Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Düshünürem

Members
 • Content Count

  241
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Düshünürem

 1. Qardashim bunlarda bash olurki seni basha dusheler? Bunlarki ana baci ile yaxinliq etmyi zina saymirlar.Bele halda niyede teklif etmesinler?
 2. Sual: Eşidmişəm ki, əqər qərib ölkədəsən və zinaya düşməyə ehtimalı varsa, bəzi alimlər içazə verib ki, ismətli bir qadınla orda olan müddət evlənəsən. (Sual əhli-sünnət əqidəsinə görədir və cavabı əhli-sünnət alimlərinindir)Cavab: Alimlər “boşanmaq niyyəti ilə evlənmək” barədə ixtilaf ediblər. Bəziləri bunu caiz saydıqları halda, bəziləri də bunu məkruh biliblər. Digər alimlər isə bunu haram sayıblar.Bu məsələdə ilk olaraq Şeyxul-İslam İbn Teymiyyənin, rahiməhullah, sözünü nəql edək. Ona səfər etmiş və hər bir şəhərdə bir və ya iki ay qalan biri haqqında soruşurlar. Günahdan qorxduğu üçün orada qaldığı müddət ərzində evlənə bilərmi? Belə bir nikah səhihdirmi? Bunun cavabında buyurur:أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ولو نوى أنه إذا سافر واعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال ( إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة ) والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في نكاح المحلل وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل“Evlənsin! Lakin tam bir nikah ilə evlənməlidir və müəyyən bir vaxtı şərt qoşmamalıdır. Beləliklə dilərsə o qadını saxlayar, diləməzsə boşayar. Əgər səfərinin sonunda mütləq boşanmağı niyyət edirsə, belə bir şey məkruh görülmüşdür və bu nikahın səhihliyində ixtilaf vardır. Əgər səfər edib (evləndiyi qadın) onun xoşuna gəldikdə onu saxlamağı, əks təqdirdə boşamağı niyyət edirsə, bu caizdir. Lakin müəyyən bir vaxtı şərt qoşarsa bu, “mutə” nikahı sayılır və - istər bu sərbəst edilsin, istərsə də İslamın ilk dövründə edildiyi kimi ehtiyac üzündən olsun – bir qrup alim buna rüxsət versələr də, dörd imam və digərləri bunun haram olmasında ittifaq ediblər. Doğru olan budur ki, “mutə” nəsx olunmuşdur, beləki, “əs-Səhih”də sabit olmuşdur ki, Fəth ilində peyğəmbər onlara rüxsət verdikdən sonra dedi: “Həqiqətən Allah “mutə”ni Qiyamət gününə qədər haram etdi.” Quran da kişinin öz xanımı və kənizindən başqası ilə münasibət qurmasını haram etmişdir: "O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar, ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar.Bundan artığını istəyənlər həddi aşanlardır". (əl-Muminun, 5-7) Mutə edilən qadın isə nə kişinin xanımıdır, nə də kənizidir. Allah kişinin həyat yoldaşlarına mirasda əhkamlar və ərlərinin ölümündən sonra dörd ay on gün gözləmə müddəti və boşandıqdan sonra isə üç aybaşı iddət müddəti və buna bənzər digər hökmlər müəyyən etmişdir. Bu hökmlər isə “muta” edilən qadının haqqında sabit deyildir. Əgər kişinin həyat yoldaşı olsaydı, onun üçün də bu hökmlər keçərli olmalı idi. Sələfdən bəziləri isə dedilər ki, bu hökmlər “mutə” nikahını nəsx etmişdir. Bunu uzun-uzadı açıqlamaq olar, lakin bura bunun yeri deyildir. Əgər nikah əqdindən əvvəl müəyyən müddəti şərt qoşarsa,alimlərin görüşləri içində səhih görüşə görə bu, nisbi şərt qoşmaq kimidir və eyni şey muhəllil nikahına da aiddir. Lakin əgər bir müddəti niyyət edərsə və bunu qadına bildirməzsə, bu barədə ixtilaf vardır. Əbu Hənifə və əş-Şafi buna rüxsət veriblər, lakin Malik və Əhməd və bu ikisindən başqaları isə bunu məkruh görüblər və (onlara görə) bu, “təhlil” (halallaşdırmaq) üçün niyyət etmək kimidir və bu, səhabələrin icması ilə qadağan olunmuş və muhəllil nikahından sayılmiş bir şeydir.” “Məcmu əl-Fətava”, 32/107-108İbn Teymiyyənin sözlərindən anlaşılan budur ki, məsələdə əsas olan niyyətin təbiətidir. Çünki burada həmin kəsin niyyətinin dəyişməsi ehtimalı vardır. İbn Teymiyyə bu fətvasında şərt qoşmadan “boşanmaq niyyəti ilə evlənməyi” caiz görmüşdür. Çünki ona görə həmin kişi qadından xoşu gələ bilər və onu nikahı altında saxlamağa qərar verə bilər. Lakin əgər hətmən boşanmağı qəsd edirsə, məkruh görmüşdür.Onu da qeyd edək ki, İbn Teymiyyənin bu məsələdə iki görüşü vardır. Onun digər görüşü qarşıda gələcək. Şeyx Abdulaziz ibn Baz da – rahiməhullah – bunu caiz görür və deyir:أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله . فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح“Boşanmaq niyyəti ilə evlənməyə gəldikdə isə, bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf vardır. Onlardan bəziləri bunu məkruh gördülər, məs. əl-Əvzai – rahiməhullah – və bir qrup alim. Dedilər ki, belə bir nikah “mutə” nikahına bənzəyir və onlara görə boşanmaq niyyətli ilə evlənməsi caiz deyildir. əl-Muvəffaq İbn Qudamənin – rahiməhullah – “əl-Muğni” əsərində dediyi kimi elm əhlinin çoxu isə bunun - əgər niyyət fəqət onunla Rəbbi arasındadırsa və bu şərt qoşulmursa - caiz olması görüşündədirlər. Birinin təhsil və başqa işlər üçün səfər etməsi halında olduğu kimi əgər öz nəfsinin günaha düşməsindən qorxursa, hətta işini bitirdikdən sonra boşanmağı niyyət etsə belə, evlənməsi caizdir. Doğru olan da bu görüşdür, əgər onun niyyəti yalnız özü ilə Rəbbi arasında qalırsa və qadına və onun vəlisinə bildirmirsə və yalnız Allah ilə onun arasında qalırsa.Əvvəl qeyd etdiyimi kim alimlərin cumhuru bunda bir bəis olmadığını söyləyir və bunun “mutə” nikahı ilə bir bənzərliyi yoxdur, çünki onun niyyəti Allah ilə onun arasındadır və belə bir şey şərt qoşulmur...Təhsil üçün və ya səfir olduğu üçün və ya kafir ölkəsinə getməyə icazə verən digər səbəblər üçün getdiyi ölkədə evlənməyə gəldikdə, həmin ölkədən geri dönməyi qəsd edirsə və öz nəfsinin günaha düşməsindən qorxduğu üçün evlənməyə ehtiyacı varsa, orada boşanmaq niyyəti ilə evlənməsi caizdir. Lakin dinindən ehtiyat etməsinə görə və alimlərin ixtilafından kənarda qalmasına görə bu niyyətini tərk etməsi daha uyğundur. Eləcədə burada belə bir niyyətə ehtiyac yoxdur; çünki nikah bağladıqda boşanmağı niyyət etməsə belə, əgər boşanmaqda bir məsləhət görürsə, o zaman kişinin boşanması qadağan edilməmişdir.”“Məcmu Fətava va Məqalət Mutənəvvia liş-Şeyx İbn Bəz”, 5/42Şeyx İbn Bazın bu görüşündən döndüyü də söylənmişdir, lakin bu, sübut olunmamışdır və buna dəlalət edəcək bir sözü bilinmir.İmam ən-Nəvəvi – rahiməhullah – deyir:قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه“əl-Qadi dedi: Əgər kimsə tam bir nikah ilə evlənərsə və əgər həmin qadını yalnız niyyət etdiyi müddətdə saxlamaq istəyirsə, onun nikahı səhih və halaldır və bu “mutə” nikahı deyildir, çünki “mutə” nikahında zikr etdiyimiz şərt yoxdur. Lakin Malik dedi: “Bu, insana yaraşan bir əxlaq deyildir.” əl-Əvzai isə şaz bir görüş qəbul etdi və dedi: “Bu, “mutə” nikahıdır və bunda xeyir yoxdur.”“Şərhu Sahihi Muslim”, 9/182İmam əl-Əvzainin bu görüşünü əl-Hafiz İbn Abdilbərr – rahiməhullah – nəql edir:قال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهرا أو نحوه, ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه.“əl-Əvzai dedi: Heç bir şərt qoşmadan evlənərsə, lakin onu yalnız bir ay və ya bunun qədər müddətdə saxlamağı və sonra boşamağı niyyət edirsə, bu “mutə” nikahıdır və bunda heç bir xeyir yoxdur.”“ət-Təmhid”, 10/123İmam ən-Nəvəvi kimi digər şafi alimləri də belə bir nikahı səhih saysalar da, onun məkruh olduğuna hökm veriblər. Şafi alimi əl-Məvardi – rahiməhullah – deyir: النكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده, وهو مكروه لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده, ولا يفسد بالنية لأنه قد ينوي ما لا يقعل, ويفعل ما لا ينوي.“Nikah səhihdir, çünki əqd onu fasid edə biləcək şərtlərdən azaddır. Lakin məkruhdur, çünki elə bir niyyət vardır ki, əgər bu dildə söylənsə əqdi pozar, lakin niyyət ilə pozulmur, çünki o etmədiyi bir şeyi niyyət etmişdir və niyyət etmədiyi bir şeyi edir.”"əl-Havi", 11/457
 3. Qeshey movzudur bu misyar evliliyi,amma niye esl simasini achmamisan misyar evliliyinin?Eybi yox,men bu ishi senin evezinden ederem. Vəhhabilərin nəzərinə! Madam ki, sünnülər və xüsusən də vəhhabilər elmi bəhs yox daha çox inad göstərməyə və Əfəndi kimi mə`nasız movzulara üstünlük verirlər Həmbəli adlı yuser demiş bizdə bə`zən onların qapısından girməyə məcburuq. Nəzərinizə "Misyar" izdivacının rəsmi saytlarından bir neçəsini çatdırıram. Burada kişilər və xanımlar anketlərini yerləşdirib öz "para"larını axtarırlar. Həmçinin saytda siz "Misyar" izdivacının şər`ən doğru olduğunu, hökmləri və s. ilə tanış ola bilərsiniz. Xatırladım ki, "Misyar" izdivacında qadın öz məskən-yaşayış hüququndan, özünün və əgər övladı olsa övladın maddi tə`minatından imtina edir. Kişi ilə bir evdə yaşamırlar. Qadın kişinin bə`zən onun yanına gəlib-getməsi ilə kifayətlənir. الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة بإيجاب وقبول وشهادة شهود وحضور ولي، على أن تتنازل المرأة عن حقوقها المادية من مسكن، نفقة لها ولأولادها إن ولدت وعن بعض حقوقها الأدبية مثل القسم في المبيت بينها وبين ضراتها وتكتفي بأن يتردد عليها الرجل أحيانا. فهو زواج مقصود تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه بعد أن تعارفا وأتفقا ومعنى هذا أنه مباح في الأصول Daha dərin mə`lumatları saytdan almaq olar. Xüsusən bu bəndi qeyd etmək istərdim: وأن هذا النوع من النكاح فيه مصالح كثيرة فهو يشبع الغريزة الجنسية Həqiqətən bu cür nikah növünün çoxlu faydası var. Onlardan biri də cinsi qərizənin söndürülməsidir. Adeel demiş cihadın bir növüdür. Və yaxud "Slujebniy roman" filmində deyilən kimi "Sexualnaya revolyusiya"dır. http://www.msyaronline.com/ http://www.almysiar.com/ http://www.mesiarksa.com/ Misyar ilə Mut`a arasındakı fərq barədə disskusiya burada http://msyaronlive.com/vb/showthread.php?t=9 Yazınızın birinci cümləsini sildim. Sözlərinizə fikir verin.
 4. Exin achdigi bu temadada susdurulub. Curumush movzulari tekrar tekrar yazmagda meqsedin nedir?
 5. гардаш бунларин хамси беле мелундулар. azəri dilində kirillə yazmaq qadağandır. Nəzərə alın!
 6. Сенин йаймаг истедийин бутун шубхелере бурда цаваб верилиб.
 7. башин уцун сехв цатдирмисан.Амма хегигет беледир: Для начала посмотрим, что говорят алимы ахли-сунны о Абу Ханифе, мазхабу которого следуют большинство суннитов: Мухаммад ибн Абдуррахман ас-Сами Сеид ибн Йагуб Талигани передает от Муабммбил ибн Омар ибн Ишага, что Ибн Аун говорил: «В исламе еще не было такого зловещего и неудачного рождения как рождение Абу Ханифы! Как можно учить религию у человека, который во многих аспектах религии был беспомощен». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 280). Хатам ибн Мансур Хамиди передает, что слышал от Суфьяна, что тот говорил: «Я не видел рождения, которое навредило исламу больше, чем рождение Абу Ханифы». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Ахбах Ханбал передает от Мансура ибн Аби Музахима, что Малик ибн Анас говорил: «Абу Ханифа хитрил и лукавил в религии. Тот кто лукавит, у того нет религии». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Ахмад передал от Ибрахима ибн Абдуррахима, а он от Абу Муаммара, а он от Валида ибн Муслима, что: Малик ибн Анас спросил меня: В Вашем городе упоминают имя Абу Ханифы? Я ответил: Да. Малик сказал: Тогда в Вашем городе нежелательно жить. (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281. Аль-Камил фи дуафаир-риджал, Абу Ахмад Абдуллах ибн Убейй Джорджани, том 7 стр. 6). Абу Бакр аль-Аун говорит: Мансур ибн Салама Абу Салама аль-Хузаи говорил: «Я слышал как Хамад ибн Салама и Шоба проклинали Абу Ханифу». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281). Абдуллах ибн Лейс Марвази передал от Мухаммада ибн Йунус Самала, а он от Йахйи ибн Сейида: «Я слышал как Шоба сказал: Горсть земли более полезна, чем Абу Ханифа». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 282). Закариййа ибн Йахйа Халвани говорит: Мухаммад ибн Бешар слышал как Абд ибн Бендар говорил: Каждый раз когда Абдуррахман ибн Махди слышал имя Абу Ханифы он говорил: «Между Абу Ханифой и истиной всегда была завеса». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 281. Хатиб Багдади, Тарих Багдад том 13, стр. 408). Сулейман ибн Давуд Агили пишет, что Ахмад ибн Хасан Тирмизи говорил: «Я слышал как Ахмад ибн Ханбал сказал: Абу Ханифа лжец». (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 284). Абдуллах ибн Мухаммад Марвази говорит: Я слышал как Хусейн ибн Хасан Марвази говорил: Я спросил Ахмада ибн Ханбала: Какого Ваше мнение об Абу Ханифе? Он сказал: Слова Абу Ханифы порицались, и хадисы его не принимаются. (Аль-Агили, Ад-Дуафа аль-Кабир том 4 стр. 285). Абдуллах ибн Абдульгамид передал от Васити ибн Абу Барры, что Муаммил говорил: Я слышал, как Химад ибн Салама говорил: «Абу Ханифа был шайтаном, который опираясь на хадисы пророка выносил решения по своему мнению». (Аль-Камил фи дуафаир-риджал, Абу Ахмад Абдуллах ибн Убейй Джорджани, том 7 стр. 8) Знаете кем был этот Химад ибн Салама? Ибн Хаджар в «Тагрибуд-тагзиб» (1/178) говорит, что он был сига (достоверным) и абид (набожным) человеком: 1499 - حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد Ибн Хаджар в другом своем труде (Лисанул-мизан 7/203) пишет, что Химад ибн Салама был ИМАМом! 2751 - حماد بن سلمة بن دينار الربعي أبو سلمة البصري الامام Захаби в (аль-Кашиф фи марифати ман лаху раваятун фил-кутубус-ситта, 1/349) называет его имамом. 1220 - حماد بن سلمة بن دينار الإمام أبو سلمة أحد الأعلام Самое интересное это то, что Химад ибн Салама посылал проклятия (лянят) в адрес Абу Ханифы. Ибн Хиббан в своем «ас-Сигат»е (6/216) пишет, что Химад ибн Салама был человеком просьбы (дуа) которого принимались Аллахом. وكان من العباد المجابين الدعوة Если это правда, то плохи дела Абу Ханифы. Ибн Ризг от Ибн Салма, он от Абара, он от Салама ибн Шебиба, он от Валид ибн Утбы передал: Я услышал от Муаммил ибн Исмаила, что Омар ибн Гейс говорил: «Кто хочет найти истину пусть приедет в Куфу и посмотрит на мнение Абу Ханифы и его последователей и сделает обратное, противоположное их мнению». (Хатиб Багдади, Тарих Багдат том 13, стр. 408). Баргани от Мухаммад ибн Абдуллах ибн Хамривейха, он от Хусейн ибн Идриса приводит, что Ибн Аммар говорил: «Каждый раз, когда ты в сомнении, достаточно просто посмотреть, что по данному вопросу говорит Абу Ханифа и сделать все наоборот. Это будет правильно.». Или же он говорил: «Поступать противоположно мнению Абу Ханифы является благом». (Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» том 13, стр. 409) Ибн Нумейр через некоторых алимов передал от Аммар ибн Зарига, что: «Если у тебя спросят что-то, чего ты не знаешь, просто посмотри мнение Абу Ханифы по этому вопросу и сделай обратное, тогда ты найдешь истину». (Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» том 13, стр. 409) Смотрите же за кем идут большинство мусульман мира и последователями какой агиды они являются! Они следуют за своим имамом грезя и мечтая о нем, как о «светоче уммы» и даже придумали хадис якобы о пророка об Абу Ханифе, что тот сказал: سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي В моей умме появиться мужчина по имени Абу Ханифа и он будет светочем этой уммы. (Ибн Хаджар Асгалани «Лисанул-мизан» 5/178; Хатиб Багдади «Тарихуль Багдад» 5/308) Если вдруг кто-то обрадовавшись заявит, что раз эти алимы отметили этот хадис, значит они его признают, мы ответим: НЕТ! Они в своих книгах отметили этот хадис как слабый и привели его только для того, чтобы показать, что такой хадис был выдуман таким-то равием. Вот таким и является состояние Абу Ханифы. Но и ханафиты не сидели без дела и то и дело бросались словами. Например, некоторое время будучи на посту главного судьи в Дамаске Мухаммад ибн Муса говорил: «Была бы моя воля, то я бы с шафиитов изымал (налог) джизья» Захаби «Мизануль-итидал» 4/51-52; Захаби «Сийеру еламун-нубела» 19/245 Ханбалиты вообще всех кроме себя – ханафитов, маликитов, шафиитов не считали мусульманами. أحمد بن الحسين بن محمد . المحدث الأمام أبو حاتم بن خاموش الرازي البزاز . من علماء السنة . يروي عن : أبي عبد الله الحسين بن علي القطان وأحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي الفقيه والحسين بن محمد المهلبي والحافظ ابن مندة وخلق . روى عنه : أبو منصور حجر بن المظفر وأبو بكر عبد الله بن الحسين التوبي . بقي إلى حدود سنة ثلاثين بل أربعين . وحكاية شيخ الإسلام الأنصاري معه مشهورة . وقوله : من لم يكن حنبليا فليس بمسلم Те, кто не ханбалит – не мусульманин! «Тарихуль Ислам» 1/3076; «Тазкиратуль-хуффаз» 3/1187 Шафииты в свою очередь не считали мусульманами самих ханбалитов. И правильно делали, так как уважение должно быть взаимным. Если ханбалиты их считали кафирами (неверными), то и они будут также считать ханбалитов. Один из шафиитских алимов говорит, что если бы это было в моих руках, то я бы повелел ханбалитам платить джизью. Тоесть ханбалиты не являются мусульманами. ИншаАллах Вы знаете, что такое джизья и понимаете, что этим хотел сказать этот алим. Для тех, кто не знает, налог-джизью платят те, кто не принимал ислам, тоесть немусульмане. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد . الفقيه أبو حامد الطوسي البروي الشافعي سمع : محمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الوهاب بن شاه الشاذياحي وتفقه بأبي سعد محمد بن يحيى وقدم دمشق سنة خمس وستين ونزل بدويرة السميساطي وكان واعظا فاضلا مناظرا توفي ببغداد في رمضان وله خمسون سنة . كذا ذكره ابن عساكر وأما ابن الدبيثي فأطنب في وصفه وسماه محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله البروي وقال : أحد علماء عصره والمشار إليه بالتقدم في معرفة الفقه والكلام والنظر وحسن العبارة والبلاغة . قدم من دمشق فرزق قبولا ببغداد ودرس بها الأصول والجدل بالمدرسة البهائية ؛ وكان يحضر درسه خلق . ووعظ بالنظامية ثم عاجله الموت وقد حدث بشيء يسير وكناه ابن الجوزي في منتظمه أبا المظفر وقال : قدم علينا بغداد وجلس للواعظ وأظهر مذهب الأشعري وناظر عليه وتعصب على الحنابلة وبالغ وقال ابن الأثير : اصابه إسهال فمات فقيل إن الحنابلة أهدوا له حلواء فأكل منها فمات هو وكل من أكل منها وقال سبط ابن الجوزي : كان شابا حسن الصورة فصيحا مليح الإشارة والعبارة بالغ في ذم الحنابلة وقال :لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية . فيقال إنهم دسوا عليه امرأة جاءته في الليل بصحن حلوى مسموم وقالت : هذا يا سيدي من منزلي . فأكله هو وآمرآته وولد صغير فأصبحوا موتى Захаби «Тарихуль Ислам» 1/3984 البروي الشافعي محمد بن محمد بن محمد ابن سعيد بن عبد الله أبو منصور الفقيه الشافعي البروي بالراء أحد الأئمة المشاهير المشار إليهم بالتقدم في النظر وعلم الكلام والفقه والوعظ وكان حلو العبارة فصيحها تفقه على الفقيه محمد بن يحيى النيسابوري صاحب المحيط في شرح الوسيط وكان من أكبر أصحابه صنف في الخلاف تعليقة جيدة والمقترح في المصطلح وهو مليح في الجدل وشرحه تقي الدين أبو الفتح منصور بن عبد الله المصري المعروف بالمعتز شراً مستوفي وعرف به فلا يقال شرح التقي المصري دخل البروي إلى بغداد سنة سبع وستين وخمس مائة وصادف قبولاً من العام والخاص وتولى المدرسة البهائية قريباً من النظامية ويذكر بها كل يوم عدة دروس ويحضره الخلق وله حلقة المناظرة بجامع القصر ويحضر عنده المدرسون والأعيان ويظهر عليه من الحركات ما يدل على رغبته في تدريس النظامية وكان ينشد في أثناء مجلسه مشيراً إلى موضع التدريس قول أبي الطيب : بكيت يا ربع حتى كدت أبكيكا ... وجدت بي وبدمعي في معانيكا الأبيات الثلاثة ويفهم الناس عنه ذلك وكان قدم دمشق ونزل في رباط الشميساطي وقريء عليه هناك شيء من أماليه وكانت ولادته يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وخمس مائة بطوس وتوفي سادش عشر شهر رمضان سنة سبع وستين وخمس مائة ببغداد وصلى عليه المستضيء يوم الجمعة بقصر الخليفة ودفن بباب أبرز في تربة الشيخ أبي اسحاق الشيرازي وكان يبالغ في ذم الحنابلة وقال لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية فجاءته امرأة في الليل بصحن حلوى قالت أنا أعزل وأبيعه وقد اشتريت هذا الصحن وهو حلال وأريد أن يأكل الشيخ منه فأكله هو وزوجته وولد له صغير فأصبحوا موتى Аль-Вафи билль вафийат 1/121 Маликиты в свою очередь тоже проявляли активность в этом деле. Например, хвалимый всеми алимами риджалистами и называемый ими достоверным маликитский алим Харис ибн Мискин, как только вступил на должность судьи в Египте, тут же повелел выгнать всех ханафитов и шафиитов из мечети. Вот ссылка на эту историю: 122 - الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف - د . ن . - قاضي الديار المصرية أبو عمرو الفقيه مولى زبان بن عبد العزيز بن مروان الأموي سأل الليث بن سعد عن مسألة وتفقه بابن وهب وابن القاسم وروى عنهما وعن : سفيان بن عيينة وأشهب ويوسف بن عمرو الفارسي وبشر بن عمر الزهراني وجماعة..................... ............................ .................. قال ابن قديد : أتاه في سنة سبع وثلاثين كتاب ولاية القضاء وهو بالإسكندرية فآمتنع فلم يزل به إخوانه حتى قبل وقدم مصر . فجلس للحكم وأخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد وأمر بنزع حصرهم من العمد Захаби «Тарихуль Ислам» 1/1901 и «Сийеру еламун-нубела» 12/57 В книгах по истории есть очень много информации об «уважительных» отношениях суннитских алимов друг к другу. Я мог бы привести очень много таких фетв, но думаю для умных людей и этого хватит, чтобы сделать правильные выводы. В книгах также много написано о кровавых расправах последователей разных мазхабов между собой. У арабов есть такая пословица: «Не следует бросать в других камнем тому, у кого дом из стекла».
 8. инсанда сифет олур,сенде исе несе галин материалди. http://313news.net/forum/index.php?showtop...%E0%F8%F3%F0%E0
 9. Guya bilmirsen? Senin exilerini ve seni(islam niki ile yazirdin) Esl Muselmanlar pis gune qoydular Bu movzuda,ne qeder heyasiz adamsanki,utanmadan qachib bu forumda hemin sohbetleri edirsen. bu ishine gore ayda ne qeder pul alirsan?
 10. Вопрос: Почему шииты читают намаз с опущенными руками? Ответ: Во-первых, не только шииты, читают намаз с опущенными руками, таким же образом совершают намаз и сунниты малики (один из четырёх суннитских мазхабов[1]). Ибн Рушд, знаменитый суннитский учёный в книге “Бидаятуль муджтахид“, говорит: «Существует разногласие ученых относительно того, что обязательно или нет ставить руки одну на другую во время молитвы[2]». Суннитские учёные в вопросе скрещивания рук на груди во время намаза, имеют различные мнения. Например, имам Малик (основатель суннитского мазхаба малики) считает, что в обязательных намазах, это действие является нежелательным (макрух), однако в желательных намазах - разрешенным. Во-вторых, среди суннитских мазхабов является спорным, что это действие (скрещивание рук на груди во время намаза) является желательным (мустахаб) или нет? Три суннитских мазхаба, это действие скрещивание рук во время намаза, называемое ими “Такаттуф или такафир“ считают, желательным (мустахаб) в обязательных намазах, а только один мазхаб признал, выполнение этого действия нежелательным. Так что три суннитских мазхаба, считают это действие желательным, однако, по поводу того каким образом, выполнять его, имеют разногласия. Например, одни говорят, руки при совершении намаза должны быть ниже пупка, другие считают, выше пупка. Эти разногласия говорят о том, что этот вопрос “Такаттуф или такафир“, является не доказанным и неясным. Суннитский учёный Ибн Хазам в книге “Аль махалли биль Асар“, рассмотрел вопрос, касающийся “такаттуфа“, признав его желательным действием в намазе.[3] Таким образом, все мазхабы считают совершение намаза с опущенными руками действительным, в то время как по поводу “такаттуфа“ среди них существуют разногласия. Например, три мазхаба (Ханафи, Шафии’, Ханбали) считают, что в обязательных намазах, это действие является желательным, Малики считают нежелательным, а шииты утверждают, что это действие является недозволенным (харам). Так как было сказано выше, Ханафи, Шафии’ и Ханбали, считают это действие желательным, основывая свои убеждения несколькими преданиями. При этом некоторые из этих преданий не доказывают правильности их убеждений, а также некоторые из них имеют слабые источники. Однако шииты убеждены, что этот поступок во время намаза является недействительным и грешным, и при этом приводят аргументы в виде преданий от семейства Пророка[4] (да будет мир с ними), которые запретили совершение этого поступка. И, безусловно, семейство Пророка лучше знает, каким образом их предок, святой Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) совершал молитву. Исходя из аята “Очищение“ и хадиса “Сакалайн“[5] семейство Пророка являются святыми и непорочными людьми, которые в своих словах и поступках не совершают малейших ошибок. Ибн Рушд говорит: “Передаются достоверные хадисы по поводу того, каким образом Пророк (да благословит Аллах его и его семейство!) читал намаз, но среди этих хадисов не передаётся, что святой Пророк правую руку клал на левую во время намаза “. Некоторые суннитские учёные, по поводу этого действия (присоединение рук) приводят другие объяснения. Говорят, что это действие является этичным и скромным поступком, который подходит к состоянию намаза. Однако здесь можно сказать: 1.В поклонении Аллаху мы не имеем права применять своего мнение, или что – либо прибавлять и убавлять, ибо эти действия являются ересью. 2.В разных обществах, уважение или правила поведения, рассматриваются по разному, например, среди военных признак уважения к противоположному лицу, является прикладывание руки ко лбу, допустим тот самый военный заявит, что это действие для нас является уважением и этичным поведением, так, что мы будем во время намаза прикладывать руку ко лбу! Так что в таких ситуациях мы не имеем права действовать по своему вкусу. Некоторые суннитские исследователи имеют третье объяснение, по поводу одобрения этого действия (присоединение рук), в книге «Бадаи’у аль санаи’и», от Ибрахима Нахаи передаётся: «Сподвижники (Пророка) во время намаза присоединяли руки друг к другу, из-за страха, что кровь не затекала на кончиках пальцев».[6] Но здесь можно ответить, разве тело человека до такой степени дряхлое и слабое, что в течение нескольких минут, кровь на кончиках пальцах может собраться, или даже в тот момент, когда человек не читает намаз, разве происходят такие случаи?! __________________________________________________________ [1] Течение, толк. [2] «Бидаятуль муджтахид» раздел 2 масалати хамис. [3] Книга молитв “Аль махалли биль Асар“, вопрос 448, 29/3, таб’а дараль кутуб аль эльмийе, Бейрут. [4] Непорочные имамы и дочь Пророка. [5] Этот хадис является мутаватером (многократное подтверждение, которое передаётся многими передатчиками, и доходит до стадии уверенности) [6] Это объяснение находится в книге “Аль дарруль мухтар“ книга молитв, сунна молитв, а также в фекхе ханафитов, это мнение было упомянуто.
 11. Salam Aleykum ! Hamimiz bilirikki Bu ay Ramazan ayidir.Bu ayin muqeddesliyi,ezemeti barede yazmag barede fikrim yoxdur,chunki bu ay haqda Allah ve Peygemberi laziminca izahlar veribler.... Sozumun cani budurki bu gozel ayda,Allahin qonagligi ayinda ozumuzu bashqa aylardaki kimi .rmayaq,bashqa aylardan ferqi hiss edek.Artiq ayin yarisi gedib,hech olmasa qalan gunlere nezer edek.Buna gorede siz hembehslere muracietim edirem. Muqeddes Ramazan ayi bitene kimi behsleri dayandiraq Allaha xatir !!! Her kimki Allaha xatir bu fikri destekleyirse butun temalarda bunu exz etdirsin. Allah bu aydan boyuk pay .ranlardan etsin bizi.Amin!
 12. Senin mellimin deyir..inanmirsan bax! Indi mecaz yoxdur deyen mellimin Qamet Suleymanav yalanchidir yoxsa sen ??? P.S Xatirladimki onun ayeye misal deyib tulku kimi firlamagi mene kechmez. Yox Hafiz melim.Ali imran 7 de qinananlar mutashabeh ayeleri elde bayrag edenlerdir.Onlarda sizsiz.Mutashabeh ayelerki el deyilir.onuun esl menasini tehrif edirsiz.Ve cism xususiyyeti dashiyan el oldugunu tesdiqleyirsiz.bu ise kufrdur. Biyyyy Xeyir ola hafiz??? Niye Niye tevil eleyirsen bu ayeni?niye zahirini qebul elemirsen? Neye gore bu ayeni tevil edirsiz amma el barede olan ayeleri tevil etmirsiz? Inanki senin gozlerin achiq aydin gorse idi Allaha naqis sifetler vermezdin! Sen hansi qaydaya esasen bir sozun mecaz oldugunu sechirsen? hansi meyarla bir ayenin mutashabeh oldugunu anlayirsan? Bu sualina Ehli beyt imamlarinin sozleri ile yox,Ele sizin ehli sunne imamlarinin sozunu getirerek cavab verecem. Ebu Cefer Muhemmed ibni Cerir Teberi. Tefsirinde Eraf suresinin 54-cu ayesinde istevani Hokm olaraq achiqlayir. 54- Şüphesiz ki rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arş'a hükmedendir. Ibni Kesirde oz tefsirinde sozu geden ayeni hokm olaraq achiqlayir. 54 Muhakkak ki sizin Rabbiniz,gökleri ve yeri alti günde yaratan sonra Arş'a hükmeden Allahtir. Men senin her sozune achiq cavab yazdigim uchun eyni muamilenide senden teleb edirem..evvelki postlarimdaki butun suallara achiq cavab yaz.Yoxsa behsden qachmish sayacam seni.
 13. "Savadli" hafiz mellim.Cavab verdiyin uchun minnetdaram.axir ki cesaretli vahhabi selefi chixdi. Niye deyirsenki Quranin eli yoxdur,Axi Quranda gelibki Quranin 2 eli. Bax ay "savadli" hafizchik. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (Quranın) İki əlinin arasından ona batil yol t. bilməz.(Fussilət-42) Bundan sonra Tovhid kitabinizda yazinki quraninda 2 eli var,yaxshi? Allahin elleri elleri mehv ola biler? Desenki yox.Onda mende deyeremki Quranda axi gelibki Üzünden bashqa her shey mehv olacag. Onun Üzünden başqa hər şey məhv olacaqdır. Hökm Onundur və siz Ona qaytarılacaqsınız.qeses/88 Bele chixirki siz Quranda gelen sozlere iman getirmirsiz? Birde ay "savadli" hafiz Allah 2 eli ile neche mexluqunu xelq edib? Yadima dushmushken ay "elm dagarcigi" hafiz,2 eli meseleside Qurana ziddir axi.Bax Quran ne deyir: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Məgər Bizim öz əllərimizlə onlar üçün davarlar(mal-qaranı) yaratdığımızı və özlərinin de onlara sahib olduqlarını görmürlərmi?!(Yasin-71) Quran Allahin chox eli oldugunu deyir axi.Bilirsende erebler 2-ni tesniyede ishledir.2-den artigi cemde.Bu ayeye esasen sen gerek iman edesenki Allahin 3 ve 3 den daha chox elleri var. bu ayede ise: وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Biz göyü əl ilə yaratdıq ve Biz onu genişlendiririk.(əz-Zəriyət -47) 1 el deyir.Indi ay hafiz sen bu ayelerden niye gore 2 el sozunu qebul edirsen?Diger ayeler yoxsa quranin ayeleri deyil?bes demirsenki Quranda ne gelibse onu qebul edirik? Bes bilmirsen 1 eli qebul etsen,2 ve 3 eli inkar etmish olursan.Yaxud 2 eli qebul etsen,1 ve 3 eli inkar etmish olursan.3 ve 3-den chox eli qebul etsen,1 ve 2 eli inkar etmish olursan.. ay hafiz sizde bu ne el sevdasidir? hafiz melim axi senin bu cavabin bir chox ayelere ziddir.Misal uchun: Şərq də, Qərb də Allahındır: hansı tərəfə yönəlsəniz (üz tutsanız) Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah (öz mərhəməti ilə) genişdir, (O, hər şeyi) biləndir!(beqere 115) Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi əhatə edir.(4-126) Sense deyirsen ershdedi.Demek bele chixirki Allah etse etse ershi ehate ede biler.Amma Allah deyirki her yeri ehate edir.ershide,ershin altindaki goyude,goyun altindaki yeride.ne qeder mexluqat var hamisini. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasındadır və siz Onun hüzuruna toplanılacaqsınız.ənfəl 24 ay hafiz bes aye deyirki Allah insanla qelbi arasindadir.sen niye deyirsenki ershdedir? Men sorushmushdumki bunlardan hansi hansini ehate edir.Hansi hansindadir?.sense buna cavab vermedin.amma neynek,bu cavabinlada qane olariq,axi basha dushurukki kamil cavab vermek uchun muselman olmag lazimdir.bu uzden seni uzurlu gorurem. Onun izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsənmi?(22-65) Həqiqətən, Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə, tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr, Ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz.(35-41) Bu ne demekdir? Bes o elleri ile(alayazu billah) neyise yardanda goyu kim tutub saxlayir? Goyde olan ALLAH onu nece ovcunda saxlayir? He deyesen basha dushdum.Allah ershden tepesi ashagi durub ellerini uzadib goyu saxlayir... Bes gecenin 3/1-de yere enende nece enir?goyude getirir ozu ile? Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır.(3-190) Biz xaliqin mexluqunda olduqunu deyende aqilli adam sayiliriqmi? Qane etdi.sagol. indi zehmet olmasa yuxardaki ayelere ve suallarada cavab ver.. Birde xatirladimki,Qetiyyen mecazdri deme.Ve tevil etme..yoxsa vahhabi selefi exilerin sene kafir olmusan deyerler.axi vahhabilerde selefilerde tevil haramdir,gerek zahire iman edesen
 14. Kopi paste etmek.ozude batil batil fikirler ireli surmek,bu demek deyilki haqq ehlisen.Bu qeder kopi paste Zeifliyin elametidir.Yoxsa bizde achardiq kitablari her temani kitabla doldurardiq.Amma biz sizi kimi aciz deyilik. Ne ise kechek movzuya.. Suallarimi tekrar edirem. Sene bir neche sualim var. 1-Quranin eli var? 2-Allahin neche eli var? 1?yoxsa2?yoxsa3 ve uchden chox? 3-Allah ershdedir? 4-Allah goydedir? 5-ersh goydedir? 6-Goy ershdedir? 7-Allah tanimag sizde tohiddendir?Allahi tanimayib ineye,guneshe ibadet shirkdir?yeni Lazimdir sizin eqideye gore Allahi tanimag?yoxsa ele kime geldi ibadet etmek olar? Xahish edirem konkret suallara konkret cavab ver.uzunchuluq olub sohbetden yayinmayaq.
 15. Sene bir neche sualim var. 1-Quranin eli var? 2-Allahin neche eli var? 1?yoxsa2?yoxsa3 ve uchden chox? 3-Allah ershdedir? 4-Allah goydedir? 5-ersh goydedir? 6-Goy ershdedir? Xahish edirem konkret suallara konkret cavab ver.uzunchuluq olub sohbetden yayinmayaq. http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=71661 orda men kopi pasteden abshqa hechne gormedim,orda Konkret cavab gormedim..sen oxuya bilmirsenki mene konkret cavab lazimdir?Bir kitab otmazkani foruma yerleshdirmek heqiqet demek deyil.yene zeifliyinizi isbat etdiz
 16. Yeni suallar aglima geldi Goresen Vahhabiler selefiler Allahi tanimagi bilirler?Yeni adam guneshe ibadet edir yoxsa Allaha bunu aydinlatrmagi lazim bilirler ya yox?
 17. Bu ayenin harasi muselmanlara aiddir? Bu aye 2 qism mushriklere aiddir. 1 qismki mekke mushrikleri idiki,inanirdilarki Allah bunlari yaradib ve chekilib kenara.Bunlari nezaretsiz buraxib,Ne gorur nedeki eshidir.Ve ozlerine duzeltdikleri butlerinin nezaretchi,eshiden,shefaet eden olduguna inanirdilar. Allah bu mushrik qovme chatdirir Resul(s.a.a.s) vasitesi ileki.Xeyr men sizin fikirleshdiyiniz kimi kenare chekilmemishem ve eshidirem sizleri.dua edende mene edin,sizin dua etdiyiniz bu butler,ibadet etdiyiniz butler,Sizi cennete salacagina inandiginiz butler(ilahlariniz),Ne ibadete layiqdirler.ne eshidirler sizi,ne gorurler,ne shefaetchi ola bilmezler. Buna gore Bu gun esl islamchi,esl muselman,esl shie,ve esl Peygember sunnetine emel eden mominlere bu ayeni shamil etmek Cahillikdir.Bu ayeni yalniz zindiqlar mominlere shamil eder. Chunki Esl muselmanlar,Allahin onlardan nezaretini chekdiyine,onlari eshitmediyine,onlari gormediyine inanmirlar.Esl muselmanlar inanmirlarki Allahin izni olmadan kimse shefaet vere biler.Esl muselmanlar Allahdan qeyrisine ibadet etmeyi shirk sayirlar.Ibadetin ne oldugunu derk edirler.shirk nedir derk edirler.daha burdaki vahhabiler selefiler kimi ibadet nedir,shirk nedir kishkirmirlar.Onlar bildiklerine emel edirler. ayedeki mushriklerin 2-ci xususiyyetleri: Onlar Allaha ibadet etmeyi tekebburlerine sigishdirmirdilar.Allahda onlari cehennemle mujdeleyir. He bax bu gun bu xususiyyetde olan mushrikler movcuddur.Numune olaraq Vahhabileri Selefileri gostermek olar. Bunlari Her cur noqsan sifetlerden munezzeh olan Allaha ibadete devet edirsen,amma ne fayda,tekebburlerinden Allaha ibadeti redd edirler.Ozleri uchun xeyallarinda bir but yaradiblarki baldiri var.oturur durur.qaldirir.qalxir enir.el ayag.sir sifet.boy buxun,mekan,zaman.ne bilim daha nelet.Harda noqsanli,ehtiyaci olan sifetler var veribler bu butlerine. Basha saldiqdadaki senin dushunduyun Allah deyil,Allah senin ona verdiyin sifetlerden pakdir.qebul etmirler tekebburluluklerinden.Ne ise chox uzatmag istemirem. Bu aye haqdaki fikri yekunlashdiraq: aye shamildir 1 mekke mushriklerine 2 vahhabilere seleflere Yuxardaki ayenin pirlere aid olmagini ruhi xesteler iddia ede biler. Bu aye hara pir hara ay millet?Beyem kimse piri(Resul(s.a.a.s) qebri,Onun pak ehli beytinin qebrini,ovliyalarin,mominlerin qebrini)kimse Allah bilir? Kimse onlari Allahdan qeyri musteqil guce quvvete sahib bilir? Bu ayeni pirlere aid etmekle belke ozunu klonluga vurursan xeberimiz yoxdur? Yoxsa kor ele ozunsen,eline ne verirler hech baxmirsan,getirib bura yerleshdirirsen? Bu ayede yuxarda yazdiglarimi tesdiq edir. Xulase: O bendeler(mushrikler) inanirdilarki Allah bunlardan nezareti goturub.bunlari bashli bashina buraxib,bunlardan chox uzagdir.bunlardan xeberi yoxdur,bunlari eshitmir. Ona gorede deyirki,Yox onlarin derk etdiyi kimi deyil,men onlara yaxinam.ve eshidirem,dua etsinler verim.Menim eshitmediyimi dushunub butlere dua etmesinler,ibadet etmesinler. Ayenin sonu yenede vahhabilere selefilere aitdir. Chunki onlar inanirlarki Allah uzagdadir,goydedir.bunlarin yaninda deyil,yaxin deyil,mesafe var aralarinda(halbuki quran deyir qaf 16-da Allah insanlara shah damarindanda yaxindir.Enfal 24-de deyirki Allah insanla qelbi arasina girer ve bashqa ayelerki tesdiq edirki Allah bizimledir.) Bunlarin iman getirdikleri ise Allah deyil,xeyal istehsalidir.Allah ise yuxardaki ayenin sonunda deyirki Menim chagrishimi qebul edib iman getirsinler.Amma tessufler olsunki eqllerini istirahete gondermish vahhabiler selefiler Allahin chagrishini deyil,oz xeyallarinda yaratdiglari buta iman edibler). Indi sen Akuda,p.gin varsa qoy qabagina yaxshi yaxshi fikirlesh ayeler barede.belke hidayet oldun. "Yoxsa (müşriklərin) Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni (halal) edən şərikləri vardır." (Şuara, 21). Sen gerek bu ayeni hech yazmayaydin.Bu aye sizin lap belinizden vurur. 1 neche misal chekib kechecem o biri ayeye: 1-Allah quranda buyururki yaxindan ve uzagdan gelen hecilerin arasinda hech ferq yoxdur.Amma sizin sheyxleriniz Hecce gelen hecilere oz batil eqideleri ile muamile edirler,incidirler doyurler.soyurler...Allahin emrine iatetsizlik edirler,Demeli alimlerinizi Allahin qanunu deyishdirmeye qadir bilen mushriklersiz sizde. 2-Allah quranda deyir ayaginiza mesh edin....siz ise yene qanun deyishdirib yuyursuz. 3-Allahin qurani Ve Resulun sunnetine muxalifetlik edib namazda ellerinizi baglayirsiz..Burdada Omer- deyesen Allahin qanunu deyishdirmeye qadir bilirsiz.. 4-Teravih namazini camaatla qilmag bidetiniz.. 5-Namazda hemdden sonra eniqma stilinde eeemiiiiiiiin bidetiniz. 6-Supermani pak bilmeyiniz. 7-Masturbasyani halal bilmeyiniz. O qeder dine zidd emelleriniz,qanunlariniz varki bilmirem hansini yazim. O biri ayelerde hemchin.Resulu(s.a.a.s) qoyub yapishmisiz omerden,ebu hureyreden(yehudilerden ders alan..yehudi eqidesini Resulun hedisi adi ile siriyan yalanchi) Allah teala deyende kimi nezerde tutursan?Meni? Kechen defe seni danlayanda demishdim menimle Allahinin ne ferqi var?Menimde 2 elim,ayagim var.senin Allahininda,Senin Allahinda cavan oglan suretindedir mende.. Amma onu bilki mene ibadet etmeyinizle cehennem qazanan mushriklersiz.mene ibadetden el chekin, Boyukler boyuyu olan Allaha ibadet edin,O Allaha ibadet edinki Heddi hududu yoxdur.ne goy onu ehate ede bilr nedeki yer,nedeki yerle goy.Yeni butun mexluqati Allah ehate edib.Butun naqis sifetlerden munezzeh olana ibadet edin. Qaldiki eql meselesine.Hemd olsun Allahaki,bizler Allahinin bize eql verdiyini qebul edirik,ve qebul edirikki bu nemeti veribki yaxshini pisden seche bilek,dogru yolu t. bilek.en bashlicasi Allahimizi taniyaq. Allah quranda defelerle bu mezmunlu ayelerle xitab edir: niye dushunmursuz?niye fikirleshmirler,ne azdir ibret alanlar..Eqlinden istifade etmeyenler heyvandanda ashagi seviyyededirler. Bizde buna Esasen Qebul edirikki axireti qazanmag uchun.Eqlimizden ve Qurandan ve Resulun(s.a.a.s) sunnesinden istifade etmeliyik. Sizler ise rebbiniz olan ibni teymiyyenin sozune gore eqlden istifade etmeyi haram bilirsiz.Eqlinizi afsayta saldiginiza gore Yehudi eqidesi ile islam eqidesini seche bilmirsiz.Yehudilerin sunnesi ile Resulun(s.a.a.s) sunnesini ayird ede bilmirsiz. Birde yadima dushmushken.Kechen sohbetlerimizde Boyutduyum(gozu zeif gorenler uchun) bir yazi vardi.onu gormeyibsen deye tekrar yazimki belke adam oldun. Yazmishdimki ibadet odurki:Tezim etdiyinin,chagirdiginin,itaet etdiyinin,istediyinin,sigindiginin ve sair Allahligina inanasan. Bax misal uchun.qardashini chagirirsan,Eger qardashinin Allahligina inansan,onu chagirmagin,qardashina ibadetdir. bashqa misal.Atana hormetden tezim edirsen,eger atanin Allahligina inansan ona ibadetdir senin tezimin. bashqa misal.Eger dostundan komek isteyirsense,onun Allahligina inansan,ondan komek istemeyin dostuna ibadet etmeyindir. eger Bele inancin yoxdursa,onda komekde isteye bilersen,chagirada bilersen.bunlarin hech biri ibadet sayilmir hemin shexse. Eger ibadet bu deyil,bashqa bir sheydir deyirsense,buyur izah ele.yox eger razisansa ibadet haqdaki sohbete,sadece merdane shekilde raziligini bildirki sohbetimizi davam edek. Yuxarda yazilanlari yalniz zindiqlar derk ede bilmir,amma men seni normal.eqli bashinda adam kimi muxatebim olaraq gormek arzusundayam.Ve inaniramki eqiden batil olsada,merdlik kimi gozel xasiyyet sende olar,ve haqq olaraq deyilmish sozleri etiraf etmeye cesaretin ve qeyretin chatar. Bu sebebden senin etiraflarini sebirsizlikle gozleyirem.Allah tutdugun orucun mukafati olaraq hidayet nurunu senin qelbinden esirgemesin.Amin!
 18. Biz onlardan heç kimi dost tutmuruq! Sadəcə münasibət normaldı! Bu dostluq demək deyil! Həm də başqa ayələri də oxusan pis olmaz! Çünki Quranda da yazılıb ki, onların içərisində iman gətirənlər vardır. Hətta bu yaxınlarda nə qədər xristian müsəlmana çevrilib bilirsən? Nə isə. Məncə sən onları özüvə dost tutursan! Hər halda onların dilində çox danışırsan! birde size islami izah edek! yeni namazdarin vaxtdari guran oldugunu gozuvuze soxag! ey 3 vaxt namaz gilanlar namaz 5 vaxt oldugu guranda gosterilib! Yalanchi adam chox gormushem,amma snein qeder heyasiz yalanchi gormemishem.Insan ne qederde hoqqa baz olarmish ilahi Seni bir defe danlamishdim,amma gorurem adam olmayibsan. Ele taha suresindeki ayeden bashlayaq. 20. Ta ha('Ta ha') surəsi130 Onların dediklərinə səbir et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd-səna ilə təriflə, gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında Ona təriflər de ki, bəlkə razı qalasan. Bizde Allahin emrine itaet edib,seni kimi mushriklerin,din bilmezlerin,islam dushmenlerinin sozlerine sebr edirik. gunesh dogmamishdan evvelki namaz elbetdeki Subh namazidir.Demeli 1 namaz vaxtini dedi.Sonra ne deyir baxaq: Ve batmamishdan evvel...gun batana kimi qilinasi olan 2 namaz var,Zohr ve Esr..Demeli helelik 2 namaz vaxti deyildi. Gece qilinan namazlar ise megrib ve i´shadir.Demeli 3 namaz vaxtini Allah dedi... Gunduz terifle gunorta namazlarina tekiddir... Yeni ayede achiqca 3 vaxt bildirilib.sen ise uzune durursan camaatinki 5 vaxt... Anlayasan deye bir az achiqlayim...Namaz 3 vaxtdir.bu 3 vaxtda 5 namaz var.ozlerininde mexsusi vaxtlari.eyni anda 2 namaz qilmag qeyri mumkundur.namazin biri misal qilinir 1:00-da o biri qilinir 1:05-de 2 defe qilinir.chatdi sene ay Yalanchi? bur bir prizmadan senin yalanini ashkar etmek ve cavabin idi...amma bu yazini yazmayib qisa sualda vere bilerdim sene...Sualim ise beledir.. Sizki iddia edirsizki Quranda gelen sozleri tevil etmek olmaz.zahirde nece gelibse elede qebul edilmelidir..Bele olan suretde nece iddia ede bilersenki bu aye namaz haqdadir?Axi ayede deyilirki terif denen.Hani bu vaxtlarda namaz qil sozu??? Baxaq bu ayeye: 1 namaz vaxti gun batmaga meyl edenden(zohr ve esr) 2 gecenin qaranliginadek.(megrib ve i´sha) 3 namaz vaxti subh ay Yalanchi 5 vaxti hardan chixardin sen? Birde bashqa sualim var...Subh namazlarimiz bir chox insanlar terefinden mushahide olunur?O hansi insanlardirki gorur bizim subh namaz qildigimizi? Bir Nefer Subh namazi qilir,ozudeki evde tekdir...bu aye ona aiddir yoxsa yox? eger desen yox onda dediyin kufru ozun denen ne kufru etmisen ..... Bu ayeler tekrardirki yuxarda izahat verdim. Sen keshf etdiyin vaxtda qilmag lazimdir?Senin keshfin Qurandan ustundur ele bilirsen?Biz muselmanlar kafirlere benzemirik.Biz qurana tabeyik,erebistan sehrasinda oturub aglina geleni danishan Yalanchi mushrik ibni teyymiyyeye teqlid etmirik.
 19. Sene bir neche sualim var. 1-Quranin eli var? 2-Allahin neche eli var? 1?yoxsa2?yoxsa3 ve uchden chox? 3-Allah ershdedir? 4-Allah goydedir? 5-ersh goydedir? 6-Goy ershdedir? Xahish edirem konkret suallara konkret cavab ver.uzunchuluq olub sohbetden yayinmayaq.
 20. Sunnulerin mesyar kebini ile sigenin ferqini achiqlayim. Sigede qiz olmur,dul qadin olmalidir. mesyarda ferqi yoxdur,qiz ve yaxud dul. sigede aldatma yoxdur mesyarda aldatma var. indi kechek bashqa meseleye.Bu meselede dul qadinin sige etmesine naraziliq eden sunnu alimlerinin dul qadina verdikleri fetvalardir.dul qadina ve subay kishiye. Selef xanimlarinin erleri olmadiqlari halda suni aletlerle ozlerini saxkitleshdirmekden gedir. Qabaqcadan qeyd edim ki, bu emel Shielerde qeti qadagan ve haramdir! زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج ـ وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر ـ فتستدخله المرأة، أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار" İbn Cövziyyenin fikri: "Eri olmayan, şehvet baxımından, çetinliyi olan qadı-na bezi feqihlerin dediyine gore kişi aletine benzer müasir eşyaları, (hemçinin xiyar, banan, badımcan ve s). eşyaları fercine daxil edib onunla özü-nü sakitleşdirmesi caizdir.” ) Bax: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 “Bedayiul - Fevaid”, İbn Qeyyim Cövziyye, c:4, seh:905 الحمد لله على أنني شيعي موالي من أئمة أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة َخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .) ( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر Hemçinin ibn Hezm özünün meşhur "el-Mühella" kitabında bir neçe senedle Hesen Besriden bele revayet edir ki, o, deyib: "Qadının öz şehvetini sakitleşdirmesi üçün, habele zinadan uzaq olması üçün bu eşyalardan(meyve terevez.vibrasyonnu aletler ve sair) istifade etmesinin heç bir ziyanı yoxdur. İbn Qeyyim Gövziyye vehhabi kişilerinin şehvet baxımından çetinlik çekenlerine dair verdiyi fetva: "Qarpızı, yemişi delerek aletinizi onun içine daxil etmeyiniz ve ya düzəldilmiş manikenlərə alətinizi sürtüb özünüzü sakitleşdirmeyiniz caizdir." / "Bedayiul - Fevaid", İbn Qeyyim Cövziyye, c:4, seh:905 / indi gorun bu alchaglar,Allahin halalini qoyub hansi yollara el atirlar,hele ustelik bar bar ele bagirirlarki guya bunlar en duz yoldadirlar,qalan hami sehv.. bir misal vare,ogru ele bagirdi,dogrunun bagri yarildi.
 21. Demek isteyirsenki Peygember(s.a.a.s)-in sehabeleri ireli bazliga gedirdiler sige eden zaman?yoxsa inkar etmek fikrindesen sehabelerin Omer sigeni qadagan(Allahin halalini haram edenedek(Allahin halalini haram,haramini halal eden avtomatik kafir olur)Mute nigahi(sige) etdiklerini?eger beledirse denen chekinme sene sevimli kitablarindan deliller getirek men indi bashqa noqteye toxunmag isteyirem. Her bir qizin evlenmek arzusudur.her jes isterki evlensin xoshbext aile sahibi olsun.Amma bu hamiya qismet olmur.birinin eri olur,birini pis exlaqina gore boshayirlar,birinin eri narkoman olur ve sair. Dul qadin haqda meseleye irelde qayidacam. Indi demek istediyim budurki bezi qizlarin dul qalmasina sebeb yuxarda saydigimiz amiller deyil.Sunnu alimlerinin fetvasidir.Bu ozlerini Peygember sunnesine sirimaga chalishan tayfanin alimleri Qiz ushaglarini daimi evlenmek adi ile aldadib almagi caiz gorurler.Yeniki bir nefer bir qiz ushagina deyeki gel daimi kebin kesdirek,ve ureyindede niyyeti budurki 1 aydan yaxud 3 aydan sonra boshaya nigahi duzdur. Mene bir nefer basha sala bilermi bu ne ograshliqdi?Hansisa temiz bir qiz ushaginin bashina bu ish achila bilermi?gozel vedlerle al qizi,1 ay yasha sonra at.sondur o qizin gul teravetini.bu insanligdirmi? chox bashinizi agritmag istemirem.buyurun oxuyun bu ozunu Resulullah sunnesi geden adlandiran ehli sunne camatin alimlerinin ograshliq fetvalarini. Şeyx Abdulaziz ibn Baz da – rahiməhullah – bunu caiz görür və deyir: أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله . فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة... أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح “Bo؛anmaq niyyəti ilə evlənməyə gəldikdə isə, bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf vardır. Onlardan bəziləri bunu məkruh gِrdülər, məs. əl-Əvzai – rahiməhullah – və bir qrup alim. Dedilər ki, belə bir nikah “mutə” nikahına bənzəyir və onlara gِrə bo؛anmaq niyyətli ilə evlənməsi caiz deyildir. əl-Muvəffaq İbn Qudamənin – rahiməhullah – “əl-Muğni” əsərində dediyi kimi elm əhlinin çoxu isə bunun - əgər niyyət fəqət onunla Rəbbi arasındadırsa və bu shərt qoshulmursa - caiz olması gorüshündədirlər. Birinin təhsil və ba؛qa i؛lər üçün səfər etməsi halında olduğu kimi əgər ِz nəfsinin günaha dü؛məsindən qorxursa, hətta i؛ini bitirdikdən sonra bo؛anmağı niyyət etsə belə, evlənməsi caizdir. Doğru olan da bu gِrü؛dür, əgər onun niyyəti yalnız ِzü ilə Rəbbi arasında qalırsa və qadına və onun vəlisinə bildirmirsə və yalnız Allah ilə onun arasında qalırsa. Əvvəl qeyd etdiyimi kim alimlərin cumhuru bunda bir bəis olmadığını sِyləyir və bunun “mutə” nikahı ilə bir bənzərliyi yoxdur, çünki onun niyyəti Allah ilə onun arasındadır və belə bir ؛ey ؛ərt qo؛ulmur... Təhsil üçün və ya səfir olduğu üçün və ya kafir ِlkəsinə getməyə icazə verən digər səbəblər üçün getdiyi ِlkədə evlənməyə gəldikdə, həmin ِlkədən geri dِnməyi qəsd edirsə və ِz nəfsinin günaha dü؛məsindən qorxduğu üçün evlənməyə ehtiyacı varsa, orada bo؛anmaq niyyəti ilə evlənməsi caizdir. Lakin dinindən ehtiyat etməsinə gِrə və alimlərin ixtilafından kənarda qalmasına gِrə bu niyyətini tərk etməsi daha uyğundur. Eləcədə burada belə bir niyyətə ehtiyac yoxdur; çünki nikah bağladıqda bo؛anmağı niyyət etməsə belə, əgər bo؛anmaqda bir məsləhət gِrürsə, o zaman ki؛inin bo؛anması qadağan edilməmi؛dir.” “Məcmu Fətava va Məqalət Mutənəvvia li؛-ھeyx İbn Bəz”, 5/42 İmam ən-Nəvəvi – rahiməhullah – deyir: قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه “əl-Qadi dedi: Əgər kimsə tam bir nikah ilə evlənərsə və əgər həmin qadını yalnız niyyət etdiyi müddətdə saxlamaq istəyirsə, onun nikahı səhih və halaldır və bu “mutə” nikahı deyildir, çünki “mutə” nikahında zikr etdiyimiz ؛ərt yoxdur. Lakin Malik dedi: “Bu, insana yara؛an bir əxlaq deyildir.” əl-Əvzai isə ؛az bir gِrü؛ qəbul etdi və dedi: “Bu, “mutə” nikahıdır və bunda xeyir yoxdur.” “ھərhu Sahihi Muslim”, 9/182 İmam ən-Nəvəvi kimi digər ؛afi alimləri də belə bir nikahı səhih saysalar da, onun məkruh olduğuna hِkm veriblər. ھafi alimi əl-Məvardi – rahiməhullah – deyir: النكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده, وهو مكروه لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده, ولا يفسد بالنية لأنه قد ينوي ما لا يقعل, ويفعل ما لا ينوي. “Nikah səhihdir, çünki əqd onu fasid edə biləcək ؛ərtlərdən azaddır. Lakin məkruhdur, çünki elə bir niyyət vardır ki, əgər bu dildə sِylənsə əqdi pozar, lakin niyyət ilə pozulmur, çünki o etmədiyi bir ؛eyi niyyət etmi؛dir və niyyət etmədiyi bir ؛eyi edir.” "əl-Havi", 11/457 Hənbəli məzhəbinin mə؛hur imamlarından olan İmam İbn Qudamə - rahiməhullah – deyir: و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها “Heç bir ؛ərt qo؛madan onunla evlənərsə, lakin o qadını bir aydan sonra və ya həmin ِlkədəki i؛ini bitirdikdən sonra bo؛anmağı niyyət edibsə, alimlərin çoxunun gِrü؛ünə gِrə nikah səhihdir. Yalnız əl-Əvzai dedi: “Bu, “mutə” nikahıdır.” Doğru olan isə budur ki, bunda bir bəiz yoxdur və onun niyyəti nikaha zərər etməz. Ki؛iyə isə qadını ilə daim ya؛amağı niyyət etməsi vacib deyildir və əgər qadın onunla kِnlünə gِrədirsə onunla ya؛ayar, əks təqdirdə bo؛ayar.” “əl-Muğni məa ھərh əl-Kəbir”, 7/573 Eləcədə ھeyx Muhamməd Əmin bin Muxtar ə؛-ھinqitidən – rahiməhullah – qürbətdə ya؛ayan və orada evlənən biri haqqında soru؛urlar və əgər o, həmin ِlkədən qayıdacağı halda həmin qadını bo؛ayacağını niyyət edərsə, bu nikah “mutə nikahı” sayılırmı. ھeyx ə؛-ھinqiti bunun cavabında deyir: إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس “Bu, səhih bir nikahdır və alimlərin hamısına gِrə müəyyən bir müddəti ؛ərt qo؛mazsa “mutə” nikahı sayılmaz. Yalnız “əl-Əvzai” bunu batil saymı؛dır. Onun bu sِzünü əl-Hafiz ibn Hacər “Fəth əl-Bari”əsərində nəql etmi؛dir və heç bir etiraz etməmi؛dir. Malikdin isə - rahiməhullah – belə dediyi rəvayət olunur: “Bu gِzəl bir ؛ey deyildir, nə də insanların əxlaqından deyildir.” “Rihlətul-Həcc ilə Beytilləhil-Haram”, səh: 100
 22. Eger seni qane etmese,xeber ele,hele chox surprizler teqdim ederem sene.Hem mushrik yaklanchi,ehli beyt dushmeni ibni teymiye barede,hemde ele oz alimlerinizin bir birine dediyi "gozel" sozlerden P.S ozlerini soyub tehqir eden ehli sunne aluimleri shielere rafizi deyende men teccublenmirem.bes forum ishtirakchilari?
×
×
 • Create New...