Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

?hli-beytin m?sumiyy?ti haqq?nda m?bahis?

Recommended Posts

Sizin ba?qa ba?qa m?vzularda yazd???n?z postlar? oxudum. V? bu q?na?t? g?ldim ki, siz ?hli beytin m?sumiyy?tini q?bul etmirsiniz. Buna g?r? d? ?g?r c?r?tiniz ?at?rsa elmi m?bahis? etm?y? sizi d?v?t edir?m elmi d?lill?rl? g?lin m?bahis? ed?k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sizin ba?qa ba?qa m?vzularda yazd???n?z postlar? oxudum. V? bu q?na?t? g?ldim ki, siz ?hli beytin m?sumiyy?tini q?bul etmirsiniz. Buna g?r? d? ?g?r c?r?tiniz ?at?rsa elmi m?bahis? etm?y? sizi d?v?t edir?m elmi d?lill?rl? g?lin m?bahis? ed?k.

M?sumiyy?t termini ?ox geni?dir he? bir eyham vurmadan sad?c? m?sumiyy?ti nec? ba?a d???rs?z q?sa v? konkret yaz.V? g?r?k bu d?f? "B?Z" neyl?mi?ik?Olar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?sumiyy?t termini ?ox geni?dir he? bir eyham vurmadan sad?c? m?sumiyy?ti nec? ba?a d???rs?z q?sa v? konkret yaz.V? g?r?k bu d?f? "B?Z" neyl?mi?ik?Olar?

M?sumiyy?t dedikd? biz Allah?n qurani-k?rimd? nazil etdiyi kimi - ricsd?n-maddi-m?n?vi ?irkinlikl?rd?n uzaql?q m?nas?nda ba?a d???r?k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?sumiyy?t dedikd? biz Allah?n qurani-k?rimd? nazil etdiyi kimi - ricsd?n-maddi-m?n?vi ?irkinlikl?rd?n uzaql?q m?nas?nda ba?a d???r?k.

N? oldu s?sin ??xm?r?

G?lib ba?qa m?vzularda u?aq oyunu oynay?b qa??rsan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?sumiyy?t dedikd? biz Allah?n qurani-k?rimd? nazil etdiyi kimi - ricsd?n-maddi-m?n?vi ?irkinlikl?rd?n uzaql?q m?nas?nda ba?a d???r?k.

Hans? ay?l?rdir?V? Quran?n sur?sini yaz he? olmasa.D?qiq yaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans? ay?l?rdir?V? Quran?n sur?sini yaz he? olmasa.D?qiq yaz.

?hzab -33

???????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ??????????????? ??????????

?lkin olaraq m?n s?ni bu ay? haqq?nda b?hs? d?v?t edir?m. V? ist?yir?m ki, b?hsimiz bu ay?nin ?traf?nda ba? versin. ?g?r b?hsimiz ba? tutsa sonrak? ay?l?r istidlal olaraq g?st?r?c?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

he mesumiyyeti gebul edib ne etmek lazimdir, etmeyib ne edilib?

ferg nededir?

Edited by sanay

Share this post


Link to post
Share on other sites

he mesumiyyeti gebul edib ne etmek lazimdir, etmeyib ne edilib?

ferg nededir?

Bu b?hsin m?q?ddim?sini qutaraq. ?n?allah n?tic?sin? baxar?q.

N?tic?si ?ox ?eyl?ri a?acaq. ??nki Allah?n he? bir ay?si l?zumsuz deyil. Ha?a. Y?ni h?r bir ay?si hikm?t y?k?ml?d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

men gerurem mubahise etmeye movzu axtaranlar coxdur, men menasiz sohbetleri bitirirem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

men gerurem mubahise etmeye movzu axtaranlar coxdur, men menasiz sohbetleri bitirirem.

Beyem haqq? bils?n bu m?nas?z olacaq?

B?lk? bu s?ni haqq? do?ru d?zg?n bilm?n? s?b?b olacaq.

Allah b?y?m ?z kitab?nda m?nas?z s?z dan???r?

Qa?ma cavab ver!

Ax?r?n?za ??xacam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ox g?z?l malik eshter, amma bu m?vzunu g?r?nd? xristian ideologiyas? yad?ma d??d?-onlar da etiqad edirl?r ki,?sa onlar?n g?nahlar?na g?r? ?zab ??kib v? buna g?r? d? ?zl?rini m?sum say?rlar.

Q?saca sizin m?sumiyy?t anlay???n? m?n bel? ba?a d??d?m-siz etiqad edirsiz ki, ?li® v? onun n?sli b?t?n g?nahlardan s??ortalan?b v? n? ets?l?r d? bu onlar ???n n?qsan say?la bilm?z.

M?n d?z ba?a d??d?m?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hanbali-ye de ki, g?lsin foruma day ondan sual soru?mayaca?am.

gardash , men melumat burosunda ya da telegrafda ishlemirem ,kiminlese sehv salmisiniz, ozude "sen" deye tanimadiginiz insana muracietle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beyem haqq? bils?n bu m?nas?z olacaq?

B?lk? bu s?ni haqq? do?ru d?zg?n bilm?n? s?b?b olacaq.

Allah b?y?m ?z kitab?nda m?nas?z s?z dan???r?

Qa?ma cavab ver!

Ax?r?n?za ??xacam.

Allah oz kitabinda dogru ve deyishilmez, elavelere ehtiyaci olmayan sozler yazib.

men ise gacmiram, sadece vaxtima heyifim gelir, bosh bosh mubahiselere serf etmeye

bir deki '

Ax?r?n?za ??xacam

kime aiddir bilmirem , hec de muselmana yarashmayan sozler , yashinizi bilmirem amma yazdiglarinizdan cavanlig maksimalizmi bilinir

Edited by sanay

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ox g?z?l malik eshter, amma bu m?vzunu g?r?nd? xristian ideologiyas? yad?ma d??d?-onlar da etiqad edirl?r ki,?sa onlar?n g?nahlar?na g?r? ?zab ??kib v? buna g?r? d? ?zl?rini m?sum say?rlar.

xristianlarin 12 apostolu, allah ve bende arasinda vasiteci olmasi, mensumiyyet ve gurban, benzerlikler artir

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ox g?z?l malik eshter, amma bu m?vzunu g?r?nd? xristian ideologiyas? yad?ma d??d?-onlar da etiqad edirl?r ki,?sa onlar?n g?nahlar?na g?r? ?zab ??kib v? buna g?r? d? ?zl?rini m?sum say?rlar.

xristianlarin 12 apostolu, allah ve bende arasinda vasiteci olmasi, mensumiyyet ve gurban, svyatoylar yeni mugeddesler- benzerlikler artir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xristianlar inan?rlar ki ?sa onlar?n ?m?ll?rin? g?r? ?zab ??kib v? b?t?n g?nahlar ???n "lisenziya" al?b.?ox maraql? t?r?f budur ki ?i? aliml?ri eyni ?eyi imamlar? ???n deyirl?r v? buna Quran v? S?nn?d?n hans? d?lil g?tirirl?r m?lum deyil.Amma yen? d? onlar iddia edirl?r ki imam?ti q?bul etm?y?n kafirdir.Kafir s?z?n?n v? kimis? t?kfir etm?yin n? m?anya g?ldiyini is? y?qin ki ham? bilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xristianlar inan?rlar ki ?sa onlar?n ?m?ll?rin? g?r? ?zab ??kib v? b?t?n g?nahlar ???n "lisenziya" al?b.?ox maraql? t?r?f budur ki ?i? aliml?ri eyni ?eyi imamlar? ???n deyirl?r v? buna Quran v? S?nn?d?n hans? d?lil g?tirirl?r m?lum deyil.Amma yen? d? onlar iddia edirl?r ki imam?ti q?bul etm?y?n kafirdir.Kafir s?z?n?n v? kimis? t?kfir etm?yin n? m?anya g?ldiyini is? y?qin ki ham? bilir.

1.M?n s?n? dem?dim ki, g?l bizi kim?s? b?nz?t. M?n deyir?m ki, elmin v? c?r?tin ?at?rsa b?hs ed?k.

2.V? bel? ba?a d??d?m ki, bizim ?hli beyt ???n anlad???m?z m?sumiyy?ti siz q?bul etmirsiniz. M?mk?ns? qurandan d?lil g?tirin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xristianlar inan?rlar ki ?sa onlar?n ?m?ll?rin? g?r? ?zab ??kib v? b?t?n g?nahlar ???n "lisenziya" al?b.?ox maraql? t?r?f budur ki ?i? aliml?ri eyni ?eyi imamlar? ???n deyirl?r v? buna Quran v? S?nn?d?n hans? d?lil g?tirirl?r m?lum deyil.Amma yen? d? onlar iddia edirl?r ki imam?ti q?bul etm?y?n kafirdir.Kafir s?z?n?n v? kimis? t?kfir etm?yin n? m?anya g?ldiyini is? y?qin ki ham? bilir.

Siz d?zg?n b?nz?tm? etm?diniz.

?sa yazanda bax n? yaz?rsan. S?hb?t Allah?n el?isind?n gedir.?leyhiss?lam yazma?? unutma!

?vv?lc? ?sa (?.s)-?n xristian ?qid?sin? g?r? ?arm?xa ??kilm?sini ?i?l?rin ?hli-beytin g?nahs?zl???na b?nz?tdiniz.

Bu fikir s?hdir.

1)??nk? biz ?hli-beyti g?nahs?z say?r?q, ?mm?ti deyil. Amma xristian ?qid?sin? g?r? ?sa (?.s)-?n ?ld?r?lm?si ?mm?tin g?nah?n? aradan apard?.

2) Qurandan d?lil g?tirmi??m v? bunun ?hli-beytin g?nah?ndan b?hs etm?diyin? d?lil g?tir.

3) S?nn?ni sonraya saxlayaq. ??nk? s?nn?d?n s?hb?t etm?mi?ik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2.V? bel? ba?a d??d?m ki, bizim ?hli beyt ???n anlad???m?z m?sumiyy?ti siz q?bul etmirsiniz. M?mk?ns? qurandan d?lil g?tirin?

mene helede catmir ki , mesumiyyeti ne menada deeyirsiz?

meger bu dunya yaradilandan beri gunahsiz ,mesum insan az ?l?b? shehid olub?

onlarin mesum olmaglari bize giyamet gunu, allah garshisinda cavab verende ne kimi xeyir verecek ki, onlar ozlerine bizde ozumuze gere cavab vereceyik, inshaalla o gun peshman olanlardan olmayag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siz d?zg?n b?nz?tm? etm?diniz.

?sa yazanda bax n? yaz?rsan. S?hb?t Allah?n el?isind?n gedir.?leyhiss?lam yazma?? unutma!

?vv?lc?  ?sa (?.s)-?n xristian ?qid?sin? g?r? ?arm?xa ??kilm?sini ?i?l?rin ?hli-beytin g?nahs?zl???na b?nz?tdiniz.

Bu fikir s?hdir.

1)??nk? biz ?hli-beyti g?nahs?z say?r?q, ?mm?ti deyil. Amma xristian ?qid?sin? g?r? ?sa (?.s)-?n ?ld?r?lm?si ?mm?tin g?nah?n? aradan apard?.

2) Qurandan d?lil g?tirmi??m v? bunun ?hli-beytin g?nah?ndan b?hs etm?diyin? d?lil g?tir.

3) S?nn?ni sonraya saxlayaq. ??nk? s?nn?d?n s?hb?t etm?mi?ik.

Malik, n? f?rqi var ki?

1..V? xristianlar ?san? Tanr? say?rlar.Siz is? ?li® az qala Pey??mb?rd?n(s.?.s.) ?st?n tutas?z.H? n? olsun siz ?mm?ti deyil bir t?k ?li® n?slini g?nahs?z say?rs?z.12 apostol 12 imam v? s. siyah?n?  ?ox uzatmaq olar.S?n m?n? de g??m niy? 12?Y?ni 12-cid?n sonra n?sil olmad?m? daha ?linin® n?slind?n he? kim yoxdur?

2.Qurandan bir ay? g?tirmis?n onu da ?z aliml?rin yozub.Bu nec? olur?

3.S?nn? s?rf el?mir ona g?r? d? ?i? q?rde?l?rimiz onu sonraya saxlay?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.M?n s?n? dem?dim ki, g?l bizi kim?s? b?nz?t. M?n deyir?m ki, elmin v? c?r?tin ?at?rsa b?hs ed?k.

2.V? bel? ba?a d??d?m ki, bizim ?hli beyt ???n anlad???m?z m?sumiyy?ti siz q?bul etmirsiniz. M?mk?ns? qurandan d?lil g?tirin?

Malik s?n? yuxar?da suallar verilib cavabs?z qoydun.M?n kim? ist?s?m s?ni b?nz?d? bil?r?m.Bu m?nim i?imdir.

H? yad?mda ik?n soru?um s?nd?n,siz ?i?l?r ???n ?slam?n hans? ??rtl?ri var v? n?y? ?sas?n?

Bu offtop deyil m?vzu il? bilavasit? ?laq?si var amma s?nin cavab?n laz?md?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik, n? f?rqi var ki?

1..V? xristianlar ?san? Tanr? say?rlar.Siz is? ?li® az qala Pey??mb?rd?n(s.?.s.) ?st?n tutas?z.H? n? olsun siz ?mm?ti deyil bir t?k ?li® n?slini g?nahs?z say?rs?z.12 apostol 12 imam v? s. siyah?n? ?ox uzatmaq olar.S?n m?n? de g??m niy? 12?Y?ni 12-cid?n sonra n?sil olmad?m? daha ?linin® n?slind?n he? kim yoxdur?

2.Qurandan bir ay? g?tirmis?n onu da ?z aliml?rin yozub.Bu nec? olur?

3.S?nn? s?rf el?mir ona g?r? d? ?i? q?rde?l?rimiz onu sonraya saxlay?r?

Allah t?ala Quarni K?rimin Fatir sur?sinin 43-c? ay?sind? bel? buyurur.

?????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ? ?????? ?????? ????????? ??????? ??????????

S?n Allah?n qayda-qanununa he? bir ?v?z tapa bilm?zs?n, Allah?n qayda-qanununda he? bir d?yi?iklik d? tapa bilm?zs?n.

Dem?k ki, bir s?z? i?l?d?rk? diq?tli olmaq laz?md?r ki, g?r?s?n bu s?z? d?z i?l?dir?m ya yox. Allah?n s?nn?si birdir.

V? m?n bildiri?m ki, 12 ifad?si Allah?n kitab?nda ?z ?ksini tapm??d?r. Buna a?a??dak? ay?l?ri g?tirm?k olar.

.

Maid?-12

???????? ?????? ??????? ???????? ????? ???????????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ???????? ? ??????? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????? ?????????????? ???????? ?????????????? ??????????????????? ???????? ??????? ???? ????????? ???????????? ? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????? ??????????

Allah ?srail o?ullar? il? ?hd ba?lam??d?. Biz onlardan on iki ba??? t?yin etdik. Allah dedi: “M?n sizinl?y?m. ?g?r namaz q?lsan?z, z?kat vers?niz, M?nim el?il?rim? inan?b onlara yard?m ets?niz v? (kas?blara k?n?ll? yard?m etm?kl?) Allaha g?z?l bir borc (s?d?q?) vers?niz, ?lb?tt?, M?n t?qsirl?rinizd?n ke??r v? sizi (a?aclar?) alt?ndan ?aylar axan C?nn?t ba?lar?na daxil ed?r?m. Sizl?rd?n kims? bundan sonra kafir olsa, (bilsin ki,) art?q o, do?ru yoldan azm??d?r”.

Maid?-111

?????? ?????????? ????? ???????????????? ???? ??????? ??? ???????????? ??????? ??????? ????????? ??????????

Xat?rla ki, o zaman h?varil?r? (?san?n on iki ?shab?sin?): “M?n? v? pey??mb?rim? iman g?tirin!” – dey? ?mr etmi?dim. Onlar is?: “Bizim (S?n? v? pey??mb?rin?) ita?tkar k?sl?r olma??m?za ?ahid ol!” – dey? cavab vermi?dil?r.

H?r k?sc? m?lumdur ki, ?sa(?.s)n?n h?varil?rinin (apostollar?n?n) say? 12-dir. ?g?r buna etiraz?n varsa buyur.

Bunu b?y?m o vaxt? xristianlar ?zl?rind?n ??xarm??d?rlar ?

Allah t?ala t?r?find?n 12 n?f?r h?varisi var idi ?sa (?.s)-?n.

Yen? yuxar?dak? ay?nin(Fatir- 43) mahiyy?tin? baxsan g?r?rs?n ki, Allah?n 12 imam? bizim ?mm?timiz? ba??? g?nd?rm?si, onun ?b?di qayda-qanununa m?vafiqdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik, n? f?rqi var ki?

2.Qurandan bir ay? g?tirmis?n onu da ?z aliml?rin yozub.Bu nec? olur?

3.S?nn? s?rf el?mir ona g?r? d? ?i? q?rde?l?rimiz onu sonraya saxlay?r?

M?n aliml?rin yozumundan dan??m?ram. Ay?nin ?r?bc?sini v? t?vilini yazm??am. ?g?r d?z yozumun bilirs?ns? yaz.

3. Quran a??q a?kar oldu?u yerd? s?nn? z?nnilik ifad? ed?r. M?n deyir?m ?vv?l Quran?n q?ti d?lilin? cavab s?yl?, sonras?n? s?nn? il? t?yid ed?rik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik, n? f?rqi var ki?

1..V? xristianlar ?san? Tanr? say?rlar.Siz is? ?li® az qala Pey??mb?rd?n(s.?.s.) ?st?n tutas?z.H? n? olsun siz ?mm?ti deyil bir t?k ?li® n?slini g?nahs?z say?rs?z.12 apostol 12 imam v? s. siyah?n? ?ox uzatmaq olar.S?n m?n? de g??m niy? 12?Y?ni 12-cid?n sonra n?sil olmad?m? daha ?linin® n?slind?n he? kim yoxdur?

2.Qurandan bir ay? g?tirmis?n onu da ?z aliml?rin yozub.Bu nec? olur?

3.S?nn? s?rf el?mir ona g?r? d? ?i? q?rde?l?rimiz onu sonraya saxlay?r?

S?z? k?narlarda doland?rma v? m?ni da?l??a salma. M?n deyir?m ki, ay?ni izah el?. Sonra h?r ?ey ?z h?llini tapacaq.

H?l? ki, s?ni b?hs? d?v?t ed?n m?n?m. M?sumiyy?ti q?bul edib etm?diyini s?yl?, d?lil g?tir, m?zakir? ed?k.

V? ya ay?nin m?sumiyy?t? d?lil olmad???n? de!

Sonra suallar qoyarsan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ox g?z?l malik eshter, amma bu m?vzunu g?r?nd? xristian ideologiyas? yad?ma d??d?-onlar da etiqad edirl?r ki,?sa onlar?n g?nahlar?na g?r? ?zab ??kib v? buna g?r? d? ?zl?rini m?sum say?rlar.

Q?saca sizin m?sumiyy?t anlay???n? m?n bel? ba?a d??d?m-siz etiqad edirsiz ki, ?li® v? onun n?sli b?t?n g?nahlardan s??ortalan?b v? n? ets?l?r d? bu onlar ???n n?qsan say?la bilm?z.

M?n d?z ba?a d??d?m?

?li v? onun n?sli ?oxdur, konkret olaraq ?hli-beyt(?.s) d?n s?hb?t gedir.

V? ay? onlar?n g?nahs?zl???ndan b?hs edir.

?i?l?rin fikrini qoy q?ra?a ay?ni m?na el?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 apostol yazanda men demirdim niye isa e.s 12 nefer, benzetmeden danishirig.

imamlar hagda harda var 12 ?

israil ogullarinda bilirik, amma 12 imam

Share this post


Link to post
Share on other sites

?hzab -33

???????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ??????????????? ??????????

?lkin olaraq m?n s?ni bu ay? haqq?nda b?hs? d?v?t edir?m. V? ist?yir?m ki, b?hsimiz bu ay?nin ?traf?nda ba? versin. ?g?r b?hsimiz ba? tutsa sonrak? ay?l?r istidlal olaraq g?st?r?c?m.

bu sure necenci ilde nazil olub ve hansi hadiselere gere?

bu sure nazil olanda elinin nece yashi var idi, yeni ehli beyt dedikde siz o vaxtlari kimi nezerde tutursuz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

V? ay? onlar?n g?nahs?zl???ndan b?hs edir.

gunahsiz yalniz melekler olur, allah subhane ve taale onlari o cur yaradib, yeni onlar insan kimi irade sahibi yox, yalniz allahin emrine tabediler.

2) cox hedisler var, orda cox dualar var, ki peygember sas, gunde 100 defe allahdan efv dilerdi, astagfirullah deyerdi, her duada deyerdi allahim menim gunahlarimi bagishla.

ondan yuksek adam germurem, ve oda hetta ozunu tam gunasiz adlandirdmirdi,

allah taala insanlara gunah ishledib sonra tovbe ederek bu gunahlardan temizlenmeyin mumkunluyunu gesterdi, hec kim hagda mesum sozu eshitmemishem,belke siz hardasa eshitmisiz bizede deyin, bilek

Share this post


Link to post
Share on other sites

?hzab -33

???????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ??????????????? ??????????

?lkin olaraq m?n s?ni bu ay? haqq?nda b?hs? d?v?t edir?m. V? ist?yir?m ki, b?hsimiz bu ay?nin ?traf?nda ba? versin. ?g?r b?hsimiz ba? tutsa sonrak? ay?l?r istidlal olaraq g?st?r?c?m.

bu sure necenci ilde nazil olub ve hansi hadiselere gere?

bu sure nazil olanda elinin nece yashi var idi, yeni ehli beyt dedikde siz o vaxtlari kimi nezerde tutursuz?

?hzab sur?si M?din? ??h?rind? Ali-?mran sur?sind?n sonra nazil olmu?dur. F?xr Razi bu m?vzuda icma oldu?unu zikr edir. ?bn ?sirin tarixi Kamild? zikr etdiyin? g?r? Hicr?tin 5-ci ilind? nazil olmu?dur.

Ay?nin nazil olma s?b?bi il? ?laq?li olan r?vay?tl?r:

1- ?bu B?kr ?l-Harisi , ?bu M?h?mm?d ibn H?yyandan, o ?hm?d ibn ?bu Asimd?n, o ?b?r Rabi ?z-Z?hranid?n , o ?mmar ibn M?h?mm?dd?n, o ?s-S?vrid?n, o S?fyandan, o ?bul-Cahhafdan, o Atiyy?d?n, o da ?b? S?idd?n bu ay? haqq?nda bunu dediyini biz? x?b?r verdi:

"Bu ay? be? adam haqq?nda nazil oldu. N?bi (s.a.?.), ?li, Fatim? H?s?n v? H?seyn (r.a.) "

2- T?b?ri d? bu h?disi ?bu S??d ?l-Xudr?d?n m?rf? olaraq r?vay?t etmi?dir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu sure nazil olanda elinin nece yashi var idi, yeni ehli beyt dedikde siz o vaxtlari kimi nezerde tutursuz?

Yazanda ?d?bli ol. ?li (?.s) s?nin ???n ??ya ad? deyil. ?n az?ndan s?hab? kimi ona qiym?t ver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

V? ay? onlar?n g?nahs?zl???ndan b?hs edir.

gunahsiz yalniz melekler olur, allah subhane ve taale onlari o cur yaradib, yeni onlar insan kimi irade sahibi yox, yalniz allahin emrine tabediler.

2) cox hedisler var, orda cox dualar var, ki peygember sas, gunde 100 defe allahdan efv dilerdi, astagfirullah deyerdi, her duada deyerdi allahim menim gunahlarimi bagishla.

ondan yuksek adam germurem, ve oda hetta ozunu tam gunasiz adlandirdmirdi,

allah taala insanlara gunah ishledib sonra tovbe ederek bu gunahlardan temizlenmeyin mumkunluyunu gesterdi, hec kim hagda mesum sozu eshitmemishem,belke siz hardasa eshitmisiz bizede deyin, bilek

Konkret- ay?d? ke??n

1)rics n? dem?kdir?

2) tahhara - feli n? dem?kdir.

m?n? izah el?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

taxxara -очищение, rusca yaziram ki birden duz tercume ede bilmerem

риджс- скверна, yeni bura icki , azartni oyunlarda daxil ola biler

i cto?

Share this post


Link to post
Share on other sites

subhanallah nalayig sozler yazan adam mene edeb dersi kecir , az gala soyushe kecesiz

eli , raa. eger ona galsa

Share this post


Link to post
Share on other sites

yeni ilin sorushuram ki, bu aye nazil olanda

"Bu ay? be? adam haqq?nda nazil oldu. N?bi (s.a.?.), ?li, Fatim? H?s?n v? H?seyn (r.a.) "

o vaxtlar onlardan hansi olub?

Share this post


Link to post
Share on other sites

taxxara -очищение, rusca yaziram ki birden duz tercume ede bilmerem

риджс- скверна, yeni bura icki , azartni oyunlarda daxil ola biler

i cto?

M?n bu sual? ona g?r? verdim ki,bil?s?n.

Bir insan maddi v? m?n?vi kirl?rd?n t?miz olsa, ona g?nah isnad etm?k olarm??

Share this post


Link to post
Share on other sites

yeni ilin sorushuram ki, bu aye nazil olanda

"Bu ay? be? adam haqq?nda nazil oldu. N?bi (s.a.?.), ?li, Fatim? H?s?n v? H?seyn (r.a.) "

o vaxtlar onlardan hansi olub?

Sur? hicr?tin 5-ci ili nazil olub.

O vaxtlar, ?hli-beyt say?lan 5 n?f?r ham?s? h?yatda idi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

subhanallah nalayig sozler yazan adam mene edeb dersi kecir , az gala soyushe kecesiz

eli , raa. eger ona galsa

?g?r 1 n?f?r siz? ?mr bil m?ruf edirs? v? ya n?hy anil m?nk?r edirs?, bunu niy? q?bul etm?k ist?mirsiniz.

Varsa nalayiq s?z?m deyin ?g?r d?z deyirsinizs? ?z?m? d?z?ldim. V? siz? ?ox sa? ol deyim.

?nsan d?z s?zd?n he? vaxt h?rkm?m?lidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

taxxara -очищение, rusca yaziram ki birden duz tercume ede bilmerem

риджс- скверна, yeni bura icki , azartni oyunlarda daxil ola biler

i cto?

Suala qay?daq. Ay? g?nahs?zl?qdan s?z a??r yoxsa yox?

Ya h? deyin ya da ki yox.

Yox deyirsinizs? d? d?lil g?tirin ki, niy? yox.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...