Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Düshünürem

Members
 • Content Count

  241
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

2 Followers

About Düshünürem

 • Rank
  Düshünen beyin

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0
 1. Qardashim bunlarda bash olurki seni basha dusheler? Bunlarki ana baci ile yaxinliq etmyi zina saymirlar.Bele halda niyede teklif etmesinler?
 2. Sual: Eşidmişəm ki, əqər qərib ölkədəsən və zinaya düşməyə ehtimalı varsa, bəzi alimlər içazə verib ki, ismətli bir qadınla orda olan müddət evlənəsən. (Sual əhli-sünnət əqidəsinə görədir və cavabı əhli-sünnət alimlərinindir)Cavab: Alimlər “boşanmaq niyyəti ilə evlənmək” barədə ixtilaf ediblər. Bəziləri bunu caiz saydıqları halda, bəziləri də bunu məkruh biliblər. Digər alimlər isə bunu haram sayıblar.Bu məsələdə ilk olaraq Şeyxul-İslam İbn Teymiyyənin, rahiməhullah, sözünü nəql edək. Ona səfər etmiş və hər bir şəhərdə bir və ya iki ay qalan biri haqqında soruşurlar. Günahdan qorxduğu üçün orada qaldığı müddət ərzində evlənə bilərmi? Belə bir nikah səhihdirmi? Bunun cavabında buyurur:أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ولو نوى أنه إذا سافر واعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال ( إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة ) والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في نكاح المحلل وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل“Evlənsin! Lakin tam bir nikah ilə evlənməlidir və müəyyən bir vaxtı şərt qoşmamalıdır. Beləliklə dilərsə o qadını saxlayar, diləməzsə boşayar. Əgər səfərinin sonunda mütləq boşanmağı niyyət edirsə, belə bir şey məkruh görülmüşdür və bu nikahın səhihliyində ixtilaf vardır. Əgər səfər edib (evləndiyi qadın) onun xoşuna gəldikdə onu saxlamağı, əks təqdirdə boşamağı niyyət edirsə, bu caizdir. Lakin müəyyən bir vaxtı şərt qoşarsa bu, “mutə” nikahı sayılır və - istər bu sərbəst edilsin, istərsə də İslamın ilk dövründə edildiyi kimi ehtiyac üzündən olsun – bir qrup alim buna rüxsət versələr də, dörd imam və digərləri bunun haram olmasında ittifaq ediblər. Doğru olan budur ki, “mutə” nəsx olunmuşdur, beləki, “əs-Səhih”də sabit olmuşdur ki, Fəth ilində peyğəmbər onlara rüxsət verdikdən sonra dedi: “Həqiqətən Allah “mutə”ni Qiyamət gününə qədər haram etdi.” Quran da kişinin öz xanımı və kənizindən başqası ilə münasibət qurmasını haram etmişdir: "O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar, ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.Bundan artığını istəyənlər həddi aşanlardır". (əl-Muminun, 5-7) Mutə edilən qadın isə nə kişinin xanımıdır, nə də kənizidir. Allah kişinin həyat yoldaşlarına mirasda əhkamlar və ərlərinin ölümündən sonra dörd ay on gün gözləmə müddəti və boşandıqdan sonra isə üç aybaşı iddət müddəti və buna bənzər digər hökmlər müəyyən etmişdir. Bu hökmlər isə “muta” edilən qadının haqqında sabit deyildir. Əgər kişinin həyat yoldaşı olsaydı, onun üçün də bu hökmlər keçərli olmalı idi. Sələfdən bəziləri isə dedilər ki, bu hökmlər “mutə” nikahını nəsx etmişdir. Bunu uzun-uzadı açıqlamaq olar, lakin bura bunun yeri deyildir. Əgər nikah əqdindən əvvəl müəyyən müddəti şərt qoşarsa,alimlərin görüşləri içində səhih görüşə görə bu, nisbi şərt qoşmaq kimidir və eyni şey muhəllil nikahına da aiddir. Lakin əgər bir müddəti niyyət edərsə və bunu qadına bildirməzsə, bu barədə ixtilaf vardır. Əbu Hənifə və əş-Şafi buna rüxsət veriblər, lakin Malik və Əhməd və bu ikisindən başqaları isə bunu məkruh görüblər və (onlara görə) bu, “təhlil” (halallaşdırmaq) üçün niyyət etmək kimidir və bu, səhabələrin icması ilə qadağan olunmuş və muhəllil nikahından sayılmiş bir şeydir.” “Məcmu əl-Fətava”, 32/107-108İbn Teymiyyənin sözlərindən anlaşılan budur ki, məsələdə əsas olan niyyətin təbiətidir. Çünki burada həmin kəsin niyyətinin dəyişməsi ehtimalı vardır. İbn Teymiyyə bu fətvasında şərt qoşmadan “boşanmaq niyyəti ilə evlənməyi” caiz görmüşdür. Çünki ona görə həmin kişi qadından xoşu gələ bilər və onu nikahı altında saxlamağa qərar verə bilər. Lakin əgər hətmən boşanmağı qəsd edirsə, məkruh görmüşdür.Onu da qeyd edək ki, İbn Teymiyyənin bu məsələdə iki görüşü vardır. Onun digər görüşü qarşıda gələcək. Şeyx Abdulaziz ibn Baz da – rahiməhullah – bunu caiz görür və deyir:أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله . فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح“Boşanmaq niyyəti ilə evlənməyə gəldikdə isə, bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf vardır. Onlardan bəziləri bunu məkruh gördülər, məs. əl-Əvzai – rahiməhullah – və bir qrup alim. Dedilər ki, belə bir nikah “mutə” nikahına bənzəyir və onlara görə boşanmaq niyyətli ilə evlənməsi caiz deyildir. əl-Muvəffaq İbn Qudamənin – rahiməhullah – “əl-Muğni” əsərində dediyi kimi elm əhlinin çoxu isə bunun - əgər niyyət fəqət onunla Rəbbi arasındadırsa və bu şərt qoşulmursa - caiz olması görüşündədirlər. Birinin təhsil və başqa işlər üçün səfər etməsi halında olduğu kimi əgər öz nəfsinin günaha düşməsindən qorxursa, hətta işini bitirdikdən sonra boşanmağı niyyət etsə belə, evlənməsi caizdir. Doğru olan da bu görüşdür, əgər onun niyyəti yalnız özü ilə Rəbbi arasında qalırsa və qadına və onun vəlisinə bildirmirsə və yalnız Allah ilə onun arasında qalırsa.Əvvəl qeyd etdiyimi kim alimlərin cumhuru bunda bir bəis olmadığını söyləyir və bunun “mutə” nikahı ilə bir bənzərliyi yoxdur, çünki onun niyyəti Allah ilə onun arasındadır və belə bir şey şərt qoşulmur...Təhsil üçün və ya səfir olduğu üçün və ya kafir ölkəsinə getməyə icazə verən digər səbəblər üçün getdiyi ölkədə evlənməyə gəldikdə, həmin ölkədən geri dönməyi qəsd edirsə və öz nəfsinin günaha düşməsindən qorxduğu üçün evlənməyə ehtiyacı varsa, orada boşanmaq niyyəti ilə evlənməsi caizdir. Lakin dinindən ehtiyat etməsinə görə və alimlərin ixtilafından kənarda qalmasına görə bu niyyətini tərk etməsi daha uyğundur. Eləcədə burada belə bir niyyətə ehtiyac yoxdur; çünki nikah bağladıqda boşanmağı niyyət etməsə belə, əgər boşanmaqda bir məsləhət görürsə, o zaman kişinin boşanması qadağan edilməmişdir.”“Məcmu Fətava va Məqalət Mutənəvvia liş-Şeyx İbn Bəz”, 5/42Şeyx İbn Bazın bu görüşündən döndüyü də söylənmişdir, lakin bu, sübut olunmamışdır və buna dəlalət edəcək bir sözü bilinmir.İmam ən-Nəvəvi – rahiməhullah – deyir:قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه“əl-Qadi dedi: Əgər kimsə tam bir nikah ilə evlənərsə və əgər həmin qadını yalnız niyyət etdiyi müddətdə saxlamaq istəyirsə, onun nikahı səhih və halaldır və bu “mutə” nikahı deyildir, çünki “mutə” nikahında zikr etdiyimiz şərt yoxdur. Lakin Malik dedi: “Bu, insana yaraşan bir əxlaq deyildir.” əl-Əvzai isə şaz bir görüş qəbul etdi və dedi: “Bu, “mutə” nikahıdır və bunda xeyir yoxdur.”“Şərhu Sahihi Muslim”, 9/182İmam əl-Əvzainin bu görüşünü əl-Hafiz İbn Abdilbərr – rahiməhullah – nəql edir:قال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهرا أو نحوه, ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه.“əl-Əvzai dedi: Heç bir şərt qoşmadan evlənərsə, lakin onu yalnız bir ay və ya bunun qədər müddətdə saxlamağı və sonra boşamağı niyyət edirsə, bu “mutə” nikahıdır və bunda heç bir xeyir yoxdur.”“ət-Təmhid”, 10/123İmam ən-Nəvəvi kimi digər şafi alimləri də belə bir nikahı səhih saysalar da, onun məkruh olduğuna hökm veriblər. Şafi alimi əl-Məvardi – rahiməhullah – deyir: النكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده, وهو مكروه لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده, ولا يفسد بالنية لأنه قد ينوي ما لا يقعل, ويفعل ما لا ينوي.“Nikah səhihdir, çünki əqd onu fasid edə biləcək şərtlərdən azaddır. Lakin məkruhdur, çünki elə bir niyyət vardır ki, əgər bu dildə söylənsə əqdi pozar, lakin niyyət ilə pozulmur, çünki o etmədiyi bir şeyi niyyət etmişdir və niyyət etmədiyi bir şeyi edir.”"əl-Havi", 11/457
 3. Qeshey movzudur bu misyar evliliyi,amma niye esl simasini achmamisan misyar evliliyinin?Eybi yox,men bu ishi senin evezinden ederem. Vəhhabilərin nəzərinə! Madam ki, sünnülər və xüsusən də vəhhabilər elmi bəhs yox daha çox inad göstərməyə və Əfəndi kimi mə`nasız movzulara üstünlük verirlər Həmbəli adlı yuser demiş bizdə bə`zən onların qapısından girməyə məcburuq. Nəzərinizə "Misyar" izdivacının rəsmi saytlarından bir neçəsini çatdırıram. Burada kişilər və xanımlar anketlərini yerləşdirib öz "para"larını axtarırlar. Həmçinin saytda siz "Misyar" izdivacının şər`ən doğru olduğunu, hökmləri və s. ilə tanış ola bilərsiniz. Xatırladım ki, "Misyar" izdivacında qadın öz məskən-yaşayış hüququndan, özünün və əgər övladı olsa övladın maddi tə`minatından imtina edir. Kişi ilə bir evdə yaşamırlar. Qadın kişinin bə`zən onun yanına gəlib-getməsi ilə kifayətlənir. الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة بإيجاب وقبول وشهادة شهود وحضور ولي، على أن تتنازل المرأة عن حقوقها المادية من مسكن، نفقة لها ولأولادها إن ولدت وعن بعض حقوقها الأدبية مثل القسم في المبيت بينها وبين ضراتها وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل أحيانا. فهو زواج مقصود تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه بعد أن تعارفا وأتفقا ومعنى هذا أنه مباح في الأصول Daha dərin mə`lumatları saytdan almaq olar. Xüsusən bu bəndi qeyd etmək istərdim: وأن هذا النوع من النكاح فيه مصالح كثيرة فهو يشبع الغريزة الجنسية Həqiqətən bu cür nikah növünün çoxlu faydası var. Onlardan biri də cinsi qərizənin söndürülməsidir. Adeel demiş cihadın bir növüdür. Və yaxud "Slujebniy roman" filmində deyilən kimi "Sexualnaya revolyusiya"dır. http://www.msyaronline.com/ http://www.almysiar.com/ http://www.mesiarksa.com/ Misyar ilə Mut`a arasındakı fərq barədə disskusiya burada http://msyaronlive.com/vb/showthread.php?t=9 Yazınızın birinci cümləsini sildim. Sözlərinizə fikir verin.
 4. Exin achdigi bu temadada susdurulub. Curumush movzulari tekrar tekrar yazmagda meqsedin nedir?
 5. гардаш бунларин хамси беле мелундулар. azəri dilində kirillə yazmaq qadağandır. Nəzərə alın!
 6. Сенин йаймаг истедийин бутун шубхелере бурда цаваб верилиб.
 7. башин уцун сехв цатдирмисан.Амма хегигет беледир: Для начала посмотрим, что говорят алимы ахли-сунны о Абу Ханифе, мазхабу которого следуют большинство суннитов: Мухаммад ибн Абдуррахман ас-Сами Сеид ибн Йагуб Талигани передает от Муабммбил ибн Омар ибн Ишага, что Ибн Аун говорил: «В исламе еще не было такого зловещего и неудачного рождения как рождение Абу Ханифы! Как можно учить религию у человека, который во многих аспектах религии был беспомощен». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 280). Хатам ибн Мансур Хамиди передает, что слышал от Суфьяна, что тот говорил: «Я не видел рождения, которое навредило исламу больше, чем рождение Абу Ханифы». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Ахбах Ханбал передает от Мансура ибн Аби Музахима, что Малик ибн Анас говорил: «Абу Ханифа хитрил и лукавил в религии. Тот кто лукавит, у того нет религии». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Ахмад передал от Ибрахима ибн Абдуррахима, а он от Абу Муаммара, а он от Валида ибн Муслима, что: Малик ибн Анас спросил меня: В Вашем городе упоминают имя Абу Ханифы? Я ответил: Да. Малик сказал: Тогда в Вашем городе нежелательно жить. (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281. Аль-Камил фи дуафаир-риджал, Абу Ахмад Абдуллах ибн Убейй Джорджани, том 7 стр. 6). Абу Бакр аль-Аун говорит: Мансур ибн Салама Абу Салама аль-Хузаи говорил: «Я слышал как Хамад ибн Салама и Шоба проклинали Абу Ханифу». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Лейс Марвази передал от Мухаммада ибн Йунус Самала, а он от Йахйи ибн Сейида: «Я слышал как Шоба сказал: Горсть земли более полезна, чем Абу Ханифа». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 282). Закариййа ибн Йахйа Халвани говорит: Мухаммад ибн Бешар слышал как Абд ибн Бендар говорил: Каждый раз когда Абдуррахман ибн Махди слышал имя Абу Ханифы он говорил: «Между Абу Ханифой и истиной всегда была завеса». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281. Хатиб Багдади, Тарих Багдад том 13, стр. 408). Сулейман ибн Давуд Агили пишет, что Ахмад ибн Хасан Тирмизи говорил: «Я слышал как Ахмад ибн Ханбал сказал: Абу Ханифа лжец». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 284). Абдуллах ибн Мухаммад Марвази говорит: Я слышал как Хусейн ибн Хасан Марвази говорил: Я спросил Ахмада ибн Ханбала: Какого Ваше мнение об Абу Ханифе? Он сказал: Слова Абу Ханифы порицались, и хадисы его не принимаются. (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 285). Абдуллах ибн Абдульгамид передал от Васити ибн Абу Барры, что Муаммил говорил: Я слышал, как Химад ибн Салама говорил: «Абу Ханифа был шайтаном, который опираясь на хадисы пророка выносил решения по своему мнению». (Аль-Камил фи дуафаир-риджал, Абу Ахмад Абдуллах ибн Убейй Джорджани, том 7 стр. 8) Знаете кем был этот Химад ибн Салама? Ибн Хаджар в «Тагрибуд-тагзиб» (1/178) говорит, что он был сига (достоверным) и абид (набожным) человеком: 1499 - حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد Ибн Хаджар в другом своем труде (Лисанул-мизан 7/203) пишет, что Химад ибн Салама был ИМАМом! 2751 - حماد بن سلمة بن دينار الربعي أبو سلمة البصري الامام Захаби в (аль-Кашиф фи марифати ман лаху раваятун фил-кутубус-ситта, 1/349) называет его имамом. 1220 - حماد بن سلمة بن دينار الإمام أبو سلمة أحد الأعلام Самое интересное это то, что Химад ибн Салама посылал проклятия (лянят) в адрес Абу Ханифы. Ибн Хиббан в своем «ас-Сигат»е (6/216) пишет, что Химад ибн Салама был человеком просьбы (дуа) которого принимались Аллахом. وكان من العباد المجابين الدعوة Если это правда, то плохи дела Абу Ханифы. Ибн Ризг от Ибн Салма, он от Абара, он от Салама ибн Шебиба, он от Валид ибн Утбы передал: Я услышал от Муаммил ибн Исмаила, что Омар ибн Гейс говорил: «Кто хочет найти истину пусть приедет в Куфу и посмотрит на мнение Абу Ханифы и его последователей и сделает обратное, противоположное их мнению». (Хатиб Багдади, Тарих Багдат том 13, стр. 408). Баргани от Мухаммад ибн Абдуллах ибн Хамривейха, он от Хусейн ибн Идриса приводит, что Ибн Аммар говорил: «Каждый раз, когда ты в сомнении, достаточно просто посмотреть, что по данному вопросу говорит Абу Ханифа и сделать все наоборот. Это будет правильно.». Или же он говорил: «Поступать противоположно мнению Абу Ханифы является благом». (Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» том 13, стр. 409) Ибн Нумейр через некоторых алимов передал от Аммар ибн Зарига, что: «Если у тебя спросят что-то, чего ты не знаешь, просто посмотри мнение Абу Ханифы по этому вопросу и сделай обратное, тогда ты найдешь истину». (Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» том 13, стр. 409) Смотрите же за кем идут большинство мусульман мира и последователями какой агиды они являются! Они следуют за своим имамом грезя и мечтая о нем, как о «светоче уммы» и даже придумали хадис якобы о пророка об Абу Ханифе, что тот сказал: سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي В моей умме появиться мужчина по имени Абу Ханифа и он будет светочем этой уммы. (Ибн Хаджар Асгалани «Лисанул-мизан» 5/178; Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» 5/308) Если вдруг кто-то обрадовавшись заявит, что раз эти алимы отметили этот хадис, значит они его признают, мы ответим: НЕТ! Они в своих книгах отметили этот хадис как слабый и привели его только для того, чтобы показать, что такой хадис был выдуман таким-то равием. Вот таким и является состояние Абу Ханифы. Но и ханафиты не сидели без дела и то и дело бросались словами. Например, некоторое время будучи на посту главного судьи в Дамаске Мухаммад ибн Муса говорил: «Была бы моя воля, то я бы с шафиитов изымал (налог) джизья» Захаби «Мизануль-итидал» 4/51-52; Захаби «Сийеру еламун-нубела» 19/245 Ханбалиты вообще всех кроме себя – ханафитов, маликитов, шафиитов не считали мусульманами. أحمد بن الحسين بن محمد . المحدث الأمام أبو حاتم بن خاموش الرازي البزاز . من علماء السنة . يروي عن : أبي عبد الله الحسين بن علي القطان وأحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي الفقيه والحسين بن محمد المهلبي والحافظ ابن مندة وخلق . روى عنه : أبو منصور حجر بن المظفر وأبو بكر عبد الله بن الحسين التوبي . بقي إلى حدود سنة ثلاثين بل أربعين . وحكاية شيخ الإسلام الأنصاري معه مشهورة . وقوله : من لم يكن حنبليا فليس بمسلم Те, кто не ханбалит – не мусульманин! «Тарихуль Ислам» 1/3076; «Тазкиратуль-хуффаз» 3/1187 Шафииты в свою очередь не считали мусульманами самих ханбалитов. И правильно делали, так как уважение должно быть взаимным. Если ханбалиты их считали кафирами (неверными), то и они будут также считать ханбалитов. Один из шафиитских алимов говорит, что если бы это было в моих руках, то я бы повелел ханбалитам платить джизью. Тоесть ханбалиты не являются мусульманами. ИншаАллах Вы знаете, что такое джизья и понимаете, что этим хотел сказать этот алим. Для тех, кто не знает, налог-джизью платят те, кто не принимал ислам, тоесть немусульмане. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد . الفقيه أبو حامد الطوسي البروي الشافعي سمع : محمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الوهاب بن شاه الشاذياحي وتفقه بأبي سعد محمد بن يحيى وقدم دمشق سنة خمس وستين ونزل بدويرة السميساطي وكان واعظا فاضلا مناظرا توفي ببغداد في رمضان وله خمسون سنة . كذا ذكره ابن عساكر وأما ابن الدبيثي فأطنب في وصفه وسماه محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله البروي وقال : أحد علماء عصره والمشار إليه بالتقدم في معرفة الفقه والكلام والنظر وحسن العبارة والبلاغة . قدم من دمشق فرزق قبولا ببغداد ودرس بها الأصول والجدل بالمدرسة البهائية ؛ وكان يحضر درسه خلق . ووعظ بالنظامية ثم عاجله الموت وقد حدث بشيء يسير وكناه ابن الجوزي في منتظمه أبا المظفر وقال : قدم علينا بغداد وجلس للواعظ وأظهر مذهب الأشعري وناظر عليه وتعصب على الحنابلة وبالغ وقال ابن الأثير : اصابه إسهال فمات فقيل إن الحنابلة أهدوا له حلواء فأكل منها فمات هو وكل من أكل منها وقال سبط ابن الجوزي : كان شابا حسن الصورة فصيحا مليح الإشارة والعبارة بالغ في ذم الحنابلة وقال :لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية . فيقال إنهم دسوا عليه امرأة جاءته في الليل بصحن حلوى مسموم وقالت : هذا يا سيدي من منزلي . فأكله هو وآمرآته وولد صغير فأصبحوا موتى Захаби «Тарихуль Ислам» 1/3984 البروي الشافعي محمد بن محمد بن محمد ابن سعيد بن عبد الله أبو منصور الفقيه الشافعي البروي بالراء أحد الأئمة المشاهير المشار إليهم بالتقدم في النظر وعلم الكلام والفقه والوعظ وكان حلو العبارة فصيحها تفقه على الفقيه محمد بن يحيى النيسابوري صاحب المحيط في شرح الوسيط وكان من أكبر أصحابه صنف في الخلاف تعليقة جيدة والمقترح في المصطلح وهو مليح في الجدل وشرحه تقي الدين أبو الفتح منصور بن عبد الله المصري المعروف بالمعتز شراً مستوفي وعرف به فلا يقال شرح التقي المصري دخل البروي إلى بغداد سنة سبع وستين وخمس مائة وصادف قبولاً من العام والخاص وتولى المدرسة البهائية قريباً من النظامية ويذكر بها كل يوم عدة دروس ويحضره الخلق وله حلقة المناظرة بجامع القصر ويحضر عنده المدرسون والأعيان ويظهر عليه من الحركات ما يدل على رغبته في تدريس النظامية وكان ينشد في أثناء مجلسه مشيراً إلى موضع التدريس قول أبي الطيب : بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكا ... وجدت بي وبدمعي في معانيكا الأبيات الثلاثة ويفهم الناس عنه ذلك وكان قدم دمشق ونزل في رباط الشميساطي وقريء عليه هناك شيء من أماليه وكانت ولادته يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وخمس مائة بطوس وتوفي سادش عشر شهر رمضان سنة سبع وستين وخمس مائة ببغداد وصلى عليه المستضيء يوم الجمعة بقصر الخليفة ودفن بباب أبرز في تربة الشيخ أبي اسحاق الشيرازي وكان يبالغ في ذم الحنابلة وقال لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية فجاءته امرأة في الليل بصحن حلوى قالت أنا أعزل وأبيعه وقد اشتريت هذا الصحن وهو حلال وأريد أن يأكل الشيخ منه فأكله هو وزوجته وولد له صغير فأصبحوا موتى Аль-Вафи билль вафийат 1/121 Маликиты в свою очередь тоже проявляли активность в этом деле. Например, хвалимый всеми алимами риджалистами и называемый ими достоверным маликитский алим Харис ибн Мискин, как только вступил на должность судьи в Египте, тут же повелел выгнать всех ханафитов и шафиитов из мечети. Вот ссылка на эту историю: 122 - الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف - د . ن . - قاضي الديار المصرية أبو عمرو الفقيه مولى زبان بن عبد العزيز بن مروان الأموي سأل الليث بن سعد عن مسألة وتفقه بابن وهب وابن القاسم وروى عنهما وعن : سفيان بن عيينة وأشهب ويوسف بن عمرو الفارسي وبشر بن عمر الزهراني وجماعة..................... ............................ .................. قال ابن قديد : أتاه في سنة سبع وثلاثين كتاب ولاية القضاء وهو بالإسكندرية فآمتنع فلم يزل به إخوانه حتى قبل وقدم مصر . فجلس للحكم وأخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد وأمر بنزع حصرهم من العمد Захаби «Тарихуль Ислам» 1/1901 и «Сийеру еламун-нубела» 12/57 В книгах по истории есть очень много информации об «уважительных» отношениях суннитских алимов друг к другу. Я мог бы привести очень много таких фетв, но думаю для умных людей и этого хватит, чтобы сделать правильные выводы. В книгах также много написано о кровавых расправах последователей разных мазхабов между собой. У арабов есть такая пословица: «Не следует бросать в других камнем тому, у кого дом из стекла».
 8. инсанда сифет олур,сенде исе несе галин материалди. http://313news.net/forum/index.php?showtop...%E0%F8%F3%F0%E0
 9. Guya bilmirsen? Senin exilerini ve seni(islam niki ile yazirdin) Esl Muselmanlar pis gune qoydular Bu movzuda,ne qeder heyasiz adamsanki,utanmadan qachib bu forumda hemin sohbetleri edirsen. bu ishine gore ayda ne qeder pul alirsan?
 10. Вопрос: Почему шииты читают намаз с опущенными руками? Ответ: Во-первых, не только шииты, читают намаз с опущенными руками, таким же образом совершают намаз и сунниты малики (один из четырёх суннитских мазхабов[1]). Ибн Рушд, знаменитый суннитский учёный в книге “Бидаятуль муджтахид“, говорит: «Существует разногласие ученых относительно того, что обязательно или нет ставить руки одну на другую во время молитвы[2]». Суннитские учёные в вопросе скрещивания рук на груди во время намаза, имеют различные мнения. Например, имам Малик (основатель суннитского мазхаба малики) считает, что в обязательных намазах, это действие является нежелательным (макрух), однако в желательных намазах - разрешенным. Во-вторых, среди суннитских мазхабов является спорным, что это действие (скрещивание рук на груди во время намаза) является желательным (мустахаб) или нет? Три суннитских мазхаба, это действие скрещивание рук во время намаза, называемое ими “Такаттуф или такафир“ считают, желательным (мустахаб) в обязательных намазах, а только один мазхаб признал, выполнение этого действия нежелательным. Так что три суннитских мазхаба, считают это действие желательным, однако, по поводу того каким образом, выполнять его, имеют разногласия. Например, одни говорят, руки при совершении намаза должны быть ниже пупка, другие считают, выше пупка. Эти разногласия говорят о том, что этот вопрос “Такаттуф или такафир“, является не доказанным и неясным. Суннитский учёный Ибн Хазам в книге “Аль махалли биль Асар“, рассмотрел вопрос, касающийся “такаттуфа“, признав его желательным действием в намазе.[3] Таким образом, все мазхабы считают совершение намаза с опущенными руками действительным, в то время как по поводу “такаттуфа“ среди них существуют разногласия. Например, три мазхаба (Ханафи, Шафии’, Ханбали) считают, что в обязательных намазах, это действие является желательным, Малики считают нежелательным, а шииты утверждают, что это действие является недозволенным (харам). Так как было сказано выше, Ханафи, Шафии’ и Ханбали, считают это действие желательным, основывая свои убеждения несколькими преданиями. При этом некоторые из этих преданий не доказывают правильности их убеждений, а также некоторые из них имеют слабые источники. Однако шииты убеждены, что этот поступок во время намаза является недействительным и грешным, и при этом приводят аргументы в виде преданий от семейства Пророка[4] (да будет мир с ними), которые запретили совершение этого поступка. И, безусловно, семейство Пророка лучше знает, каким образом их предок, святой Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) совершал молитву. Исходя из аята “Очищение“ и хадиса “Сакалайн“[5] семейство Пророка являются святыми и непорочными людьми, которые в своих словах и поступках не совершают малейших ошибок. Ибн Рушд говорит: “Передаются достоверные хадисы по поводу того, каким образом Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) читал намаз, но среди этих хадисов не передаётся, что святой Пророк правую руку клал на левую во время намаза “. Некоторые суннитские учёные, по поводу этого действия (присоединение рук) приводят другие объяснения. Говорят, что это действие является этичным и скромным поступком, который подходит к состоянию намаза. Однако здесь можно сказать: 1.В поклонении Аллаху мы не имеем права применять своего мнение, или что – либо прибавлять и убавлять, ибо эти действия являются ересью. 2.В разных обществах, уважение или правила поведения, рассматриваются по разному, например, среди военных признак уважения к противоположному лицу, является прикладывание руки ко лбу, допустим тот самый военный заявит, что это действие для нас является уважением и этичным поведением, так, что мы будем во время намаза прикладывать руку ко лбу! Так что в таких ситуациях мы не имеем права действовать по своему вкусу. Некоторые суннитские исследователи имеют третье объяснение, по поводу одобрения этого действия (присоединение рук), в книге «Бадаи’у аль санаи’и», от Ибрахима Нахаи передаётся: «Сподвижники (Пророка) во время намаза присоединяли руки друг к другу, из-за страха, что кровь не затекала на кончиках пальцев».[6] Но здесь можно ответить, разве тело человека до такой степени дряхлое и слабое, что в течение нескольких минут, кровь на кончиках пальцах может собраться, или даже в тот момент, когда человек не читает намаз, разве происходят такие случаи?! __________________________________________________________ [1] Течение, толк. [2] «Бидаятуль муджтахид» раздел 2 масалати хамис. [3] Книга молитв “Аль махалли биль Асар“, вопрос 448, 29/3, таб’а дараль кутуб аль эльмийе, Бейрут. [4] Непорочные имамы и дочь Пророка. [5] Этот хадис является мутаватером (многократное подтверждение, которое передаётся многими передатчиками, и доходит до стадии уверенности) [6] Это объяснение находится в книге “Аль дарруль мухтар“ книга молитв, сунна молитв, а также в фекхе ханафитов, это мнение было упомянуто.
 11. Salam Aleykum ! Hamimiz bilirikki Bu ay Ramazan ayidir.Bu ayin muqeddesliyi,ezemeti barede yazmag barede fikrim yoxdur,chunki bu ay haqda Allah ve Peygemberi laziminca izahlar veribler.... Sozumun cani budurki bu gozel ayda,Allahin qonagligi ayinda ozumuzu bashqa aylardaki kimi .rmayaq,bashqa aylardan ferqi hiss edek.Artiq ayin yarisi gedib,hech olmasa qalan gunlere nezer edek.Buna gorede siz hembehslere muracietim edirem. Muqeddes Ramazan ayi bitene kimi behsleri dayandiraq Allaha xatir !!! Her kimki Allaha xatir bu fikri destekleyirse butun temalarda bunu exz etdirsin. Allah bu aydan boyuk pay .ranlardan etsin bizi.Amin!
 12. Senin mellimin deyir..inanmirsan bax! Indi mecaz yoxdur deyen mellimin Qamet Suleymanav yalanchidir yoxsa sen ??? P.S Xatirladimki onun ayeye misal deyib tulku kimi firlamagi mene kechmez. Yox Hafiz melim.Ali imran 7 de qinananlar mutashabeh ayeleri elde bayrag edenlerdir.Onlarda sizsiz.Mutashabeh ayelerki el deyilir.onuun esl menasini tehrif edirsiz.Ve cism xususiyyeti dashiyan el oldugunu tesdiqleyirsiz.bu ise kufrdur. Biyyyy Xeyir ola hafiz??? Niye Niye tevil eleyirsen bu ayeni?niye zahirini qebul elemirsen? Neye gore bu ayeni tevil edirsiz amma el barede olan ayeleri tevil etmirsiz? Inanki senin gozlerin achiq aydin gorse idi Allaha naqis sifetler vermezdin! Sen hansi qaydaya esasen bir sozun mecaz oldugunu sechirsen? hansi meyarla bir ayenin mutashabeh oldugunu anlayirsan? Bu sualina Ehli beyt imamlarinin sozleri ile yox,Ele sizin ehli sunne imamlarinin sozunu getirerek cavab verecem. Ebu Cefer Muhemmed ibni Cerir Teberi. Tefsirinde Eraf suresinin 54-cu ayesinde istevani Hokm olaraq achiqlayir. 54- Şüphesiz ki rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arş'a hükmedendir. Ibni Kesirde oz tefsirinde sozu geden ayeni hokm olaraq achiqlayir. 54 Muhakkak ki sizin Rabbiniz,gökleri ve yeri alti günde yaratan sonra Arş'a hükmeden Allahtir. Men senin her sozune achiq cavab yazdigim uchun eyni muamilenide senden teleb edirem..evvelki postlarimdaki butun suallara achiq cavab yaz.Yoxsa behsden qachmish sayacam seni.
×
×
 • Create New...