Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
molla tulku

Muctehidlar.

Recommended Posts

salam aleykum. bildiyiniz kimi zamanamizda da xeyli muctehidlar var. az qala har yerindan duran ictihad edir. sualim beladir: indiki zamanda muctehida ehtiyac varmi? :stariy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
salam aleykum. bildiyiniz kimi zamanamizda da xeyli muctehidlar var. az qala har yerindan duran ictihad edir. sualim beladir: indiki zamanda muctehida ehtiyac varmi? :stariy:

Müctəhidə və mərceyi-təqlidə həmişə ehtiyac var!

Share this post


Link to post
Share on other sites
salam aleykum. bildiyiniz kimi zamanamizda da xeyli muctehidlar var. az qala har yerindan duran ictihad edir. sualim beladir: indiki zamanda muctehida ehtiyac varmi? greenyes

Salamlar!!! Bagishlayin siz hala bunun cavabini bilmirsiniz??? Albatta ki, lazimdir!!! Yoxsa kima taglid edak, shariat hokmlarini kimdan goturak ay gardash???

Share this post


Link to post
Share on other sites

man da biliram ki, muctehid lazimdir. albatta ki, shari masalalarda. ham da islamda butun masalalar tabein alimlar tarafindan hall olunub. manim basha dushmamayim odur ki, 1400 ildan sonra ictihad naya lazimdir? camaati bolmakdan bashqa bir isha yaramir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
man da biliram ki, muctehid lazimdir. albatta ki, shari masalalarda. ham da islamda butun masalalar tabein alimlar tarafindan hall olunub. manim basha dushmamayim odur ki, 1400 ildan sonra ictihad naya lazimdir? camaati bolmakdan bashqa bir isha yaramir.

İctihad ona görə lazımdır ki, 1400 ilə min dənə şey dəyişilib, inkişaf edib. İnsan artıq kosmosa uçur. İndi insan kosmosda namaz qılmaq istəsə biz Peyğəmbərdən (s) bu haqda hədis axtarmalıyıq? Bu cür hədis yoxdursa onda namaz qılmayaq? Buna görə də ictihad lazımdır!

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites
İctihad ona görə lazımdır ki, 1400 ilə min dənə şey dəyişilib, inkişaf edib. İnsan artıq kosmosa uçur. İndi insan kosmosda namaz qılmaq istəsə biz Peyğəmbərdən (s) bu haqda hədis axtarmalıyıq? Bu cür hədis yoxdursa onda namaz qılmayaq? Buna görə də ictihad lazımdır!

Vot tak, Legko i prosto. Razve tak trudno bilo dogadatsa zacem nujni muctexidi???

Detskiy sad pryam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

al-fath va meryam. sizin muctehidlar ancaq kosmosda namaz masalalari ila mashgul olurlar? axi masala ondadir ki, bu muctehidlar kohna masalalari da dayishirlar va muxtalif cur hokmlar verirlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

al-fath va meryam. sizin muctehidlar ancaq kosmosda namaz masalalari ila mashgul olurlar? axi masala ondadir ki, bu muctehidlar kohna masalalari da dayishirlar va muxtalif cur hokmlar verirlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

al-fath va meryam. sizin muctehidlar ancaq kosmosda namaz masalalari ila mashgul olurlar? axi masala ondadir ki, bu muctehidlar kohna masalalari da dayishirlar va muxtalif cur hokmlar verirlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

al-fath va meryam. sizin muctehidlar ancaq kosmosda namaz masalalari ila mashgul olurlar? axi masala ondadir ki, bu muctehidlar kohna masalalari da dayishirlar va muxtalif cur hokmlar verirlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
al-fath va meryam. sizin muctehidlar ancaq kosmosda namaz masalalari ila mashgul olurlar? axi masala ondadir ki, bu muctehidlar kohna masalalari da dayishirlar va muxtalif cur hokmlar verirlar.

Məsələn nəyi? Bir misal çəkin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mas, dastamaz, namaz masalalari haqqinda muctehidlar yeni hokm vermirlar bayam?mas,: Fazil Lankarani yazir: dastamaz alanda allari va uzu 3 dafa yumaq haramdir. haminin da bildiyi kimi, sehabeler 3 dafa yuyardilar. namazda fatihadan sonra amin deyanin namazini Lankarani batil bilir [risalaya, tovzihil-mesail bax] . amma bu haqda siyar kitablarinda xeyli hadis var. bu kimi noqsanlar coxdur va na qadar ki, ictihad edirlar, cox da olacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mas, dastamaz, namaz masalalari haqqinda muctehidlar yeni hokm vermirlar bayam?mas,: Fazil Lankarani yazir: dastamaz alanda allari va uzu 3 dafa yumaq haramdir. haminin da bildiyi kimi, sehabeler 3 dafa yuyardilar. namazda fatihadan sonra amin deyanin namazini Lankarani batil bilir [risalaya, tovzihil-mesail bax] . amma bu haqda siyar kitablarinda xeyli hadis var. bu kimi noqsanlar coxdur va na qadar ki, ictihad edirlar, cox da olacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mas, dastamaz, namaz masalalari haqqinda muctehidlar yeni hokm vermirlar bayam?mas,: Fazil Lankarani yazir: dastamaz alanda allari va uzu 3 dafa yumaq haramdir. haminin da bildiyi kimi, sehabeler 3 dafa yuyardilar. namazda fatihadan sonra amin deyanin namazini Lankarani batil bilir [risalaya, tovzihil-mesail bax] . amma bu haqda siyar kitablarinda xeyli hadis var. bu kimi noqsanlar coxdur va na qadar ki, ictihad edirlar, cox da olacaq.

Siz nəyə əsasən Lənkəraninin səhv olduğunu iddia edirsiz və səhabələrin bu cür etmədiklərini düşünürsüz?

Məgər Quranda Fatihədən sonra amin sözü var? Namaz Allaha ibadət etməkdir, Siz isə Fatihəni dua kimi oxuyursuz və buna görə də axırında amin deyirsiz. Bu namaz batildir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

yaxshi, al-fath. Lankaranidan avval hansi alim deyib ki, fatihadan sonra amin demak namazi batil edir? bu fatvada onun dalili nadir? vapshe ondan avval kim olub muctehid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
yaxshi, al-fath. Lankaranidan avval hansi alim deyib ki, fatihadan sonra amin demak namazi batil edir? bu fatvada onun dalili nadir? vapshe ondan avval kim olub muctehid?

Harda yazilib Fatiheden sonra amin demek??? bunu degigleshdirin zehmet olmasa

Share this post


Link to post
Share on other sites
mas, dastamaz, namaz masalalari haqqinda muctehidlar yeni hokm vermirlar bayam?mas,: Fazil Lankarani yazir: dastamaz alanda allari va uzu 3 dafa yumaq haramdir. haminin da bildiyi kimi, sehabeler 3 dafa yuyardilar. namazda fatihadan sonra amin deyanin namazini Lankarani batil bilir [risalaya, tovzihil-mesail bax] . amma bu haqda siyar kitablarinda xeyli hadis var. bu kimi noqsanlar coxdur va na qadar ki, ictihad edirlar, cox da olacaq.

гардаш Ленкараниден габаг бутун шие алимлери буну дейиб,Пейгембер(с) варислери олан имамлар дейиб буну бурда не проблем вар?

Мене исе бир шей мараглыдыр нейе горе ичтихад гапилары ехли-сунненин 4 алиминден сонра багланыб.Ким буну баглайыб?

Share this post


Link to post
Share on other sites
yaxshi, al-fath. Lankaranidan avval hansi alim deyib ki, fatihadan sonra amin demak namazi batil edir? bu fatvada onun dalili nadir? vapshe ondan avval kim olub muctehid?

Sual 12: Nə üçün həmd surəsindən sonra sünnilər «amin» deyir, biz isə demirik?

Cavab:İslam hökmlərinə görə şəriətə nə isə artırıb azaltmaq olmaz. Həmddən sonra Peyğəmbər (s) və imamların «amin» deməsi barədə sübut olmuş xəbər yoxdur. Amma mö’təbər bir rəvayətdə imam Sadiq (ə) buyurur: «İmamın arxasında namaz qıldığınız vaxt o, həmdi oxuduqdan sonra «amin» yox, «əlhəmdulillahi rəbbil-aləmin» deyin»(«Vəsailüş-şiə», fəsil 17, hədis 1).

Şiə fiqhində «amin» kəlməsi namazın mətnindən sayılmır. Bu kəlməni mətndən sayaraq deyən kəs bid’ətə yol verir və namazı batil edir. Sünnə əhli isə öz kitablarındakı rəvayətlərə əsaslanaraq «amin» deyilməsini müstəhəb sayır və deyirlər ki, Peyğəmbər (s) bu işi özü görmüş və digərlərinə də əmr etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar bu sözü Həmd surəsinin bir növ dua olması və ya duanın qəbulu üçün demirlər. Bu iş təkcə Əbu Hüreyrənin hədisinə istinadən yerinə yetirilir.(«Əl-misbahul-munir», Həmd surəsinin təfsiri, Səhih Buxari, Kitabul əzan, fəsil 111, hədis 780).

VƏHHABİ SUALLARINA CAVABLARIMIZ kitabını yükləyə bilərsiz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nardarani pratez al destemazda yuyulmur, bunun ucun muctehid lazim deyil. Meryam baci, ahli sunnanin butun siyar kitablarinda var hadislar: namazda fatihadan sonra amin demak. mas: Sheybani 135, Buxari 10\113, muslim 4\76, buxari 10\112, muslim 4\71, 4\72, buxari 10\125,Muvatta, imam Malik 11\ 44, 45 ,46 , 47. bu barada hadislar choxdur. Volk , man da sorushuram ki, hansi alimlar deyib ki, namaz batil olur amin deyanda? al-fath sanin va Lankaraninin iddiasina gora ancaq cafarilarin namazi qabuldur ki? umora

Share this post


Link to post
Share on other sites
nardarani pratez al destemazda yuyulmur, bunun ucun muctehid lazim deyil. Meryam baci, ahli sunnanin butun siyar kitablarinda var hadislar: namazda fatihadan sonra amin demak. mas: Sheybani 135, Buxari 10\113, muslim 4\76, buxari 10\112, muslim 4\71, 4\72, buxari 10\125,Muvatta, imam Malik 11\ 44, 45 ,46 , 47. bu barada hadislar choxdur. Volk , man da sorushuram ki, hansi alimlar deyib ki, namaz batil olur amin deyanda? al-fath sanin va Lankaraninin iddiasina gora ancaq cafarilarin namazi qabuldur ki? :football:

Тулку гардаш мен ачыг ашкар яздым ки бутун шиа мучтехидлери бу иши батил билир.Мурачиет еде билерсиз Кафи китабына.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nardarani pratez al destemazda yuyulmur, bunun ucun muctehid lazim deyil. Meryam baci, ahli sunnanin butun siyar kitablarinda var hadislar: namazda fatihadan sonra amin demak. mas: Sheybani 135, Buxari 10\113, muslim 4\76, buxari 10\112, muslim 4\71, 4\72, buxari 10\125,Muvatta, imam Malik 11\ 44, 45 ,46 , 47. bu barada hadislar choxdur. Volk , man da sorushuram ki, hansi alimlar deyib ki, namaz batil olur amin deyanda? al-fath sanin va Lankaraninin iddiasina gora ancaq cafarilarin namazi qabuldur ki? :bbrravo:

Sizdən fərqli olaraq şiə alimləri arasında əsas məsələlərdə heç bir fərq və ya ziddiyət yoxdur. Bizim bir əqidəmiz var!

Namazda bir dənə də səhv etsən o namaz qəbul deyil. İndi özünüz fikirləin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nardarani pratez al destemazda yuyulmur, bunun ucun muctehid lazim deyil.

Bunu neye esasen deyirsen? peygamberin(s) vaxtin prates olmayib..bes bunu kim dedi ki, hemin suni el yuyulmamalidir? Belke ustunden mesh edilmelidir? Prares el secde de yere qoyulmalidir? Zehmet olmasa ozunden deme. muctehidlerionizin bu barede fetvasini goster.

-.Eger fetvani gostermesen ozunden ictihad etdyin melum olacaq

--.Eger fetvani gostersen hemin shexsin ictihad etdiyi melum olacaq

---.Sende ozunden ictihad etmirsense demeli hansisa alimin sozune esasen deyirsen ki, "lazim deyil". bele olan halda hemin alime bu meselede teqlid etmeyin melum olacaq.

----Hemin alime teqlid edirsense onda biz shielerden ferqin ne oldu(muctehid meselesinde)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

volk qardash, sohbat muctehidlardan gedir. kuleyni muctehiddir? Man sizin muctehidlarinizin adlarini istayiram. Xomeynidan avvalkilarin. agar varsa. al-fath, Allah bilir kimin namazin qabul edar, sanin namazin 100 faiz Peygambar [sav] qilan namazdir? Nardarani , man dedim ki, bu xirda masaladir, bunun ucun muctehid lazim deyil. har hansi alim bu masalada fatva vera bilar va san da bu hokmu gotura bilarsan, ancaq bu o demak deyil ki, san ona taglid [parodiya] etmalisan. aydindi? manim shielardAN farqim odur ki, man tabein alimlara taglid ediram, onlar isa Peygambardan [sav] 1400 il sonra yashayanlara. vas selam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
man tabein alimlara taglid ediram,

Билмек олар ки табеин алимлер дедикде кими конкрет незерде тутурсуз?

Man sizin muctehidlarinizin adlarini istayiram. Xomeynidan avvalkilarin. agar varsa.

аятоллы Кухкамери, аятоллы Буруджерди

Share this post


Link to post
Share on other sites
har hansi alim bu masalada fatva vera bilar va san da bu hokmu gotura bilarsan, ancaq bu o demak deyil ki, san ona taglid [parodiya] etmalisan.

сен егер бу меселеде хемин алимин дедийини емел едирсенсе демели о меселеде она теглид едирсен.Вессалам.Бир суалымда вар бу ехли сунне нейе горе 4 мезхебе болунублер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nardarani , man dedim ki, bu xirda masaladir, bunun ucun muctehid lazim deyil. har hansi alim bu masalada fatva vera bilar va san da bu hokmu gotura bilarsan, ancaq bu o demak deyil ki, san ona taglid [parodiya] etmalisan. aydindi? manim shielardAN farqim odur ki, man tabein alimlara taglid ediram, onlar isa Peygambardan [sav] 1400 il sonra yashayanlara. vas selam.

Yox ezizim. Senin shielerden ferqin odur ki, sen yalan danishirsan.

Eger protes xirda meseledirse

-onda mene de gorum bu meselenin xirda olmaqligini kim teyin edir?

--ola bilsin bir mesele xirda mesele olsun lakin onu ele getirmeklik chetin

---Eger bu barede her alim fetva vere bilersen demek ki, onlar ictihad edirler ve en azi hemin meselede mucehid hesab edilirler.

----Send ehemin meselede onlardan teqlid edirsen!

Indi senden sual olunur mucehid lazimdir ya yox?! Senin uchun xirda meseleni icdihad edib fetvasini veren shexs olmasaydi sen neynerdin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

man tabein alimlara taglid ediram. Nardaraninin dediyi kimi xirda Masalalar qarshima cixanda ya ozum qarar veriram, ya da muasir alimlarin fatvasina baxiram. ancaq marceyi-taglidim dayishmir. bir az mantiqli olsaz, gorarsiz ki, burda ela da Amerika achmaq lazim deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
man tabein alimlara taglid ediram. Nardaraninin dediyi kimi xirda Masalalar qarshima cixanda ya ozum qarar veriram, ya da muasir alimlarin fatvasina baxiram. ancaq marceyi-taglidim dayishmir. bir az mantiqli olsaz, gorarsiz ki, burda ela da Amerika achmaq lazim deyil.

Mashallah! Indi bildin ki, niye bidet ehlisiniz? Chunki, hereniz bir Mollaliq edirsiz. Bu n demekdirDeyirsen ki..." xirda Masalalar qarshima cixanda ya ozum qarar veriram"??? Senin bu meselede icdihad etmeye ixtiyarin varmi? Sohbet senden tekce getmir. Sohbet sizlerden gedir.

Bundan elave muasir alimlere niye teqlid edirsen? Imam Maliki qaldir qebrden sorush ondanda? Niye sorushmursan? He onun kitablarinda prates barede bir shey yoxdur ona gore musair alimlere uz tutursan? Yaxshi onda bizim musir muctehidlere uz tutmagimizi niye noqsan gorursen?! Konkret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əssəlamu aleykum... Müctəhidlərə ehtiyac var, olub, olacaq... Amma indiki zamanda bəzi 100-200 hədis oxuyub özlərini müctəhid və ya onlardan daha ağıllı sayan bəzi insanlar onlara ehtiyacı rədd edir...........

Bəzən İmam Cəfər Sadiq və ya İmam Əbu Hanifədən açıqlama, Fiqh gətirəndə deyirlər ki, ehtiyac yoxdur... Səudiyyədə filan alim belə deyir, vəssalam.... Halbuki bunlar Ahli Beyt və Səhabə tələbələridirlər :flowers1:

Edited by ismi_NUR

Share this post


Link to post
Share on other sites
al-fath, Allah bilir kimin namazin qabul edar, sanin namazin 100 faiz Peygambar [sav] qilan namazdir?

Əgər yəginliyiniz yoxdursa niyə namazı qılırsız? Mən bilirəm ki, namazım 100% Peyğəmbərin namazıdır, ona görə də qəbuldur.

Nardarani , man dedim ki, bu xirda masaladir, bunun ucun muctehid lazim deyil. har hansi alim bu masalada fatva vera bilar va san da bu hokmu gotura bilarsan, ancaq bu o demak deyil ki, san ona taglid [parodiya] etmalisan. aydindi?

Alimlərin fikri hərdən bir-birinə zidd olur. Biri deyir ki, olar, o biri isə olmaz, bu halda Siz nə edəcəksiz?

Alimin hansısa məsələdə dediyini etmək, ona təqlid etmək deməkdir. Siz təqlid sözünün mənasını bilmirsiz?

manim shielardAN farqim odur ki, man tabein alimlara taglid ediram, onlar isa Peygambardan [sav] 1400 il sonra yashayanlara. vas selam.

Yani tabein alimlərini [parodiya] edirsiz? Məsələn: hansısa tabein alimin adını çəkin ki, Siz ona təqlid edirsiz.

Sizdən fərqli olaraq isə şiələr elmi ağlı və əqidəsi bilinməyən tabeinlərdən yox, Peyğəmbərin (s) əhlibeytindən (ə) öyrənirlər, necə ki, bunu bizə Peyğəmbərimiz (s) əmr edib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volk, imam Malikin fatvasina bax, sag alla sol alin bilayindan tutursan. Al-fath, san deyirsan ki, Peygambar [sav] qilan namazi qilirsan, Peygambar [sav] mohurnan qilib? :gagulik: Ismi nur , sizinla isa iki alli raziyam. vas selam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Volk, imam Malikin fatvasina bax, sag alla sol alin bilayindan tutursan. Al-fath, san deyirsan ki, Peygambar [sav] qilan namazi qilirsan, Peygambar [sav] mohurnan qilib? :lol: Ismi nur , sizinla isa iki alli raziyam. vas selam.

Yadınıza gəlmir ki, mən əvvəlki forumda səhabələrin daş üzərinə səcdə etdikləri barədə hədislər getirmişdim? Nə tez yadınızdan çıxdı?

Ya Siz demək istəyirsiz ki, Peyğəmbər (s) xalça üzərinə səcdə edib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...