Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Əbdül_Əziz222

Members
 • Content Count

  42
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

2 Followers

About Əbdül_Əziz222

 • Rank
  Любопытный
 1. Bu mövzu ilə bağlı İmam Malik və İmam Şafinin məzhəblərin dəliləri budur ki, Allah rəsulu (s.a.v) və onun əshabələri heç vaxt ölülər üçün Quran oxumayıblar. Uca Allah Quranda buyur: "Biz ona (Muhəmmədə) şer öyrətmədik, bu ona heç yaraşmaz da. Bu ancaq öyüd-nəsihət və aydın Qurandır ki, diri olanları qorxutsun və kafirlər barəsindəki söz gerçəkləşsin". (Yasin 69:70). Bu ona dəlildir ki, Quran oxumaq məhz dirilər üçün zikir olunmuşdur. İmam Malik və İmam Şafi (Allah hər ikisinin qəbrini nurla doldursun) bu məsələ ilə bağlı deyirlər ki: "Əgər ölülər üçün Quran oxumaq varid olunsa idi, Allahın rəsulu (s.a.v) Xədicə ilə Həmzənin (Allah hər ikisindən razı olsun) qəbrinə gedib onlar üçün Quran oxuyub və savabını onlara hədiyyə edərdi, lakin bu cür hadisələr varid olunmayıb və bununla belə, ölülər üçün Quran oxumaq bidətdir". Bunu da qeyd edim ki, sunnədə ölülər üçün xüsusi dua oxumaq varid olunmuşdur. Müvəffəqiyyət Allahdandır.
 2. Uca Allahın adı ilə! Əbu Hənifə və İmam Əhmədin məzhəbinə görə ölü üçün Quran oxumaq icazə olduğu fikrindədirlər. Amma İmam Malik və İmam Şafinin məzhəbinə görə ölü üçün Quran oxumaq olmaz və bunun savabının ona çatmayacağını qeyd etmişlər. Bu mövzu ilə bağlı Əbu Hənifə və İmam Əhmədin məzhəbinin dəliləri qiyasdan (müqayisədən) ibarətdir. Yəni onlar deyirlər ki: "Vəfat etmiş insanın adından həcc, ümrə etmək və onun borcunu vermək ölən insanın üzərinə savab çatacağı halda, ölü üçün Quran oxumaq onun mislinə bərabərdir. Necə ki, bir insanın atası vəfat edibsə, onun övladları onun adından həcc, ümrə etmək və onun borcunu verərək ölən atalarına savab çatacaqdırsa, onun üçündə Quran oxumaq bunun müqayisəsinə bərabərdir. Yəni bir ölü üçün Quran oxumaq onun üzərinə savabı çatır, onun bağışlanmasına səbəb ola bilər və bu cür ölüyə savab yazılar" fikrindədirlər.
 3. Yezid ne vaxtdan müsəlman oldu ki? Yezid evinde it saxlayırdı, Yezid rüşvət verirdi, Yezid Peyğənbərin övladın şəhid etdi! Yezid nə vaxtdan müsəlman oldu? Salam olsun haqq yolunda olanların üzərinə! Ümmətin imamları heç kəs Yezidi kafir görməyib və onu zalım müsəlman hesab ediblər, hətta xanım Zeynəb ilə Zeynal Abidin (Allah onlardan razı olsun) Yezidi zalım hökmdar görmüşdülər. Ona görə də, it saxlamaq ilə şərab içmək və rüşvət vermək müsəlmanı kafir etməz, lakin Yezid zalım hökmdardır, və İmam Hüseynin qətlinə görə bir başa qiyamət günündə Allaha qatında cavab verəcəkdir. Bunu da, qeyd edim ki, biz əhli-sünnə vəl-cəmaət Yezidi qəti şəkildə sevmirik və onun haqqında mənfi fikirlər qeyd edirik. Ona görə də, hər kim İmam Hüseynin qətlində iştirak edib, onu öldürənə, öldürməyinə razı olana və onu öldürməyinə əmr verənə, Allahın, mələklərin və bütün məxluqatın lənəti onların üzərinə olsun. Amin. Müvəffəqiyyət Allahdandır.
 4. Fatihə surəsinin bu cür oxunuşunun video versiyası. http://www.youtube.com/watch?v=65ayR66fVpA
 5. Salam aleykum qardaş.Uzun mьddətdir səhv eləmirəmsə gцrsənmirsən.Yeni araşdırmalar və ya yazıların varmı,varsa gцndərə bilərsən?

 6. Dindarların yürüşünə buradan baxa bilərsiniz. http://www.reklama_zapreshena.com/video/5734.html
 7. Həmd (təriflər) Allah üçüdür. Allahın salat və salamı onun Peyğəmbəri Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm – ə, onun ailə üzvlərinə, əshabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu ilə gedən saleh möminlərin üzərinə olsun. Bunu qeyd edim ki, müəyyən insanlar dindən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə edirlər və buna görə də, bəzi dindarlar əziyyət çəkir. Mən bu dindarlara məsləhət görərdim ki, hökumət tərəfindən icazə verilməmiş aksiyalara qoşulmasınlar. Çünki bunu da, xatırladım ki, Məkkə dövründə müsəlmanlar qüvvət baxımından çox zəif idi. Amma kafirlər isə qüvvətli idilər. Hətta o zaman tarixə nəzər salaraq oxuyan görər ki, Məkkədə Peyğəmbərə (s.ə.s) və onun əshabələrinə kafirlər daim əziyyət verirdilər. Bu onu göstərir ki, orada müsəlmanlar çox zəif idi. Ona görə də Məkkədə cihad Quran ilə idi. Yəni Quran ilə Dəvət edilirdi, və Uca Allah bu cihadı (dəvəti) böyük cihad adlandırır. Necə ki, Uca Allah buyurur: "(Ya Rəsulum!) Kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Quranla) böyük bir cihad et! " (Furqan, 52). Yəni Kafirlərin dininə itaət etməyin, və onlar ilə Quranla dəvət et dəməkdir. Çünki hamıya məlumdur ki, Allah Rəsulu (s.ə.s) Məkkədə hər zaman insanlara bunu: "Hər kim, Allahdan başqa ibadətə layiq tanrı olmadığını bilərək (və Allaha şərik qoşmayaraq) ölərsə, Cənnətə daxil olar" çatdırırdı. Bununla belə, dindarlar Azərbaycan da Quranla dəvət etsələr daha şəraitə uyqun olar və hökumət tərəfindən bu cur icazə verilməmiş aksiyalarda iştirak etməməklərinə daha mənfəətə uyğun olar. Müvəffəqiyyət Allahdandır.
 8. Essalamu aleykum! Mövzu fatihe suresinin qiraeti baresindedir. Belə ki, meşhur qiraətçilərdən sayilan Həmzə ibn Həbib ibn Əmmarə ibn İsmail Əbu Əmmarə əl-Kufi ət-Teymi əz-Zəyyat (700 - 773), Fatihe suresinde "Siratal" yeninə "Ziratal" və "Eleyhim" yerine "Aleyhum" oxumuşdu. Bu cür oxunuş varid olunub və icaze verilir. Həmzə ibn Həbib ibn Əmmarə ibn İsmail Əbu Əmmarə əl-Kufi tabiinlerdendir ve en məşhur müəllimlərindən Abə Əbdullah, Cəfər əs Sadiqdir. Fatihə surəsinin bu cür oxunuşunu buradan yükləyə bilərsiniz. Fatihe_-_Qiratu_Hemze_ibn_Hebib_ibn_Ammara_ibn_Ismail_el-Kufi.mp3 - 456.0 Kb
 9. Я хочу принести достоверный хадис, который سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أنه من أهل النار" فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه. كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا. فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال "وما ذاك؟" قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا. فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة". Сахл ибн Саид (да будет доволен им Аллах), рассказывает, что: «Мы с идолопоклонниками воевали, когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) возвращался в штаб военных, а остальные также возвращались в свои штабы, между сподвижников вышел один человек, который увидел оставившего солдата от армии врага, и пошел с мечом пока не убил. После этого сподвижники сказали: «Сегодня из нас один будет достаточен, как (такой) человек». Тогда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине он (является) из обитателей огня». Среди людей один человек сказал: «Я буду за ним постоянно следить», и он вышел с ним. Каждый раз, когда он делал остановку, он тоже с ним остановку делал. Когда быстро, то он тоже с ним быстро. Когда он был ранен, (преследующий человек) сказал: «Мужчина тяжело ранен». (В этот момент он) Поспешил к смерти, положил свой меч на землю и острым конца (меча) между грудей. Затем своим мечом убил себя. (После этого события преследующий) Человек подошел к Посланнику Аллаху (мир ему и благословение Аллаха), и сказал: «Я подтверждаю, что ты посланник Аллаха», (а в ответ посланник Аллаха) сказал: «Что такое?» Он сказал: "Человек, который ранее напомнил, что он из обитателей огня. Люди его пример сделали великим, а я им сказал что: «Я для вас буду за ним следить». Я пошел за ним наблюдать, в конце он был тяжело ранен, и поспешил к смерти, он положил свой меч на землю, и острым конца (меча) между грудей. Затем своим мечом убил себя. Поэтому посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, человек может совершать деяние обитателей Рая, из-за чего люди полагают, что он в Раю, но он попадает в Ад! И порой человек совершает деяния обитателей Ада, из-за чего людям кажется, что он в Аду, а он попадает в Рай!» (Сахих Муслим № 179). В другом хадисе (рассказе) посланник Аллаха разъясняет, что, почему самоубийца являлся из обитателей огня: « إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » «Воистину среди тех, кто жил до вас, был человек, у которого была рана. Не проявив терпения, он взял нож и перерезал себе руку. Началось кровотечение, которое не прекращалось до тех пор, пока он не умер. (Тогда) Господь Ваш сказал: «Я уже запретил для него Рай». (Сахих Муслим хадис № 180). «Один человек, у которого было (множество) ран, сам лишил себя жизни, и тогда Аллах сказал: "Раб Мой опередил Меня по собственной воле , (и поэтому) Я сделал рай запретным для него"». (Аль-Бухари.1364). Хочу сказать, что кто дозволяют акты самоубийства, не разобрались должным образом в смысле этого хадиса. Они ухватились за слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «не проявив терпения» и говорят: «Именно эти слова указывают на то, что действие данного человека было самоубийством. Также сторонники актов самоубийства не обратили внимания на другие очень важные слова хадиса, а именно на слова Всевышнего Аллаха: «Опередил Меня раб Мой, лишив себя жизни». Эти слова указывают на то, что человек, о котором идет речь, поспешил собственноручно лишить себя жизни. Это и есть то общее, что объединяет всех самоубийц, вне зависимости от того, каким был мотив суицида. Как же иначе, ведь существуют сотни различных видов самопожертвования и самоотверженности, эффективных в борьбе с врагом и не требующих самоубийства. Я полагаю, что те, кто идет на самоубийство, делая это, как они говорят, ''в качестве самопожертвования'', также отчасти потеряли терпение и отчаялись, ибо хотят таким способом уйти от врага, боясь, что будут схвачены и наказаны, не желая проявлять стойкость. В самоубийстве они видят избавление от вражеских пыток, которых не в силах вынести. Однако самопожертвования это та самоубийства, который Всевышний запретил им рай
 10. UZR ISTEYIREM QARDASHIM,BU HAQDA MOVZU VAR"QAFQAZLARDA NE BASH VERIR" Sələmun aleykum! Qardaşım mövzu tam fərqlidir. Çünki orada Kavkazdan qeyd olunur, lakin bu mövzu isə intihardan zikir olunur.
 11. Самоубийство и, следовательно, террористы-самоубийцы, уносящие за собой жизни тысяч невинных людей, в корне противоречат моральным принципам ислама: "Кто убил душу не за душу или за порчу, тот как бы убил людей всех. А кто оживил ее, тот будто бы оживил людей всех" (Сура "Трапеза", 5:32).
 12. Хочу сказать, что противоречащие (несогласные) снами приводить аргументы, что в достоверных хадисах напоминается, что сподвижники само жертвовали. Однако говорю им: в достоверных хадисах припоминается, что муджахиды (воины Аллаха) умирали от рук врагов в сражении на поле боя. То есть муджахиды искали смерть от рук врагов по воле Аллаха. Но в случае же с самоубийство взрывчаткой человек сам определяет место своей смерти и даже убивает себя. Поэтому в Исламе самоубийство запрещено и считается самым из больших грехов. Ибо пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто (намеренно) бросится с горы и погубит себя, будет всё время лететь вниз в (пламени) ада (куда он будет помещён) навечно; тот, кто (намеренно) выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и всё время пить его в (пламени) ада, (куда он будет помещён) навечно; тот, кто убьёт себя, железом, будет держать это железо в руке, поражая им себя в живот в (пламени) ада (куда, он будет помещён) навечно». («Сахих» аль-Бухари, № 5778). Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал что тот, кто совершает самоубийство, окажется, несомненно, в аду. «…кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.» [Коран, 5:32] «Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать (зарабатывать) довольство Аллаха, и Аллах сострадателен к рабам.» (Аль-Бакара, 207). Шейх-уль-ислам Ибн Теймийя, после упоминания о том, что самоубийство запрещено Кораном, Сунной и единым мнением исламских ученых (иджма), сказал: «Следует различать между запрещенным Аллахом умышленным самоубийством или подготовкой к этому и между предписанной Аллахом торговлей душами и имуществом. Всевышний Аллах сказа л: «Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай» (сура ''Покаяние'', аят 111). См. «Маджму аль-Фатауа» (25/272). «Необходимо знать, что довольство и любовь Аллаха нельзя снискать причинением мучений самому себе и устремлением к трудностям. Некоторые невежды полагают, что чем труднее деяние, тем оно лучше, что величина награды всегда зависит от степени трудностей. Нет! Это – абсолютно неверное убеждение! Величина награды за деяние зависит от той пользы, которую оно приносит». Ибн Теймийя, «Маджму аль-Фатауа» (25/281).
 13. Саламун алейкум - мир над ним кто на истинном пути! О, мусульмане хочу напомнить, враги Ислама демонстрирует, что якобы на пути Аллаха взорвать себя можно. Однако эти мнение противоречить Корану и сунне, так как если кто нибудь взорвет себя на пути Аллаха, тот будет вечно гореть в адском огне, потому что в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима передан рассказ Абу Хурейры о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا «Кто убьет себя куском железа, тот вечно пребудет в адском огне с куском железа в руках, протыкая себе живот. Кто выпьет яд и отравит себя, тот вечно пребудет в адском огне, выпивая яд глотками. А кто убьет себя, бросившись со скалы, тот вечно пребудет в адском огне, бросаясь вниз со скалы» (Сахих» аль-Бухари, № 5778, Муслим 175.). В «Сахихе» аль-Бухари передан хадис Абу Хурейры о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ «Кто задушит себя, тот будет душить себя в Огне, а кто заколет себя, тот будет закалывать себя в Огне» (аль-Бухари 1365). Пророк, саллалахи алейхи ва саллям, сказал: «Кто убьет себя какой-либо вещью, будет наказан ею в День воскресения». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры и Сабита бин ад-Даххака. Его же приводит Абу 'Аууана. Передают со слов Джундаба, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Один человек, у которого было (множество) ран, сам лишил себя жизни, и тогда Аллах сказал: "Раб Мой опередил Меня по собственной воле , (и поэтому) Я сделал рай запретным для него"». (Аль-Бухари.1364). От Сабита ибн Даххака сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто чем-либо убьет себя, будет подвергнут мученьям в Судный День тем же самым». аль-Бухари 6047, Муслим 176. Джабир ибн Самура (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что "один человек покончил жизнь самоубийством и пророк (мир ему и благословение Аллаха) не совершил над ним молитву (джаназа), и встав напротив середины её тела". (Ат-Тирмизи 1068, Ибн Маджа 1526. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность этого хадиса (рассказа) «Сахих ат-таргъиб» 2457). Эти все достоверные хадисы указывают на запрет самоубийства по любой причине, даже самопожертвованием на пути Аллаха. Ибо эти все достоверные хадисы напоминается, в общем, в виде. Следовательно, самопожертвованием себя якобы на пути Аллаха противоречит Корану и Сунне. Ибо Всевышний Господь сказал: «…и не убивайте самих себя, (ибо) поистине, Аллах милостив к вам» (Сура «Женщины», аят 29). Кроме того, хочу напомнить, что «шахид» тот, кто является, умерший на пути Аллаха, от рук кафиров (неверующих), а не самоубийца, который самопожертвует, и взрывает себя. Боле того, когда сподвижники пророка воевали на пути Аллаха с кафироми (неверующими) были убиты от рук кафиров (неверующих), но самопожертвование, который умирает не от рук кафиров (неверующих), потому что сам себя взрывает. Таким образом, кто самопожертвует и взрывает себя, якобы на пути Аллаха они обитатели ада, и им ждет великое мучение огня. И я считаю, что кто этими делами занимается джахили (невежественные люди). Да хранит вас Аллах. Амин. «Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»… Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумеете». (Сура 6. Скот 151).
 14. Ey hörmətli "Abu Sufyan ordusu" gəl molla əminin kafirin şəklini Əli ibn Əbu Talibə (əleyhissələmın) bənzətməsini və İmmamiyyə blutuzu haqqında bəhs edək? Olarmı?
 15. وقال أبو عبد الله أيضاً: اللهم لو لم تكن جهنم إلا سكرجة(3) لوسعها آل أعين بن سنسن. (رجال الكشي 133 Həmçinin Əbu Əbdullah (Cəfər Sadiq əleyhissələm) : "Allahım əgər cəhənnəm geniş deyildirsə, onu Aəyən ibn Sənsənin (Zuraranın) ailəsi genişləndirər" demişdir. (Ricəl əl-Kəşşi 133)
×
×
 • Create New...