Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Recommended Posts

FRİLANSER  (ingiliscə free – azad, sərbəst; lance –nizə, yəni sərbəst döyüşçü, muzdlu əskər, müasir anlamda - sərbəst işçi) –  bu əslində uzaqdan fəaliyyət göstərməkdir. Mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, sahibkar bu və  ya digər işi icra etmək üçün işçini kənardan, digər şəhərdən və hətta digər ölkədən də cəlb edə bilər. Frilans fəaliyyəti işini icra etmək üçün daima iş yerində olması tələb olunmayan bütün işlər üçün məqbuldur və həm sahibkarlara həm də işçilərə geniş meydan açır, onların işinin və əməyinin effektivliyini xeyli yüksəldir, məhsuldarlığını artırır.

FRİLANS   HANSI  ÜSTÜNLÜKLƏRİ  VƏD  EDİR ,  ONA  NƏDƏN  İŞÇİ   VƏ   YA   SİFARİŞÇİ   ÖNƏM  VERMƏLİDİR ?

SAHİBKAR: frilanser üçün müəssisədə iş yeri ayırmır, iş avadanlığı almır, sosial sığorta, tibbi sığorta, məzuniyyət, ezamiyyət xərcləri, müvəqqəti əmək qabliyyətinin itirilməsi və sair təzminatlar qayğılarından azad olur. Aylıq maaş alan işçi, sahibkara məxsus olan   vaxtını səmərəli istifadə etmirsə (bu faktdır), frilanser isə  işinə ayıra bildiyi şəxsi vaxtını çox səmərəli istifadə edir və kiçik səhlənkarlıq üzündən yol verə biləcəyi səhvləri düzəltmək üçün artıq vaxt sərfinə məcbur olmamaq üçün daha diqqətlə işləyir. Sahibkar vaxtaşırı zəruri olan, amma həmişə işinə ehtiyac olmayan yüksək ixtisaslı mütəxəssisi daim böyük məvaciblə işdə saxlamaq əvəzinə ixtisaslı frilanser əməyindən bəhrələnə bilər. Müəyyən işlər üzrə olduğu şəhərdə və ya ölkədə mütəxəssis qıtlığı ilə, ya onların xidmətinin çox yüksək qiymətə olması ilə rastlaşan sahibkar digər şəhərdən və ya ölkələrdən frilanserləri işə cəlb edə bilər.

FRİLANSER:  fəaliyyət növünün, ixtisasının, iş qrafikinin, yaşayış yerinin seçimində tam azaddır. İş qrafikini işinin miqdarına və vaxtına görə sərbəst qurur. İşin miqdarını şəxsi ehtiyacına və gücünə görə özü müəyyən edir. Göstərdiyi xidmətin keyfiyyətinə və əmək tutumuna görə qiymətini bazar tələbatına uyğun  müəyyən edir. İşə getmək və qayıtmaq üçün yollara vaxt sərf etmir, istədiyi yerdə yaşayır və fəaliyyət göstərir. Daimi iş yerinə tələb olunan qrafik üzrə gedə bilmək imkanı olmayanlar (analıq məzuniyyəti, azyaşlı uşaqlara, xəstələrə xidmət, uzun sürən hərkət məhtudluğu, ucqar yerdə və ya  iş yerindən çox uzaqda yaşamaq) üçün frilans ən münasib fəaliyyət imkanıdır. Frilanserin ən böyük üstünlüyü onun sərhəd tanımaması və tam sərbəstliyidir.

post-61363-0-72305900-1428600482.jpg

post-61363-0-24495700-1428600518_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

FRİLANSIN QISA TARİXİ

Bu gün frilansın yaranmasını çoxları internetlə əlaqələndirirlər. Əslində isə bu fəaliyyət növü qlobal şəbəkədən xeyli əvvəl meydana gəlib.

   Müasir frilansın real tarixi ABŞ-da 1972 ildən başlanır. Cənubi Kaliforniya universitetinin alimlərindən biri Cek Nilles əməyin təşkilinin yeni üsulunu təklif etdi yeni termini “telecommuting” (uzaqdan iş) dövriyyəyə gətirdi. Nillsin təklifi sadə idi: işçinin bütün işgününü idarədə keçirməsi vacib deyil, o iş tapşırığını alır və onu gecikdirməmək şərti ilə evində vəya münasib bildiyi yerdə icra edir. O işçilərlə əlaqəni telefon vasitəsi ilə təklif etdi. Eyni zamanda alim əmin deyildi ki işin belə təşkili idarədəki iş qədər effektiv olacaq. Bu şübhələrdən yaxa qurtarmaq üçün o bir sıra sınaqlar keçirdi və nəticələri müvafiq məruzədə əks etdirdi. Cek Nillesin yeniliyi elmin maaliyyələndirilməsi Milli fondunu maraqlandırdı.Çox  keçmədən fond onun araşdırmaları üçün böyük qrant ayırdı.  Tezliklə amerikanın hakim dairələri frilansı əməyin təşkilinin perspektivli sxemi kimi qiymətləndirdiş. Bu yanaşma yalnız ucqarda yaşayanların işlə təmin edilməsi probleminin deyil həm də böyük şəhərlərdə nəqliyyat probleminin həllində əhəmiyyətli dərəcədə təsirli oldu. Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində ABŞ, kanada, bütün avropa ölkələri, hindistan, pakistan, indoneziya, tayvan və çində milyonlarla, rusiyada 6 milyondan çox, ukraynada 2 milyondan artıq frilanser fəaliyyət göstərir.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frilans üçün ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar

1. Qrafika ,dizayn:

1.     VEB dizayner

2.     Informasiyadizayneri;.

3.     Interfeys dizayneri;.

4.     Texniki dizayner;

5.     Illüstrator;

6.     Qrafikadizayneri ;

7.    Poliqrafiyadizayneri.       

8.     Fleş dizayneri;

9.     3D- dizayner;

10.   Vizualizator

11.    Geymdevoloper

12.           Interyer dizayneri;   

13.           Landşaft dizayneri-

2. Tekst:

1.     Kopirayter ;

2.    SEO- Kopirayter ;

3.     Kontent menecer

4.     Göndərişlərin yönəldicisi;

5.   Korrektor

6.  Rerayter

7.   Yeniliklərin rerayteri.

8.    Forumların admin-moderatoru;

9.     Səs yazılarını mətnə çevirənlər;

 

3.Proqram, şəbəkə:

1.     Veb  proqramist;.  

2.     Sistem administratoru;.

3.  Sınaqçı

4.     Proqramist;

4.Tərcümə:

1.     Texniki tərcümə;

2.    Bədii tərcümə;

3.     Saytların tərcüməsi;

4.     Reklam tərcüməsi;

5.     Film, prezentasiya tərcüməsi.

 

5.İnternet-reklam saytların müşayəti:

1.    Marketoloq;

2.    Saytın müşayəti üzrə mütəxəssis;

3.    Saytların optimallaşdırılması;

4.   Link menecer

5.    Veb  analitik.

6.Sosial şəbəkələrdə, arama sistemlərində:

1.     SEO mütəxəssis

2.    SMM mütəxəssis

7.Mühəndislər:

1.     Sxemlər üzrə mühəndis;

2.     Maşınqayırma mühəndisi;

3.    Mühəndis konstruktor;

4.     Şəbəkə mühəndisi;

5.     Elektrik mühəndisi;

6.     İstilik texnikası mühəndisi;

7.     Su və kanalizasiya mühəndisi;

8.     Mühəndie texnoloq;

9.    Memar

8.Qeyri ixtisaslar:

1.   Bloqqer

2.   İnternet kouç (məsləhətçi);

post-61363-0-00825000-1428600916.jpg

post-61363-0-89936500-1428600929_thumb.jpg

Edited by Frilanser

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nədənsə iştirakçılar müzakirədən yan keçirlər, pis və ya yaxşı fikir bildirmirlər. Amma bu mövzunun inkişafı həm iş sifarişçiləri həmdə icraçıları üçün cox vacibdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фрилансер – это внештатный специалист, который трудится удаленно; его работа основывается на получение единичного заказа и на долговременное сотрудничество с постоянными заказчиками. С появлением такого трудового занятия, как «Заработок в интернете», значительно возросло количество желающих попробовать себя в этой должности. Фрилансерами можно назвать: веб-дизайнеров, программистов, копирайтеров, переводчиков, консультантов — онлайн и др.). Если говорить о гарантии качества сделанной работы, то работать с удаленными специалистами иногда намного выгодней и удобней, чем с целым арсеналом штатных сотрудников какой-либо организации.

post-61363-0-25252200-1428756537_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сиз дюз тапдуз. Бурда чохсу русча язмага усюннюк верир.

Мянджя фрилансер ишдямяк анджаг кифайят гядяр тяддурбян вя билийин оландан сонра олмаг олар. Она геря ки джаван кадр фрилансер олса ону зеч бир контракт горумур. Сабах клиент йа да иш олмаса пулсуз гала биляр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Если говорить о гарантии качества сделанной работы, то работать с удаленными специалистами иногда намного выгодней и удобней, чем с целым арсеналом штатных сотрудников какой-либо организации.

не согласна..

это очень неудобно когда сотрудник не под рукой как бы он не старался быть 24 часа в зоне досягаемости.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вест сказал про большой минус Фриланса. Гарантия оплаты. Это для фрилансера мучение.

Ари , не все профессии нужны в офисе, скажу про 3д визуализатора, настроила я рендер жду 2 ночи , что мне делать в офисе ? Изменения всё равно мне пишут по пунктам типа хочу кафель такого оттенка как на той картинке, а камеру поставьте с другого угла, поэтому для меня работа на дому самое то. Сейчас занята фрилансом правда по другой области, слава Богу аванс дали , заказ есть и иншаллах закончу поскорее все.

Работала по ночам администратором новостной странички и сайта, платили мало, но и работы много не было, зато денежки были. Тоже дома сидела или где угодно, главное быть в сети определенное время.

Мне удобно график под себя подстраивать, поэтому пока дома. Вот в следующем году иншаллах я хочу к инженерам уже присоединиться, это уже в офисе я и рабом быть готова , главное работать у профессионала и набраться опыта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не согласна..

это очень неудобно когда сотрудник не под рукой как бы он не старался быть 24 часа в зоне досягаемости.. 

Порой сотрудник  бывает более недосягаемым чем тот же фрилансер (выходные, праздники, бюллетени, отпуска )   

Не один сотрудник не посвящает  работе более 50% рабочего времени, единицы трудоголиков  1 из 100 работают с отдачей до 80%.

Ошибки фрилансеру обходятся слишком дорого – потерей  репутации и рейтинга, (это намного больше чем потерять заказ или клиента)  и каждый фрилансер знает последствия халатности.

Зачем Вам под рукой переводчик который получил текст и знает срок исполнения, или программист получивший задание, дизайнер, художник, корректор и т.д.?

post-61363-0-50601500-1428784909_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вест сказал про большой минус Фриланса. Гарантия оплаты. Это для фрилансера мучение.

Ари , не все профессии нужны в офисе, скажу про 3д визуализатора, настроила я рендер жду 2 ночи , что мне делать в офисе ? Изменения всё равно мне пишут по пунктам типа хочу кафель такого оттенка как на той картинке, а камеру поставьте с другого угла, поэтому для меня работа на дому самое то. Сейчас занята фрилансом правда по другой области, слава Богу аванс дали , заказ есть и иншаллах закончу поскорее все.

Работала по ночам администратором новостной странички и сайта, платили мало, но и работы много не было, зато денежки были. Тоже дома сидела или где угодно, главное быть в сети определенное время.

Мне удобно график под себя подстраивать, поэтому пока дома. Вот в следующем году иншаллах я хочу к инженерам уже присоединиться, это уже в офисе я и рабом быть готова , главное работать у профессионала и набраться опыта.

Вы, как фрилансер с опытом наверняка знаете что такое Сделка Без Риска (СБР), сайт http://frilans.az  защищает своих пользователей (фрилансеров и заказчиков) о всяких недоразумений 

post-61363-0-50932500-1428785306.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы, как фрилансер с опытом наверняка знаете что такое Сделка Без Риска (СБР), сайт http://frilans.az защищает своих пользователей (фрилансеров и заказчиков) о всяких недоразумений

Зарегистрирована на российских порталах фрилансеров, но этот наш меня заинтересовал пройду регистрацию пока работы много время никак не найду. Хейирли олсун как говорится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Зачем Вам под рукой переводчик который получил текст и знает срок исполнения, или программист получивший задание, дизайнер, художник, корректор и т.д.?

переводчик может и не нужен ,но программист ой как нужен..наш удаленно работает.Очень умный ,все делает четко..

но вопрос в том,что всегда все тянется по времени..

и каждый раз ноет когда просим какие то вносить коррективы  в отчеты ,в анализы что ему нужно время..

будь он под рукой я могла бы воздействовать и требовать сроки исполнения ,но когда он далеко не получается повлиять..

Share this post


Link to post
Share on other sites

 меня лично раздражает когда он не под рукой и когда ему задания приходится отправлять в электронном виде или по телефону..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Программист или айтишник? Лично я подрабатываю как фрилансер дополнительно к основной работе как консультант.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Программист или айтишник? Лично я подрабатываю как фрилансер дополнительно к основной работе как консультант.

я про программиста...ну который в 1С в отчеты и анализы все время вносит какие то дополнительные опции..

 

айтишник сидит у нас ,он точно нужен бывает на месте часто..

 

а есть еще отдельный кто сайт разрабатывает и проталкивает постоянно вперед ..эти как называются не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 меня лично раздражает когда он не под рукой и когда ему задания приходится отправлять в электронном виде или по телефону..

А зачем под рукой, периодически по шапке давать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А зачем под рукой, периодически по шапке давать?

нет ,чтоб воочию видеть почему этот отчет делает за два дня ,а не за два часа ,скажем.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А за фрилансером и смотреть не надо, фрилансер дорожит своим личным временем, у него время - деньги. Если не удовлетворит Вас,  Вы с ним работать не будте, и фрилансер это понимает

Share this post


Link to post
Share on other sites

А за фрилансером и смотреть не надо, фрилансер дорожит своим личным временем, у него время - деньги. Если не удовлетворит Вас, Вы с ним работать не будте, и фрилансер это понимает

Однозначно. Должны быть четкие сроки. Если человек не может за 2 дня выполнить поставленную Задачу естественно репутация падает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последний пункт самый главный )))

Но опять таки не каждый офисный работник может быть фрилансером.

Есть такие, которые должны находится в офисе.

И еще одно наблюдение, что иногда в офисе работники просто пытаются провести день отложив дело на завтра, а работая на дома это не получается. Работа уже с тобой дома и никуда от этого не денешься. Поэтому хочется поскорее сдать ее и жить спокойно.

Edited by Колючга

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы дома не смо6ла работать по одной причине- ребенок требует моего постоянного внимания,когда я дома, а работать только когда спит-не вариант

Но я нашла выход- рабоиаю парт-тайм. Зп меньше,конечно,но зато и с ребенком провожу время и на работу хожу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Господин Фрилансер ,ваши действия противоречат правилам.

Вы в каждой теме оставляете свою рекламку даже если тема абсолютно о другой вакансии..

Если повторится ,вынуждена буду закрыть вам доступ к форуму.Чего не хотелось бы .Пожалуйста ,примите это к сведению.

 

если хотите чтоб ваш запрос увидели и как можно больше людей это можно сделать по другому :

 поднимайте постоянно существующую тему с помощью новых постов.

 

ил открывайте новую тему в Разделе "Реклама.Маркетинг" 

 

надеюсь на понимание )

 

Edited by A...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rusdilli auditoriyanın frilans haqqında onsuz da yetərincə məlumatı və ya məlumat mənbəyi var, ona görə də mən diskussiyanı azərbayca dilidə davam etməyə meyilliyəm ki, sualları olanlar, onları rahatlıqla verib dolğun cavab ala bilsinlər. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плюсы работы фрилансером:


 1. Свободный график. Это важно, если у Вас есть дети, за которыми нужно присматривать, или Вам сложно вставать на работу в 6 утра. Есть фрилансеры, которые встают «на работу» в 12-13 дня, и работают до позднего вечера.
 2. Экономия времени и денег. Не нужно тратить пару-тройку часов на поездку до работы и обратно. Не нужно тратить деньги на проезд или машину, офисную одежду и т.д.
 3. Потенциально высокие заработки. Работа фрилансером приносит в среднем в 1,5 раза больше, чем зарплата в офисе. Есть города, где просто нет работы по специальности или найти работу очень сложно - Интернет приходит на помощь.
 4. Большая стабильность при наличии большого числа постоянных клиентов. Когда Вы работаете в офисе - у Вас всего один «клиент» - работодатель. Если с компанией что-то случится - Вы лишитесь единственного источника заработка. На фрилансе у Вас может быть десятки клиентов, и потеря одного - не критична.
 5. Ощущение свободы. Нет начальника, нет дресс-кода, нет корпоративных стандартов того и сего... Многие уходят на фриланс по причине, что им не комфортно работать в офисе.
 6. Фриланс дает возможность работать по специальности в небольших населенных пунктах, где спрос на Вашу профессию может быть низким или нулевым.
 7. Ряд фрилансеров отмечают, что на фрилансе работать комфортнее и спокойнее. В офисе же могут дергать, отвлекать на ненужные совещания.
 8. Можно работать и путешествовать одновременно, на зиму уезжать в другую страну. Ведь клиентам без разницы, где Вы работаете – главное результат и соблюдение сроков.
 9. В ряде случаев фриланс – первый шаг на пути создания собственного бизнеса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Минусы фриланса:


 1. Все - за Ваш счет! Покупка нового компьютера, софта, организация рабочего места, повышение квалификации - за все придется платить из своего кармана.
 2. Необходимость продавать свои услуги. Не все любят продажи, но на фрилансе придется участвовать в тендерах на заказы, бороться с конкурентами, общаться с клиентами... Если продажи Вам вообще не нравится - постарайтесь найти менеджера, который будет снабжать Вас проектами.
 3. Отсуствие социальной поддержки. Заболели - никто не оплатит больничный. Никто не оплатит отпуск. Эти офисные прелести останутся в прошлом.
 4. Налоги. С ними придется разбираться самому или нанимать бухгалтера.
 5. Рабочее место. Часто в доме сложно найти место для работы, где Вас не будут отвлекать и беспокоить. Однако более высокие доходы со временем помогут увеличить количество квадратных метров в Вашей квартире :)
 6. Непонимание родных. Люди могут не понимать, что Вы работаете дома. Могут считать бездельником, отвлекать и прочее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из минусов самый огромный 6.

У меня народ целый день сидит и чай хлебает , и когда говорю мне работать минут 15 тишины и вопрос а там много осталось еще ?))) молчишь не этично, болтать то мне не охота думаю о зря потраченном времени, особенно в порыве вдохновения )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из минусов самый огромный 6.

У меня народ целый день сидит и чай хлебает , и когда говорю мне работать минут 15 тишины и вопрос а там много осталось еще ?))) молчишь не этично, болтать то мне не охота думаю о зря потраченном времени, особенно в порыве вдохновения )

 

Пройдет   еще  немало времени  пока  в  наших  мозгах   измениться  стереотип   о   работе .

post-61363-0-06691500-1429656044.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сиз дюз тапдуз. Бурда чохсу русча язмага усюннюк верир.

Мянджя фрилансер ишдямяк анджаг кифайят гядяр тяддурбян вя билийин оландан сонра олмаг олар. Она геря ки джаван кадр фрилансер олса ону зеч бир контракт горумур. Сабах клиент йа да иш олмаса пулсуз гала биляр.

Есть и опыт и знания, но сижу без работы и без денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие крупные компании пользуются услугами фрилансеров - какая разница где работает человек на диване или в офисе, ведь главное конечный результат! Есть очень много профессий которые не требуют 8-часового сидения в офисе, кто не в курсе можно прочесть хорошую статью - https://wikirabota.ru/sposoby/kak-zarabotat-na-frilanse-vsya-pravda/ всё очень доступно и понятно написано, на чём, а главное сколько(! )  можно заработать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...