Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
insanlar

Ərəb dili dərsləri

Recommended Posts

Azərbaycanda bir çoxları ərəb dilini bildiyini iddia edir.Amma əslində isə bu heç də belə deyildir. Bir çoxları adi suallar qarşısında aciz qalırlar.Mən bu movzunu açmaq ilə Nahv və Sarfda bütün deyil yalnız əsas məsələlərə toxunmaq istəyirəm.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yuxarida qeyd etdiyim kimi inseallah yaln?z m?h?m v? bir coxlarinin bilmediyi bir yana qalsin olmasindan bele xebersiz olduqu m?s?l?l?r? toxunacam.

Bu m?s?l?l?rd?n biri ????? ????? movzusudur.T?qlil ?l-qill?ni(y?ni az?n daha az?n? ) meydana g?tirm?k u?un ?? ?? v? yaxud ?? ?? k?lim?l?rind?n istifad? olunur.M?s?l?n

??? ?????? ???? ?? ?? - O ?imala daha az yax?n oland?r.

???? ?? ?? - O daha az qarad?r.

???? ?? ?? ?? - O daha az luzumludur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

T??cc?b feill?rinin (?? ???????) k?m ?l-x?b?riyy? vasit?si il? d?z?ldilm?si.

Bir cox sarf kitablar?nda ??? ?????? ????? v? ??? ?????? ?????? -nin ?? ????? v? ?? ???? ?? v?znl?ri il? meydana g?lm?si qeyd olunmu?dur.Amma bu he? d? h?mi?? bel? olmur.B?z?n t??cc?b feill?ri (??) k?m-i x?b?riyy? (?? ???????)vasit?si il? meydana g?lir.K?m ?l-x?b?riyy? isim c?ml?sinin ba??na g?lm?k il? v? t??cc?b feill?rind? olduqu kimi (???) feilinin yard?m? il? m?xt?lif zamanlar ifad? edir.

1.?sim c?ml?sinin ?n?n? g?ldiyi zaman muzari v? hal ifad? edir.m?s?l?n.-?? ??? ???? ????? -Allah?n torpaq? n? q?d?r geni?dir!

2???. il? ba?layan c?ml?nin ?n?n? g?ldiyind? madi ifad? edir.m?s?l?n.?? ??? ???? ????? -Hava n? q?d?r g?z?l idi!

3.???? il? ba?layan c?ml?nin ?n?n? g?ldiyind? istiqbal ifad? edir.m?s?l?n.?? ???? ???? ????? ?hm?d n? q?d?r xo?b?xt olacaq!

Edited by insanlar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diqq?t.Diq?tN?vb?ti d?rsimizin mubahis? z?minind? meydana g?lm?si ???n <br />Malik ??t?r nikli userin n?z?rin? .Siz m?nim suallar?ma cavab verm?misiniz.M?n yeni d?rsimi vaxt? il? siz? verdiyim sual ?z?rind? qurmal?yam.buna g?r? d? sual? bir daha s?sl?ndirir?m.A?aq?dak? c?ml?l?rd?n yaln?? v? doqru olanlar? r?q?ml?r vasit?si il? bildir

1)????? ?????? ????? ??????

2)????? ?????? ????? ??????

3)????? ??????? ??????? ??????

4)????? ??????? ?????? ??????

5)????? ?????? ????? ????

6)????? ?????? ????? ?????

7)????? ??????? ??????? ????

8)????? ??????? ?????? ?????

Bir sual?ma da cavab verm?d?n qa?m?s?n?z.Z?hm?t olmasa onu da cavabland?r?n.Sizd?n bu c?ml?nin t?rc?m?sini ist?dim.

????? ?????? ?????

Edited by insanlar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diqq?t.Diq?tN?vb?ti d?rsimizin mubahis? z?minind? meydana g?lm?si ???n <br />Malik ??t?r nikli userin n?z?rin? .Siz m?nim suallar?ma cavab verm?misiniz.M?n yeni d?rsimi vaxt? il? siz? verdiyim sual ?z?rind? qurmal?yam.buna g?r? d? sual? bir daha s?sl?ndirir?m.A?aq?dak? c?ml?l?rd?n yaln?? v? doqru olanlar? r?q?ml?r vasit?si il? bildir

1)????? ?????? ????? ??????

2)????? ?????? ????? ??????

3)????? ??????? ??????? ??????

4)????? ??????? ?????? ??????

5)????? ?????? ????? ????

6)????? ?????? ????? ?????

7)????? ??????? ??????? ????

8)????? ??????? ?????? ?????

Bir sual?ma da cavab verm?d?n qa?m?s?n?z.Z?hm?t olmasa onu da cavabland?r?n.Sizd?n bu c?ml?nin t?rc?m?sini ist?dim.

????? ?????? ?????

Salam aleykum ve rahmetullahi ve beraketuh

Men sizin sualin cavabini bilirem.

Derslerin davami menim boynuma

Share this post


Link to post
Share on other sites

?slind? bu m?vzunu da a?an m?n?m.Q?rara ald?m ki m?vzunu ?z?m davam etdirim.??nki bu m?vzunu zat?n davam etdirm?k iqtidar?n da olan da m?n?m.Bu m?vzu qeyri-pe??karlar ???n n?z?rd? tutulmay?b.Yuxar?da da qeyd etdiyim kimi m?qs?dim ?r?b dilind? b?t?n m?s?sl?l?ra toxunmaq deyil.

Yeni yaz?m is? in??allah ?r?bl?rin dan??ark?n yazark?n etdikl?ri x?talara h?sr olunacaq.

M?v?ff?qiyy?t Allahdand?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?r?bl?rin ??? k?lim?sini h?m yaz?da h?m d? dan???qda doqru olmayan t?rzd? i?l?tm?si g?z ?n?nd?dir.H?tta bir ?ox kitablara n?z?r sald?qda bu k?lim?nin yaln?? t?rzd? i?l?ndiyinin ?ahidi olar?q.Bar?sind? dan??d?q?m?z x?ta ??? k?lim?sinin ?lif-l?m artikili il? birlikd? i?l?dilm?sidir.?????

Bu doqru deyil.??nki bu k?lim? ?z?-?zl?y?nd? m???y?nlik ?lam?ti da??y?r.Bir cox kitablarda aliml?rin s?zl?rin? n?z?r salsaq ?lif-lam artik?l?n?n bu s?z il? i?l?nm?sinin x?ta olduquna ?min olar?q.

?l-covh?r ?s-sahhahda demi?dir.Bu k?lim? marif?dir.?r?bl?rd?n ?lif-lam il? g?lm?mi?dir.H?m izafi h?m d? qeyri izafi ??kild? i?l?nmi?dir.

Qurani k?rimd? d? bu k?lim? ?lif-lams?z i?l?nmi?dir.- ? ???? ?????? ??????? ??? ????? ?? ???????

Share this post


Link to post
Share on other sites

B?zil?ri ozlerinden hoqqa cixardir ki len kelimesi Allahin zati ile islendikde ayri mena insanin zati ile islendikde ayri mena verir kim bilir bu hoqqaya arab dilinde delil var?

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam aleykum va rahmetullah

Quranin bu ayesini nehv baximindan baximdan tehlil etmek isteyirem .

?? ??????? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ???????

her kes oz elmine uyqun yazsin gorek sonda hansi netice hasil olacaq,?

Share this post


Link to post
Share on other sites

???? ???? -xalid qadin kimi geldi

??? ???? -zeyneb kisi kimi geldi

qayda beledir uyum olmadiqi halda bezen bu menada da basa dusule biler amma hemise yox.

gelen defe ozumun adlandirdiqim qizil qayda baresinde yazacam

Share this post


Link to post
Share on other sites

diger bir kitab ise doktor ??? ?????? ????? -in ??????? ?? ??? ????? adli kitabidir ki ondan da istifade etmeye calisacam.her iki muellifin kitabinda maraqli melumatlar var.inseallah faydalanmaqa calisacam.hem de bezi melumatlari o kitablardan bura yerlesdirib izahini verecem.birinci kitab yani ???? -nin kitabinda nahva ve sarfa yer ayrildiqi halda ??? ?????? ????? kitabinda ise ancaq nahva yer ayrilmisdir cunki bu kitabin ancaq birinci cildini elde ede bilmisem ola bilsin ki ikinci cildinde sarfdan da danisilir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nahv sozunun menseyi baresinde muellifin apardiqi arasdirma onu bu qenaete getirmisdir

????? ???? ???? ??? ? ?? ???? ???? -birinci nezerde tutmaq baresinde

?????? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ????? ikinci yonlenmek menasinda

? ?????? ???? ??? ????? ??? ? ?? ???? ucuncu oxsarliq menasinda

???????? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ????? ??? dorduncu miqdar baresinde

?????? ???? ??? ????? ????? ?? ????? besinci qisim hisse menasinda

sonra yazir -???? ?? ?? ?????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?? ????? ????? ??????? ?????? ? ???? -nahvcilerin terminalogiyasinda onun(nahv) ile iraben ve binaen kelimenin sonunun (isimlerde uc feillerde mecruru cixmaq ile ve meczumu elave etmek ile uc cur olan ) hallari tedqiq olunan elm nezerde tutulur.yani izahli sekilde desem nahv sozu nahcilerin terminalogiyasinda ile ele bir bir elm nezerde tutulur ki hemin elmin icersinde kelimenin axirlarinin hallari murab ve mebni olma baximindan tedqiq olunur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n? ?nd?l?s n?hv m?kt?binin ( ????? ????? ???????) banil?rinin kitablar?ndan laz?md?r.kimd? bu kitablar varsa pulu il? almaqa raz?yam v? yaxud da icar?y?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah teale qurani kerimde buyurub

?? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ?????

biz bu ayeni qurandan oxusaq ????? kelimesinin irabinin nasb halda olduqunu goreceyik olduqunu goreceyik.bezi qiraet alimleri bu kelimeni merfu olaraq oxumuslar.delilleri ise ?? ile ????? kelimesin arasindan nezerde tutulan ?? kelimseinin hazf olunamsidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n bundan biraz ?nc? forumlar?n birind? ?r?b dili d?rsl?ri t?dris edirdim.H?min d?rsl?ri bura k???r?r?m ki qoy bu forumdak? i?tirak??lar da elmd?n b?hr?l?nsinl?r.

? -?lif (yaln?z saitl?ri uzatmaq namin? i?l?dilir must?qil bir s?s vermir)

? -B? (B s?sini verir)

? -T?(T)

? -S?(p?lt?k s s?sini verir bu h?rfi s?sl?ndir?rk?n dil di?d?n on? ??xmal?d?r)

? -Cim (C s?sini verir)

? -Ha (boqazdan ??xan qal?n h s?sini verir.)

? -Xa (X s?sini verir)

? -D?l(adi D s?sini verir)

? -z?l (p?lt?k z s?sini verir v? dil di?d?n ?n? ??x?r)

? -Ra ®

? -Zeyn(adi Z h?rfi)

? -Sin(adi S h?rfi )

? -?in (? h?rfi)

? -Sad (Qal?n S h?rfi)

? -Dad (qal?n D h?rfi)

? -Ta (T h?rfi s?sl?nm?si zaman? dil m?rk?zi k?sici di?l?r? s?yk?nir)

? -Za (Z s?sl?nm?si zaman? Dil m?rk?zi k?sici di?l?r? s?yk?nir)

? -Ayn (uz?rin? u, i , v? a h?rfi qoyulduqu zaman sait s?sl?ri qal?nla?d?r?r.

? -?ayn (? s?si)

? -f? (F s?si)

? -Qaf (Q s?si)

? -K?f (K s?si)

? -L?m (L s?si)

? -Mim (M s?si)

? -Nun (N s?si)

? -H? (?nc? H s?sini verir)

? -T?m?rbut? (T s?sini verir k?lim?l?rin sonunda)

? -Vav (V s?sini verir

? -Y? (Y s?sini verir)

?r?b dili nahv(sentaksis) v? sarfa(morfalogiya) ayr?lmaq ??rti il? iki hiss?y? b?l?n?r.Sarfda isiml?r v? feill?r v? bird? huruf oyr?dilir.Nahvd? is? s?z?n c?ml? daxilind? sentaksiz bax?m?ndan tutduqu m?vqe izah olunur.?lk ?nc? sarf b?l?m?nd? feill?rd?n ba?layacq?q.?n??Allah.

Fel b?l?m?.

?n??Allah Bu b?l?md? feill?r onlar?n n?vl?ri ??xsl?r ?zr? t?srif edilm?si ke?mi? indiki zaman? mechul v? m?lum n?v? ?mr formas? v? sair m?s?l?l?r t?dris olunacaqd?r.

Feill?r iki ?sas qrupa b?l?n?r.Sahih feill?r v? Mut?ll feill?r.Sahih feill?r ?z? ?? n?vd?r.1.S?lim feill?r 2.Mudaf feill?r 3.H?mz?li feill?r

Mut?ll feill?r is? 4 n?vd?r 1.Misal feill?r 2.?cvaf feill?r 3.Naqis feill?r 4.L?fif feill?r.

Biz ilk ?nc? sahih feill?rin s?lim n?v?n? t?dris ed?c?yik.

S?lim feill?r

?r?b dilind? feill?in k?k samitl?rinin say? ?n az? ?? ?n ?oxu d?rd d?n? olur.K?k say?n?n saylar? bax?m?ndan s?lim feill?r iki qism? ayr?lm??d?r.K?k samitinin say? ?? olan v? k?k samitinin say? d?rd olan s?lim feill?r.S?lim feill?rin t?rifi a?aq?dak? kimidir.

T?rkibind?ki k?k samitl?rinin s?ras?nda ?lif Y? Vav h?rfl?ri yer tutmayan v? iki eyni samitin yana?? g?lm?diyi feill?r? s?lim feill?r deyilir.

M?s?l?n. ?????? -xaric oldu ?????? -i?di ?????? -g?z?l oldu

1Ke?mi? zaman?n m?lum n?v?nd? olan s?lim feill?rin birinci bab? ?? modeld? olur

1)??????

2)??????

3)??????

?kinci bab?n modeli

???????

???nc? bab

???????

D?rd?nc? bab

???????

Be?inci bab

?????????

?Alt?nc? bab

?????????

Yeddinci bab

??????????

S?kkizinci bab

??????????

Onuncu bab

????????????

n??allah h?r bir bab bar?sind? g?l?c?k d?rsl?rimizd? geni? ??kild? s?hb?t a?acaq?q.

PS bab y?ni b?l?m dem?kdir.H?r bir feilin ?yr?nilm?si ???n ayr?ca b?l?ml?r vard?r.Buna g?r? feill?r b?l?ml?r?(bablara) ayr?l?b

Ba?a d??m?diyiniz v? qaranl??q m?s?l?l?r bar?sind? sual ed? bil?rsiniz

1 ci d?rs

S?lim n?v feill?rin birinci bab?n?n ke?mi? zaman?n?n m?lum n?v?n?n ??xsl?r ?zr? t?srif edilm?si .

T?k ??xsl?r ?zr? t?srif

???????? M?n ??xd?m

???????? S?n ??xd?n(ki?i cinsi)

???????? S?n ??xd?n(qad?n cinsi)

?????? O ??xd? (ki?i cinsi)

???????? O ??xd? (qad?n cinsi)

Qo?a ??xsl?r (t?sniy?) ?zr? t?srif

??????????? siz ikiniz ??xd?n?z (h?m qad?n h?m d? ki?i cinsi)

??????? onlar ikisi ??xd?(ki?u cinsi)

????????? Onlar ikisi ??xd? (qad?n cinsi)

C?md? olan ??xs?l?r ?zr? t?sniy?

????????? Biz ??xd?q (qad?n v? ki?i cinsi)

?????????? siz ??xd?n?z (ki?i cinsi)

??????????? siz ??xd?n?z (qad?n cinsi)

???????? onlar ??xd?lar (ki?i cinsi)

???????? onlar ??xd?lar (qad?n cinsi)

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?rm?tli ?r?b dili sev?rl?r in??Allah ?n q?sa zamanda art?q ?r?b dilini youtubey? y?kl?nmi? videolar vasit?si il? v? sad?l??dirilmi? ?sul il? ?yr?n? v? izl?y? bil?c?ksiniz. D?rsl?r Q?l?m nikli user t?r?find?n t?dris olunacaq.Allahdan m?v?ff?qiyy?t dil?yirik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

g?r?r?m s?n? ban verib qovublar s?ni daha s?n burda d?rs yerl??dir? bilm?zs?n.onda he? olmasa d?rsl?rini facebook s?hif?n? yerl??dir ki ordan izl?y?k s?nin ?r?b d?rsl?rini

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

?r?b dilind? cizgi filml?ri

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...