Jump to content

А что вы сейчас делаете?


Recommended Posts

Озюн кими вугарлыдыр уджа дагларын

Хюснюне бир йарашыгдыр йашыл багларын

Сенинле бир башламышдыр,гозел чагларым

Йурдум,йувам,мескенимсен Азербайджаным................

Анам догма ветенимсен Азербайджаным!!!!!!!!!!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эль билир ки тюкенмейен серветин варды

Синен усте аг памбыглы ген тарлаларды

Буругларын гой хезерде гатар,гатарды..............

Йердум,йувам,мескенимсен,Азербайджаным...................

Анам догма ветенимсен Азербайджаным..................

Мен охудум!

821565[/snapback]

Bomba magni daje zaxotelos :girlsnogami::dance::dance:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...