Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Samir Aliyev

Members
 • Content Count

  66
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Samir Aliyev

 • Rank
  Приживающийся
 1. Bu zalimlara,bu kafirlere baxin.
 2. ?zr ist?yir?m.?slind? bu link olmal? idi.
 3. Isterdim bu fetvaya munasibetinizi bilim...
 4. Samir sizin artıq, temaya aid olmayan yazılarınızı pozdum! Düzdür buna görə sizin reytinqinizi qaldırmalı idim, amma onun 80% olmasını nəzərə alaraq bu dəfə onu artırmıram. Bu yazdıqlarınıza mən Səhabələr temasında cavab vermişəm. Vaxtınız olanda girib oxuyarsız! De görüm, Buxaridə olan hansı hədisi nəzərdə tutursan?Əgər sən diqqət etsən görərsən ki,heç bir alim bu sözü qəbul etməyib. Əgər qəbul edən varsa de, biz də bilək. Çünki,bu yalançıların uydurduqları şayiədir. Siz də hava əhli olduğunuza görə belə ucuz şayiələri əlinizdə bayraq etmisiz.Mən birdə deyirəm.Hansı alimlərin bu sözü qəbul etdiklərini yaz və kitablarından sitat gətir. Əlin hər şeydən üzüləndə camaata niyə böhtan atırsan,budur sizin əqidəniz?
 5. Siz menim Sadiq ve Siidq movzusunda cavablandirdigim meselere yene toxundunuz. Yuxarda yazdiqlarinizi birce-birce redd edilib. MEN GETIRDIYIM DELILLERI INKAR EDE BILMEDIYINIZ HALDA sen bashqa zeif revayetlere al atdin. Men ise hemin movzuda sene dedim ki, gel revayetleri bir bir arashdiraq. Amma senden ses chixmadi. Indi ise tullanna -tullana gelib bu movzuda eyni sheyleri yazirsan. Dinivuz yoxdursa kishiliyiniz olsun. MENCE KISHILIK HER YERDE INSANA LAZIM OLAN XISLETDIR. ISTER HEYATDA ISTERSEDE VIRUAL ALEMDE. O ki, qaldi bu meseleye. Bu meselede oz cavabini gozleyir. Bu barede movzu achiq qalib ve kitablarda zikr olunan revayetlerin zeif olma subutunu siz terefden gozleyir. Yuxarıda yazdıqlarımın hansısını inkar edirsən ay ədəbsiz.Məgər bunlar faktlar deyil? Artıq yazılar silindi. Samir təhriqə görə 20% reytinq. nardarani təhriqə görə 20% reytinq.
 6. Siz hələ danışırsız ki, elə bil bu hadisənin yalan olması haqda alimləriniz arasında icma var. Mən #24 posta sizin alimlərinizin bu haqda yazdıqlarını göstərmişəm. Qisasa gəlincə isə Əli onlardan qisas ala bilməzdi, çünki bu halda gərək müsəlmanlara qarşı müharibə edəydi. Həmçinin ondan bunun sübutunu istəyəndə də o onlara heç nəyio sübut edə bilməyəcəydi, necə ki, Fədəkin onun olmasını Fatimə Quranla sübut etdi, amma Əbu Bəkr o sübutu qəbul etmədi, Malik ibn Nüveyranın müsəlman olaraq Xalid tərəfindən qəsdən öldürülməsini onun qardaşı, ibn Katada və hətta Ömər özü şahidlik etdilər amma Əbu Bəkr onları qəbul etmədi. Bunlar hakimiyyəti zəbt ediblər və heç kimin sübutu onları maraqlandırmırdı. Əli də bunu çox gözəl bilirdi, Fatimədə. Məhz buna görə də Fatimə onları lənətlədi və ömrünün axırına kimi bağışlamadı. Bu baradə əvvəllər də çox danışılıb və dəlillər də gətirilib.Amma,siz elə hey Səhabənin ətini yeməkdən bezmirsiz.Yersiz ittihamlarla əslinə yəhudilərin başladığı fitnəni davam etdirirsiz.Əgər Əli(r.a) özü 25 il ərzində 3 Raşidi Xəlifəyə dost-sirdaş olub,onların ən yaxın silahdaşı olubsa,onlar haqqında çoxlu xoş sözlər deyibsə,öz oğlanlarının adına onların adını qoyub,hətta qızını Ömərə(r.a) ərə veribsə və bütün bu dövr ərzində nə onun,nə də başqa birilərinin bu Xəlifələrə xilafət baradə iradı olmayıbsa və s.indi sizin kimilərin üstündən 14 əsr keçəndən sonrada bu söhbətləri edib,fitnə salmanız hansı məntiqə sığır? Əli(r.a)-nin istəmədiyi Xilafəti üstündən 14 əsr keçəndən sonra ona vermək istəyirsiz? Bir də ki,mən əvvəldə dedim və göstərdim ki,qapı hadisəsi yalançıların uydurması və şayə idi ki,Alimlər bunu öz kitablarında zikr ediblər və qeyd idiblər ki,bu uydurmadır.Mən bunu Şəhristaninin kitabından gətirdim.O,bu hadisəni Nazzamın batil iddialarından olduğunu deyir və bunu uydurma olduğunu qeyd edir.Həmçinin digər alimlər də belə demişlər.Əgər düz deyirsənsə gətir ki,hansı alim bu hadisəni qəbul edib və təsdiqləyib.
 7. Əslində hamı görür və bilir ki,kimlərin dəvəti şəxslər və onlara dəvət üzərində qurulub.Əhli Sünnənin dəvəti daim tövhidə və tövhiddən irəli gələn şərtlərə söykənib.Əhli Sünnə daim tövhidə,əhkamlara,qəlbin saflığına,zahidliyə böyük önəm verib.Şəxslərin fəziləti,üstünlükləri,imamət onlar üçün bunlardan artıq olmayıb və daim ikinci dərəcəli məsələlər olublar.Lakin,bidət əhlinə baxdıqda biz əksini görürük.Bəzi sufi firqələri öz şeyxlərini ucaltdıqları kimi,bəziləri də İmamları ucaldır və dəvətlərini bunların üzərində qururlar.Heç də təsadüfi deyil ki,Şiyələr üçün İmamət üsuliddindən sayılır.Bu etiqadlarına görə onlar bütün müsəlmanlardan ayrılıblar. Şiə alimi Muhaqqiq Bəhrani yazir: "Çox saylı rəvayətlərə görə İslam 5 sütun üzərində durur. Və vilayət (imamət) onların içində sadalanır. Vilayət kimi heç nəyə əhəmiyət verilməyib. O, ən əfzəldi” (Al hadaaiq al-Naazirah" 81 cild, səhifə 423) Şeyx Səduq deyib: “Bizim etiqadımızdan, Əli (a.s)-in və ondan sonra gələn imamların imamətini inkar edən, sanki bütün peyğəmbərləri inkar edib. Əmirəlmöminini qəbul edib, imamlardan birini inkar edən, sanki bütün peyğəmbərləri qəbul edib, Muhammadı (s.a.s) isə inkar edib” (Şeyh Saduk “Etiqad” səhifə 104; Həmçinin Müfid “Etiqad” səhifə 104.) Başqa bir şiə alimi şeyx Müfid deyib: “Imamiyyə həmrəydir ki, kim ki (heç olmasa) bir dənə imamın imamətini inkar etsə, (yaxud ona) tabe olmağın fərz olmasını inkar etsə, cəhənəmdə əbədi qalan kafirdir” (Maclisi “Biharul anvar” cild 23, səhifə 390.) Şeyx ut Taifa ləqəbi daşıyan şeyh Tusi deyib: “İmaməti inkar etmək küfrdür, peyğəmbərliyi inkar etmək küfrü kimidir” (At Tusi “Talhis Safi”4/131.) Ayətullah Abul Kasim Al Xoi deyib: “İmamların vilayətini inkar edənin küfründə şübhə yoxdur” (“Misbax al fukaha” səhifə 11.) Ayətullah Şübbər yazır: “Əgər tövhidə etiqad vilayətə etiqad ilə birgə olmasa Allah-təalə onu heç kəsdən qəbul etməz. Xəbərlərin bəzilərində gəlib ki, imamların müxalifləri (yəni əhli-sünna) müşrikdirlər. Qiyamət günü tövhid kəlməsi, İmamların ardinca getməyənlərdən götürüləcəkdir” (Seyid Əbdulla ibn Muhamməd Rza ibn Muhamməd ibn Əhməd ibn Əli Iləvi Hüseyni Müsəvi Şübbər “Çəmiə-Kəbirə” ziyarətin şərhi, səhifə 99.) Şübbər başga bir yerdə açıq-aydın deyir: “Sizi (imamları) və sizin imamətnizi inkar edən kafirdir. İmamlara müxalif olanlarin küfrünə dəlalət edən çox rəvayətlər və xəbərlər mövcuddur, onlari cəm etmək ücün müstəqil bir kitaba ehtiyac var. Müxaliflərin küfrünə hökm verən xəbərləri və imamların onlara rəftarını vəsf edən rəvayətləri cəm etsək (yəni imamların müxaliflər ilə münasibəti və unsiyyəti olub), zəruri olaraq deməliyik ki, imamların müxalifləri kafirdirlər və axirətdə cəhənnəmdə olacaqlar” (Şübbər “Çəmiə-Kəbirə” ziyarətin şərhi, səhifə 124) Ayətullah Cəfər Sübhani yazir: "Buna görə də, məsum imamlar hər hansi bir məsələnin caiz və ya haram oldugunu buyursalar, onların buyurduqlarına tabe olmaq, dinin buyuruğuna tabe olmaqdir və bu dində bidətçiliyə şamil edilmir" ("Şiə əqidələrinin əsasları" səhifə 258, nəşr edən "Ümümdunya Əhli-beyt cəmiyyətinin nəşr və çap mərkəzi", 2001 il) Ayətullah Meşkini yazır: "Cünki hz Mehdi (a) zühur edəndən sonra yalnız peyğəmbərlik mənsəbindən savayı, sonuncu peyğəmbərin bütün vəzifələrini icra edəcək. O cümlədən, O həzrətin ilahi hökmlər üzərində də hakimiyyəti olacaq, yəni zamana və cəmiyatin tələblərinə uyğun olaraq, onlara dəyişikliklər edə biləcək" ("Vacib və haram" səhifə8, çap edən Daneşe həmidun) Ayətullah Şübbər yazır: “İmamların Allah-təalanın dərgahına mənəvi yaxınlığı vardır. Onlar Allah yanında elə bir ali məqam sahibidirlər ki, həzrət Peyğambərdən başqa heç bir müqərrəb mələk və mürsəl peyğambər o məqama yetişə bilməz” (Şübbər “Çəmiə-Kəbirə” ziyarətin şərhi, səhifə 88; Buna oxşar kəlam üçün bax: Ayətullah Xomeyni “Hukumatul islamiya” səhifə 52.) Başqa bir yerdə bu alim yazir: “İmamlar Allahın hüccətləri, yəni xalq üzərində ən ali hüccətlərdirlər. Onlarin ilahi sifətlər ilə zinətləniblər, tamam vücüdları Allahın sifətləridir” (Şübbər “Çəmiə-Kəbirə” ziyarətin şərhi, səhifə 48.) Şiə təriqətinin görkəmli numayəndəsi olan Muhammad Bakir Məclisi yazir: “Və qeyd edənlərə əsasən biz deməliyik ki, onlar (imamlar) (a.s) peyğəmbər deyillər, biz həmçinin belə bir faktı qəbul etməliyik ki, onlar Peyğəmbər (s.a.s) istisna olmaqla, hər bir peyğəmbərdən və vəsidən üstündürlər. Biz bildiyimizə görə, (peyğəmbər (s.a.s)) axırıncı peyğəmbər olduğundan başqa, bir əngəl yoxdur ki, biz imamları peyğəmbərlər kimi vəsf edək. Bizim ağlımızda peyğəmbərlik və imamət arasında fərq yoxdur" ("Biharul anvar" çild 26, səhifə 82.)
 8. akishi bala demirsen revayet yalandir?Buyur dediyin sozu isbat ele. 31-ci posta bax.
 9. İxlas. Bu kəliməni həqiqətən Allah üçün, Allahın rizasını qazanmaq üçün demək. ((Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha - dini yalnız Ona məxsus edərək, batildən haqqa (islama) dönərək - ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru-düzgün din budur!)) (Əl-Beyyinə surəsi 5-ci ayə) İblis dedi: "Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam. Yalnız Sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa". (Hicr 39-40) Əslində, Mənim ixlaslı qullarım üzərində sənin hökmün olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbin yetər". (17:65) Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadırlar. (37:40) İblis dedi: "Sənin qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam; Təkcə Sənin seçilmiş ixlaslı qullarından başqa!" (38:82-83)
 10. Qardaş,çox maraqlı məsələyə toxundun.Əslində müsəlmanların zəifləməsi və izzətlərinin itirilməsində daxili çəkişmələr və firqəçiliyin çox böyük rolu vardır.Müsəlmanlar onlara vacib olanları tərk edib,bir-biriləri ilə çəkişir,yersiz münaqişələr edir və bununla da İslamın düşmənlərinə yardım edirlər.Halbuki,Allah bizə ayrılmamağı,çəkişməməyimizi və Allaha və onun Rəsuluna tabe olmağımızı əmr edib. Çoxları isə bu dinin gəlmə səbəbini unudub,vacib olmayan məsələlərdə münaqişə edirlər. Allah bizi nə üçün yaradıb? Allah bizi yaradıb ki, yalnız Ona ibadət edək və heç bir şeyi Ona şərik qoşmayaq. Qurandan dəlil: "Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!" (əz-Zariyat, 56) "Əgər onlar (Allaha) şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı!" (əl-Ənam, 88) De: "Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək". Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: "Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq!" Hədisdən dəlil: "Allahın bəndələri üzərində olan haqqı Ona ibadət edib heç bir şeyi Ona şərik qoşmamaqdır".(əl-Buxari və Muslim) Allaha necə ibadət etməliyik? Allaha ixlasla, Onun və Peyğəmbərinin(s.ə.s) buyurduğu kimi ibadət etməliyik. Qurandan dəlil: "Halbuki Onlara əmr edilmişdi ki, Allaha ixlasla, dini yalnız Ona aid edərək, ibadət etsinlər". (əl-Beyyinə, 5) Hədisdən dəlil: "Bizim işimizə (dinimizə) müvafiq olmayan bir əməl edən kimsənin etdiyi əməl rədd olunur". (Muslim) Allah nə üçün peyğəmbərlər (a.s) göndərmişdir? Allah peyğəmbərləri (s.a.s) ona görə göndərib ki, insanları Ona ibadət etməyə və heç bir şeyi Ona şərik qoşmamağa dəvət etsinlər. Qurandan dəlil: "Biz hər ümmətə: "Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin!" – deyə peyğəmbər göndərmişdik. (ən-Nəhl, 36) Hədisdən dəlil: "Peyğəmbərlər başqa-başqa qadınlardan olan qardaşlardır! Anaları ayrı, dinləri isə vahiddir. (yəni, hər bir peyğəmbər tövhidə (Tək Allahlığa) dəvət etmişdir)".(Muslim) "Qoy sənin onları dəvət edəcəyin ilk şey – Allahdan başqa heç bir ilahın olmamasına şəhadət gətirmək olsun!" (əl-Buxari və Muslim) Müsəlmanlar arasında şirk mövcuddurmu? Bəli, təəssüflər olsun ki, mövcuddur, özü də çox. Qurandan dəlil: "Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar" (Yusif, 106) Hədisdən dəlil:"Ümmətimdən olan qəbilələr müşrikləri və bütpərəstləri haqlamayınca (onların əqidəsini qəbul etməyincə) qiyamət qopmaz".(ət-Tirmizi – "səhih"dir) Bir sözlə,Allah Quranda ən çox bəhs etdiyi məsələ nədirsə dinin mahiyyəti də məhz odur.
 11. Neyləyəsən ki,sənin kimiləin işi gücü məsələləri dolaşıq salmaq,müsəlmanları aldatmaqdır.Sən özün də bilirsən ki,İslam alimlərinin kitablarında yalan və təhrif olunmuş rəvayətlər istənilən qədərdir.Bu xüsusən tarix kitablarına aiddir.Bu kitablarda yalançılardan,tərk olunmuşların belə xəbərləi vardır. Sən dediyin misalı isə Şəhristani öz kitabında Nazzamın iddialarını sadalayarkən nəql edir və bunu iftira adlandırır.Həmçinin digər alimlər də öz kitablarında buna bənzər rəylərin olduğunu nəzərə alaraq onları nəql etmişlər.Əgər sən həqiqəti bilmək istəyirsənsə,alimlərin öz rəylərinə istinad etməlisən.
 12. Minetdaram ki, bunu mene dediniz. Yoxsa menim bundan xeberim yox idi. Dostum men dememishem ki, Shehristani sozu geden revayeti qebul edir. Bax men nece yazmisham: Erebi bilseydin sene bu movzu barede qeshg kitab veverdim. Yuxrda artiq hemin kitab barede melumat vermishem. Amma ozun de gorursen ki, hemin kitabdan istifade etmirem. Gozleyirem sen bu revayayetin senedini zeif olmasini subut etmeye bashlayasan mende oz novbemde kechim delilerle eksini subut etmeye. Gel bashqa menbelerden de bu revayetin movcudlugunu gosterim. إنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمحسن لسان الميزان ،‌ ج1 ، ص268 و سير اعلام النبلاء ، الذهبي ، ج15 ‌، ص578 إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسن من بطنها الوافى بالوفيات ، ج5 ،‌ ص347 "Omer Fatimenin betnini hele vurdu ki, qarninda ki, Mohsin siqt oldu" Bilirsən,sən və sənin kimilər bilərək faktları,dəlilləri təhrif edirsiz və yersiz olaraq öz batil iddialarınızı nəyin bahasına olur olsun guya müdafiə edirsiz. Sizə dəlillər kifayət etməyəndə uydurma xəbərlərə,şayiələrə istinad edirsiz və buna əsasən əvvəlcədən inandığınız məsələlərə özünüzü inandırırsız.Dediyin rəvayətin mənbəyini niyə göstərməmisən və de görüm hansı alim bu xəbəri təsdiqləyib? Sizə görə əqidənizə uyğun gələn nə varsa o mötəbərdir bu hətta ən alçaq yalan olsa belə. Halbuki,Allah Quranda hər deyilən şeyə inanmamağı,onu araşdırmağı və möminlər haqqında pis zənndə olmamağı əmr edib.Sizlər isə bilə-bilə təhrif olunmuş,yalan xəbərlər yayırsız.Bunu biz əvvəllər dəfələrlə görmüşük. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fəsadçı sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. (49;6) Şübhəsiz ki, Aişə barəsində yalan xəbər gətirənlər özünüzdən olan bir dəstədir. Onu özünüz üçün pis bir şey hesab etməyin. Əksinə, bu sizin üçün xeyirlidir. O dəstədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. İçərilərindən günahın böyüyünü öz üstünə götürəni isə böyük bir əzab gözləyir. (24;11) Nə üçün siz bunu eşitdiyiniz zaman mömin kişilər və qadınlar bir-biriləri haqda yaxşı fikirdə olub: "Bu, açıq-aydın bir böhtandır!"– demədilər? (24;12) İsmətli qadınları zinada günahlandırıb, sonra dörd şahid gətirməyən kəslərə səksən çubuq vurun və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar əsl fasiqlərdir. (24;4) Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin, bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir. (49;12)
×
×
 • Create New...