Jump to content

Души прекрасные порывы..


Recommended Posts

4 часа назад, Tredici сказал:

 

помните тема такая была) стихотворная мейхана)

Не помню)у мну ромашка)

И где обещанные стихи?)

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 80
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Mübarək Zəfərin dəydi qədəmi,
yanır köhləninin nalı Şuşanın.
Yenə, əzəllərdə olduğu kimi,
"Su yolu olacaq" yolu Şuşanın.

Ömürlük unutmaz bircə yol görən,
var ol, Qələbəni Yurda gətirən!
Bura pətəklə gəl, arı becərən,
çiçək məlhəmidir

balı Şuşanın.

Xəyala dalanda kül tutar üzü,
Allah, nə əzizmiş ocağı, közü!
Rəssam fırçasına boyadır özü -
dərəsi, yamacı, yalı Şuşanın.

Bacalar daşıyar tüstü ocaqdan,
yayın qızmarında üstümdə yorğan,
övlad qeyrətinə inandığından
bir az pozulmuşdu halı Şuşanın.

Samovar fit çalır, çayı dəmdədi,
ruhu Xan əminin zərif bəmdədi,
"Nəlbəki gülləri" gönçə qədəmdi,
"Cıdır"ı insanla dolu Şuşanın.

Sancma tikanlarla məni, qızılgül,
onsuz da köksümə sığışmır könül,
Bülbül elə coşdu - bir "Xarıbülbül",
Bir də ki, mən oldum lalı Şuşanın.

Burdan Vahid Əziz ayrı düşəni -
yasəmən gətirib saçının dəni,
İlahim, nə qədər sevirmiş məni! -
Boynuma sarmandı qolu Şuşanın.

18.01.2021Tkr5uRO8_400x400.jpg.8a6f4c074e8424869dda72352281d13e.jpg

 • Love 1

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Журавли...

Задержите в полете удар крыла:
Слово есть у меня для вас, журавли
Вереница ваша откуда летит?
Начинайте об этом рассказ, журавли.

Очарован вами высокий Багдад,
Он прилету вашему будет рад.

Вы широкими крыльями бейте в лад,
Не роняйте перо в этот раз, журавли.

Я с возлюбленной милой давно разлучен,
Словно бабочка, я красотой сожжен.

Я ищу кареглазую среди жен.
Не видали ль вы этих глаз, журавли?

Полюбил я сурьму этих карих очей.
Пусть не сглазят и в темноте ночей,
Пусть минует вас сокол, глядите зорчей!
Я хочу, чтоб вас случай спас, журавли!

Ваша дикая песня нежна, нежна,
И душа моя радостью обновлена.
И Вагифа душа высоко взметена,
Чтобы вечно лететь возле вас, журавли!

images.jpeg

Edited by Айлинка

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Bir zaman havada qanad saxlayın,
Sözüm vardır mənim sizə, durnalar!
Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz?
Bir xəbər versəniz bizə, durnalar!

Sizə müştaq durur Bağdad elləri,
Gözləyə-gözləyə qalıb yolları,
Asta qanad çalın, qafil telləri
Heyifdir, salarsız düzə, durnalar!

Xeyli vaxtdır yarın fərağındayam,
Pərvanə tək hüsnün çırağındayam,
Bir ala gözlünün sorağındayam,
Görünürmü, görün, gözə, durnalar!

Mən sevmişəm ala gözün sürməsin,
Bədnəzər kəsibən, ziyan verməsin,
Saqın gəzin, laçın gözü görməsin,
Qorxuram səfnizi poza, durnalar!

Nazənin-nazənin edərsiz avaz,
Ruhlar tazələnir, olur sərəfraz,
Vaqifin də könlü çox edər pərvaz
Hərdən sizin ilə gəzə, durnalar!

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Как небеса ты расцвела, фиалка.
Ты все поля себе взяла, фиалка.
Зачем ты роскошь цветников отвергла,
Зачем поля ты предпочла, фиалка?

 

Ты шелестишь, как будто боль и старость
Ты в юности перенесла, фиалка.
В тебе весна влюблённость пробудила -
Любовь всегда была грустна, фиалка.
Мне кажется, что локонов любимых
Ты нежный запах донесла, фиалка

.Хуршидбану Натаван. 

Fialka--900x595.jpg

Edited by Айлинка

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Dumanlı dağların başında durdum
Dumandan özümə bir xeymə qurdum
Dumanlı dağların başında durdum
Dumandan özümə bir xeymə qurdum
Keçdir xəyalımdan öz gözəl yurdum
Dumanlar başında dastana döndü
Dastana döndü...
Keçdir xəyalımdan öz gözəl yurdum
Dumanlar başında dastana döndü
Dastana döndü...
Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır
İnsançün laləzar, vətən yaxşıdır
Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır
İnsançün laləzar, vətən yaxşıdır
Şair, sorma vətən nədən yaxşıdır?
Adı gələcək könlüm dastana döndü
Dastana döndü...
Şair, sorma nədən vətən yaxşıdır?
Adı gəlcək könlüm dastana döndü
Dastana döndü...
Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə
Şövqümü artırdı şeirə, qəzələ
Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə
Şövqümü artırdı şeirə, qəzələ
Çatdıqca vətənim, elim nəzərə
Təbiət də mənə heyran göründü
Heyran göründü...
Çatdıqca vətənim, elim nəzərə
Təbiət də mənə heyran göründü
Heyran göründü...
Xəzər dənizitək eşqimlə coşdum
Xülyalar içində sanki bihuşdum
Xəzər dənizitək eşqimlə coşdum
Xülyalar içində sanki bihuşdum
Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum
Tufanlar qarşımda dastan göründü
Dastana döndü...
Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum
Tufanlar qarşımda dastana döndü
Oxu, qardaşım, oxu...
Şair, sorma vətən nədən yaxşıdır?
Adı gələcək könlüm dastana döndü
Dastana döndü...
Şair, sorma nədən vətən yaxşıdır?
Adı gəlcək könlüm dastana döndü
Dastana döndü...
 
 

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

20 января 1993 года не стало Одри Хепберн. Ей было 63 года. Для миллионов людей она была символом вечной красоты и женственности, искренности и доброты. Во время церемонии прощания Грегори Пек прочитал ее любимые стихи — «Вечную любовь» Рабиндраната Тагора:

 

Мне кажется, будто любил я тебя уже множество раз и во множестве воплощений,
Каждую новую жизнь, во все времена, бесконечно.
Своим зачарованным сердцем я продолжаю сплетать ожерелье стихов, —
И этот мой дар ты носишь вкруг шеи твоей во многих твоих воплощеньях.

 

Каждую новую жизнь, во все времена, бесконечно.

Когда б не пришлось мне услышать издревле пришедшую быль о любви, о печали,
Старинные сказы о тех, кто в разлуке, кто вместе,
Я в прошлое вглядываюсь снова и снова, — в конце коридора эпох стоишь Ты,
Облачённая в свет от звезды, проницающий толщу событий.

 
 
 

Ты становишься образом, что в памяти нашей навечно.

Нас с тобою уносит поток, берущий начало в той дали,
Где родилось само время, где был кто-то в кого-то влюблён.
Мы сыграли когда-то сотни любовных ролей, где всё та же была
Сладость встреч, где всё те же слезы прощаний...

Любовь так стара, но обновляется вечно.

И всё это ныне у ног твоих возлежит, в тебе завершенье нашло, -
Любовь всех людей, из всех времён бесконечных,
Извечного счастья, извечных печалей извечная жизнь,
Память всех любивших когда-то, — всё это слилось с нашим чувством...

И все песни поэтов, во все времена, бесконечно.

Перевод И. Уварова

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Ветер ли старое имя развеял,
Нет мне дороги в мой брошенный край,
Если увидеть пытаешься издали,
Не разглядишь меня, не разглядишь меня
Друг мой прощай.
Я уплываю, и время
Несет меня с края на край,
С берега к берегу, с отмели к отмели
Друг мой прощай.
Знаю, когда-нибудь
С дальнего берега
Давнего прошлого,
Ветер весенний ночной
Принесет тебе вздох от меня.
Ты погляди, ты погляди, ты погляди
И не осталось ли что-нибудь после меня
В полночь забвенья
На поздней окраине
Жизни твоей,
Ты погляди без отчаянья,
Ты погляди без отчаянья.
Вспыхнет ли, примет ли
Облик безвестного
Образа будто случайного,
Примет ли облик безвестного образа
Будто случайного.
Это не сон, это не сон,
Это вся правда моя, это истина.
Смерть побеждающий вечный закон,
Это любовь моя это любовь моя,
Это любовь моя это любовь моя,
Это любовь моя это любовь моя...
 Ностальжи....
Вам и не снилось...
 • Upvote 1

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Tredici сказал:

 

так это ж не по заказу бывает) а по вдохновению)

Я думала  у Вас есть сборник своих  стихов)

Ладненько когда вдохновение появится не забудьте   про эту тему )

 • Upvote 1

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Айлинка сказал:

Я думала  у Вас есть сборник своих  стихов)

Ладненько когда вдохновение появится не забудьте   про эту тему )

 

есть) но я не люблю повторяться)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Tredici сказал:

 

есть) но я не люблю повторяться)

Значит не хотите  чтобы мы почитали )так и запишем)

Edited by Айлинка
 • Joy 1

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Я писала когда то стихи ..вернее басни и смешные вещи в стихах

Высмеивала деревенские какие то моменты..

Выложила бы ,но вы не поймете ничего

Писала на грузинском ..

 

@Trediciхватит убегат ,ждем ваши творения ,интересно же )

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Если хочешь ты скрытые тайны узнать,
Если хочешь проникнуть в ничто,
Ароматы цветов пусть расскажут тебе о начале миров и вещей,
Если хочешь, о внемлющий, чтобы сейчас всё на свете открылось тебе,
Ты, мелодию взяв, отыщи вглубине все законы движения в ней....

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

такое же великолепное исполнение как и сами стихи.

просто великолепнейшее..

 

 

Тебя хоть там любят?

Лелеют? Целуют?

Тебя обнимают?

Ты счастлив?

Ты весел?

 

Нет-нет, не печалюсь,

нет-нет, не тоскую:

Я вытрясла душу в унынии кресел!

 

Не холодно хоть? Не грустишь? Не измучен?

Зима, говорят, будет нынче суровой!

 

На всякий пожарный, на экстренный случай,

Я вытрясла душу в унынии слова,

Чтоб больше не выглядеть слабой и скучной.

Но помни: родных не бросают, не губят! 

 

 

 

 

 

 • Love 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, A... said:

такое же великолепное исполнение как и сами стихи.

просто великолепнейшее..

 

 

Тебя хоть там любят?

Лелеют? Целуют?

Тебя обнимают?

Ты счастлив?

Ты весел?

 

Нет-нет, не печалюсь,

нет-нет, не тоскую:

Я вытрясла душу в унынии кресел!

 

Не холодно хоть? Не грустишь? Не измучен?

Зима, говорят, будет нынче суровой!

 

На всякий пожарный, на экстренный случай,

Я вытрясла душу в унынии слова,

Чтоб больше не выглядеть слабой и скучной.

Но помни: родных не бросают, не губят! 

 

 

 

 

 

Пораженческая депрессивная

 • Joy 1
Link to comment
Share on other sites

Прослушал на всякий случай второй раз. С таким мышлением гарантирована несчастная жизнь. Вечное оглядывание, глаза в прошлом, сравнивание себя с кем-то.

 

Исполнение в целом грубое и истеричное, но интересное

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, gasiga сказал:

Пораженческая депрессивная

 

 

скучать по человеку не депрессия ) 

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, A... said:

 

 

скучать по человеку не депрессия ) 

Она не скучает же)) конкретно гёзю галыб вслед.

И в секретных уголках души надеется что там всё плохо и поймёт как с ней было хорошо и оценит))

 • Joy 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, gasiga сказал:

Она не скучает же)) конкретно гёзю галыб вслед.

И в секретных уголках души надеется что там всё плохо и поймёт как с ней было хорошо и оценит))

 

вот все возьмет и об...т  испортит ,всю малину и романтику :lol:

 • Joy 1
 • Love 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

она просто вдруг вспомнила и подумала о нем ..и написала стихи и песню )

 

 

может она счастлива, но сохранила теплые воспоминания ? 

может она переживает за человека ? )) 

 

----

вообще все писатели ,артисты ,художники должны страдать..иначе не получается у них писать что то душераздирающее.. 

счастье отупляет))) 

 

 

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, A... said:

она просто вдруг вспомнила и подумала о нем ..и написала стихи и песню )

 

 

может она счастлива, но сохранила теплые воспоминания ? 

может она переживает за человека ? )) 

 

----

вообще все писатели ,артисты ,художники должны страдать..иначе не получается у них писать что то душераздирающее.. 

счастье отупляет))) 

 

 

Холодно)))

 

Насколько я смею судить пика страданий поэзия достигла именно на русском языке

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, gasiga сказал:

Насколько я смею судить пика страданий поэзия достигла именно на русском языке

 

мой племянник тоже так говорит ..что европеец потому и счастлив ,что не понимает русскую литературу )))

 

 

 • Like 1
 • СПАСИБО 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

я считаю ,что во всем должна быть острота..соль ,перец.. 

 

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, gasiga сказал:

И я так считаю) но не одни лишь крокодиловы слёзы и страдания)

 

там забооооотааааа...волнуется о человеке человек.

 

 

 • Love 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Порой, бывает, незнакомый человек
Живущий «по ту сторону планеты»
Вдруг остановит твой безумный бег
Простым вопросом: Солнышко, ну где ты?

И сразу, в миг, становится теплей
От слов простых, пронизанных участьем
И в череде уныло-серых дней
Мелькнет луч солнца, разогнав ненастье

И тише боль. И легче на душе
И хочется дарить тепло другому,
Живущему в реальном мираже
Так далеко, но близкому такому…

И чувствуешь уверенность свою
И веришь в то, что нужен ты кому-то
А ведь стоял почти, что на краю
Отчаянья. Спасла тепла минута.

Давайте не скупиться на тепло:
Нам всем важны минуты пониманья
Пусть другу станет на душе светло
От нашего участья и вниманья...
................................

Остановить хочу безумный бег
Слова мои улыбкою согреты
Родной мой, незнакомый человек
Грустить не надо...
.................

Солнышко...
............................Ну где ты?

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

Что принесут еще года, –
Неясно с будущей пропиской…
В ту ночь вернуться бы, туда,
Где ты была живою, близкой.

И навсегда пребудешь в ней –
Весной, сиреневою веткой,
Восторгом юности своей,
Моей вернувшейся ответной.

Да вот пришлось иначе жить
В ином бессильном ощущенье, –
Влюбленностью в тебя грешить,
В которой нет уже значенья.

Но то, что было, не убей,
Останься в той ночи заветной
Возвратом юности моей,
Весной, сиреневою веткой…

Музыка — это следы, по которым можно вернуться в разное время жизни.:wub:

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, gasiga сказал:

Йох бир хамам)))

 

Никто не заботится о чужом человеке. Да, да. Именно чужом.

 

Не все черствые как вы ))

 

 человек влюбился,например,в женатого,но настолько сильно любит ,что понимает и отпускает его ,но это не мешает ей думать о нем,любить его ..пусть на расстоянии.Возможно? 

Вполне

 

 

или...полюбила ,но не срослось по причине,она была Копулетти ,а он Монтекки ))))

 

Или она замужем,но полюбила его,но не может бросить мужа потому что...муж инвалид ,например,или любимый тоже женат.

 

У меня воображение развито,могу еще версий накидать )))

---

Может кто написал эти стихи ощущала именно такие чувства и тихо молча в стихах страдает по любимому человеку..

 

Ведь песни,стихи ,романы пишутся не от балды

Человек что то чувствует кто это пишет и если он может это красиво передать мы и слушаем,читаем,пытаемся понять почему именно такие стихи,именно такие слова,именно такой исход...

 

 

 

 

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Любой человек который тебе по душе ,кто тебя понимает,слышит и чувствует перестает быть чужим ,кстати..

 

 

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, A... said:

 

Не все черствые как вы ))

 

 человек влюбился,например,в женатого,но настолько сильно любит ,что понимает и отпускает его ,но это не мешает ей думать о нем,любить его ..пусть на расстоянии.Возможно? 

Вполне

 

 

или...полюбила ,но не срослось по причине,она была Копулетти ,а он Монтекки ))))

 

Или она замужем,но полюбила его,но не может бросить мужа потому что...муж инвалид ,например,или любимый тоже женат.

 

У меня воображение развито,могу еще версий накидать )))

---

Может кто написал эти стихи ощущала именно такие чувства и тихо молча в стихах страдает по любимому человеку..

 

Ведь песни,стихи ,романы пишутся не от балды

Человек что то чувствует кто это пишет и если он может это красиво передать мы и слушаем,читаем,пытаемся понять почему именно такие стихи,именно такие слова,именно такой исход...

 

 

 

 

Очень плохие ситуации людей от которых я бы убегал)) инвалида бросить не может видите ли)) придумала себе роль спасателя мученицы

 

Link to comment
Share on other sites

5 минут назад, gasiga сказал:

И обычно он рядом, а не с другой)

Не всегда...:pooh_go:

 • Like 1

Когда вся грязь народного суда

моей душе и сердцу докучала

я посылал всех с гордостью туда

где наша жизнь взяла свое начало.. 

/Есенин/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...