали?! - Нет... - Cтранно... Этому не верится! - Как видишь, я жив, и здоров... - Вижу, что жив, и здоров! - отрезал шериф и отодвинув подсвечника руку поставил на стол. - Ты мне об этом хотел сказать? - Да... - Ну что ж, рад, что считал нужным сообщит об этом мне! Сколько их там осталось? - с насмешкой спросил он. - Человек 800, наверное... - солгал Девид. - Как 800?! - насмешка с лица шерифа резко исчез. - Они объединились с другими племенами... Шериф тупо смотрел на него и ему показался что он ослышался. - Ты не ошибся? - Нет... Наступила небольшая пауза. - Откуда взялись другие племена? - наконец он спросил. - Из других земель пришли, наверное... - Девид спокойно ответил. - Такие дела... А стволов у них много? - Не очень, может 250 штук, не больше... - продолжил лгать Девид. У шерифа настроение совсем испортился. - Тысячи чертей! - чуть ли не орал он. - И лейтенант Бартон два дня тому назад отправился в Техас со своим гарнизоном! ...Возьми людей и немедленно догоняй его!- Шериф почти в панике обратился к помощнику. - Пусть срочно вернется назад! - Не надо ни кого догонять, - остановил его Девид. - Индейцы не хотят войны, они хотят заключит мир. - Как заключит мир?! - шериф ничего не понял. - Многие индейцы из тех племен продают бизоновую шкуру белым людям, и это им очень нравится, - разъяснил Девид. - Они считают лучше торговать, чем воевать... - Ты что то не то говоришь, парень! Мне трудом верится тебе... - Торговля с бизоновыми шкурами, это неплохое дело, - вмешался в разговор помощник шерифа. - Они ждут наших людей, для заключение мира... Если не согласимся, возможно возобновят свои вылазки...- добавил Девид. - Дьявол! - шериф был напуган. - Какие у них условия? - спросил он. - Они хотят свободно охотится где хотят, и никто не ограничил их передвижение... - И все? - Вроде, да... - Думаю, можно согласится на мир, - опять вмешался в разговор помощник. - Что мы должны делать? - спросил шериф. - Организовать несколько людей, и идти к ним на переговоры... - Мы не пойдем ни куда! - шериф сразу отказался. - Они нас наверняка знают, мы год тому назад были среди карателей... - Пусть едут те, кто не убивал индейцев. Я поведу их туда...- сказал Девид. - Мой брат может ехать - сказал помощник шерифа. - Он купец, и умеет договорится. - Священника возьмем, и еще 3-4 человека, думаю будет достаточно - сказал Девид. - Писать ничего не требуется, все произойдет устно... - Окэй, - наконец произнес шериф - вы найдите добровольцев, а с горожанами я сам поговорю! - Он немного подумав добавил - Конечно, мир лучше, чем война! - Мы можем уже через день, другой отправится туда - сказал Девид. Шериф ничего не ответил и посмотрел на бюст. - Это кто у тебе, Христофор Колумб? - спросил он. - Это Бенджамин Франклин, шериф, - ответил Девид. - Что то не слыхал о таком парне - сухо сказал шериф, и встал. Девид вышел за ним и увидев возле церкви священника, который наводил порядок там со служителями, сказал: - Вы поговорите с Йонсом Грате... - Так пойдем ты тоже, объяснишь ему сам...-ответил ему шериф. Шериф с помощником не стали залезть на коня, и пешком отправились к священнику. Девид надев свой плащ отправился за ним. Шериф подошел поближе и приветствовал его. - Хелло, святой отец - обратился он священнику. - Как ваши божие дела? - Шериф Генри, рад вас видит здесь - ответил он, исправив свои очки. - Вы не приходите в церковь, сын мой, совсем забыли о долге перед Богом... - Мне стыдно увидится с ним, святой отец... - Он простит твои грехи если ты покоишься... - Как нибудь зайду к нему - ответил шериф. - А пока ты нам нужен, надо ехать к индейцам и заключит с ним мир... Священнику показался, что шериф с ним шутит, он сначала посмотрел на его помощника, а потом на Девида. Увидев серьезные лица понял, что ошибается и спросил: - Индейцы с нас не снимут скальпы? - Нет, не снимут, - ответил ему Девид. - Они сами предложили заключит мир. - Это несколько неожиданно... И невероятно! - Они объединились с другими племенами, святой отец, - ему тоже объяснил Девид. - И те оказывается давно торгуют с белыми людьми. Они предпочитают мира, а не войну. - Бог принадлежит всем, - слушав его сказал священник, - и он примет все руки, которые протянуты к нему... - Все правильно! - вставил шериф. - Когда надо ехать к ним? - священник спросил. - На днях - ответил Девид. - И долго к ним ехать? - Наверное через месяц вернемся, может даже раньше - сказал Девид. Они еще немного поговорили, потом шериф с помощником уехали, а Девид вернулся домой. А когда стало темно появился Билл. Он был усталый, но довольный. - Хорошо, что ты мне отправил к ней, - сказал он, и лег на свой кровать. Потом посмотрел на Девида и несколько любопытно спросил - Как ты у них оказался? (Продолжение следует)
 5. (Продолжение). Так ему велел сделать Черный Медведь. Острый Рог взял ногу, посмотрел на него и у него в глазах появились яркий блеск! Он встал с места и вышел из вигвама. Девид тоже вышел и стал не далеко от него. Вся племя затаив дыхание смотрела на них. Острый Рог отдал ногу койота старейшинам, указал на вырезанного когтя, и громко обращался племени. Он говорил всего несколько слов и как он закончил будто грянул гром - вся племя залпом что то закричала, и мужчины подняв свои оружия начали угрожающими жестами махать! А у кого были ружье они выстрелили с него! Индейцы громкими криками продолжили исполнят свои ритуальные танцы. Только в этот раз они танцевали еще страстно. Девид молча наблюдал за агрессивными жестами племени. Он понял что сделал свое дело и не спеша отошел в сторону. Теперь надо было дождаться Дикого Коня, только он мог ему объяснит, что же таинственного было в этом послание Черного Медведя? Частенько он думал об этом, - что значит нога койота, и вырезанный коготь? Кажется время пришло знать этого зашифрованного тайны. Но, Дикий Конь похоже, не очень то был рад, у него чувствовалось какой то скрытый недовольство, и он не так то охотно махал со своим копьем. Девид ждал успокоение племени и отошел к своему типи. На него никто не обращал внимание, - все вдохновенно исполняли ритуальных танцев. Они будто находились в бою, и убивали невидимых врагов, которые находились вокруг них. Наконец старейшины и знатные воины вошли в вигвам. Через некоторое время воины вышли оттуда и Дикий Конь подошел к Девиду. - Рисующий Камень принес нам очень важное сообщение - сухо сказал он. - Он спас племя от ничтожество! - Дикий конь мне объяснит, что это значит? - спросил Девид. - Когда духи поселили наших древних предков на этих землях, они им дали тотема - это рогатый орел с телом младенца - начал рассказать Дикий Конь. - И приказали, чтоб племя его охраняла и без него не начала войну! Это тотем победы! Духи предупреждали, что если племя потеряет тотема, они не помогут им. Год тому назад, когда бледнолицые на нас внезапно напали Черный Медведь тоже смог вырваться из окружении с несколькими воинами, и спрятать тотема. Но бледнолицые пошли следом, убили воинов, а Черного Медведя взяли в плен. Так и племя не узнала где находится рогатый орел. А теперь Черный Медведь нам сообщил где он. Тут есть гора, индейцы его называют Ногой Койота. У него в подножиях находится множество пещер и в одном из них Черный Медведь спрятал тотема! Вырезанный коготь указывает на точное его местонахождение! Туда три дня ехать на коне! Через семь дней мы его вернем в племя и возобновим войны! Сказав это Дикий Конь уставился на Девида. Этим жестом он будто говорил, что, да, мы опять начнем убивать вас. - Выходит я собственноручно развязал вам руки? - Девид тоже прямо смотрел на него. - Да! Девид еще не был в таком идиотском положении. Он все считал, что он сделает что то очень правильное. Оказывается это его поступок способствовал началу войны. - Дикий Конь, бледнолицые очень сильные, и у них очень много оружия... - Это нас не пугает! - отрезал Дикий Конь. - Если мы сдадимся духи нас покинут и мы превратимся в ничтожество - это хуже смерти! После этих слов Девид замолчал и будто задавал себе вопрос, - что делать? Надо что бы не было остановит этих гордых людей. - Знаешь, очень многие бледнолицые не хотят войны с вами,- начал выдумать Девид, - они хотят чтобы был мир, и они с вами свободно торговали. Не давно были у нас купцы, - продолжил он врать, - у них были новые оружия и инструменты, они хотели бы их менять на шкуру бизонов! Но когда знали, что горожане воюют с индейцами, требовали, чтобы прекратили войну и заключили мир! Дикий Конь не ожидал этих слов от Девида, и услышав это у него с лица постепенно стерлась каменное выражение. Он смягчился и теперь он не знал что отвечать - идея мира изменила его мысли. Кроме этого, он ждал, что духи его изберут вождем, когда это не произошло ему уже морально тяжело было находится в племени и он хотел бы переехать куда нибудь. Если был бы мир, он смог бы жить и среди поселенцев. - Да, - наконец он несколько смиренным тоном произнес. - Дикий Конь помнит, были и хорошие бледнолицые. Они ему не трогали, когда он был в плену, и хорошо кормили... Сказав это он повернулся и стремительными шагами направился к старейшинам. У входа вигвама дежурили воины, они не хотели пропустит его, но он их оттолкнул и вошел туда. Дикий Конь там находился не очень то долго и опять вернулся к Девиду. - Они должны поговорит с верховным духом! - сказал он. - Это уже не плохо! - с облегчением произнес Девид. - Дикий Конь хочет уехать отсюда! - нервно сказал индеец. - Почему? - Он хотел стать вождем, а верховный дух выбрал Острого Рога! Девид понял, почему у Дикого Коня нет настроение. - Ну ничего, что поделаешь? - утешил он индейца, - это жизнь, радости и разочарование чередуются друг с другом... - Если будет мир, Дикий Конь пойдет жить к бледнолицым. - Было бы хорошо, но они могут тебе узнать, и казнит за убийство...- немного подумав сказал Девид. - Дикому Коню духи говорили убит его! - резко и наивно оправдался он. - Это тебе не спасет от наказание - ответил Девид. - У нас так, - убил кого, и ты будешь убитый. Дикий Конь молча смотрел на него и понял, что рано он обрадовался. Старейшины разговаривали с духами почти до полудня. Наконец охранники вигвама позвали Дикого Коня, и Девида. Как они вошли Острый Рог рукой дал понят им сесть у костра. После того как они сели, один из стариков прикуривал кальяна и передавал его новому вождю. Он сделав несколько затяжек начал что то говорит. - Духи нам сказали, что это ваша земля, и вы можете ходит и охотится где хотите - перевел его Дикий Конь. - Если бледнолицые согласны на это, заключайте с ним мир. - Я это передам нашему вождю - сказал Девид. - Если он согласится с вашим условием, я его приведу сюда. Но пока пусть племя не начнет войны... Дикий Конь перевел его слова, и старейшины одобрительно кивали головой. Один из стариков сказал что духи разрешают, Рисующий Камень завтра тоже может ехать с нами за тотемом. Девид вежливо отказался и сказал, что ему надо срочно возвращаться в Решвилл. После этого он попрощался со старейшинами, и Острым Рогом. Они с Дикий Конем покинули вигвам и Девид отправился за конем. Он привел его к типи, где ночевал и Дикий Конь ему помогал оседлать коня. - Дикий Конь завтра тоже отправится за тотемом - сказал он. - После этого он будет возвращаться туда, где встретился с Рисующим Камнем, и будет жить там. Его преданные воины тоже будут с ним. Если бледнолицым надо шкура бизонов, Дикий Конь может им продать, пусть Рисующий Камень их приведет к нему. - Хорошо, Дикий Конь - согласился Девид. - Если меня не будет я позывной научу доверенному мне человеку, и ты с ним договоришься. Уже четверо индейцев ждали Девида на своих лошадей. Девид по дружески обнимался с Диким Конем и поднялся на коня. Дикий Конь положил кулак на грудь и долго так держал. А племя с громкими криками провожала его. Он доехал до окраину лагеря и повернулся посмотрел на индейцев. Дикий Конь до сих пор стоял на месте и смотрел за него. А перед вигвамом стоял Острый Рог, и как он увидел, что Девид посмотрел назад тоже правый кулак положил на грудь. Девид на прощание помахал им рукой и продолжил путь. ************** Через два дня индейцы привели Девида в ту место, где он нашел следы лошадей. В этот раз ему глаза не связали. Когда дошли до скале, где Девид разбивал костра, один из индейцев взял пару мешков, которые были погружены на его лошадь и переложил их на спину коня Девида. В этих мешках, которые были связаны в друг-друга были картофели. Девид благодарил их, и на манер индейцев положил правый кулак на грудь. Индейцы стояли в ряд и синхронно повторили за ним. Потом они повернули головы лошадей и скакали обратно. Девид спустился с коня и привязал его к дерево. Ему хотелось сегодня тут отдыхать, и завтра утром отправится на дорогу. Да и рыба ему еще захотелось. Он опять разжег костер, ловил рыбу и пожарил. И картофелей закопал в углях. Обед получился очень сытный. Он потом с ножом выкопал не большую ямку, засыпал туда горячих углей и закопал их. Погода была очень приятная, Девид искупал коня и сам тоже искупался. Потом начал гулять тут и посмотреть на здешних камней. Он еще прошлый раз заметил на берегу реки продолговатого гранита, он был длиной где то семь футов. Девид рассматривал его со всех сторон, и думал, чью же статую можно с него вырубит? После недолгого раздумья он понял, что в кого угодна может превратится этот синий камень. Можно и отца образ вырубит с него! ...Он рукой погладил её, будто хотел знать насколько она крепкая! Да, Девид хотел вырубит и статую своего отца, и поставит его в видном месте своего дома! И конечно, найдет для это лучшего и редкого гранита! Девид вернулся к костру и выкопал углей. Они уже потухли. Он взял несколько штук, и начал рисовать на скале изображение крутых гор. На фоне этих гор он изобразил атакующего орла, широко распахнутыми крыльями. А рядом всего этого он рисовал портрет Дикого Коня на полный рост, с копьем в руках, и револьвером на поясе. Девид сначала хотел его изобразит с каменным лицом, потом передумал, и придавал его лицу смиренной выражение. Девид хотел сделать приятного Дикому Коню, за то, что он сразу захотел мира! Через неделю он будет здесь, и будет очень обрадоваться, увидев свой портрет. Долго рисовал Девид, почти до сумерки, потом отошел в сторону и с расстоянии рассматривал свою работу. Скала это была немного с уклоном, если даже пошел бы сильный дождь, он рисунка не смывал бы. Если ему удастся уговорит шерифа Генри, он вернется сюда, обязательно принесет с собой краски, и доработает этого своего произведение, сделает его долговечным. Девид пошел помыл руки на реке и вернулся сел возле костра. Он взял палку и начал собрать вместе горячих углей а потом добавил немного дров на костер. Девид уже понимал, что с поездкой в Нью-Йорк придется повременит, как минимум на месяц. Он попал в эту историю и теперь должен был её как то решит, и остановит войну. Может он не совсем виноват в этом, но, какая то чувство вины беспокоил его. Он уже последней два дня думал в основном о шерифа Генри. Удастся ли его уговорить на заключение мира? Он первый человек в Решвилле, - он и глава города и судья, и прокурор... Правда, все говорят, что на него повлиять не возможно, он парень в своем уме, но он толковый человек. Да, он держит людей на расстоянии, но он не чужой, как говорится, - если его просит о помощи, он пытается помочь. Конечно, это парень тоже к индейцам относится холодно, но он должен быть заинтересованным в заключении мира. Индейцы хоть плохо вооружены, но они очень смело воюют! Они в основном нападают внезапно, сжигают домов, убивают людей... Люди не могут ходит в лес в одиночке, вынуждены передвигаться с группами. Правда, Девиду не пришлось с ними воевать, но люди которые давно жили здесь, рассказывали, что какие потерии они понесли от нападении индейцев! Теперь у шерифа есть шанс, чтобы остановит все это! И лейтенант Бартон должен дать на это добро. Он, правда, бюрократ, ему наплевать на чувство людей, тем не менее, если шериф согласится, он тоже должен присоединиться к нему. Он конечно живет в крепости, ему легче. Но он должен понять и остальных. И священник, датчанин Йонс Грате. Но за него не надо беспокоится, он не должен возражать миру. Девид еще несколько картофеля закапал в углях и думал о том, не много ли хотят индейцы? Многие из них склонны воровать и разбойничать. И если они будут свободно находится в городе, они да, могут натворит беду. ...Ну, пусть сдают оружие, когда будут прибывать в город, и большими группами не ходят. Хотя, Дикий Конь говорил что воину нельзя расставаться с оружием... Но если индейцы заключать мир они перестанут быть воинами. Короче говоря, лишь бы было желание к миру, остальные вопросы можно решит. Девид повернул голову и смотрел на портрет Дикого Коня. Костер горел прямо перед ним, и Девиду казался, что его тоже греет тепло. ...Он хотел жить с бледнолицыми, видимо они ему чем то понравились. Правда, он не ладил с Острым Рогом, но он чувствовал, что среди бледнолицых тоже можно жить. И он понимал, - лучше работать, чем воевать. ...А что если ему самому заниматься с торговлей бизоновыми шкурами, подумал Девид? Сколько он может зарабатывать на этом деле за три-четыре года? ...Надо все это приблизительно посчитать, и разузнать цены на недвижимости в Нью-Йорке. Если он за это время заработает такие деньги, можно и никуда не ехать. Он уже здесь привык, знает людей, знает местности... Ему и много не надо, он не жаждет богатство, он от этого не получает удовольствие. Лишь бы деньги были столько, чтобы ему хватили начинать творить. После этого у него должны появится заказы и жизнь должна нормализоваться. ...Он несколько раз видел, как купцы погружают шкуры в вагоны, тогда они его не интересовали, и он об этом деле ничего не знает. Только знает что шкуры бизонов требуются высоким спросом, - она превращается в чего угодно, - ремни, обувь, седло, одежда... ...Деньги, деньги, подумал Девид. Почему вас так трудно зарабатывать?! У него в кармане были всего один доллар и несколько центов... Девид встал и начал смотреть на звездное небо, ему показался, что сегодня их почему то очень много и они светят ярче, чем обычно. Он немного ходил возле костра, подошел к коню, погладил его и медленно вернулся к костру. Он лежал возле него и голову положил на мешочка с картофелем. И только теперь заметил, что один из них полупустой и в нем не картофели, а что то очень крепкое. Наивные индейцы, улыбался Девид, они для равновесия в один мешочек собрали камни... Он развязал мешка и высыпал содержимое на землю и замер, - это были ни камни, а золотые самородки! (Продолжение следует).
 6. (Продолжение) Через два дня индейцы Девида привели в лагерь. На дороге ничего особенного не случилась, если не считать, что первый день на несколько часов его глаза привязали с шарфом. Это духи Дикому Коню говорили, что так надо. Было не удобно ехать верхом с закрытыми глазами, но Девид ничего не возражал и понял, что все таки индейцы его опасаются. После этого он потерял как бы ориентацию. Лагерь находился на берегу не широкой реки, на зеленой равнине. Его окружали скалистые, лесистые холмы. На глаз тут был построен около сорока типи, - конусообразные жилище, накрытые шкурами бизонов и олень. А по центру лагеря находился большой, круглый шатер-вигвам, перед которым возвышался длинная, деревянная столба. На ней были нарисованы всякие мифические существо. Все индейцы от мало до велика с криками встречали разведчиков и с удивлением смотрели на Девида, - мало того у него руки были не связаны, но и оружии были при себе! Им не верилось, что такое может быть! Дикий Конь гордо ехал впереди, не обращая внимание на удивление соплеменников, а за ним Девид в окружении троих индейцев, которые были с Диким Конем. Они остановились перед вигвамом, и спустились с коней. Тут их ждал несколько старых индейцев вес в орлиных перьях, и крепкие, знатные воины. Один из них привлек внимание Девида - он как две капли воды был похож на Черного Медведя. Наверняка это воин был его братом, или близким родственником. Дикий Конь положив правый кулак на грудь приветствовал стариков и начал что то говорит. Девид тоже спустился с коня и молча смотрел на старейшин. Пока Дикий Конь доложил, старики и воины острыми взглядами рассмотрели Девида. Когда Дикий Конь отдал им повязку, а потом и дощечку они тоже слегка успокоились и начали посмотреть их, передавая друг-другу. Индеец, который был похож на Черного Медведя тоже посмотрел этих предметов. Один из стариков что то ему говорил и он громким голосом обращался племени. Индейцы все столпились тут и если их не остановили бы вооруженные копями и томагавками воины они наверное затоптали бы друг -друга, в том числе и старейшин. Как он закончил говорит племя начала еще громче кричать, подняв верх свои копя и томагавки. А некоторые из них были вооружены и ружьями, но таких было очень мало. Старики после этого вошли в вигвам и те воины которые были с ними - тоже. Тот индеец, который был похож на Черного Медведя что то говорил Дикому Коню, и потом он тоже последовал за стариками. В этот раз Дикий Конь обращался индейцам, после этого племя начала расходится. Потом он велел Девиду идти с ним и они подошли к типи, который находился рядом. Тут Черный Конь сняв со своего коня седло, говорил: - Дикий Конь спит здесь. Мы теперь и Рисующему Камню построим типи. Сказав это, он снял и узду с головы коня и шлепнув на спину отпустил его. Через некоторое время молодые индейцы приволокли длинные шести и начали построит каркас. Как он был готов они накрыли его шкурами, а во внутрь расстелили несколько шкур бизона с густой шерстью. - Пусть Рисующий Камень отпустит коня, а сам спит здесь - сказал Дикий Конь.- Завтра племя выберет себя нового вождя и мы проведем его туда, где встретили. - Я хочу искупать коня в реке - говорил Девид. - Племя теперь будет разговаривать с духом Черного Медведя, - отказал ему Дикий Конь. - Мы должны знать в кого он переселился. По этому пусть Рисующий Камень сидит в типи. Девид ничего не понял но и ничего не говорил, только понял что почему то ему надо спрятаться в этом индейском шатре. Он не спеша снял с коня седло, вещмешки и узду, и занес их в свой типи. И почему то ему в этом странном шатре сразу захотелось отдыхать. Но это сразу не удалось,- сначала появились какие то молодые девушки и разожгли костра перед его жилищем. Они с интересом посмотрели на Девида и громко о чем то говорили, похоже что они хотели быть замечаными. А потом и начались ритуальные танцы, - несколько индейцев играли на бубенях вокруг столба, а остальные мужчины окружив их махали оружиями. Через некоторое время все утихли и расселись вокруг костров, которые горели возле каждого жилища, и закрыв глаза что то шептали. Так продолжилось долго. Уже начало стемнеть, когда Дикий Конь пришел к нему. - Старейшины хотят поговорит с Рисующим Камнем, - говорил он. - Надо идти в вигвам. Девид не спеша одел ботинки и шляпу. Дикий Конь велел чтоб он надел и ремня с кобурой. Воину нельзя расставаться с оружием, говорил он. Девид надел и ремня и они вышли из типи. - Это большая честь, - объяснил индеец. - Быть в вигваме - мечта каждого индейца! - Воин, который с тобой говорил очень похож на Черного Медведя - говорил Девид и спросил - он его брат? - Да, его зовут Острый Рог - не охотно ответил Дикий Конь. Девид первым вошел в вигвам, и рассматривал стариков и знатных воинов, который молча сидели вокруг костра. На стойках вигвама горели факелы и каркасные стены были разукрашены всякими томагавками и копями. А из верхних каркас весели черепа бизонов и лошадей. На верху вигвама была большая отверсия, откуда дым от костра и факелов выветривался. Тут и был грубо сделанный, не высокий трон, из красного дерево, который находился прямо напротив входа, только на нем никто не сидел. Дикий Конь как вошел подошел к костру, сел и велел Девиду тоже присесть рядом. После этого Острый Рог прикурил с костра длинного, деревянного кальяна и сделав несколько затяжек передал его Девиду. Он не знал, что с ним делать, и хотел передавать его дальше. Дикий Конь строгим тоном говорил ему чтоб он тоже курил и это ритуал - индейцы дорогого гостя угощают табаком. Девид сделал несколько затяжек, с легка закашлял и передал его к Дикому Коню. Таким образом все покурили трубку и наконец Острый Рог что то говорил. - Острый Рог спрашивает куда девался тело Черного Медведя, - перевел его Дикий Конь. - Я похоронил его в городском кладбище - ответил Девид. После того, как Дикий Конь перевел один из стариков заговорил. - Старейшины разговаривали с духом Черного Медведя, - Дикий Конь начал его переводит. - Он хочет, чтобы его тело перенесли в племя... - Черный Медведь мне ничего не говорил об этом - выслушав его Девид сказал. - Я бы постарался привести его тело... - Как его могилу узнать индейцам? - спросил Дикий Конь. - Его могилу найти не трудно - ответил Девид. - Я перья, который надевал на голову Черный Медведь, намотал шнурком на надмогильном кресте. Старик, который надевал на себя больше всех перьев не убрав взгляды с Девида тоже вмешался в разговор. - Дух Черного Медведя говорил ему, что Рисующий Камень - верный друг, он может остаться в племени, и жить здесь, - перевел его Дикий Конь. Девид, конечно, не очень то верил, что эти наивные люди общаются с духами, но он делал вид, что не сомневается в них. - Очень приятно слышать эти добрые слова - говорил он. - Передайте от меня привет духу Черного Медведя. Но я здесь оставаться не могу, у меня дела. Старейшины еще не много разговаривали с Девидом, а потом ему и Дикому Коню велели уйти. Прошло не долго времени и воины вышли из вигвама. В это время племя опять начала сплотится тут, в этот раз они встречали охотников. Они начали раздавать парное мясо бизона соплеменникам, которые был погружен лошадям. Дикий Конь тоже взял кусок мясо и он вместе с Девидом пошли к костру, который горел перед его типи. ************** Девид ночью спал очень хорошо, - когда он путешествовал спал открытыми глазами, как говорится. Постоянно приходилось опасаться налета разбойников. А сегодня такое опасение не было, к тому же на пухлой бизоновом шкуре было очень мягко и тепло. Уже было светло, когда его разбудили шаманы, которые начали стучать в свои бубеня. Прошло некоторое время в типи вошел Дикий Конь. Он в правой руке держал с его ростом копье, под острым наконечником который были связаны орлиные перья и длинная не широкая лента, вышитая бисерами. - Старейшины всю ночь разговаривали верховным духом, - говорил он. - Он велел, чтоб вождем племени был Острый Рог... Девид сразу заметил, что, Дикий Конь чем то не доволен, и он заметно изменился. - Мне бы умыться... - говорил Девид. - Нельзя! - сказал он, и довольно строго. Девид встал, одевался и вышел из типи. У входа дежурил два молодого воина, тоже с копями в руках, а шаманы танцевали вокруг его костра. Дальше возле вигвама, вокруг столба, танцевали мужчины и тут же старейшины и знатные воины стояли в ряд и посмотрели на него. А Острого Рога не был среди них. Девид подошел к старейшинам и встал перед ним. Один из них что то произнес, Дикий Конь его перевел. - Пусть Рисующий Камень войдет в вигвам, Острый Рог его ждет. Девид хотел войти в вигвам, и Дикий Конь собирался следовать за ним. - Переводит ничего не требуется - сказал Девид и с этими словами удивил его. Дикий Конь в недоразумении перевел его слова старейшинам. Старейшины внимательно посмотрели на Девида, будто они опасались чего то. Но такая колебания продолжилось не долго и один из них решительным жестом руки показал к вигваму. Девид не спеша вошел в вигвам, тут на троне сидел Острый Рог и не моргнув глазами смотрел на него. Девид достал из кармана плаща ногу койота, который застрелил три дня тому назад, и ножа. Он вырезал из лапы среднего когтя и протянул ногу новоизбранному вождю. (Продолжение следует)
 7. (Продожение) Пока конь напился воду Девид любовался с разнообразными рыбами, которые плавали против течение реки. Их была очень много, даже столько что дна реки не было видна. После того, как конь напился он его привязал к дерево недалеко от берега и начал собирать хворостины и дров. Возле небольшой скалы было очень удобно, тут можно было подождать ночью, а утром идти по следам лошадей. Конечно, если к этому времени индейцы не появятся. Он после того как разжег костра вернулся к реке. Рыбы выглядели очень аппетитными, к тому же он давно не ел рыбу. Девид подобрал небольшую палку, привязал охотничего ножа к нему, и ударил с ним по стаю. Долго не пришлось возится, скоро он вытащил из реки пятнистую рыбу и почистил её. Потом умылся и вернулся к костру. Прежде чем жарить рыбу он еще раз громко повторил пароля, не услышав ответа достал из вещмешка небольшого коробочка с солью, посолил рыбу и вонзил на длинную, ровную ветку. Коню кажется тоже понравился здесь, он охотно жевал траву и спокойно вел себя. Он был обучен хозяином - когда чувствовал неладное замирал на месте и смотрел в ту сторону откуда исходил опасность. Поэтому, Девид следил за любым изменением в поведение своего единственного друга в Америке. После ужина он опять начал собрать хворостину. Надо было запаститься, чтобы в темноте больше не искать чего зажечь - костер должен был гореть до утра, и привлечь внимание индейцев. Если они не уехали далеко, то должны были заметит его. Уже наступило темно, и стало прохлоднее. Почему то возле костра у него вспоминались прошлые дни, видимо языки пламени разжигали его память. Первым делом думал как же он ошибся в людях. Когда он направился на запад считал что поскорее подружится с людьми или хотя бы будут с ними наладит нормальные отношении. Не тут то было, люди были злыми, и не допустили к себе никого. Те, кто жили семьями им было легко, коллективный образ жизни спасал их. А те, кто были в одиночке, как он... - они с трудом понимали друг-друга и между ними ничего человеческого не был. Постоянные подозрение, постаянные выслеживание друг за другом... -нет он так не мог жить. Отношении должны были или преданные, или никакие! Конь поднял голову и смотрел в темноту, тем самым оторвал Девида от мыслей. Но опять опустил голову и продолжил жевать траву. Девид на всякий случай повторил пароля, не услышав ответа вернулся к своим мыслям. Он потом думал о том, что делать в Нью-Йорке. Бюста надо была продавать через какой нибудь магазин, который находится в центре, где ходят больше интеллигенция, а самому пытаться устроится на работу в морском порту и встречать тут кораблей. Кто его знает, может кто то приплывет из его родного города, кого он знает. И обязательно писать письмо матери, и друзьям детство. Конечно, если были бы деньги, он уже оставался бы в Нью-Йорке, ни куда не ездил бы. Теперь как минимум 3-4 года пройдет, пока он накопит нужного состояние! Жаль этого времени! И не известно еще, накопит ли он это состояние вообще! Но очень многие разбогатели на западе! Девид очень пожалел, что отец умер так рано, если он был бы жив, может он был бы уже известным скульптором в Йорке, а может и в Англии. Они друг-друга понимали с полуслов, и как бы дополняли друг-друга. Очень жаль, рано он покинул сына! Девид еще добавлял дров на костер и почему то вспомнил о Дженни, о вдове Джорджа. Она совсем не похоже была на своего мужа, у нее была какая то душевная теплота. Она извинилась за свои поступки, видимо совесть беспокоила её. Да она религиозная, Девид её несколько раз видел, когда она ходила в церковь. Это очень хорошо, когда у человека есть что то от Бога, у всех должен быт это. Он обязательно вырубит образ Иисуса, когда у него будет свой мастерской, из белого мрамора. По словам Билла и за него она заступилась, когда муж не платил ему за работу... она справедливая женщина, и...и Девид подумал, что если она была бы его женой, они были бы счастливыми! Может попробовать к ней сделать предложение, подумал он? Тогда придется бросит искусство, здесь никому это не интересно! Даже шериф не спрашивал, кого ты вырубил, когда внезапно появился в хижини... А Девид не может без этого, никак не может! Хоть он не в совершенстве знает это ремесло, он не может без этого жить. Ему в любом случае надо жить в среди тех людей кто в бесконечных поисках, в поисках смысла искусство. Да и он голодранец, заулыбался Девид вспомнив это слово Джорджа. Примет ли она его предложения? Хоть она старше его на несколько лет, она может отказаться. А дочка её? Он даже не знал как зовут эту юную красавицу-львицу!? Да, Джордж воспитал её в жестоких нравах, учил стрелять! Он бы не смог воспитывать свою дочку так... Но она тоже ходила в церковь с матерю... А Джорджа не разу не видел там! Нет, они мне не пары, они люди хозяйство... - подытожил свои мысли о женитьбе. И вообще, - он должен держать семью, а не семья его. А любовь? Любовь... Была у него и любовь, самая чистая, и он собирался с ней женится. Вдруг она стала холодная к нему, ей понравился офицер, который служил в Индии и принес оттуда всякого ерунду... Девид даже хотел убит их, только мать угадала его замысли и спрятала ружье. Потом умер дед и оставил немного наследство. Мать тут же советовала ему уехать в Америку, и он послушался ей... Где же эти индейцы, подумал Девид и посмотрел в тьму. Было бы хорошо, как можно скорее выполнит приказ Черного Медведя и вернутся в Решвилл. Да, приказа, Черный Медведь ему приказал найти его племя и передать им свои последние слова. Его такой властной манер обращение даже понравился Девиду, и после этого он больше уважал его. И почему то он считал, что обязан выполнит слова этого мужественного человека. Сколько бы это у него не отнимал время он решил его выполнит. ...Хм, он еще Девиду дал имя, Рисующий Камень.., надо хотя бы из за это выполнит его приказ. Уже было полночь, вдруг конь замер на месте, перестал жевать и пристально посмотрел в сторону леса. Девид заметил это и сразу повторил позывной. Прошло немного времени и послышался такой же ответ. Наконец то, подумал Девид и с облегчением встал с место. Он смотрел туда, куда смотрел конь. Скоро появились какие то тени, а потом из тьмы вышли пару силуэт и приблизились к нему. Один из них держал в руке револьвера и направил его на Девида. У этого рослого индейца был зловещий вид, он не моргнув глазом ходил прямо на него и такая была впечатление что он вот-вот выстрелит. На ногах у него были ботинки, а на брюхо широкий ремень с кобурой. Он как увидел что у Девида в руках нет оружия опустил револьвер и подошел ближе. А индеец, который ходил рядом с ним опустил томагавка, который готов был его запустит любое время. В это время и за спиной появились шум. Девид повернул головы и увидел еще пару индейца, которые вышли из за скалы. Один из них был вооружен с ружьем, а другой тоже с томагавком. Девид спокойно стоял на месте и смотрел на них. Они подошли поближе и окружили его. - Откуда бледнолицый знает наш позывной? - на ломаном английским спросил индеец с револьвером. Он и кажется был старший у них. И по возрасту он был по старше. Девид с грудного кармана рубахи вытащил повязку Черного Медведя, который тот одевал на головы, и протянул ему. - Черный Медведь мне сказал как найти вас. Он умер, десять дней тому назад, его нет в живых - сказал Девид. Индеец взял повязку и смотрел на неё на свете огня и поднял голову. - Как умер? - Караульный его застрелил, он пытался бежать из крепости - ответил Девид. Индеец его слова перевел своим товарищам и повязку отдал им. Они все посмотрели на повязку и вернули её обратно. Тот положил револьвера в кобуру, а повязку повесил на ремень. Девид достал с вещмешка и дощечку отдал ему. Индеец посмотрел на неё и у него взгляды смягчились, и стали грустными. - Дикий Конь очень огорчен, - сказал он, и дощечку тоже протянул своим товарищам. Они присели чтобы на свете костра лучше разглядеть портрета вождя. - Да, жалко его, - с сочувствием говорил Девид. Дикий Конь, - такого была имя этого крупного индейца. Он что то говорил остальным и двое из них отправились обратно в сторону леса. Как они исчезли в темноте он присел возле костра и спросил: - Что вождь велел передать племя? - Он говорил пусть племя выберет себя нового вождя, - ответил Девид и сел напротив. - После этого я должен остаться один на один с новым вождем и передать ему последние слова Черного Медведя. - Племя не смог спасать из плени своего вождя - сказал Дикий Конь, - нас осталось очень мало. Бледнолицые последний раз очень много индейцев поубивали... Женщин и детей тоже! Девиду стало очень неудобна от этих слов, он не знал что ответит, и у него было такая чувство, что он сам убивал этих наивных, но гордых людей. - Люди очень жестокие...- только эти слова он смог произносит. Его от этой мучительной положении вывели индейцы, которые вернулись с четыремя лошадьми. Они связали своих коней недалеко от коня Девида и подошли к костру. Один из них принес какого то мешка небольшого, и высыпал содержимого на костер. Это были картофеля и индейцы закапывали их в углях. - Ты где научился говорит на английском? - воспользовавший случаем Девид менял тему. - Дикий Конь тоже был в плену три года и строил железную дорогу. Потом он убежал из плени и унес с собой скальп охранника! - с гордостью говорил он. - И его револьвера и ботинки! - Ты в бою попал в плен? - Да! С ним попали в плен и его соплеменники, двое был их. Бледнолицые их убивали а Дикого Коня-нет! Потому что Дикий Конь большой и сильный, он хорошо мог работать. - Дикий Конь, мне очень неудобно с тобой говорит... - признался Девид. - Мне даже стыдно за всех бледнолицых... - Черный Медведь был очень умный - прервал его индеец. - Он больше всех общался с духами и хорошо знал людей! - Он взял дощечку и посмотрел на его портрет. - Если он бледнолицему доверил свою тайны, значит ему духи разрешили это! А духи не ошибаются! - Дикий Конь молчал некоторое время и продолжил- Мы бледнолицему не тронем. Через два дня мы будем в лагере индейцев, выберем себя нового вождя и бледнолицый расскажет ему слова Черного Медведя. И отпустим бледнолицего... - Черный Медведь мне дал имя, Рисующий Камень, - он так назвал мне. - сказал Девид. Ему не понравился что индеец все назвал его бледнолицый. - Это рисовал Рисующий Камень ? - индеец с интересом показал дощечку. - Да. - Может быть по этому и доверили ему духи! - Может быть. - А Рисующий Камень сколько убивал индейцев? - Я недавно здесь. Индейцев уже год не видна. - Да. Мы уже давно не нападаем на бледнолицых... Индейцы выкопали картофеля из угля и начали её почистит. Девид достал из вещмешка коробу с солью и открыв положил ближе к ним. Потом и сам присоединился к ним. После того, как Девид поел несколько штук картофеля ссылался на усталости и положив под голову вещмешка делал вид что спит. А в самом деле, он не мог слушать и разговаривать с этим крупным индейцем, который до глубины души ненавидел захватчиков его родину. (Продолжение следует)
 8. ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ. (Рассказ) Всадник на рыжем коне увидев на дороге множество следов лошадей остановился. Отодвинув к затылку темную, пыльную шляпу руку положил на рукоятку револьвера и осмотрелся вокруг. Следы появились как бы внезапно, с левой стороны, где недалеко протекала мелководная, широкая река. За рекой находились скалистые, серо-зелёные холмы. Видимо, эти лошади ходили вдоль реки, а потом вышли на дорогу и направились в ту сторону, где простирался бесконечный лес. И наверняка на этих лошадей были и наездники, судя по всему, индейцы, - следы копыт были без подковы. Всадник некоторое время рассмотрел эти следы, потом ладони положил вокруг рта, как рупор, и громко, как филин заухал. Он должен был повторит это три раза. Но конь резко дернулся с места и испуганно фыркнул! Он уже два года служил этому молодому мужчине, и за это время не разу от него не слыхал такого звука, или команды! Всадник, отлично знавший характер своего коня, понял в чем дело, он погладил шею четвероного друга и успокоил его. После того, как конь опять замер на месте он три раза заухал, а потом сделав паузу еще один раз повторил это непривычного ему занятию. Это был позывной, и пароль у индейцев. Ответ должен был почти тоже самое, - сначала один раз, а после паузу - три раза. Ответа не следовал, всадника никто не слыхал. Тогда он достал револьвер и хотел выстрелить в воздух. Он таким образом хотел быть услышанным. Но пришлось револьвера положит обратно в кобуру и взят ружьё, который лежал поперёк седла. С правой стороны дороги, за не большими скалами, появились койоты, и изучающими взглядами смотрели на него. Всадник в мгновение поднял ружье и выстрелил. Койоты исчезли за скалами, кроме одного,- пуля попала ему в голову. Залп огня эхом прокатился по скалистым горам и ущелям. Всадник опят подождал некоторое время. В ответ не услышав ничего, не спеша подъехал к убитому койоту. Он спустился с коня и с ножом отрезал левую, переднюю лапу койота и спрятал в кармане долгополого плаща. Всадник не стал залезть обратно на коня, он решил переночевать тут и пешком направился к реке. Его звали Девид Рассел, он уже девятый день искал индейцев. Только сегодня встретил их следы. У него были плохие новости для них, - при попытке бегство из крепости, который находился недалеко от городка Решвилл, был убить их вождь. Его взяли в плен внезапной атакой год тому назад, и он все эти годы находился в этой крепости. Застреленный в правый грудь вождь через день умер и перед смертью успел Давиду рассказать как найти его племени и передать им вести о смерти вождя. Они всего десять дней были знакомы, но этого было достаточно, чтобы вождь индейцев доверил ему. А Девид попал в крепость за подозрение в убийство фермера-скотовода Джорджа Гарсена, и все эти десять дней сидел там, пока не выяснился, что он не виноват. Девид уже два года жил в Америке, он переехал сюда из Англии. За это время он жил на случайно заработанные деньги, но последние время сопровождал всяких обозов из городка в железнодорожную станцию. И обратно. Дороги были полно разбойниками, по этому без охраны не возможно было выехать на такую даль, - между городком и станции расстояние было более 100 мили. Несмотря это работа была опасная его это устраивал. Он даже один раз был ранен в ногу, но как вылечился опят стал в строй. За эту работу ему платили один доллар в день. Эти деньги хватали только на проживание. Иногда и индейцы нападали на обозов, но их уже год никто не видел. И месяц тому назад, пожилой бармен по имени Смит, который держал забегаловку в гостинице на железнодорожной станции, сказал Девиду, что хочет купит пару молодых лошадей, самку и самца, и готов платит хорошие деньги. Девид, как и все мужчины, разбирался в ценах лошадей, и понял, что можно заработать в этом деле. В городке имелись хорошие лошади. Фермер Джордж Гарсен разводил породистых лошадей, можно было купить у него. Только у Девида не были такие деньги. А Смит наотрез отказался платит за ранее, но твердо обещал, что готов его подождать один месяц. Оставалось надеется на Джорджа, он мог бы дать лошади на реализации, но Девид до сих пор с ним даже не общался. Несколько раз видел его в городском забегаловке. Но слыхал, что он очень грубый человек, женат и имеет 15-и летнюю дочку. Через десять дней Девид вернулся в городок и следующий день отправился в ранчо Джорджа. Ранчо было довольно большая, вокруг дома из сруба находился постройка для коров и свиней, а для пару дюжины лошадей был построен отдельный широкий загон. Тут симпатичная юная девушка постригала грива белой лошади. Она была в шляпе, и на широком ремне, который охватил её фигуру, весел револьвер. Если бы ни её красивая фигура, и выпуклая грудь, вряд ли кто её принял бы за девушку. Она выглядела как настоящий ковбой! Она мелком посмотрела на Давида и продолжила стричь лошади. Недалеко от неё на зелёной траве лежала черная собака, которая увидев незнакомого всадника ленива полаяла. А сам Джордж сидел под навесом, который был построен перед домом и чистил револьвера. Скоро и хозяйка ранчо появилась у крыльца дома, в кожаном фартуке и с каким то тазиком в руке. Она была довольно привлекательная женщина, но чувствовалась какая то замкнутость у нее. - Хелло, Джордж! - приветствовал его Девид, как остановил коня перед ним. - Меня зовут Девид. Еще как появился Девид на дороге, Джордж не убрал с него глаз, и внимательно следил за каждом его жестом. Он заметил, что Девид не так то пристально смотрел на Анны, так была имя её дочери. Многие мужчины не могли убрать с неё глаз, а это соблюдал приличие. Это чем то понравился Джорджу, тем не менее он не проявил ни какой признаки дружелюбия. И место того, чтобы отвечать на приветствие Девида он громко и властно обратился жене: - Дженни, принеси мне воды!- Лишь после этого каменным лицом спросил у Девида - Что хотел? От такого обращение Девид понял, что вряд ли он доверит ему свои лошади. Но не терял надежды, ему очень нужны были деньги. И думал может Джордж сам отвезет лошади в станцию и его отблагодарит как посредника. - Надо пару лошадей. В станции, бармен по имени Смит, хочет купит самку и самца... - Я знаю его - ответил он и взял кувшина с водой, который покорно принесла жена. Она после того как поставила кувшина на столе опять пошла по своим делом. - Но он не может приехать сюда. Если ты сам отвезешь к нему лошадей, или мне доверишь... Услышав эти слова Джордж свирепо посмотрел на него. Он думал Девид прибыл сюда уже с деньгами. - Еще что?! - унизительном тоном произнес он. И довольно громко. Будто он хотел, чтобы его услышали его женщины. - Неужели ты думаешь, что я свои лошади могу доверит какому то голодранцу!? Девид понял, что происходит. Джордж просто хотел петушится при своих женщинах, он любил это. Жена Джорджа, тут же вернулась обратно, будто она знала что муж поссорится с этим малознакомым мужчиной. И дочка оглянулась из загона. - Я слыхал, что ты грубый человек, - спокойно говорил Девид. - Но не слыхал что ты петушится любишь... - Убирайся вон отсюда, ублюдок! - Джордж взял ружье который лежал на столе. - Чтобы твои ноги больше здесь не были! Жена Джорджа тут же встала перед ним и не дала ему поднят ружье. - Уезжайте отсюда не медленно, мистер..! - сказала она. - Я вас умоляю! Девид очень пожалел, что обратился к этому психопату. Он некоторое время смотрел на Джорджа и повернул обратно голову коня. И заметил как юная миссис спешит сюда, не убрав правую руку от рукоятку револьвера. Рядом с ней бежала и собака. ...Девид вернулся в городок, вес подавленный, остановился у забегаловки, но передумал зайти туда и отправился в ущелье, который находился на северной части городка. Тут он еще несколько месяцев тому назад построил себе хижина - мастерскую, и свободные время тут работал, он был художником-скульптором. Этому ремесло его учил отец, еще когда жили в Англии, в его родном городе Йорк. Отец у него был резчиком камня и у него была мастерская рядом с городской кладбище. Тут же находился их дом. Он выполнял всякие заказы по могилам, вырезал памятники. После смерти отца мать продала дом вместе с мастерской и переехала жить по дальше от кладбище. Ей и не понравились бесконечные стуки молотков, и хотела чтоб сын занимался чем то другим делом. После долгих споров она выделила ему деньги от продажи дома и он купил себе ружье, стал охотником. Но не мог забыть свою первую профессию, при первом же удобном случае он в лесу из камней вырубал различные фигуры. И рисовал на скалах пейзажи природы, изображение животных. Иногда и людей, ангелов. Он очень хотел купить мастерскую, и спокойно работать. И когда переехал жить в Америку первым делом хотел осуществить свою мечту. Он решил добраться до западных штатов Америки, где переселенцы разбогатели на золотых приисках. Но скоро понял что одному там нечего делать, надо найти надежного напарника - люди были дикие, могли стрелять в спину из за пустяков. И остановился в этом небольшом городке. Все надежды найти себе напарника не дали никаких результатов. Надо было вернутся обратно в Нью-Йорк, и встречать тут кораблей из Англии, и попытаться найти товарища. Но однажды, когда охотился, наткнулся на красного гранита, правда не очень большого, но достаточно для того, чтобы вырубит с него бюста, и неплохо заработать. По этому, он отложил возвращению в Нью-Йорк, решил превратит этого редкого камня в бюста Бенджамина Франклина, его идеала, и отвезти его продать в Нью-Йорке. И заодно встречать кораблей из Англии. Он построил на граните хижина и свободные время работал здесь. Работа уже была на завершающем стадии, оставалось только найти деньги на билет до Нью-Йорка. В городке никто не знал, что он свободные время свои проводит тут, кроме Билла Морли, соседя, с кем он снимал комнатку не далеко от церкви. Он когда нашел камня, хотел его перенести в лес, и там его обработать. В лесу было прохладнее, и деревья защищали от знойных солнечных лучей. И коню было бы веселее,- трава тут сочнее чем где либо. Кроме того, камень лежал на склоне ущелья и неудобно была здесь работать. Но один не смог его передвигать. И обратился за помощью Биллу, мужику, который уже был в возрасте. Он согласился за бутылку вина помочь ему. Но камень был достаточно тяжелый, они не смогли его передвинуть вверх. К тому же он мог скатится в низ. Тогда Девид решил выровнять почву вокруг камня и его обработать прямо здесь. Они так и сделали, целый день выровняли почву в радиусе нескольких футов, сдвинули камня на ровную место, и через день Девид над ним построил хижина. Он тот день работал до сумерки, и все думал о словесном дуэли с Джорджем. Как наступило темнота вернулся в город ночевать. Билл уже был дома, он лежал на своем койке и курил сигары. Девид вошел в комнату и приветствовал его. - Хелло, - сухо ответил Билл. И после небольшой паузы добавил. - Это сукин сын тебе поносил целый день в забегаловке... У Билла свои счеты были с Джорджем. Он когда то работал у него на ранчо разнорабочим, тогда, когда еще Девида не был тут. И между ними тоже произошел неприятный инцидент. Джордж ему не платил обещанную деньги и оскорбив выгнал. Жена Джорджа Мэри тоже тогда поссорилась с мужом, из за Билла, и считала мужа неправым. Девид об этом знал, сам Билл ему рассказал об этом. Билл теперь считал, что приобрел себе и союзника. Девид сразу понял о чем идет речь. Он снял плащ и повесил на гвозде, рядом с рисунком лошадей, который сам рисовал на фанере. На стене весели и другие его рисунки. - Он говорит, что ты в сговоре с разбойниками... - Идиот он. Я не знал, что он настолько глупый...-наконец ответил Девид. Он постарался выглядеть спокойно. - Ни кто ему не верил. И шериф тоже - продолжил Билл его информировать. Девид тоже лег на койке и хотел как можно скорее заснут. Утром рано надо было вставать. Поскорее хотелось закончит работу. - Теперь он сам собирается отвести лошадей в станцию. Ищет попутчиков. После этих слов Девид повернул голову и смотрел на Билла. Этого он не ожидал, и ему показался, что он лжет. На столе горела свеча, который стоял между ними, и достаточно ярко освещала его карие, мутные глаза. Они горели с желанием мести. Будто они говорили, вставай, пойдем убьём Джорджа. - Пусть отвезет... - невозмутимо произнес Девид. Билл резко встал с койки и сел на нем. - Ты совсем не сoображаешь! - несколько нервно произнес он. Девид спокойно смотрел на него. - Не надо было этому гаду открывать все карты! - продолжил Билл. - Надо было ему говорит так - у тебя есть клиент, давай заплати, и я скажу кто он! Только так в нашем Мире! Люди волки! А ты!? Билл за это два года не мог разузнать Девида. Он просто не знал, что этот молодой мужчина не кому не рассказывает о своих планах. По этому его молчание он принял как трусость и был возмущен. - Мы его накажем, Билл, это он запомнит на долго - наконец равнодушно ответил Девид. - Теперь давай спать, я очень устал... Эти слова несколько успокоили Билла, и он бросил окурок сигара в деревянную пепельницу. - Я могу узнать когда он отправится на станцию - говорил он, и лег обратно. Больше они не говорили ничего. Девид встал рано утром и сразу отправился на хижину. После того как умывался по пояс на ручейке в ущелье, подстрелил птицу и взялся за дело. Несколько часов беспрерывно работал и собирался уже разжечь костер и жарить дичь. Вдруг послышались чьи то голоса и появился шериф Генри прямо перед хижином. Он, и еще один из его помощников резко вошли туда. Девид в это время сидел на табуретке, который сам смастерил, и шлифовал грудной части бюста. Он обычно снял ремня с револьвером, когда работал, и повесил на стойке. Когда послышались голоса сразу кинулся к револьверу, но увидев шерифа с удивлением смотрел на него. - Вот где ты пропадаешь! - воскликнул шериф, подняв стволом револьвера свою шляпу. - А я думаю куда он девается, когда возвращается в городок?! - Он опустил револьвер и посмотрел на бюста. Кажется это его совсем не интересовал. - Что случилось, шериф Генри?! - в недоразумении спросил Давид. - Сегодня утром убили Джорджа Гарсена! - ответил он. - Жена его подозревает тебя. Помощник шерифа взял его ружьё, который стоял на углу и начал проверит. А сам шериф взял ремня с револьвером. Скоро появился и Билл, только он не вошел туда, а сидел напротив, на камне. - Где его убили? - спросил Девид. - У реки, - ответил шериф и изучающими взглядами смотрел на него. - Он водил лошадей на водопой. Там его застрелили, угнали пару лошадей и забрали его ремень с револьверами. И ружьё. - ...И ты думаешь что я его убил? - Разберемся. Пойдем, ты задержан. - Сказав это он вышел из хижини. Девид не спеша надел свой плащ, взял шляпу и вместе с помощником шерифа пошли за ним. - Ты извини, Девид, иначе я не смог - виновато признался ему Билл. - Его женщины разгромили нашу комнату и чуть не застрелили меня! Девид спокойно посмотрел на Билла, который жалким видом сидел на камне. - Давайте скорее, - властно поторопил их шериф, который уже сидел на своем коне. - У меня мало времени! Девид и помощник шерифа тоже поднялись на равнину. Девид развязал веревку, который связал коня к дерево, намотал его на локоть и повесил на седле. Потом он поднялся на коня и они отправились в сторону крепости. А Билл заметив дичь в шалаше взял его, и тоже сел на свою кобылу и поспешил за ними. - Мне не верится, что ты убил Джорджа, Девид - сказал шериф, пошпорив своего черного коня. - Но ты должен посидеть в крепости. Мы обнаружили следы на месте убийство, они ведут на юг. Я с дюжины добровольцами устрою погоню за ним. Буду надеяться, что ты не связан с этими бандитами. - Не охота сидеть в крепости...- сказал Девид. - Лучше ты нас жди там - перебил его шериф. - К тому же это в твоих интересах. Женщины Джорджа чертовски хорошо стреляют. Крепость был построен из сруба с остро нарубленными концами. У него были четыре наблюдательные башни по периметру. Вороту его охраняли несколько солдатов в синих мундирах. Они знали шерифа и пропустили его в крепость. В крепости дислоцировался целый гарнизон из 80 - ти солдатов во голове с лейтенантом Бартоном. Он сам принял Девида, в качестве задержанного, и его оружие и личные предметы которые принадлежали ему. А коня забрал Билл. - Ты молодец! - он шептал ему, когда остались вдвоем. - Давно надо было отправит его ко всем чертям! - Я никого не убивал, Билл, - Давид строго говорил ему. - Не бойся я не кому не скажу,- могила! Сказав это он связал узду рыжего коня Девида к седлу своему кобылу и за шерифом выехал из крепости. Территория крепости была разделена на две части. На большом половине находились казармы и столовая для солдатов. Тут же было площадь где они тренеровались и учились стрелять. А на меньшом части жили заключенные. Там были всего 11 заключенных. Среди них не были опасные преступники, таких в Решвилле сразу приговаривали к смертной казни. Несколько человек сидел за пяный дебош, трое мелких воришек и гордый, малословный вождь индейцев, который взяли в плен год тому назад. Он почему то сразу привлек вниманию Девида. Днем заключенные обычно ходили отведенным для них площадке. А ночью спали в общей камере. Вождь в основном общался когда раздавали еду, он уже сносно говорил на английском языке. А остальные время сидел в тени забора, в позе лотоса и закрыв глаза долго оставался в таком положении. Несмотря он уже год находился тут, он не смог сливаться в коллектив, как говорится. Белые люди частенько шумно играли в карты, или в какую то другую игру. В такие время он гордо сидел в одиночестве, или же расхаживал на площадке. Когда появились орлы на небе у него появились радость в глазах, и не убрал с них взгляды пока они не исчезали из виду. Иногда он уединился чтобы поправит длинные, белые орлинные перья, который надел на свои длинные черные волосы. И широкую повязку, который накрывал его лоб, над которой были начертаны какие то кривые линии. Охранники ему не трогали, точнее, он как бы не давал повода, чтобы ему делали замечание. Через два дня Девид здесь нашел кусочек дощечки с книгой величиной. Он с карандашом рисовал на нем какого то рисунка. Несколько дней он возился с этим занятием. Когда рисунок был готов он не спеша подошел к вождю, который сидел у забора, сел возле него и молча показал это ему. Вождь повернул голову и посмотрел на дощечку. У него на лице появился улыбка, и он посмотрел на Девида. Потом взял дощечку, и тихо произнес: - Рисующий камень, - вождь тебе дает это имя! На дощечке было изображено его портрет, портрет гордого индейского вождя! А еще через два дня, наступил праздник, юбилейная дата независимости США. Вес крепость разукрасили флагами Америки. Лейтенант Бартон разрешил встречу посетителей с заключенными. Билл тоже пришел на встречу с Девидом, он принес ему кусочек копченный свинины, несколько варенный кукурузы, картофеля и бутылку вина, который спрятал за пазухой. Он приехал на коне Девида. - Совсем беспокойный стал, твой рыжий друг, - жаловался он на коня. - Скучает он по тебе... - Что люди говорят в городке? - спросил Девид поглаживая шею коня. - Ни кто не верит что ты убил Джорджа... - ответил Билл, и добавил - А на его похоронах был всего с пол дюжины людей и то в основном женщины. Девид ему давал деньги и велел следующий раз побольше принести еду. Он уже был не один. Но индейский вождь в этот раз не к чему не трогал. - Черному Медведю плохо!- сухо сказал он и пошел сидел в тени забора. Черный Медведь,-это было его имя. В тот день все солдаты и заключенные шумно отмечали праздник. Особенно солдаты, - они до поздно ночи пели и танцевали, играли на мандолине. А под утром всех разбудил залп выстрела. Девид и другие заключенные встали со своих нар и вышли на площадку. Под забором лежал тела индейского вождя. Он снял флага США из крышы камеры где спали заключенные, разорвал его на несколько частей, связал их друг-другом и сделал с них верёвку. Потом сломав стяг флага на пополам одну половину тоже связал на конец верёвку и бросил на забор. Поломанный стяг застрял между острыми концами забора и позволил ему подняться на верх. Он почти доходил до вершину забора, когда караульный заметил его и без предупреждение выстрелил. Девид с помощью других заключенных привел его в камеру и положил на нары где он спал. Скоро появились лейтенант Бартон, в одних брюках, и в сапогах, и караульные солдаты. Лейтенант Бартон особенно не беспокоился случившемуся только грубо ругался за то что его разбудили. Через некоторое время появился и гарнизонный врач, он посмотрев на рану сказал, что его можно прямо сейчас похоронит, он не выживет. Он намазал рану вождя с какой то мазью и связал с тряпкой. После того как они ушли Девид начал поухаживать за раненным вождем. Но рано была тяжелая, пуля пробила его легкие и он следующий ночь умер. Лейтенант Бартон когда узнал это велел солдатом выкинуть телу вождя в ущелью. - Это не по христиански, лейтенант Бартон - возражал Девид. - Я плохо разбираюсь в религиях - равнодушно ответил лейтенант. - Может меня отпустишь с солдатами, я сам похороню его. - Не положено... - Давай тогда отправь за Биллом Морли кого нибудь. - После завтрака посмотрим - неохотно ответил ему Бартон. Но не пришлось его вызвать , Билл сам явился в крепость вместе с шерифом и его помощником. Оказывается шериф уже догнал за это время преступников, и привел их в Решвилл. - А где они? - спросил у него лейтенант Бартон. - Их застрелила дочка Джорджа, - ответил шериф. - Она как узнала ремня отца с револьверами, тут же убила их. Мы не успели ей мешать. - Вот это дева! - воскликнул лейтенант. - А теперь что, ты её будешь судит? - Даже не думаю, - ответил шериф. - Я все возьму на себя, если что. Я их застрелил при попытке к бегству! У меня есть десять свидетелей! - А преступники индейцы были? - Нет, мексиканцы... двое было их. Потом он это рассказал и Девиду, когда он получил свои оружия и другие предметы, которые забрали у него. Шериф после этого возвращался в городок, а Девид взял тело Черного Медведя и похоронил его в городской кладбище с помощью Билла, недалеко от могилы Джорджа. После этого он сразу возвращался в хижиню и увидев на месте бюста успокоился. Он не стал терять времени, тут же взялся за работу и до темна работал над бюстом. Надо было завершит работу, и перевести его в Решвилл. А потом отправится искать индейцев. Девид тот день ночевал в хижини, а утром разбирал его, смастерил из тонких бревен тележку без колес, бюста привязал на нее, который уже был на половину легче чем раньше, и с помощью коня привез его в город. Билл сидел у крыльца дома, когда Девид приехал домой. Он помогал Девиду развязать веревки и перенести в комнатку бюста. - Это что? - увидев на столе корзинку спросил он у Билла. В корзине находились дюжины пирожки, копченное мясо, и пару бутылок виски. - Дженни приходила, с дочерью - ответил Билл. - Пол часа тому назад ушли. Они извинились за то что подозревали тебе. Жаль, что тебе не был здесь... Девид ничего не говорил. Он собирался на дорогу, и в тот же день отправился в путь. Надо было как можно скорее найти индейцев и передать им последние слова Черного Медведя. И после этого думать, как вернутся в Нью-Йорк. Но сколько бы он не старался лишь девятый день нашел следы индейцев. (Продолжение следует)
 9. (Продолжение) Не смог высказать свои мысли, понял что опять эти гады вводят мне в транс! Кто-то меня держал, и не давал упасть, а дальше начал видеть сон. Я оказался в каком то дворце с высокими потолками, где весели большие, яркие люстры. Возможно это был религиозный храм, или что то в этом роде, - на стенах находились множество ниш со статуями ангелов. На массивных двустворчатых дверях дворца был вырезан изображения многогранной звезды. И это дверь охраняли величественные статуи мужчины и женщины на вес рост, - они головой почти доставали потолка, и склонив головы смотрели в низ. А на полированных мраморных покрытиях пола отражались изображение люстр, только здесь они будто горели иными цветами. На другом конце на стене была изображена та же самая звезда, что у двери, только на фоне космического пространство. Зачем меня "подбросили" сюда, подумал я? Наверняка тут хотят мне чего то показать, чего должен знать. Посмотрим, что покажут, и чего будут мне внушать? Такими мыслями начал искать обитателей этого дворца и направился в сторону выхода. Мне достаточно было видеть их и несколько минут наблюдать над ними. Это мне позволил бы понять, с кем имею дело. В это время двери дворца распахнулись и появились трое мужчин. Они медленно начали ходит в мою сторону и внимательно смотрели на меня. Скоро узнал Рафика, в том же халате, и самого себя, точнее моего двойника! Рафик в этом халате теперь в самом деле был похож на пленного. А мой двойник, был одет в темной костюм с белой рубашкой. Третью мужчину я видел впервые, лицо его напоминал мне позднего Альберта Эйнштейна, только был весь в морщинах. На нем была широкая длинная накидка, а на груди весел такая же звезда, что на стене и двери. Кажется, это был "наш Друг", по описанию Рафика это был очень похож на него. Я уже перестал Ему уважать, и постарался отгонят от себя страха. Кажется это у меня удалось, ибо уже был готов на все! Они подошли по ближе и остановились передо мной. Мою вниманию почему то на мгновение привлек мой двойник, он внешне был моя копия, но внутренно был гораздо глубокое чем я. Об этом говорили его необыкновенные взгляды, которые в корне отличились от моих. У меня такие взгляды никогда не были. Наш Друг не подавал мне руку и это тоже прибавил мне эмоции. Но он читал мои мысли, улыбался и протянул мне руку. - Ну, вот моя рука! - сказал Он. - Ты кажется хотел со мной поговорит? - Да хотел, - несколько смягчился я, и неохотно протянул Ему руку. А потом подал руку собственному двойнику и спросил. - Я хотел бы знать на кого я работаю. Вы кто, инопланетянин? - Нет, это слово не совсем охватывает мою сущность... Я могу свободно передвигаться по нашей Галактике! - Вы значит Всевышней? - Нет, я просто сверхъестественное существо, я наблюдаю за Галактикой. - Вы теперь знаете мое мнение о вас, о сверхъестественных сил. Я глубоко в вас сомневаюсь . Вы почему то от нас многое скрываете. Вы что, создали нас для собственного развлечение? - Это ошибочное мнение - резко возразил он. - Цивилизация создано потому, чтобы производит двойников- духов - Он жестом головы указал на моего двойника. - Человек когда рождается в нем рождается и дух, в его сердце. После смерти человека дух покидает тело и становится тоже сверхъестественным. Ему не надо питаться, он может жить под водой, находится на пламенной звезде, на холодном космосе... Он тоже может передвигаться по пространстве бесконечно... Они помогают мне. - А почему цивилизация должна пройти кровавый путь? Нельзя ли было людей создавать не агрессивными? - Это закономерно, другого пути отсутствует. Пожалуй, агрессия один из главных факторов способствующий развитию разума. Но в будущем это уменьшится! - уверенно сказал он. - Все это останется в прошлом, люди будут близко к совершенству. Почему то я не верил ему. Кажется Он не обиделся от этого, и спокойно ждал следующего вопроса. - А ядерная война не будет? Вы же по моему готовите ядерную войну! - Нет, ядерная война не будет. О нас не надо так плохо подумать. - А зачем тогда людям помогли изобретать атомного оружия? Это же вы, сверхъестественные силы подсказали ученым как создать её! - Атомная энергия нужна людям. А атомная оружия... она тоже сыграла решающую роль в развитии истории. Это тоже уже в прошлом! Я явился в вашу планету потому, чтобы не допустит вероятную, как вам кажется, ядерную войну! Вы люди очень дороги нам! Моя нынешняя миссия заключается и в этом. - Сказав это Он обратился Рафику. - Мы вас покинем на некоторое время. Возвращайтесь в свой Мир. Вы должны сделать правильные выводы и не сомневаться во мне. - Сказав это Он обратился моему двойнику - Пойдем, нам надо поработать немного. Мы с Рафиком посмотрели за ним. Они направились в сторону звезды, которая была изображена на стене. - Ты наверное, после этого перестанешь о нас плохо думать - сказал Рафик как они удалились от нас. - Он говорил не правду, - ответил я. - Он скрывает от нас чего то! - Может быть, но я решил покорно Ему служит... - Служи, только не предавай нас, людей ... - Предавать да тут нечего... - сказал Рафик. - Им все известно. Пойдем, у меня много дел. Мы с Рафиком пошли в сторону двери. Они распахнулись сами и мы оказались в темным коридоре. Дальше куда мы пошли не помню. Через некоторое время открывал глаза и увидел перед собой большого телевизора. Я лежал на диване в зале у Рафика на даче. - Рафик! - громко я позвал и встал с дивана. - Я здесь! - сверху послышался его голос. - Сейчас я спущусь - сказал он и через несколько минут появился в темном костюме. - Ну что скажешь? - спускаясь по лестнице бодро спросил он. - Ты тоже спал?-спросил я. - Да... - Мы с тобой находились в сонном Мире, ты это осознаешь? - Да. После того как тебе ввели в транс, я тоже заснул. - ответил он и добавил -Тебе постоянно надо убедить... Теперь ты веришь Ему? - Я же сказал, Он говорит не правду... - А по моему нет, Он от нас ничего не скрывал. Какой смысл? - Смысла мы сразу не поймем - ответил я.- Почему Он так внезапно покинул нас? Я хотел еще несколько вопросов Ему задавать... Тебе не кажется это странным? - Ладно, похоже тебе еще надо времени, чтобы убедиться - сказал Рафик. - Я еду на работу. А ты хочешь оставайся тут, хочешь езжай по своим делам. Но вечером созвонимся, приезжай сюда. Нам надо будет работать над твоей поездкой. - Рафик сказав это направился к выходу. И одевая обуви добавил - А вот твое недоверия мне пошел на пользу, я впервые видел нашего Друга так близко! - Твоего Друга - подправил я. - Пусть будет так, моего Друга. - Рафик выходя из дома говорил и многозначно добавил - Он на тебе не разозлился, это мне очень понравился. Я взял куртку и вышел за ним во двор. Парни уже ждали его. Как он сель в машину вороты открылись и через пять минут мы выехали из дачного поселка. Я приехал домой и переоделся, и поехал на работу. ...Вес день в офисе подумал о "нашем Друге", в первую очередь хотел понят почему Он так резко прервал беседу. Может я себя бесцеремонно вел? Или Он опасался от следующего вопроса? Скорее всего. Сверхъестественные силы способны предвидеть, и Он угадал, какой вопрос будет следующий. Видимо это вопрос для него был не желательный. А что я хотел Ему задавать? Что то я не вспомнил, несмотря долго пытался восстановит память. А куда они пошли с моим двойником? Вернулся ли ко мне мой двойник? ...Нет, все таки нас создали для развлечение! Хмм! Оказывается наша цивилизация создано для того, чтобы производит духов-двойников! Надо же! Он говорил, духи ему помогают, - интересно, чем? Стоп! Может я хотел у него спросит об этом? И он не хотел при моем двойнике ответить на этот вопрос?! Может быть... Скорее всего! Он не хотел при моем двойнике ответит на этот вопрос! Или нельзя нам знать об этом? Почему? ...Я всю свою работу погрузил на товарищей по работе, а сам закрылся в кабинете и продолжил анализировать нашу встречу. Очень пожалел, что не остался на даче у Рафика. Одни телефонные звонки чего стоили, частенько вынужден был прервать свои мысли и ответит на них. Конце-концов я телефоны выключил и разложился на кресле. Все мысли направил на детального восстановление встречу с "нашим Другом." За одно и хотел угадать ответа который философы искали вечно, - зачем нас, людей создали? Лишь после этого можно было понять истинного смысла жизни, и характер сверхъестественных сил. И начал вспоминать слова пророков об этом. Пророк Мухаммад на это вопрос ответил так - Аллах создал людей потому, чтобы они Ему молились. Это конечно не так, не возможно с этим согласится. Неужели Идеальная сила может получать удовольствие от этого феодального натуры? Этому не верится. А на счет духа человеческого что говорил? Точнее на счет того света? Говорил, что как наступит конец света все мертвые воскреснут и Аллах избранных примет в Рай?! ...Очень запутана это вопрос в Исламе! Где будут находится духи пока не наступил конец света? Пророк Иисус тоже отличается своими учениями! Не знаю, как он ответил на вопрос почему мы созданы, а на счет того света говорил что все кто мне поверит сразу после смерти душа их попадет в Рай! Сразу после смерти! ...А Будда вообще считал иначе! Он говорил дух не покидает Мир после смерти человека, то есть нашу планету, а переселяется к другому новорожденному организму! К тому же, это может быть и животное, - мышь, слон, тигр, обезьяна..! А зачем нас создали, он тоже не отвечает на этот вопрос. Только... только большинство буддисты мечтают после смерти больше не родится! Жизнь им не нравится! ...Нет, пророки чего то путали. Похоже их миссия в основном состояла в том, чтобы установит общественные морали, - ни убий, люби ближнего... и так далее. Точнее учили как надо жить. А построение Мира... -они это не знали! Или нет, может пророки служили разным силам? И у каждого свои правилы, как говорится?! И эти силы враждуют меж собой?! Не дай Бог! Только не это! Тогда точно нам конец! Мы не спасемся, они превратят нашу планету в поле битвы! ...Как то один знакомый шутил, когда я ему говорил, что Всевышней один. Он согласился и добавил, что у Него заместители много. Неужели это так?! Тогда выходит Всевышней не совсем контролирует ситуацию, и замы творят все что хотят?! Нет, это вариант исключается, таких кадров Он не может у себя держать на службе! ...Однако пророк Мухаммад говорил, что Дьявол вышел из повиновении и не стал подчинятся Всевышнему! Но это Дьявол! Мда! Одни вопросы! Они бесконечные! И наверняка специально так продумано, чтобы люди не нашли конца-края! Это настоящая игра! ...И у бабушки Ванги свое мнение по этому вопросу, она сказала, что если люди знали бы зачем живут, они не жили бы! Неужели все так страшно, по её мнению? На что она ссылалась? Какие у нее основание? Надо выяснит, почему она так считала. Рафику надо сказать, чтобы организовал поездку в Болгарию. Надо поговорит с близкими окружениями этой таинственной женщины. Думаю, она не спроста говорила эти слова. И выходит на чего то ссылалась. Или на кого то! ...Цивилизацию создали, не дали ей погибнуть, она прошла кровавый путь, дошла до наших дней, теперь ей грозит ядерная война, то есть - самоуничтожение?! А "наш Друг" говорил, что в Его миссию входит и предотвращение атомного войны? Похоже они сделают все чтобы спасать цивилизацию, мы очень дороги им! Пусть спасут! В этом надо будет им помочь! И еще. Как создавать контакт с моим двойником? Возможно ли это вообще? Было бы очень хорошо, можно было и у него кое что узнать. Надо будет и над этом работать. Хмм, я даже не смог как следует рассмотреть на собственного духа, считал это не этичном с моей стороны. Если я рассматривал бы его Они сразу поняли бы что я изучаю его! Но я заметил его глубокие взгляды, он очень много знал! Наш Друг говорил когда дух покидает тело становится сверхъестественным! Да, это были взгляды сверхъестественного существо! ...Может наш Друг специально увел его, чтобы мы не могли общаться?! Точно! Как после этого Ему верит!? ...Как я мгновенно попал в эту дворец, в сонное царство когда меня ввели в транс?! Как закрыл глаза и уже там! Где это сонный Мир находится?! Кто то из мыслителей говорил что звезды находятся рядом! Надо добавит, что очень рядом! Может даже в людских сознаниях находятся эти звезды, и сонное царство! Наверное, дух как покинет тела тут же будет продолжит жить там! Как все это гениально построена!! ...Вечер наступил долго, и начался сильный дождь. Собирался уже идти с работы звонил Рафик. - У меня проблемы, - говорил он. - Что случилось? - насторожился я. - Ко мне приехала теща в гости... - Ааа.., так и тебе надо! - я расслабился и тоже шутил. - Что, ресторан надо её вести? - Если бы! Она написала книгу, "Очень ценные советы" называется, надо читать её и сказать свое мнение... - У тебя точно проблемы, слушай - "сочувственно" говорил я. - Надеюсь там всего один том? - Я еще не знаю, но она её очень долго похвалила по телефону, минут десять, наверное... - Похоже, она хочет чтобы ты эту книгу рекомендовал своим начальникам. - Похоже... - согласился он и спросил - Ты закончил работу? - Да. - Где ты сейчас? - В офисе. - Ты будешь домой заехать? - Нет... - Может детей отвезешь к нам? - У вас же народу много... - Ничего страшного, давай отправь их к нам, пусть они послушают советы моей тещи. И моя жена будет рад этому. А сам поезжай на дачу. Через час я буду там. Рафик наверняка встречался с тем начальником, с кем договорился утром, и это встреча кажется у него прошло успешно, - настроение у него был очень хороший. Кто его знает, может они задумали в этот раз купит Египта со всеми его древними архитектурными сооружениями. Или планировали привести там на власть своих людей?! Посмотрим, с какими новостями он вернулся из этой встречи, но не думаю, что у него хороший настроение был связан с приездом тещи. Я задержался на дороге, из за дождя образовались пробки, и приехал на поселок через полутора часа. Оказывается Рафик тоже был на той же потоке, мы приехали почти одновременно на дачу. Как заехали во двор один из парней вышел из машины и держал над Рафиком зонтика. Он взял пиджак, большую барсетку и пакеты с продуктами. Я помогал ему и мы вместе принесли все это в дом. Рафик все пакеты оставил на диване а сам поднялся на второй этаж . Через некоторое время он спустился в халате и начал разложит продукты в холодильник. - Какие новости? - после не большой беседы спросил я. - Новостей полно, - ответил он. - Самый интересный тот что эти инопланетяне скоро с нами будут связаться визуально, уже не будут скрываться от нас! - С чего ты взял? - спросил я.- Это Он говорил тебе? - Нет, все научные анализы позволяют сделать такие выводы - ответил он. - Политики и ученые не могут справляться с проблемами, которые скопились в Мире. Это может привести к гибелью цивилизацию, и планеты в целом! Вмешательство их необходим! - Логично, - согласился я. - А случайно не знаешь у Ванги есть предсказание по этому поводу? - Не знаю. - Рафик не много подумав ответил. - А по идею, должно быть... Ты мне подбросил мысли, надо будет выяснит это. Я слыхал, что некоторые её предсказании держат в секрете. - Да, было бы хорошо, если выйти на её архивы - сказал я. - Ты постарайся организовать поездку в Болгарию, надо поговорит с её близкими. - Подумаем... - А твой Друг что, не хочет явится в наш Мир? - Не знаю, похоже будет... работы очень много - ответил и доставал из морозильника пельмени. Потом кастрюля поставил на огонь и заливал ее фильтрованной водой - Будем есть пельмени - добавил он и менял тему. - Через месяц еду в Японию... - Тебе отпустили? - Да. - ответил он. -После того, как наш Друг говорил, что цивилизация производит духов, я уже решил не отложит это поездку и напросился на отпуск. Тут точно существует какая то связь с Каматавом. - Видимо радиация особо вредит духам - сказал я. - Интересно, а вот люди, которые погибают от обыкновенных взрывов, или при катастрофе каком ни будь... их духи не калечатся? - Наверно тоже чем то калечатся - задумчиво говорил Рафик. - Но радиация... Радиация это ужасная! Надо ядерного оружия поставит под запрет, чтобы не было... - А твой Друг говорил, что духи становятся сверхъестественными, - не горят, не тонут... - Похоже, они бояться только радиацию... А может я ошибаюсь. - Рафик сказав это спросил - Слушай, ты не заметил, вот у инопланетян были какие нибудь оборонительные сооружении? Что то типа локаторов, или антенн? Есть версия, что эти инопланетяне состоят из нескольких отдельных враждующих меж собой, сил, например, инопланетяне которые построили пирамиды в Египте враждуют теми кто построил Китайскую стену? И есть предположение, что между ними произошла ядерная война! - Я подумал об этом - вздохнув ответил я. - Это возможно. Но не дай Бог, что это так, тогда нам точно не выжить... А так, я ничего такого не заметил. Скорее всего они не нуждаются в локаторах и антенн. Летательные аппараты у них достаточно совершенные и наверняка контролируют все вокруг. В том числе и космоса. Кроме этого они людей свободно переселяли по регионам и оставили их без присмотра, смысли, без охраны. Если было бы какая нибудь угроза, они так не поступили бы. - Может между ними существует какой то политический договоренность? - Не могу ничего сказать - подумав немного ответил я. - А вот люди, которые там были, я имею в виду созданные, они принадлежали одному расу? - Да, - уверенно ответил я. - Все были как бы азиаты. - Монголоиды, негроиды...? - Нет, только темноволосые азиаты... - А среди хепсов? - Хепсы по моему были продуктами синтеза...- ответил я. - У них не чувствовалось признаки расы. - Если это так, то это успокаивает, - сказал Рафик. - Странно, а почему они производили только азиатов? - Может период попал такое, они других рас потом собирались производит? - ответил я. - Или же, уже производили? - Может быть... Или же монголоидов производили те, кто построил Китайскую стену! - Рафик насыпал пельмени в кастрюлю и размешал. - Это очень важно выяснит! Надо еще выяснит приблизительную дату строительство пирамид. То что говорят ученые, что им 5 тысяч лет, это мне кажется ошибка. - Мне тоже - согласился я. - Тут как минимум 30 тысяч лет... Уточнит это тебе поможет твой Друг. - Ты мне обижаешь, перестань говорит, "твой Друг"! - Рафик разозлился. - Мне как то неудобно когда ты так говоришь, и чувствую себя в чем то виноватым! - Я не могу Его считать своим другом - спокойно ответил я. - Он скрывает от нас свою истинную миссию. - Ничего не скрывает! Просто Мир так построен, все поиски ведут в бесконечности, в том числе и твои назойливые сомнении! - В это время кастрюля раскипела и вода побежала по поверхности плиты. Рафик в спешке хотел поднят крышку и обжог руку. - Отойди, - гонял я его от плиты и сам начал варит пельмени. - Плохой повар... Вообще то лучше с открытой крышкой варит пельмени... - Вообще то я хотел сегодня жарить шашлыки! - Рафик помывая руки в мойке сказал. - И привести сюда детей! - Была бы хорошо - уменьшил я огня на плите и вернулся к теме, - мои вопросы может быть назойливые а вот ответы на них должны быть. Так то лучше. Иначе что может мною двигать? Где вдохновение, как говорится? - Вот, ученые переживают за цивилизацию, - начал он объяснит - как родители за детей, и хотят чтобы это уникальная явления было долговечная... - не так ли? - Так. - И наш Друг хочет тоже самого... - Но Ему нужны духи, Он в этом заинтересован - возразил я. - А как производится эти духи - это кажется Его не очень то беспокоит! И еще. Вполне возможно, что Ему периодически требуется духи в массовом порядке... Тогда пустится в ход войны, стихийные бедствие... - как это называть? - Ты опят ошибаешься! - не согласился со мной Рафик. - Во первых как говорил наш Друг цивилизация должно пройти то, что проходит. Иначе она не может совершенствоваться! А на счет стихийные бедствие... - некоторые из них уже предсказуемые, скоро и остальные будут такими же, - что тогда, наш Друг останется без духов что ли? - Не знаю... - Вот по этому, давай подумаем о том, как сделать жизни на Земле долговечным, и интересным, постараемся как можно добиваться большего смысла и тем самым продвигать людей вперед! Следовательно, поверь, что миссия нашего Друга состоит в том, чтобы очередной раз спасать жизни, в этот раз - от ядерной катастрофы! - Многие ученые пессимисты, считают это неизбежной... - Многие ученые забывают, что люди на Земле это квартиранты! - Рафик перебил меня. - И не понимают на сколько наш планет уникален! Тем самым дорог его хозяину!! Кто им позволить допустить ядерную войну!? - Дай Бог, что предотвратили ядерную войну...- сказал я. - И хочется, чтобы была на свете нечто святое, и сверхъестественное! Они и командовали людьми! Только вокруг этих сил люди могут объединятся, и служит им. А этого пока нет... - Если необходимо святые силы и они появятся, каждому свое время. Я разложил пельмени на тарелы и положил на стол. Рафик нарезал салат и мы начали ужинать. - Ты сказал хепсы загрустели когда покинули большого объекта, - как по твоему, чем это был связан? - Рафик насыпая перца на пельмени спросил. - Они по моему покидали его на всегда, по этому. - Это значить было наказание? - Да, кажется. Они сделали много браков, за это и были выгнаны из большое НЛО. - Видимо жизнь в НЛО нечто престижное - Рафик сказал. - ...и долговечная, - добавил я. - Жить в таком идеальном воздухе это уже как то способствует долгую жизнь. По моему покинув объекта хепсы становились смертными. - Да, суровое наказание. Значит человеческий биоматериал очень ценный... - Да, это так - сказал я и спросил - Как ты думаешь, зачем твоему Другу духи нужны, в чем заключаются их помощь? - Кто его знает, я бы тоже хотел знать это - ответил Рафик. - Но похоже их помощь необходим. - Выходит Рай и Ад не существует? - Выходит - ответил Рафик. - Точнее я ничего не могу сказать, все эти вопросы надо уточнит. В это время звонил телефон Рафика. Он вытер руку и взял его. - Ало, слушаю... Ага. - Сказав это Рафик выключил телефон и встал. - Сашу показывает - говорил он и направился к телевизору. - Телохранителя? - Да. Рафик включил телевизор и повернул экран к кухню. Он вернулся обратно к столу и продолжил ужинать. - Это парень очень смел, - говорил он. - И харизма у него велик как океан ! Только жаль что учится не любит. Я сразу узнал Сашу. Он стоял на углу ринга и приветствовал зрителей. - Как думаешь он изменился после Каматава? - спросил я. - Да, - сразу ответил Рафик. - Раньше он напоминал веселого робота. А теперь он иногда раздумывает. - Тебе тоже надо, как нибудь поехать туда - многозначно говорил я. - Поедем, как нибудь - несколько "косо" ответил он. Саша дрался страстно, и мужественно. Иногда на ринге появляются спортсмены, которые напоминают бездушную чучелу - не стойки, не гордости! И такая впечатление, что они этим видом спорта занимаются потому, чтобы удачно проиграть! А у Саши этого не чувствовалась, он был невероятно уверенный! ...Уже к средине второго раунда он нокаутировал соперника, неожиданным ударом ноги! Это нас привел в восторг! - Молодчина, Саша! - воскликнул Рафик и аплодировал. - Я в этом не сомневался! - Красавец! - Это надо отметить! - сказал Рафик и встал. Он достал из шкафа бутылку коньяка и разлил по рюмкам. И виртуально обратился к Саше - за тебя, парень, ты великолепен! Настроение у нас улучшилось, мы были в восторге! И некоторое время говорили о Саше. - И нашему Другу он нравиться - говорил Рафик и добавил - к стати, идет дождь, наш Друг должен появится. - Было бы не плохо, я еще раз хочу с ним встречаться - говорил я. - Если Он сочтет это встречу нужным, значит состоится продолжение встречи. - Интересно, что за дворец был, где мы встретились с Ним? - спросил я. - Ты раньше там был? - Нет, впервые я попал туда! - А ты помнишь как это произошло? - Не все я помню...- Рафик сдвинув брови пытался восстановит память. - После того как тебя уложил на диван мне тоже потянул спать. Я сидел рядом на кресле и закрыл глаза. И тут же оказался в этом дворце, в коридоре. - Рафик немного молчал, и добавил - ...Я готов на многое, чтоб попасть в тот таинственный Мир по своему желанию! - досадно признался он! - Все тайны Веселенной находится там! - Похоже после жизни мы будем переселиться туда... - Да, пожалуй... - Я хотел бы знать, где сейчас находится твой Друг? - сказал я. - Он только с нами имеет дело, или у него еще какие то связи есть? - Кто его знает..? - Может об этом навести справок? - спросил я. - Наверняка если такие люди есть отзовутся, и будем работать сообща, или хотя бы держать связь? Рафик немного подумал. - Книгу надо писать, - наконец ответил он. - А вот на счет коллективной работы...- в этом нет необходимости. Если надо расширит круг, об этом нам даст понять наш Друг. - Можно попробовать и эту путешествие написать в виде рассказа - сказал я. - Только мне многое не понятно... - Что, например? - Например, почему инопланетяне не обували людей? - По моему, это способствовал лучше и быстро чувствовать природу... - ответил Рафик. - У меня другого объяснение нет. - А почему людей, которых переселяли держали отдельно? - Возможно их перед самостоятельный жизни вылечили и держали в каком то, особом режиме, таким образом усиливали их выносливости... - Он немного молчал а потом спросил - А вот в тюках кроме бараний шкур, еще что был? - При мне вскрыли несколько тюка, там только были шкуры... - ответил я. - Может у остальных был что то другое. А что? - Похоже, это было для того, чтобы они с наступлением холодов шили себе теплые одежды. - Рафик взял пульт и выключил телевизор. - Очень жаль, что ты не успел узнать кто у них был фараоном... - сказал он. - Да, я об этом тоже жалею, - согласился с ним. - Фараон наверняка тоже был хепсом, и вельможи тоже. - Задумчиво сказал Рафик. - Они прожили свой век и вымерли. И после того, как инопланетяне улетели частично заметали их следы... Может быть он был прав. Но, это не совсем важно, важно то, что нас создали инопланетяне и теперь мы это знаем. И контролируют нас, чтобы мы не вымерли и производили духов! Хотя, производство духов это подозрительно! ...Мы ждали до полуночи, так и не появился Друг Рафика. Потом он звонил домой, интересовался как они там. А мои, так и не стали ехать к ним в гости из за дождя, и отложили это на завтра! Наконец мы легли спать. Ночью тоже не произошло ничего, а утром Рафик мне сказал, что он был не прав, все таки наш Друг на нас обиделся. - Не переживай, - съязвил я. - Видимо он задерживается где то в другом планете! Или ведет ремонтные работы на каком нибудь звезде, чтоб она не потухла... - Ты попробуй пиши эту путешествие - сказал он, когда мы во дворе расстались. - Люди должны готовится встречать своих созидателей! - Попробую,- ответил я и сел в машину. (Конец)
 10. (Продолжение) Через пять минут мы приехали в какую то зону, которая была разделена в ряд тесно посаженными деревьями. На проезде стояли несколько хепсов на тягачах и как бы контролировали, чтобы люди не пересекли эту полосу. Колонна без всяких препятствие заехала туда, и усилив скорость продолжила движению. Это зона была более аккуратная и более чистая. Здесь не были коров, коз... и загоны для них. Улица, которая мы ехали была широкая и ровная. Жители тут почему то выходили из домиков и направлялись как бы тоже за объектом. Если на той половине редко виднелись мужчины, но тут их были полно. А домики были такие же, как на той половине города. На против каждого домика виднелись место очага, и все они были потушены. Понадобилась пол часа, чтобы выехать из этой зоны, - людей стали все больше и больше на улицах. Наконец стало видно серебристый купол объекта. Он стоял на каменной площади, и от него протянулись множество мостов на землю. А на диске объекта стояли десятки тягачей с хепсами. Колонна тягачей, который ехал я тоже поднялись на диск и стояли в ряду с ними. Люди все приходили и поднялись по мостам на объект. Отсюда город виднелся лучше и видно были как люди с потоком идут сюда. Наверно их отвезут работать в другом месте, подумал я. А зачем с женами и детьми? Может на длительный срок? Может быть. Я решил тоже идти с ними, и посмотреть где же будут работать эти люди. Друг наш не возражал и я смелее сливался в толпу и вошел в объект. Тут в широком коридоре стояли хепсы и показывали людям куда идти, и похоже поторопили их. Коридор вел к огромному залу с множествами сидячих мест. Люди проходили и занимали эти места. Кажется все тут были семейные, и каждая семя сидела отдельно. Через полчаса все места уже были заняты и на глаз тут были несколько десятки тысяч людей! А может и целый сто тысяч! Я не стал сидеть в зале и решил найти пункта управлении объекта, и посмотреть как управляется это махина. Периметры зала, были где то 250х250 метров. Пока люди приходили я искал пути, как выйти отсюда. К сожалению никаких проходов тут не были. Скоро убедился, что зал это изолирован. Начал следит за хепсами, они наверняка должны куда то выйти из зала. Но они расхаживали по залу иногда дали людям какие то указании. Наконец люди перестали приходит и закрылся коридор. С потолка спустились множество мониторов и начали показывать пещер и диких животных. Я хотел хотя бы найти иллюминатора и понят как летит это красавец. Но вдруг в мониторах начали показывать равнину колодцев, котлованов и пирамиду, и наконец большого НЛО! Они становились все меньше и меньше а потом и исчезли из мониторов. Кажется это объект уже летел, и незаметно было как у него срабатывали двигатели! Никакой дражение корпуса и стен зала тоже не чувствовались! Даже защитные ремни не были на сидениях! Ну что ж, надо отдать должное этим инопланетянам! ...А в мониторах появились изображение поверхности земли с птичьего полета, - ясно виднелись реки, горы, равнины, озера..! Через 10 минут объект начал снижаться и приземлился на берегу какого то реки. После приземление открылся коридор, и хепсы начали людям что то говорит, которые сидели в первых рядах. Где то пятый часть людей встали и направились к выходу. Я думал людей частями высаживают потому, чтобы не были давки. Кажется нет, после того, как эти люди вышли, вместе с ними и вышли некоторые хепсы. Коридор закрылся, но объект пока не слетел, и в мониторах появились вышедшие люди и хепсы. Люди тащили какие то тюки, и коробы, - кажется их выгружали тоже из объекта. После того как закончился выгрузка объект опять поднялся в воздух и еще минут десять полетел. В этот раз он приземлился на горной местности. Тут тоже высадили часть людей, и тоже самое, выгрузили какие то тюки. Я тоже хотел выйти и посмотреть куда же привезли этих людей? Но Друг наш мне остановил и шептал, подожди. После этого объект еще два раза приземлился и каждый раз хепсы по частям высадили людей. И...и когда объект пролетал над каким то морем Друг наш прошептал слово, Каспий! Я и обрадовался, и был удивлен! Это было совсем неожиданно! Объект пролетел еще немного и приземлился возле реки, а это кажется была Кура-река! Тут Друг наш произнес слово, выйди! Я тут же направился к выходу и первым оказался на земле! Да, это был Азербайджан, все тут был родное, - земля, растении, воздух, буйная Кура...! Ни с какой землей его не возможно спутать! Муравейники, жучки, птицы... - все это на одном мгновение превратился в нечто драгоценное в моих глазах! Я подошел к берегу Куры лег на траве и посмотрел на яркое небо! Господи! Вот из за эти счастливые минуты стоить жить, и благодарит Всевышнего! Я лежал некоторое время потом встал и посмотрел на дерево, где гнездились птицы и...и заметил у них в песнях какую то опаску! Будто они не пели а показав объекта и людей друг-другу спрашивали что это такое? Да, кажется они этого зрелища видели впервые и были встревожены! А дальше за кустами видел стаю олень, которые пришли на водопой. Они тоже замерли от увиденного и пристально смотрели в сторону объекта! Я немного расстроился почему то и вернулся к объекту. Тут люди уже выгружали из боковых отсеков объекта тюки и коробы. Как закончился выгрузка хепсы поднялись на диск и один из них начал очень громко говорит, будто у него был внутренний усилитель, как и у того архитектора-хепса. Вдруг он прервал речи и у него из глаз вылетели синие, короткие лучи! Другие хепсы тоже глазами начали стрелять! Я повернулся посмотрел туда, куда они стреляют и увидел стаду львов, которые стояли под деревьями, и с любопытством смотрели на людей! Кажется лучи делали им очень больно и они убежали в восвояси... После этого хепс опят продолжил говорит и потом они повернулись пошли в объект. Мне не хотелось вернутся с ними и чувствовал, что должен находится здесь. И Друг наш молчал. После того, как объект бесшумно поднялся и исчез на горизонте люди начали громко разговаривать друг-другом, они будто были рады к чему то, и оживленно начали разбирать коробы. Тут были ножи и топоры без рукояток, а в тюках были прессованы шкуры животных. Несколько людей начали добывать огня, с путем трение сухих палок. А часть людей направились в лес. ...Я отошел в сторону, тут в тени красивого, пятнистого чинара сел на траве и начал искать ответы на вопросы - почему этих людей привезли сюда? Что им говорил этот хепс? Зачем им ножи и топоры? И шкуры? А почему топоры без рукоятки? ...Эти вопросы будто утомили меня и почему то мне отдыхать потянуло. Тут, естественно климат была прохладнее, чем в Египте, к тому же в дали виднелись горы с белоснежными вершинами. Эти горы были наверняка из хребта большого Кавказa. Может резкое изменение климата мне повлиял? Может быть. Но я не успел лечь, какой то мужчина громко что то говорил и рукой показал на небо. Он был очень похож на меня, как две капли воды, вполне возможно он был моим про про дедом... Я встал и посмотрел в ту сторону куда показал мой предполагаемый дед. На небе, со стороны гор, летел треугольный объект, под котором весели большие валуны. Понятно, значит где то на горах находится карьера... Я вернулся в тень чинара. Как лег так и закрылись глаза и даже услышал как я начал храпеть. И в этот раз спал не плохо, а когда открыл глаза увидел белоснежного потолка, где весела большая люстра. Я понял, что закончился путешествия, и очень пожалел. Почему так внезапно прервался это чудесное путешествие? Так быстро я не хотел вернуться "домой", как говорится. Почему то мне сред белого дня тянул спать. Похоже это устроил наш Друг. ...С этими раздумьями я встал с постели и подошел к окне. Увидев за окном пустыни удивился! И беспокоился - на песках ясно виднелись множество следов! Их наверняка оставили те странные бедуины, которые встретил когда ходил в Мекку! Вот черти! Я ходил по их следам, а они - по моим! Правда, беспокоится не стоило, они не могли попасть в дом, там были вооруженные копями воины, наверняка они отгоняли их... Нет, я кажется еще находился в Параллельном Мире, иначе откуда пустыня в центре России? В это время звонил телефон сотовый, я повернулся и... и был шокирован! Я видел самого себя на кровати! Мой двойник спал спокойно, и не реагировал на телефонный звонок. Я взял телефон и смотрел в монитор, мне звонили с работы. Как можно тихо ответил и просил звонит по позже. Потом выключил телефон вообще, чтобы следующие звонки не мешали ему. Сел на стуле рядом с кровати, и смотрел на него. Ситуация была очень интересная, и необыкновенная! Какой из нас настоящий, подумал я? Нет не смогу разобраться в этом, тут подсказки нашего Друга необходимы. Мне отвлекали от этих раздумий разговоры которые доносились за окном. Я вернулся к окне, пустыня уже исчезла, там виднелись стройные елки. Возле них ребята из службы охраны занимались гимнастикой на турнике. Это уже была реальная жизнь и понял, что тот, который спит на кровати, он мой двойник, или мой дух. Я повернулся, чтобы разбудить его и поговорит с ним, но его уже не был! Понятно, Друг наш слегка пошутил со мной, или же хотел напомнит мне, что человек и наяву может видеть сны. И это напоминание, думаю, не случайно. Я спустился в низ и вошел в ванную. Тут Рафик искупался в бассейне. - Доброе утро! - сказал, и подошел к окне. Увидев за окном ребят еще раз убедился, что нахожусь уже в реальной жизни. - Доброе утро! - ответил он, и спросил, - как спал? - Хорошо, а ты? - Тоже хорошо... Только вот не пойму, почему наш Друг нам велел спать - сказал Рафик выходя из бассейна. - Я как заснул, так и спал до сих пор. - Как спал до сих пор?! Ты же мне звонил ночью! Забыл? - Как звонил? - удивленно спросил Рафик. - Ты мне ночью разбудил, и сказал Друг наш ждет тебе в ванной... Мы с ним вместе отправились в прошлое... - Я тебе не звонил ночью - уверенно говорил Рафик. - Как не звонил?! Ты, забыл похоже... - еще раз повторил я. - Нет, что то тебе приснился, я никуда ночью не звонил... Я искал в телефоне его звонка и хотел ему показать это. Но в телефоне были лишь те звонки, которые вечером поступили. - Интересно, не зафиксирован твой звонок, - недоразумением смотрел на Рафика. Он тоже взял свой телефон, который лежал на умывальнике и полистал списка исходящих звонков. - Я некуда не звонил - повторил он. - А что, тебе показался что я тебе звонил? Может тебе это приснился? - Да, значит приснился...- ответил я. - Наш Друг мне отправил в прошлое, я встретился с пророком Мухаммадом, а потом попал в древний Египет... Рафик ничего не говорил и некоторое время молчал. - А почему меня не взяли с собой? - наконец несколько обиженно говорил он. - Понятие не имею... - Очень странно... Я никогда не отказался бы попасть в древний Египет. Мне стало как то неудобно, конечно мы бы вдвоем с Рафиком могли бы узнать больше, так как общение развивает мысли. Но...но если мы общались бы, нас заметили бы инопланетяне... Наверное по этому наш Друг отправил мне одного. - Знаешь, я в древнем Египте находился инкогнито, я был невидимый. А если мы вдвоем были бы там нас могли заметит. Наши разговоры нас выдали бы... - Очень жаль, - досадно произнес Рафик. - Такого путешествие пропустит... Может наш Друг чем то обиделся на меня? - Не думаю. Просто так надо было. Наверняка Он в скором времени тебе даст понят, почему тебе не взяли с собой... -...Он здесь,- тихо говорил Рафик. - Сказал, жди дождя! - Жди дождя? - переспросил я. - Кажется Он уже это тебе говорил... - Да, Он это уже говорит второй раз. - А что произошло, в прошлый раз? - Он явился во сне и показал мне книгу какую то. Я почему то не смог прочитать название этой книги. - Рафик вытерся и надел халат. - К чему это, я до сих пор не могу понят. - Может ты мало стал читать? - Вполне возможно, - согласился со мной Рафик. - Значить он тебе упрекает, этим словом? - Кажется, я должен ограничит использовать тв и интернет, и заниматься некоторое время книгами... - сказал Рафик. - Ты прав, думаю наш Друг именно этого и хотел мне сказать. Его прервал телефонный разговор. Он посмотрел на монитор но не стал отвечать. - Ладно, давай скорее, мне не терпится узнать, что ты видел в древнем Египте... Рафик вышел из ванной и я залез в бассейн. Через пол часа мы сидели за столом и завтракали. У Рафика настроение кажется улучшился, он поговорил с руководством и получил у них приятное известия. По крайнем мере он так мне сказал. Может он таким образом хотел сказать, что обида у него прошло? - Значит, я тебе звонил и сказал, что Друг наш тебе ждет в низу? - спросил он. - Да. Вчера когда сюда приехал зашел в ванную, и пейзаж на стене мне очень понравился. Вот и смотрел некоторое время на него. А ночью, ты мне звонил, и говорил, тебе нравится пейзаж на ванной? Я удивился, и спросил, откуда ты знал? Ты сказал, что видел нашего Друга во сне, Он вместе с тобой смотрел на это пейзаж, и ты Ему рассказывал как это тебе нравится... - Это говорил я тебе? - переспросил Рафик. - Да. - Хмм. Что потом? - Ты сказал иди в низ, он тебе ждет там. А я спросил, - а ты? Ты ответил, что мне там не был, вы были вдвоем. Я оделся и спустился в ванную. А там... ванная у тебя превратилась в какую то фантастическую салон, - тут были звезды, планеты, галактики..! И воины средневековые с копями! Так я тут переоделся в одежду, которую носят народы пустыни, вооружился с кинжалом и вышел из ванной -один из окон в ванне превратился в красивую дверь. И оказался в знойной пустыне, недалеко от Мекки. Тут мне встретил пророк Мухаммад. - Неужели встреча с Мухаммадом так была необходима? Что то я ему отношусь с большим сомнением... - сказал Рафик. - Многие ему так относятся, - ответил я. - В том числе и я когда то так относился. Тем не менее, - он пророк! - Какой он пророк, если велел мстить, забросать камнями женщин... - Рафик вытирая руку с салфеткой встал с место. - Да, это так, это не гуманно. Но законы, которые он установил спасли от вымирание народов пустыни... - Как эти жестокие законы могли спасать людей? - Надо было решительным образом преобразовать людей, - объяснил я - а первый очередь - надо было чтобы люди прекратили беспорядочные сексуальные связи! И чтобы этому добиться жестокости были необходимы. - Не пойму, зачем надо было людей лишить свободу? - Рафик не согласился со мной. - Потому, что географические условия там очень непростые! Знойная жара, отсутствие воды и растении... - люди не могли как следует поухаживать за собой, грубо говоря, - подмываться, и это породило множество болезней. Рафик ничего не говорил, он кажется пытался представлять себе образ жизни людей в средневековья. - И если не были бы эти суровые запреты цивилизация тут не дожила бы и до десятого века! - добавил я. - Неужели без этих жестокости нельзя была установит эти запреты? - Рафик кажется смягчился. - Ничего не получился бы без суровых наказаний... - ...Все эти жестокости унаследовали мусульмане! - несколько медленно говорил Рафик выпивая чая. - Да! Но они остались живые! Они не вымерли как шумеры и мидийцы, ассирийцы и месопотамцы... и десятки других возникших тут цивилизации! Помнишь телепередачу, которую нам показал наш Друг? - Это о том, что цивилизация возникла там 15 раз? - Да! Ты еще мне говорил, надо на это обращать внимание! Где эти цивилизации? - Ну вымерли... - А почему вымерли? Причины? - Ты думаешь от сексуальный свободы? - Да! И "хозяева" вынуждены были применит антидемократические, суровые законы! - Вы и об этом говорили с Мухаммадом? - холодно спросил Рафик. - Нет, как раз и я не смог об этом с ним говорит, очень жаль. Наверное это не входил в планы нашего Друга. Он мне показал, что там твориться в плане антисанитария! Вот это была наша миссия! - И что там творилась? - Ужас что там творилась! - Я тоже встал и взял кружку. И рассказал все что видел в Мекке. - В таких условиях не выжили бы люди, - подытожил я. - И идеи пророка Иисуса не спасло бы их. Рафик кажется начал понимать смысла исламских законов. - А почему Ислам не пришел раньше, и не спас до арабских цивилизации? - Не знаю. Может быть потому, что его вообще не планировался применит к цивилизации! Под конец вынудились его применит! - Все таки очень жестокие законы! - Рафик повторил. - Да, все это правильно. Но опять повторяю, - народы пустыни живые, они не вымерли! Благодаря этим суровым законам они дожили до наших дней. И у них сформировался своеобразная культура! И к тому же они генофонд цивилизации! - Как трудно с ним работать... - Рафик с досадой произнес. - Никакой логики, ни каких компромиссов... - Не переживай, это дело исправимо. - Как исправимо, если они фанаты? И считают Мухаммада последним пророком? - Исправимо - спокойно повторил я. - Обновить людей духовно можно в считанные недели! - Ты опять фантазируешь! - Рафик перебил меня. - Как можно считанные недели обновить таких фанатов? Если они радикально встречают любого идею? - На первый взгляд да, это фантастика - не спеша сказал я. - Но, как у нас говорят, только от смерти спаса нет, а у всех остальных случаях, - есть выхода! - Например? - Например, все мусульмане в один ночь могут увидеть одного и того же сна! Как в Каматаве видели индейцы! И им скажут что делать, или за кем идти! И таким образом основательно обновятся! - Ты думаешь они послушаются тому, что скажут им во сне? - Я в этом не сомневаюсь! Рафик начал расхаживать на кухне. - Скорее бы это произошло, - наконец он произнес. - Мне очень жалко мусульман! - Конечно, было бы хорошо, если это как можно скорее произошло бы - согласился я. - Но Всевышнему нельзя указывать! И нельзя простым смертным грубо вмешиваться в эти дела. - Я тоже начал ходит по кухне. - Сексуальные запреты, это не шутка! К тому же этим связано честь мусульман - мы это отлично с тобой знаем! Да и эти запреты психологические основы преданных отношении между людьми! И гарантия от демографического кризиса, наконец! И даже было бы хорошо, народы, которым грозит это кризис принят некоторые исламские законы, на 50-100 лет! Мне прервал телефонный звонок, кто-то Рафику звонил. Он взял телефон и разговаривал пять минут. Черт бы подрал ученых, кто изобрел эти телефоны! Ужасно мне не нравится когда эти звонки прервают беседу! Я взял свой телефон, и демонстративно выключил. Рафик наконец договорился и тоже выключил свой телефон. Похоже, он тоже хотел спокойно говорит. - Вряд ли светские люди, примут что-то от Ислама, - Рафик сразу перешел к разговору. -Они к Исламу относятся как нечто феодальному, в основном... - Ничего страшного, они пересмотрят свои взгляды. - я уверенно говорил. - Они люди мудрые, и можно им объяснит ситуацию без всяких особых мер. Сами поймут, что это так надо. Да и им не надо принят фундаментального Ислама, в этом нужды нет. - Ладно, этим все ясно. - сказал Рафик. - А что там в древнем Египте? Там тоже тебе сопровождал наш Друг? - Да - ответил я и все что видел рассказал ему. Рафик внимательно послушал, иногда задавал уточнил детали, и не скрывал свою досаду. - Вот, дорогой, все что видел я тебе рассказал. Очень многое мне не понятно, в этом феномене, возникают тысячи вопросов... - А что тут не понятного?! - весело говорил Рафик. - Древний Египет был ПТУ, только в огромном масштабе! - Что значит, ПТУ? - сразу я его не понял. - ПТУ - это профтех училище! Тут учили к труду только что созданных людей, тем самым развивали им разум, а потом расселяли на другие регионы планеты! Все понятно! Теперь все понятно, братан! Вот почему наш Друг счел необходимым показать все это тебе! Отлично! Я спокойно смотрел на него, и почему то не хотел с ним согласится. - И из за это строили такие огромные сооружении?! - Да! Основная цель была как можно эффективнее развивать разум и фантазии людей - сказал Рафик. - И это процесс продолжился довольно долго, может быть даже несколько веков! Или тысячалетие! Здесь людей учили несколько лет к труду, к жизненному опыту, примитивно объяснили существование сверхъестественных сил, и расселяли по планету! Потом эти люди вымерли а следующие поколении начинали как бы с нуля, с первобытно общинного строя! - Но это пока предположение... - Безусловно! - согласился Рафик. - Но уже думаю можно работать над этой логикой, и уточнит детали! - Рафик достал из кармана халата телефон и включил его. Он звонил кому то, и просил встречу. Долго не пришлось уговорит того человека и договорились на второй половине дня увидеться. - Китайская стена, пирамиды Америки... тоже их рук дела! - выключив телефон сказал Рафик. Я начал размыслит его выводы, они выглядели довольно правдоподобно. Но мои мысли опять пошли не в ту сторону. - Интересно, выходит эти инопланетяне постоянно нас контролировали? - спросил я. - Выходит, да! - И религии значит они придумали? - Да! - И другие исторические событии тоже? - Похоже... - несколько неуверенно ответил Рафик. - А зачем эти гады нас создавали вообще? Чтобы развлекаться?! Смотреть живые войны, революции... - не смог я скрывать свой гнев. - Люди это кто, артисты для них?! - Ты потише говори, - Рафик встревожился. - Наш Друг наверняка здесь... - Да пусть он тоже слышит! Мне наплевать и на него! Он тоже один из них! - Тише, пожалуйста... - Нет, не надо тише! Надо по громче! Пусть он объяснит, зачем нас создали, и что за "театр" это они тут устраивали?! Они что, готовят "премьеру" ядерной войны?! Ты вчера мне сказал, что много тебе непонятно, теперь я понял, какая у них конечная цель! Рафик пристально начал на мне смотреть. Он опять стал неузнаваемым! Опять мне показался, что это - не он! - Ааа... тебе они подкупили... Точно! Точно... (Продолжение следует)
 11. (Продолжение) Я спустился из глыбу и отправился туда. Через некоторое время все эти котлованы, постройки остались позади и начался пустые территории. Жара была ужасная, и захотелось мороженного, несколько штук. Надышался я тут пыли! Скоро я дошел до местности где люди группами собрались и cмотрели на землю. Когда подошел к этим людям все стало ясно, - тут они копали колодцев. И тоже примитивнымы способами! Кирка, лопата, веревки, бревна, и корзины, - кажется все перечислил, чем они пользовались! А колодцы были достаточно глубокие, метров 15-20..! И широкие, с диаметром 1,5-3 метра. Зачем им так много колодцев? Может они тут будут посадит колонны? Но они выкопаны, как бы, стихийно, где попало, а не в ряд? Не похоже, что эти колодцы фундаменты! Я посмотрел внутрь несколько колодцев, на дне ничего не заметил, кроме людей, которые копали почву... И тут находились множество хепсов. Некоторые из них тоже стояли группами, и о чем то беседовали. Все выяснилось тогда, когда сюда приехал небольшой тягач и привез саркофага, ярко разукрашенного и с изображением лица покойного. На кузове тягача находились около десяти простых людей, они слезли с тягача и отнесли саркофаг к одному из колодцев. Четверо из них с помощью веревок спустились в колодец, и на стене выкопали горизонтальную нишу. Потом и саркофага спустили в колодец и вставили его в эту нишу. И расселись на дне колодца в круг. Кажется они совершали какого то ритуала. Еще в школе нас учили, что египтяне верили в загробную жизнь, и считали, что дух человека после смерти переселяется в иной Мир. Видимо, эти люди таким образом провожали духа покойного. И несомненно, этому мировоззрению учили их эти странные инопланетяне! Простые люди сами вряд ли додумались до этого! И поэтому заставили их копать тут cотни колодцев! Ужас! Неужели нельзя было как то по проще похоронит людей?! Что за издевательство! С этими мыслями хотел отойти оттуда, и вдруг мне осенил! Стоп! Много колодцев... А может эти инопланетяне после строительство города убьют этих рабочих и будут в этих колодцах закопать! Точно! Вот гады! ...Рядом со мной стоял хепс, я хотел дать ему подзатылника, да так, чтоб он упал в колодец! Но мне остановил наш Друг, и шептал, нельзя! Настроение у меня совсем испортился и я отошел оттуда. Медленно подошел к навесу и сел в тени. Меня охватили пессимистические мысли, и начал упрекать Всевышнего! Что это значит, зачем надо было создавать человека вообще?! Может и Ты такой жестокий?! ...Оказывается человечество с годами становится дикее! Как у нас говорят, когда змея стареет превращается в дракона! Вот пожалуйста, пример это инопланетяне, -ну, сколько веков пути развитие прошли они?! 100 тысяч лет, 500 тысяч... 5 миллионов?! Какая великолепная техника у них?! А такие жестокие!! От черный философии у меня опустились руки, и я хотел прервать путешествию и вернутся домой. И это молчит, наш Друг! Не общается по человечески! Мог бы Он объяснит что происходит! Так же нельзя! Я уже хотел высказаться Ему в слух, но услышал слово "Не спеши"! И в Его голосе чувствовалось улыбка! Я как бы резко давил на тормоза и мысленно посмотрел на самого себя! И понял, что ход мои мысли пошли не в ту сторону, и начал заново анализировать свои выводы... Где же я ошибся? Эти колодцы выкопаны для другой цели? Черт и что, с этими инопланетянами! Вообще то, если они захотят убит рабочих могут их утопит в Средиземном море, или увезут в Индийский океан. Да и я не помню, что археологи в Египте нашли места массового захоронение людей! Умерших похоронили в саркофагах, в дорогих и простых! Значит эти колодцы предназначены по каким то другим назначением? Но остаюсь в своем мнение, - эти инопланетяне не нравятся мне! ...А под навесом находилась кухня, только тут котлов было больше, они стояли тут через каждый 50 метров. Костры уже потухли, а повара отсутствовали. Похоже они тоже в свободные время копали колодцы. В это время со стороны зеленного массива появились несколько больших тягачей и прямиком направились сюда. Эти большие машины не объехали колодцев, а ехали прямo над ними. Неужели так много умершие, подумал я. Но тягачи не остановились у колодцев и подъехали прямо к навесу. Один из них остановился недалеко от меня, из него вышли несколько людей и открыв борт начали его выгружать. Они привезли всяких круп в мешках. А из другого выгружали дров. Третий был водовозом и заливал бочки водой через шланга. Мне тут же потянул к воде, пока мороженого нет, хоть воды попить. Несмотря на жару, люди, которые тут работали, не подошли к водовозу, такая было впечатления, что они не нуждались в воде. Может строгие хепсы им запретили отвлекаться во время работы? Скорее всего! Я подошел к водовозу и набрав в ладони воду из шланга, выпил. Она была чем то разбавлена. Но неприятного ничего не была, просто для меня это вкус был непривычно. Наверняка сюда добавили каких то химикатов в медицинских целях. И почему то она была, как бы мутная и не очень то холодная. Ну что ж, хоть освежил горло. После того как тягачей выгрузили они повернулись и отправились обратно к поселением. Я обрадовался и поднялся на подножию кабину водовоза, думал и он поедет обратно. Но он почему то поехал в сторону пирамиды! Пришлось спрыгнут с него и досадно посмотреть за теми тягачами которые поехали в стороны поселении. Расстояние туда была приличная, может быть с километра. Но успокаивал то, что туда вели бесчисленные тропы, - дорога была более менее ровная. Видимо рабочие, которые копали колодцы, и те, которые строили пирамиды... жили там, и каждый день проходили по них. Я обходя колодцев направился в сторону этих поселений. Настроение уже был не то, что час тому назад. Может быть от того, что выбрал не ту машину, или же от того что начался легкий, теплый ветер и подымал пыли, пришлось накрыт лицо с чалмой. А может и от того, что эти инопланетяне мне не понравились. Короче говоря какой то негатив уже повлиял на меня. Таким настроением оставил позади территорию с колодцами, за которым начался голое, безлюдное земля. А за ним простирались поля, где выращивали овощей, пшеницу, а так же виднелись фруктовые сады. Они были хорошо ухоженные а на некоторых участках виднелись пугалы, напоминающих как не странно, - богов. Скоро виднелись и люди под какими то деревьями. Когда я подошел поближе выяснилось что эти люди купаются в оросительном канале. Я очень обрадовался, и залез в воду прямо в одежде! Канал был не глубокий, чуть выше пояса, а вода протекало быстро. Людям было весело, они толкались и плеснули на друг-друга воду. Иногда мужчины взяли на шею женщин и вместе с ними ныряли в воду! Но и некоторые женщины тоже взяли на себя мужчин, как акробатки! Я наконец вышел из воду, и подошел к этим людям. Сев на травах в тени дерево, где были разброшены их лопаты, сохи, серпы... и начал слушать их речь. Жаль что не понимал их языка и уже собирался покинут этих людей но... но вдруг они начались заниматься сексом, не стесняясь друг-друга! Это было совсем неожиданно! Они громко хохотались, шутя ударили друг-друга по мягкому место! ...Это занятия у них продлился достаточно долго, половые акты повторялись, и заметил, что они не обменялись партнерами! Да, кажется некоторые ученые правы в том что нравы людям пришли с религиями. Пока не были религии они как животные сексом занимались прилюдно! ...Интересно было узнать, что происходит у хепсов в этом направлении? Наконец люди накупались и взяв свои лопаты, серпы направились в сторону домиков, и я следовал за ними. Пока мы дошли туда перешли несколько таких каналов, и три дамбы. Мою вниманию привлекал и то, что над каналами не были мостиков, а ширина их иногда достигал до пяти метров. Каждый раз приходилось залезть в канал, чтобы его переходит. Наверняка так же поступали и рабочие, когда возвращались домой. Вряд ли они перепрыгали их. И искупались тут, смывали с себя пыли! Таким же образом утром они приняли ванны, как говарится! Значит эти каналы были построены не только в оросительных целях. Не плохо придумано. Похоже эти каналы протянули из Нила, и в Нил же они протекают. И почва тут плодородная, ни то что где строят пирамиды и копают колодцев... Будто эту почву привезли из других регионов планеты... Странно, почему инопланетяне не построили это город где природа благополучная? Например в Европе? Зачем в пустыне? ...Не поймешь этих инопланетян, что у них в уме! Ученые говорят отсюда легче просматриваются какие то звезды на небе, по этому тут построили это город. Может быть. Но не верится этому. Тут какая то другая причина скорее всего! ...На полях народу были мало, видимо люди в основном работали ближе к вечеру, когда отступала жара. Но еще несколько раз попались сладкие парочки, как говорится, и не обращая внимание ни на кого занимались сексом. Ближе к поселениям уже люди поподались все чаще, и многие в основном купались и плавали в дамбах. Через пол часа мы дошли до глиняных домиков, которые напоминали металлические гаражи. Они были накрыты камышами, и саломами, и окна у них отсутствовал, только узкие двери. Вокруг некоторых домиков были и ограждение, в которых держали овец, коз, и горбатых коров. Виднелись и домашние птицы. В нескольких местах стояли небольшие тягачи, возле которых стояли хепсы. Некоторые из них в руках держали кошку и ласково гладили их... Это тоже было неожиданно для меня, - значит хорошие хепсы тоже были. Скоро я заметил, что эти кошки везде и всюду, и взрослые, и дети ласково обращаются с ними. А какая то женщина звала соседку, и показала ей кошку, которая держала в руке. Соседка что то готовила на костре, она оставила это и пришла к ней. Они не стали говорит во дворе и вместе зашли в домик. Мне стало интересно знать что случилось и тоже заглянул туда. Тут на углу, на сене мяукали несколько котят и женщины стоя на коленях погладили их, они были очень рады к ним. Эти женщины наверное были жены обыкновенных рабочих. Не так то плохо жили эти люди. На полу были разложены несколько бараний шкуры, а на другом углу виднелись три-четыре штуки глиняной тарелы и кувшинов. Возле них находились полупустые мешки с крупами и сухофруктов. А на стене весели стрелы и лук, и небольшое копье с железным наконечником. На меня очень хорошо повлиял и букет цветов в нише стены, который стоял в красном глиняном вазе! Значит с душой у этих людей все в порядке. По крайнем мере у жителей этого домика! Костер разводили во дворе, и тут валялся металлический котелок. Эти котелки кажется инопланетяне раздавали людям, я и возле других домиков их видел. У них фабричный акуратность бросилась в глаза. Пожалуй и туалета не был. Женщины наконец вышли из дома и я направился дальше. Дома здесь все были почти одинаковые и они построились не стихийно, где попала. Между ними расстояние были приличное и тут могли разъехаться тягачи. Тут были и большие построение из бревна и люди здесь вели погрузочные работы. Это были склады, тут в мешках хранились крупы. Хепсы контролировали погрузку, стаяв у тени дерево. Дальше опять пошли домики, и через некоторое время я дошел до площади, где стояли в ряд деревянные статуи богов. Они были грубо вырезаны, и похоже их сделали сами рабочие. Перед некоторыми из этих богов стояли люди на коленях, и тихо молились им. Было бы очень интересно знать, что они просят у богов..? А сразу за этой площади находилась школа в открытом воздухе. Дети в разноцветных рубахах сидели прямо на земле под навесам и слушали учителя-хепса. В общем, это был город, со всеми своими муниципальными учереждениями, грубо говоря. Тут жили рабочие со своими семьями. Через час прогулки я решил возвращаться к пирамиде, точнее к дворцам и особнякaм, и выяснит, кто эти вельможи, или знатные хепсы? И есть ли тут фараон, или кто то в этом роде? Но я не успел повернуть обратно, как говорится, опять наступила внезапный тень и подняв голову на небе видел огромного объекта, который как облако медленно летел на небе! Это было удивительно красивый аппарат! У него горели тысячи ярких, цветных прожекторов и заливали землю чудесными световыми оттенками! На некоторое время Мир стал прекрасным и показался, что вокруг все идеальное! И...и понял, что с этой красотой восхищаюсь только я, люди подняв головы посмотрели на него и опят продолжили заниматься своими делами! Значит частенько это дискообразный объект летит тут. Нет, это был не тот объект, в котором я был, это был в несколько раз меньше, диаметром может быть 300-400 метров, но очень красивый! И купол у него был невысокий, 50 метров, не больше. Он летел очень низко и направился на другой конец города! Как он исчез появился колонна тягачей с хепсами, которые направились в ту сторону куда полетел этот объект. Скорость тягачей был небольшой и я успел запрыгнут на последнюю из них в кузов. (Продолжение следует)
 12. (Продолжение) Первым делом заметил что улица это которая вела в глубь города была довольно широкая, и народу тут было полно, которые все чем то занимались, или носили чего то. И уличные торговцы были полно, - они продавали овощей и фруктов из своих повозок. А некоторые предлагали кур и дичи. Но меня в основном привлекали дома и построении, которые возвышались вдоль дорог. Я рассматривая эти каменные построении дошел в какую то площадь, где рабочие вырезали на широких каменных плитах разные фигуры и иероглифы. Рабочих тут было очень много, и видимо они имели большой стаж, - уж очень они себя свободно вели. Я начал интересоваться за их работой, но меня оторвал от этого занятия доносившийся технический шум, - будто какой то агрегат резал твердого предмета. Площадь занимала где то два гектара земли, и на дальнем ее краю виднелись какие то высокие навесы. Шум доносился оттуда. Я направился туда и увидел весьма продвинутые станки-автоматы на самоходных техниках, которые разрезали огромных камней на плоские плиты. Здесь тоже были люди с изображением кобры на голове, которые контролировали работы станков. Они и давали указании всем остальным, которые покорно их выполняли. Потом эти плиты рабочие на телегах разносили по территории площади. А художники на них начертали рисунки, и после этого группа мастеров вырезали эти фигуры и барельефы. Не успел как следует смотреть за работами мастеров, почему то вдруг они прекратили работу. Один из хепсов очень громко что то произнес, да так, что его все на площади услышали. Рабочие услышав эту команду освободили часть территории и отошли к навесам. Все начали посмотреть вверх. На небе появился треугольный летучий объект, напоминающий рыбу ската. Под ним весели пять огромный мраморный валун, как большие бомбы под военным самолетам. Он их мягко спустил на землю и улетел. Люди сразу собрались вокруг них, сюда пришли и двое хепсов. Они рассматривали эти валуны и дали какие то указания рабочим. Интересно, подумал я, кто этому хепсу сообщил, что сюда летит "грузовой" объект? Я подошел по ближе, и внимательно рассматривал его. На нем не были никаких радиоприборов! Только медальон с изображением Солнца весел на груди. Может у него внутри головы находится какая то антенна? Или мозг у него развит так что улавливает радиосигналы? Все может быть! ...Или ему тоже кто то шепчет! Но то что у него на виду не был никаких приборов,- это точно! Скоро из под навеса приехал тягач со станком- автоматом, похожий на огромного жука. Он прихватил одного из глыб со своими мощными клешнями, с легкости поднял и отвез под навес. Станком тоже управлял какой то хепс и он в тени навеса этого валуна тоже начал разрезать. После некоторое время он дорезал этого валуна и поехал за следующим. Я отошел оттуда, и рассматривал на другие помещении. Дальше находился какой то каменный дом с широкой дверью. Это был нормальное жилье со всеми удобствами, и бытовыми техниками. Оно состояло из большого зала и нескольких комнат. В зале стояли круглый стол, металлические шкафы со стеклянными дверцами и большой монитор. Один из шкафов был холодильником, напичканный продуктами и напитков, другой для посуды. А комнаты были спальные, с широкой кроватью и отдельными ванными помещениями. Тут безусловно, жили "люди с коброй на лбу", или это у них был офис. Я медленно вышел во двор и в это время сюда приехал не большой тягач, с красно-зелеными полосами на борту. Он тоже был без водителя. Как он остановился на улице посигналил и многие рабочие потянулись к нему. Они сами открыли борт тягача и взяли каждый по коробы с ручками. И почему то поссорились друг-другом! Ссора перешла на драку и началась возня. Один из хепсов заметил это и...и он так наорал, этого надо было слышать! Его голос будто вышел из мощнейшего звукового усилителя, да так громко, наверное его услышали в другом конце города! Драку тут же прекратили и начали этих коробок носит под навес. Здесь они открыли их и начали делится содержимом, - там находились всякие инструменты. Тут был и другой навес по периметру площади. Там что то горел и вокруг него виднелись несколько людей. Не спеша ходил туда. Это была кухня с одним большим котлом, который согревали с дровами! В больших деревянных бочках держали воду, а в мешках всяких круп. Недалеко от котла был сложен запас дров а рядом с ними деревянные тарелы. Столов и стульев тоже не были их заменили не большие камни и толстый слой сено. Котел был накрыт с крышкой, очень хотел знать чем же кормят тут людей. Не долго пришлось ждать, сюда подошел один из хепсов и повара убрали крышку. Хепс из небольшой баночки насыпал в котел каких то кристаллических гранулей и велел поварам размешать. После этого он громко что то говорил. Рабочие остановили работу и охотно пришли сюда, -видимо пора была принимать пищи. Они разобрали тарелы и стояли в очередь у котла. После того как повар раздавал им кашу, гороховую, если не ошибаюсь, они расселись на сене и начали поесть. Я был удивлен, - почему эти инопланетяне держат рабочих как скотов? Такие развитые, и такие бессердечные?! Что за наплевательские отношении?! Могли бы тут поставит умывальники, столы..! ...После того как люди ели эту скудную еду, облизывали тарели и руки, как кошки, и отнесли все собрали там где взяли. А потом легли на сене отдыхать. Но справедливости ради надо отметить что рабочие выглядели достаточно здоровыми. А хепсы отдыхали в офисе... Медленно я отошел оттуда и направился дальше. По левой стороны улицы находился довольно большой особняк с невысокими но здоровенными колоннами, как большие винные бочки. Между ними были установлены статуи богов на постаментах. А у парадного входа огромные каменные львы открыв пасть смотрели прохожим. Между ними на мраморных ступеньках стояли несколько охранников с копями и кнутами, и весело разговаривали. Один из них заметив молодых девушек приставал к ним, и начал с ними грубо шутит. Но девушки кажется не обижались, они как бы отвечали взаимностью. Потом и некоторые другие охранники присоединились к ним. Но долго они не могли говорит с девушками и быстро вернулись на свои места. У входа появился хепс, весь в золотых украшениях и тоже с "коброй на голове". Охранники склонив головы опустились на одну колену перед ним. Хепс высоко поднятым носом прошел между ними и сель на тягач который выехал из вороты того же дворца. За рулем тягача сидела женщина и она резко тронулась с места и чуть не задавила девушек. Я не стал войти в это дворец, точнее это отложил на потом и продолжил ходит по улице. Впереди опять послышался шум, напоминающий резьбы камня. Да, в площади, которая была два раза больше предыдущего вырезали статуи каких то людей, и животных. Величина этих фигур были разные, до пяти метров, и разной конфигурации,-сидячие, стоячие и т.д. Интересно было и то, что они принадлежали не только вельможам и хепсам, тут вырезали статуи и простых людей. Вся территория была полна этими статуями. Рабочие с молотком и зубилой вырубали их из глыб до грубой формы, а потом их с какими то ручными станками шлифовали. Причем эту работу делали и хепсы, точнее они вырезали лица фигур. А женщины хепсы им позировали. Остальные части фигур вырезали рабочие. Работа одним словом тут кипела! И вдруг тут тоже остановили работу, будто меня ждали, - хепс, который со станком вырезал глаза статуи громко что то говорил. Люди услышав это все отошли на окраину площади. На небе появился треугольный летучий объект. Он спустился прям на готовые статуи, которые стояли в вертикальном положении и через некоторое время поднялся. Статуи уже там не были, объект каким то образом взял их с собой. Как он улетел хепс опять командовал людям. Люди начали других фигур перевезти на освободившуюся места, которые стояли на телегах. В это раз на небе появился дискообразный аппарат. Он завис на площади и подождал пока рабочие плотно в ряд сложили эти фигур. Как набрались там нужное количество, аппарат плавно спустился на них. Я присел и хотел понят каким же образом он забирает их? Он полностью приземлился на землю, и корпусом накрыл все фигуры. А когда поднялся там остались только телеги металлические... Похоже он ваккумно засасывал в себе груза. Или каким то другим образом. А телеги были легко управляемые! Их можно было и тягать, и толкнуть. Они напоминали металлических кровать на больших резиновых колесах. На нем несколько человек мог передвигать большого статую без особых усилий! Несомненно, их инопланетяне тоже привезли с собой! Они еще на той площади привлекали мое внимание. Я вышел из этой площади, тут уже все было понятно, и направился по ходу в глубь города. Скоро дошел до улицы, которая была накрыта с большими квадратными плитами. Долго не думал и повернул туда, как говорится, по ровным плитам ходит горазда интереснее с моими сандалами. На этой улице находились множество дворцов и особняков, кажется тут жили знатные хепсы, или вельможи. Простых людей были очень мало, но вооруженные охранники виднелись везде и всюду. Им было очень весело, они шутили и шалили друг с другом. А далеко впереди виднелись множество народу, и частенько туда приземлились летучие объекты. Там кажется что то интересное происходил. Это было очень заманчиво и я не обратив внимание на дворцов направился туда. В это время из какого то особняка выехал тягач с клеткой на борту. В клетке лежал лев с темней, густой гривой. Тягач остановился перед особняком и водитель начал говорит с охранниками. Один из охранников отдав свое копье товарищу, взял у него кнут и сел в кабину. Я быстро догнал тягача и запрыгнул на кузов. Лев тут же выскочил с места! Он видимо учуял чужого запаха, но никого не увидев замешкался. Наверняка он был ручной, его вырастили в домашних условиях, и как бы играть хотел. Он забавно подняв хвост некоторое время посмотрел на мою сторону. Но никого не увидев несколько замешкался, и наконец успокоился. Тягач доехал до каких то высоких стен, где люди кишели как в муравейнике. Как водитель избавил скорость я выпрыгнул из кузова и начал рассматривать это строение. Это была не стена, а cтроение, напоминающего крепости. Высота у него была где то 40 метров, а длина - может быть больше 200 метров. И ее продолжили строит. У него с этой стороны не были ни окон, ни ворот, и естественно никаких колонн, и арк. Скоро понял что тут ведется строительство самого большого пирамиды Египта! И Мира! Стены его были как бы с уклоном во внутрь и её похоже несколько лет тому назад начали строит. А может и десять лет тому назад. Тысячи рабочие тут в ручную вырубали бесчисленных плит, с молотками и зубил, без всяких станков и технических инструментов! Некоторые из этих плит достигали до 15 метров длиной! А летучие объекты подняли их и положили на пирамиду. Они и сюда привозили этих валун, которые срубали с каких то скалистых гор. Объекты их оставляли в радиусе, может быть, 500 метров, или на освободившейся участки. Больше всего объекты привозили их, если не ошибаюсь, со стороны севера. Я так считал потому, что приблизительно знал где поднялся Солнце. Значит у них главная карьера находится на севере. Объекты эти валуны спустили на землю так, что ровная часть остались в низу. А рабочие выровняли ее не ровную часть. Они с начало вырубали плит, потом шлифовали их с металлическими шариками, ударив частыми, но не сильными ударами по извилистым следом зубил. Очень странно было, - почему тут не пользуются тяжелой техникой? Ведь с ее помощи эти работы можно сделать горазда быстрее, и качественнее! Что происходит тут?! Рабочих примитивно кормят, мучают тяжелыми, бессмысленными работами... - как это понят?! Я наблюдая за работами строителей медленно отошел от пирамиды, и все искал ответы на вопросы, но пожалуй ни мог на них ответит. Логика отсутствовала полностью! Но ответ должен быть! Этого не может быть, что без всяких причин проводились эти тяжелые работы в ручную! К тому же в такую жару! Хепсов тут тоже было множество, некоторые из них стояли на валунах, чтобы лучше следит за рабочими. Иногда послышались ихне громкие команды рабочим. Они особенно были недовольны теми людьми, которые были заняты другими работами, - тут копали и глубокие котлованы, в каких то корзинах выносили почву оттуда, строили из бревен и досок ступеньки, козлов и т.д. И все эти работы производились в ручную! ...Могли бы копать котлована с помощью экскаваторов, а спилит бревно на пилараме! На пилараме бревну средней толщиной можно была пилит за 15 секунд, не больше! А рабочие их пилили в ручную часами! Зачем так мучат людей?! ...Летучие объекты иногда привозили и кучу бревен, и оставляли их не далеко от котлованов. Они были спилины, а не срублены с топорами. Тем не менее и тут не виднелись худые, хилые рабочие! Вдруг мне отвлек громкий крик, который доносился из котлована. Тут рабочий подскользнулся и камни из корзины который он нес высыпались на тех кто в низу копал землю. Рабочие получали травмы головы и обливались кровью. Поднялся крик, шум, и хепс заметив это тут же громко что то говорил. Четверо рабочих повалили виновного и приволокли его к нему. Они положили его на живот, держали за руки, и ноги, а хепс 10 раз ударил его кнутом по спине. И...и не прошло даже пару минуты сюда приехал небольшой тягач с людьми, судя по всему с врачами-женщинами, тоже с коброй на голове! Они проверяли раны пострадавших, оказали им первый помощь и увезли с собой! Кто вызвал врачей, опять стал для меня загадкой! Может где то установлено видеокамеры? Может быть. Но поблизости не были ни столбов, ни стелл. Может на стенах пирамиды? Или же за городом ведутся наблюдение из космоса? ...Инопланетяне народ изобретательный, кто его знает каким образом они наблюдают за людьми? Но хепс, который командовал тут никого не вызвал, это точно. Через 15 минут как ничего не бывало все опять продолжили работу. Думаю все таки вся тайна со связи находится в самих хепсов. То что они видят наверняка передаются через внутренной антенны на расстояние. Мне оторвал от мысли летучий объект, который привез несколько штук продолговатых валун и оставил их недалеко от меня. Я поднялся на одного из них и начал смотреть с высоты. В дали, на против пирамиды виднелись тысячи людей на ровном местности, где не были ни какой построении, кроме длинного навеса. А за этой территорией находились множество не высоких домиков в зеленном массиве. Похоже, надо побывать и там, но с моими сандалами... Ну что ж, прорвемся, может еще повезет, опять появится какой нибудь транспорт. (Продолжение следует)
 13. (Продолжение) И начался искусственный, пенистый ливень. Кажется таким образом искупали этих людей и это продолжалось 10 минут. Наконец ливень прекратился и исчез с площадью пар, созданной струями. "Боги" опять начали следит за людьми и судя по их тону они кому то докладывали происходящего. ...Ужасный вой стоял на площади, нет, эти люди не плакали, они издавали какие то голоса, будто это была стада животных. Как морские львы они лежа то ли рычали, то ли звали кого то на помощь. И эти голоса резко уменьшились, когда на больших мониторах которые весели на стеклянных стенах площади начали мигать. И какая то ритмичная мелодия появилась. Это привлекал внимание людей и они подняв головы посмотрели на мониторы. Через некоторое время на мониторах появился одной и той же изображение, - изображение лежачего человека, который пытался встать на ноги. Он это повторил несколько раз. Люди на площади после третьего раза начали повторят за ним. И наконец, может быть через десятого раза многим удалось подняться с пола. Потом, наоборот, человек в мониторе несколько раз присел, и люди этого движение тоже повторяли за ним. Оба эти упражнении сопровождались голосовой командой - на слово "парп", они встали, а слово "тар" - присели. Вдруг в мониторах появились страшные изображение богов, и те манекены, которые находились вдоль края площади начали извергать огонь, и громко рыкать! Люди равнодушно посмотрели на них, и ни как не реагировали на эти угрозы. Тогда боги встали с трона, подняли копье и бросили им молнию! Эти манекены оказывается были роботами, а молнии - настоящие! Люди в ужасе начали кричат! Боги этого ужасного наказании повторяли несколько раз, и какое то время крик людей заглушили все остальные звуки! ...Наконец роботы успокоились, и люди немного поутихли. В мониторах опять появились изображение богов и послышался слово - "Ф-а-а-р". Через несколько секунд это слово еще раз повторился, потом еще и еще, и каждый раз громче предыдущего. Я так понял что этих странных людей таким образом познакомили с богами... И они уже с опаской смотрели на эти страшные существо. Люди после этого "знакомство" постарались как можно дальше отойти от них, и таким образом они притеснились в центре площади, создавали огромного, живого массы. Среди них были и женщины, с длинными волосами и красивой фигурой. Мне почему то показался, что они богов боялись больше чем мужчины. Когда мониторы опять начали мигать женские крики послышались громче всех, они наверняка предполагали что наказании богов продолжится. Но в этот раз в мониторах появились несколько людей, которые смотрели на верх, и на них начал падать какие то материи! Это изображение тоже несколько раз повторился. И наконец люди их поймали и надели на себя. Эти материи были рубахи по коленьям, такие, которые были одеты больные. И в самом деле, с потолка на площадь начали падать рубахи, как большие листья. Люди повторив за изображением их поймали или взяли с пола и начали одевать... Это учение повторились больше, чем предыдущие, а потом и это началось сопровождаться словом, - "вурпа", - так кажется называлась рубаха. Дальше начали учить людей шагать на месте, как солдаты. Некоторые выпавшие из капсул люди так и не встали, люди иногда спотыкались о них и падали. Потом научились не наступать на них, и падали все меньше. И после того как люди выполнили и это упражнение, послышалась какая то резкая команда, но это команда кажется уже относился "богам", которые сидели на "трибуне". Они все встали с места и почти в стойке смирно начали ждать. Из той стороны, откуда мы приехали появился шикарный транспорт, с открытым верхом, который водил крупный мужчина, назад расчесанными длинными волосами и в красном куртке без рукав. Его сопровождали несколько крепкие мужчины и женщины, с какими то зеркальными погонами на плечах. Водитель остановил транспорта перед трибуной и встал. Он не вышел из него, и начал что то говорит. И в это время из потолка протянулись щупальца на темных кабелях и подняли на верх тех людей, которые неподвижно лежали на полу. Они кажется были мертвые, и их была не мало. А у некоторых что то весели на животе, я посмотрел на ближайшем мониторе, это кажется были пупочные канатики. Щупальца не поднялись до конца и стали висеть на воздухе. Водитель спокойно, но строго продолжил говорит и... и некоторые "боги" почему то загрустели. Он кажется отсчитывал "богов". После того как он сделал паузу в своем речи, многие "боги" сели на месте, но около сотни из них продолжили стоят на ногах. Щупальца поднялись и исчезли вместе с мертвыми людьми. Водитель недовольными взглядами посмотрел за ними, потом повернул голову на тех кто стоял, еще что то добавил и уехал. Я тоже хотел поехать с ним, но наш Друг не позволил мне, и шептал не надо. Было бы интересно знать кто он? Как водитель исчез начались горячие рассуждение меж "богами", а те, которые загрустели, стали еще грустными и другие "боги" пытались их успокоит. ...Я посмотрел на потолок, и решил обязательно побыть на верхним ярусе, и узнать что находится там. Но это потом. Теперь, похоже надо выяснит что происходит тут, что за люди эти, и почему у "богов" испортились настроение. Это водитель наверняка большая шишка, если не командир этого объекта, и он был очень недоволен. "Боги", которые выслушали начальника тоже сели на место, когда послышался очередная команда. Там, откуда выкатились боги-роботы, появились множество людей, и увидев фигуру богов стали на коленях перед ними. Потом они требовали от тех, которые выпали из капсул повторит за ними. Эти кажется были выздоровевшие раненные, которые лечились больничном зале. Они начали учит и этих людей поклонятся богам. После этого начали их учить ходит, и скоро вся площадь начала напоминать парка массового гуляния. Так продолжалось долго, может быть пол часа. После этого те "боги", у кого настроении были испорчены, встали, распрощались с товарищами, или с друзьями, да так, будто отправлялись на фронт, и покинули "трибуну". Они расселись в машины и поехали в противоположную сторону. Я не хотел с ними поехать, но Друг наш мне шептал - "в машину"! В одном из машин было мало людей, я сель туда и поехал вместе с ними. Машины ехали не долго и остановились в каком то зале где находились множество шкафов с большими зеркалами. Тут они переоделись в одежду, с различными изображениями богов на груди, и в головные уборы, с изображением кобры! Увидев это я уже не сомневался, что нахожусь в древнем Египте! По крайнем мере так одевали там. Они потом надели и всякие украшении на себя, а так же меняли обуви. И вооружались с кнутами! После этого отправились обратно к машинам. Я тоже хотел менять свои сандали на здешний обувь, уж больно они были красивые, и крепкие, но Друг наш почему то не позволил. Очень жаль. Еще должен отметит, что женщины и мужчины переодевались вместе, что тоже мне показался интересным. "Боги" поехали в разную стороны, и когда наша машина остановился перед стенами, где были нарисованы силуэты людей, стены раздвинулись и мы оказались у входа на площадь! "Боги" вышли из машины и направились туда. Те люди которые пришли из больничного зала, тут же стали на коленях перед ними, и остальные последовали за ними. У других входов тоже появились "боги", эти были те которые разъехались с нами, и им тоже поклонились люди. И послышались команды - в мониторах появились изображение уже "человека с коброй", и людей в этот раз познакомили с ними. Это знакомства тоже сопровождалось словом - "хепс", так называли людей с коброй на лобовой части головного убора. Это слово напоминал мне имю фараона Хеопса, вполне возможно, что эти слова имеют общие корни. Все таки сходство велик, если это не так. Хепсы тут же начали себя показывать, они были очень нервны. На полу валялись множество рубах, - некоторые люди не смогли их одеть, или не сообразили, что надо их одевать. Один из "хепсов", с кем я приехал сюда, начал кнутом бить людей прибывших из больницы, и что то им говорит. Они тут же взяли с пола рубах, побежали к тем людям которые были голые, одевали их и...и в свою очередь начали их наказывать, ударив кулаками! ...Я тут заметил, что у людей, которые выпали из капсулы пуповины были как бы обожженные, и вокруг её виднелась круглая гематома. После того, как уже все оделись звучала сирена и на площадь со стороны "вороты" спустились широкие мосты с низкими ступеньками. Хепсы и люди из больницы разделили толпу по колоннам и направили их поочередно к мосту. Некоторые хепсы возглавляли колонн и вели их за собой, а люди из больницы поторопили людей. Колонны двинулись по широкому коридору и дошли до "воротам", которые уже были открыты. Таким образом эти тысячи, и тысячи людей покинули объекта и вышли на наружу, где их сразу встречали знойная жара, и песчаная дорога. В низу у объекта откуда то появились множество конные двухколесные телеги. Когда я искал "вороту" их не были. Возле них стояли люди в таких же рубахах как и у всех, и повязками на голове. После того как хепсы поднялись на телеги они смешались в толпу и начали помогать остальным. Хепсы направили телег в сторону холмам. Я тоже поднялся на телегу, к тому хепсу, с кем еще ехал в объекте, и стал наблюдать за людьми. Он ехал впереди, и отсюда очень удобно было наблюдать за колоннами. После внутреннего воздуха объекта обыкновенный воздух казался каким то удушливым. Кажется это разница тоже повлиял людям, многие из них закашляли и частенько падали, к тому же они все были без обуви. Но их подняли бывшие пациенты, и каждый раз наказывали. Они играли как бы роль няньки, и конвоя и почему то в таких случаях громко повторили слово Фаар! Кажется, они этим словом пугали людей и это срабатывал. Они быстро поднялись и следовали за остальными. Не всегда бывшие пациенты замечали падающих и это создавал большие давки. Таким образом колонны прошли довольно длинный путь и когда дошли до холмов уже падении стали все меньше. За холмами дорога вела к подъему и как мы поднялись на вершину перевала я не верил своим глазам, - впереди открылся огромнейший, фантастический город, над котором летели множество НЛО! Этого я совсем не ожидал! Это был город с грандиозными строительными объектами! Мне почему то показался что это галлюцинация и этого не может быть! ...Значит предположение ученых о том, что культура древнего Египта принадлежит инопланетянам, - это правда! ...Хепс, с которым я ехал остановил телегу и повернулся посмотрел на объект, который покинул час тому назад. Такая была впечатление, что он прощается этим объектом и больше его не увидит. Другие хепсы тоже смотрели на эту огромную объект, и почему то у всех на лице чувствовалось досада и горечь. Хепс наконец сильно потряс вожжи и кнутом ударил коня. Бедный животный резко тронулся с место, и постарался как можно быстрее ходит. Мы ехали еще пол часа и дошли до окраину города. Тут были множество финиковые деревья под которыми были разложены большие камни. А на земле валялись тысяча молотков, зубил и черные металлические шарики, напоминающие яблоко! Хепс остановил телегу и громко что то говорил. Люди из больницы начали выбирать мужчин и отправлять под деревьев. После того, как отбирали несколько тысяч, остальные двинулись к городу, их повели другие хепсы. А хепс, который мне привез остался здесь с несколькими своими товарищами. Четверо из них были женщины. Скоро сюда приехали 12 небольших тягачей, с мониторами на кузове. Они стояли в один ряд, где то 20 метров расстоянии друг от друга, и начали мигать. Люди уже привыкшие к мониторам уставились на них. Наконец появился человеческой изображение. Он с пола поднял сначала молотка, несколько раз назвав его имя, потом зубилу, тоже говорил как он называется и начал рубить камня. Бывшие пациенты повторили за этим человеком и остальным дали понят что надо так же делать. Люди взяли молотков и зубил и окружив камней тоже начали рубит их. ...А хепсы тем временем расхаживали меж людьми и следили чтобы все работали. Иногда люди попали по рукам с молотком, и от боли уронили инструментов, таких хепсы наказывали ударив с кнутом и приказали продолжать работу. Это занятия продолжался 10 минут. Потом в мониторах появился другой человек, а он поднял с пола металлического шарика, назвал его имя и тоже с ним начал как бы стучать по камню. Люди бросив молотка и зубил подняли эти предметы и тоже начали стучать по камням. Это кажется больше понравился им и они охотно выполняли этого урока. Я отошел от этих людей и сев на траве наблюдал за этой сценой. Беспрерывный стук по камням создавал хаотичного ритма и был чем то привлекателен. Наконец мониторы начали моргать и опять повторился первый урок, урок с молотком и зубилами. Хепсы собрались все вместе и наблюдая за людьми о чем то начали говорит. Я подошел к ним все надеялся слышать знакомого слова. От того что был очень шумно они разговаривали достаточно громко. Тщетно, ничего понятного не говорили эти парни. Ну что ж, вообщем, это похоже не очень то важно, ибо все что тут происходит должен выяснит сам, с помощью нашего Друга, и Рафика. Надо собрать как можно больше информации а потом сделать выводы. ...После этих мыслей мне почему то стало скучно, к тому же над головой пролетел дискообразный объект, с диаметром может быть 50 метров и будто притягивал меня за собой. Я оставил этих людей и направился в город, который начался сразу за этой площади. (Продолжение следует)
 14. (Продолжение) Тягач как поднялся на верхнюю часть диска слегка ускорил скорость и метров через 200 доехал до купола. Я с украдкой посмотрел в кабину, да, не ошибся, кабина была пуста, и руля в нем не был. Только кнопки всякие. Но сиденье были. Похоже он был универсальный, - можно было его управлять и дистанционно. Тем не менее он не остановился, открылись "ворота", и oн прямиком заехал в объект. Тягач повернул налево и ехал в каком то широком коридоре, напичканный всякими приборами и светильников. Первый что заметил воздух здесь был очень чистый, даже идеально чистый, и приносил какое то облегчение. Скоро укусы насекомых перестали чесаться, и красные точки начали исчезать на виду. Одежда у меня была немного пыльная после пустыни, и это исчезла, а на плаще появились оттенки блеска. Воздух тут наверняка имел какой то лечебный, и очистительный свойство. Другого конца коридора не был видна, потому, что он был дугообразный, видимо мы ехали по периметру купола. Через 2-3 минуты тягач остановился перед каким то залом и плавно спустился на пол. Тут уже его ждали, человек сто, наверное, красивые и подтянутые, в белых одеждах... Увидев их я с легко разочаровался, потому, что предполагал увидеть разумных существ иной внешной формы, каких показывают в фантастических фильмах. Ничего подобного, они были такие же как мы! Или же наш Друг в этот раз в самом деле отправил мне на будущее и эти люди наши потомки! Так предполагал и потому, что среди встречавших был один мужчина, и он был очень похож на меня. Видимо он был моим про про внуком! ...Через несколько секунд боковой борт тягача открылся и из него выкатились около тридцати высокие койки-кровати с людьми, которые были весь в крови! У них были переломы конечностей и травмы головы! Похоже они упали с высоты, или же на них падали тяжелые предметы! Койки были автоматические, они сами закатились в зал, где были множество медицинские оборудование, и встречавшие тут же начали раненных оперировать, на этих же койках. Врачи в основном были мужчины, они работали профессионально и очень мало разговаривали. Я несколько раз пытался выяснит на каком языке они говорят, так и ничего не понял, слова их были мне не знакомы. И как то я подошел поближе, чтобы лучше слушать их речь, в это время у некоторых врачей глаза начали блистать как фосфорные предметы, и на лбах появились круги, из которого тонкие красные лучи падали на рану больных. Зрелище было достаточно страшная, - в одно мгновение эти симпатичные люди приобрели чудовищное лицо! Думал они меня заметили, и сразу отошел от них. Но они не смотрели на мою сторону, эти были те врачи, которые оперировали особо тяжело раненных. У них может быть в глазах появились лазерные лучи и они разглядывали внутри раны. Через некоторое время это страшный вид у них исчез и они опять приобрели обыкновенное лицо. А у некоторых больных раны были не тяжелые, только переломы конечностей, но они тоже были в бессознательном положение. Таких оперировали быстро и освободившие врачи нажав на кнопку, которая находилась на боковой раме койки, пошли помогать другим врачам. Как врачи нажали на кнопку высота койки уменьшились и они откатились в небольшую помещению который находился в другом конце зала. Когда их число достигли до шести двери закрылись и через минуту опять открылись. Коек там уже не были. Это кажется был лифт. Врачи продолжили оперированных больных отправлять в опустевшую помещению и я тоже решил идти туда и узнать куда больные деваются. Да это был лифт, как он наполнился койками спустился в низ и недолго поехав остановился. Двери раздвинулись и койки выкатились в огромную больничную палату, напоминающего солдатского казармы! Тут на таких же койках лежали сотни другие больные! А может и тысячи! ...Койки будто были разумные они опят сами поехали и встали в ряд с другими койками. Некоторые здешние больные встали из своих коек подошли поближе и интересовались что случилось только что пришедшими раненными. Были и такие которые ходили с костылями. Почему то все они были примитивно пострижены, и одинаково одеты, как солдаты, или зеки, - темные, густые волосы еле накрывали их уши, а одежда была только светлая рубаха по колено, с короткими рукавами. Так же были одеты и только что прибывшие раненные. И заметил, что это мужская палата, тут не были женщины и все они были приблизительно одного возраста. Кажется они все лечились от травмы, или от ранение которые получили в бою. Но скоро я понял что эти раны как бы производственные, - шрамы от ран были грубые, ровные порезы и пулевые раны не были. Шрамы на лицах у больных тоже отсутствовали, что характерно военным людям. Нет, эти люди не похожи были на военных,- взгляды спокойные, молчаливые и какая то рабская натура у них бросилась в глаза. Привычные нам тумбочки тоже отсутствовали здесь, куда больные положат свои личные вещи, - только самоходные койки и все. Книг, журнал чего обычно читают больные от безделие тоже не виднелись. Но на стенах весели множество мониторов, где в основном показывали пейзажи природы, пещер и животных... Я начал ходит между койками, и хотел понят что за пациенты эти люди? В первую очередь хотел понять их язык, и где заметил разговаривающих пытался подойти к ним и послушать их речь. Они тоже как врачи были малословные. Когда проходил мимо больного, который оба ноги были в повязке, он начал массировать колени. Только сейчас я обратил внимание на то, что они все были без обуви, и кажется не знали что это такое, - у всех пятки были в грубых трещинах, а верхние части ноги, - в шрамах и царапинах... Это мне напомнил следы, который видел когда искал входа в объект. Странно, почва здесь была довольно твердая, даже в сандалах мне было не очень то просто ходит, а почему эти высокоразвитые люди ходят без обуви?! Это была настоящая загадка!! Логичного ничего не пришел в голову! Парадокс! А где медперсонал? Может они где то в другом помещение и строго по графику появляются тут? Вдоль стены находились какие то двери, с интересным знаком, напоминающий изображение капли, это кажется были туалеты, частенько туда заходили больные. Я хотел уточнит это, и заглянул в ближайшую дверь, да, это были туалеты с умывальниками. Но были и такие больные, которые ходит не могли! А кто за ними ухаживает?! Это выяснилось тогда, когда какая то койка сама закатилась в туалетную помещению! Понятно! А где они принимают пищи?! Тут должно находится и столовая, где то... Было бы не плохо, знать где она, я бы тоже поел что ни будь... Когда искал ответы на эти вопросы вдруг послышался резкий звук, напоминающий грома молнии. Услышав это все больные, которые могли ходит, стали на коленях и опустили головы на пол! Те которые ходили костылями они тоже упиравшийся на костыли опустили головы в низ! Только те больные, которые не могли встать с койки остались лежачим виде. Стена под мониторами начала раздвигаться и за ней появился какой то роскошный дворец высокими золотистыми колоннами, и широкими аркaми! Точнее это был внутренний вид дворца, - вдоль дальней стеной были расставлены внушительные высокие троны на пьедестале, на которых сидели какие то странные существо! У них горели глаза, а некоторые дышали и красно-зеленым огнем! В центре сидел чудовища с орлиной головой, над которой ярко светил круглый шар. Слева от него - с головой крокодила с открытой пастью, а справа - существо с головой шакала с длинными ушами... И много другие! У всех тела были человеческие и каждый держал в правой руке недлинное копье с золотым наконечником! Как стены раздвинулись вся больничная палата медленно двигалась в эту золотую дворец, как двигающая театральная сцена, и полностью вошла туда. Палата остановилась перед этими существами у ступенек, которые вели к тронам, и послышался еще какой то резкий гром. Больные подняли головы, но оставались на коленях. Существо, с орлиной головой встал и начал говорит что то. Его голос был достаточно жестким, и сопровождался эхом! Все больные затаив дыхание послушали его речь, а когда он закончил, некоторые другие встали и поочередно, таким же тоном кратко что то заявили. После этого опять послышался гром. Больные тут же положили свои головы на пол, и больничная палата начала двигаться обратно на свое место и сдвинулись стены. Я естественно, тоже хотел уйти отсюда. Но Друг наш шептал мне, "оставайся" и я сошел c отошедшего палаты на мраморную покрытию, и остался с этими фантастическими существами. Они сильно напоминали богов древнего Египта! Неужели эти боги существовали в самом деле!? И они такие страшные! Я не смог оторвать от них глаз, и признаюсь был охвачен страхом. Одновременно, начал сомневаться, что я нахожусь в будущем времени. Да и архитектурный стиль дворца сильно напоминал древнего Египта! ...Как сдвигались стены эти чудовищи не спеша встали с трон и... и сняли с себя маски животных, которые как большие колпаки одели на головы! Мда! Эти были такие же симпатичные люди как и врачи! Ну и "боги"! Я вздохнул с облегчением и даже хотел уши дернут им за такую шутку. Зачем этот маскарад?! ...На них были и другие украшении, в виде больших медальонов и браслет, они все это сняли оставили на тронах. Потом разговаривая о чем то вышли из этого золотого дворца. Их было около сорока человек, мужчин и женщин, они прошли в зал, где были накрыты столы, судя по времени, на завтрак. Но они сразу не сели за стол, после того как помыли руки стали в один ряд и закрыв глаза некоторое время так стояли. Лишь после этого приступили к приему пищи. Не все расселись за столом, некоторые наложив себя еду на тарелы начали расхаживать по залу. Я тоже подошел к столу, хотел поесть что нибудь. Но колебался, опасался что заметят мне эти "аферисты". В это время опять Друг наш пришел на помощь и послышался слово "можно". После этого уже смелее взял тарелку и наложил себя еду с общего блюда. У них меню кажется было вегетарианское, сразу чувствовались вкус овощей. Другие блюда тоже были такими же. Кажется эти инопланетяне не любили мясо, или же сегодня у них был овощной день. Ну, ничего, умели вкусно готовит их повара. Долго не стал задерживаться у стола, присоединился к обществу "богов", которые предпочли стоя есть, и начал слушать их приятный на слух речь. К сожалению никаких понятных слов опять не услышал! Только заметил, что "боги" были очень серьезные и редко улыбались. Видимо говорили о каком то очень важном деле. Завтрак продлился около полу часа. После завтрака мониторы, которые весели на обеденном зале начали показывать различные конвейеры, и лаборатории. Кажется поступили сообщение технического характера. "Боги" выслушав эти сообщении направились к выходу и вышли в коридор, где находились множество различных транспортов. Они разделились по группам, рассели в эти машины и поехали, если не ошибаюсь к сторону "воротам". В одном из машин были свободные места, уже не стал подождать подсказки Друга нашего, сель туда и поехал с ними. Скоро они приехали к огромному площадью, огорожденный темными стеклами, и которая находилась, как бы на яме. Она напоминала спортивного стадиона, периметры который не были видны! Зеленые травы на ней отсутствовали, площадь была покрыта с квадратными плитами красного цвета, и она была очень ярко освещена. "Боги" остановились у какого то "трибуны", где сидели сотни другие "боги" за мониторами. Они расселись в свободных местах, надели наушники и начали ждать. Долго не пришлось подождать послышалась громкая команда, и в мониторах появилась вся территория площади, - будто проверялись, нет ли там ничего лишнего. Вдруг вдоль краям площади из стен выкатились золотистые троны с богами, высотой может быть три метра. В этот раз кажется это были фигуры богов, или манекены, - уж сильно высокие были они. Такое было впечатление, что эти бесчисленные фигуры богов были судьями и должны были следить за какой то игрой. После этого разговоры прекратились наступила полная тишина и все уставились на мониторы. Тишину нарушил механический шум, который доносился с потолка. Я посмотрел верх, там появились тысячи и тысячи никелированные капсула, овальные с обоих сторон, и стеклянной окном на вес рост. Длина у них была где-то с человеческого роста, а диаметр - не больше одного метра. Они плавно спустились в низ, будто весели под куполом парашюта. Дойдя до поверхности площади они не падали на бок, так и стояли в вертикальном положении. Видимо меж потолком и площадью существовал магнитное поле. Тут же послышалась следующая команда, и "боги" за мониторами зашевелились, начали выполнят какие то указание, нажав там на кнопки. После этого стеклянные окна капсул открылись и... и из каждого капсула выпал какой то взрослый человек, в слизистой жидкости! Как они выпали тут же участились команды. Я расхаживал между рядами и обратил внимание на мониторы, они все показывали этих людей с близкого расстояние. Видимо площадь была разделена на секторы между "богами" и они проверяли каждый свой участок. После этих проверок капсулы медленно поднялись на верх и исчезли за потолком. А выпадавшие люди остались на площади, - они почему то не могли встать, некоторые из них лежали на спине, некоторые облокотились, а кто то кувыркался на месте... Были и такие которые как выпали из капсул так и остались недвижной. Я не нашел никакого объяснение этому, - кто были эти люди, зачем они находились в этих капсулах? (Продолжение следует)
 15. (Продолжение) Не стал долго его разглядывать, спустился в низ и ждал подсказкy нашего Друга. Тут уже без него никак не обойду. Инопланетяне существо непредсказуемые, встречи с ними, по ходящим слухaм не всегда заканчиваются благополучно, по этому нельзя шутит с ними. С другой стороны они сверхъестественные, возможно знают о моем появление, и если я нежелательный гость они придут за мной. Или же уже пришли, в виде птиц, или насекомого, и изучают меня! Я вернулся под дерево, где спал, и сев начал ждать. Друг наш молчал, а это мне как не странно успокоил, ибо понял что если существовал бы опасность Он обязательно мне предупредил бы. Да и я нахожусь в сонном царстве, в параллельном Мире, мое тело находится на даче Рафика, на втором этаже, где он мне поселил спать. Так что все вроде бы в порядке. С этими мыслями уверенно встал с место и направился в сторону объекта. Лес был не очень то густой, и сырости почти не была. Травы были невысокие и не создавали трудности ходит. Ходил не долго, вдруг послышался сильный шорох листьев, и как бы кто то наступил на сухие хворостины! Я остановился и смотрел в ту сторону откуда появился шум. Там с дерево спустился какая то большая кошка, с красной головой, и коротким хвостом. Таких я никогда не видел, ни в зоопарках, ни в фильмах о природе! Машинально положил руку на кинжал и спрятался за ближайшем деревом. Если она одна, думаю исправился бы с ним, в случае нападение, а если стая, то уже надо что то сообразит. В это время и с дерево, которое стояло недолеко от меня, тоже послышался шум, и подняв голову видел такую же кошку, правда, не большую! Она медленно спустилась в низ, и не обратив на меня внимание направилась проч. Я затаив дыхание сопровождал её взглядами. Она присоединилась к подруге, или к другу, и они вместе не спеша пошли в глубь леса и исчезли за деревями. Неужели она меня не заметила, подумал я. Ведь у животных нюх и зрение очень сильные, они чувствуют чужого запаха из далека, а это чуть ли не столкнулась со мной! Может она слепая была? Или старая? Нет, тут что то непонятное твориться! И птицы меня не заметили! Подождав немного продолжил ходит к объекту, но уже с опаской и внимательно осматривая вокруг. Наверняка тут есть и другие страшные звери! Интересно, почему они меня ночью не нашли? Может кто то меня охранял? Или я только что появился тут? Может быть. Вообще то животные мне трогали, точнее, насекомые, они раскусали мне, на руках и на ногах появились красные пятнышки. ...Скорее бы выйти из леса! Я дошел до небольшого речушки, а это еще больше встревожил меня,- сюда могли прийти животные на водопой! Действительно, недалеко от меня появились несколько серые косули с длинными рогами, и осторожно подошли к речке. Между нами расстояние было может быть 15 шагов, но они тоже не обратили на меня внимание..! Я начал сомневаться в том, что животные в этом лесу-зрячие! Надо это проверит! Специально наступил на сухую ветку и она хрустом сломалась. Косули тут же остановились, смотрели на мою сторону, но почему то не настораживались, они подошли к речке и опустив головы начали пить воду. Вдруг они резко отскочили назад, птица их напугала которая вылетела из под кустов! Нет, со зрением у животных все в порядке, они и прекрасно слышать! Видимо лес это волшебный, похоже инопланетяне что то тут натворили. ...Я тоже хотел пить воды, и умываться. Остановился посредине речки, ноги все горели после прогулки в пустыне. Пока ноги наслаждались, несколько раз набрав водой ладони выпил и умывался. На воде смотрел на свою отражение, поправил чалму и продолжил путь. Можно было еще постоят в речке, но не терпелось видит НЛО по ближе. Уже промеж деревьев просмотривались бесчисленные круглые иллюминаторы разного размера и какие то мощные сооружение. Я доходил до окраины леса, и из за кустов начал разглядывать этого невероятно большого объекта. Точнее видимый его часть. Утренняя заря обливал его купол красно-розовом цветом и трудно было различить его настоящий цвет. В это время меня опять отвлекал шум, который появился за спиной. Повернулся и буквально в трех шагах от себя увидел большого змею, которая ползала на стволе упавшего дерево! Она подняла голову, и несколько раз высунув язык внимательно смотрела на меня! У меня не остался ни капли сомнение, что она вот-вот будет нападать! И решил не подождать когда она нападет, вытащил кинжал и хотел опередит ее. Но в это время послышался шепот нашего Друга, - Ты-невидимка! После этого слова у меня опустились руки и с облегчением посмотрел вокруг, будто хотел видит Его, нашего Вождя! Надо же! Все теперь ясно, Он оказывается и это сможет, Он сможет человека сделать невидимым! ...Не спеша вложил кинжал в ножны, а змея еще немного постояв на бревне повернулась и сползла под кусты. Я не стал уже опасаться ни кого и смелее вышел из леса. Да, это было НЛО, которое стояло на бесчисленных опорах, напоминающих электрических вышек! Значит в этот раз наш Друг меня отправил в будущее, подумал я, этого объекта построили наши потомки! Объект видимо тут стоял давно, на его мощных опорных конструкциях сидели множество птиц и виднелись их гнезды. Высота до его нижнего корпуса была не большая, может быть 30-40 метров. А высота купола была наверное больше 300 метров! Трудно было определить его длину, точнее диаметра, будто не была другого конца! А на глаз 2 километра, не меньше! Может это не НЛО? Может быть. Не спеша ходил в сторону объекта, надо было найти его вороту, образна говоря. С этой стороны ничего похожего не было, - ни эскалаторы, ни другие подъемные сооружении не виднелись, только опоры. Скорее всего они находились в невидимой части диска. Я ускорил шаги, но резко остановился, - небо вдруг стемнело и из за купола появились сотни другие летающие объекты! Вот это да! Я не моргнув глазом уставился на них! Красивые и разноцветные эти объекты были не очень то большие, ну может быть 50-60 метров длиной! А эффект этой зрелищы... - такая была впечатление будто на небе летит огромный букет цветов! Если небо резко не стемнело бы возможно я их не заметил бы, - они летели совершенно бесшумно и скорость у них была небольшая. Эти аппараты наверняка вылетели из этого большого НЛО и направились в сторону скалистым холмам. И внешно они были разные, - дискообразные, треугольные, и наконец как нынешние самолеты-крылатые! Не в бой ли они летят, подумал я? Вроде не спешат... Через некоторое время аппараты исчезли из виду и небо опять обливалось в красно-розовую цвет. После этой зрелище почему то я тоже хотел летать! Было бы отлично если сделал бы мне еще и крылатым наш Друг! ...Я решил искать "вoроту" объекта там, где появились эти красивые летучие аппараты. Не стал терять времени и ускорив шаги направился к невидимую сторону объекта. Почва тут была не такая живая, как в лесу, она была сухая и смешана желтыми песками. Трудно было ходит по ней тоже, как в пустынии, но не обращал на это внимание, все горел желанием как можно скорее найти вход объекта и увидеть его обитателей. По ходу искал следы каких либо роботов, или транспортных средство, предполагая, что они могут тут ехать, но ничего такого не было. Долго пришлось ходит, когда дошел до окраину диска Солнце уже полностю выглядела из за горизонта и наступила ощутимая жара. Тут тоже кроме мощных опоров ничего не было. Долго не раздумав направился к холмам, - наверняка оттуда видна верхняя часть диска, и может еще аппараты будут вылетать, или прилетать, тогда можно будет уточнить местонахождение "вороты". И... и не успел отойти и сто шагов от объекта, на земле увидел тысячи и тысячи следов человеческих ног, буд то отсюда проходил бесчисленный поток людей, или колонны войск! Что это такое?! Откуда они?! Я ходил еще немного и повернулся смотрел на объект, - следы начинали внезапно, похоже сюда спускались эскалаторы из объекта, или мосты, и по них спустились эти люди. Я присел, и внимательно посмотрел следам, хотел выяснит людские они, или нет. Сомнении не было, они были людские, или же они принадлежали человекообразным существам, - на почве отчетливо были видны следы пальцев ног! А почему они босые? Может они принадлежат обезянам? ...И все они направлялись в одну сторону, в сторону холмам. Я встал и направился туда куда вели следы. Но в это время со стороны холмы появился какая та техника, напоминающая большегрузного тягача. Он ехал прямо на меня, точнее, на объекта. Хотел спрятаться, но вспомнил, что я невидимка и спокойно ждал его приближение. Это объект, напоминающий японского электропоъезда, тоже работал без шумно, и облака пыли за собой не оставлял. Будто он не ехал а летел! Скоро убедился что он в самом деле не прикасается к земле, а летит на небольшой высоте, только скорость у него небольшая. Как он приблизился, с НЛО спустился широкий мост, и упирался на землю недалеко от меня. Если я стоял бы ближе к объекту хотя бы на 10 метров он опустился бы на меня! Тягачь подъехал к нему и избавил скорость. Уже ясно было видно внутрь его кабины, только водителя кажется в нем не был. Я тут же прыгнул на подножию кабины, зацепился за ручку дверцы и вместе с ним ехал на эту неизвестную мне объект. (Продолжение следует)
×
×
 • Create New...