Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
books

H?zr?ti ?bu B?kr kitab? y?kl?yin

Recommended Posts

Salam aleykum

Ey iman g?tir?nl?r! Allaha v? El?isin? ita?t edin, h?m d? ?z?n?zd?n olan r?hb?rl?r? (??ri?t? uy?un ??kild? ita?t edin). ?g?r bir ?ey haqq?nda m?bahis? ets?niz, Allaha v? Axir?t g?n?n? inan?r-s?n?zsa, Allaha v? (Onun) El?isin? m?raci?t edin. Bu, (sizin ???n) daha xeyirli v? n?tic? etibaril? daha yax??d?r. Quran (4:59)

bu da link

http://depositfiles....a3z3mg?redirect

Kitab? y?kl?m?k ???n link var.

Bundan sonrak? m?bahis?l?r h?mi?? olduqu kimi m?nas?z v? t?hqirl?rl? doludur. M?vzunu ba?lay?ram.

Edited by Zubeyr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ebu Bekir hardan hezret oldu? Hezret ELI var !!!!!!!!!!!!!Olub ve olacag!

Share this post


Link to post
Share on other sites

o vaxtdan ki, Islam? q?bul ed?n ilk ki?i oldu. v? o vaxtdan ki, Allah da onunla oldu.

?g?r siz (Pey??mb?r?) k?m?k etm?s?niz, (bilin ki,) Allah ona art?q k?m?k g?st?rmi?dir. O vaxt kafirl?r onu iki n?f?rd?n ikincisi olaraq (M?kk?d?n) ??xartd?lar. O iki n?f?r ma?arada olark?n (onlardan) biri ?z yolda??na (?bu B?kr?) dedi: “Q?m yem?, Allah biziml?dir!” (Bundan sonra) Allah ona arxay?nl?q nazil etdi, sizin g?rm?diyiniz d?y????l?rl? ona yard?m g?st?rdi v? kafirl?rin s?z?n? al?altd?. Ancaq Allah?n S?z? ucad?r. Allah Q?dr?tlidir, M?drikdir. T?vb? sur?si 40-c? ay?

Yax?? olar ki, kitab? oxuyas?n?z . orda h?r ?ey ayd?n yaz?l?b. ?bu b?kr bar?sind? islam g?lm?mi?d?n qabaq h?tta o d?vr?n yahudi v? xristian aliml?rinin m?lumatlar? da var idi. n?d?ns? m?s?lman ?hli m?lumats?zl?dan ?ziyy?t ??kir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

o vaxtdan ki, Islam? q?bul ed?n ilk ki?i oldu. v? o vaxtdan ki, Allah da onunla oldu.

?g?r siz (Pey??mb?r?) k?m?k etm?s?niz, (bilin ki,) Allah ona art?q k?m?k g?st?rmi?dir. O vaxt kafirl?r onu iki n?f?rd?n ikincisi olaraq (M?kk?d?n) ??xartd?lar. O iki n?f?r ma?arada olark?n (onlardan) biri ?z yolda??na (?bu B?kr?) dedi: “Q?m yem?, Allah biziml?dir!” (Bundan sonra) Allah ona arxay?nl?q nazil etdi, sizin g?rm?diyiniz d?y????l?rl? ona yard?m g?st?rdi v? kafirl?rin s?z?n? al?altd?. Ancaq Allah?n S?z? ucad?r. Allah Q?dr?tlidir, M?drikdir. T?vb? sur?si 40-c? ay?

Yax?? olar ki, kitab? oxuyas?n?z . orda h?r ?ey ayd?n yaz?l?b. ?bu b?kr bar?sind? islam g?lm?mi?d?n qabaq h?tta o d?vr?n yahudi v? xristian aliml?rinin m?lumatlar? da var idi. n?d?ns? m?s?lman ?hli m?lumats?zl?dan ?ziyy?t ??kir.

Islami ilk qebul edan kes xanim Xediceyi Kubra ve Allahin Peygemberinin (s) ve dininin gerchak canishini Hezreti Elidir. Sizin ebu bekr ise iman getirmesine baxmayaraq munafiqdir ve munafiqlerin yeri de ebedi Cehennemdir (Tek ebu bekr yox, ela onun qizi aishe, omer ve osman da. Allah butun munafiqlere lenet elasin). Magara ehvalatina qaldiqda ise o magaraya Hezreti Peygemberle oz caninin qorxusundan qachib. Mentiqle dushunsen bunu ozun de gore bilersen. Sizin ebu bekr evine gedarkan yari yoldan qayidib gelib, caninin qorxusundan. Qorxub ki, kafirler yolda onun haradan geldiyini bilib, onun izine dushub Allahin Resulunun yerini tesbit eda bilerler - sizin ebu bekrin eli ile. O da caninin qorxusundan bilib ki, Allah teala Resulunu her bir beladan qoruyacaq, qachib gelib onun yanina. A kishi niye esirsen qorxudan, kishi deyilsen, sirri vermazdin ve olerdin kafirlerin elinde. Kishi deyilsen?)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

satanist,

M?n sizi Allah?n kitab?n? q?bul etm?y? d?v?t edir?m . yoxsa satanist kimi d? ?l?b c?h?nn?m? ged?c?ksiz!

Sizin yazd???n?z k?frd?r. v? Allah?n ?bu B?krl? olmas?n? inkar etm?yiniz yuxar?dak? ay?ni inkar etm?yinizd?n ir?li g?lir. Halbuki allah ay?d? deyir ki, ?bu B?kr rahatl?q verdi v? kafirl?rin s?zl?rini al?atd?.

N?vb?ti ay? is? M?hacir v? ?nsarlar?n c?nn?tlik olmas?na bi daha s?butdur ki, onlar?n ba??nda ?buB?kr durur.

Dind? ham?n? ?t?b ke­??n ilk m?­hacirl?r? v? ?nsarlara, h?m­?inin yax­?? i?l?r g?rm?kd? onlar?n ard?nca ged?nl?r? g?linc?, Allah onlardan raz?­d?r, onlar da Ondan raz?d?rlar. (Allah) onlar ???n (a?aclar?) alt?ndan ?aylar axan, i?ind? ?b?di qalacaqlar? C?nn?t ba?­lar? haz?rlam??d?r. Bu, b?y?k u?urdur. T?vb? sur?si 100-c? ay?

Share this post


Link to post
Share on other sites

o vaxtdan ki, Islam? q?bul ed?n ilk ki?i oldu. v? o vaxtdan ki, Allah da onunla oldu.

?g?r siz (Pey??mb?r?) k?m?k etm?s?niz, (bilin ki,) Allah ona art?q k?m?k g?st?rmi?dir. O vaxt kafirl?r onu iki n?f?rd?n ikincisi olaraq (M?kk?d?n) ??xartd?lar.

Ebubekr hec vaxt islami qelben qebul etmeyib. Magarada da ebubekr olmayib Peygemberle s beledci olub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

N?vb?ti ay? is? M?hacir v? ?nsarlar?n c?nn?tlik olmas?na bi daha s?butdur ki, onlar?n ba??nda ?buB?kr durur

Tovbe 100de minel muhecirine vel ensar deyilir. Bu da muhacir ve ensarin bezilerinden demekdir. Edited by Vehabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mill?t burda ?z?n?z? c?rmay?n a?uraya h?l? ?ox var))Yax??s? budur sin?sin? d?y?b ?li® dey?nl?r d?lil g?tirsin ki, pey??mb?rl?r? cani?in laz?md?r v? o t?kc? ?lidir®..Qurandan d?lil...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mill?t burda ?z?n?z? c?rmay?n a?uraya h?l? ?ox var))Yax??s? budur sin?sin? d?y?b ?li® dey?nl?r d?lil g?tirsin ki, pey??mb?rl?r? cani?in laz?md?r v? o t?kc? ?lidir®..Qurandan d?lil...

Burda hec kes ozunu cirmir sen deyesen ananla burdakilari sehv salmisan ))) Elinin e.s.wenine nazil olmuw ayeler mehz Elinin e.s.vilayetine ve caniwinliyine delalet edir. Sen hele bir Qurandan delil getir gorek hansi esasla Ebubekrin l.e.haqq xelife oldugunu qebul edirsiz?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mill?t burda ?z?n?z? c?rmay?n a?uraya h?l? ?ox var))Yax??s? budur sin?sin? d?y?b ?li® dey?nl?r d?lil g?tirsin ki, pey??mb?rl?r? cani?in laz?md?r v? o t?kc? ?lidir®..Qurandan d?lil...

Bura bax, eqidesi belli olmayan! Senin ebu bekrine de, aishene de, osmanina da, omerine de Allahin leneti olsun. Onlar indi o dunyada qir qazaninda hech bilirsen neca yanirlar?? Inshallah sen de onlara komekchi odun olacaqsan. Onlar munafiqdirler, chunki peygemberin emanetini oldurduler, zeherlediler ve bashlarini kesdiler. Munafiqlerin yeri ise Cehennemdir. Sene bu qeder soz deyilir, sitatlar getirilir sen ozunu qoymusan qanmazliga. Eslinde senin gunahin o qeder de boyuk deyil. Chunki anadan qusurlu dogulmusan. Duzluyu qebul etmek sizin eqidenizde yoxdur. Oz xelifelerinin ve ananiz aishenin munafiq olmagini isteyirsense Quran ayeleri ile, sorush sene lezzetli surprizlerim olacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burda hec kes ozunu cirmir sen deyesen ananla burdakilari sehv salmisan ))) Elinin e.s.wenine nazil olmuw ayeler mehz Elinin e.s.vilayetine ve caniwinliyine delalet edir. Sen hele bir Qurandan delil getir gorek hansi esasla Ebubekrin l.e.haqq xelife oldugunu qebul edirsiz?)

Maraql?d?r.S?n d? g?tir o ay?l?ri yoxsa lalalala etm? burda.H? bir d? s?nin d?lilin n?dir ki, ?bu B?kri® l?n?t etm?k olar?Buna da f?tva var yoxsa ?z?nd?n deyirs?n?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bura bax, eqidesi belli olmayan! Senin ebu bekrine de, aishene de, osmanina da, omerine de Allahin leneti olsun. Onlar indi o dunyada qir qazaninda hech bilirsen neca yanirlar?? Inshallah sen de onlara komekchi odun olacaqsan. Onlar munafiqdirler, chunki peygemberin emanetini oldurduler, zeherlediler ve bashlarini kesdiler. Munafiqlerin yeri ise Cehennemdir. Sene bu qeder soz deyilir, sitatlar getirilir sen ozunu qoymusan qanmazliga. Eslinde senin gunahin o qeder de boyuk deyil. Chunki anadan qusurlu dogulmusan. Duzluyu qebul etmek sizin eqidenizde yoxdur. Oz xelifelerinin ve ananiz aishenin munafiq olmagini isteyirsense Quran ayeleri ile, sorush sene lezzetli surprizlerim olacaq.

Dem?li bel?" a??l" d?ryas?

1) D?lil g?tir ki, pey??mb?rin s?hab?l?ri v? ra?idi x?lif?l?r?,m?minl?rin anas?na l?n?t oxumaq olar v? 1 d?n? d? olsa s?b?b g?st?r buna

2)o d?nyada q?r qazan?n?n olmas? v? ad? ??kil?n ??xsl?rin orda olmas? haqq?nda da d?lil g?tir

3) d?lil g?tir ki,pey??mb?rl?r? cani?in laz?md?r v? o yaln?z ?li ola bil?rdi

4) d?lil g?tir kim m?nafiqdir

v?ssalam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maraql?d?r.S?n d? g?tir o ay?l?ri yoxsa lalalala etm? burda.H? bir d? s?nin d?lilin n?dir ki, ?bu B?kri® l?n?t etm?k olar?Buna da f?tva var yoxsa ?z?nd?n deyirs?n?

Tebii ki maraqlidir ) Bu cur nasslarin qarwisinda sizin nasibi olmaginiz heqiqeten maraqlidir ) Eliye e.s.aidiyyati olan ayelerin demek olar ki hamisi vilayete delildir. Bu ayelere misal olaraq tethir, vilayet, ikmal, xeyrul-beriyye ayelerinini gostermek ve saylarini artirmaq da olar. Ebubekre l.e.qarwi Ehli beyt e.s.hansi munasibetde olubsa men de o munasibetdeyem ) Sen de imkan olsa o munafiqi l.e.hansi delile esasen haqq xelife hesab etdiyinizi Qurandan gostermeyi unutma )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tebii ki maraqlidir ) Bu cur nasslarin qarwisinda sizin nasibi olmaginiz heqiqeten maraqlidir ) Eliye e.s.aidiyyati olan ayelerin demek olar ki hamisi vilayete delildir. Bu ayelere misal olaraq tethir, vilayet, ikmal, xeyrul-beriyye ayelerinini gostermek ve saylarini artirmaq da olar. Ebubekre l.e.qarwi Ehli beyt e.s.hansi munasibetde olubsa men de o munasibetdeyem ) Sen de imkan olsa o munafiqi l.e.hansi delile esasen haqq xelife hesab etdiyinizi Qurandan gostermeyi unutma )

Ay?l?ri g?tir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay?l?ri g?tir

yazmiwam da tethir, vilayet, ikmal, xeyrul-beriyye.. Gormursen? )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ebu Bekir hardan hezret oldu? Hezret ELI var !!!!!!!!!!!!!Olub ve olacag!

heri:-):-). Allah,Mehemmed ya Eli... Otec,sin, i svyatoy dux:-). Lap xecperezlerin troecasi oldu:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

heri:-):-). Allah,Mehemmed ya Eli... Otec,sin, i svyatoy dux:-). Lap xecperezlerin troecasi oldu:-)

Ebubekr, Omer, Osman.. Kriwna, Vivasvan i Arcuna )) Lap butperestlerin tri muwketyoru oldu:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

yazmiwam da tethir, vilayet, ikmal, xeyrul-beriyye.. Gormursen? )

Bel? sur?l?r var?)))

Qurandan ay?l?ri sitat g?tir,t?fsiri d? yaz ki, hans? alim o "dahiyan?" f?tvalar? verib h?m d? yazd???m h?r suala ay? g?tir.

Edited by hekari

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bel? sur?l?r var?)))

Qurandan ay?l?ri sitat g?tir,t?fsiri d? yaz ki, hans? alim o "dahiyan?" f?tvalar? verib h?m d? yazd???m h?r suala ay? g?tir.

Bunlar sure deyil, ayelerdir. Sadece sen Qurandan bixeber cahil oldugun ucun bu ayeleri tanimirsan )) Bu ayelerin tefsirleri mehz Elinin e.s.imametini tesdiq edir. Amma sen ebubekrin l.e.xilafetini tesdiq eden neinki aye hec nagil da getirmemisen ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bunlar sure deyil, ayelerdir. Sadece sen Qurandan bixeber cahil oldugun ucun bu ayeleri tanimirsan )) Bu ayelerin tefsirleri mehz Elinin e.s.imametini tesdiq edir. Amma sen ebubekrin l.e.xilafetini tesdiq eden neinki aye hec nagil da getirmemisen ))

h?l? d? ay?l?ri yazmam?san....

Share this post


Link to post
Share on other sites

h?l? d? ay?l?ri yazmam?san....

Vallahi yazmiwam. Tethir, ikmal, vilayet, teblig, bunlar hamisi ayelerin adlaridir sen bilmirsen )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vallahi yazmiwam. Tethir, ikmal, vilayet, teblig, bunlar hamisi ayelerin adlaridir sen bilmirsen )

ay?l?ri sitat g?tir,amerikan? art?q k??f edibl?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ay?l?ri sitat g?tir,amerikan? art?q k??f edibl?r.

Sen weyxinden zekalisan, amerikanin kewf olundugunu bilirsen ) Yaziq Binbaz yer kuresinin yumru oldugunu bilmeden olub getdi )) Bax exin qarabala ayenin birini tanidi. Digerlerini de oyrenin, bilin, sonra bawinizi bawlara qowun ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

rafiziler vilayet ayesi deyende maide 55-56 nezerde tuturlar. hasharat.gif

Vova diger yazdigim ayeleri bilmirsen? ) P. S. Bu qametin smaylikidir? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vova diger yazdigim ayeleri bilmirsen? ) P. S. Bu qametin smaylikidir? ))

vahabi ozunsen.meni seleflerle sehf salma...agilli ol terbiyesizlik eleme....

Share this post


Link to post
Share on other sites

vahabi ozunsen.meni seleflerle sehf salma...agilli ol terbiyesizlik eleme....

wieye rafizi deyirsense hem vovasan hem nasibisen hem muwriksen hem de xalis kafirsen. Edited by Vehabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

wieye rafizi deyirsense hem vovasan hem nasibisen hem muwriksen hem de xalis kafirsen.

olur da bi gun islama gelirsin..hidayet olursun..ona gore kelimelerine dikkat et ki hidayet oldugun zaman bunlari yadina salib pewiman olmayasan...vesselam

Share this post


Link to post
Share on other sites

olur da bi gun islama gelirsin..hidayet olursun..ona gore kelimelerine dikkat et ki hidayet oldugun zaman bunlari yadina salib pewiman olmayasan...vesselam

Senin titullarini sene dedim ) Get ne vaxt kufrunden tovbe etsen gelersen )

Share this post


Link to post
Share on other sites

H? vehabi s?nin ay?l?ri sitat g?tirm?yini ?ox g?zl?y?c?m dey?s?n)))Siz rafkalar ?mumiyy?tl? kitab ?hlil? dem?k olar ki, eynixasiyy?tli insanlars?z.D???n?r?m ki, bu da genetikan?zda ibn saba faktorunun olmas?ndan ir?li g?lir.D?zd?r siz-?i?l?rin n?sil a?ac?nda kiml?r yoxdu ki?Si?? say?sind? dnt analizi vers?z qandan n?l?r ??xar bir Allah bilir)))N? is? uzun-uzad? yazm?ram.T?thir ay?sind?n ?nc?ki v? sonrak? ay?l?r s?but edir ki, ay? pey??mb?rin(s.?.s.) z?vc?l?ri v? b?t?n qad?nlara da aid edil? bil?r el?c? d? orada he? kimin ad? ??kilmir bir ki?inin ail?si is? ?vv?lc? z?vc?l?ridir ?vladlar?d?r.Y?ni "ist?r" s?z? d? "etdi" s?z?nd?n f?rql?ndiyi ???n d???nm?r?m ki, kims? bu ay? il? m?sum oldu.X?susil? d? m?sumluq n?sild?n n?sl? ?t?r?l? bil?n bir ??ya deyil))Amma Ay?ni sitat g?tirir?m

32 - Siz ey Pey??mb?rin z?vc?l?ri! Allahdan qorxaca??n?z t?qdird? siz (ba?qa) qad?nlar?n he? biri kimi deyilsiniz. (Sizin q?dir-qiym?tiniz, m?qam?n?z daha y?ks?kdir. Allahdan qorxsan?z, daha ??r?fli olars?n?z). Buna g?r? d? (yad ki?il?r?) yum?aq (?zil?-?zil?) dan??may?n, yoxsa q?lbind? m?r?z (??kk, nifaq v? g?nah m?r?zi) olan tamaha (?zg? t?m?nnaya) d???r. (Dan??d???n?z zaman) g?z?l dan???n! (Allah?n buyurdu?u kimi, yaxud q?bul olunmu? qayda ?zr? g?z?l, ciddi bir s?z deyin!)

33 - Evl?rinizd? q?rar tutun. ?lkin Cahiliyyat d?vr?nd?ki kimi a??q-sa??q olmay?n. (B?r-b?z?yinizi taxaraq evd?n ??x?b ?z?n?z?, g?z?lliyinizi yad ki?il?r? g?st?rm?yin!) Namaz q?l?n, z?kat verin, Allaha v? R?suluna ita?t edin. Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!

34 - Allah?n evl?rinizd? oxunan ay?l?rini (Quran?) v? hikm?ti (Pey??mb?rin qoydu?u qayda-qanunu) xat?rlay?n. Allah (m?minl?r?) l?tfkard?r, (b?nd?l?rinin b?t?n ?m?ll?rind?n) x?b?rdard?r!”

Vilay?t ?mumiyy?tl? islamdan deyil bir t?r?fd?n ba?qalar? ???n "hakimiyy?ti z?bt etdi" deyir dig?r t?r?fd?n y?hudil?r kimi deyirsiz ki, hakimlik ancaq bir ail?y? m?xsusdur.

55 - Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Pey??mb?ri v? iman g?tir?nl?rdir. O k?sl?r ki, (Allaha) namaz q?l?r v? r?kuda olduqlar? halda z?kat verirl?r.

56 - H?r k?s Allah?, Onun Pey??mb?rl?rini v? iman g?tir?nl?ri ?z?n? dost tutarsa, (h?r iki d?nyada i?l?ri yax?? ged?r). ??bh?siz ki, q?l?b? ?alanlar m?hz Allah?n firq?sidir (Allah? ?z?n? hami v? dost se??n ??xsl?rdir).

?man g?tir?nl?rd?n v? ?slam?n ilk vaxtlar?nda h?yat?n? t?hl?k?y? atanlardan biri d? burda l?n?t oxud?un ?bu B?kr ® idi.M?n h?tta s?n? el? bir s?z d? tapm?ra deyim.

T?bli? ay?si Maid? 67-dir ?i?l?rd?

67 - Ya Pey??mb?r! R?bbin t?r?find?n s?n? nazil edil?ni (Quran?) t?bli? et. ?g?r (bunu) etm?s?n, (Allah?n) risal?tini (s?n? h?val? etdiyik el?ilik, pey??mb?rlik v?zif?sini) yerin? yetirmi? olmazsan. Allah s?ni insanlardan qoruyacaq. H?qiq?t?n, Allah kafir camaat? d?z yola y?n?ltm?z

amma ba?a d??m?dim ay?d? harda ?i?lik var))

Maid? 3

Bu g?n dininizi sizin ???n kamil etdim, siz? olan nem?timi (M?kk?nin f?thi, islam?n m?vqeyinin m?hk?ml?nm?si, Cahiliyy?t d?vr?n?n bir s?ra z?r?rli ad?tl?rinin aradan qald?r?lmas? v? i. a.) tamamlad?m v? sizin ???n din olaraq islam? b?y?nib se?dim.

do?rusu bunun da ?i?liy? aidiyyat? yoxdur

N?tic?:?i?liyin islama aidiyy?ti YOXdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

satanist,

M?n sizi Allah?n kitab?n? q?bul etm?y? d?v?t edir?m . yoxsa satanist kimi d? ?l?b c?h?nn?m? ged?c?ksiz!

Sizin yazd???n?z k?frd?r. v? Allah?n ?bu B?krl? olmas?n? inkar etm?yiniz yuxar?dak? ay?ni inkar etm?yinizd?n ir?li g?lir. Halbuki allah ay?d? deyir ki, ?bu B?kr rahatl?q verdi v? kafirl?rin s?zl?rini al?atd?.

N?vb?ti ay? is? M?hacir v? ?nsarlar?n c?nn?tlik olmas?na bi daha s?butdur ki, onlar?n ba??nda ?buB?kr durur.

Dind? ham?n? ?t?b ke­??n ilk m?­hacirl?r? v? ?nsarlara, h?m­?inin yax­?? i?l?r g?rm?kd? onlar?n ard?nca ged?nl?r? g?linc?, Allah onlardan raz?­d?r, onlar da Ondan raz?d?rlar. (Allah) onlar ???n (a?aclar?) alt?ndan ?aylar axan, i?ind? ?b?di qalacaqlar? C?nn?t ba?­lar? haz?rlam??d?r. Bu, b?y?k u?urdur. T?vb? sur?si 100-c? ay?

?traf?n?zdak? b?d?vil?r v? M?din? ?halisi i??risind? iki?zl?l?y? ?zl?rin? ad?t etmi? (bu i?d? mahir) m?nafiql?r vard?r. S?n onlar? tan?mazsan, Biz is? onlar? tan?y?r?q. Onlara iki d?f? (d?nyada v? q?br evind?) ?zab ver?c?yik. Sonra (axir?td?) is? ?n b?y?k ?zaba u?rayacaqlar. T?vb? sur?si 101-c? ay?

Share this post


Link to post
Share on other sites

H? vehabi s?nin ay?l?ri sitat g?tirm?yini ?ox g?zl?y?c?m dey?s?n)))Siz rafkalar ?mumiyy?tl? kitab ?hlil? dem?k olar ki, eynixasiyy?tli insanlars?z.D???n?r?m ki, bu da genetikan?zda ibn saba faktorunun olmas?ndan ir?li g?lir.D?zd?r siz-?i?l?rin n?sil a?ac?nda kiml?r yoxdu ki?Si?? say?sind? dnt analizi vers?z qandan n?l?r ??xar bir Allah bilir)))N? is? uzun-uzad? yazm?ram.T?thir ay?sind?n ?nc?ki v? sonrak? ay?l?r s?but edir ki, ay? pey??mb?rin(s.?.s.) z?vc?l?ri v? b?t?n qad?nlara da aid edil? bil?r el?c? d? orada he? kimin ad? ??kilmir bir ki?inin ail?si is? ?vv?lc? z?vc?l?ridir ?vladlar?d?r.Y?ni "ist?r" s?z? d? "etdi" s?z?nd?n f?rql?ndiyi ???n d???nm?r?m ki, kims? bu ay? il? m?sum oldu.X?susil? d? m?sumluq n?sild?n n?sl? ?t?r?l? bil?n bir ??ya deyil))Amma Ay?ni sitat g?tirir?m

32 - Siz ey Pey??mb?rin z?vc?l?ri! Allahdan qorxaca??n?z t?qdird? siz (ba?qa) qad?nlar?n he? biri kimi deyilsiniz. (Sizin q?dir-qiym?tiniz, m?qam?n?z daha y?ks?kdir. Allahdan qorxsan?z, daha ??r?fli olars?n?z). Buna g?r? d? (yad ki?il?r?) yum?aq (?zil?-?zil?) dan??may?n, yoxsa q?lbind? m?r?z (??kk, nifaq v? g?nah m?r?zi) olan tamaha (?zg? t?m?nnaya) d???r. (Dan??d???n?z zaman) g?z?l dan???n! (Allah?n buyurdu?u kimi, yaxud q?bul olunmu? qayda ?zr? g?z?l, ciddi bir s?z deyin!)

33 - Evl?rinizd? q?rar tutun. ?lkin Cahiliyyat d?vr?nd?ki kimi a??q-sa??q olmay?n. (B?r-b?z?yinizi taxaraq evd?n ??x?b ?z?n?z?, g?z?lliyinizi yad ki?il?r? g?st?rm?yin!) Namaz q?l?n, z?kat verin, Allaha v? R?suluna ita?t edin. Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!

34 - Allah?n evl?rinizd? oxunan ay?l?rini (Quran?) v? hikm?ti (Pey??mb?rin qoydu?u qayda-qanunu) xat?rlay?n. Allah (m?minl?r?) l?tfkard?r, (b?nd?l?rinin b?t?n ?m?ll?rind?n) x?b?rdard?r!”

Vilay?t ?mumiyy?tl? islamdan deyil bir t?r?fd?n ba?qalar? ???n "hakimiyy?ti z?bt etdi" deyir dig?r t?r?fd?n y?hudil?r kimi deyirsiz ki, hakimlik ancaq bir ail?y? m?xsusdur.

55 - Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Pey??mb?ri v? iman g?tir?nl?rdir. O k?sl?r ki, (Allaha) namaz q?l?r v? r?kuda olduqlar? halda z?kat verirl?r.

56 - H?r k?s Allah?, Onun Pey??mb?rl?rini v? iman g?tir?nl?ri ?z?n? dost tutarsa, (h?r iki d?nyada i?l?ri yax?? ged?r). ??bh?siz ki, q?l?b? ?alanlar m?hz Allah?n firq?sidir (Allah? ?z?n? hami v? dost se??n ??xsl?rdir).

?man g?tir?nl?rd?n v? ?slam?n ilk vaxtlar?nda h?yat?n? t?hl?k?y? atanlardan biri d? burda l?n?t oxud?un ?bu B?kr ® idi.M?n h?tta s?n? el? bir s?z d? tapm?ra deyim.

T?bli? ay?si Maid? 67-dir ?i?l?rd?

67 - Ya Pey??mb?r! R?bbin t?r?find?n s?n? nazil edil?ni (Quran?) t?bli? et. ?g?r (bunu) etm?s?n, (Allah?n) risal?tini (s?n? h?val? etdiyik el?ilik, pey??mb?rlik v?zif?sini) yerin? yetirmi? olmazsan. Allah s?ni insanlardan qoruyacaq. H?qiq?t?n, Allah kafir camaat? d?z yola y?n?ltm?z

amma ba?a d??m?dim ay?d? harda ?i?lik var))

Maid? 3

Bu g?n dininizi sizin ???n kamil etdim, siz? olan nem?timi (M?kk?nin f?thi, islam?n m?vqeyinin m?hk?ml?nm?si, Cahiliyy?t d?vr?n?n bir s?ra z?r?rli ad?tl?rinin aradan qald?r?lmas? v? i. a.) tamamlad?m v? sizin ???n din olaraq islam? b?y?nib se?dim.

do?rusu bunun da ?i?liy? aidiyyat? yoxdur

N?tic?:?i?liyin islama aidiyy?ti YOXdur.

rafael_75 . siz neye esasen bu ayeni (M?kk?nin f?thi, islam?n m?vqeyinin m?hk?ml?nm?si, Cahiliyy?t d?vr?n?n bir s?ra z?r?rli ad?tl?rinin aradan qald?r?lmas? v? i. a.) bu menada yozursuz? axi bu aye sonuncu hecc ziyaretinden qayidan zaman nazil olub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абу бекир был и будет всегда мелкой фигурой ислама сколькобы о нем не говорили

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...