Перейти к содержимому
sensey

Ebu Bakr Ibni Ebu Henafe Ve Onu Feziletleri.

Recommended Posts

1)АбуБакр(р.а) был грубо говоря спонсором зарождавшегося Ислама............

2)Мухаммед(с.а.с) скрываясь он кафиров взял ссобой имеенно Абубакра(р.а.).........(известный хадис о пауке..........)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Сделал многое после смерти Пророка (сас), чтоб Ислам не распался

2. Боролся с лже-пророками после смерти Пророка (сас)

3. Был с Пророкам в трудные ему времена. О нем гворится даже в коране.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Salam!

Abubekrin feziletleri.

Peygemberin (s) sehabeleri barede sohbet achaq. Ehli-sunne mezheblerinin sehabelere ifrat derecede etiqad beslemesinin esassız oldugunu beyan edek. Qeyd edek ki, onlar moteber olmayan hedislere ve mentiqsiz esaslara istinad ederek sehabeleri olduqlarından daha yuksek meqamlarda tesevvur edirler. Xususi ile onların xelifeler haqda olan etiqadları ifrat mehebbet uzerinde qurulmuşdur. Buna gore de ilk 3 xelife baresinde nisbeten genish izah ve tehliller vermeyi qerara alaq.

Pegember (s) sonra meshur sehabelerden biri olan Ebu Bekr ibni Ebu Qehafi ilk xelife teyin olundu.

Bu ilk xilafetin İslam esaslarına, hetta ehli-sunnenin meqbul hesab etdiyi icma ve sesverme yolu ile teyin olunmadıgı barede kifayet qeder melumat vermek olar.

Ehli-sunne qardaşlarımız Abu Bekrin bu xilafete bashqalarından daha layiqli ve efzel oldugunu deyirler. Bu leyaqet ve feziletin isbat olunması uchun onlar bezi delillere istinad etmishler. Biz bu delillerle tanış olurug, onları bir-bir tehlil ve mulahize edirik. Ehli-sunne mezhebleri ilk novbede Abu Bekrin Peygember (s) hicret ederken onunla birlikde olmasını ve bu barede muqeddes Qurani-Kerimde aye nazil olmasını onun en boyuk feziletlerinden sayırlar. Onlar bu ayeni iftixar hissi ile tekrar-tekrar oxuyur (Meşhur Misir qarisi merhum Abdul-basit Mehemmed Abdussemed bu ayeni bir meclisde 5 defe qiraet edir) ve ayeden ashagıdakı musbet nöqteleri çıxarırlar:

«Onu (Peygemberi) kafirler (Mekkeden) çıxardıqları zaman, iki neferden biri oldugu halda Allah ona komek etdi. O iki nefer (Peygember ve Abu Bekr) magarada gizlendikleri zaman oz yoldashına dedi: Qorxma Allah bizimledir. Allah ona rahatlıq verdi ve onu gozegorunmez bir ordu ile mudafie etdi».(10)

1. Peygember (s) Abu Bekri ozu ile ona gore .rdı ki, ozunden sonra xelife olacaq bir shexs mushrikler terefinden oldurulmesin.

2. Allah-taala Ozu Abu Bekri Qurani-Kerimde Peygembere yoldash adlandırmıshdır.

3. Ayede Peygember (s) Abu Bekre «Allah bizimledir» deyir. Bu ise Allahın Abu Bekrle olmasını gosterir.

4. Ayede buyurulur ki, Allah-taala Abu Bekre rahatlıq verdi.

Qeyd olunan musbet noqteleri sıra ile bir-bir nezerden kechirek:

1. Peygember (s) Abu Bekri ozu ile ne uchun .rdı?

Eger heqiqeten Peygember (s) Abu Bekri oz gelecek xelifesini qorumaq meqsedi ile .rırdısa, bes ne uchun diger xelifeleri, o cumleden Omer, Osman ve Alini ozu ile .rmadı? Xatırladırıq ki, ehli-sunne mezhebleri bu 4 xelifeni eyni seviyyede ve hech bir ferq qoymadan qəbul edirler.

Ehli-sunne mezheblerinin eqidesine gore Peygember (s) hech bir kesi xelife teyin etmemişdir. Muselmanlar her bir shexsi xelife secherse (icma), onun itaeti hamıya lazımdır. Bu eqide ile tehlil etdiyimiz fikir bir-birine tamamile ziddir.

Ehli-sunne tarixchisi Teberi oz tarix kitabının 3-cü cildinde yazır:

«Abu Bekr hezret Peygemberin (s) evine gelib hezreti sorushduqda, Ali ibn Ebu Talib, Peygemberin (s) getdiyi yolu ona gosterdi. Abu Bekr suretle hezretin dalınca yollanaraq yolda ona chatdı. Onlar birlikde magaraya getdiler...»

Hetta bezi ehli-sunne alimleri yazırlar ki, Peygember (s) Abu Bekrin müshriklere xeber vereceyinden qorxub onu ozu ile .rdı. Meshhur ehli-sunne alimi Sheyx Abul Qasim ibni Sebbag «En-nuru vel-burhan» kitabında Mehemmed ibni İshaqdan, o ise Hessan ibni Sabitden neql edir:

«Hicretden evvel umre ziyareti uchun Mekkeye getmishdim. Kafirler Peygemberi (s) ve muselmanları soyur, incidirdiler....

Peygember (s) Aliye emr etdi ki, gece onun yatagında yatsın. Sonra Abu Bekrin müshriklere xeber vereceyinden qorxub onu da ozu ile goturub magaraya getdi...»

2. Allah-taalanın Qurani-Kerimde Abu Bekre Peygemberin (s) yoldashı demesi hech bir fezilet daşımır.

Ereb dilinde yoldash menasını ifade eden «sahib» kelmesi Qurani-Kerimde kafirlerin baresinde de defelerle ishledilmishdir.

Misir hokmdarının zindanında hebsdə olarken Yusif peygemberin diger iki cavan mehbusa «yoldash» demesi Qurani-Kerimde bele ifade olunur:

«Ey menim zindan yoldashlarım, muxtelif ve choxsaylı Allahlar (butler) yaxshıdır, yoxsa vahid ve guclu Allah!?» (Yusif–39).

Ayenin menasından aydın oldugu kimi, bu iki cavan (padshahın ashpazı ve sherab paylayanı) kafir ve mushrik idiler. Lakin Quran onları Yusif peygemberin yoldashı kimi teqdim edir.

Qurani-Kerim biri momin, digeri kafir olan iki neferin (iki qardash olmaları ehtimal olunur) mubahisesini Kehf suresinde beyan ederken kafir shexsi momin shexse «yoldash» adlandırır:

«Ona (kafir shexse) oz yoldashı nesihet ederek dedi: Seni torpaqdan, sonra nutfeden (sperma) yaradan, sonra seni kishi qerar veren Allaha kafir olursan?»(11)

Gorduyunuz kimi bir shexsin Peygember ve ya momin bir shexsle «yoldash» olması ona hech bir fezilet ve ustunluk getirmez.

3. Peygemberin (s) – Allah bizimledir – demekde meqsedi ne idi?

Evvela Allahın bir shexsle olması onun haqq ve fezilet sahibi olmasına delalet etmez. İslam etiqadına gore Allah-taala yaxshı ve pisliyinden asılı olmayaraq, butun insanlarladır, onlara shax damarlarından bele yaxındır:

«Gormursen (bilmirsen) ki, Allah goyde ve yerde olanları bilir? 3 nefer pıchıltı ederse, dorduncu Allahdır (ki, onları eshidir). 5 neferdirlerse, altıncısı Allahdır....»(12)

Eger burada «Allah bizimledir» kelmesinin terefdarlıq menasında oldugunu desek, yene de mutleq bir fezilet ortaya chıxmır. Bele ki, Abu Bekrin Peygemberle (s) hicret etmesi sozsuz ki, musbet bir emel idi. Bu ishde Allahın onlarla olmagında shubhe yoxdur.

Allahın onlarla olması Abu Bekrin shexsiyyetine gore yox, hemin ishin ehemiyyetine gore idi. Her hansı bir shexs o zaman Peygemberle (s) birge olsaydı, bu kelme ona da aid olardı.

Bu o demekdir ki, Allahın hemin zaman Abu Bekrin terefinde olması ona mutleq bir fezilet getirmir ve butun zamanlarda bele olduguna delalet etmir.

4. Ayenin sonunda «Allah ona rahatlıq verdi» cumlesinde kim nezerde tutulur?

Ayede hech bir ad chekilmeden «o» evezliyinden istifade olunur, ilahi komek ve rahatlıqdan danıshılır. Hech bir elamet ve izah olmadan evezliyi mehz Abu Bekre aid etmek qrammatik qaydalarla uygun gelmir.

Daha sonra buyurulan «ve onu goze gorunmez bir ordu ile mudafie etdi» cumlesi achıq shekilde gosterir ki, bu rahatlıq Peygembere (s) nazil olmushdur. Şubhesiz ki, Allah-taala gozegorunmez bir ordu ile Oz peygemberini mudafie etmesinden sohbet achır.

Qarshıya bele bir sual çıxır: Peygemberin (s) qeyd olunan rahatlıga, ilahi komeye ehtiyacı var idimi?

Cavab: Meqam ve shexsiyyetinden asılı olmayaraq, butun insanların ilahi komeye, chetinlik zamanı ruhi teskinliye (Allah terefinden) ehtiyacı vardır. Qurani-Kerimin diger ayeleri bu heqiqeti tesdiq edir:

«Sonra Allah Oz teskinlik ve rahatlıgını Resuluna ve mominlere eta etdi....»(13)

Ehli-sunne qardashlarımızın bu ayeden istifade ederek uze chıxardıqları noqteleri tehlil etdikden sonra ayede movcud olan diger bir heqiqeti de ashkarlamaq yerine duşerdi.

Ayede deyilir: O iki nefer magarada olarken Peygember (s) oz yoldashına (Abu Bekre) dedi: Qorxma, Allah bizimledir.

Ayede achıq shekilde Peygemberin (s) Abu Bekre «qorxma» demesi onun bu zaman qorxdugundan xeber verir. Chunki, Peygemberin qorxmayan bir shexse «qorxma» demesi ebes ve menasız gorunur.

«Allahın dostları (ona qelben baglı olan kesler) qorxu ve qemginlik bilmezler»(14)

Bu aye Abu Bekrin ne derecede Allah dostu olmasını çox gozel beyan edir.

16.ABU BEKRİN DİGER FEZİLETLERİ

Birinci xelife Abu Bekr ibni Qehafenin xilafet meqamına hamıdan layiqli oldugunu iddia eden ehli-sunne qardashlarımızın istinad etdiyi delillerden esas hissesini Peygemberin (s) hedisleri teshkil edir. Neql olunan bu hedislerde Abu Bekrin feziletlerinden genish shekilde sohbet achılır.

Biz hedisshunaslıq haqqında mueyyen qeder melumat vermishik. Qeyd etmishdik ki, her hansı bir cumlenin Peygembere (s) istinad olunması onun moteber bir sened olması demek deyildir. Bu meselede islami mezheblerin hamısı eyni fikirdedir, butun alimler elde olunan hedislerin bir hissesini sehih ve moteber olmadıgını qebul edirler. Hedisler ilk novbede sened ve mezmun etibarı ile arashdırılır. Bir hedisin ravileri arasında en azı bir nefer yalanchı shexs olarsa ve ya hedisin mezmunu isbat olunmush islam etiqadları, Qurani-Kerimin ayeleri ile uygun gelmezse, o hedis etibarsız sayılır.

Abu Bekrin feziletleri barede neql olunan hedislerin de bu iki yolla arashdırılması zeruridir.

Ehli-sunne kitablarında bu barede neql olunan hedislerin daha moteber ve meshhurlarına nezer salaq:

1. Omer ibni İbrahim İsa ibni Aliden, o ise Abdullah ibni Abbasdan neql edir:

«Peygember (s) Emisi Abbasa buyurdu: Emi, Allah-taala Abu Bekri Oz dini uchun menim xelifem qerar verdi. Onu eshidin, ona itaet edin ki, nicat t.sınız...»

A. Hedisin senedi:

Bu hedisi silsilevari olaraq soyleyen bir neche raviden biri de Omer ibni İbrahimdir ki, onun shexsiyyeti ve sozu ekser ehli-sunne alimleri terefinden qebul olunmamıshdır.

Zehebi «Mizanul-etidal» kitabında yazır:

«Omer ibni İbrahim chox yalanchı bir shexsdir».

Abu Bekr Xetib Bagdadi «Tarixu Bagdad» kitabında yazır:

«Omer ibni İbrahim ekser hedisshunaslar terefinden qebul olunmamıshdır. Chunki o chox yalançı ve iftirachıdır».

B. Hedisin metn ve mezmunu:

Qeyd olunan hedisin metni, onun mena ve mefhumu da onun moteber olmadıgını gosterir.

Ehli-sunne mezheblerinin xilafet barede olan etiqadı ile artıq tanısh olmushuq. Onların eqidesine gore Peygember xelifesinin teyin olunması haqda xususi bir gosterish yoxdur. Xalq ozu oz rehberlerini sechmekde azaddır. İcma yolu ile her kes ses toplayarsa, ona itaet etmek vacibdir. Bu hedis ehli-sunnenin eqidesine zidd olaraq mueyyen bir shexsi xelife ve rehber teyin edir.

Ehli-sunnenin etiqadına gore Peygember (s) sehabeler arasında ferq qoymadan onların her birini hidayet menbeyi adlandırmıshdır. Biz bu hedis baresinde sohbet achmıshıq: «Menim sehabelerim ulduzlar kimidir, her birinin arxasınca getseniz hidayet t.rsınız».

Bu iki hedis mena baxımından bir-biri ile ziddir. «Menim sehabelerim...» hedisi butun sehabeleri hidayet ve nicat yolu kimi teqdim edir, behs etdiyimiz hedis ise mueyyen bir shexsi onlardan ferqlendirir.

Hedisin menası isbat olunmush bir chox mutevatir hedislerle ziddiyyet teshkil edir. Mutevatir dedikde onlarla shexs terefinden neql olunan ve butun mezhebler terefinden qebul olunan hedisler nezerde tutulur. Bu hedislerden biri «Qediri-xum» gunu Ali (E)-ın Peygember (s) terefinden xelife teyin olundugunu beyan edir. Bu hedis 60 ehli-sunne kitabında tesdiq olunub. 120-den artıq moteber senedi olan bir hedisin muqabilinde Omer ibni İbrahimin neql etdiyi hedisi qebul etmek en azı insafsızlıqdır.

2. Әbu Hureyre neql edir:

«Bir gun Cebrail (vehy meleyi) Peygembere (s) nazil olub dedi: Allah sene salam gonderdi ve sorushdu: Men Abu Bekrden razıyam, o da menden razıdırmı?»

A. Hedisin senedi:

Hedisin senedinde Abu Hureyrenin olması hedisin moteber olmadıgını achıq shekilde beyan edir.

Zemexsheri «Rebiul-Ebrar» kitabında yazır:

«Abu Hureyre Siffeyn muharibesinde Ali (E)-ın arxasında namaz qılır, yemek vaxtı Muaviyenin sufresinde otururdu. Onun ozu bu barede deyirdi: Alinin namazı yaxshıdır, Muaviyenin yemekleri ise dadlı ve lezzetlidir».

İbni Abil Hedid «Sherhu-nehcil-belage» kitabının 1-ci cildinde oz muellimi Sheyxul-motezile İmam Abu Cefer İskafiden neql edir:

«Muaviye bir deste sehabeye pul vererek tapshırmıshdı ki, ozlerinden Alini pisleyen hedisler uydursunlar. Onlardan biri de Abu Hureyre idi.

Bir gun Abu Hureyre Kufe mescidine daxil olub ucadan dedi: Ey İraq xalqı, siz ele bilirsiniz ki, men Peygemberin (s) adından yalan danıshıb ozume cehennem odu qazanıram? And olsun Allaha ki, Peygemberden (s) eshitdim ki, buyurdu:

Her peygemberin oz heremi var. Menim heremim Medine sheheridir. Her kes bu sheherde bir hadise toretse Allah ona lenet etsin.....

Men Allahı shahid getirib deyirem ki, Ali bu sheherde boyuk bir hadise toretdi. (Yeni, Ali (E) Osmanı oldurdu).

Muaviye bunu eshiden kimi Ebu Hureyreye choxlu mukafat verdi».

Teberi, İbni Esir, Ellame Semhudi, İbni Xeldun oz tarix kitablarında yazırlar:

«Muaviye ibni Ebu Sufyan Bosr ibni Ertatı Yemen qiyamını yatırmaga gonderende Ebu Hureyreni de bu qanichen serkerdeye muavin teyin etdi. Onlar qocaya, cavana, korpeye, qadına rehm etmeden 30 minden artıq muselmanı qılıncdan kechirdiler».

İbni Esir oz tarix kitabında, İbni Sed «Tebeqat» kitabında, İbni Hecer Esqelani «İsabe» kitabında, İbni Ebdi Rebbih «Eqdul-ferid» kitabında yazır:

«İkinci xelife Omer, Ebu Hureyreni Behreynde vali oldugu zaman Medineye chagırdı ve dedi: “Ey Allahın dushmeni, men seni Behreyne vali teyin edende ayagında charıq yox idi. İndi eshitmishem bahalı atlar almısan.” Omer bu xeyanetine gore Ebu Hureyreye, belinden qan chıxanedek shallaq vurdurdu....»

Bele bir shexsi lenetlediklerine gore shielere kafir demekleri bes deyil, hele ustelik onun hedislerine de istinad edirler.

B. Hedisin metni, mena ve mefhumu:

İmam Ebu Cefer İskafi Ebu Hureyrenin baresinde deyir: «Bizim alimlerin qenaetine gore, Ebu Hureyrenin aglında chatıshmazlıq olmushdur....»(15)

Dogrudan da Ebu Hureyrenin uydurdugu hedislere diqqet edende bu insaflı ve imanlı Ehli-sunne aliminin sozunu tesdiq etmeli olursan. Haqqında sohbet etdiyimiz hedisin metnine ve menasına diqqet yetirin:

«....Allah-taala soruşur: Men Abu Bekrden razıyam, o da menden razıdırmı?»

Allahın bir shexsden razı olması o demekdir ki, hemin shexs oz saleh emelleri ve ruhi keyfiyyetleri ile bele bir meqama yetishmishdir. Musbet ruhi keyfiyyetlerden biri de insanın ilahi qeza ve qederden razı olmasıdır. Yeni, momin shexsler Allahın butun hokmlerinin qarshısında teslim olur ve oz Rebblerinin qeza ve qederine razı olurlar. Yalnız bu merheleleri kechdikden sonra insan oz Allahının razılıgını qazanmısh olur. Bu hedisin metninden bele chıxır ki, Allah Abu Bekrden razıdır, lakin Abu Bekrin bu meqama chatıb-chatmaması hele melum deyil.

Butun qeyblerin sirrini bilen Allah Abu Bekrin Ondan razı olub olmadıgını Peygemberden sorushur?!

«Biz insanı yaratmıshıq ve onun nefsinin hansı vesveseler etdiyini bilirik. Biz insana shax damarından da yaxınıq...»(16)

Bu hedisin menası, yeni Allah-taalanın Oz bendelerinden melumat alması butun muselmanların eqidesine ziddir. Bu iki hedis ehli-sunnenin istinad etdiyi hedislerden bir numune idi.

Lakin umumi shekilde deye bilerik ki, Abu Bekrin haqqında istinad olunan hedislerin esasen sened etibarı ile moteber olmadıgını ekser ehli-sunne alimleri oz kitablarında yazmıshlar. Muqeddesi «Tezkiretul-movzuat» kitabında, Firuzabadi Shafei «Seferus-seadet» kitabında, Zehebi «Mizanul-etidal» kitabında, Abu Bekr Xetib Bagdadi «Tarixu-Bagdad» kitabında bu hedisler baresinde genish izahlar vermish ve Abu Bekr baresinde olan hedislerin ravileri arasında yalanchı shexslerin oldugunu beyan etmishlər. Bes bu hedislerin uydurulmasında meqsed ne olmushdur?

Bu sualın cavabını boyuk Ehli-sunne alimleri Zehebi, Celaleddin Siyuti, İbni Abil Hedid ve digerleri bele vermishler:

«Bu hedisler esasen emeviler terefinden, xususile Muaviyenin gosterishi ile uydurulmushdur. Onlar bu hedisleri Abu Bekre qarshı olan derin mehebbetden deyil, Aliye qarshı olan keskin duüshşmenchilik hissinden ilham alaraq icad edirdiler; onlar bir terefden Alini pisleyen hedisler uydurur, diger terefden de yalan hedisler neql etmekle onu Abu Bekrle qarshı-qarshıya qoyurdular».

Gorunduyu kimi bu hedislerin uydurulmasında ne xelife Abu Bekrin, ne de hech bir ehli-sunne aliminin teqsiri yoxdur. Sadece olaraq hedislere istinad ederken diqqetli olmaq lazımdır.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ты вроде всех любиш.

И считаю, что каждый мусульманини должен любить и уважать как соподвижников, так и семью Пророка. Я не отношу себя ни к суннитам, не к шиитам. Я беру для себя и стого и с этого учения, то что укладывается в мою логику и в мои знания на данный момент и постоянно их развиваю, чтоб придти к консенсусу между течениями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Salam Xanadu.

men senin dediyinle razi deyilem

muselmanin qarshisinda 3 yol ola biler:

1-ci muctehid olmaq

2-ci mohtat(yani ehtiyata emel etmek )

3-ci teqlid

sen bu 3 yoldan birini sechmelisen, sen sechdiyin yol 2-ci varyanta daha yaxindir amma sen dediyin kimi yox.

Изменено пользователем nardaran

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
men senin dediyinle razi deyilem

Sen menimle razi olmaya bilersen, men de seninle, amma bu hech demek deyil ya men, ya da sen sehv edirsen ve/ve ya duzgun fikirleshmirsen. Allahu alim!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ibni Hecer «Fethul-bari» kitabinin 10-cu cildinde;

–Mehemmed ibni Ismail Buxari «Sehih» kitabinda (Maide suresinin 90-ci ayesinin sherhi);

–Muslim ibni Heccac «Sehih» kitabinda (Babu tehrimil-xemr);

–Imam Ehmed ibni Henbel «Musned» kitabinin 3-ci cildinde;

–Mehemmed Teberi «Tefsiri-kebir» kitabinin 7-ci cildinde;

–Celaleddin Siyuti «Durrul-mensur» kitabinin 2-ci cildinde;

–Bedreddin Henefi «Umdetul-qari» kitabinin 10-cu cildinde yazir:

«Ebu Telhe Zeyd ibni Sehl oz evinde gizli meclis kechirdi. Sehabelerden on neferi o meclisde ishtirak etdiler. Onlarin hamisi sherab ichdiler. Onlar ashagidaki sehabeler idi:

Ebu Bekr, Omer ibni Xettab, Ebu Ubeyde Cerrah, Ebi ibni Keb, Sehl ibni Beyza, Ebu Eyyub Ensari, Ebu Telhe (ev sahibi), Ebu Decane, Semmak ibni Xershe.

Onlar ichib mest olduqdan sonra Ebu Bekr «Bedr» doyushunde olen mushriklere mersiye oxumaga bashladi».

Ehmed ibni Henbel «Musnad» kitabinda (2-ci cild), Helebi «Es-siretul-helebiyye» (2-ci cild), Buxari «Sehih» (2-ci cild) ve Vahidi «Esbabun-nuzul» kitabinda yazir:

«Ebu Bekr, Omer ibni Xettab ve diger sehabeler Peygemberin (s) huzurunda bir-birlerini soyush verir, hetta vururdular.»

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прежде чем говорить о тех людях,которые оставили след в истории Ислама и заслуживают уважения и тем более(касается некоторых)посылать проклятие на их голову,лучше посмотрите сначала каждый на себя!Кто из вас может дать гарантию,что сам не является проклятым Богом и не будет гореть в аду?

Займитесь каждый собой,Бог спросит каждого только за те деяния,которые совершил каждый из нас,а жизнь других людей волновать не должна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прежде чем говорить о тех людях,которые оставили след в истории Ислама и заслуживают уважения и тем более(касается некоторых)посылать проклятие на их голову,лучше посмотрите сначала каждый на себя!Кто из вас может дать гарантию,что сам не является проклятым Богом и не будет гореть в аду?

Займитесь каждый собой,Бог спросит каждого только за те деяния,которые совершил каждый из нас,а жизнь других людей  волновать  не должна.

Молодец еее Ангелочек.

С удовольствие читаю твои посты. Хорошо пишешь:gizildish:

Аллах разы олсун!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ядыма бир ревайет душду!

бир гюн бири расулуллах (с.а.в.)а яхынлашыр ве дейир сен не пис адамсан сен мурдар ве еджаибсен.пейгембер салаватуллах исе гюлумсейерек дейир:дюз сёйледин.башга бирси исе гёз яшлары ичинде расулуллах(с.а.в.)а дейир :джаным сене феда я расулиллах сен не гёзел инсансан сенин кими джомерд бир инсаны АЛЛАХ яратмады.пейгембер(с.а.в.)гюлумсейерек дюз дедин сойлейир.сехабелер(р.а.е) чох тееджубленирлер. я ресулиллах сен ахы бунларын икисине де дуз дейирсен дедин.бу недже олур?джавабында пейгембер(с.а.в.)сёйледи:биринджи яхынлашан шехс мени недже адландырдыса озу еле адамыйды.она гёре мене баханда озуну гёрурду она гёре дедим ки дюз дейирсен.икинджи шехс чох мерифетли ве алидженаб инсан иди.о мене баханда ахшы еламетлери гёрурду чунки озу де гёзел инсан иди она гёре дедим ки дюз дейирсен.

Пейгембер(с.а.в.) башга бир кудси хедисде буюрур:(АЛЛАХ буюрур:ким ки МЕНИМ велиме(достума) гаршы галхмышдыр ,о кес менимле херб етмишдир.вармы МЕНИМЛЕ херб еден?

инди сёзум о кеслере дженнетле мужделенмиш ве ады ГУРАНИ -КЕРИМДЕ ады зикр едилмиш (онлар затен велиден де юксек мегамдадырлар) хагг достларына бохтан ве шер атмагла , техгир етмекле АЛЕМЛЕРИН РЕББИ олан АЛЛАХ ла хер етмекми истейирсриниз?

херб етмек истейен варса дилленсин!ВАЛЛАХ УЛ АЗИМ бедбехтдир о кеслер.онсуз да гюнахларымыз баш алыб гедир.бу азмыш кими сехабелере дил узадыб бир аз да гюнахларымызы юклейек?

АЛЛАХ хидайет версин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прежде чем говорить о тех людях,которые оставили след в истории Ислама и заслуживают уважения и тем более(касается некоторых)посылать проклятие на их голову.

Лучше посмотрите сначала каждый на себя!Кто из вас может дать гарантию,что сам не является проклятым Богом и не будет гореть в аду?

Займитесь каждый собой,Бог спросит каждого только за те деяния,которые совершил каждый из нас,а жизнь других людей  волновать  не должна.

Sen hansi sehabeleri deyirsen: sherab ichen ve bundan sonra Bedr doyushunde olen mushriklere mersiye oxuyan, Peygemberin huzurunda soyush soyenlere, Peygembere "o kishi sayaglayir" deyen, peygemberin gizini incedenlere, Peygemberin Peygember olmasina shek eden, Hz Aliye: O, bir tulkudur ki, quyrugu ona shahidlik eder... O, (Ali) Ummi Tehal kimidir (meshhur zinakar qadin) ki, oz yaxinlari ile zina etmeyi xoshlayir....» deyenlere. Sen o filankeslere sehabe deyirsen?

Sen darixma men INSHEALLAH cavab verecem giyamet gunu dediklerime gore.

Gulmeli danishirsan. Eger bashgalarinin heyati maraglandirmirsa onda gel Peygemberin heyati ile de maraglanmiyag.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ashabin Buyuklerinin Ebu Bekir’in

Biatinden Kachinmalariİbn-i Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarinda, Muhammed Havend SHah “Ravzat’us- Sefa”da, İbn-i Abddulbirr “İstiab” adli kitabinda ve diger alimleriniz shoyle diyorlar: Sa’d bin Ubade, Hazrec kabilesi, Kureysh’den bir taife ve sahabenin buyuklerinden 18 kishi Ebu Bekir’e biat etmeyerek Rafizî oldular; onlar Ali bin Ebi Talib’in SHialarindandilar. O 18 kishinin ismi shunlardan ibarettir:

1- Selman-i Farsi. 2- Ebuzer-i Gifari. 3- Mikdad bin Esved-i Kendi. 4- Ammar-i Yasir. 5- Halid bin Said bin As. 6- Bureyde Eslemi. 7- Ubey bin Ka’b. 8- Huzeyme bin Sabit ( Zu’sh- SHehadeteyn). 9- Ebu Heysem bin Teyhan. 10- Sehl bin Huneyf. 11- Osman bin Huneyf (Zu’sh- SHehadeteyn). 12- Ebu Eyyub-i Ensari. 13- Cabir bin Abdullah Ensari. 14- Huzeyfe bin Yeman. 15- Sa’d bin Ubade. 16- Kays bin Sa’d. 17- Abdullah bin Abbas. 18- Zeyd bin Erkam.

Yakup kendi tarihinde (Tarih-i Yakup) shoyle diyor: Muhacir ve Ensar’dan bir grup Ebu Bekir’e biat etmeyerek Ali bin Ebi Talib’e meylettiler. Onlar; Abbas bin Abdulmuttalip, Fazl bin Abbas, Zubeyr bin Avam bin As, Halid bin Said, Mikdad bin Omer, Salman-i Farsi, Ebuzer-i Gifari, Ammar-i Yasir, Burra bin Azib ve Ka’b’dan ibrettiler.

Acaba bu shahislar kendi kabilelerinin buyukleri, ashabin ileri gelenleri ve Resulullah (s.a.a)’in istishare ettigi shahislar degil miydiler? Acaba Hz. Ali (a.s), Peygamber efendimizin amcasi Abbas ve Beni Hashim kabilesinin diger ileri gelenleri kavmin akilli insanlari degil miydiler?

Allah ashkina biraz insafli olunuz. Onlarin huzuru, istisharesi, onayi ve tasdiki olmaksizin, kendisini hakikat sheklinde gosteren bu icma nasil bir icmadir? Ebu Bekir’i gizlice o topluluktan dishari chikarmak, sahabenin ileri gelen diger buyuklerine haber vermemek ve onlarin gorushlerini almamak icma manasi mi veriyor, yoksa ishin ichinde siyasi oyunun oldugunu mu gosteriyor? Demek ki ishin bashinda, butun ummetin icmasi olmadigi gibi, Medine ehlinin hepsinin de icmasi yokmush. Hatta Sa’d bin Ubade ve yanindakilerin ustu ortulu Sakife’den chikmasiyla orada da icma gerchekleshmemishtir. Gerchekte bu, İslam aleminde yapilan ilk inkilapti!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Грузите себя зачем то. Открываем шиитские источники, итак

А вот, какой хадис передал шиитский мухаддис аш-Шаушатари: “У имама Джафара спросили: “О потомок Посланника Аллаха! Что ты думаешь об Абу Бакре и ‘Умаре?” Он ответил: “Это – два справедливых и беспристрастных имама. Они жили в соответствии с истиной и умерли на этом поприще. Да пребудет над ними милость Аллаха вплотьб до наступления Судного дня!”” (“Ихкак аль-Хакк”, т.1, стр. 16.)

А в шиитском сборнике хадисов “Кашф аль-Гамма” шейха аль-Арбали приводится следующий хадис: “Урва спросил у Мухаммада аль-Бакира: “Можно ли носить меч?” Он ответил: “Можно, даже Правдивейший Абу Бакр носил меч”. Он спросил: “Ты назвал его Правдивейшим?” Мухаммад Бакир (пятый шиитский имам) встал на ноги, повернулся лицом к кибле и сказал: “Всякий, кто не называет его Правдивейшим, будет перед Аллахом лжецом как при жизни на земле, так и после смерти”” (т. 2, стр. 147).

Бах, нардаран, сенсей и т.п. вы лжецы, если верить пятому "безгрешному" (по шиитской версии) имаму )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шиитский историк Ахмад ибн Абу Йакуб пишет о правлении Умара в 17 г.х.:

“В этом году Умар посватался к дочери Али ибн Абу Талибу и Фатимы – Умм Кульсум. Али сказал: “Она еще мала”. Умар сказал: “Я делаю это не просто так. Я слышал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что все связи и отношения в Судный день разорвутся, кроме родственных связей и отношений с ним. Вот почему я хочу породниться с Посланником Аллаха через его внучку”. Умар женился на ней и дал ей калым 10000 динаров”. См. “Тарих аль-Йакуби”, т. 2, стр. 149-150. См. также “Тарих аль-Умам ва аль-Мулук” ат-Табари, т. 5, стр. 16. Этот факт также подтвердил аль-Кулейни в книге “аль-Фуру мин аль-Кафи”, т. 5, стр. 346 (глава о замужестве Умм Кульсум).

Вот, тоже кстати шиитский источник, если можно его так назвать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ebu Bakr feziletleri hansilardir? Ebu Bakr Islam dini ucun neler edib? Xahish edirem munasibetivizi bildiresiniz.

Es-Salamu Aleykum!

Islamin bolunmesinin esasini qoyub!

Es-Salamu Aleykum!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Шиитский историк Ахмад ибн Абу Йакуб пишет о правлении Умара в 17 г.х.:

“В этом году Умар посватался к дочери Али ибн Абу Талибу и Фатимы – Умм Кульсум. Али сказал: “Она еще мала”. Умар сказал: “Я делаю это не просто так. Я слышал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что все связи и отношения в Судный день разорвутся, кроме родственных связей и отношений с ним. Вот почему я хочу породниться с Посланником Аллаха через его внучку”. Умар женился на ней и дал ей калым 10000 динаров”. См. “Тарих аль-Йакуби”, т. 2, стр. 149-150. См. также “Тарих аль-Умам ва аль-Мулук” ат-Табари, т. 5, стр. 16. Этот факт также подтвердил аль-Кулейни в книге “аль-Фуру мин аль-Кафи”, т. 5, стр. 346 (глава о замужестве Умм Кульсум).

Вот, тоже кстати шиитский источник, если можно его так назвать.

Shiyenin nezerini kimnen oyrenerler beli beli shiyeden. mende sene deyirem bele deyil men dediyim kimidir. sen dediklerin ise batil hedislerdir eger hele hedisler varsa sen dediyin unvanda.

Изменено пользователем nardaran

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как мы видим здесь никакой метод не работает. Конструктивная дискуссия не получается. Приводится конкретный хадис из конкретных источников. Вместо того, чтобы дать объяснение данным хадисам или опровергнуть их другими, мы видим очень простой ответ.

""mende sene deyirem bele deyil men dediyim kimidir""

NO Comments.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

eger hele hedisler varsa sen dediyin unvanda

------------

"Слепы в невежестве своем"

Даже посмотреть не хочешь. Может быть это правда, почему бы не проверить? Или тут спор ради спора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Abu-Bekr boyuk "feziletinden" biride onun Hz. Elinin ve Ehli-Beytin hagginin tapdalamasidir. O Abu-Bekr ki Qedir Xumda Hz. Eliye biyet etmishdir ve sonra ise biyetine emel etmemishdir. Onun en boyuk "fezileti" de onun MUNAFIG olmasidir.

ALLAHIM IMAM ZAMANIVIN ZUHURUNU TECIL ELE!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

İslamda Peygamber (s.a.a)’in Huzurunda CHikarilan İlk Fitne

Omerin fitne ve nifak yarattigini soyleyen sadece ben degilim. Bizzat insaf sahibi alimleriniz de bunu tasdik etmishlerdir. Nitekim buyuk alim Huseyin Meybudi Divan sherhinde shoyle diyor: “İslam’da vuku bulan ilk fitne, Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in huzurunda vuku buldu. Peygamber (s.a.a) hasta yataginda vasiyet etmek isteyince, Omer ona engel oldu ve boylece Muslumanlarin arasinda fitne ve ihtilaf chikmasina sebep oldu.”

SHehristani de Milel ve Nihel kitabinin dorduncu mukaddimesinde shoyle diyor: “İslam’da vuku bulan ilk hilaf, Omer’in, Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in kagit kalem isteyerek vasiyet yazmasina mani olmasidir.” İbn-i Ebi’l- Hadid de Nehc’ul Belaga SHerhi’nin c. 2 s. 563’unde bu manaya isharet etmishtir

Sunniler deyir: Eger Omer bu sozu soylemishse de saygisizligindan soylememishtir. Bunlar insanin bedensel bir ozelligidir ki insan hastalaninca hezeyana kapilir ve bu durumda Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ile diger insanlar arasinda hichbir fark yoktur.

Shielerin cavabi: Sizin de bildiginiz gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in ozel sifatlarindan biri ismet (masumiyet)tir; ki olunceye kadar Peygamber (s.a.a)’den ayrilmaz. Ozellikle de insanlari irshat ve dogru yola hidayet etme makaminda; “Sizin sapikliga dushmemeniz ichin size bir sheyler yazmak istiyorum” deyince...

Dolayisiyla dogru yola hidayet etme ve irshat makaminda oldugu ichin de ismet makamindaydi ve Allah-u Teala ile irtibat halindeydi. Nitekim Kuran shoyle buyuruyor:

“Peygamber heva heves uzere konushmaz, o (soz) vahy edilen bir vahiydir.”

Hakeza: “Resulun size verdiklerini alin.”

Hakeza: “Allah’a ve Resulune itaat edin.”

Bu ve benzeri ayetler sizlere gerchekleri gostermektedir. Dolayisiyla bilmeniz icap eder ki ummetin hidayeti ichin istenilen kagit ve kaleme engel olmak Allah-u Tealaya muhalefettir.

SHuphesiz hezeyan kelimesi achikcha bir sovushtur; “bu adam” tabiri de .chik bir ihanettir. Lutfen insafli olunuz. Eger birisi bir topluluk arasinda size isharet ederek; “bu adam hezeyan ediyor” derse, ne dushunursunuz?! Ustelik bizler masum da degiliz, hezeyana da kapilabiliriz. Size soylenen bu lafi edep ve saygi mi kabul edersiniz, yoksa ihanet ve hakaret mi?

Eger edepsizlik ve saygisizlik sayarsaniz, Peygamber’e nispet daha buyuk edepsizlik ve saygisizliktir. Dolayisiyla Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’e bu lafi soyleyenden uzak durmak, her Muslumanin gorevidir.

Halbuki Allah-u Teala Kur’an’da .chik Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’i, Resulullah ve Hatem’un- Nebiyyin olarak anmaktadir.

Lutfen sevgi, nefret ve bagnazligi bir kenara birakin. Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’i Resulullah ve Hatem’un- Nebiyyin diye chagirmayan, ona saygi gostermeyen ve hatta; “bu adam hezeyana kapilmish” diyen birisi hakkinda akil ve insafiniz neyi hukmetmektedir?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Buhari, sahihinin 2. cildinin, 120. sayfasinda, “el-Lehv-u bi’l- Hirab” babinda ve Muslim sahihinin 1. cildinin “er- Ruhsat-u fi’l- La’b-i Ellezi La Ma’siyete fi Eyyam’il- İyd” babinda Ebu Hureyre’den shu hadisi naklediyorlar:

“Bir bayram gunu bir grup Sudanli zenci, Resulullah’in mescidinde toplanmish ve eglence aletleriyle milleti eglendiriyorlardi. Resul-u Ekrem (s.a.a) Aishe’den; “Sen de bakmak ister misin” diye sordu. Aishe de; “Evet Ya Resulullah” diye cevap verdi. Bunun uzerine Resulullah (s.a.a) onu sirtina aldi. Aishe bashini Resulullah (s.a.a)’in omzundan uzatip yuzunu onun mubarek yuzune koydu. Resulullah (s.a.a) Aishe’nin daha chok lezzet almasi ichin onlari daha iyi oynamaya teshvik ediyordu. Aishe yoruluncaya kadar onu sirtinda tuttu. Aishe yorulduktan sonra onu yere indirdi.”

Buhari’nin naklettigi hadisler hakkinda artik kendiniz hukum verin. Eger o hadis konusunda gerchekten dakik ve titiz idiyse, farz edin boyle bir olayi duydu, acaba onu nakletmesi ona yakishir miydi? Sonra da sizler kalkip diyorsunuz ki, Kur’an’dan sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari’dir!!

Bunlarin siz getirdiyi hedislerine ozuvuz giymet verin.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


×