Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Əsl Kişi Necə Olmalıdır


Recommended Posts

Bu mövzuda kişilər haqda söhbət .rmaq istəyirəm. Əsl kişi deyəndə birinci nə düşünürsüz? Hansı xüsusiyyətləri qəbul və inkar edirsiz, əsl kişi necə olmalıdır?

Hörmətlə, sizin Prikolistkanız.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Bu mövzuda kişilər haqda söhbət .rmaq istəyirəm. Əsl kişi deyəndə birinci nə düşünürsüz? Hansı xüsusiyyətləri qəbul və inkar edirsiz, əsl kişi necə olmalıdır?

Hörmətlə, sizin Prikolistkanız.

Əsl kişi sözünün ağası olmalıdır və öz hərəkətlərinə cavabdeh olmalıdır )

Link to post
Share on other sites

Məncə ilk növbədə əsl kişi nəzakətli olmalı və etika qaydalarını bilmelidir. Menim gözümdə küçede burnunu qurdalayan,yere tupuren, orasını-burasını qaşıyan kişi terbiyesiz kişidir.

Link to post
Share on other sites

Əsl kişidə real səslənməsə də hər şey olmalıdır: cəsarət də, hörmət də, etika da, təmizlik də, iş də, təhsil də…maddiyat da………… Qadını müdafiə etməyi bacarsın, ancaq təmizliyi bacarmasın və qadının yığdığını söküb-dağıtsın - əsl kişilik deyil. Qadına hörmət edib, lakin kişilərin yanında ağzının danışığını bilməyən - əsl kişilik deyil. Və nəhayət təhsili, mədəniyyəti olsun, ancaq sevdiyi qadının, övladlarının ehtiyaclarını ödəməyə çalışmasın (az qazanca malik olmaq təbiidir, ancaq daha çox qazanca çalışmamaq - istənilən qadının məhz o cür kişinin arxasında özünü tam arxalı hesab etməməsinə səbəb olacaq)

Edited by strANger_04
Link to post
Share on other sites
Bu mövzuda kişilər haqda söhbət .rmaq istəyirəm. Əsl kişi deyəndə birinci nə düşünürsüz? Hansı xüsusiyyətləri qəbul və inkar edirsiz, əsl kişi necə olmalıdır?

Hörmətlə, sizin Prikolistkanız.

Əsl kişi --danışığını,hərəkətini düzgün bilən biridir!

Edited by Гарышга
Link to post
Share on other sites

Мен билени, халкы парчаламак олмаз,-кишилер, гейри кишилер... Йахшы оларды ки, зеиф кишилери де гехреман едейдик, онлары техгир етсек даха да пис оларлар, баша салмага чалышмаг лазымдыр. Бир созле, милли идейа тапмагын , ахтармагын эсл вахты йетишибдир.

Link to post
Share on other sites
Мен билени, халкы парчаламак олмаз,-кишилер, гейри кишилер... Йахшы оларды ки, зеиф кишилери де гехреман едейдик, онлары техгир етсек даха да пис оларлар, баша салмага чалышмаг лазымдыр. Бир созле, милли идейа тапмагын , ахтармагын эсл вахты йетишибдир.

seninle tam razi qardash yixilana balta calmazlar.Amma burda sohbet esl kishi ne cur olmalidir movzusunda gedir.Milleti hec kes parcalamir.Eksine bu bir yaxshiliga dogru addimdir :) Sehvleri bilek ve bunu duzletmeye calishaq.

Link to post
Share on other sites

Bəlkə əsl insan ? Yəni, kiminsə kişi problemi var ? və kiminsə qadın ? Olmaz, əsl insanı axtaraq ?

Diogen-ə bir nəzər salmağın əsl vaxtıdır, düşünürəm ki...

Link to post
Share on other sites
Мен билени, халкы парчаламак олмаз,-кишилер, гейри кишилер... Йахшы оларды ки, зеиф кишилери де гехреман едейдик, онлары техгир етсек даха да пис оларлар, баша салмага чалышмаг лазымдыр. Бир созле, милли идейа тапмагын , ахтармагын эсл вахты йетишибдир.
Bəlkə əsl insan ? Yəni, kiminsə kişi problemi var ? və kiminsə qadın ? Olmaz, əsl insanı axtaraq ?

Diogen-ə bir nəzər salmağın əsl vaxtıdır, düşünürəm ki...

Kimeni tehqir etmek fikrim yoxdur. Esla. Men hemişe mehribançılığın və birliyin tərəfadrı olmuşamş Suala olan münasibetimi ve cavabımı yazmışam.

Başa salamağa geldikde, qozbeli gebir düzelder. Mence bu daxilden gelmelidir ve terbiyyeden.

Link to post
Share on other sites

8 млн. азери... онларын хамысы гехреман олмалыдырлар! Хамысы! Бу мумкундур! Буна чалышмаг лазымдыр! Бу хагда мен оз фикирлерими артыг тегдим еледим, гоншу форумда... Йене тегдим едирем, хаиш эдирем охуйун.

sari_man_1.doc

Link to post
Share on other sites
Kimeni tehqir etmek fikrim yoxdur. Esla. Men hemişe mehribançılığın və birliyin tərəfadrı olmuşamş Suala olan münasibetimi ve cavabımı yazmışam.

Başa salamağa geldikde, qozbeli gebir düzelder. Mence bu daxilden gelmelidir ve terbiyyeden.

Эзиз Мерйем, инандырырам Сизлери, о анадан гозбел догулмайыб! Хейат ону беле эдиб! Бирлик исе йалныз гехреманлыг этрафында йарана билер.

Link to post
Share on other sites

Ustaman

Söhbət hansı tip qəhrəmanlıqdan gedir? Torpağını, Millətini, Xalqını, Resurslarını satmaq qəhramanlığındanmı? ne isə...

Əsl kişi idealı İndividualdı. Kimə nə çatışmırsa, onuda Əsl kişi xəyalında istəyir görsün.

Link to post
Share on other sites

Ustaman

Söhbət hansı tip qəhrəmanlıqdan gedir? Torpağını, Millətini, Xalqını, Resurslarını satmaq qəhramanlığındanmı? ne isə...

Əsl kişi idealı İndividualdı. Kimə nə çatışmırsa, onuda Əsl kişi xəyalında istəyir görsün.

Гехреман, гехремандыр, буна йалныз бир меналы йанашмаг лазымдыр, йени ки, бу созун бир меенасы вар. Биз танк дейенде танкы незерде тутуруг, меселен, Запарожеси йох. Гехреман созунун де меенасы хер шейде игит олмаг демекдир,- евде , кучеде, мухарибеде...

Link to post
Share on other sites
Эзиз Мерйем, инандырырам Сизлери, о анадан гозбел догулмайыб! Хейат ону беле эдиб! Бирлик исе йалныз гехреманлыг этрафында йарана билер.

Sizcə onu nə düzəldə bilər?

Link to post
Share on other sites
Sizcə onu nə düzəldə bilər?

Инсанлары хемише хакимиййет формалашдырмышдыр,-онлар нечедирсе халк да еле олмушдур... Хакимиййет ветенпервердирсе, халк да беле олачаг, ве эксине. Мен беле хесаб эдирэм ки, халкы бир нече иле даг кими учалтмак олар!

Link to post
Share on other sites
qardash 8 mln ehalinin qehreman olmasi yalniz utopiyadir.Biraz real olun

Лакин беле халклар вардыр,-нече олуб ки, онлар беле олублар? Себеблерини арашдырын, бир де ки, елм-техника артыг кифайет гедер инкишаф этмишдир, хамынын фикрини бир проблеме челб этмек олар.

Link to post
Share on other sites

esL kishi? ShekiLLerimi gonderim? :))))

EvveLa bu bir neche iLde beLke de iLk defe oLArag Stranger`Le raziLashmayacam. Neceyenin esiL kishi tehsiLLi, puLLu oLmaLidir bacishko? TehsiLi oLmayan bir kishi kishi deyiLdir? Ya da Maddiyati. Yegin nese sehv basha dushmushem. Sen beLe sheyLer yazmazdin. BeLke de senin nikinLe qonshuLarin girib yazib ;)

EsL kishi nece oLmaLidir fiKrine ise biLmirem nece cavab yazim. Beyagdan fikirLeshirem ki, DunyagorushLu yazim ama dunyagorushu oLub kishi oLmayan o gederini taniyiram ki, qeyretLi yazmag isteyirem ancag qeyretLi namusLu oLub o geder geddar kishiLiye sigMayan hereKetLer etmish kishi taniyiram ki.

Mence esl kishi anLayishi mumKunsuz bir anLayishdir. KishiLiyin eLametLerinden sohbet etmek se mumKundur..

Link to post
Share on other sites
Гехреман, гехремандыр, буна йалныз бир меналы йанашмаг лазымдыр, йени ки, бу созун бир меенасы вар. Биз танк дейенде танкы незерде тутуруг, меселен, Запарожеси йох. Гехреман созунун де меенасы хер шейде игит олмаг демекдир,- евде , кучеде, мухарибеде...

Senin nezerde tutdugun qehremanlig Amerikan filmlerinde ve birde nagillarda olur. Real heyatda qehremanlarin chox vaxt hech qebride olmur... Itib batir... Ve bunda da ele oz eclaflarimizin elleride olur... ne ise....

Link to post
Share on other sites
Лакин беле халклар вардыр,-нече олуб ки, онлар беле олублар? Себеблерини арашдырын, бир де ки, елм-техника артыг кифайет гедер инкишаф этмишдир, хамынын фикрини бир проблеме челб этмек олар.

Misal ceke bilersiz hamin xalqlari ne ise men 100/100 ele bir qehreman xalq tanimiram.Meshe caqqalsiz olmaz.

Link to post
Share on other sites
Senin nezerde tutdugun qehremanlig Amerikan filmlerinde ve birde nagillarda olur. Real heyatda qehremanlarin chox vaxt hech qebride olmur... Itib batir... Ve bunda da ele oz eclaflarimizin elleride olur... ne ise....

seninle tam razi.Can qardash ureyi dolu demeye adam yoxdur :)

Link to post
Share on other sites
Misal ceke bilersiz hamin xalqlari ne ise men 100/100 ele bir qehreman xalq tanimiram.Meshe caqqalsiz olmaz.

8 млн, о гедер де чох дейил. Бир де ки, сохбет халкын бойук чохлугундан гедир, элбетте чаккалар олачак. Мен демек истейирем ки,

бу гюн хейатда зеифлер, бамбылылар, телхеклкр чохдур. Биз тарих бойу беле кала билмерик. Бели, беле халклар чохдур,-бутун шимали Кавказ халклары, меселен. Башкаларыны да демек олар.

Senin nezerde tutdugun qehremanlig Amerikan filmlerinde ve birde nagillarda olur. Real heyatda qehremanlarin chox vaxt hech qebride olmur... Itib batir... Ve bunda da ele oz eclaflarimizin elleride olur... ne ise....

Кардаш, егер сен башга халкларын хейат терзи иле мараклансайдын чох ферглер горердин, белке де хейран галардын,- нече игитлер вардыр бу дунйада! Бели онлар итиб батмагы устун тутурлар,диз усте йашамагы йох... Гебири де олмур дейирсен,- бунун

не бойук ехемиййети вар?,- инсанын есас рухудур, даими йашайан руху... Чохлары беле хесаб едир.

Link to post
Share on other sites
8 млн, о гедер де чох дейил. Бир де ки, сохбет халкын бойук чохлугундан гедир, элбетте чаккалар олачак. Мен демек истейирем ки,

бу гюн хейатда зеифлер, бамбылылар, телхеклкр чохдур. Биз тарих бойу беле кала билмерик. Бели, беле халклар чохдур,-бутун шимали Кавказ халклары, меселен. Башкаларыны да демек олар.

Senin nezerde tutdugun qehremanlig Amerikan filmlerinde ve birde nagillarda olur. Real heyatda qehremanlarin chox vaxt hech qebride olmur... Itib batir... Ve bunda da ele oz eclaflarimizin elleride olur... ne ise....

Кардаш, егер сен башга халкларын хейат терзи иле мараклансайдын чох ферглер горердин, белке де хейран галардын,- нече игитлер вардыр бу дунйада! Бели онлар итиб батмагы устун тутурлар,диз усте йашамагы йох... Гебири де олмур дейирсен,- бунун

не бойук ехемиййети вар?,- инсанын есас рухудур, даими йашайан руху... Чохлары беле хесаб едир.

Qardash o dediyin Shimali Qavkaz xalqali ile elaqem var.Yaxshilarida var biqeyretleride.Ne ise senle raziyam qismen.Insanlarin shuurnda inqlab elemek lazimdir.

Link to post
Share on other sites

Əsl kişi sadiq olmalıdır,ailəcanlı,terbiyəli,yaşı neçə olursa olsun böyük sözü dinləməli(əlbətdəki böyük düzgün fikirdədirsə)oturuşunu,duruşunu,danışığını,qısa zaman erzində düzgün qərar qəbul etməyi bacarmalı,sadəliyi təcəssüm etdirməlidir,əsl kişinin işi bunlarlada bitmir.

P.S.Forumçulardan artıq dərəcədə xaiş edirəm Azərbaycan dilində yazsınlar,şriftlərə riayət etsinlər...

Link to post
Share on other sites
Qardash o dediyin Shimali Qavkaz xalqali ile elaqem var.Yaxshilarida var biqeyretleride.Ne ise senle raziyam qismen.Insanlarin shuurnda inqlab elemek lazimdir.

Yaxşi ki anladik bir-birimizi... Men de seninle raziyam.-şüurlarda ingilab-bu bizim xilasimizdir. Eziz kardaş bu hagda menim fikirlerim 12-ci

posta yazilib

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Esl kishi?oyy-oyy…o qeder kishilik nedi,hech insanliqdan bele xeberi olmayanlar kishilikden "ele" danishir ki,adami sadece gulmek tutur-yandirici gulush..esl’likden sohbet gedende ise saysiz-hesabsiz fikirler bildirmek olar,bir nece musbet fikire sigdirmaq olmaz bu anlayishi.birde esl kishi deyil mence “esl insan” nece olmalidir?ne ferqi var ruhen-kishi ya qadin?bir ferq var ki,bezi xususiyyetleri qadina hardasa kechmek olarsa kishide bu xususiyyetler hech beyenilmir-qorxaqliq,cesaretsizlik ve ilaxir bu kimi xususiyyetler.tehsili almaq olar,pulu qazanmaq olar,kishilikse ne alinmir ne satilmir,kishiliyin hech olmasa zerresi varsa itirmemek arzusuyla…

P.S.Latin shiriftinden istifade etmediyim uchun sorru hal-hazirda bu menim imkanlarim xaricindedir.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...