Jump to content

Əsil qadın necə olmalıdır


Ayselmm

Recommended Posts

  • 4 months later...

О барэдэ hинди олмасын дюз юз ил бундан габаг рэhмэтлиг Мирзэ Элэкбэр дийиб ки, эсл гёзэл (вэ эйни заманда hэм дэ дюз олмагын) олмагын бир нечэ дэнэ шэртлэрм вар. Эсл гадын, биримджиси, дамдан баджадан бахмаз. Су кими hэр тэрэфэ дэ ахмаз.

Ондан да сонра да, гыза лазымды билмэг ев иши палтар тикиши кёhнэ йуйуб йун дарамаг сэhни сэраны сюпюрюб касэни габы уфюрюб бир дэ следующие хёрэклэри биширмэги: кюфтэ, кэлэм домасы, мэт hалвасы, лобйалы аш, пахлава, тэндир чёрэги

Link to comment
Share on other sites

Бахыр хансы дёврдя...

 

Бу гюн эсл гадын озю газаныб озюню доландырмалыды..

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

 

Есенин

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • 2 months later...

Yaxşı, bu qədər arvad dolandırmaq üçün gərək qazana bilsin. İndi bizim dövrümüzdə qazanc üçün çoxlu imkanlar var. Biznes, proqramlaşdırma, mərclər üzrə qazanc, ticarət, müxtəlif peşələr var. Hər şeydən qazanıb istədiyiniz qədər arvad verə bilərsiniz. Burada əsas şey arzu olmaqdır, qalan hər şey ardınca gələcək. Odur ki, davam edin dostlar, cəhd edin və uğur qazanacaqsınız.

Edited by Esterr
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Bəli, bizim dövrümüzdə qadın hər şeyin öhdəsindən gəlməli, gözəl və baxımlı görünməklə yanaşı, həm də pul qazanmağı bacarmalıdır. Məsələn, mən kazinoda oynayıram https://pin-up-az.ru/ Yüksək gəlir faizi olan çoxlu sayda oyun slotları, siz nəinki yaxşı dincəlib dincələ bilərsiniz, həm də yaxşı pul qazana bilərsiniz. Nə qazansam, özümə xərcləyirəm. Ümumiyyətlə, belə bir şey.

  • Joy 1
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, marta_petrova сказал:

Bəli, bizim dövrümüzdə qadın hər şeyin öhdəsindən gəlməli, gözəl və baxımlı görünməklə yanaşı, həm də pul qazanmağı bacarmalıdır. Məsələn, mən kazinoda oynayıram https://pin-up-az.ru/ Yüksək gəlir faizi olan çoxlu sayda oyun slotları, siz nəinki yaxşı dincəlib dincələ bilərsiniz, həm də yaxşı pul qazana bilərsiniz. Nə qazansam, özümə xərcləyirəm. Ümumiyyətlə, belə bir şey.

Хя,дюз дейирсиз,тамамиля разыйам - эсл гадын казинодан чыхмамалыдыр,ичмялидир,вурмалыдыр,бир сигарет чякмясин ,о гяти гадагандыр,гяляджяйдя ушага тя'сир едяр   :lol:

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

 

Есенин

Link to comment
Share on other sites

Никляривюз дя беля  йарашыр сизя  ))) 

Эстер,Петрова ,сонра хяр халда Фатмагюль оларсыз  ))) 

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

 

Есенин

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...