Jump to content

azerimus

Members
 • Posts

  278
 • Joined

 • Last visited

azerimus's Achievements

0

Reputation

 1. Наши услуги: Весь спектр услуг, связанных с созданием и внедрением систем менеджмента по требованиям: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001, - ISO 22000 (HACCP), - стандарты по Халял(MS 1500) - Стратегическое планирование fuadaghayev@yahoo.com
 2. Наши услуги: Весь спектр услуг, связанных с созданием и внедрением систем менеджмента по требованиям: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001, - ISO 22000 (HACCP), - стандарты по Халял(MS 1500) - Стратегическое планирование Contacts: fuadaghayev@yahoo.com
 3. Art?q sat??da Halal qida standartlar?.pdf
 4. "Halal qida standartlar?" kitab? art?q sat??da Halal qida standartlar?.pdf
 5. Это ознакомление со стандартом
 6. azerimus

  ISO 9001

  “Caspian Consulting” ?irk?ti 2011 ci ilin Fevral ay?ndan etibar?n ?SO 9001:2008 beynalxalq standart? ?zr? bir ayl?q m?dd?t? tam ?hat?li kurs t??kil edir. ?SO 9001:2008 beyn?lxalq standart? ?zr? T?DR?S PROQRAMI T?limin m?qs?di Keyfiyy?ti idar?etm? sistemind? ?al??an ?irk?t i??il?ri, menecment sah?sind? t?dris alan v? dig?r maraql? ??xsl?ri m?asir idar?etm? ?sullar?ndan biri olan ?mumi Keyfiyy?t ?dar?etm?si (?K?) haqq?nda ?sas anlay??lar v? praktik n?mun?l?r verm?kl? aliml?rin m??ssis?l?rin inki?af?na g?tirdikl?ri yeni yana?ma v? ISO standartlar? v? el?c? d? keyfiyy?t sah?sind? Avropa qanunvericiliyi haqq?nda z?ruri bilik verm?kdir. G?zl?nil?n n?tic?l?r • ?SO standartlar?n?n ?h?miyy?ti haqq?nda bilikl?r? yiy?l?nm?. • ??tirak??larda keyfiyy?t? dair yeni bax???n formala?d?r?lmas? • ?irk?td? idar?etm? metodlar?n? t?kmill??dirm? • Daxili audit ke?irilm?sinin effektiv t??kil olunmas? • ?irk?td? Keyfiyy?t menecement sisteminin t?kmill??dirilm?sin? nail olmaq • Diaqramlar, histoqramlar v? n?zar?t c?dv?ll?ri il? i?l?m? bacar??? • G?l?c?kd? beynalxalq qeydiyyatl? auditor olmaq imkan?n ?ld? etm?k T?lim?i: ?RCA(Beynalxalq sertifikatl? auditorlar?n reyestri) qeydiyyatl? auditor, texniki elml?r namiz?di- R?f?t M?mm?dzad? Kursun ke?irilm? vaxt?: Fevral 2011 Kursun ke?irildiyi m?kan: Kaspian Plaza Kursun m?dd?ti: h?ft?d? 4 d?f? olmaqla, 1 ay Kursda i?tirak haqq?: 200 manat/n?f?r ?laq?l?ndirici ??xs: Fuad A?ayev (fuadaghayev@yahoo.com, (+99450)3676010) Qeydl?r: 1) Kurs qrup formala?d?qdan sonra ba?layacaq 2) Kursu bitir?nl?r? sertifikatlar veril?c?k. 3) Qeydiyyatdan ke?m?k ???n fuadaghayev@yahoo.com ?nvan?na sad?c? kontaktlar?n?z? g?nd?rm?yiniz kifay?tdir. 4) Kursun proqram? il? n?vb?ti s?hif?d? tani? ola bil?rsiz. ISO 9001 kurs.doc
 7. “Caspian Consulting” ?irk?ti 2011 ci ilin Fevral ay?ndan etibar?n ?SO 9001:2008 beynalxalq standart? ?zr? bir ayl?q m?dd?t? tam ?hat?li kurs t??kil edir. ?SO 9001:2008 beyn?lxalq standart? ?zr? T?DR?S PROQRAMI T?limin m?qs?di Keyfiyy?ti idar?etm? sistemind? ?al??an ?irk?t i??il?ri, menecment sah?sind? t?dris alan v? dig?r maraql? ??xsl?ri m?asir idar?etm? ?sullar?ndan biri olan ?mumi Keyfiyy?t ?dar?etm?si (?K?) haqq?nda ?sas anlay??lar v? praktik n?mun?l?r verm?kl? aliml?rin m??ssis?l?rin inki?af?na g?tirdikl?ri yeni yana?ma v? ISO standartlar? v? el?c? d? keyfiyy?t sah?sind? Avropa qanunvericiliyi haqq?nda z?ruri bilik verm?kdir. G?zl?nil?n n?tic?l?r • ?SO standartlar?n?n ?h?miyy?ti haqq?nda bilikl?r? yiy?l?nm?. • ??tirak??larda keyfiyy?t? dair yeni bax???n formala?d?r?lmas? • ?irk?td? idar?etm? metodlar?n? t?kmill??dirm? • Daxili audit ke?irilm?sinin effektiv t??kil olunmas? • ?irk?td? Keyfiyy?t menecement sisteminin t?kmill??dirilm?sin? nail olmaq • Diaqramlar, histoqramlar v? n?zar?t c?dv?ll?ri il? i?l?m? bacar??? • G?l?c?kd? beynalxalq qeydiyyatl? auditor olmaq imkan?n ?ld? etm?k T?lim?i: ?RCA(Beynalxalq sertifikatl? auditorlar?n reyestri) qeydiyyatl? auditor, texniki elml?r namiz?di- R?f?t M?mm?dzad? Kursun ke?irilm? vaxt?: Fevral 2011 Kursun ke?irildiyi m?kan: Kaspian Plaza Kursun m?dd?ti: h?ft?d? 4 d?f? olmaqla, 1 ay Kursda i?tirak haqq?: 200 manat/n?f?r ?laq?l?ndirici ??xs: Fuad A?ayev (fuadaghayev@yahoo.com, (+99450)3676010) Qeydl?r: 1) Kurs qrup formala?d?qdan sonra ba?layacaq 2) Kursu bitir?nl?r? sertifikatlar veril?c?k. 3) Qeydiyyatdan ke?m?k ???n fuadaghayev@yahoo.com ?nvan?na sad?c? kontaktlar?n?z? g?nd?rm?yiniz kifay?tdir. 4) Kursun proqram? il? n?vb?ti s?hif?d? tani? ola bil?rsiz. ISO 9001 kurs.doc
 8. Black knight - 4 WILLOW - 3 Angel Morena - 2 senorita la bella - 1
 9. İranın Azerbaycana qarşı siyaseti, İsrailin ise butun dunyaya qarşı siyaseti melumdur. Bu o demekdir ki biz azerbaycanlılar birleşib İranı dağıtmalıyıq?
 10. Avatarın məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur. (Sizdə də İ.Nəsiminin şəklidir, ancaq onun şerlərində olan hikmətdən sizin postlarınızda əsər əlamət belə yoxdur. Təkcə bir hadisəni nəzərinizə çatdırım. Bir neçə ay bundan öncə dövlət çevrilişinə cəhd edən vəhabi dəstəsi MTN tərəfindən zərərsizləşdirildi, və məlum oldu ki, həmin dəstə İran tərəfindən dəstəklənirdir, və onların rəhbərləri məhz İranda təlim və təhsil keçmiş şəxslər idi. Dİgər bir hadisə, bir neçə il öncə Xəzərin statusu ilə bağlı məsələ qızışan vaxt məhz İran təyyarələri Azərbaycanın hava sərhədlərini pozurdular və onların bu hərəkəti Türkiyə təyyarələri Bakıda güc nümayiş etdirəndən sonra sona çatdı. Belə hallar çoxdur. İranın Azərbaycana qarşı siyasəti həmişə məlumdur. Amma bu o demək deyil ki biz hansısa dövletin dağılmağına sebeb olaq
 11. Bismillahir-rahmanir-rahim! Cox saq ol. Allah rai olsun. Teki hamiya qarshi bele obyektiv olasan. assalamu aleykum ve rehmetullahu ve berakatuh!
 12. Bismillahir-rahmanir-rahim! Amin! assalamu aleykum ve erhmetullahu ve berakatuh!
 13. Bismillahir-rahmanir-rahim! Tebrik edirem. assalamu aleykum verehmetullahu veberakatuh!
×
×
 • Create New...