Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
Shie_cavabi

Əhli sünnətin ALLAHa etiqadları

Recommended Posts

Salam əziz forum iştirakçıları!

Sən demə bizi bəzi şəri məsələlərə görə şirk və küfrdə ittiham edən və bizə kafir, müşrik, rafizi və s. kimi iftira atanların əqidələri puç imiş!

Onlar bütün eyb və nöqsanlardan pak olan ALLAH haqqında Ona yaraşmayan fikirlər edir və buna dəlil belə gətirirlər.

Onlar ALLAHı möhtac, cism və s. kimi qəbul edirlər ki, bu da Onun zatından uzaqdır.

Gələn yazılarımızda onların ALLAH haqqında olan bu iyrənc fikirlərini sizinlə bölüşəcəyik.

Əhli sünnət qardaşlar da öz cavablarını yaza bilərlər.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səhih Müslim, "əl-İmarə" fəsli, "İki kişidən biri digərini öldürür və ikisi də cənnətə gedir" bölməsi

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏همام بن منبه ‏ ‏قال هذا ما حدثنا ‏ ‏أبو هريرة ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكر أحاديث منها

‏وقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا ‏ ‏فيلج ‏ ‏الجنة ثم يتوب الله على الآخر ‏ ‏فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد

Tərcüməsi:

Əbu hüreyrə Peyğəmbərdən bizə belə nəql etdi:

ALLAHın Rəsulu (s) buyurdu: ALLAH o iki kişiyə gülür ki, onlardan biri o birisini öldürür, amma ikisi də cənnətə girirlər. Peyğəmbərdən (s) soruşdular: Necə, ey ALLAHın Rəsulu? Buyurdu: Bunu öldürür və ölən cənnətə gedir. Sonra ALLAH öldürəni islama hidayət edir və o ALLAH yolunda cihad edir və şəhid olur.

Hədisdə açıq-aşkar ALLAHa gülüş nisbəti verilir. Bu isə ALLAHdan uzaq olan işdir. ALLAH nə sevinər, nə də kədərlənər. Sevinmək və kədərlənmək isə bəzi məxluqlara aiddir.

Hədisin mənbəsi isə belədir:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display...=1&Rec=4518

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əhli sünnə məzhəbi ALLAHın dünya və axirətdə öz bəndələrinin gözünə görünəcəyinə inanırlar. Onların əqidəsinə görə ALLAH maddi gözlərə görünəcək. Bu isə ALLAHın cism olmasına inanmaqdır.

CAVABIMIZ:

ALLAH Təala cism deyil! Çünki belə olsa idi ALLAH öz cisminə möhtac olardı. Bu isə ALLAHın "əs-Səməd" (ehtiyacsız, dolu) sifətləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Biz şiələrin əqidəsinə görə ALLAH cism və maddi gözlə görünən deyil.

Bu barədə diqqətinizi bir neçə Qur`an ayəsinə cəlb edirik:

Gözlər Onu (görüb) dərk etməz.

6-cı surə, "əl-Ənam", "Mal-qara" surəsi, 103-cü ayə.

Ona bənzər heç bir şey yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir!

42-ci surə, "əş-Şura", "Şura" surəsi, 11-ci ayə.

Musa (ə) peyğəmbər ALLAH Təalaya onu görmək istədiyini dedikdə,

Allah: "Sən Məni əsla görə bilməzsən".

7-ci surə, "əl-Əraf", "Sədd" surəsi, 143-cü ayə.

Ayələrdən göründüyü kimi, ALLAH Təala öz görünməzliyini, Ona oxşar bir şeyin olmadığını tam qətiyyətlə vurğulayır.

Növbəti yazımızda isə Əhli sünnətin ALLAHın görünməsinə dəlil olaraq göstərdikləri hədisləri diqqətinizə çatdıracağıq.

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əhli sünnətnin Qur`andan sonra ən səhih kitab saydıqları "Səhih Buxari" kitabının, "مواقيت الصلاة " (Namaz vaxtları) fəslində, "فضل صلاة الفجر " (Sübh namazının fəziləti) bölməsində belə bir hədis var:

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قيس ‏ ‏قال لي ‏ ‏جرير بن عبد الله

‏كنا عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما ‏ ‏إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا ‏ ‏تضاهون ‏ ‏في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال ف ‏

‏سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏

... Cərir ibn Əbdullah belə rəvayət edir: Biz Peyğəmbərin (s) yanında idik. O (Peyğəmbər (s) ) bədirlənmiş ayı gördükdə buyurdu: "Siz bunu (bədirlənmiş ayı) gördüyünüz kimi, Rəbbinizi də tezliklə görəcəksiniz". ...

Rəvayətdə açıq-aşkar şəkildə ALLAHın görülməsi qeyd edilir. Bu isə ALLAHa və Peyğəmbərə (s) atılan böhtandır. ALLAH görünən deyil. ALLAHı ən yaxşı tanıyan insan isə peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd (s) olub ki, o həzrət də belə söz deməkdən uzaqdır.

Hədisin mənbəsinə buradan baxa bilərsiniz:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display...c=0&Rec=928

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onların digər mötəbər sayılan və Qur`an və "Səhih Buxari"dən sonra ən səhih mənbələri olan "Səhih Müslim"də isə ALLAHın görülməsi barədə belə bir hədis var. Əlbəttə, hədis uzun olduğuna görə onun bir hissəsini sizə təqdim edəcəyik. Əgər Əhli sünnətin bir sözü olsa geniş müzakirə edə bilərik.

"Səhih Müslim", "الإيمان ", "İman" fəsli, "معرفة طريق الرؤية ", "ALLAHı görmə yolu ilə tanıma" fəsli, hədis 267.

‏حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يعقوب بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء بن يزيد الليثي ‏ ‏أن ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏أخبره ‏‏أن ناسا قالوا لرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ‏ ‏فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ‏ ‏فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه

... Əbu Hüreyrə belə rəvayət edir:

-Bir dəstə Peyğəmbərdən (s) soruşdular:

-"Ey ALLAHın Rəsulu (s) biz Rəbbimizi qiyamət günündə görəcəyikmi?"

Peyğəmbər (s) soruşdu:

-"Siz ayı bədirləndiyi gecə görməkdə çətinlik çəkirsinizmi"?"

Onlar dedilər:

-"Yox, ey ALLAHın Rəsulu!"

Peyğəmbər (s) soruşdu:

-"Siz bulud olmayan günlərdə günəşi görməkdə çətinlik çəkirsinizmi"?

Onlar dedilər:

-"Yox, ey ALLAHın Rəsulu!"

-Peyğəmbər (s) buyurdu:

-"Siz Onu (ALLAHı) bu cür görəcəksiniz. ALLAH qiyamət günü insanları cəm edəcək və deyəcək:

-"Kim nəyə ibadət edirsə onun arxasınca getsin!"

Günəşə ibadət edənlər günəşin, aya ibadət edənlər ayın,tağutlara ibadət edənlər isə tağutların arxasınca gedəcəklər. Bu ümmət qalacaq ki, onların da içində münafiqlər var. ALLAH Təbarək və Təala onların yanına -onların tanımadığı bir şəkildə- gələcək və deyəcək:

-"Mən sizin Rəbbinizəm."

Onlar deyəcəklər:

-"Səndan ALLAHa sığınırıq! Rəbbimiz gələnə qədər bura bizim məkanımızdır. Bizim Rəbbimiz gəlsəydi, biz Onu tanıyardıq."

Sonra ALLAH Təala onların tanıdıqları şəkildə gələcək və deyəcək:

-"Mən sizin Rəbbinizəm".

Ümmət deyəcək:

-"Sən bizim Rəbbimizsən!"

Sonra isə Onun arxasınca gedəcəklər. ...

CAVABIMIZ:

Hədisin ravisi Əbu Hüreyrə islamdan əvvəl yəhudi olub. O, Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra saxtalaşdırılmış yəhudi mənbələrindən olan hədisləri Peyğəmbərin (s) adından danışmağa başlayıb. Əhli sünnət tərəfindən o məşhur hədis ravisi sayılır. Lakin onun uydurduğu və qondardığı hədislərin sayı-hesabı yoxdur.

Hədisin məzmunu isə yəhudi dastanlarına olduqca çox oxşayır. Hədisdə ALLAHın görüləcəyi, zaman və məkanda yer dəyişməsi, müxtəlif formalar düşməsi və s. qeyd olunur ki, bütün bunlar ALLAH təalanın zatından uzaq olan şeylərdirlər.

Əhli sünnət isə nəinki bu hədisə inanır, hətta bu ümidlə yaşayırlar ki, biz qiyamətdə ALLAHı görəcəyik! Bəs ALLAHın Qur`anda buyurduğu ayələrə nə deyirsiniz? (İsmarış #3)

Bu əqidəyə əsasən, ALLAH dəyişmə və haldan-hala düşmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu isə ALLAHdan uzaqdır. Onun zatı dəyişməz. O sabitdir.

Bütün bunlar onların ALLAHa və Onun Rəsuluna (s) atdıqları böhtanlardır. ALLAH onları hidayət etsin. Əgər hidayətə layiqdirlərsə! Amin!

Hədisin mənbəsi isə belədir:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=432

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səhih Buxaridə "تفسير القرآن" - "Qur`an təfsiri" fəslində, "قوله وتقول هل من مزيد " - "Deyəcək: Yenə varmı? kəlməsi" bölməsində belə bir hədislə rastlaşırıq:

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن موسى القطان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عوف ‏ ‏عن ‏ ‏محمد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رفعه وأكثر ما كان يوقفه ‏ ‏أبو سفيان ‏‏يقال

‏لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ‏‏فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط ‏

Əbu Hüreyrədən belə rəvayət olunur: Cəhənnəmə deyiləcək: "Doydunmu?" O isə: "Yenə varmı?" – deyə cavab verəcəkdir. (50-ci surə, "Qaf" surəsi, 30-cu ayə) Ondan sonra ALLAH Təbarək və Təala ayağını cəhənnəmin üzərinə qoyacaq, cəhənnəm isə deyəcək: Bəsdir, bəsdir.

Hədisdən göründüyü kimi Əhli sünnə vəl-cəmaəh ALLAHın mürəkkəb olduğuna inanırlar. Onu ayaqlı və s. bilirlər. Bu isə ALLAH Təaladan uzaq olan bir şeydir. Ümumiyyətlə ALLAH mürəkkəb deyil. Onun zatı vahiddir və heç bir üzv və orqan Ona nisbət verilə bilməz. Ayaq maddi varlıqlarda olur. Ayaq məxluqdur, yəni ALLAH Təala tərəfindən xəlq edilib. SÜBHANƏLLAH! Belə-belə danışırlar, sonra da deyirlər: Tövhid-tövhid! Daha əqidələrinin bu qədər puç olduğunun fikrində belə deyillər!!!

Əhli sünnə qardaşların sözü varsa buyursun!

Hədisin mənbəsi belədir:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7135

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səhih Buxarinin "تفسير القرآن ", "Qur`an təfsiri" fəslində, "يوم يكشف عن ساق ", "Baldırın açılacağı gün" bölməsində belə bir rəvayətlə qarşılaşırıq?

‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏خالد بن يزيد ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي هلال ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء بن يسار ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا ‏ ‏رياء ‏ ‏وسمعة ‏ ‏فيذهب ليسجد فيعود ظهره ‏ ‏طبقا واحدا

... ravilər zənciri ...

Əbi Sə`d deyir: Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdim: Rəbbimiz bizə baldırını göstərəcək. Bütün mömin və möminələr Ona səcdə edəcəklər. Yalnız dünyada riya və süm`ə niyyətilə səcdə edənlər qalacaqlar. Onlar səcdə etmək üçün gedəcəklər, amma səcdə edə bilməyəcəklər.

QEYD:

Riya, yəni, özünü başqalarına göstərmək üçün.

Süm`ə özünü başqalarına eşitdirmək üçün, yəni desinlər ki, filankəs yaxşı ibadət edir!

Hədisdə açıq aşkar ALLAHın baldırının olduğu vurğulanır. Əhli sünnət isə deyir ki, ALLAHın baldırı var. ALLAH öz baldırını qiyamət günü açacaq. Nəuzu bİLLAH. İlahi bu böhtanlardan Sənə sığınırıq. Az qalırlar ki, ALLAHa striptiz də nisbət versinlər və qırmızı-qırmızı desinlər ki, belə də olacaq. Çünki Səhih Buxaridə gəlib!!! Bəlkə Səhih Buxarinin rəvayətlərindən batil olanları elə batil kimi qeyd edəsiniz???

Ayə isə belədir:

İş çətinləşəcəyi (baldırlar açılacağı, lüt-üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) dəvət olunacaqları gün onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.

68-ci surə, "əl-Qaləm", "Qələm" surəsi, 42-ci ayə.

http://quran.az/index.php?lang=aze&soorah=68&aya=42&query=&author=1

Ayədən göründüyü kimi ALLAH qiyamət günündə bəndələrin çətin vəziyyətindən danışır. Daha öz baldırının açılacağından deyil. ALLAH ayədə buyurur ki, insanların paltarları baldırına qədər qalxacaq. Bu isə oradakı çətinlikdə insanların ora-bura qaçması zamanı baş verəcək.

ALLAHım sənə iftira atmaqdan bizləri qoru!

Hədisin mənbəsi belədir:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7269

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay əhli-sünnə hardasınız?

Yol gözləməkdən gözümün kökü saraldı!

Yoxsa sizin əqidəniz elə budur?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ay əhli-sьnnə hardasınız?

Yol gцzləməkdən gцzьmьn kцkь saraldı!

Yoxsa sizin əqidəniz elə budur?

gedibler mashtaqadaki xestexanaya diaqnoz almaqa! :tease: ALLAH el cekib artiq bunlardan!belke hekimer komek oldu :gai:

Edited by MIROTVORES70

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ay əhli-sьnnə hardasınız?

Yol gцzləməkdən gцzьmьn kцkь saraldı!

Yoxsa sizin əqidəniz elə budur?

gedibler mashtaqadaki xestexanaya diaqnoz almaqa! :prigprig: ALLAH el cekib artiq bunlardan!belke hekimer komek oldu :gai:

Meshtaga sizin meskenivizdi,axi orda sizin dediyiniz din yeni dede babadan size galan adet eneneler choxdu.Ailenizde indiyene kimi o adet enelerden istifade edirsiz! Deyiller Faig Agayevde shiyede fexr ede bilersiz! Nadir Gafarzadede! egideviz gujdudu mohkem olum! :D :D :D KAFIRLER!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Salam əziz forum iştirakçıları!

Sən demə bizi bəzi şəri məsələlərə görə şirk və küfrdə ittiham edən və bizə kafir, müşrik, rafizi və s. kimi iftira atanların əqidələri puç imiş!

Onlar bütün eyb və nöqsanlardan pak olan ALLAH haqqında Ona yaraşmayan fikirlər edir və buna dəlil belə gətirirlər.

Onlar ALLAHı möhtac, cism və s. kimi qəbul edirlər ki, bu da Onun zatından uzaqdır.

Gələn yazılarımızda onların ALLAH haqqında olan bu iyrənc fikirlərini sizinlə bölüşəcəyik.

Əhli sünnət qardaşlar da öz cavablarını yaza bilərlər.

Sen oz uydurmalarivi yazmagda ol ee ay mushrik! Kotoliksiz da siz! onlarin butun adet enelerini davam etdirirsiz! Onlarda Ikonalar Sizde Imamlarin shekilleri! onlarda xach.Sizlerde goz munjugu tespeyler! Onlar deyir Vo imya otca svyatogo duxa.Siz deyirsiz Allah Mehemmed ya Ali bezileriviz Etaganidi ora elave eliyir! Gor neje ki sizin hagginizda bele National Geografic bele verilish chekib baxa bilersiz internetde var deyirler ki bu shiyelerde ozunu muselman sayillar? bunlar ki lap bizim kotoliklardanda beterdi.Gedib Iranda Imama Rizadan onlara komey etmeyin gebrinin ustunde namaz bele gilillar!

Yadinizda saxlayin mushrikler! Etege jeddi yox and ichseniz yalniz Allaha and ichin hal bu ki bu emellerinizle o sizden emin ola bilersiz uz donderib! siz Sigevizde olun ee hechneden narahat olmayin! bele lap bir biriviznende eliyin! Rafezit sheysiz de.Sizler neyinki Sunneden hech Islamnan danishmaga ixtiyariviz yoxdu!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Salam əziz forum iştirakçıları!

Sən demə bizi bəzi şəri məsələlərə görə şirk və küfrdə ittiham edən və bizə kafir, müşrik, rafizi və s. kimi iftira atanların əqidələri puç imiş!

Onlar bütün eyb və nöqsanlardan pak olan ALLAH haqqında Ona yaraşmayan fikirlər edir və buna dəlil belə gətirirlər.

Onlar ALLAHı möhtac, cism və s. kimi qəbul edirlər ki, bu da Onun zatından uzaqdır.

Gələn yazılarımızda onların ALLAH haqqında olan bu iyrənc fikirlərini sizinlə bölüşəcəyik.

Əhli sünnət qardaşlar da öz cavablarını yaza bilərlər.

Sen oz uydurmalarivi yazmagda ol ee ay mushrik! Kotoliksiz da siz! onlarin butun adet enelerini davam etdirirsiz! Onlarda Ikonalar Sizde Imamlarin shekilleri! onlarda xach.Sizlerde goz munjugu tespeyler! Onlar deyir Vo imya otca svyatogo duxa.Siz deyirsiz Allah Mehemmed ya Ali bezileriviz Etaganidi ora elave eliyir! Gor neje ki sizin hagginizda bele National Geografic bele verilish chekib baxa bilersiz internetde var deyirler ki bu shiyelerde ozunu muselman sayillar? bunlar ki lap bizim kotoliklardanda beterdi.Gedib Iranda Imama Rizadan onlara komey etmeyin gebrinin ustunde namaz bele gilillar!

Yadinizda saxlayin mushrikler! Etege jeddi yox and ichseniz yalniz Allaha and ichin hal bu ki bu emellerinizle o sizden emin ola bilersiz uz donderib! siz Sigevizde olun ee hechneden narahat olmayin! bele lap bir biriviznende eliyin! Rafezit sheysiz de.Sizler neyinki Sunneden hech Islamnan danishmaga ixtiyariviz yoxdu!

Tek heqiqet carcisi sensen ve seni Abu bekrin!duzdur onlar "vo imya otsa i sina deyirler" siz ise " vo imya Qameta i Abu bekra" deyin! :loool: Hec olmasa NATIONAL GEOQRAFIK bizi sayir ve dinimizi taniyir ve film cekirler!Sizin haqda ancaq kuklalar verlishinde gormek olar(ORT-1).Kime and icdiyimizi de bilirik! Cox ALLAH-ALLAH deyenleri ALLAHSIZ ve OZUNU ALLAH gorduk!Biz hec olmazsa siqemizle haramdan uzaqiq amma siz ele oz doqmalarinizla da siqesiz yaxinsiz! Efqanlarda gormushem senin kimi dindarlari! Barmaq barmaqa tutub gedirler kolluqa!OZU DE IKISI DE SEN CINSDEN! Oki qaldi FAIQ VE NADIRE,onlar ALLAHLARINA cavabdehdiler emellerine gore,neinki sene ve Qamete! Cunki ikiniz de Allaha oxshamirsiz!KAFIRLIYE QALINCA EVDE AYNA VARSA ONA BAX! O ALDATMAZ DUZUNU GORSEDER!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Meshtaga sizin meskenivizdi,axi orda sizin dediyiniz din yeni dede babadan size galan adet eneneler choxdu.Ailenizde indiyene kimi o adet enelerden istifade edirsiz! Deyiller Faig Agayevde shiyede fexr ede bilersiz! Nadir Gafarzadede! egideviz gujdudu mohkem olum! :D:D:D KAFIRLER!
Meshtaga sizin meskenivizdi,axi orda sizin dediyiniz din yeni dede babadan size galan adet eneneler choxdu.Ailenizde indiyene kimi o adet enelerden istifade edirsiz!

Məsələn?

Deyiller Faig Agayevde shiyede fexr ede bilersiz! Nadir Gafarzadede! egideviz gujdudu mohkem olum!

Dünyada 200.000.000-dan (iki yüz milyondan) çox şiə var. Onların içindən Faiq Ağayev də çıxa bilər, Nadir Qafarzadə də. Bunun bizim əqidəyə nə dəxli.

Ona qalsa;

Hədislərinizdə gəlib ki, "Ömərin dərmanı "kişi suyu" idi!!!"

Əqidən güclüdür, möhkəm ol!

KAFIRLER!

Baba Pünhan demişkən:

Əyri çıxdı əyri bellə əkdiyi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sen oz uydurmalarivi yazmagda ol ee ay mushrik! Kotoliksiz da siz! onlarin butun adet enelerini davam etdirirsiz! Onlarda Ikonalar Sizde Imamlarin shekilleri! onlarda xach.Sizlerde goz munjugu tespeyler! Onlar deyir Vo imya otca svyatogo duxa.Siz deyirsiz Allah Mehemmed ya Ali bezileriviz Etaganidi ora elave eliyir! Gor neje ki sizin hagginizda bele National Geografic bele verilish chekib baxa bilersiz internetde var deyirler ki bu shiyelerde ozunu muselman sayillar? bunlar ki lap bizim kotoliklardanda beterdi.Gedib Iranda Imama Rizadan onlara komey etmeyin gebrinin ustunde namaz bele gilillar!

Yadinizda saxlayin mushrikler! Etege jeddi yox and ichseniz yalniz Allaha and ichin hal bu ki bu emellerinizle o sizden emin ola bilersiz uz donderib! siz Sigevizde olun ee hechneden narahat olmayin! bele lap bir ???! Rafezit sheysiz de.Sizler neyinki Sunneden hech Islamnan danishmaga ixtiyariviz yoxdu!

Əgər uydurmadırsa, sizin kitablarda gəlib və mənbəsini də vermişəm. "Siğə" və "Pirlər" haqqında ayrıca mövzu var və ora yaza bilərsən.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sen oz uydurmalarivi yazmagda ol ee ay mushrik! Kotoliksiz da siz! onlarin butun adet enelerini davam etdirirsiz! Onlarda Ikonalar Sizde Imamlarin shekilleri! onlarda xach.Sizlerde goz munjugu tespeyler! Onlar deyir Vo imya otca svyatogo duxa.Siz deyirsiz Allah Mehemmed ya Ali bezileriviz Etaganidi ora elave eliyir! Gor neje ki sizin hagginizda bele National Geografic bele verilish chekib baxa bilersiz internetde var deyirler ki bu shiyelerde ozunu muselman sayillar? bunlar ki lap bizim kotoliklardanda beterdi.Gedib Iranda Imama Rizadan onlara komey etmeyin gebrinin ustunde namaz bele gilillar!

Yadinizda saxlayin mushrikler! Etege jeddi yox and ichseniz yalniz Allaha and ichin hal bu ki bu emellerinizle o sizden emin ola bilersiz uz donderib! siz Sigevizde olun ee hechneden narahat olmayin! bele lap bir biriviznende eliyin! Rafezit sheysiz de.Sizler neyinki Sunneden hech Islamnan danishmaga ixtiyariviz yoxdu!

Elə narahat olma! Narahat olan yerin ağrıyar! Sizin haqqınızda da 4 seriyalı sənədli film çəkiblər! Məndə diski var! Özü də ruslar çəkiblər ha! Sənin doğma dilin olan rus dilində! Güzgüyə baxıb bizə adıvı qoyma! Bizim İslamdan danışmağa olan haqqımızın 1 %-i səndə yoxdu! İkiüzlü! İslamın düşməni!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qardashlar.movzu ela movzudur.vahhabilerin selefilerin butleri ashkar olur,ve sindirilir.ona gore mushrikler isteyirlerki temani aftoppla dolduralar.onlar eqidelerinin nwcw chirkin oldugunu oz "gozel"exlaqlari ilede subut edirler irgenc sozler yazaraq.sizden xahishim budurki,onlarin bosh bosh sozlerine cavab vererek,aftop edilmesinin qarshisini alaq.moder ne vaxt geler,siler aftoplari,o vaxta kimi yalniz butlerini delillerle subut edek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Səhih Müslim, "əl-İmarə" fəsli, "İki kişidən biri digərini öldürür və ikisi də cənnətə gedir" bölməsi

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏همام بن منبه ‏ ‏قال هذا ما حدثنا ‏ ‏أبو هريرة ‏ ‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكر أحاديث منها

‏وقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا ‏ ‏فيلج ‏ ‏الجنة ثم يتوب الله على الآخر ‏ ‏فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد

Tərcüməsi:

Əbu hüreyrə Peyğəmbərdən bizə belə nəql etdi:

ALLAHın Rəsulu (s) buyurdu: ALLAH o iki kişiyə gülür ki, onlardan biri o birisini öldürür, amma ikisi də cənnətə girirlər. Peyğəmbərdən (s) soruşdular: Necə, ey ALLAHın Rəsulu? Buyurdu: Bunu öldürür və ölən cənnətə gedir. Sonra ALLAH öldürəni islama hidayət edir və o ALLAH yolunda cihad edir və şəhid olur.

Hədisdə açıq-aşkar ALLAHa gülüş nisbəti verilir. Bu isə ALLAHdan uzaq olan işdir. ALLAH nə sevinər, nə də kədərlənər. Sevinmək və kədərlənmək isə bəzi məxluqlara aiddir.

Hədisin mənbəsi isə belədir:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display...=1&Rec=4518

Əgər Allah qəzəblənə bilərsə deməli gülə də bilər , danışa da eşidə də görə də, amma insan kimi yox

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əhli sünnə məzhəbi ALLAHın dünya və axirətdə öz bəndələrinin gözünə görünəcəyinə inanırlar. Onların əqidəsinə görə ALLAH maddi gözlərə görünəcək.

75. əl-Qiyəmə

Bu isə ALLAHın cism olmasına inanmaqdır.

Xeyr elə deyil

Gözlər Onu (görüb) dərk etməz.

6-cı surə, "əl-Ənam", "Mal-qara" surəsi, 103-cü ayə.

Möminlər Allahı görəcək amma onu dərk etməyəcək

Ona bənzər heç bir şey yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) görəndir!

42-ci surə, "əş-Şura", "Şura" surəsi, 11-ci ayə.

bəli

Musa (ə) peyğəmbər ALLAH Təalaya onu görmək istədiyini dedikdə,

Allah: "Sən Məni əsla görə bilməzsən".

7-ci surə, "əl-Əraf", "Sədd" surəsi, 143-cü ayə.

2. əl-Bəqərə

Bu bu dünyada baş verən hadisədir . Ayədə deyilir bu dünyada heç vaxt diləməzlər.Amma o dünyada

43. əz-Zuxruf

77 Onlar (Cəhənnəm gözətçisini) çağırıb deyəcəklər: "Ey Malik! Qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın!" O isə: "Siz (burada) əbədi qalacaqsınız!"– deyəcək.

bəs nə oldu əvvəl ki, ölüm istəmirdilər. elcə Allahın Musaya əsla görməzsən deməyi bu dünyaya aiddir . Qiyamətdə Musa Allahı gğrəcək

Musa təyin etdiyimiz vaxtda gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! (Özünü) mənə göstər, Sənə baxım". O dedi: "Sən məni görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o, öz yerində qala bilsə, sən də Məni görəcəksən". Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi: "Sən pak və müqəddəssən! Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm!"

Demək dağ Allahı görmüşdü amma parçlandı . dözə bilmədi. Qiyamət günü isə möminlər görəcəklər Allahı

75. əl-Qiyəmə

Share this post


Link to post
Share on other sites

Məntiq elmində belə bir qayda var:

Bir şeyi isbat etmək, başqa bir şeyi inkar etmək deyil!

Amma inkar edilməyən şey sübut olunmayınca fərziyyədir. Sən ALLAHın gülməsi olan fərziyyəni sübut edə bilərsənmi?

ALLAHın rəhmi, lütfü, qəzəbi və s. bu kimi sifətləri sübuta yetib və bütün islam alimləri bu sifətləri qəbul ediblər. Bu sifətlər Qur`anda və ALLAHın "Əsmaul-hüsna"-sında (gözəl adlarında) gəlib.

Amma ALLAHın gülməsi, məxluqata oxşadılması heç bir yerdə gəlməyib!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAHa tərəf baxmanın təfsiri o demək deyil ki, maddi gözlə maddə Allaha baxılacaq.

Sən bir rəsm əsərinə baxdıqda necə fikirləşirsən ki, bu rəsmi çəkən bir rəssam da olub, mömin bəndələr də ALLHın nemətlərini gördükdə, Onun lütfünü görəcəklər. Bunları materializm kimi yozmaq olmaz!

Sitat:

Möminlər Allahı görəcək amma onu dərk etməyəcək

Deməli belə çıxır ki, ALLAH maddədir?

Sitat:

2. əl-Bəqərə

Bu bu dünyada baş verən hadisədir . Ayədə deyilir bu dünyada heç vaxt diləməzlər.Amma o dünyada

43. əz-Zuxruf

77 Onlar (Cəhənnəm gözətçisini) çağırıb deyəcəklər: "Ey Malik! Qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın!" O isə: "Siz (burada) əbədi qalacaqsınız!"– deyəcək.

bəs nə oldu əvvəl ki, ölüm istəmirdilər. elcə Allahın Musaya əsla görməzsən deməyi bu dünyaya aiddir . Qiyamətdə Musa Allahı gğrəcək

Musa təyin etdiyimiz vaxtda gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! (Özünü) mənə göstər, Sənə baxım". O dedi: "Sən məni görə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o, öz yerində qala bilsə, sən də Məni görəcəksən". Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi: "Sən pak və müqəddəssən! Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm!"

Demək dağ Allahı görmüşdü amma parçlandı . dözə bilmədi. Qiyamət günü isə möminlər görəcəklər Allahı

Axı yenə də səhv təfsir edirsən! ALLAH Musaya təkidlə deyir ki, sən Məni əsla görə bilməzsən! Bu o deməkdir ki, nə bu dünyada, nə də axirətdə! Sənin dediyin ölüm istəmə məsələsi isə, dünyada törətdikləri cinayətlərə görə ölmək istəməyənlərdir ki, onlar əzabı gördükdə, ölmək istəyəcəklər. Bunun ALLAHı görmə məsələsinə qətiyyən aidiyyatı yoxdur!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Məntiq elmində belə bir qayda var:

Bir şeyi isbat etmək, başqa bir şeyi inkar etmək deyil!

Amma inkar edilməyən şey sübut olunmayınca fərziyyədir. Sən ALLAHın gülməsi olan fərziyyəni sübut edə bilərsənmi?

ALLAHın rəhmi, lütfü, qəzəbi və s. bu kimi sifətləri sübuta yetib və bütün islam alimləri bu sifətləri qəbul ediblər. Bu sifətlər Qur`anda və ALLAHın "Əsmaul-hüsna"-sında (gözəl adlarında) gəlib.

Amma ALLAHın gülməsi, məxluqata oxşadılması heç bir yerdə gəlməyib!

sən əgər Allahın gülməsini məxluqata bənzədirsənsə onda gərək qəzəb görmək eşitmək rəhm və sairdə də bənzədəsən.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ALLAHa tərəf baxmanın təfsiri o demək deyil ki, maddi gözlə maddə Allaha baxılacaq.

Sən bir rəsm əsərinə baxdıqda necə fikirləşirsən ki, bu rəsmi çəkən bir rəssam da olub, mömin bəndələr də ALLHın nemətlərini gördükdə, Onun lütfünü görəcəklər. Bunları materializm kimi yozmaq olmaz!

həmin ayədə Allahın nemətin və lütfündən getmir. Allahin nemətini lütfünü hər gün görürük.

Heç kəs Allahi maddi hesab etmir . Maddi olda idi Allahi gözlə dərk etmək mümkün olardı.hər gözlə görsənən isə maddi deyil məsəslən havani sən görmürsən amma o var və maddidir.

«O gün [neçə-neçə] üzlər parlayacaq, öz Rəbbinə baxacaqdır». (Qiyamə, 22,23) Bu ayədə olan altı kəlmədən beşi Allahı görməyə dəlalət edir.

1. «O gün»-ün xüsusən qeyd olunması; Bəsirətlə görməyə gəlincə, onsuzda insanlar hər zaman Allahı görürlər. Bəs onda bunu o günlə xüsusiləşdirməkdə hikmət nədir? Sözsüz ki, bu gözlə görməyə işarədir.

2. «üzlər» - məlumdur ki, gözlər üzdədir və bəsirətin üzlə ifadə olunmasına lüzum yoxdur. Deməli bu kəlmə də gözlə görməyə işarədir.

3. «parlayacaq» - bu ifadə möminlərə aiddir və məlumdur ki, kafirlər də bəsirətlə Allahı görür lakin inadkarlıqlarından dillərilə Onu inkar edirlər. Qiyamət günü isə onlar Allahı gözlə görməkdən məhrum olacaqlar. Uca Allah buyurur: «Xeyr! O gün onlar Rəbbindən [örtüklə] ayrılacaqlar [Onu görməyəcəklər]!» (əl-Mutaffifin, 15) Məgər kafirlər qiyamət günü Allahın varlığıqını, onları sorğu-sual edəcəyini bəsirətləri ilə görməyəcəklər? Bəs onda örtük onların harasına çəkiləcəkdir?

4. إلي" " – ön qoşması istiqamət bildirir. Məlumdur ki, istiqamət yalnız göz üçündür, bəsirət üçün isə istiqamətin olmasına lüzum yoxdur.

5. «baxacaq» - bəsirət olsa idi başqa ifadə olardı məsələn: «dərk edəcək» və ya «hiss edəcək».

Sitat:

Möminlər Allahı görəcək amma onu dərk etməyəcək

Deməli belə çıxır ki, ALLAH maddədir?

Heç kəs Allahi maddi hesab etmir . Maddi olda idi Allahi gözlə dərk etmək mümkün olardı.hər gözlə görsənən isə maddi deyil məsəslən havani sən görmürsən amma o var və maddidir.

Axı yenə də səhv təfsir edirsən! ALLAH Musaya təkidlə deyir ki, sən Məni əsla görə bilməzsən! Bu o deməkdir ki, nə bu dünyada, nə də axirətdə!

xeyr Allah demək istəyir ki, bu dünyada Onu görməyə Musanın gücü çatmaz. Ona görə də dağı misal çəkdi.yoxsa niyə çəkirdi ki

Sənin dediyin ölüm istəmə məsələsi isə, dünyada törətdikləri cinayətlərə görə ölmək istəməyənlərdir ki, onlar əzabı gördükdə, ölmək istəyəcəklər. Bunun ALLAHı görmə məsələsinə qətiyyən aidiyyatı yoxdur!

dəxli odur ki, onlar dabu dünyada heç vaxt ölüm istəmirdilər . necə ki Musa bu dünyada Allahi heç vaxt görə bilməzdi. O dünyada isə tamamilə tərsinədir . Yəni kafirlər ölüm istəyəcək . Möminlər Allahi görəcək

sizin kitablarda Allahi görməyə aid hədislər var

«Biharül Ənvar» cild 8, 204,215 səhf, 205, bab: «Cənnət və onun nemətləri», «Biharül Ənvar» cild 48, səhf 263, hədis 17; 27-ci cild, səhf 90,hədis 42; cild 89 səhf 266, hədis 3, bab: «Cümə günunun və saatının fəziləti».

Həmçinin imamlar öz dualarinda Qiyamət günu Allahi gorməyı dua ediblər: «Bihar», cild 86, səhf 2, hədis 2; 90 cild, səhf 133 «Cümə gününün duasi» «Bihar», cild 93, səhf 262; cild 97, 363. «Kafiyə» cild 2, 547-548 səhf, hədis 6. «Mən lə yəhdürül fəqih» ibn Bağabeyn 1 cild, səhf 315, hədis 12, bab: «Fittagib»

http://www.al-shia.com/html/ara/books/behar/behar08/a13.html

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-04/14.html

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

Bihar Al-Anwar

..... və cümə günü olanda Allah möminlərin ardınca 1 mələk 1paltar ilə göndərəcək o cənnət qapısının qurtaracağında duracaq və deyəcək " icazə verin filankəs və filankəslə görüşüm" ona deyiləcək:" bu (sənin) qapındakı Allahın elçisidir elçsidir" və sonra o öz arvadlaına deyəcək :"hansınız məndən gözəlini görmüsünüz?" onlar deyəcəklər :"ey sahibimiz sənə cənnəti bəxşedənə and olsun ki rəbbinin sənin ardınca göndərdiyindən daha gözəlini görməmişik..... o nəzərdə tutulmuş yerə çatanacan heç bir şeyin yanında işıqlanma düşənəcən keçməyəcək və onların hamısı bir yerə yığılanda Allah taala onların qarşısında peyda olacaq və onlar Ona baxanda səcdə edəcəklər.Allah deyəcək: başlarınızı qaldırın bu gün nə səcdə nə də ibadət günüdür

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ayə isə belədir:

İş çətinləşəcəyi (baldırlar açılacağı, lüt-üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) dəvət olunacaqları gün onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.

68-ci surə, "əl-Qaləm", "Qələm" surəsi, 42-ci ayə.

http://quran.az/index.php?lang=aze&soorah=68&aya=42&query=&author=1

Ayədən göründüyü kimi ALLAH qiyamət günündə bəndələrin çətin vəziyyətindən danışır. Daha öz baldırının açılacağından deyil. ALLAH ayədə buyurur ki, insanların paltarları baldırına qədər qalxacaq. Bu isə oradakı çətinlikdə insanların ora-bura qaçması zamanı baş verəcək.

ALLAHım sənə iftira atmaqdan bizləri qoru!

Vasim məmməd əliyev və ziya bünyadov o ayəni səhv tərcümə edib ayənin dəqiqdüzgün tərcüməsi belədir.

42 Baldırın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin (buna) qadir ola bilməyəcəkləri gün –

İnsanların qiyamət günü heç bir paltari zadı olmayacaq hami lüt olacaq

Share this post


Link to post
Share on other sites

üstəlik Allahin 2 əli də var

«Allah dedi: "Ey İblis, Mənim iki əlimlə xəlq etdiyimə sənin səcdə etməyinə nə mane oldu? Sən təkəbbür göstərirsən, yoxsa yüksək məqamlılardan olmusan?"» (Sad, 75)

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanların dünyada Allahı görmək gücləri yoxdur. Çünki əbədi olan Allahı fani olan məxluq görə bilməz.

Cənnətdə isə əbədi həyat olduğuna görə əbədi olan insan Allahı görəcəkdir. Allah bizi də onlardan

etsin. Amin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Məntiq elmində belə bir qayda var:

Bir şeyi isbat etmək, başqa bir şeyi inkar etmək deyil!

Amma inkar edilməyən şey sübut olunmayınca fərziyyədir. Sən ALLAHın gülməsi olan fərziyyəni sübut edə bilərsənmi?

ALLAHın rəhmi, lütfü, qəzəbi və s. bu kimi sifətləri sübuta yetib və bütün islam alimləri bu sifətləri qəbul ediblər. Bu sifətlər Qur`anda və ALLAHın "Əsmaul-hüsna"-sında (gözəl adlarında) gəlib.

Amma ALLAHın gülməsi, məxluqata oxşadılması heç bir yerdə gəlməyib!

sən əgər Allahın gülməsini məxluqata bənzədirsənsə onda gərək qəzəb görmək eşitmək rəhm və sairdə də bənzədəsən.

Hansı əsasla? Dəlilin var? ALLAH məxluqatın bəzilərinə öz sifətlərindən verib! İnsana da həmçinin rəhm etmək, lütf göstərmək, bağışlamaq və s. verib. Amma gülmək, ağlamaq, yemək, içmək və s. sifətlər insanda var ki, bunlar ALLAHda yoxdur və bu sifətlər ALLAHın sifətləri ilə də müqayisə edilə bilməz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ALLAHa tərəf baxmanın təfsiri o demək deyil ki, maddi gözlə maddə Allaha baxılacaq.

Sən bir rəsm əsərinə baxdıqda necə fikirləşirsən ki, bu rəsmi çəkən bir rəssam da olub, mömin bəndələr də ALLHın nemətlərini gördükdə, Onun lütfünü görəcəklər. Bunları materializm kimi yozmaq olmaz!

həmin ayədə Allahın nemətin və lütfündən getmir. Allahin nemətini lütfünü hər gün görürük.

Heç kəs Allahi maddi hesab etmir . Maddi olda idi Allahi gözlə dərk etmək mümkün olardı.hər gözlə görsənən isə maddi deyil məsəslən havani sən görmürsən amma o var və maddidir.

«O gün [neçə-neçə] üzlər parlayacaq, öz Rəbbinə baxacaqdır». (Qiyamə, 22,23) Bu ayədə olan altı kəlmədən beşi Allahı görməyə dəlalət edir.

1. «O gün»-ün xüsusən qeyd olunması; Bəsirətlə görməyə gəlincə, onsuzda insanlar hər zaman Allahı görürlər. Bəs onda bunu o günlə xüsusiləşdirməkdə hikmət nədir? Sözsüz ki, bu gözlə görməyə işarədir.

2. «üzlər» - məlumdur ki, gözlər üzdədir və bəsirətin üzlə ifadə olunmasına lüzum yoxdur. Deməli bu kəlmə də gözlə görməyə işarədir.

3. «parlayacaq» - bu ifadə möminlərə aiddir və məlumdur ki, kafirlər də bəsirətlə Allahı görür lakin inadkarlıqlarından dillərilə Onu inkar edirlər. Qiyamət günü isə onlar Allahı gözlə görməkdən məhrum olacaqlar. Uca Allah buyurur: «Xeyr! O gün onlar Rəbbindən [örtüklə] ayrılacaqlar [Onu görməyəcəklər]!» (əl-Mutaffifin, 15) Məgər kafirlər qiyamət günü Allahın varlığıqını, onları sorğu-sual edəcəyini bəsirətləri ilə görməyəcəklər? Bəs onda örtük onların harasına çəkiləcəkdir?

4. إلي" " – ön qoşması istiqamət bildirir. Məlumdur ki, istiqamət yalnız göz üçündür, bəsirət üçün isə istiqamətin olmasına lüzum yoxdur.

5. «baxacaq» - bəsirət olsa idi başqa ifadə olardı məsələn: «dərk edəcək» və ya «hiss edəcək».

Bu ayələrin təfsirinə baxıb səninlə ətraflı müzakirə edərəm! Digər tərəfdən isə, sənin dəlillərindən bəziləri qəbul edilməzdir. Amma hələlik tələsmirəm və təfsirə baxdıqdan sonra, səninlə ətraflı müzakirə edəcəyəm!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ALLAHa tərəf baxmanın təfsiri o demək deyil ki, maddi gözlə maddə Allaha baxılacaq.

Sən bir rəsm əsərinə baxdıqda necə fikirləşirsən ki, bu rəsmi çəkən bir rəssam da olub, mömin bəndələr də ALLHın nemətlərini gördükdə, Onun lütfünü görəcəklər. Bunları materializm kimi yozmaq olmaz!

Sitat:

Möminlər Allahı görəcək amma onu dərk etməyəcək

Deməli belə çıxır ki, ALLAH maddədir?

Heç kəs Allahi maddi hesab etmir . Maddi olda idi Allahi gözlə dərk etmək mümkün olardı.hər gözlə görsənən isə maddi deyil məsəslən havani sən görmürsən amma o var və maddidir.

Axı yenə də səhv təfsir edirsən! ALLAH Musaya təkidlə deyir ki, sən Məni əsla görə bilməzsən! Bu o deməkdir ki, nə bu dünyada, nə də axirətdə!

xeyr Allah demək istəyir ki, bu dünyada Onu görməyə Musanın gücü çatmaz. Ona görə də dağı misal çəkdi.yoxsa niyə çəkirdi ki

Sənin dediyin ölüm istəmə məsələsi isə, dünyada törətdikləri cinayətlərə görə ölmək istəməyənlərdir ki, onlar əzabı gördükdə, ölmək istəyəcəklər. Bunun ALLAHı görmə məsələsinə qətiyyən aidiyyatı yoxdur!

dəxli odur ki, onlar dabu dünyada heç vaxt ölüm istəmirdilər . necə ki Musa bu dünyada Allahi heç vaxt görə bilməzdi. O dünyada isə tamamilə tərsinədir . Yəni kafirlər ölüm istəyəcək . Möminlər Allahi görəcək

Heç kəs Allahi maddi hesab etmir . Maddi olda idi Allahi gözlə dərk etmək mümkün olardı.hər gözlə görsənən isə maddi deyil məsəslən havani sən görmürsən amma o var və maddidir.

Mən havanı görmək istəsəm, görə bilərəm! İstənilən növ havadan nümunə götürüb onu müxtəlif labaratoriyda analiz də edə bilərəm! Amma bunu ALLAH haqqında demək mümkün deyil!

xeyr Allah demək istəyir ki, bu dünyada Onu görməyə Musanın gücü çatmaz. Ona görə də dağı misal çəkdi.yoxsa niyə çəkirdi ki

Əgər Musa (ə) peyğəmbərin ALLAHdan Özünü onlara göstərməsini istəməsi haqqında baş verənləri dəqiq bilsəydin, onda bilərdin ki, misal nə üçün çəkilir! Orada Bəni İsrail qövmü ALLAHı açıq-aşkar görmək istəyirlər! Musa (ə) peyğəmbər isə dəqiq bilir ki, ALLAHı nə dünyada, nə də axirətdə görmək mümkün deyil! Daha sonra isə, öz qövmünün inadından sonra, onların içindən 70 nəfər adam seçir və dağa gedir. ALLAHdan Özünü göstərməsini istəyir. Sonra ALLAH o avamları başa salmaq üçün dağı misal çəkir!

Sitat

dəxli odur ki, onlar dabu dünyada heç vaxt ölüm istəmirdilər . necə ki Musa bu dünyada Allahi heç vaxt görə bilməzdi. O dünyada isə tamamilə tərsinədir . Yəni kafirlər ölüm istəyəcək . Möminlər Allahi görəcək

Necə yəni, o dünya bu dünyanın tərsidir? ALLAH Qur`anda buyurur:

(Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver: onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır. (O cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman: "Bu bizim əvvəlcə (dünya evində) yediyimiz ruzidir", -deyəcəklər. Əslində isə bu (ruzi, meyvələr) onlara (dünyadakılara zahirən) bənzər olaraq verilmişdir. Onlardan ötrü orada (hər cəhətdən) pak (olan) zövcələr də var. Onlar (möminlər) orada əbədi qalacaqlar.

2-ci surə, "əl-Bəqərə", (inək) surəsi, 25-ci ayə.

http://quran.az/index.php?lang=aze&soo...y=&author=1

Bu ayəyə əsasən, axirət dünyaya oxşardır.

Bir də sən niyə bu iki ayəni müqayisə edirsən?

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites
sizin kitablarda Allahi görməyə aid hədislər var

«Biharül Ənvar» cild 8, 204,215 səhf, 205, bab: «Cənnət və onun nemətləri», «Biharül Ənvar» cild 48, səhf 263, hədis 17; 27-ci cild, səhf 90,hədis 42; cild 89 səhf 266, hədis 3, bab: «Cümə günunun və saatının fəziləti».

Həmçinin imamlar öz dualarinda Qiyamət günu Allahi gorməyı dua ediblər: «Bihar», cild 86, səhf 2, hədis 2; 90 cild, səhf 133 «Cümə gününün duasi» «Bihar», cild 93, səhf 262; cild 97, 363. «Kafiyə» cild 2, 547-548 səhf, hədis 6. «Mən lə yəhdürül fəqih» ibn Bağabeyn 1 cild, səhf 315, hədis 12, bab: «Fittagib»

http://www.al-shia.com/html/ara/books/behar/behar08/a13.html

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-04/14.html

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

Bihar Al-Anwar

..... və cümə günü olanda Allah möminlərin ardınca 1 mələk 1paltar ilə göndərəcək o cənnət qapısının qurtaracağında duracaq və deyəcək " icazə verin filankəs və filankəslə görüşüm" ona deyiləcək:" bu (sənin) qapındakı Allahın elçisidir elçsidir" və sonra o öz arvadlaına deyəcək :"hansınız məndən gözəlini görmüsünüz?" onlar deyəcəklər :"ey sahibimiz sənə cənnəti bəxşedənə and olsun ki rəbbinin sənin ardınca göndərdiyindən daha gözəlini görməmişik..... o nəzərdə tutulmuş yerə çatanacan heç bir şeyin yanında işıqlanma düşənəcən keçməyəcək və onların hamısı bir yerə yığılanda Allah taala onların qarşısında peyda olacaq və onlar Ona baxanda səcdə edəcəklər.Allah deyəcək: başlarınızı qaldırın bu gün nə səcdə nə də ibadət günüdür

O ki qaldı sən deyən hədisə, orada deyilir " تجلى لهم الرب" "Rəbbləri onlara təcəlla edəcək" və "فإذا نظروا إليه" "Ona tərəf baxacaqlar" kəlməsi də Qur`anın ayəsinə uyğundur. Bunların Qur`andakı ayə ilə heç bir fərqi yoxdur! Qur`an ayələrinin təfsiri bura da şamil edilir. Amma sizin hədislərdə isə ALLAHa ayaq, baldır, sifətdən-sifətə düşmə də nisbət verilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

* 3:162 Məgər Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə, Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri Cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi? Ora nə pis qayıdış yeridir!

Əgər Allah qəzəblənə bilərsə deməli gülə də bilər , danışa da eşidə də görə də, amma insan kimi yox

Məntiq elmində belə bir qayda var:

Bir şeyi isbat etmək, başqa bir şeyi inkar etmək deyil!

Amma inkar edilməyən şey sübut olunmayınca fərziyyədir. Sən ALLAHın gülməsi olan fərziyyəni sübut edə bilərsənmi?

ALLAHın rəhmi, lütfü, qəzəbi və s. bu kimi sifətləri sübuta yetib və bütün islam alimləri bu sifətləri qəbul ediblər. Bu sifətlər Qur`anda və ALLAHın "Əsmaul-hüsna"-sında (gözəl adlarında) gəlib.

Amma ALLAHın gülməsi, məxluqata oxşadılması heç bir yerdə gəlməyib!

sən əgər Allahın gülməsini məxluqata bənzədirsənsə onda gərək qəzəb görmək eşitmək rəhm və sairdə də bənzədəsən.

Hansı əsasla? Dəlilin var? ALLAH məxluqatın bəzilərinə öz sifətlərindən verib! İnsana da həmçinin rəhm etmək, lütf göstərmək, bağışlamaq və s. verib. Amma gülmək, ağlamaq, yemək, içmək və s. sifətlər insanda var ki, bunlar ALLAHda yoxdur və bu sifətlər ALLAHın sifətləri ilə də müqayisə edilə bilməz.

Söhbət məgər yemək içməkdən gedir, ya ağlamaqdan gedir ?Biz gülməkdən danışırıq. Əgər Allahın qəzəb sifəti varsa deməli gülə də bilər

Dəlil sizin kitablardan

"Qiyamət günü Allah üç (nəfərə) gülər"

Bax Məclisi "Bihar" 75 cild, 32 səhifə, 107 hədis.

http://al-shia.com/html/ara/books/behar/be...5/104.htm#link1

Şeyh Müfid "İhtisas" səhifə 188

http://al-shia.com/html/ara/books/ekhtesas/a52.html

"Vasail uş şia" 15 çild, səhifə 141-142, hədis 20171

: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع او لص فحماهم أن يجوزوا .

أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك

http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-15/15007.html#62

"Əmirulmuminin dedi "Allah kişiyə gülər" (hədisin davamanı tərcümə etmək üçün, hörmətli modera kömək edən baçiya müraciat edin)

Əsas məsələ odur ki Amili bu hədisi axırında yazır

أقول : الضحك هنا مجاز "Deyirəm ki gülmək burada məcəzdı". Buda göstərir ki o bu hədisi səhih (yahud həsən yada müvassəq) kimi qəbul edib.

8335 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعدبن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يضحك الله عزوجل(4) إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أولص فحماهم أن يجوزوا(5).

http://al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-5/27.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mən havanı görmək istəsəm, görə bilərəm! İstənilən növ havadan nümunə götürüb onu müxtəlif labaratoriyda analiz də edə bilərəm! Amma bunu ALLAH haqqında demək mümkün deyil!

söhbət adi gözdən gedir . Biz Allaha teleskopla baxmayacağıq ki, adi gözlə baxacağıq o cümlədən adi gözlə havanı görmək mümkün deyil axi sən niyə belə uzadirsan sənə Qurandan ayə gətirdim şiə kitablarından dəlil gətirdim yenə də qəbul eləmirsən

xeyr Allah demək istəyir ki, bu dünyada Onu görməyə Musanın gücü çatmaz. Ona görə də dağı misal çəkdi.yoxsa niyə çəkirdi ki

Əgər Musa (ə) peyğəmbərin ALLAHdan Özünü onlara göstərməsini istəməsi haqqında baş verənləri dəqiq bilsəydin, onda bilərdin ki, misal nə üçün çəkilir! Orada Bəni İsrail qövmü ALLAHı açıq-aşkar görmək istəyirlər! Musa (ə) peyğəmbər isə dəqiq bilir ki, ALLAHı nə dünyada, nə də axirətdə görmək mümkün deyil! Daha sonra isə, öz qövmünün inadından sonra, onların içindən 70 nəfər adam seçir və dağa gedir. ALLAHdan Özünü göstərməsini istəyir. Sonra ALLAH o avamları başa salmaq üçün dağı misal çəkir!

Allah dağı misal çəkdi ki, fani olduqlarına onların gücü çatmaz Allahı görməyə necə ki, dağ da fanidir gücü çatmadı parçalandı .Amma dağ Allahı görmüşdü. Yalnız əbədi məxluq Allahı gırməyə gücü çata bilər

Sitat

dəxli odur ki, onlar dabu dünyada heç vaxt ölüm istəmirdilər . necə ki Musa bu dünyada Allahi heç vaxt görə bilməzdi. O dünyada isə tamamilə tərsinədir . Yəni kafirlər ölüm istəyəcək . Möminlər Allahi görəcək

Necə yəni, o dünya bu dünyanın tərsidir? ALLAH Qur`anda buyurur:

(Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver: onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır. (O cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman: "Bu bizim əvvəlcə (dünya evində) yediyimiz ruzidir", -deyəcəklər. Əslində isə bu (ruzi, meyvələr) onlara (dünyadakılara zahirən) bənzər olaraq verilmişdir. Onlardan ötrü orada (hər cəhətdən) pak (olan) zövcələr də var. Onlar (möminlər) orada əbədi qalacaqlar.

2-ci surə, "əl-Bəqərə", (inək) surəsi, 25-ci ayə.

http://quran.az/index.php?lang=aze&soo...y=&author=1

Bu ayəyə əsasən, axirət dünyaya oxşardır.

Bir də sən niyə bu iki ayəni müqayisə edirsən?

sən mən deyəni başa düşmədin hər iki ayədə "lən" əsla kəlməsi var . O söz bu dünyaya aiddir.

2. əl-Bəqərə

95 Onlar öz əllərinin etdiyinə görə bunu əsla diləməzlər.

3. əz-Zuxruf

77 Onlar (Cəhənnəm gözətçisini) çağırıb deyəcəklər: "Ey Malik! Qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın!"

necə ki Allah Bu dünya üçün Musaya dedi ki, Onu əsla görə bilməz

Share this post


Link to post
Share on other sites
sizin kitablarda Allahi görməyə aid hədislər var

«Biharül Ənvar» cild 8, 204,215 səhf, 205, bab: «Cənnət və onun nemətləri», «Biharül Ənvar» cild 48, səhf 263, hədis 17; 27-ci cild, səhf 90,hədis 42; cild 89 səhf 266, hədis 3, bab: «Cümə günunun və saatının fəziləti».

Həmçinin imamlar öz dualarinda Qiyamət günu Allahi gorməyı dua ediblər: «Bihar», cild 86, səhf 2, hədis 2; 90 cild, səhf 133 «Cümə gününün duasi» «Bihar», cild 93, səhf 262; cild 97, 363. «Kafiyə» cild 2, 547-548 səhf, hədis 6. «Mən lə yəhdürül fəqih» ibn Bağabeyn 1 cild, səhf 315, hədis 12, bab: «Fittagib»

http://www.al-shia.com/html/ara/books/behar/behar08/a13.html

http://www.rafed.net/books/olom-quran/al-safi-04/14.html

" ص 249 - 250 " فس : أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله .

( 1 ) " ص 444 - 445 " 27 - فس : أبي ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل ، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال : " تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا " إلى قوله : " يعملون " ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول : استأذنوا لي على فلان ، فيقال له : هذارسول ربك على الباب ، فيقول : لازواجه أي شئ ترين علي أحسن ؟ فيقلن : يا سيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئا أحسن من هذابعث إليك ربك ، فيتزر بواحدة ويتعطف بالاخرى فلا يمر بشئ إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد ، فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى ، فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول : عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يارب وأي شئ أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول : لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمة بسبعين ضعفا مثل مافي يديه ، وهو قوله : " ولدينا مزيد " وهو يوم الجمعة ، إن ليلها ليلة غراء ( 2 ) ويومها يوم أزهر ، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله ، ( 3 ) قال : فيمر المؤمن فلا يمر بشئ

Bihar Al-Anwar

..... və cümə günü olanda Allah möminlərin ardınca 1 mələk 1paltar ilə göndərəcək o cənnət qapısının qurtaracağında duracaq və deyəcək " icazə verin filankəs və filankəslə görüşüm" ona deyiləcək:" bu (sənin) qapındakı Allahın elçisidir elçsidir" və sonra o öz arvadlaına deyəcək :"hansınız məndən gözəlini görmüsünüz?" onlar deyəcəklər :"ey sahibimiz sənə cənnəti bəxşedənə and olsun ki rəbbinin sənin ardınca göndərdiyindən daha gözəlini görməmişik..... o nəzərdə tutulmuş yerə çatanacan heç bir şeyin yanında işıqlanma düşənəcən keçməyəcək və onların hamısı bir yerə yığılanda Allah taala onların qarşısında peyda olacaq və onlar Ona baxanda səcdə edəcəklər.Allah deyəcək: başlarınızı qaldırın bu gün nə səcdə nə də ibadət günüdür

O ki qaldı sən deyən hədisə, orada deyilir " تجلى لهم الرب" "Rəbbləri onlara təcəlla edəcək" və "فإذا نظروا إليه" "Ona tərəf baxacaqlar" kəlməsi də Qur`anın ayəsinə uyğundur. Bunların Qur`andakı ayə ilə heç bir fərqi yoxdur!

Fərqi görmürsənsə onda o hədisi qəbul et. Artiq nə qədər sübut gətirmək olar?

. Amma sizin hədislərdə isə ALLAHa ayaq, baldır, sifətdən-sifətə düşmə də nisbət verilir.

bu hədislər Qurana zidd deyil həmin şeylər quranda da var

Amma gör siz də necədir sizdə də Üz,göz əl vəsaira var amma deyilir bunlar imamlardir. Sizin hədislərdə bu yolla imamalar ilahiləşdirilir Allah isə maddiləşdirilir

bu da dəlillər

http://www.al-shia.org/html/eng/books/hadi.../part3-ch23.htm

H 357, Ch. 23, h 5

Muhammad ibn abu 'Abdallah ibn Muhammad ibn Isma'il has narrated from al-Husayn ibn al-Hassan from Bakr ibn Salih from al-Hassan ibn Sa'id from al-Haytham ibn 'Abdallah from Marwan ibn Salih who has said that Imam abu 'Abdallah has said the following.

"Allah created us and made it well. He gave us our form and formed it well. He made us His eyes among His servants and His speaking tongue in His creatures. He made us His open hands over His servants with kindness and mercy. He has made us his face through which He is approached and his door that shows the way leading to Him. He made us His treasurers in the heavens and on earth. Through us the trees give fruit and the fruits ripen and the canals flow. Through us the skies send rain and plants grow on earth. Through our worship Allah is worshipped and were we not there Allah would not have been worshipped."

H 359, Ch. 23, h 7

A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad ibn abu Nasr from Muhammad ibn Humran from Aswad ibn Sa'id who has said the following.

"I was in the presence of Imam abu Ja'far (a.s.), who began to speak without any question from me." "We are the authority of Allah. We are the door to Allah. We are the tongue of Allah. We are the face of Allah. We are the eyes of Allah in His people. We are the authority in the commandments of Allah among His servants."

H 360, Ch. 23, h 8

Muhammad ibn Yahya has narrated from Muhammad ibn al-Husayn from Ahmad ibn abu Nasr from Hassan al-Jammal who has said that Hashim ibn abu 'Ammara al-Janbi reported to him this. "I heard Amirul Mu'minin Ali (a.s.) saying, 'I am the eyes of Allah. I am the hands of Allah. I am the sides of Allah. I am the door to Allah."

H 362, Ch. 23, h 10

Al-Husayn ibn Muhammad has narrated from Mu'alla ibn Muhammad from Muhammad ibn Jumhur from Ali ibn al-Salt from al-Hakam and Isma'il sons of Habid from Burayd al-'Ijli who has said the following.

"I heard Imam abu Ja'far (a.s.) saying, 'Through us Allah is worshipped. Through us Allah is known. Through us belief in the Oneness of Allah, the Most Holy, the Most High, is established. Muhammad is the Hijab (curtain) of Allah, the Most Holy, the Most High."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bu ayələrin təfsirinə baxıb səninlə ətraflı müzakirə edərəm! Digər tərəfdən isə, sənin dəlillərindən bəziləri qəbul edilməzdir. Amma hələlik tələsmirəm və təfsirə baxdıqdan sonra, səninlə ətraflı müzakirə edəcəyəm!

Kimin təfsirinə baxacaqsan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

alparslan qardash, onlarda yerli dibli tefsir kitabi olmayib. teze-teze tebetabai bir tefsir kitabi yazib ki, hech kes terfinden qebul edilmeyib. bu barede bashlari ashagidi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ayə isə belədir:

İş çətinləşəcəyi (baldırlar açılacağı, lüt-üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) dəvət olunacaqları gün onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.

68-ci surə, "əl-Qaləm", "Qələm" surəsi, 42-ci ayə.

http://quran.az/index.php?lang=aze&soorah=68&aya=42&query=&author=1

Ayədən göründüyü kimi ALLAH qiyamət günündə bəndələrin çətin vəziyyətindən danışır. Daha öz baldırının açılacağından deyil. ALLAH ayədə buyurur ki, insanların paltarları baldırına qədər qalxacaq. Bu isə oradakı çətinlikdə insanların ora-bura qaçması zamanı baş verəcək.

ALLAHım sənə iftira atmaqdan bizləri qoru!

Vasim məmməd əliyev və ziya bünyadov o ayəni səhv tərcümə edib ayənin dəqiqdüzgün tərcüməsi belədir.

42 Baldırın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin (buna) qadir ola bilməyəcəkləri gün –

İnsanların qiyamət günü heç bir paltari zadı olmayacaq hami lüt olacaq

Yox bir, bircə Əlixan Musayev düzgün tərcümə edə bilir. Ayənin tərcüməsini mən ərəbcə bilməyənlər üçün yazmışam. Fərq eləmir ki, onu kim tərcümə edib. Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsini mənə öyrətmə. Onların tərcüməsində mötərizədə yazılanlar sünnilərin nəzəridir, açıq cümlədə yazılanlar isə şiələrin nəzəridir.

İnsanların qiyamət günü heç bir paltari zadı olmayacaq hami lüt olacaq

Bunu hansı ayə və hədisə əsasən deyirsən? Amma Əbu-Hüreyrə kimi öz kisəndən demə! Belə çıxır ki, qiyamət günü bircə sizin ALLAHınız paltarla gələcək ki, külək vurub onun da baldırını açacaq və möminlərə reklam edəcək? Sən bunu demək istəyirsən?

Share this post


Link to post
Share on other sites
üstəlik Allahin 2 əli də var

«Allah dedi: "Ey İblis, Mənim iki əlimlə xəlq etdiyimə sənin səcdə etməyinə nə mane oldu? Sən təkəbbür göstərirsən, yoxsa yüksək məqamlılardan olmusan?"» (Sad, 75)

ALLAHın əli haqqında da bu mövzuya yazacaqdım! ALLAHı Yəqub (ə) peyğəmbərlə güləşdirməyinizdən də yazacaqdım. Amma vaxtım olmadı.

ALLAH ayədə əlim dedikdə öz qüdrətini nəzərdə tutur. Daha iki ələ sahib olduğunu bildirmir. Bu Onun zatından uzaqdır. Belə olsa ALLAH mürəkkəb olur və bu da ALLAHdan uzaqdır. Nədənsə qardaşlar ALLAHı mürəkkəb və maddi bilməkdə çox həvəslidirlər.

Share this post


Link to post
Share on other sites
İnsanların dünyada Allahı görmək gücləri yoxdur. Çünki əbədi olan Allahı fani olan məxluq görə bilməz.

Cənnətdə isə əbədi həyat olduğuna görə əbədi olan insan Allahı görəcəkdir. Allah bizi də onlardan

etsin. Amin!

Sənə bir hədis yazıram, amma çoxdan oxuduğum üçün xırdalıqları yadımda deyil!

Musa (ə) peyğəmbər bir gün Tur dağına ALLAHla danışmağa gedirdi, yolda bir çobanı görür. Görür ki, bu çoban çox uzun namaz qılır. Nə isə gedir ALLAHla danışmağa. Danışıqdan sonra ALLAHdan soruşur:

-İlahi o çobanın Sənin yanında olan məqamı nə qədərdir?

ALLAH cavab verir:

-Heç nə qədər!

Musa (ə) soruşur:

-O ki, çox ibadətkar bəndədir!

ALLAH cavab verir:

-Mən bəndəmə savabı onun mərifəti qədər verirəm! O çobanın mərifəti yoxdur. İstəyirsənsə geri qayıdanda onunla söhbətləş!

Musa (ə) geri qayıdarkən çobanın yanına gedir və onunla söhbət etməyə başlayır. Ondan soruşur:

-Bu qədər namaz qılırsan, dua, ibadət edirsən ALLAH qəbul eləsin. Bəs hansı ibadəti daha çox etmək istəyərdin?

Çoban cavab verir:

-Buradakı çəmənlik olduqca yaşıldır, təzə otlar var. Deyirəm əgər ALLAH eşşşşşşşşəyini mənə versəydi, onu burada can-başla otarardım! Onun eşşşşşşşəyinə yaxşı qulluq edərdim!!!

Musa (ə) peyğəmbər ALLAHın hikmətinə bir daha valeh oldu ...

Sənin o çobanla nə qədər fərqin var? O deyir ALLAHın eşşəyi, sən deyirsən ALLAHın baldırı. Fərqiniz nədir?

Sən ALLAHını sifətdən-sifətə düşəndə tanıyacaqsan. Amma mənim ALLAHım sifətdən-sifətə düşmür.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Söhbət məgər yemək içməkdən gedir, ya ağlamaqdan gedir ?Biz gülməkdən danışırıq. Əgər Allahın qəzəb sifəti varsa deməli gülə də bilər

Dəlil sizin kitablardan

"Qiyamət günü Allah üç (nəfərə) gülər"

Bax Məclisi "Bihar" 75 cild, 32 səhifə, 107 hədis.

http://al-shia.com/html/ara/books/behar/be...5/104.htm#link1

Şeyh Müfid "İhtisas" səhifə 188

http://al-shia.com/html/ara/books/ekhtesas/a52.html

"Vasail uş şia" 15 çild, səhifə 141-142, hədis 20171

: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع او لص فحماهم أن يجوزوا .

أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك

http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-15/15007.html#62

"Əmirulmuminin dedi "Allah kişiyə gülər" (hədisin davamanı tərcümə etmək üçün, hörmətli modera kömək edən baçiya müraciat edin)

Əsas məsələ odur ki Amili bu hədisi axırında yazır

أقول : الضحك هنا مجاز "Deyirəm ki gülmək burada məcəzdı". Buda göstərir ki o bu hədisi səhih (yahud həsən yada müvassəq) kimi qəbul edib.

8335 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعدبن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يضحك الله عزوجل(4) إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أولص فحماهم أن يجوزوا(5).

http://al-shia.com/html/ara/books/al-kafi-5/27.html

Söhbət məgər yemək içməkdən gedir, ya ağlamaqdan gedir ?Biz gülməkdən danışırıq. Əgər Allahın qəzəb sifəti varsa deməli gülə də bilər

Söhbət insanda olub, ALLAHa yaraşmayan sifətlərdən gedir. Əgər ALLAHın qəzəb sifəti varsa, bu o demək deyil ki, onun yumor hissi də olmalıdır! Sən axı niyə qarışdırırsan! Əgər mənim cibimdə 100 manat varsa mən bu pula halal bir şey ala bilirəmsə, deməli haram şeyləri də almalıyam? Axı niyə qarışdırırsan?

Bu sayt artıq "com" domen uzantısı ilə fəaliyyət göstərmir. Bir il olar. İndi sayt "org" və "net" domen uzantısı ilə fəaliyyət göstərir. Bu yazdıqlarını ən azı bir il əvvəl kimsə yazıb! Sən də ağına-qarasına baxmadan köçürüb yığırsan bura!

(hədisin davamanı tərcümə etmək üçün, hörmətli modera kömək edən baçiya müraciat edin)

Sən bu hədisi haradansa "copy-paste" edirsən. Burada moderə kömək edən bacı var? Deyəsən ehlitevhid.com -un forumundandır. Oradakı Uyeyne-ni nəzərdə tutubsan. Onunkunu, bunukunu öz adından yazanda, heç olmasa o yazılanları da oxu. Birdən kimsə özü özünü söyər, sən də üzünü köçürüb özünü biabır edərsən. Ayıbdır! Sözün yoxdursa, gəl de sənə orfoqrafiya, sinonimlər və s. lüğətlərin adını verək ki, arada istifadə elə.

Edited by Shie_cavabi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...