Jump to content

Правила подраздела "Ислам"


al-Fath

Recommended Posts

1. В отношении каждого пользователя, вне зависимости от его вероисповедания, мировоззрения, количества созданных сообщений и др. - запрещается:

1. İstifadəçiləri onların dinindən, dünya görüşündən, yazdığı ismarıcların sayından və s. asili olmayaraq qadağandır:

1.1 Оскорблять;

1.1 Təhqir etmək;

1.2 Издеваться;

1.2 Ələ salmaq;

1.3 Угрожать;

1.3 Alçaldmaq;

1.4 Обсуждать пользователя:

1.4 İstifadəçini müzakirə etmək:

1.4.1 как личность;

1.4.1 onun şəxsiyyətini;

1.4.2 его ник;

1.4.2 onun ləğəbini;

1.4.3 его подпись;

1.4.3 onun imzasını;

1.5 Называть его (ее) словами считающимися оскорбительными, например: кафир, нехристь, гой и т.д.;

1.5 Ona təhqir hesab olunan sözləri aid etmək, misal üçün kafir, cahil və s.;

1.6 Провокация одного или нескольких пользователей на нарушение отдельных правил форума.

1.6 Provokasiya yolu ilə bir və bir neçə istifadəçini forum qaydalarının pozulmasına təhrik etmək.

2. В отношении религий запрещается:

2. Dinlərə aid qadağandır:

2.1 Оскорблять лидеров религиозных движений, национальных лидеров и лидеров религиозных государств;

2.1 Dini hərəkat, milli və dini dövlətlər liderlərini təhqir etmək;

2.2 Называть определённые запреты тупыми, глупыми и т.д.;

2.2 Müəyyən edilmiş qadağaları boş və ya mənasız adlandırmaq;

2.3 Обсуждать вопросы фикха не относящиеся к вероубеждению;

2.3 Əqidəyə aid olmayan fiqhi məsələləri müzakirə etmək;

2.4 Провоцировать, настраивать, натравливать представителей одной конфессии или мазхаба против другой;

2.4 Ayri ayrı konfesiya və ya məzhəb nümayəndələrini bir birinə qarşı çıxmaları üçün təxribat etmək;

2.5 Фальсификация переводов с целью дискредитации, а также выставление ошибочных, дискредитирующих и ложных переводов с иностранных языков;

2.5 Xarici dillərdən olan tərcümələri saxtalaşdırmaq, həmçinin etibardan salmaq məqsədilə səhv və yalan tərcümələri yerləşdirmək;

2.6 Открывать темы разжигающие межрелигиозные (межмазхабные) и межнациональные распри;

2.6 Dinlər (məzhəblər) və millətlər arası nifaqa səbəb olan mövzuların açılması;

2.7 Запрещается называть мусульман не являющихся таковыми словами: рафидит, рафизит, рафида; ваххабчик, ваххабитик, ваххабята и все в этом духе.

2.7 Müsəlmanlara belə olmayan halda bu sözləri aid etmək qadağandır: rafizi, rafidi, rafida, vəhhabi və s. buna oxşarlarını.

3. Запрещается вредить разделу форума в виде:

3. Forumun bolməsinə bu cür ziyan gətirmək qadağandır:

3.1 Флуда - часто повторяющихся сообщений;

3.1 Flud – tez tez təkrar olunan ismarıclar;

3.2 Оффтопа - написании сообщений не связанных с темой

3.2 Offtop – mövzuya aid olmayan ismarıcları yazmaq;

3.3 Ненормативной лексики;

3.3 Nizam-intizamdan kənar olan danışıq;

3.4 Написания сообщений латиницей на русском и кириллицей на азери

3.4 İsmarıcın rus dilində latın əlifbası ilə və ya azəri dilində kirill əlifbası ilə yazılışı;

3.5 Написания сообщений красным цветом;

3.5 İsmarıcın qızrızı rənglə yazılması;

3.6 Написания сообщений огромными шрифтами

3.6 İsmarıcı böyük şriftlə yazmaq;

3.6 Оверквотинга;

3.6 Overkvotinq;

3.7. Беспрерывного копипейстирования.

3.7 Mütəmadi kopipeys etmək.

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 259
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

юзер ABDULAZİZ222 рейтинг 20%

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=58340

3.7. Беспрерывного копипейстирование

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1608721

оскорбление юзеров-шиитов (Zəlalət-əhlinə cavab olaraq)

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

ABDULAZİZ222

Dəfələrlə mənim xəbərdarlığıma varmadığına, dəfələrlə saxtakarlığa yol verdiyinizə (qaydaların 2.5 bəndi) və fluda (bənd 3.1) görə Sizin reytinqinizi 20% artırıram!

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1611570

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

molla tulku

Əqidəyə aid olmayan şeyləri müzakirə etdiyinizə görə Sizin reytinqinizi 20% artırıram

2.3 Обсуждать вопросы фикха не относящиеся к вероубеждению

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1611576

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1612310

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Mən sizə bu gün bir bu temada http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1614669 bir də ki, burada cəza əvəzinə xəbərdarlıq edirəm.

Bura Sizin üçün bazar deyil, burda şikayətlər və qaydalar yazılır. Sözünüzü temada yazmısız, daha burda təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

Dəfələrlə mənim xəbərdarlığıma varmadığınıza və fluda (bənd 3.1) görə Sizin reytinqinizi 20% artırıram!

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1616023

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

BALAKISHI reytinq 20%

Şiələrə rafizi dediyinizə görə (qaydaları oxuyun!)

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1621668

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=58884

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

ABDULAZİZ222

Dəfələrlə mənim xəbərdarlığıma varmadığına, dəfələrlə saxtakarlığa yol verdiyinizə və fluda (bənd 3.1) görə Sizin reytinqinizi 20% artırıram!

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1617097

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1617183

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1619796

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1621041

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1622710

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

BALAKISHI reytinq 20%

Şiələrə rafizi dediyinizə görə (qaydaları oxuyun!)

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1623483

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

molla tulku

Qaydaların 2.1 bəndini (Оскорблять лидеров религиозных движений, национальных лидеров и лидеров религиозных государств) pozduğunuza görə reytinqinizi 20% qaldırıram.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1623589

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Abbad təhqirə yol verdiyinizə görə reytinqinizi 20% artırıram

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1626835

Ayeleri yazib, bosh bashiva gore tefsir verme!

Yalniz senin kimi nefsine ve havasina gore din axtartan sapiqlar mustesna

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1630340

Nece ki, xavaricler, shieler,murcieler,cehmiyye ve bir chox sapiq firqeler mehz bu cur yanashmanin qurbani olmushlar. Allah onlara cehennemi veed edib.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1626020

vaxtile men de qilmisham, zindiq imamivin nifaqini gorenden sonra ordan uzaqlashdim.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1630352

Ve elhamdulillah senin kimi munafiq sifetlinin tovsiyesine ehtiyacim yoxdu.
Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Abbad təhqirə yol verdiyinizə görə reytinqinizi 20% artırıram

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1632839

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

molla tulku reytinq 20% və 7 günlük ban

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1637858

man sirka baxmaq isteyende qesebemizde shia mascidi var, ora gediram.

Özünüzü .rmağı öyrənəndə qayıdarsız!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

haris qaydaların 1.2 (ələ salmaq) bəndinə görə reytinqinizi 20% artırıram

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1640778

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

BALAKISHI qaydaların 2.7.1 və 3.7. bəndlərini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırdım http://forum.bakililar.az/index.php?s=&showtopic=59564&view=findpost&p=1646978

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

kavkazes reytinqinizi 20% qaldırıram, qaydaların 2.1 bəndini pozduğunuza görə (Оскорблять лидеров религиозных движений, национальных лидеров и лидеров религиозных государств.)

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1649721

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1649855

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Burhan qaydaların 2.7.1 bəndini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırdım

2.7.1 Употреблять слова: рафидит, рафизит, рафида; ваххабчик, ваххабитик, ваххабята и все в этом духе.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1650752

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

haris qaydaların 2.7.1 bəndini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırdım

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1652528

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

ABDULAZİZ222 dəfələrlə mənim xəbərdarlığıma varmadığınıza, qaydaların 2.3, 2.4 və 2.5 bəndlərini pozduğunuza görə Sizin reytinqinizi 20% qaldırıram. Reytinqiniz 100% çatdığına görə Siz ömürlük ban alırsız.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1648791

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1652450

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

haris qaydaların 1.2 (ələ salmaq) bəndinə görə reytinqinizi 20% artırıram

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1653703

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Burhan qaydaları pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırdım və Sizə 10 günlük ban verirəm

2.5 Фальсификация переводов с целью дискредитации, а также выставление ошибочных, дискредитирующих и ложных переводов с иностранных языков;

2.5 Etibardan salmaq məqsədilə xarici dillərdən olan tərcümələri saxtalaşdırmaq, səhv və yalan tərcümələri yerləşdirmək;

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1656559

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Jurnalist_I qaydaların 2.7 bəndini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırdım

2.7 Запрещается называть мусульман не являющихся таковыми словами: рафидит, рафизит, рафида; ваххабчик, ваххабитик, ваххабята и все в этом духе.

2.7 Müsəlmanlara belə olmayan halda bu sözləri aid etmək qadağandır: rafizi, rafidi, rafida, vəhhabi və s. buna oxşarlarını.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1656841

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

BALAKİSHİ qaydaları pozduğunuza görə (3.7 Mütəmadi kopipeys etmək) və təhqirə görə (1.1 Təhqir etmək) http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1663701 sizin reytinqinizi 20% artırıram və nəzərinizə çatdırıram ki, reytinqiniz 100% çatdıqda siz ömürlük ban alacaqsız.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Nuaym qaydaları pozduğunuza görə (2.7 bəndi) reytinqinizi 20% artırıram

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1663391

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

molla tulku qaydaların 1.1 (Təhqir etmək) və 1.6 (Provokasiya yolu ilə bir və bir neçə istifadəçini forum qaydalarının pozulmasına təhrik etmək) bəndlərini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram. Reytinqiniz 100% çatdığına görə siz ömürlük ban alırsız.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1663011

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Qelem qaydaların 1.1 (Təhqir etmək) bəndini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1663152

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Qelem qaydaların 2.1 (Dini hərəkat, milli və dini dövlətlər liderlərini təhqir etmək) (Xəlifələr də bura daxildir) bəndini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1663163

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Samir Aliyev reytinqinizi 20% artırıram

2.5 Xarici dillərdən olan tərcümələri saxtalaşdırmaq, həmçinin etibardan salmaq məqsədilə səhv və yalan tərcümələri yerləşdirmək;

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1674324

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

ibn Abdulwahhab qaydaların 1.1 və 2.7 bəndlərini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram.

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1683810

ey müşrik rafizi!neye küfr edirler?atalarınızın bütperestlik dinine?

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1683817

ibn sebanı bilmek isteyirsiz?ey müşrikler!eqidenizin banisi onun zurriyetindensiniz hepiniz...

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Salahuddin qaydaların 1.1 (Təhqir etmək) və 1.5 (Ona təhqir hesab olunan sözləri aid etmək, misal üçün kafir, cahil və s.) bəndlərini pozduğunuza görə sizə 10 günlük ban və 20% reytinq verirəm

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1688084

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

haris qaydaların 2.1 və 1.6 bəndlərini pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram və onun 100% çatdığına görə siz ömürlük ban alırsız!

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1696831

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

ƏBULHƏSƏN qaydaları pozduğunuza görə reytinqinizi 20% artırıram.

2.3 Əqidəyə aid olmayan fiqhi məsələləri müzakirə etmək;

2.5 Xarici dillərdən olan tərcümələri saxtalaşdırmaq, həmçinin etibardan salmaq məqsədilə səhv və yalan tərcümələri yerləşdirmək;

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1699870

http://forum.bakililar.az/index.php?s=&amp...t&p=1699870

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...