Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
ibn hazm

ehli sunnetin eqidesi

Recommended Posts

Bax, əhli-sünnədən də dəlil gətirə bilərdim. Amma elə özümüzdən yazacam. Sadəcə olaraq bu hədis xoşuma gəldi və ağıl sahiblərini düşündürməyə vadar edir:

Zeyd bin Əli bin Hüseyn (ə) deyir: "Atamdan (İmam Zeynulabidin (ə)) soruşdum:... Atacan! Məgər belə deyildir ki, Allah-taala məkanla vəsf edilməz və onun üçün məkan yoxdur? Buyurdu: "Bəli! Allah-taala məkanla vəsf ediləcəyindən daha böyükdür". Dedim: Elə isə həzrət Musanın (ə) merac gecəsi İslam Peyğəmbərinə (s) dediyi "Allaha tərəf qayıt" sözünün mənası nədir? Buyurdu: Onun mənası həzrət İbrahimin (ə) sözünün mənası kimidir ki, buyurdu: "İnni zahibun ila rəbbi səyəhdin" (Saffat/99) "(İbrahim) dedi: "Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O mənə doğru yolu mütləq göstərəcəkdir!" Və həzrət Musanın (ə) sözü kimi ki, dedi: "Və əciltu iləykə rəbbi litərza"(Taha/84) "Ey Rəbbim! Məndən razı qalasan deyə, hüzuruna tələsdim!" Həmçinin Allah-taalanın kəlamına oxşayır ki, buyurdu: "Fəfirru iləllah"(Zariyat/50). "(Ya Rəsulum! Bu insanlara de: ) "(Hər bir küfr və şərdən) Allaha tərəf qaçın! (Allahın qəzəbindən qaçıb Onun mərhəmətinə sığının, küfrü atıb imana gəlin!)" Yəni Allahın evinə tərəf gedin! Oğlum! Kəbə Allahın evidir. Hər kəs oranı ziyarət etsə, Allahı ziyarət etmişdir. Həmçinin məscidlər də Allahın evidir. Onlara tərəf gedən hər kəs, Allaha tərəf getmişdir. Namaz qılan həmişə Allahla əlaqədədir. Uca yaradan göylərdə müqəddəs yer və mərkəzlər qərar vermişdir ki, onlara tərəf gedənlər, Allaha tərəf getmişlər. Eşitməmisən ki, Allah-taala Qurani-kərimdə buyurur: "Tə`ricul məlaikətu vər – ruhu iləyhi" "Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar. (Məaric/4). Və İsanın (ə) haqqında buyurur: "Bəl rəfəəhullahu iləyhi" (Nisa/158) "(Həqiqətdə onu (İsanı) öldürməmişdilər) bəlkə, Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır" Və Fatir (ayə:10) surəsində buyurur: "İləyhi yəs`ədul-kəlimut təyyib" "Pak söz (tövhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yüksələr " Əlbəttə insan hər zaman Allahın dərgahındadır. Amma Allah-taala bəndələrinin asayiş və (ruhi və cismi) rahatçılıqlarından ötrü müxtəlif zaman və məkanları (onlarda olan özünəməxsus xüsusiyyətlərə görə) İlahi dərgaha yaxınlıq vasitəsi qərar vermişdir.

görsənir ki,dini savadınız yoxdur, bele hədis rəvayət olunmur. Umumiyyətlə demək olar ki, bu hedis deyil. Hardadır hedisin senedi?

Deyirəm çox qəribədir ee, Quranın ayılırini istdiyiniz kimi başa düşürsünüz. Bilmirəm qiyamət günü necə olacaq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah har yerdedir? yeni yaratdiqlari ile qarishib, hulul edib. biz de Allahin terkibindeyik. budur sizin eqideniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mövzu: Əhli sünnətin əqidəsi.

Bu kitab Mədinədə olarkən yazılmış və sünni mənbələrdən «Səhihe-Buxari», «Səhihe-Müslim kitablarından, «Məscidün-nəbi» kitabxanasından və İbn Bazın yazılarından istifadə edilmişdir. Əvvəlki iki kitabı sünnilər, sonuncunu isə vəhhabilər mö’təbər hesab edirlər.

Şiə cavabı.

Məscidün-nəbidə bir misirli sünni mənə dedi: «Siz şiələr «əliyyən vəliyyullah» deyirsiniz. Məgər Allahın vəliyə (imama, rəhbərə) ehtiyacı var?» Cavabında dedim: «Siz «Muhəmmədən rəsulullah» demirsinizmi?» Bildirdi ki, deyirik. Dedim ki, məgər Allahın rəsula (elçiyə) ehtiyacı var? Dedi: «Biz o mə’nada deyirik ki, Məhəmmədin (s) Allah tərəfindən risaləti var.» Dedim: «Əliyyən vəliyyullah»-ın da mə’nası budur ki, Əlinin (ə) Allah tərəfindən imaməti var və sizin də kitablarda buna oxşar sözlərlə qarşılaşırıq. Məsələn, Buxarinin «Səhih»ində bildirilir ki, Ömər «mən Əbu-Bəkrin vəlisiyəm» demişdir.[32] Mə’lumdur ki, ölünün vəliyə ehtiyacı yoxdur. Ömər demək istəmişdir ki, o Əbu-Bəkr tərəfindən vəli, yə’ni rəhbər tə’yin olunmuşdur. Bunu da qeyd edək ki, Əbu-Bəkr və Ömərin xalqa rəhbər tə’yin etmək səlahiyyəti yox idi. Əbu-Bəkr hansı ixtiyarla xalqa vəli seçməli idi?

Şiələrin əqidəsinə görə, Əli (ə) Allah tərəfindən Peyğəmbərin (s) vasitəsi ilə imamət və rəhbərliyə tə’yin olunmuşdur. Əslində sünnilər Öməri Peyğəmbərin yox, Əbu-Bəkrin xəlifəsi kimi tanımalı və «şəhadət verirəm ki, Ömər Əbu-Bəkrin vəlisidir» deməlidirlər. Əgər belə demirsinizsə, (sünniyə müraciətlə dedim) Ömərin rəhbərliyini inkar edirsiniz.»

Həmsöhbətim gülümsündü və «Səhihe Buxari»dən gətirdiyim dəlil müqabilində bir söz deyə bilmədi. «Bəs Əlinin (ə) Allah tərəfindən tə’yin olunmasına dəliliniz nədir?» – deyə soruşdu. Bildirdim ki, dəlilimiz çoxdur. Nümunə olaraq bir Qur’an ayəsini misal çəkdim: «Sizin vəliniz (rəhbəriniz) yalnız Allah, Onun rəsulu və iman gətirib namaza duran, rüku halında zəkat verənlərdir.»[33]

İstər şiə, istər bir çox sünni təfsirçiləri bildirirlər ki, rüku halında üzüyünü fəqirə verən Əlidir və bu ayə onun haqqında nazil olmuşdur.[34] Əllamə Əmininin «Əl-ğədir», Şərəfüddin Amilinin «Əl-müraciat» kitabına baxa bilərsiniz. Sonra həzrət Əlinin (ə) vilayətini sübut edən hədislər misal çəkdim. Həmsöhbətim mübahisəni davam etdirməyə meylli olsa da, onun yoldaşı «daha kifayət edər» deyib, əlindən tutdu və xudahafizləşib getdilər.

Share this post


Link to post
Share on other sites

shielerin eqidesine gore Allah zati olmayan varliqdir, onun ishlerini ise Ali yerine yetirir. meselwen bize gore Allah malikul-mulkdur, shielere gore ise hz.Ali cennet ve cehennemin sahibidir ve istediyini cennete, istediyini cehenneme soxar. bu ise shielerin Ilahinin kim oldugunu ortaya qoyur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
shielerin eqidesine gore Allah zati olmayan varliqdir, onun ishlerini ise Ali yerine yetirir. meselwen bize gore Allah malikul-mulkdur, shielere gore ise hz.Ali cennet ve cehennemin sahibidir ve istediyini cennete, istediyini cehenneme soxar. bu ise shielerin Ilahinin kim oldugunu ortaya qoyur.

Allah yalançıya lənət etsin!

Qırmızı ilə qeyd etdiyimi sübut edin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цитата (ibn hazm @ Feb 2 2010, 21:13) *

shielerin eqidesine gore Allah zati olmayan varliqdir,

onun ishlerini ise Ali yerine yetirir.

meselwen bize gore Allah malikul-mulkdur,

shielere gore ise hz.Ali cennet ve cehennemin sahibidir ve istediyini cennete, istediyini cehenneme soxar. bu ise shielerin Ilahinin kim oldugunu ortaya qoyur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ay Ibn Hezm!

Allahin zati ve sifetleri:

El-Ixlas suresinin 1-ci ayesini oxu!

1. (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə de:

“(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);

--------------------------------------------------------------------------

Orada "Allahin zati ve sifetleri haqda" beyem aydin yazilmayib?

yoxsa, Sen dediyin kimi "Shieler" bu 112- ci sureni inkar edirler?

Haradan sen bu melumatlari alirsan, men de

bu shielerle oturub dururam hec biri senin dediyini demir axi?

Belkem bunu deyen ruhi xestedir, sende ele onu "bayraq" elemisen ve "iftira yaxaraq" aid elemisen butun shielere.

Bir de deyirsen:

"Meselen bize gore Allah malikul-mulkdur!"

Sene beyem vehy gelib?

Allah sizin dediyiniz kimi "malikul-mulk" yox,

mehz Quran dediyi kimi

--------------------------------

Allah kimdir?

Allah göylərin və yerin nurudur.

Kainatı yaradıb ona nur verən,

yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən xaliqdir.

Ən – Nur 24, ayə 35.

-------------------------------------

birde Onun ishlerini Hazreti Ali yox,

mehz "melekler" yerine yetirir.

--------------------------------------

Mələklər kimlərdir?

Mələklər [onun övladı deyil, xəlq etdiyi] möhtərəm qullardır.

Əl – Ənbiya 21, ayə 26.

-------------------------------------------

Ve Onlar (Mələklər) kimin əmri ilə iş görərlər?

Mələklər Allahdan qabaq söz danışmaz,

yalnız Onun əmri ilə iş görərlər.

Əl – Ənbiya 21, ayə 27,28.

Bunlar [haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri] açıq-aydın Kitabın ayələridir.

Əş – Şuəra 26, ayə 2.

--------------------------------------------

sen de dushunmeden, kecmisen hucuma, ele bil senin bu deqiqe "dinini" elinden alirlar!

bir az sebirli ol ve her eshitdiyine de inanma.

Yəni, sozumun canı budur ki,

shie de namaz qilandir,

eger sen bir namaz qilani tehqir edirsense, bu Allah qarshisinda ən boyuk gunahdir!

Ne bilirsen, belke onun namazi Allah dergahinda seninkinden ustundur?

İnsani "tenqid" etmek olar, her hansi noqsanina gore, amma

onu " tehqir" etmek olmaz!

hamimizin gunahi var bu dunyada ,

Allah bize buyurur ki, Biz boyuk gunahlar etmeyek,

kicik gunahlarimizin ustunu ise o örtər. "gunahsiz ve pak" o tek olan Allahdir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1-cisi shieler Allahin ile her yerde oldugunu deyirler. burdan anlashilir ki, O, yaratdiqlarindan ayri yox, onlarla birleshmishdir, ya kainat Allahin ichindedir, ya da O, kainatin ichinde. bunlari da qebul etmediklerine gore bela chixir ki, shielere gore Allah zati olmayan varliqdir ve ershin ustunde hech bir varliq yoxdur, Allahin en Ucada oldugunu inkar edirler. ve Allahin bu sifetini inkar edirler. bununla da Allahi n zati sifetlerini inkar wetmish olurlar ki, bu da murtedlikdir ve tovbeye devet edilmelidirler, qebul edarlarsa ne ela, etmeseler oldurulur ve zibilliklerden birine aTILIRLAR. qaldi ki, bu hedis shielerden moteber ve mehshurdur ki, guya Hz.Ali cennetin qapisi agzinda duracaq ve istediyini ora daxil edacak. bu ise Allahin mulkunde Alini ortaq saymaqdir ki, bu da kufrdur. qaldi ki, Allahi goyde oldugunu qebul etmeyenlere bela bir sualim var: merac ne demekdir? Muhammed[savv] meraca gedande goye qalxmishdi, yoxsa her yere getmishdi? bu suala cavab vere bilmezsiniz ,. chunki onda yalanchinin kim oldugu bilinecek. men de yalanchilara lenet oxuyuram. Allah onlari zelil etsin.amin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1-cisi shieler Allahin ile her yerde oldugunu deyirler. burdan anlashilir ki, O, yaratdiqlarindan ayri yox, onlarla birleshmishdir, ya kainat Allahin ichindedir, ya da O, kainatin ichinde. bunlari da qebul etmediklerine gore bela chixir ki, shielere gore Allah zati olmayan varliqdir ve ershin ustunde hech bir varliq yoxdur, Allahin en Ucada oldugunu inkar edirler. ve Allahin bu sifetini inkar edirler. bununla da Allahi n zati sifetlerini inkar wetmish olurlar ki, bu da murtedlikdir ve tovbeye devet edilmelidirler, qebul edarlarsa ne ela, etmeseler oldurulur ve zibilliklerden birine aTILIRLAR. qaldi ki, bu hedis shielerden moteber ve mehshurdur ki, guya Hz.Ali cennetin qapisi agzinda duracaq ve istediyini ora daxil edacak. bu ise Allahin mulkunde Alini ortaq saymaqdir ki, bu da kufrdur. qaldi ki, Allahi goyde oldugunu qebul etmeyenlere bela bir sualim var: merac ne demekdir? Muhammed[savv] meraca gedande goye qalxmishdi, yoxsa her yere getmishdi? bu suala cavab vere bilmezsiniz ,. chunki onda yalanchinin kim oldugu bilinecek. men de yalanchilara lenet oxuyuram. Allah onlari zelil etsin.amin.

Beli, Allah her yerddir ve bendelerine de hemishe yaxindir!

Ister "sherq"de ol, isteyirsen "qerb"de.

Bunu men demirem. Bunu Quran deyir!

Allah bəndələrinə nə dərəcədə yaxındır?

Bəndələrim Məni səndən soruşduqda soyle :stariy: ki, Mən onlara yaxınam.

Əl – Bəqərə 2, ayə 186.

O ki qaldi Onu kainatda axtarmaq ve birde, Peyqemberimiz goye merac etdiyi ucun Rabbimiz goyun ərşindədir deyirsen

Amma Rebbimiz uzumuzu goyun ershine tutub, Onu orada axtarmaqa bizlere qadaqan edib! :stariy:

Namaz qılan [ Dua eden] uzunu hansı tərəfə tutmalıdır? :stariy:

[Ya Məhəmməd!] Biz sənin uzunu goye tərəf cevrildiyini goruruk,

ona gore de səni razı olduğun qibləyə tərəf dondərəcəyik.

İndi uzunu Məscidulhərama tərəf cevir!

[Ey musəlmanlar!] Harada olsanız uzunuzu oraya

[Allahin evi olan Kəbəyə tərəf] dondərin.

Kitab verilmiş ummətlər bunun oz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər.

Əl – Bəqərə 2, ayə 144.

O evin də sahibi :stariy: Allahdır!

Bu evin Rəbbinə [Kəbbənin sahibi olan Allaha] ibadət etsinlər!

Əl – Qureyş 106, ayə 3.

ve seni bilmirem men ibadet vaxti uzumu goye teref yox, mehz evine teref tuturam!

Cunki Pebbim bu cьr əmr edib!

Bir de deyirsen:

Muhammed[savv] meraca gedande goye qalxmishdi, yoxsa her yere getmishdi? bu suala cavab vere bilmezsiniz deyirsen.

Bes "Musa" Peyqemberi cağırıb hara devet etmishdir?

Onu da goye, yoxsa yerde olan "Sina" dağına?

Sen de menim sualima cavab ver? :type:

Edited by adil

Share this post


Link to post
Share on other sites
qaldi ki, bu hedis shielerden moteber ve mehshurdur ki, guya Hz.Ali cennetin qapisi agzinda duracaq ve istediyini ora daxil edacak. bu ise Allahin mulkunde Alini ortaq saymaqdir ki, bu da kufrdur.

Ay insan, ilk öncə ağıllanmağı sənə nəsihət edirəm.

Mötəbər hədislərdə vardır,

Əli haqq ilə haqq da Əli ilədir

Əli Quran ilə, Quran da Əli ilədir

Əlini yalnız mömin sevər və yalnız münafiq ona kin bəslər.

Daha bir hədis vardır ki,

Kimin ömrü Nuh qədər ola ....... (ibadətlər və əməllər sadalanır), ancaq Əlinin vilayətini qəbul etməyə, o cənnətin iyini belə duymayacaqdır.

İndi de görüm Əliyə məhəbbət bəsləyən cənnət əhli olmadı? Əlavə olaraq ona kin bəsləyən cəhənnəm əhli olmadı?!

Ağlı olan insanlar üçün əlavə şərhə ehtiyac yoxdur...

Digər suallara cavab verilib. Lakin bura faylı sən yerləşdirdin və mənim lap əvvəldə verdiyim suallardan qaçdın. Nəsə hər kəs gördü nə malsan.

Bir də mövzu şiə əqidəsi deyil əhli sünnə (sələfi) əqidəsdir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen dogrudan da savadsizsan, chunki, birbasha hedis neql edirsen, ne ise. men 87-ci postdaki yazima sizin savadlilardan cavab isteyirem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen dogrudan da savadsizsan, chunki, birbasha hedis neql edirsen, ne ise. men 87-ci postdaki yazima sizin savadlilardan cavab isteyirem.
1cisi birbaşa hədis nəql edirsən, sözünü anlamadım. Hansı barədə deyirsən ki, mənbələrini gətirim. Hansına şəkk edirsənsə dee.

2cisi elə mən də ona cavab yazdım. Məndən əvvəl də cavab yazılmışdı təkrar etmədim cavablandırlan hissələri.

3cüsü sən mənim suallarımı cavabsız qoymusan. bəlkə (Allaha məkan vermək barədə) suallarımı cavablandırasan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

men deyirem ki, shieler deyir ki; hz.Ali cannat ve cehennemin qapisi agzinda durub istediyini cennete, istediyini cehenneme daxil edacak. bu Allaha mulkunde sherik qoshmaqdir. yena basha dushmediz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

men deyirem ki, shieler deyir ki; hz.Ali cannat ve cehennemin qapisi agzinda durub istediyini cennete, istediyini cehenneme daxil edacak. bu Allaha mulkunde sherik qoshmaqdir. yena basha dushmediz?
Həmin hədisi mənbəsi ilə gətirin daha sonra.

Siz şəkk edirsiz ki, Hz Əli (ə) cənnətlə cəhənnəmi ayırandır?! Yəni Hz Əlini sevməyən, kin bəsləyən şəxs cənnətə daxil ola bilər?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

hz ali haqqinda getirdiyiniz deliller ela beyenmediyiniz sehabelerden gelir de. yoxsa hz.ali ozu-ozunu terifleyib, peygemberden[sav] hedis getirib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

amma shielerin eqidesi ise hz.alinin hedisleri ustunde qurulub guya. bu hedisler ise sehabelerden gelir.

Şiənin əqidəsində heç bir problem yoxdur. Onlar Səqəleyndən bərk yapışıblar. Hansı ki Kövsər hovuzuna qədər bir birindən ayrılmaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hansi shieler? zeydiler? nurseviler? isna ashariyye? ismailiyye, yoxsa fatimiler?

sizin "sünnəniz" həqiqətən sadəcə yalandan ibarəttir. fatimilər adında şiə məzhəbi var? yoxsa fatimilər Misirdə hökm sürmüş şiə ailəsidi? isna əşəriyə şiələri haqq məzhəbdi, zeydi, hənəfi, şafii, maliki, hənbəli məzhəbləri isə batildir ancaq kafir deyil. nuseyrilərə gəlincə Onların Hz. imam Əliyə (ə.s) ilahlıq nisbət veridiklərini deyirlər. əgər bu doğrudursa:

hədis:

6-(702) ...Sedir şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Bazıları sizin için tanrı diyorlar. Bunun kanıtı olarak da bize Kur'an'dan şu âyeti okuyorlar: "O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır." (Zuhruf, 84) Dedi ki: «Ey Sedir, kulağım, gözüm, derim, etim, kanım ve saçım, bunu söyleyenlerden beridir, uzaktır. Allah da onlardan uzak olsun. Bunu söyleyenler benim dinim, atalarımın dini üzerinde değildirler. Allah'a yemin ederim ki, Allah kıyamet günü beni ve onları bir araya getirmeyecektir. Bilâkis Allah, onlara gazab edecektir.» Dedim ki: Aramızda bazıları vardır ki, bunlar sizin "Resul olduğunuzu iddia ediyorlar" ve bunun kanıtı olarak da Kur'an'dan şu âyeti gösteriyorlar: "Ey Resuller! Temiz şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı bilirim." (Mü'minûn, 51) Buyurdu ki: «Ey Sedir! Benim kulağım, gözüm, saçım, derim, etim ve kanım, bu adamlardan uzaktır, beridir. Allah ve Resulü de onlardan uzak olsun. Bunlar benim dinim ve atalarımın dini üzere değildirler. Allah, benimle onları kıyamet günü bir araya getirmez. Sadece onlara gazab eder.»  Dedim ki: Peki, siz nesiniz? Buyurdu ki: «Biz, Allah'ın ilminin bekçileriyiz. Biz, Allah'ın emrinin mütercimleriyiz. Biz, masum bir topluluğuz. Allah Tebareke ve Teâlâ, insanların bize itaat etmelerini emretmiş, bize karşı çıkmalarını yasaklamıştır. Biz, Allah'ın, göğün altındaki ve yerin üstündeki mahrukatına sunduğu kanıtlarıyız.»  

fətva:

Soru 318: Aliyullahiler adında bir fırka vardır; Emir'-ül-Müminin Ali'yi (a.s) ilâh olarak kabul eden, namaz ve oruç yerine dua etmeğe inanan bunlar necis midir?

Cevap: Eğer Emir'ül-Müminin Ali'nin (a.s) ilâh olduğuna inanıyorlarsa, onlar ehl-i kitap olmayan gayr-i müslimlerin hükmündedir. Yani kafir ve necistirler. (imam Hamanei "Ecbivetül İstiftaat" ("şeri sorulara cevap"), Taharet kitabı, Ehli kitap ve diğer fırkaların hükmü babı, soru 318)

Hz. Ayetullah el Uzma imam Hamaney, şeri sorulara cevap, taharet kitabı, kafir babı

Share this post


Link to post
Share on other sites

Subhanəllah! Uca Allahın səmada - ərşdə olmasına ən sadə dəlil peyğəmbərin (sas) meracda məhz, səmaya - ərşə qaldırılmasıdır. Əgər, Allah hər yerdə olsaydı, onda peyğəmbəri yeddi qat səmaya nə üçün qaldırdı.

Uca Allahın ərşdə olmasına dəlil Qir`an, səhih hədis və səhabələrin və onlardan sonra gələnlərin icmasıdır. Lakin, mən sizin üçün, dəlilləri Qur`andan gətirməklə kifayətlənəcəyəm:

Uca Allah demişdir: سبح اسم ربك الأعلى} } - "Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!" (Əl-Əla surəsi, 1). Bu ayədəki {الأعلى} kəliməsi ərəb qramatikasında "əl-uluv" kəliməsindən yaranan ismi təfdildir.

{وهو العلي العظيم} – "Və O, əl-Aliy və əl-Azimdir" (Əl-Bəqarə surəsi, 255 və əş-Şura surəsi, 4) bu ayədə də uca Allahın "uluv" (ucalıq) sifəti bəyan edilir.

{وهو القاهر فوق عباده} – "Və O, qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir" (Əl-Ən`am surəsi, 18 və 61).

{إنا أنزلناه في ليلة القدر} – "Şübhəsiz ki, biz onu (Qur`anı qədir gecəsi nazil etdik" (Əl-Qədr surəsi, 1).

{كتاب أنزلناه إليك مبارك} – "(Bu) Sənə nazil etdiyimiz mübarək kitabdır" (Sad surəsi, 29).

{يدبر الأمر من السماء إلى الأرض} – "O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir" (Əs-Səcdə surəsi, 5).

{تعرج الملائكة والروح إليه} – "Mələklər və Ruh (Cəbrail) Ona doğru sayı əlli min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar" (Əl-Məaric surəsi, 4).

{إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} – "Gözəl söz Ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir" (Fatir surəsi, 10).

{إني متوفيك ورافعك إلي} – "(O vaxt Allah dedi: "Ey İsa!) Mən sənin həyatına son qoyub Özümə tərəf qaldıracağam". (Ali İmran surəsi, 55).

{رفيع الدرجات} – "Ən yüksək dərəcələrin və Ərşin sahibi Odur". (Ğafir surəsi, 15).

Qardaşlar! Sizdən xahişim yalnız, bu ayələri diqqətlə oxuyun. İnşaallah, onda haqq sizə bəlli olar. Hidayət Allahdandır!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bəs o ayələri kim təfsir edəcəK? Müfəssirlər. Mən əvvəlki səhifədə əhli sünnə müfəssirlərindən dəlil gətirmişəm. Ümumiyyətlə İbn Teymiyyənin bu fikirləri əhli sünnə alimləri tərəfindən qətiyyətlə rədd olunub. Əhli sünnə saytlarında o qədər anti-vahabi materiallar tapmışam ki. Bir də, Allahın ipi nədir? Məcaz sözünü qətiyyən dilinizə gətirməyin!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Subhanəllah! Uca Allahın səmada - ərşdə olmasına ən sadə dəlil peyğəmbərin (sas) meracda məhz, səmaya - ərşə qaldırılmasıdır. Əgər, Allah hər yerdə olsaydı, onda peyğəmbəri yeddi qat səmaya nə üçün qaldırdı.

Uca Allahın ərşdə olmasına dəlil Qir`an, səhih hədis və səhabələrin və onlardan sonra gələnlərin icmasıdır. Lakin, mən sizin üçün, dəlilləri Qur`andan gətirməklə kifayətlənəcəyəm:

Uca Allah demişdir: سبح اسم ربك الأعلى} } - "Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!" (Əl-Əla surəsi, 1). Bu ayədəki {الأعلى} kəliməsi ərəb qramatikasında "əl-uluv" kəliməsindən yaranan ismi təfdildir.

{وهو العلي العظيم} – "Və O, əl-Aliy və əl-Azimdir" (Əl-Bəqarə surəsi, 255 və əş-Şura surəsi, 4) bu ayədə də uca Allahın "uluv" (ucalıq) sifəti bəyan edilir.

{وهو القاهر فوق عباده} – "Və O, qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir" (Əl-Ən`am surəsi, 18 və 61).

{إنا أنزلناه في ليلة القدر} – "Şübhəsiz ki, biz onu (Qur`anı qədir gecəsi nazil etdik" (Əl-Qədr surəsi, 1).

{كتاب أنزلناه إليك مبارك} – "(Bu) Sənə nazil etdiyimiz mübarək kitabdır" (Sad surəsi, 29).

{يدبر الأمر من السماء إلى الأرض} – "O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir" (Əs-Səcdə surəsi, 5).

{تعرج الملائكة والروح إليه} – "Mələklər və Ruh (Cəbrail) Ona doğru sayı əlli min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar" (Əl-Məaric surəsi, 4).

{إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} – "Gözəl söz Ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir" (Fatir surəsi, 10).

{إني متوفيك ورافعك إلي} – "(O vaxt Allah dedi: "Ey İsa!) Mən sənin həyatına son qoyub Özümə tərəf qaldıracağam". (Ali İmran surəsi, 55).

{رفيع الدرجات} – "Ən yüksək dərəcələrin və Ərşin sahibi Odur". (Ğafir surəsi, 15).

Qardaşlar! Sizdən xahişim yalnız, bu ayələri diqqətlə oxuyun. İnşaallah, onda haqq sizə bəlli olar. Hidayət Allahdandır!

Siz deyirsiz ki, Allah ərşdədir, amma Useyminiz başqa şey deyir:

Allahın nazil olması haqda şeyx Mühəmməd Useyminin cavabı

Share this post


Link to post
Share on other sites

Savadsız! Sən, həmin ayələri diqqətlə oxu da. Onları düzgün başa düşmək üçün, heç, təfsirə ehtiyac da yoxdur. Məgər, hamı bilmir ki, peyğəmbər (sas) hara meraca gedib? Bu məsələdə ixtilaf var, ya yox? Elə isə, kimsə bizə aydınlatsın da, peyğəmbər (sas) nə üçün, meraca gedərkən, ərşin üzərinə qaldırıldı. Məgər, bu məsələdə ixtilaf var?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əl-Fəth! Sənin ora qoyduğun səhifə mənim yazıma cavab deyil. Məgər, mənim yazdığım ayələrlə, şeyx İbni Useyminin dedikləri arasında fərq varmı? Orada, deyilir ki, uca Allah gecənin son üçdə birində dünya səmasına qədər nazil olur. Bax, deyir ki, nazil olur. Bunda, mənim yazdığım ayələrlə nə fərq var ki? Bir də ki, şeyx İbni Useyminin orada, əl-Buxarinin Əbu Hureyrədən rəvayət etdiyi hədisə bənzər rəvayətlər sizin də kitablarda var. Məgər, siz, onlardan bixəbərsiz?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bir də ki, şeyx İbni Useyminin orada, əl-Buxarinin Əbu Hureyrədən rəvayət etdiyi hədisə bənzər rəvayətlər sizin də kitablarda var. Məgər, siz, onlardan bixəbərsiz?

buyur "bizim kitablardan" yaz. amma ssılka ilə xahiş edirəm

Mənə yazdığına isə cavab vermişəm daha öncə, bütün ayələrin təfsirini buramı gətirim?

Сообщение #62

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əl-Fəth! Sənin ora qoyduğun səhifə mənim yazıma cavab deyil. Məgər, mənim yazdığım ayələrlə, şeyx İbni Useyminin dedikləri arasında fərq varmı? Orada, deyilir ki, uca Allah gecənin son üçdə birində dünya səmasına qədər nazil olur. Bax, deyir ki, nazil olur. Bunda, mənim yazdığım ayələrlə nə fərq var ki? Bir də ki, şeyx İbni Useyminin orada, əl-Buxarinin Əbu Hureyrədən rəvayət etdiyi hədisə bənzər rəvayətlər sizin də kitablarda var. Məgər, siz, onlardan bixəbərsiz?

Fərq olmasaydı bura qoymazdım. Siz heç fikirləşə də bilmirsiz, gərək hər şeyi xırdalayaq Sizin üçün?!

Useymin öz fətvasında (Əbu Hüreyrənin hədisinə istinad edərək) deyir ki, "Allah təala hər gecənin axır üçdə bir hissəsində bu dünyanın asimanına nazil olur"!

İndi nəzərə alsaq ki, yer dairədir və fırlanır, gecə də gün itən yerlərə gəlir, buna əsasən Allah-təala da gecənin dalıyca fırlanmalıdır, axı hər zaman yer üzünün bir tərəfində gün olanda, o biri tərəfində gecədir. Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, Alah-təala hər zaman gecənin axır üçdə bir hissəsi olduğu yerdə olur! Bu halda O necə Ərşdə ola bilər? İki yerdə birdən necə olur? Əgər iki yerdə birdən olursa, deməli hər yerdə də birdən ola bilər. Bu halda Siz necə deyirsiz ki, Allah hər yerdə deyil, ərşdədir?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
neca olur ki, sizin imam {Mehdi}niz bir vaxtda 2-3-4 yerda ola bilir, bizim ALAHImiz ola bilmir? bir dushunu bir a.

Əvvəla söhbət imamdan getmir. Sonrası isə elə biz də deyirik ki, Allah hər yerdədir də. Siz isə deyirsiz ki, yox, O hər yerdə deyil, O ərşin üstündə oturub.

İndi isə yuxarıda verdiyim suala cavab verin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Əl-Fəth! Sənin 106 saylı soobşeniyedə yazdıqların çox gülməlidir. Birincisi, dünyanın yumru və bir tərəfində gecə və bir tərəfində gündüz olmasının məsələyə nə dəxli var ki? Açıq-aydın görsənir ki, siz hər şeyi ağlınızla ölçürsüz. Bu isə bu məsələdə ümumiyyətlə yersizdir. Bir də ki, burda söhbət axı, hər hansı bir məxluqun yox, uca Allahın dünya səmasına qədər enməsindən söhbət gedir. Uca Allah isə nə istəyər, onu da edər.

İkincisi isə, mən axı yazmışdım ki, bu məsələ barədə rəvayətlər sizin də kitablarda var. Hatta, nəinki var, sizin bəzi alimləriniz Allahın dünya səmasına qədər enməsi barədə rəvayətlərin mütəvatir səviyyəsinə çatdığını qeyd etmişdir. Nə isə. Keçək rəvayətlərə.

Şiə məzhəbinin kitablarında uca Allahın səmada olmasına və gecənin üçdə birində dünya səmasının birinci qatına qədər nazil olması barədə dəlillər.

Ər-Rəhman, ər-Rəhim Allahın adı ilə.

أخرج الصدوق في توحيده في حديث احتجاج الصادق على الثنوية والزناقة بإسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبدالله (ع) - قال : "سأله عن قوله: { الرحمن على العرش استوى } قال أبو عبدالله (ع): بذلك وصف نفسه ، وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له ، و لا أن يكون العرش حاوياً له ، ولا أن العرش محتاز له ، ولكنّا نقول: هوحامل العرش ، وممسك العرش ، ونقول من ذلك ما قال: { وسع كرسيه السموات والأرض } فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته ، ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاوياً له وأن يكون - عز وجل -إلى مكان أو إلى شيئ مما خلق بل خلقه محتاجون إليه .

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض ؟ قال أبو عبدالله (ع): ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء ، ولكنه - عز وجل - أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله - عز وجل - وهذا يجمع عليه فرق الأمة كله . قال السائل : فتقول: أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبوعبدالله (ع): نقول : ذلك لأن الرويات قد صحت به والأخبار ، قال السائل : فاذا نزل أليس قد حال عن العرش وحووله عن العرش صفة حدثت، قال أبوعبدالله (ع) ليس ذلك منه ما على يوجد من االمخلوقين الذي تنتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة وناقلة ينقله ويحوله من حال الى حال بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال ولا يجري عليه الحدوث فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان الى مكان خلا منه المكان الأول ، ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة وحركة فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنيا ، إنما يكشف عن عظمته ويرى أولياءه نفسه". (التوحيد للصدوق ص 248 وفي النسخة المتداولة لا توجد العبارة الأخيرة وهي قول السائل " ينزل الى السماء الدنيا ؟ قال أبوعبدالله (ع) : نقول : ذلك لأن الرويات قد صحت به والأخبار .." ، و أثبتها المجلسي في بحاره 3/331 من كتاب التوحيد باب 14).

Əs-Saduq özünün "ət-Tövhid" kitabında Cəfər əs-Sadiqin münafiq və zındıqların üzərinə ihticac etdiyi bir hədisdə, isnadı Hişam bin Həkəmdən rəvayət edilən hədisdə bir zındıqın Əbu Abdullaya (Cəfər əs-Sadiqə) ünvanladığı sual olan hədisdə: "Uca Allahın: "Ər-Rahman ərşin üzərinə istiva etdi" ayəsi barədə sualına Abu Abdulla cavab verərək demişdir: "Uca Allah bu cürə özünü vəsf etmişdir. Həmçinin, ərş Onu daşımaz, məxluqatdan yüksəkdə, ərşin üzərinə istiva etmişdir və ərş Onun üçün, doldurucu (tam əhatə edən) deyildir və ərş Onu əhatə etməz. Lakin, biz deyirik: "O, ərşin daşıyıcısıdır və ərşi tutandır. Biz də, Onun dediyini deyirik: "Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir" (Əl-Bəqarə surəsi, 255). Ərş və kürsüdən Onun sabit etdiyini, biz də sabit edirik və ərş və ya kürsüdən Onun doldurucu (tam əhatə edən) olmasını biz də rədd edirik. Əziz və Cəlil olan Allah özünün xəlq etdiyi məkana və ya şeyə yönəlmiş olur ki, xəlq etdiklərinin hamısı Ona möhtacdır.

Sual edən soruşdu ki: "Əllərinizi səmaya qaldırmaqla, ovuclarınızı yerə tərəf tutmaq arasında nə fərq var ki?". Əbu Abdulla (Cəfər əs-Sadiq) (əs) dedi: "Bu, Onun (Allahın) elmində, əhatəsi altında və qüdrətində bərabərdir (yəni, heç bir fərq yoxdur). Lakin, Əziz və Cəlil olan Allah öz övliyalarına (vəlilərinə, dostlarına) və qullarına əllərini səmaya tərəf - ərş istəqamətinə qaldırmağı əmr etmişdir. Çünki, O (Allah) bunu, ruzinin mədəni (mənbəsi) etmişdir. Biz, bununla, Qur`anda və peyğəmbərdən (sas) gələn xəbərlərdə sabit olanları isbat edirik. Necə ki, peyğəmbər (sas) demişdir: "Əllərinizi Əziz və Cəlil Allaha tərəf qaldırın. Bunun üzərində ümmətin bütün firqələri (məzhəbləri) icma etmişlər". Soruşan sual edərək dedi: "Sən: "Onun (Allahın) dünya səmasına endiyinimi?" deyirsən. Əbu Abdulla (Cəfər əs-Sadiq) (əs) dedi: Biz deyirik ki: "Bu barədə gələn rəvayətlər və xəbərlər səhihdir". Bunun üzərinə, soruşan sual edərək dedi: "Əgər, O (Allah dünya səmasına) nazil olursa, məgər, ərşdən ayrılmırmı və Onun ərşdən ayrılması f`eli sifət deyilmi?". Bunun üzərinə, Əbu Abdulla (Cəfər əs-Sadiq) (əs) dedi: "Onun (Allahın) xəlq etdiyi məxluqlarında olan, bir yerdən bir yerə gedərkən, halın dəyişməsi, yorğunluq, kədərlənmək və bir yerdən başqa bir yerə getmək və bir haldan, başqa bir hala keçmək Ondan (Allahdan) deyildir. Çünki, O (Allah), təbarəkə və təaladır və Onda, heç bir hal dəyişikliyi baş verməz və Ona heç bir şey olmaz. Onun (dünya səmasına) nazil olması (enməsi) məxluqun nazil olması kimi deyildir. Hansı ki, bir məkandan başqa bir məkana gedərkən, əvvəlki məkan ondan boşalır (yəni, o, artıq, həmin məkanda olmur). Lakin, Onun (Allahın) dünya səmasına nazil olması, yerdəyişmə və hərəkət ilə deyildir. Necə ki, O (Allah), ərşin üzərində səmanın yeddinci qatında olarkən, həmçinin, dünya səmasında da olur. O (Allah) yalnız, əzəmətindən kəşf (aşkar) edilir, özü istədiyi kimi, övliyalarını (vəlilərini, dostlarını) görür və qüdrətindən istədiyinə kəşf edir (verir). Onun (Allahın) nəzəri həm yaxında olan və həm də uzaqda olan üçün, bərabərdir". (Əs-Saduq "Ət-Tövhid" (Səh. 248). Çap edilmiş nüsxədə, soruşanın axırıncı sorusu yoxdur. Bu: "... O (Allah), dünya səmasına nazil olur?". Bunun üzərinə, Əbu Abdulla (Cəfər əs-Sadiq) (əs) deyir: "Biz deyirik ki: "Bu barədə gələn rəvayətlər və xəbərlər səhihdir ..." hissəsidir. Biz, bunu, Muhəmməd Baqir əl-Məclisinin "Biharul-ənvər" kitabından (3\səh. 331) "kitabut-tövhid" 14-üncü babdan (fəsildən) təsbit etdik).

http://11emam.com/vb/showthread.php?t=12563

و أخرج الكليني في كافيه من كتاب التوحيد بإسناده عن محمد بن عيسى قال: " كتبت الى أبي الحسن على بن محمد (ع): ياسيدي قد روي لنا أن الله في موضع دون موضع على العرش استوى ، وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ، وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه ، فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون موضع ، فقد يلاقيه الهواء ،ويتكيف عليه والهواء جسم رقيق يتكيف على كل شيئ بقدره ، فكيف يتكيف عليه جل ثناؤه على هذا المثال ؟ فوقع (ع): علم ذلك عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرا وأعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش الأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا وإحاطه ". ("الأصول من الكافي" 1/ 126 كتاب التوحيد باب الحركة والانتقال ح 4( .

Əl-Kuleyni özünün "əl-Kafi" kitabının "tövhid kitabı"-nda isnadı Muhəmməd bin İsadan olan rəvayətdə demişdir: "Əbul-Həsən Əli bin Muhəmmədə (əs) (bir yazı) yazdım ki: "Ey seyyidim! (burada) bizə rəvayət edirlər ki, bəs, Allah bir yerdə olmaq və başqa bir yerdə olmamaqla ərşin üzərinə, istiva etmişdir və O (Allah), hər gecənin axırıncı yarısında dünya səmasına nazil olur. Rəvayət edilir ki, O (Allah) ərəfə gününün gecəsi (səmadan) nazil olur və sonra da, öz yerinə qayıdır. Bunda, bəzi (elmə) malik olanlar deyirlər ki: "Əgər, O (Allah), bir yerdə olub, başqa bir yerdə olmadığı zaman, artıq, havaya qarışır. Hava yüngül cismdir və Onun (Allahın havaya) qarışması, Onun qədəri ilə hər şeyin ona qarışmasıdır. Bu misala görə, onlar Cəlil və səna sahibi olan Allah necə qarışır?". Buna cavab olaraq, Əbul-Həsən Əli bin Muhəmməd (əs) dedi: "Bunun elmi, Onun (Allahın) nəzdindədir. O, bunun qədərini təyin etmiş və O, nə qədər də qədəri gözəl təyin edəndir. Bil ki, O (Allah), dünya səmasında olduğu zaman, O (Allah) ərşin üzərində olduğu kimidir. Hər şey Onun üçün, -- həm elm olaraq, həm qüdrət olaraq, həm mülk olaraq və həm də, əhatə etmək olaraq bərabərdir". (Əl-Kuleyni "Usul min əl-Kafi" "Kitabut-tövhid", "Babul-hərəkəti vəl-intiqal" 4-üncü hədis (1\səh. 126).

http://iraqeana.com/book/islamic/kafi1/htm...-kafi-1/45.html

قال مصحح ومعلق الكافي السيد علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " قوله (ع): علم ذلك عنده أي علم كيفية نزوله عنده سبحانه وليس عليكم معرفة ذلك ". (حاشية الأصول من الكافي 1/126).

"Əl-Kafi" kitabını təshis edən və qısa şərh edən əs-Seyyid Əli Əkbər əl-Ğifari bu hədis barədə yazdığı qısa şərhdə demişdir ki: " Əbul-Həsən Əli bin Muhəmmədin (əs) sözü: "Bunun elmi, Onun (Allahın) nəzdindədir". Yəni, Onun (Allahın) nazil olmasının keyfiyyəti uca Allahın nəzdindədir və siz bunu bilə bilməzsiniz". ("Haşiyətul-usuli minəl-kafi" (1\səh. 126).

Davamı olacaq ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Əl-Fəth! Sənin 106 saylı soobşeniyedə yazdıqların çox gülməlidir. Birincisi, dünyanın yumru və bir tərəfində gecə və bir tərəfində gündüz olmasının məsələyə nə dəxli var ki? Açıq-aydın görsənir ki, siz hər şeyi ağlınızla ölçürsüz. Bu isə bu məsələdə ümumiyyətlə yersizdir. Bir də ki, burda söhbət axı, hər hansı bir məxluqun yox, uca Allahın dünya səmasına qədər enməsindən söhbət gedir. Uca Allah isə nə istəyər, onu da edər.

İkincisi isə, mən axı yazmışdım ki, bu məsələ barədə rəvayətlər sizin də kitablarda var. Hatta, nəinki var, sizin bəzi alimləriniz Allahın dünya səmasına qədər enməsi barədə rəvayətlərin mütəvatir səviyyəsinə çatdığını qeyd etmişdir. Nə isə. Keçək rəvayətlərə.

Şiə məzhəbinin kitablarında uca Allahın səmada olmasına və gecənin üçdə birində dünya səmasının birinci qatına qədər nazil olması barədə dəlillər.

Ər-Rəhman, ər-Rəhim Allahın adı ilə.

أخرج الصدوق في توحيده في حديث احتجاج الصادق على الثنوية والزناقة بإسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبدالله (ع) - قال : "سأله عن قوله: { الرحمن على العرش استوى } قال أبو عبدالله (ع): بذلك وصف نفسه ، وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له ، و لا أن يكون العرش حاوياً له ، ولا أن العرش محتاز له ، ولكنّا نقول: هوحامل العرش ، وممسك العرش ، ونقول من ذلك ما قال: { وسع كرسيه السموات والأرض } فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته ، ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاوياً له وأن يكون - عز وجل -إلى مكان أو إلى شيئ مما خلق بل خلقه محتاجون إليه .

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض ؟ قال أبو عبدالله (ع): ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء ، ولكنه - عز وجل - أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله - عز وجل - وهذا يجمع عليه فرق الأمة كله . قال السائل : فتقول: أنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبوعبدالله (ع): نقول : ذلك لأن الرويات قد صحت به والأخبار ، قال السائل : فاذا نزل أليس قد حال عن العرش وحووله عن العرش صفة حدثت، قال أبوعبدالله (ع) ليس ذلك منه ما على يوجد من االمخلوقين الذي تنتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة وناقلة ينقله ويحوله من حال الى حال بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال ولا يجري عليه الحدوث فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان الى مكان خلا منه المكان الأول ، ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة وحركة فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش كذلك هو في السماء الدنيا ، إنما يكشف عن عظمته ويرى أولياءه نفسه". (التوحيد للصدوق ص 248 وفي النسخة المتداولة لا توجد العبارة الأخيرة وهي قول السائل " ينزل الى السماء الدنيا ؟ قال أبوعبدالله (ع) : نقول : ذلك لأن الرويات قد صحت به والأخبار .." ، و أثبتها المجلسي في بحاره 3/331 من كتاب التوحيد باب 14).

Əs-Saduq özünün "ət-Tövhid" kitabında Cəfər əs-Sadiqin münafiq və zındıqların üzərinə ihticac etdiyi bir hədisdə, isnadı Hişam bin Həkəmdən rəvayət edilən hədisdə bir zındıqın Əbu Abdullaya (Cəfər əs-Sadiqə) ünvanladığı sual olan hədisdə: "Uca Allahın: "Ər-Rahman ərşin üzərinə istiva etdi" ayəsi barədə sualına Abu Abdulla cavab verərək demişdir: "Uca Allah bu cürə özünü vəsf etmişdir. Həmçinin, ərş Onu daşımaz, məxluqatdan yüksəkdə, ərşin üzərinə istiva etmişdir və ərş Onun üçün, doldurucu (tam əhatə edən) deyildir və ərş Onu əhatə etməz. Lakin, biz deyirik: "O, ərşin daşıyıcısıdır və ərşi tutandır. Biz də, Onun dediyini deyirik: "Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir" (Əl-Bəqarə surəsi, 255). Ərş və kürsüdən Onun sabit etdiyini, biz də sabit edirik və ərş və ya kürsüdən Onun doldurucu (tam əhatə edən) olmasını biz də rədd edirik. Əziz və Cəlil olan Allah özünün xəlq etdiyi məkana və ya şeyə yönəlmiş olur ki, xəlq etdiklərinin hamısı Ona möhtacdır.

http://11emam.com/vb/showthread.php?t=12563

Çox maraqlıdır, şiə hədislərini gətirərkən vəhhabi saytlarına niyə ssılka verirsiz?

Burda ərş sözünü hakimiyyət sözü əvəz etsəz (necə ki, Fəxr Razi və digər təfsirçiləriniz yazır) hər şey öz yerini tutar.

Kopi-peystlərə davam etsəz Sizə ban veriləcək.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Subhanəllah! Həmin saytdan ssılka verməyimin səbəbi, sizin kitablara ulaşmaq imkanının çox çətin olmasındandır. Amma, ərşin hakimiyyət sözü ilə əvəz edilməsini isə başa düşmədim. Necə, yəni, hakimiyyət? Əgər, Bununla, ərşi hakimiyyəti altına alması qəsd edilirsə, onda belə çıxır ki, ərşə, istiva etməzdən qabaq, uca Allah ərşi hakimiyyəti altına almamışdı. Yoxsa, necə? Bu isə, Uca Allahın sifətinə naqislik verməkdir ki, bu da qadağandır.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Allahin hakimiyyetinden kenarda varliq? al-fath, sen ne dediyini bilirsen?

Allah hakimiyyətindən kənar nəsə var məgər?

Mənim yazdığıma cavab vermədiz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salamualeykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Mövzu olduqca yaxşı və əhəmiyyətli mövzudur.

İnşallah məndə Əhli sünnənin əqidəsindən yazım.

 

Bəzi insanlar Əhli sünnəyə irad tutaraq müxtəlif adlar vermişdilər. Səbəbdı budur ki,

Əhli sünnə əqidəsinə görə Allah təlanın ada və sifətləri vardır.

 

Bəzi insanlar isə bunu eşidib və qorxularından Əhli sünnəyə müxtəlif adlar vermişdilər, çünki Əhli sünnə Quranda Allahın nə kimi adları və sifətləri gəlmişdirsə onları isbat etmişdir.

 

Məs; Allah təala Quranda buyurur ki, O, eşidəndir, görəndir, biləndir, rəhimlidir, kərimdir, həmçinin Allah təala özünü müəyyən zatı sifətlərlə vəsf etmişdir, məs; "Əl","göz" və başqa bu kimi sifətlər, Hətta Allah təla Quranda buyurur ki, O, Səmadadır.

 

Bəzi insanlar isə belə zənn ediblər ki, Əhli sünnə bunları deməknən Allah təlanı insanlara oxşadmışdır, çünkiinsanında əli var Allahında və bu o deməkdir ki, Allahın əliinkar olunmalıdır, ÇünkiAllah təala quranda buyurur ki, (onun heç bir bənzəri yoxdur).

 

Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Bu mövzunu açdım, əgər kiminsə etirazı olsa buyrurb yaza bilər.

 

DeməliƏhli sünnə Allah təalanın bütün sifətlərini 4-şərt üzərində qəbul edirlər, yəniəgər bu 4-şərt olmasa deməli bu Əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Şərtlər isə aşagdakılardır.

1-ci, “inkar etməmək”. məs; Allah təala Qurandabuyurur ki, ("Eyİblis! Sənə Mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi?). Əhlisünnə bu ayənin götürərək Allahın iki əlinin oldugunu isbat edir, yəni, Ayədə“Əl” gəlibsə onu inkar etmir, əksinə necə gəlibsə o cürdə qəbul edir.

2-ci, “təhrifetməmək”. məs;  yuxarda keçən ayədəAllahın “əlini” təhrif etməyiblər, yəni, başqa məna verməyiblər. Məs; BəziləriAllahın əlini Təhrif edərək deyiblər ki, ordakı “əl” Nemət və ya Qüdrət mənasındadır.Əhli sünnə isə bu cür təhrifdən uzaqdır. Nemət deyənlərə isə bunu demək istəyirəmki, Allah Quranda iki əl deyir, onda belə çıxır ki, Allahın iki neməti var? təbiiki, yox. Çünki Allah təala başqa bir ayədə buyurur ki, (siz Allahın nemətinisaysanız sayıb qurtara bilmərsiniz. Qüdrət deyənlərə isə bilsinlər ki, Allahıniki qüdrəti yoxdur.

3-cü, “Keyfiyyətinəvarmamaq” məs; Əhli sünnə Allahın “Əli” deyəndə, keyfiyyətinə varmamaq şərti ilədeyir. Yəni “Əlin” keyfiyyətinə varmırıq. Sadəcə olaraq Allahın əli var və özünəlayiq şəkildə isbat edirik.

4-cü,“oxşatmamaq” məs; Allahın “əlini” isbat erdikdən sonar onu məxluqatın əlinəoxşatmırıq, yəni Əhli sünnə Allahın Əlini oxşatmamaq şərti ilə qəbul edir. Məlumdurki, insanında Əli var, amma  Əhli sennəAllahın əlini isbat edəndə Məxluqatın əlinə oxşatmır. İnsanın əli özünə layiq,Allahın əli isə özünə layiqdir.

Məlumdur ki,canlı məxluqların əksəriyyətinin Əli vardır, məsələm qarışqanında əli varAyınında əli var, amma kim deyə bilər ki, qarışqanın əli ilə Ayının əlieynidir? Təbii ki bunu heç kim deməz, çünki məlumdur ki, qarışqanın əli iləAyının Əlinin arasında böyük fərq vardır. Həmçini İnsanında əli var heyvanında,indi mən çıxıb desəm ki, İnsanın əli ilə heyvanın əli eynidir, təbii ki hamı mənəgülər, çünki bunların arasında böyük fərq vardır. Əgər bu fərq Məxluqatınarasında varsa, onda bəs Allahnan insanın arasında necə? Təbii ki, Allahında əlivar, çünki bunu özü deyir, insanında əli var, lakin Allahın əli özünə layiq,insanın Əli isə özünə layiqdir.

Xülasə, əhlisünnə Allah təalanın bütün sifətlərini bu 4- şərt ilə qəbul edir. Əgər bu 4-şərtdənbiri olmarsa artıq bu əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Bu şərtləriona görə dedim ki, bəzi firqələr Əhli sünnəyə Allah təalanın sifətlərini isbatetdiklərinə görə müxtəlif adlar vermişdilər. Məsələm deyiblər ki, Əhli sünnə“Muşəbbihədir” yəni oxşadandılar. Onlar elə başa düşüblər ki, Əhli sünnəAllahın sifətlərini isbat etməklə, Allahı məxluqata oxşatmış olur, halbu ki,bilmirlər ki, Əhli sünnə Allah təalanın sifətlərini 4-qayda üzərində qəbuledirlər. Əgər bu 4- qayda yoxdursa deməli bu artıq Əhli sünnənin Əqidəsi deyildir.

Əhli sünnənin əqidəsibudur.

 

Bu qədər.

Allah razıolsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DeməliƏhli sünnə Allah təalanın bütün sifətlərini 4-şərt üzərində qəbul edirlər, yəniəgər bu 4-şərt olmasa deməli bu Əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Şərtlər isə aşagdakılardır.

1-ci, “inkar etməmək”. məs; Allah təala Qurandabuyurur ki, ("Eyİblis! Sənə Mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi?). Əhlisünnə bu ayənin götürərək Allahın iki əlinin oldugunu isbat edir, yəni, Ayədə“Əl” gəlibsə onu inkar etmir, əksinə necə gəlibsə o cürdə qəbul edir.

2-ci, “təhrifetməmək”. məs;  yuxarda keçən ayədəAllahın “əlini” təhrif etməyiblər, yəni, başqa məna verməyiblər. Məs; BəziləriAllahın əlini Təhrif edərək deyiblər ki, ordakı “əl” Nemət və ya Qüdrət mənasındadır.Əhli sünnə isə bu cür təhrifdən uzaqdır. Nemət deyənlərə isə bunu demək istəyirəmki, Allah Quranda iki əl deyir, onda belə çıxır ki, Allahın iki neməti var? təbiiki, yox. Çünki Allah təala başqa bir ayədə buyurur ki, (siz Allahın nemətinisaysanız sayıb qurtara bilmərsiniz. Qüdrət deyənlərə isə bilsinlər ki, Allahıniki qüdrəti yoxdur.

3-cü, “Keyfiyyətinəvarmamaq” məs; Əhli sünnə Allahın “Əli” deyəndə, keyfiyyətinə varmamaq şərti ilədeyir. Yəni “Əlin” keyfiyyətinə varmırıq. Sadəcə olaraq Allahın əli var və özünəlayiq şəkildə isbat edirik.

4-cü,“oxşatmamaq” məs; Allahın “əlini” isbat erdikdən sonar onu məxluqatın əlinəoxşatmırıq, yəni Əhli sünnə Allahın Əlini oxşatmamaq şərti ilə qəbul edir. Məlumdurki, insanında Əli var, amma  Əhli sennəAllahın əlini isbat edəndə Məxluqatın əlinə oxşatmır. İnsanın əli özünə layiq,Allahın əli isə özünə layiqdir.

Məlumdur ki,canlı məxluqların əksəriyyətinin Əli vardır, məsələm qarışqanında əli varAyınında əli var, amma kim deyə bilər ki, qarışqanın əli ilə Ayının əlieynidir? Təbii ki bunu heç kim deməz, çünki məlumdur ki, qarışqanın əli iləAyının Əlinin arasında böyük fərq vardır. Həmçini İnsanında əli var heyvanında,indi mən çıxıb desəm ki, İnsanın əli ilə heyvanın əli eynidir, təbii ki hamı mənəgülər, çünki bunların arasında böyük fərq vardır. Əgər bu fərq Məxluqatınarasında varsa, onda bəs Allahnan insanın arasında necə? Təbii ki, Allahında əlivar, çünki bunu özü deyir, insanında əli var, lakin Allahın əli özünə layiq,insanın Əli isə özünə layiqdir.

Xülasə, əhlisünnə Allah təalanın bütün sifətlərini bu 4- şərt ilə qəbul edir. Əgər bu 4-şərtdənbiri olmarsa artıq bu əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Bu şərtləriona görə dedim ki, bəzi firqələr Əhli sünnəyə Allah təalanın sifətlərini isbatetdiklərinə görə müxtəlif adlar vermişdilər. Məsələm deyiblər ki, Əhli sünnə“Muşəbbihədir” yəni oxşadandılar. Onlar elə başa düşüblər ki, Əhli sünnəAllahın sifətlərini isbat etməklə, Allahı məxluqata oxşatmış olur, halbu ki,bilmirlər ki, Əhli sünnə Allah təalanın sifətlərini 4-qayda üzərində qəbuledirlər. Əgər bu 4- qayda yoxdursa deməli bu artıq Əhli sünnənin Əqidəsi deyildir.

Əhli sünnənin əqidəsibudur.

Bu yazdıqlarınıza əhli-sünnədə icma var? Yani bütün əhli-sünnə alimləri bu fikirdədir?

Mən biləni hətta məzhəblər arasında bu haqda müxtəlif rəylər var.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DeməliƏhli sünnə Allah təalanın bütün sifətlərini 4-şərt üzərində qəbul edirlər, yəniəgər bu 4-şərt olmasa deməli bu Əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Şərtlər isə aşagdakılardır.

1-ci, "inkar etməmək". məs; Allah təala Qurandabuyurur ki, ("Eyİblis! Sənə Mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi?). Əhlisünnə bu ayənin götürərək Allahın iki əlinin oldugunu isbat edir, yəni, Ayədə"Əl" gəlibsə onu inkar etmir, əksinə necə gəlibsə o cürdə qəbul edir.

2-ci, "təhrifetməmək". məs;  yuxarda keçən ayədəAllahın "əlini" təhrif etməyiblər, yəni, başqa məna verməyiblər. Məs; BəziləriAllahın əlini Təhrif edərək deyiblər ki, ordakı "əl" Nemət və ya Qüdrət mənasındadır.Əhli sünnə isə bu cür təhrifdən uzaqdır. Nemət deyənlərə isə bunu demək istəyirəmki, Allah Quranda iki əl deyir, onda belə çıxır ki, Allahın iki neməti var? təbiiki, yox. Çünki Allah təala başqa bir ayədə buyurur ki, (siz Allahın nemətinisaysanız sayıb qurtara bilmərsiniz. Qüdrət deyənlərə isə bilsinlər ki, Allahıniki qüdrəti yoxdur.

3-cü, "Keyfiyyətinəvarmamaq" məs; Əhli sünnə Allahın "Əli" deyəndə, keyfiyyətinə varmamaq şərti ilədeyir. Yəni "Əlin" keyfiyyətinə varmırıq. Sadəcə olaraq Allahın əli var və özünəlayiq şəkildə isbat edirik.

4-cü,"oxşatmamaq" məs; Allahın "əlini" isbat erdikdən sonar onu məxluqatın əlinəoxşatmırıq, yəni Əhli sünnə Allahın Əlini oxşatmamaq şərti ilə qəbul edir. Məlumdurki, insanında Əli var, amma  Əhli sennəAllahın əlini isbat edəndə Məxluqatın əlinə oxşatmır. İnsanın əli özünə layiq,Allahın əli isə özünə layiqdir.

Məlumdur ki,canlı məxluqların əksəriyyətinin Əli vardır, məsələm qarışqanında əli varAyınında əli var, amma kim deyə bilər ki, qarışqanın əli ilə Ayının əlieynidir? Təbii ki bunu heç kim deməz, çünki məlumdur ki, qarışqanın əli iləAyının Əlinin arasında böyük fərq vardır. Həmçini İnsanında əli var heyvanında,indi mən çıxıb desəm ki, İnsanın əli ilə heyvanın əli eynidir, təbii ki hamı mənəgülər, çünki bunların arasında böyük fərq vardır. Əgər bu fərq Məxluqatınarasında varsa, onda bəs Allahnan insanın arasında necə? Təbii ki, Allahında əlivar, çünki bunu özü deyir, insanında əli var, lakin Allahın əli özünə layiq,insanın Əli isə özünə layiqdir.

Xülasə, əhlisünnə Allah təalanın bütün sifətlərini bu 4- şərt ilə qəbul edir. Əgər bu 4-şərtdənbiri olmarsa artıq bu əhli sünnənin əqidəsi deyildir.

Bu şərtləriona görə dedim ki, bəzi firqələr Əhli sünnəyə Allah təalanın sifətlərini isbatetdiklərinə görə müxtəlif adlar vermişdilər. Məsələm deyiblər ki, Əhli sünnə"Muşəbbihədir" yəni oxşadandılar. Onlar elə başa düşüblər ki, Əhli sünnəAllahın sifətlərini isbat etməklə, Allahı məxluqata oxşatmış olur, halbu ki,bilmirlər ki, Əhli sünnə Allah təalanın sifətlərini 4-qayda üzərində qəbuledirlər. Əgər bu 4- qayda yoxdursa deməli bu artıq Əhli sünnənin Əqidəsi deyildir.

Əhli sünnənin əqidəsibudur.

Bu yazdıqlarınıza əhli-sünnədə icma var? Yani bütün əhli-sünnə alimləri bu fikirdədir?

Mən biləni hətta məzhəblər arasında bu haqda müxtəlif rəylər var.

Bu qayda Səhabələrin və bu günə qədər onların yolunda olanların əqidəsidir.

Hətta hesab etsək ki Siz deyən var, yəni ola bilsin ki, bəzi məzhəb alimləri bu qaydaya müxalif çıxıblar, amma bu o demək deyil ki, bu qayda qüvvədən düşür. Məsələm; Bəzi alimlər, məs; İmam Nəvavi, ibn Həcər və başqaları  Allahın sifətlərini təvil ediblər. Amma buna baxmayaraq Səhabələr və Əhli sünnə alimləri Allahın sifətini isbat etməkdə icma ediblər. O alimlərin sözü isə bu məsələdə Quran və sünnəyə müxalif oldugu üçün götürülmür.

Mən bilən bu aydın bir məsələdir. Allah təala özünü Qurani kərimdə vəsf edib və bizimdə üzərimizdədir ki, Allah təalanın bu sifətlərini isbat edək.

Sübhənallah bunu üçün ən gözəl misal İbrahim Peygəmbərim heyatıdır. Məgər görmürsən ki, Allah təala bu ayədə nə deyir? İbrahim Peygəmbər atasına deyir;  "Atacan! Nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeyə sitayiş edirsən?" Sübhənallah bu ayə nə deməkdir? Bu ayə o deməkdir ki, İbrahim Peygəmbər bütlərə ibadət edənlərə irad tutaraq bildirir ki, siz nə üçün eşitməyən və görməyənə ibadət edirsiniz? Yəni siz nə üçün Eşitmək sifətinə və görmək sifətinə malik olmayana ibadət edirsiniz? Bu o deməkdir ki, İbrahim aleyhissələm bütlərdə bu sifətin olmagını  inkar etməklə Allahda oldugunu bildirir, çünki mümkün deyil ki, İbrahim aleyhissələm Allahda bu sifətin olmadıgı halda, bütlərən inkar etsin. Məlumdur ki, bütlər nə görür nə də eşidir, amma Allah təala Həm görür həmdə eşidir.

Əgər bu iki sifət Allahda varsa, məlumdur ki, "eşitmək" və "görmək" sifəti insanda da var. Düzdür düz deyil? bizdə görürük və üşidirik, hə indi neyniyək? Allahın "görmək" və "eşitmək" sifətini inkar edək? Cavab xeyir. niyə? ona görə ki, məgər Allahın görməyi və ya eşitməyi ilə insanın Görməyi və ya eşitməyi eynidir? təbii ki, yox. Deməli neyniyirik? təbii ki Allahında Görməyini isbat edirik, həmçinin insanında, lakin biz qəti olaraq deyirik ki, Allahı sifəti özünə layiq insanın sifəti isə özünə layiqdir. İnsanın görməyi məhduddur, yəni insan dagın bu tərəfində dayansa o birsi tərəfini görməyəcək, amma Allah təala Hər bir şeyi görür və eşidir. 

Bu deiklərim "görmək" və "eşitmək" sifətinə aid idi. Həmçinin bunu kimi Allah təalanın başqa sifətləri, məs; Əl, Göz, İstiva, Nuzul və.s başqa sifətlər. Yəni bunların arasında heç bir fərq qoymaq olamz. Necə ki, Allahın "eşitməyini" və "görməyini" isbat edirsənsə o cürdə Allahın başqa sifətlərini isbat etməlisən. Çünki fərq qoymaq düzgün deyildir, inan necə deyə bilər ki, filan sifəti isbat edirəm amma digərini isə isbat etmirəm. Buna deyirlər Agılda Ziddiyatlıq.

Bu deiklərim Əhli sünnənin əqidəsidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Allahın gözü var? Qulağı var?

Deyəsən mənim yuxarda yazdıgım sözlərim səni yaman tutub və ona görədə əlacsız qalıb bu sualı vermisən.

Sualıva isə belə cavab verirəm;

Allah özünə nəyi vəsf edibsə deməli o Allahın Vəsfidir.

Salamt yolda budur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...