Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Frilanser

Members
 • Content Count

  403
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

About Frilanser

 • Rank
  Знаток
 • Birthday 02/21/1960

Previous Fields

 • Обращение
  как удобно

Contact Methods

 • Website URL
  http://frilans.az

Profile Information

 • Gender
  Male
 1. Sizə olmuş bir əhvalatı nəql etmək istəyirəm, çünki bir sualım var. Orta məktəbin sonuncu siniflərində oxuyurdum, atam Mişovdağ neft mədənlərindən işdən gəlib mənə öz gördüyü əhvalatı danışdı: Dağda çobanların otardığı qoyun sürüsündən bir neçə qoyun ayrılıb özünə kölgənəcək axtarışıyla neft mancanağına (bildiyimiz həmən o başını əyib qaldıran kaçalka) yaxınlaşır. Mancanağın ətrafına çəkilmiş mühafizə hasarının qapısı açıq olduğundan qoyunlar bir-bir oradan içəri girə biliblər. Mancanaq reduktorunun böyük çəkic kimi daim fırlanan ballast yükünün kögəsi isə ancaq bir qoyuna yetərli olurdu, o da qısa müddətə, yəni yük gəlib qoyunun başına sakit. amma ağır zərbə vurana qədər. Ballast bir-bir qoyunu vurub fırlandığı istiqamətə cəsədini çəkincə boşalan yeri yeni qoyun alır. Beləliklə çoban xəbər tutana qədər mancanaq 13 qoyunu tələf edib kənara atır. Atam hadisəni mənə danışandan sonra izah etdi ki, insanlar da oxşar hallarda eyni həmən qoyunlar kimi davranırlar.... Günümüzdə, həbsxana divarları arxasında onlarla yüksək rütbəli məmur var ( Fərhad Əliyev, Əli İnsanov .....və s. və i.a., bütöv bir nazirlər kabineti formalaşdırmaq olar). Yəni onlar özlərindən əvvəlkilərin aqibətini görmürdülər ???
 2. Böyük sənətkar, xanəndə, qəzəlxan və ustad Hacıbaba Hüseynovun yazdığı 400-dən artıq şer və qəzəllər hələ də çap olunmayıb Zövq ilə yaradmış səni rəssami-təbiət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət. Tuba dedilər qəddüvə çün bağı behiştdə, Hura gözünə çəkdi gözün dağı behiştdə, Aldaddı xalın danəsi üşşaqı behiştdə. Gəlmişsən, əzizim, verəsən həm mənə zillət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət. Ey bağı-baharın, çəmənin abu-həvası! Ey qünçələrin, lalələrin buyi-səfası! Ey bülbüli-zarın nəfəsi, ahu-nəvası! Vermiş sənə Tanrım bu qədər tabu-təravət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət. Dil düşdü bu gün dami-səri zülfüvə neylim? Tərmülər arasında təri-zülfüvə neylim? Sən hurimisən yoxsa pəri, zülfüvə neylim? Dün gördüm əlif qəddivi eylərdi qiyamət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət. Kaş atdığın ol daşı, fələk, daşa dəyeydi Atdın ki, gəlib könlümə birbaşa dəyeydi? Hiç olmasa bu gözdən axan yaşa dəyeydi, Sındırma könül şişəsini, etmə zərafət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət. Eşq içrə könül hicri-qəmin Hacı bilirdi, Dilxun edən əbruyi-xəmin Hacı bilirdi, Qəm çəkməyin axır ki, çəmin Hacı bilirdi. Can verməyə hazırdı yenə eylə işarət, Düşmüş nəzərim hüsnüvə, almış məni heyrət.
 3. Əzizim, sevimlim, səni ad günün münasibətilə təbrik edirəm! Sənə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, hər sahədə uğurlar arzulayıram! Bütün arzuların çin olsun ! Belə bir gündə sənin yanında deyiləm, amma sən bil ki, əzizim, mənim qəlbim səninlədir! Mən sənin üçün dəlicəsinə darıxıram, balaca ayım mənin ! Sağ ol ! Перевод почти дословный, с сохранением художественности (насколько это возможно при дословном переводе)
 4. Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan. Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram, Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan. Bütün dünya bilir - sənin qüdrətinlə, dövlətinlə Abad olub, azad olub mülki-İran, Azərbaycan. Bisütuni-inqilabda Şirin-vətən üçün Fərhad Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman, Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik, Ustadımız deyib "heçdir vətənsiz can", Azərbaycan. Qurtarmaqçün zalimlərin əlindən Rey şümşadını Öz şümşadın başdan-başa olub al qan, Azərbaycan. Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin, Qolubağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan?! İgidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan. Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır? Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan! Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi başımıza, Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan! Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır, Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman, Azərbaycan!
 5. Правда в чем? Отринь неправые дела, Свет отвергших поглощает темень зла, Не пляши под дудку козней, как юла, Не поддайся на бессовестный обман, Грош сулят, чтобы набить себе карман… Есть поэты, стихи которых уносят тебя в бескрайнюю даль воспоминаний непередаваемыми обычными словами, интригами чувств, ощущений и событий. Есть и такие виртуозы пера, что каждая строчка, написанная ими, может служить отдельной темой для большой философской книги. Философ-поэт - именно так можно назвать Мухаммеда Хусейна Шахрияра. Его произведения, казалось бы, просты и без изысков, он как будто беседует с нами теми же словами, которые все остальные люди используют для элементарного общения. Однако в каждом стихе заложен огромный смысл, как будто отец дает наставления и учит жизни своего ребенка. Хитросплетения истории на долгие годы скрыли от нас творчество Мухаммеда Хусейна Шахрияра. Но сегодня его ценят, любят, читают, и не только в нашей стране, но и в соседнем Иране. Сам Аятолла Хомейни читал его стихи с трибуны, восхищаясь глубоким умом этого простого и мудрого человека. Наиболее известное азербайджанскому читателю произведение Шахрияра - "Хейдар-баба", которое представляет собой поэтическую версию части сюжета из книги "Деде Горгуд". Прекрасный стих, глубокий смысл и невероятно точное описание жизни простых людей, а также природы - вот что отличает Шахрияра от других. Мухаммед Хусейн Шахрияр считается не только известным азербайджанским поэтом, его также принимают как лучшего представителя персидской современной поэзии. Жизнь у подножья горы Мухаммед Хусейн Шахрияр родился в 1905 году в Тебризе, в семье адвоката гаджи Мираги Хошгинаби. Мать Кёвкаб ханум была домохозяйкой. Детство поэта попало на период сильных классовых потрясений и революции Машрута (Движение Саттархана). Его семья в связи с этим выехала в деревню, которая находилась у подножья сказочно красивой горы Хейдар-баба. Жизнь маленького Мухаммеда прошла среди хрустальных родников, изумрудных лесов. Родина ястребов и соколов Гарачямян, вся окружающая его божественная красота навсегда врезались в его память. Позже Шахрияр описал свои воспоминания в произведениях. Кстати, свои первые стихи он написал в четырехлетнем возрасте. Неудавшийся врач Среднее образование Шахрияр получил в Тебризе, в 1924 году поступил в Тегеране в медицинский институт. Именно в эти годы он влюбляется в девушку, которую звали Сюрайа. Он взял себе псевдоним "Бехджат", именно по названию того района города, где жила его любимая. По определенным обстоятельствам, которые разные исследователи трактуют по-разному, Мухаммед через пять лет оставил учебу, не получив диплома. Некоторые историки считают, что причиной стала его сумасшедшая любовь к Сюрайе. Визирь шаха и Шахрияр По стечению обстоятельств, визирь Рза шаха Пехлеви тоже был влюблен в эту девушку, и, увидев в Шахрияре соперника, он сделал все, чтобы отдалить его от любимой. Во время прохождения практики в одной из больниц города его арестовывают и бросают в темницу. По словам самого поэта, визирь шаха Абдулхусейн Теймурташ дал указание, чтобы его в тюрьме убили. Но мать Сюрайы - Пери, узнав, что Мухаммеда арестовали, идет к визирю и умоляет его, чтобы тот не губил молодого и талантливого поэта. Он соглашается, с условием, что Мухаммед сразу же покинет Тегеран. В итоге, Шахрияр был сослан в город Нишапур Хорасанского уезда. Визирь шаха Абдулхусейн Теймурташ был очень испорченным и жестоким человеком. Говорят, что он не пропускал ни одной красивой женщины, которая попадала в его поле зрения. Любимой Шахрияра тоже не повезло. Но и визирь не ушел от возмездия за совершенные им злодеяния. В 1933 году он был арестован при получении взятки и казнен через год. Другие источники говорят, что свободолюбивого талантливого поэта, который писал свои стихи на родном языке, убрали с социальной и политической арены, разыграв карту Сюрайа-Теймурташ. Неудавшийся побег Сразу после того, как Шахрияра выпустили из тюрьмы, он сразу же встретился с матерью Сюрайи, и попросил ее, чтобы та позволила ему в последний раз увидеться с любимой. Мать девушки после долгих уговоров согласилась, но поэт, прождав весь день в парке, куда должна была прийти Сурайа, понял, что больше никогда не увидит свою любимую. Враги не дремали и предотвратили замысел поэта, который хотел бежать из Тегерана, забрав с собой девушку. Шахрияр сам рассказывал, что, когда он был в темнице, Сюрайа забежала к нему домой и забрала его сорочку, которую еще не успели постирать. Она хотела оставить себе на память его запах... Убитый горем от разлуки со своей любимой, Шахрияр написал множество стихов, посвященных своей несчастной любви - "Запах сорочки", "Нежные стенания", "Разлука" и "Пери"... Ссылка окончилась В 1937 году Шахрияр получает разрешение вернуться в родной город Тебриз, где он сразу же посещает могилу своего отца. Тяжелая жизнь, которую он был вынужден прожить за годы разлуки с любимыми людьми и родным городом, дали свои результаты. Поэт впал в тяжелейшую депрессию. После окончания ссылки, все еще будучи в тисках сильного нервного срыва, он попытался отстраниться от людей и социальной жизни. Обратился к Богу и попытался забыться в молитвах... В 1940 году, при помощи и поддержки своей матери, Шахрияр возвращается в поэзию и пишет одни из самых лучших своих произведений - "Азербайджан", "Темные ночи", "Обращение к Эйнштейну" и "Герои Сталинграда". Дом в кредит В 1953 году, взяв кредит в банке, Мухаммед Шахрияр построил себе небольшой домик в Тебризе. Имеющий многочисленную родню, поэт, по их настоянию, через 28 лет верности своей первой любви, наконец-то, обручился в августе того же года с дочерью своей тети - Азизой. Азиза ханум родила ему четверых детей. Его дочь Шахеризад пишет в своих воспоминаниях, что отец очень любил своих детей, проводил с ними много времени, всему их учил и многое рассказывал. В 1972 году несколько его произведений были переведены на французский язык и напечатаны во Франции. В 1976 году, по настоянию друзей, Шахрияр переезжает с семьей в Тегеран. Однако переезд не приносит ему радости. Вскоре жена поэта и мать его детей Азиза ханум, даже не достигнув сорокалетнего возраста, умирает от инфаркта. Ее безвременная кончина подкосила Шахрияра. Его боль и скорбь от утраты дорогой жены выражены в его стихах "Азиза джан" и "Одна невестка". Они полны слезами и горечью. Почти целый век В 1984 году в Тебризе торжественно был проведен 80-летний юбилей Мухаммеда Хусейна Шахрияра. В это же время был напечатан его сборник стихов "Песни закона". Шахрияр умер 18 сентября 1988 года в Тегеране. По завещанию поэта его тело привезли в Тебриз и похоронили в Сурхабе на знаменитом "Кладбище поэтов". Над могилой возвышается мавзолей.
 6. Где вы нашли мусульманскую школу ? ))) Вообще то аз. сектор или русский не имеет ни какого значения. Я сам закончил аз. сектор провинциальной школы и не чуть не страдаю от этого. Базовое воспитание ребенок получает дома, на примере родных и близких. В дальнейшем его формирует окружение. Родители при всем желании не могут определить друзей, но косвенно могут способствовать формированию его окружения путем стимулирования в том или ином направлении. А что Перельман, честнейший человек (от чего и все его муки, хотя он себя мучеником не считает) и величайший математик, по мне он второй после Пуанкаре за всю историю человечества. Воспитывать настоящего Кавказского Мужчину - прекрасно (но не для матери) С таким характером жить в нашем обществе и работать с нынешними так называемыми руководителями практически невозможно, из за чего мой сын бросил высокооплачиваемую работу директора ИТ департамента крупного банка и уехал в Киев. Ему то хорошо там, квартира , машина, работа... А каково - нам родителям Мать обвиняет меня из за воспитания себе подобного - упрямого, гордого, архаичного типа... Так что Вам судить, что лучше Кавказский Мужчина или самец хамелеон ( Вы же мать ???)
 7. 70 лет советского режима, централизация всех полномочий, плановое хозяйство, уравниловка в зарплате вырастило из нас иждивенцев, безынициативных рабов и ленивцев. А молодежь, ну что молодежь, яблоко от яблони далеко не падает. Наверное еще 2 поколения должно пройти чтобы образоваться нормальной нации.
 8. Ура !!! Нашли: Bakıda kustar üsulla metal məhsullarının istehsalı aşkarlandıhttp://pia.az/Bakida_kustar_usulla_metal_-103449-xeber.html#.Vfsq4uhsiFw скорее, проверяющих всех ведомств туда, найти недостатки и ликвидировать (производство)
 9. Сразу отметим, что доходы госбюджета на будущий год прогнозируются в размере 14 566 млн. манатов (25,2% от ВВП), а расходы – 16,264 млн. манатов (28,2%). При этом спад доходной части по сравнению с прогнозным показателем на этот год составит 25,1%, а расходной –22,9%. То есть за год мы станем беднее еще на четверть. В 2016 году реальный экономический рост в стране составит 1,8%, ВВП – до 57,7 млрд. манатов. ВВП в ненефтяном секторе составит 41,5 млрд. манатов при росте на 3,4%, а ВВП в нефтяном секторе - 16,3 млрд. манатов, что меньше на 1,7%. Доля частного сектора в ВВП составит 82,2%. В ненефтяном секторе объем инвестиций прогнозируется на уровне 10,8 млрд. манатов. Негосударственные инвестиции составят 11,0 млрд. манатов или 58,2% в объеме инвестиций, государственные инвестиции составят 7,9 млрд. манатов или 41,8%. http://haqqinreklama_zapreshena.com53172
 10. Территория израиля меньше нашей в 4 раза, из них для сельхоз нужд пригодны 40%, чиленность населения примерно столько же сколько у нас, мы импортируем сельхозпродукцию а они экспортируют в объеме более 2 млрд в год !!!
 11. Как не странно, мы сегодня, среди других экспортеров, экспортируем картошку из франции, бельгии и германии. То есть, парадокс получается - даже после транспортировки, растаможки и выплаты НДС их картошка дешевле нашей местной
 12. Сегодня очень многие (в том числе и наших сограждан) завидуют стабильной экономке и уровню благосостояния германии. А какая она была после окончания второй мировой войны. Германия была в руинах, работоспособные мужчины либо погибли на войне либо остались в плену, заводы и фабрики были разрушены и разграблены. Люди адским трудом подняли свою страну, воссоздали из пепла без посторонней помощи и без той нефти и газа которыми нас одарила природа. Какое, после этого, моральное право мы имеем для зависти, кроме как завидовать их целеустремленности, дисциплине и трудолюбию
 13. И это они называют свободой слова ? Цивилизация или дикость - ответ сам напрашивается
 14. У Гамзатова чуть по другому: Небеса над горами едины И для ворона, и для орла. Но ни разу, хоть вечность прошла, Не видали их вместе вершины. А у него "sky of Commune" Пусть пишет человек, разве не интересно? Первый блин, сами понимаете... ))) Пишите, Симургзаде, на английском, на русском, вот только на азербайджанском не надо, прошу Вас. Я русскую поэзию знаю плохо, а английскую совсем не знаю, может быть поэтому легче читаю. А когда на азербайджанском вижу что либо вышеизложенного в душе больно становится.
×
×
 • Create New...