Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Гарышга

Конец Света.axiret!

Recommended Posts

Как вы представляете себе конец света? Как это произойдет?

Axirət gününü necə təsəvvür edirsiz? Həmin gün necə olacaq?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну описание Конца света есть.. но надо знать.. что у всего переносный смысл.. потому что тогда даже кяфиры его заметили бы.. а истинные мусульмане ИНшаллах его не увидят.. судя по хадисам..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну описание Конца света есть.. но надо знать.. что у всего переносный смысл.. потому что тогда даже кяфиры его заметили бы.. а истинные мусульмане ИНшаллах его не увидят.. судя по хадисам..

Судный День увидят все, и кафиры и мусульмане, ибо судимы будут все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

QİYAMƏTİN KİÇİK ƏLAMƏTLƏRİ

Qiyamətin kiçik əlamətləri olduqca çoxdur. Bunlardan səhih yolla bizə çatan bəzilərini xatrıladaq.

1. Peyğəmbərimiz Məhəmməd – sallallahu aleyhi və səlləm – in göndərilməsi. Ənəs b. Məlik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «mən Qiyamət günü ilə birlikdə göndərildim, bu iki barmaq kimi». Ravi Şöbə deyir ki: «O şəhadət barmağı ilə orta barmağını bir-birinə birləşdirdi. Onların bir-birinə olan üstünlüyü qədər». İmam Bağavi – rahmətullahi aleyhi – deyir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in Allah tərəfindən göndərilməsi Qiyamətin yaxınlaşmasına səbəbdir. Əbu Cubeyr rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «mən Qiyamət gününün küləyi ilə göndərilmişəm».

2. Onunla peyğəmbərliyin, risalətin sona yetməsi və Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in vəfat etməsi. Auf b. Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu:: «Qiyamət günündən qabaq altı hadisəni gözləyin: «Mənim ölümümü». Ənəs – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Mədinəyə gələndə bütün şəhər sevinirdi. O, öldüyü gün isə bütün şəhər zülmətə qərq olmuşdu.

3. Beytul-Məqdisin fəth edilməsi. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Qiyamət günündən qabaq altı hadisəni gözləyin: «Qüdsün (Yerusəlimin) fəth edilməsi». Ömər – radıyallahu anhu – nun xəlifəliyi dövründə, hicrətin 16-cı ilində Qüds zəbt olunur

4. Fitnələrin ortaya çıxması . Əbu Hureyrə – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «İrəlidə bir çox fitnələr olacaqdır. Bu fitnələr zamanı yatan kimsə, oyaq olandan, oturan kimsə ayaqda durandan, ayaqda duran kimsə yürüyəndən, yürüyən kimsə qaçandan xeyirlidir. Hər kim fitnə vaxtına yetişərsə sığınsın və ya gizlənmək üçün yer t.rsa gizlənsin».

5. Yəhudi və Xristianlar kimi keçmiş ümmətlərin yolu ilə getmək.

6. Yalançıların və peyğəmbərlik iddiasında olanların ortaya çıxması.

7. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – haqqında hədislərin uydurulması

8. Yalanın artması. Əbu Hureyrə – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Qiyamətə yaxın mənim ümmətimdən elə bir insanlar çıxacaq ki, onlar nə sizin, nə də atalarınızın eşitmədikləri şeyləri danışacaqlar. Onlardan çəkinin»

9. Elmin qaldırılması, cahillik və fitnə-fəsadın çıxması..

10. Ölüm hadisələrinin artması

11. Qəbirdəkilərə qibtə edilməsi.

12. Bəlaların və fitnələrin artmasından insanın ölmüş birisinin yerində olmasını təmənna etməsi

14. Kişilərin sayca azalması və qadınların çoxalmasi

15. İnsanların göz qabaqlarında zinaların artması.

16. Musiqinin, içkinin, zinanın artması və bunların halal qəbul edilməsi

17. Əmanətə xəyanətin artması.

18. İnsanların yalnız tanıdıqarı kimsələrə salam vermələri

19. Vaxtın sürətlə getməsi.

20. İnsanların bir-birinə inamının itməsi.

21. Məscidlərin və Quranın bəzədilməsi.

22. Yuxuların çin çıxması. Əbu Hureyrə √ radıyallahu anhu √ rəvayət edir ki, Peyğəmbər √ sallallahu aleyhi və səlləm √ buyurdu: "Vaxtın sürətlə getməsindən müsəlmanların yuxuları demək olar ki, onları aldatmayacaqdır. Xeyirli yuxular görən kimsə ən xeyirli insan sayılacaq. Müsəlmanın yuxuları Peyğəmbərliyin qırx beşdə biridir"

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что говорили по этому поводу греческие , индийские философы ?? Всем ясно что религиозные люди которые следуют священным книгам верят в Судныы День и некоторые признаки известны!

Share this post


Link to post
Share on other sites

конец света уже близок.потому что люди становятся жестокими,идут войны,все делают что хотят.И бог все это видит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
конец света уже близок.потому что люди становятся жестокими,идут войны,все делают что хотят.И бог все это видит.

А вот как раз то что я хотела обсудить )…

Чем отличается Суннитский Мехди от Шиитского?...

Share this post


Link to post
Share on other sites

все катаклизмы, глобальное изменение климата, тают ледники, все это предшествует конец света и все ответят перед Аллахом за все свои грехи. Говорят, раздастся такой гул сначала, что все его услышат, он будет очень сильным. А что будет потом не знаю. а точняк страшно представить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меним бир достум вар!

Дейир-

..............................................

Вот приставь-дюнйанын ахыры башлады,хамы гачыр,аглайыр,алем бир бирине дейиб!

Сен исе,гирирсен эвлере пул,гызыл йыгырсан!

.................................

Дейирем

...................................

Делисен?-о вахт ана ушагыны атачаг!,хамы оз дердинде олачаг!

.................................................

Дейирки-КИМ БИЛИР КИ?,БЕЛКЕ БИРДЕН ХЕР ШЕЙ ДИЙАНДЫ! :az:

Share this post


Link to post
Share on other sites

люди не ценят друг -друга, негатив рулит,и вот от этого природа против нас ,вот только не надо бога гневить,он нам не простит изуродовать ангелов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
все катаклизмы, глобальное изменение климата, тают ледники, все это предшествует конец света и все ответят перед Аллахом за все свои грехи. Говорят, раздастся такой гул сначала, что все его услышат, он будет очень сильным. А что будет потом не знаю. а точняк страшно представить

тютек сеси олачаг!ону мелек чалачаг!чох горхулу олачаг!

.........................................................

в трубу будет дуть один ангел,в этот момент,мать бросит своего млоденца,все мертвые проснутсья.

все будут думать только о сибе!

Share this post


Link to post
Share on other sites

я думаю это будет происходить постепенно..конец света уже начался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конец Света.axiret! - не правильно назвали тему!

Не конец света! А АРМАГЕДДОН, или ХАР-МАГЕДДОН, - ЭТО ВОЙНА, КОТОРАЯ ПРОИЗОЙДЕТ В ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ Всемогущего Бога.

Божья война, которая положит конец всем войнам!

Вмешательство Бога в дела людей называется Армагедоном!

Edited by anaksunamun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно. Теперь остается только ждать конца света, в любом случае когда то он все равно будет. Самый страшный конец света это если люди будут умирать от голода или войны. А еще страшней если от того и другого одновременно. Будем надеется что это все не сбудится

__

Данное сообщение автоматически сгенерировано и отправлено (с обходом всех антиспам защит) программой reklama_zapreshena 5.09 Palladium. ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
после 2150..может быть. когда придет Водолей на смену Рыбам. Edited by Lёd Limon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Очень интересно. Теперь остается только ждать конца света, в любом случае когда то он все равно будет. Самый страшный конец света это если люди будут умирать от голода или войны. А еще страшней если от того и другого одновременно. Будем надеется что это все не сбудится

и лучше ужасный конец, чем ужас без конца. ©

Edited by Lёd Limon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Как вы представляете себе конец света? Как это произойдет?

Axirət gününü necə təsəvvür edirsiz? Həmin gün necə olacaq?

Ну, во-первых, какое имеет отношение конец света к философии? Лучше бы вы эту тему создали в подразделе религия. Более того вам надо определиться в соответствии с какой религией вы воспринимаете и понимаете конец свет.

А вообще это конечно ерунда!

Конкретно разбирая кораническое представление о конце света я достаточно основательно разобрал алогизм и абсурдность данного представления. Данная статья на азербайджанском языке помещена у меня на сайте в теге "анти-религия". Здесь повторяться и приводить свои аргументы, видимо, было бы излишне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ÖN SÖZ

HZ. MEHDİ (A.S.)ın ZÜHURUNUN SÖZDƏ BİR SONRAKI ƏSRƏ QALDIĞI YƏNİ ÖZÜNÜN HİCRİ 1400də ÇIXMAYACAĞI İDDİASINDA TAPILANLARA CAVABLAR

1. Hər əsrdə bir mücəddid gələcəkdir. Hicri 1400də gələcək olan isə axır zamanın böyük mücəddidi Hz. Mehdi (a.s.)dır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)dan rəvayət edilən hədislərdə, böyük əhli sünnə alimi Əbu Davud Həzrətlərinin Süneni Əbu Davud adlı əsərində, İmam Rəbbani Həzrətlərinin Məktubatında iştirak edən hədislərdə və Hicri 1300ün mücəddidi olan son min ilin ən böyük alimi və mücəddidi olan Səid Nursi Həzrətlərinin risalələrində hər əsrdə İslam dinini bidətlərdən ayıracaq bir adamın gələcəyi bu adam vəsiləsiylə İslam əxlaqı və fəziləti və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın sünnəsinin canlandırılacağı xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədislərində xüsusilə Hicri 1400ü Hz. Mehdi (a.s.)ın zühur vaxtı olaraq bildirmiş və bu dövrdən etibarən insanların Hz. Mehdi (ə.s.) ətrafında toplanmağa başlayacaqlarını söyləmişdir. Ustad Həzrətləri isə yaşadığı Hicri 1300dən yüz il sonra Hz. Mehdi (a.s.)ın gələcəyini və dünyaya hakim olan zülm sistemini paylayacağını söyləmişdir.


Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə; Rəsulullah (S.Ə.V.) belə buyurmuş: Həqiqətən Əziz və Celil olan Allah HƏR YÜZ İLİN BAŞINDA bu ümmətin dinini bidətdən (dinə sonradan qarışmış batil tətbiqlərdən) ayıracaq, yeniləyəcək (elm sahibi) bir şəxsi göndərər. (Süneni Əbu Davud, 5/100) 

HƏR YÜZ İL BAŞINDA bu ümmətin üləması arasından BİR MÜCƏDDİD GƏLƏCƏK və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın sünnəsini) canlandıracaq (canlandıracaq). (Məktubatı Rəbbani, 1/520)
Səhabələri Kutubu Sittədən İmamı Hakimin Müstedrekində və Əbu Davudun Kitabı Sünenində, Beyhaki "Şuabı İman"da tahric buyurdular (meydana çıxardılar): "HƏR YÜZ SƏNƏDƏ BİR, CƏNABI HAQQ BİR MÜCƏDDİDİ DİN (DİNİ YENİLƏYƏN) GÖNDƏRİR..." (Barla Lahikası, s. 119)Ustad Səid Nursi Həzrətləri, Barla Lahikasında Hicri 1200ün yəni 12. əsrin mücəddidinin Həzrəti Mövlana Xalid olduğunu bildirmişdir. "HER YÜZ/ÜZ İL BAŞINDA dini tecdid edəcək (yeniləyəcək) bir mücəddidi (yeniləyicini) göndərir" müjdəsinin xəbərinə (verdiyi məlumatlara) muvazi (uyğun) olaraq HƏZRƏTİ MÖVLANA XALİD -əksər əhli həqiqətin təsdiqiylə (din alimlərinin böyük bir əksəriyyətinin təsdiqləməsiylə və ittifaqla)- 1200 ilinin yəni ON İKİNCİ ƏSRİN MÜCƏDDİDİDİR. (Barla Lahikası, s. 120)


Mövlana Xalidi Bağdadi Hicri 1193 (Miladi 1779-cu) ildə doğulmuş, Hicri 1242-ci ildə (Miladi 1827) vəfat etmişdir. Bu mübarək insan, İslam alimlərinin böyük əksəriyyətinin ittifaqıyla, Hicri 12. və 13. əsrlər arasındakı mücəddiddir.

Ustad Səid Nursi Hicri 1300 lü illərin mücəddididir

Mövlana Xalid Həzrətlərinin Hicri 1200ün mücəddidi olduğunu ifadə etməsinin dərhal ardından da, tam yüz il sonra yəni Hicri 1300də isə Bədiüzzaman Səid Nursi özünün və əsərlərinin bir mücəddid vəzifəsində xidmət etmiş olduğunu çox açıq bir şəkildə ifadə etmişdir: Madam TAM YÜZ İL SONRA eynilə dörd cəhətdə (istiqamətdə) tevafuk edərək (tam uyğun gələrək) RİSALƏS(N)İ NUR ƏCZALARI (HİSSƏLƏRİ) EYNİ VƏZİFƏNİ GÖRMÜŞ... Qənaət verər ki -nassı hədis ilə (hədisin şübhəyə yer/yeyər buraxmayan ifadəsi ilə)- Risaləs(n)i Nur tecdidi din (dini yeniləmə) barəsində BİR MÜCƏDDİD HÖKMÜNDƏDİR. (Barla Lahikası, s. 121)
Share this post


Link to post
Share on other sites
Axirət günü bizə doğma, əziz olan ata, ana, qardaş, bacı, dost-tanış və s. hamısı o bir gündə ele bil yadlaşıb bir ömür hazırlaşdığı imtahanına gedəcək! Allah o imtahandan bizləri rahat və asant maqbul yazsın! Amin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Льювилла; конец света уже близок.потому что люди становятся жестокими,идут войны,все делают что хотят.И бог все это видит.

А вот как раз то что я хотела обсудить )…

[Ya Məhəmməd!] Səndən qiyamət haqında soruşarlar ki, qiyamət nə vaxt qopacaq? :prigprig: :prigprig: :prigprig:

De ki; ” O ancaq Rəbbimə məlumdur.

Qiyamətin qopacaqı vaxtı Allahdan başqa hec kəs bilə bilməz!

Goylərdə və yerdə bir kimsənin onu bilməsi cətindir.

O sizlərə ancaq qəflətən gələr!”. :plach: :plach: :plach:

Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar [səndən] israrla soruşarlar.

De ki: ” O ancaq Allah dərgahında məlumdur, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz!”

Əl-Əraf surəsi 7, ayə 187.

Edited by adil

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне, во-первых, непонятно, что делает тема ахирята в подразделе Философия?

Во-вторых, печально видеть, когда казалось бы взрослые, интеллектуальные и умные люди всерьез рассуждают о глупых, ложных и вредных представлениях, некогда заложенных в идеологии религий.

Смею заявить, что ахирят в том виде как его рисует религия - это глупость.

У каждого человека как некоего физического организма свой индивидуальный конец, который не означает всего его конца. У Земли, как конкретной планеты в её конкретном виде может быть конец, но опять же это не полный конец всего её составляющего, у Солнца и солнечной системы может быть конец, но это опять же не конец света и не конец мироздания.

Еще раз повторяю: ахирят - это глупость, корыстная, идеологическая глупость религий, которые и есть - лживая, вредная, анти-божественная идеология.

Share this post


Link to post
Share on other sites

скорее это будет потоп из-за повышения температуры на земле. Но потоп, не такой, как показывается голливудом.. представляется медленным но точным приливом вод, без волн накрывающих Нью-Йорк..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне, во-первых, непонятно, что делает тема ахирята в подразделе Философия?

Во-вторых, печально видеть, когда казалось бы взрослые, интеллектуальные и умные люди всерьез рассуждают о глупых, ложных и вредных представлениях, некогда заложенных в идеологии религий.

Смею заявить, что ахирят в том виде как его рисует религия - это глупость.

У каждого человека как некоего физического организма свой индивидуальный конец, который не означает всего его конца. У Земли, как конкретной планеты в её конкретном виде может быть конец, но опять же это не полный конец всего её составляющего, у Солнца и солнечной системы может быть конец, но это опять же не конец света и не конец мироздания.

Еще раз повторяю: ахирят - это глупость, корыстная, идеологическая глупость религий, которые и есть - лживая, вредная, анти-божественная идеология.

Глупы вы сами,если пишите такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне, во-первых, непонятно, что делает тема ахирята в подразделе Философия?

Во-вторых, печально видеть, когда казалось бы взрослые, интеллектуальные и умные люди всерьез рассуждают о глупых, ложных и вредных представлениях, некогда заложенных в идеологии религий.

Смею заявить, что ахирят в том виде как его рисует религия - это глупость.

У каждого человека как некоего физического организма свой индивидуальный конец, который не означает всего его конца. У Земли, как конкретной планеты в её конкретном виде может быть конец, но опять же это не полный конец всего её составляющего, у Солнца и солнечной системы может быть конец, но это опять же не конец света и не конец мироздания.

Еще раз повторяю: ахирят - это глупость, корыстная, идеологическая глупость религий, которые и есть - лживая, вредная, анти-божественная идеология.

Edited by XxNekkroxX

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне, во-первых, непонятно, что делает тема ахирята в подразделе Философия?

Во-вторых, печально видеть, когда казалось бы взрослые, интеллектуальные и умные люди всерьез рассуждают о глупых, ложных и вредных представлениях, некогда заложенных в идеологии религий.

Смею заявить, что ахирят в том виде как его рисует религия - это глупость.

У каждого человека как некоего физического организма свой индивидуальный конец, который не означает всего его конца. У Земли, как конкретной планеты в её конкретном виде может быть конец, но опять же это не полный конец всего её составляющего, у Солнца и солнечной системы может быть конец, но это опять же не конец света и не конец мироздания.

Еще раз повторяю: ахирят - это глупость, корыстная, идеологическая глупость религий, которые и есть - лживая, вредная, анти-божественная идеология.

Глупы вы сами,если пишите такое.

да и кто говорит,что конец света наступит по каким то протекаюшим процесам?! он будет внезапно и будет по воле Всемогущего Аллаха,и не поздаровиться тем кто считает ложью,истину.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мне, во-первых, непонятно, что делает тема ахирята в подразделе Философия?

Во-вторых, печально видеть, когда казалось бы взрослые, интеллектуальные и умные люди всерьез рассуждают о глупых, ложных и вредных представлениях, некогда заложенных в идеологии религий.

Смею заявить, что ахирят в том виде как его рисует религия - это глупость.

У каждого человека как некоего физического организма свой индивидуальный конец, который не означает всего его конца. У Земли, как конкретной планеты в её конкретном виде может быть конец, но опять же это не полный конец всего её составляющего, у Солнца и солнечной системы может быть конец, но это опять же не конец света и не конец мироздания.

Еще раз повторяю: ахирят - это глупость, корыстная, идеологическая глупость религий, которые и есть - лживая, вредная, анти-божественная идеология.

Глупы вы сами,если пишите такое.

да и кто говорит,что конец света наступит по каким то протекаюшим процесам?! он будет внезапно и будет по воле Всемогущего Аллаха,и не поздаровиться тем кто считает ложью,истину.

Это твоя религия так велит тебе с посторонними людьми вести себя?

Учитесь, познавайте мир, познавайте Бога, и может тогда вам истина о Нем и откроется. А забивать себе и другим голову всякими глупостями и ересями в виде всевозможных религий это дело неблагодарное с точки зрения вечности и очень благодарное с точки зрения покушать, поприодеться и пожить с кайфом в этой неахирятской жизни. Все клерикалы - это лицемеры. Вы можете своим лицемерием обмануть людей, человечество, но Всевышнего же вам не обмануть... За все ваши прегрешения есть наказание, оно начинается уже в этой жихни и продлится в другой жизни, но к Богу оно не имеет никакого отношения. К этому наказанию вы приговариваете сами себя своими грехами и сами как свой палач приводите его в исполнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

конец света уже близок.потому что люди становятся жестокими,идут войны,все делают что хотят.И бог все это видит.

И так длиться уже не одно тысячелетие, и конца света не происходит.

ИМХО. К концу света человек либо придет сам, либо не придет, если хватит мудрости.

А Богу конец света не к чему, слишком мелочно. Все равно, что человеку ждать наступления "конца света" в муравейнике.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конец света Будет, смотря для кого..для людей да,для животного мира..опять смотря ..разница между тараканом и верблюдом большая,смотря кто живучее. Динозавры то вымерли, для них ведь когдато ,по какимто причинам, конец света наступил. Для Земли тоже ,когда нибудь наступит Конец, но смотря когда.

Для людей конец наступит,когда Земля будет не способна прокормить огромное количество людей. Когда Это натанет,при каком количестве..? Может когда на земле человечество достигнет 10 миллиардов ?? Когда человек будет жрать себе подобных от голода.? А для Земли...что динозавры,что люди ..все равно..Земле крутится еше Ооочень долго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все, что имеет начало, имеет конец. Наверное, когда-нибудь он и наступит. Но мне почему-то кажется, что не скоро. Признаки сия действа можно увидеть во всем. И так было всегда. Всегда люди ждали конца света. И между прочим, во времена крестовых походов его ждали не меньше. Так что надо завязывать верить во всякие пророчества, а взять себя в руки и перестать гадить в своем Доме. А наш дом - наша планета. И вместо того, чтобы гадать, когда же все случится, надо жить сегодняшним днем, заняться экологией и быть добрее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...