Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Asuman.

Həyat əbədi olmasaydı...

Recommended Posts

Bu sual həmişə beynimdə fırlanır: Ölümdən sonra həyat var ya yox?

Dərinlərə getməyəcəm. Amma sizə sualım axirətə inanıb inanmamağınız deyil. Hətta "inanmıram " deyənlərdə də bir qorxu mütləq vardır.

Sizə sualım ondan ibarətdir ki, əgər dəqiq bilsəydiniz ki, qiyamət günü deyilən bir şey yoxdur.  Heç vaxt günahlarınıza və savablarınıza görə mühakimə olunmayacaqsınız, mükafatlandırılmayacaqsınız ... HƏYATINIZI NECƏ YAŞAYARDINIZ? Nəyi dəyişərdiniz?

Mən çox şeyi dəyişərdim, çox şeyi... Bu haqda sonra danışaram ( belə mövzuda hekayəm də olacaq) 

 

PS. Fikirlərinizi rusca (ingiliscə) də yaza bilərsiniz  , kimə necə rahatdır.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mən Sizdən soruşuram. Siz məndən )) 

Əlbəttə, bəlkə də Siz artıq bu haqda düşünmək istəmirsiniz. .. 

Mən əsas ideyasi bu mövzu olan bir hekayə yazacam . Fikirlərimi orada deyəcəm. Amma hazırda özü kimi olan insan yoxdu. Quralların cızdığı insanlar var. Hərçənd ki, insan elə fikirləşir quralları O yaradıb. Amma belə deyil.

Mən də mən deyiləm. Nə isə...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хялбеття ки бойюк ексеррийет дявранышны дейишяр. Атемстляр диня гяляг..)

Мян чох шейи дейил, бир ики хырда шейи дейишярдим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hmm daha həvəsdən düşdüm.. Cavab vermək istəmirəm )))

Amma fikirlərimi hekayədə yazacam.Belə daha rahatdı)

Share this post


Link to post
Share on other sites

дурацкий вопрос.никто несможет отвечат,ответьят только атеисты или онтихристы и онтиисламцы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

дурацкий вопрос.никто несможет отвечат,ответьят только атеисты или онтихристы и онтиисламцы.

) Hər kəs cavab verə bilər. Bilirsiniz , bəlkə də dini  ona görə fikirləşiblər ki, insanlar vəhşiləşib dünyanı altını üstünə çevirməsinlər. İnsanın əsl mahiyyətini dinsiz insanda görmək olar. Digərləri qorxunun təsiri altındadırlar. Bu valideyin təsiri altından azadlığa çıxan övladların hərəkətinə bənzəyir. 

Bir də biləsiniz ki, insanların çoxu artıq ateistdir. Lakin ya ətrafdakılardan ya da hələ qəlbinin içərilərində gizlənən Allah qorxusundan bunu etiraf etmirlər. Nə əsil din adamı var nə də ateist...

Share this post


Link to post
Share on other sites

когда Бог сотварил человека Бог вдохнул ему и досихпор в человека ест чусство боязн от Бога. Человек по этому знал,что Бог ест и следит за все. Просто забыв учении Бога человек незнал как висти себя по жизни. по этому Бог посылал священные Книги чтоб напомнит людам как нада жит. начиная с первого класа. сперьва Тору,потом Библию,а в коньце Коран. постепенно доведья людей к истины. это как бы сперьво первый клас до чертвертого,потом с пятого до одиннацатый клас,а потом выщие знание для человечество.

 

так что Коран учит то учит нада до коньца.

Share this post


Link to post
Share on other sites

конечно страх перед Богом останавливает во многом..

порой даже в мелочах.

 

 

если б не было рамок даже не представляю как жило бы человечество..

наверное как в первобытно-общинном строе..

люди ели бы людей ,убивали ,насиловали ,вообщем это был бы великий хаос..

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы уже написали свою произведении,? если да то вкладывайте прочитат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вы уже написали свою произведении,? если да то вкладывайте прочитат.

Yox heç hələ başlamamışam. Başqa yazı var hələlik əlimdə

Yazanda yerləşdirəcəm

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Sizə sualım ondan ibarətdir ki, əgər dəqiq bilsəydiniz ki, qiyamət günü deyilən bir şey yoxdur.  Heç vaxt günahlarınıza və savablarınıza görə mühakimə olunmayacaqsınız, mükafatlandırılmayacaqsınız ... HƏYATINIZI NECƏ YAŞAYARDINIZ? Nəyi dəyişərdiniz?

 

 

Bu sualı adamlar özləri üçün təklikdə belə cavablandırsalar, dediklərində səmimi olmayacaqlar, sözdə bir - əməldə başqa. Səbəbsiz deyil çünki mənəviyyat ruhun - ilahi aləmin, fikir isə əqlin - maddi aləmin törəməsidir, onların daimi ziddiyətli çəkişmələrinin nəticəsi bizim əməllərimizdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uyma könlüm, xəlqdə yoxdur sədaqət, rəngdir,

Məscidü meyxanə rəng, eyşü ibadət rəngdir.

Mey riya, məşuqə ğəş, hüsnü vəcahət rəngdir.

Rəngdir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngdir,

Anla, ey əbnayi-xilqət, cümlə xilqət rəngdir.

 

Görmədim bir zərri-xalis buteyi-nasutdə,

Mənəvi min ləkkə gördüm ləldə, yaqutdə,

Biqərəz insan olur görmək, fəqət tabutdə,

Bilməzəm varmı sədaqət aləmi-lahutdə,

Azma fikrim, cümlə ecazü kəramət rəngdir.

 

Hər kəsin Cibrili kəndi qəlbidir, vicdanıdır,

Var isə insafı şəxsin – dinidir, imanıdır,

Bədnihad insanların öz nəfsi öz şeytanıdır,

Lövhi-qəlbi arifin ayatıdır, Quranıdır,

Mabəqi-övhamdır, şər’ü təriqət rəngdir.

 

Bir zaman vardı ki, mən həmfikr idim zöhhad ilə,

Sonra gördüm fərqi yoxmuş zahidin cəllad ilə,

Dedim əyyaş olmalı, ta gün keçə mötad ilə,

Cümlə eyşü nuşi gördüm müxtəlif fəryad ilə,

Anladım kim, zöhdü təqva, eyşü işrət rəngdir.

 

Qıl təsəvvür bir daha şairlərin xülyasını,

Aşiqi-zarın başında seyr qıl sevdasını,

Qəbri aç, göstər ona Şirinini, Leylasını,

Bir ayılsın da, düşünsün gördüyü röyasını:

“Bax, – deyər – həqqa, bütün eşqü məhəbbət rəngdir”.

 

Tapmadım aləmdə bir həmdəm ki, olsun biriya,

Görmədim heç kəsdə bir niyyət qərəzdən maəda, (başqa)

Külli-əbnayi-bəşər öz nəfsinə olmuş fəda,

Nəfsi uğrunda görərsə hər bəla, hər macəra,

Məsləkə isnad edər, məslək, dəyanət rəngdir.

 

Bilmədim neyçünmüş aləm, bunca da yəsü ələm,

Zövrəqi-ömrün mühiti vərtəban dəryayi-qəm,

Böylə halda kimsədən bihudədir ummaq kərəm,

Hər gələn bulmaq dilər öz nəfsinə asudə dəm,

Arxalanmam kimsəyə, ülfət, rəfaqət rəngdir.

 

İndi ki, mümkün deyil aləmdə olmaq kamyab,

Ey gözün qurbanı, saqi, ver yenə sağər, şərab,

Ver yenə sağər şərab, ey saqiyi-alicənab,

Bəlkə badənlə edə Mənsuri rahət iktisab,

Yoxsa bu aləmdə yoxdur istirahət, rəngdir

 

 

Səməd Mənsur

Edited by Frilanser

Share this post


Link to post
Share on other sites

конечно страх перед Богом останавливает во многом..

порой даже в мелочах.

 

 

Тогда почему самые непостижимые уму грехи совершают высокие чины богослужителей?

Примеров немало, наберите в гугле таджикские муллы или педофилия в церкви или же мута в шиизме ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...